tiistai 12. marraskuuta 2013

ERÄÄN PUOLUEEN PERUSTAVA KOKOUS

- Tapahtuma-aika: Aivan lähitulevaisuudessa, vuonna 2014

- Tapahtumapaikka: Eräs salattu tila Helsingissä

- Tapahtuma: Erään uuden puolueen perustava kokous

- Tapahtumassa läsnä: Noin sata naista, jotka koostuvat sekä hallituspuolueitten että keskustapuolueen kansanedustajista ja puoluekoneiston jäsenistä. Mukana lisäksi naispuolisia korkeita julkishallinnon virkahenkilöitä ja median naisvaikuttajia. Mukana lisäksi kaksi palkattua miespuolista ääniteknikkoa, jotka huolehtivat äänentoistosta ja varmistavat, ettei tapahtumaa salakuunnella.

Kokouksen aloittaa kokouksen puheenjohtajaksi valittu ja tulevan uuden puolueen puheenjohtaja, saneleva virkahenkilö Lennipirkitta Löröttät-Sixteen.

- Hyvät sisaret! Olemme kokoontuneet tänne saattamaan loppuun puoli vuotta kestäneen valmistelevan työn. Tiemme on ollut raskas ja armottoman kova, mutta olemme päässeet tavoitteeseemme. Nyt meillä on valmiina pohja uuden puolueen puolueohjelmalle.

- Niin kuin aikaisemmin olimme todenneet, tarve uudelle puolueelle oli välttämätön. Me, ja meihin sidoksissa olevat tahot elämme tällä hetkellä kriisissä, joka voi vaikuttaa elämämme peruspilareihin ja murskata ne. Sitä me emme voi sallia. Me olemme noin vuodesta 2000 voineet elää kuin Rouvan Kukkarossa. Yhteiskunnallinen tilanne muuttui meille suotuisaksi. Meitä arvostettiin, meidät otettiin vakavasti ja media oli puolellamme. Me emme tarvinneet mielipiteittemme perusteeksi mitään muuta, kuin sen, että meistä niinqu tuntuu siltä. Itse asiassa meidän ei tarvinnut edes ajatella, vaan saatoimme vaikuttaa tämän valtion tapahtumiin ihan puhtaitten mielijohteittemme mukaan. Ja touhu sujui kuin tanssi.

- Meidän tilanne oli vielä parempi kuin miespuolisten urapoliitikkojen ja virkamiesten. Heidän täytyi kuitenkin olla tarkkana siitä, että he puhuivat virallisesti hyväksyttyä epistolaa, mutta me saatoimme suoltaa ihan mitä sylki suuhun toi. Ihan mitä tahansa. Jos joku kyseenalaisti sanomamme, saatoimme porukalla joukkorääkyä, että sanomaamme ei kyseenalaistettu sanomamme takia, vaan ainoastaan sen vuoksi, mikä värkki meillä on jalkojemme välissä.

- Vuoden 2011 kirotun Jytkyn ja sosiaalisen median kasvaneen vaikutusvallan myötä tilanne on muuttumassa meidän kannalta ikävään suuntaan. Meidän mielipiteemme kyseenalaistetaan, ja meiltä vielä saatanan perkeleen helvetti kysellään perusteita mielipiteillemme. Perusteita! Jos meistä on vaan niinqu tuntunut siltä, niin on se ennenkin perusteiksi riittänyt. Ja nyt on olemassa perusteltua pelkoa siitä, että edustamiemme puolueitten ja muittenkin tahojen miehet saattavat jossain vaiheessa muistaa, että heilläkin ihan oikeasti on omat aivot ja mikä pahinta, he saattavat alkaa käyttää niitä. Siksi meidän on hylättävä heidät ja aloitettava uusi poliittinen luku maamme historiassa. Sillä miespuoliset kollegamme niin puoluekoneistossa, virkakoneistossa kuin mediassa eivät ymmärrä  sitä, minkälainen on valtaa saaneen naisen ego. Oli se sitten poliittista- viran puolesta tullutta tai mediavaltaa. Me ymmärrämme sen. Sitä ei saa loukata, sitä ei saa kyseenalaistaa, sitä ei helvetti soikoon saa menettää  ja ennen kaikkea sitä ei saa saattaa naurunalaiseksi. Kaikki muu on toisarvoista.

- Tätä varten me perustamme uuden feministisen arvoliberaalin puolueen ja sitä varten meidän on täytynyt tehdä puolueohjelma. Työ on ollut raskas, sillä siihen ei ole riittänyt pelkkä tunteminen, mikä sinänsä on käsittämättömän väärin. Kyllä sertifikoidun ihmisen tunteitten tulisi riittää. Yhtä kaikki, puolueohjelma on nyt valmis. Alistan sen hyväksyttäväksenne. Käymme puolueohjelman läpi kohta kohdalta. Kohtia ei ole liikaa, koska muuten se olisi ihan tylsää. Me keskitymme vain kannaltamme olennaiseen. Käyn ensin läpi ne perusteet, mitkä ovat johtaneet haluttuun puolueohjelman kohtaan, ja sitten sen varsinaisen kohdan puolueohjelmassa.

- Ensimmäisenä puolueohjelmassamme on taloudellinen osio. No joo, joo, tiedänhän minä, että tää on kauhean tylsää, sillä eihän meillä ole taloudellisesti mitään hätää. Palkka juoksee verovaroista koko ajan ja kysymys työttömäksi jäämisestä on meistä suurimmalle osalle ihan outo. Mutta kun näitä vastakkaisiakin ääniä on meitä kohtaan tullut, ja muistutan, että paikalla oleville kansanedustajillekin saattaa tulla ensi vaaleissa noutaja, huonon vaalituloksen tullessa virkakoneiston itsestään selviä työpaikkoja saatetaan kyseenalaistaa ja mediaa edustavia siskojamme vaivaa varmasti alentuneet levikit, niin tilanne on kyllä hyvin huolestuttava. Pahimpana vaihtoehtona on se, että me joudumme etsimään itsellemme töitä. Siis töitä. Helvetti soikoon oikeita töitä! Jotain sellaista, missä pitää ihan oikeesti tehdä jotakin eikä vaan puhua tekemisestä.

- Ja muutenkin kun nuo juntit puhuvat taloudesta, niin ne puhuvat koko aika joistain tehtaista ja viennistä ja kauppataseesta. Siis tommonen on so last millenium. Ei meidän ole koskaan tarvinnut käydä tehtaissa ja mitä näitä nyt on, konepajoja vai mitä ne on ja ne on muutenkin täynnä haalaripukuisia miehiä ja savua ja rasvankäryä ja mitä siellä nyt yleensä onkaan ja ne haalaripellet puhuvat siellä kuitenkin koko ajan sovinistisia vitsejä. Ihan oikein niille kun jäävät työttömäksi. Persuja ne ovat äänestäneet kumminkin. Ja kai niitä tehtaita sitten muuallakin maailmassa on. Ei ne minnekään häviä. Jos ne tehtaat ovat jonkun mielestä niin tärkeitä. Eikö nää pellet ole koskaan kuulleet globalisaatiosta? Parempi olis, kun ei olis mitään tehtaita ilmastoa muuttamassa. Mutta jos niitä tehtaita tarttee olla, niin tuleehan niitten tehtaitten tuotteita meille sieltä muualtakin päin maailmaa. Vittu että noitten torvien on niin vaikeaa käsittää sitä. Mutta siitä ne vaan kumminkin mutisee. Tätä varten on asiaa käsitellyt työryhmämme saanut aikaiseksi seuraavanlaisen ehdotuksen puolueohjelmamme taloudelliseksi osioksi:

TALOUDELLINEN OSIO:

Yhteiskuntamme on pelottavaa vauhtia muuttumassa raha-, mittayksikkö- ja suorituspainotteiseksi koneistoksi, jossa ihmisen arvo mitataan vain hänen aikaansaamansa rahallisen arvon mukaan. Yhteiskuntamme niin ideologinen kuin taloudellinen perusta kuitenkin pohjautuu niihin humanistisiin arvoihin, jotka saavuttivat huippunsa, kun maskuliininen ja rasistinen saksalainen fasismi aikanaan tuhottiin ja siirryttiin uuteen yhteisölliseen ja humanistiseen aikakauteen.

Turvataksemme kansalaisten todellista, itsekkäisiin ja totalitaristiin arvoihin sitoutumatonta hyvinvointia, tarvitsemme yhteiskunnassa oikeaa humanistisiin arvoihin pohjautuvaa ohjausta ja opastusta. Tämän vuoksi on lainsäädännöllisin keinoin taattava ja pysyvästi turvattava, että nimenomaan yliopistollinen yhteiskunnallinen koulutus tulee säilyttää vähintään nykyisessä volyymissaan ja mielellään lisätä sitä. Tämä täytyy taata valtiollisella rahoituksella.

Mikäli selitteläätiön-, sovelletun spedestetiikan-, käsitehässimisen-, yleisloukkaantuvan luokkanillittämisen ja alaleukaväpättävän yleishöpedäätiön alalle koulutetaan lisää ammattitaitoista henkilökuntaa, heitä voidaan julkishallinnollisten tehtävien lisäksi myös lainsäädännöllisin keinoin sijoittaa konsulteiksi yksityisiin yrityksiin, joissa he voivat opastaa työntekijöitä ymmärtämään varsinaisen tuottavan työn ja humanististen ideologisten lähtökohtien yhdistämisen aikaansaamaan synergian kiistämättömät edut. Tämä nostaa maamme nykyisestä lamasta uuteen kukoistukseen.

Talous ja tiedottaminen kulkevat käsi kädessä ja toista ei voi olla ilman toista. Näin ollen valtiovallan on ensi tilassa kehitettävä jokaiselta kansalaiselta perittävä lehdistövero, jolla taataan tasapuolinen ja ennen kaikkea markkinoitten epävakaisuudesta vapaa monipuolinen, suvaitseva ja ihmisarvoja kunnioittava lehdistö.

Talouspolitiikassa on myös muistettava pitää tinkimättömästi kiinni velvollisuuksista Euroopan Unionia kohtaan ja myös velvollisuudesta tukea Etelä-Euroopan maitten talouksia. On muistettava, että toisen ihmisen hyvinvointi ei ole koskaan jotain sellaista, että se olisi meiltä pois.

- Hyväksyttäneen? Hyväksytään. (suosionosoituksia) Sitten mennään seuraavaan kohtaan eli sosiaalipolitiikkaan. Joo, tottahan on, että tääkin on äärimmäisen tylsää settiä meille kaikille, koska eihän meitä tää asia kosketa. Sosiaalipolitiikka on joitain kontulalaisia yksinhuoltajaäitejä varten, eikä meidän, Rouva nähköön, tartte olla sen kanssa missään tekemisissä. Mutta sosiaalipolitiikka on kuitenkin aivan ihqu asia jeesustella, vaikkei siitä mitään ymmärtäisi. Mutta ymmärtämättömyyshän ei ole ollut meille este ennenkään. Joukkorääytään nurin ne, jotka kyseenalaistavat hyvän fiiliksen.

- Niin että vähän vaikeaahan meidän on se sosiaalipolitiikka määritellä, mutta onneksi apuna on perussuomalaiset, jotka eivät ole olleet kauhean innostuneita tuosta humanitaarisesta maahanmuutosta. Loppujen lopuksi tämä asia oli asiaa käsitelleelle työryhmällemme varsin helppoa. Käännettiin vaan persujen näkemys 180 astetta ympäri, lisättiin alkuun liirumlaarumliturgiaa ja unohdettiin kaikki muu. No hei, haluaako kukaan meistä olla tekemisissä jonkun kontulalaisen yksinhuoltajaäidin kanssa? Siks toiseks paikalla olevat sosiaalialalla olevat virkahenkilösiskomme saavat ansionsa likimain sataprosenttisesti maahanmuuttoteollisen kompleksin toimesta. Asiaa käsitellyt työryhmä sai aikaan seuraavanlaisen ehdotuksen sosiaalipoliittiseksi osioksi:

SOSIAALIPOLIITINEN OSIO:

Turvattu toimeentulo on inhimillisestä näkökulmasta oikeus toimeen ja tuloon. Yleisvastuullisen välittämisen kannustavasta ilmapiiristä on seurattava inspiroivaa huolen ja hyväksymisen tunnetta, joka jatkaa niitä perinteitä jotka on kehitetty perinteisten sosiaalisten perinteitten pohjalta tapahtuvaksi huolenpidon määritellyiksi edistysaskeliksi, perinteitä unohtamatta. Ilman näitä askelia meillä ei voi olla toimivaa sosiaalipolitiikkaa.

Erityisesti puolueemme vaatii suomalaisia kantamaan sosiaalisen vastuun koko maailman hädänalaista väestöä kohtaan. Me emme voi antaa yksittäisten itsekkäitten kansallisten etujen, tai niiksi kuviteltujen asioitten estää meitä täyttämästä tätä velvollisuutta. Sosiaaliturvan varassa elävien maahanmuuttajien elintaso tulee jatkossa olla se yleisstandardi, jonka mukaan määritellään suomalainen hyvinvointi. Näemme, että niitten suomalaisten henkilöiden, joiden elintaso on korkeampi kuin tämä standardin raja on, tulee maksaa progressiivisesti kehittyvä uussolidaarisuusvero, jolla tätä standardia voidaan kehittää ja näin ollen voimakkaasti parantaa suomalaista elintasoa entisestään.

- Hyväksyttäneen? Hyväksytään. (suuria suosionosoituksia) Siirrytäänpä oikeuspoliittiseen osioon. Tässähän meillä on yksi asia ylitse muiden, eli niitten perkeleen vihakirjoittajien turpa täytyy saada kerta kaikkiaan tukittua. Kysehän on joukosta internetissä riehuvista tyypeistä, jotka kerta toisensa jälkeen ovat osoittaneet meidät haihatteleviksi pelleiksi. Tai antaneet ainakin sellaisen kuvan, eihän meistä itsestämme siltä tunnu, mutta kun ne perustelevat, för helvete, ne perustelevat, eikä meillä ole paukkuja vastata niihin perusteluihin ja siitä tulee joka kerta niin paha mieli. Ei niillä ole oikeutta aiheuttaa meille pahaa mieltä. Oikea tapa hiljentää ne olisi hirttää ne vaijerilla munista ja riiputtaa samalla nuotion yläpuolella, mutta kun tässä on pakko esittää humanistia, niin täytynee tyytyä vähempään.

- Tähän osioon tulee tietysti lisätä jotain yleishumanistista alaleuan väpätystä aiheesta vankila ei paranna ketään, varsinkin kun uuden puolueemme riveissä sattuu olemaan paljon psykologeja, joitten työt tarvitsee turvata. Eli eli. Tota noin. Oikeuspoliittinen työryhmämme on saanut aikaiseksi seuraavanlaisen osion:

OIKEUSPOLIITTINEN OSIO:

Humanistinen ja inhimillisiä arvoja tunnustava yhteiskunta ei voi milloinkaan pohjata toimintojaan koston periaatteelle. Tämän takia puolueemme näkee, että vankeusrangaistus on vanhentunut ja epäinhimillinen ja se tulee kokonaisuudessaan poistaa lukuunottamatta rasistisia ja viharikoksia. Rikoksentekijöitä tulee parantaa ja sopeuttaa yhteiskuntaan oikealla, anteeksiantoon ja oppimiseen perustuvalla terapialla. Tähän tarvitaan asiaan erikoistuneita psykologeja, joitten lukumäärää tulee koulutuspoliittisin keinoin kasvattaa huomattavasti. Varat tähän löytyvät helposti, sillä käytöstä poistuneista vankiloista aiheutuneet säästöt kattavat tämän menoerän helposti.

Poikkeuksena siis puolueemme näkee rasismin ja viharikokset, joitten salakavalin ja pelottavin muoto ovat vihakirjoitukset. Maa, joka sallii vihakirjoitukset ei voi olla oikeusvaltio, ja meillä kaikilla on oikeus elää oikeusvaltiossa. Näin ollen puolueemme näkee, että vihakirjoituksista tulee rangaista aina rangaistusasteikon yläpään mukaan ja sitä rangaistusasteikkoa tulee tuntuvasti kiristää.

Puolueemme näkee viharikoksena myös sen, että vihakirjoituksia esitetään määriteltäväksi. Mikäli vihakirjoituksen standardit määritellään, se antaa vihakirjoittajille vain mahdollisuuden etsiä vihalleen kiertoilmauksia, ja näin he pääsisivät kuin koira veräjästä. Syyttäjä- ja oikeusviranomaisille on ehdottomasti annettava vapaat kädet määritellä vihakirjoitus tapauskohtaisesti. Viranomaiseen, poliitikkoon tai median edustajiin kohdistettava arvostelu on laskettava aina ja automaattisesti vihakirjoitukseksi.

Puolueemme näkee, että internetin valvontaa on kehitettävä edelleen. On selvitettävä mahdollisuudet siihen, että nettiselaimen käyttöönotto edellyttäisi joko sähköisen henkilökortin tai pankkitunnusten käyttöä. Tällöin vihakirjoittajan henkilöllisyys olisi välittömästi viranomaisten tiedossa, ja pystyisimme vapauttamaan maamme vastuuttoman sananvapauden mielivallasta.

- Hyväksyttäneen? Hyväksytään. (raikuvia suosionosoituksia) Siirrymme kohtaan maanpuolustus. Joo, tiedänhän minä, ettei tää siis todellakaan kiinnosta teitä, ja eihän tää kiinnosta minuakaan. Minä en yleensäkään ymmärrä, mitä ne jätkät leikkii siellä metsissä niissä typerissä maastopuvuissaan. Se on kaikki niin vanhanaikaista ja aseethan ovat ihmisille vaarallisiakin. Ihan tyhjää rahanhukkaa, kun ei sitä sotaa koskaan tule kumminkaan. Mutta kun se armeija nyt kumminkin on olemassa, niin työryhmämme käsitteli tätä asiaa lähinnä tasa-arvonäkökulmasta. Kun jotkut naiset vaan haluaa mennä sinne armeijaan, ja jos nainen jotain haluaa, niin senhän pitää saada haluamansa. Maanpuolustusta käsitellyt työryhmämme päätyi seuraavaan:

PUOLUSTUSPOLIITTINEN OSIO:

Puolueemme näkemyksen mukaan sota on kaikissa muodoissaan tuomittavaa, ja aito, jo päiväkodeissa tapahtuva rauhankasvatus on sitä todellista maanpuolustusta, jota me tarvitsemme. Suomen tulisi miettiä vakavasti täydellistä aseistariisuntaa. Tällä tavoin me olisimme esimerkkinä muulle maailmalle, ja olemme varmoja, että esimerkkiämme tultaisiin seuraamaan.

Koska näyttää siltä, että maamme ei ole aivan vielä kypsä tähän seuraavaan luonnolliseen inhimillisyyden askeleeseen, näemme, että Suomen tulee siirtyä rajoitetun ammattiarmeijan käyttöön. Puolustusvoimien koko tulisi rajoittaa viiteentuhanteen sotilaaseen, ja puolet näistä sotilaista tulisi olla naisia. Puolustusvoimat eivät voi olla tasa-arvoajattelun ulkopuolella vanhanaikaisia maskuliinisia arvoja ylläpitävä yhteiskunnallinen toimija.

Puolueemme näkee myös, että termi ”sotilas” on itsessään militaristinen historiallinen jäänne, ja se tulee päivittää nykyaikaa vastaavaksi. Puolueemme ehdottaa, että termi ”sotilas” korvataan termillä ”rauhilas”. Lisäksi puolustusvoimien ammattirauhilaitten koulutuksessa tulee rauhankasvatus, tasa-arvokasvatus sekä suvaitsevaisuuskasvatus asettaa ensi sijalle.

Meidän on myös viestitettävä maailmalle, että emme uhkaa ketään. Siksi puolustusvoimien tulee jatkossa käyttää vain henkilökohtaiseen lähipuolustukseen soveltuvia aseita. Niin ilma-, tykistö-,
panssari- ja yleensäkin välittömän lähipiirin ulkopuolelle kantavista aseista tulee luopua. Tämä taas tietää huomattavia säästöjä. Lisäksi maamme tulee luopua jalkaväkimiinojen lisäksi myös panssarimiinoista. On ihmeteltävää, että panssarimiinoista ei luovuttu samaan aikaan kuin jalkaväkimiinoista, sillä sisältäväthän panssarimiinat huomattavasti enemmän räjähdysainetta kuin jalkaväkimiinat. Yleensäkin puolustusvoimien tulee selvittää mahdollisuudet siirtyä kokonaan ei-tappavan aseistuksen käyttöön. Tässäkin olisimme esimerkkinä muulle maailmalle.

Puolueemme mielestä myös maanpuolustukseen liittyvää kulttuuria tulee päivittää ajan tasalle, ja nimenomaan nykyajan, ei sotien aikaisen ajan tasalle. Meillä on naisvarusmiehiä, mutta meillä ei ole naispuolisia sotasankareita. Pelkkä lottaromantiikka ei riitä. Naapurimaassamme Ruotsissa tämä on jo ymmärretty, ja toimittu sen mukaisesti. Puolueemme vaatii, että Tuntemattomasta sotilaasta kuvataan kolmas versio, ja siinä on pääosissa oltava mm. Anna Rokka ja Vilma Koskela.

- Hyväksyttäneen? Hyväksytään. (suuria suosionosoituksia) Siirrymme seuraavaksi energia- ja aluepoliittiseen osioon. Tehtävä oli toiselta puoleltaan helppo ja toiselta puolelta taas hyvinkin vaikea. Energiaosiossa ei ollut paljoakaan tekemistä, ei muuta kuin ropellit surraamaan ja muuta ekologista kivaa. Kyllä se virta riittää, kun se saa luvan riittää. Eihän asiaan tarvita muuta kuin poliittinen päätös ja lujaa poliittista tahtoa.

- Tuo aluepoliittinen osio olikin sitten paljon hankalampi. Selväähän on, että ekologisesti viisainta on asuttaa ihmiset kaupunkeihin kerrostaloihin. Vaan tässähän on se ongelma, että jos maaseudun heinähattuväestö siirretään kaupunkeihin, niin ne juntithan saattavat tulla asumaan sen pyhän viiden kilometrin harppiympyrän sisälle, jonka keskipisteenä on yliopisto and we can´t let that happen. Kovan ajatustyön jälkeen asiaa valmisteleva työryhmä päätyi esittämään seuraavaa:

ENERGIA- JA ALUEPOLIITTINEN OSIO:

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka. Suomella on oma velvollisuutensa taistella tätä uhkaa vastaan. Suomen osuus on merkittävä, ei ehkä volyymeiltaan, mutta esimerkin voimaltaan. On varmaa, että Suomessa tapahtuva kasvava ympäristötietoisuus herättää mielenkiintoa ja oppimisen halua mm. Aasian nousevissa teollisuusvaltioissa.

Siksi Suomen on nopeutetussa aikataulussa luovuttava öljyn, kivihiilen, maakaasun ja ydinvoiman käytöstä energiantuotannossa ja siirryttävä tuuli-, aurinko-, vuorovesi- ja järvipainovoimaenergian käyttöön.

Ilmastonmuutosta vastaan taistellessa on erittäin tärkeää, että energia- ja raaka-ainevaroja tuhlaava maaseutuasuminen on saatava loppumaan. Kestävän kehityksen mukaista on asuttaa ihmiset kaupunkeihin. Koska kaupunkien keskustat ovat sinänsä melko ylikansoitettuja ja niihin on teknisesti melko vaativaa rakentaa uusia asumisneliöitä, on yhteiskuntamme keskityttävä tehokkaaseen ja viihtyisään lähiöasumiseen.

Poikkeuksena kaupunkien keskustojen asutuspolitiikasta puolueemme näkee humanitaariset maahanmuuttajaryhmittymät, joitten asuttaminen keskustoihin on sallittavaa ja jopa suotavaa, sillä tällä tavoin piristetään harmaata suomalaista kaupunkikuvaa ja saadaan kulttuurien hedelmällisestä kohtaamisesta aiheutuvia kehittäviä inhimillisiä kokemuksia.

- Hyväksyttäneen? Hyväksytään. (riemukkaita suosionosoituksia). Sitten siirrymme meille varmaankin tärkeimpään kohtaan eli tasa-arvoon. Tätä vartenhan me olemme tätä puoluetta perustamassa. Tasa-arvosta on jo todellakin päästävä eroon ja siirryttävä matriarkaaliseen yhteiskuntaan. Ongelmanahan tässä on, piru vie, että meidän jokaisen elanto on kiinni noista miestenroikaleitten tienaamista veromarkoista.

- Kun meillä ei vielä ole poliittista voimaa – vaikka tahtoa taatusti olisikin – viedä miehiltä äänioikeus pois, meidän on vielä tällä hetkellä tyydyttävä vaatimaan entistä  suurempia kiintiöitä ja nillittää palkkaeroista. Mitä väliä sillä on, vaikka miehet meidän palkkamme tienaavatkin? Me halutaan, ja sen, että me halutaan täytyy olla riittävä peruste kaikelle. Siis ihan kaikelle. Asiaa käsitellyt työryhmämme on päätynyt seuraavaan:

TASA-ARVOON LIITTYVÄ OSIO:

Naisen euro on vain 80 senttiä. Tämä on absoluuttinen totuus. Sitä ei muuta miksikään se, että naiset työskentelevät pääosin aloilla, joilla veroeuroja kulutetaan ja miehet aloilla, joilla ne ansaitaan. Tilastollisesti laskettuna tämä on joka tapauksessa tosiasia, ja tämä osoittaa maassa jatkuvasti tapahtuvan sukupuolisen syrjinnän todeksi.

Miehet saattavat puolustella tätä epäkohtaa sanomalla, että naisilla on toki oikeus hankkiutua töihin myös miesvaltaisille, tuottaville aloille. Mutta niinhän miehilläkin on oikeus hankkiutua naisvaltaisille aloille. Ja tätä miehet eivät ole tehneet. Kyseessä on selvästi sukupuoleen pohjautuvan palkkaeron ylläpitäminen ja sitä kautta patriarkaalisen, naisen sortamiseen pohjautuvan yhteiskunnan ylläpitäminen.

Puolueemme näkee, että miesvaltaisten, paremmin palkattujen alojen työntekijöille tulee asettaa sukupuolisolidaarisuusvero, jonka tuotto ohjataan nimenomaan naisvaltaisille aloille ja naisvaltaisilla aloilla nimenomaan naisille.

Lisäksi kaikilla yhteiskunnan alueilla, mukaan lukien osakeyhtiöt, on saatettava voimaan viidenkymmenen prosentin naiskiintiöt. Naiskiintiöitten tulee koskea myös eduskuntaa ja kunnanvaltuustoja, sillä ennen kuin tämä on tapahtunut, emme voi tosissaan puhua demokraattisesta yhteiskunnasta.

- Hyväksyttäneen? Hyväksytään. (hysteerisiä suosionosoituksia). Ja tässähän olivatkin puolueohjelmamme pääosiot. Loput kopioidaan vihreiltä, kyllä niillä aina pärjätään. Niin kuin te kaikki, hyvät sisaret, tiedätte, tämän puolueen perustamisessa on perusidea siinä, että saamme jatkettua sitä, mitä meillä noin kymmenen vuotta on jo ollutkin. Eli me saamme, ja meidän täytyy saada tehdä mitä meitä huvittaa ihan sen takia, että me olemme valtaa käyttäviä ja vallastaan kiinni pitäviä naisia ja meidän täytyy saada tehdä ihan mitä meitä huvittaa. Hyvät sisaret, tämä on merkittävä hetki, ja tunnen suurta liikutusta. Olemme perustaneet uuden puolueen. Eläköön Naisvaltainen Sosiaalinen Demokraattinen Arvopuolue eli NSDAP!

(Beatles-tasoisia hysteerisiä suosionosoituksia)

*

Kokouksen jälkeen:

Tuore puoluejohtaja Lennipirkitta Löröttät-Sixteen kohtaa käytävässä kaksi äänimiestä.

- Me tästä lähdetäänkin, kamppeet onkin kaikki jo kerätty.

- Jaahah, kiitos teille, ääniteknikot, hetkinen… (lunttaa paperista)… niin, Paavo Nurmi ja Ville Ritola. Äänentoisto toimi todella hyvin koko ajan. Onhan nyt aivan varmaa, että tätä kokousta ei pystytty salakuuntelemaan?

Hösse: Ja siitä voitte olla varma. Ei me olla ensimmäistä kertaa naispappia kyydissä.

Pertta: Jos haluatte jatkossakin luottamuksellista audiopalvelua, niin Oy Huitsinnevadan Meteli & Desibeli palvelee mielellään. Ja teillehän voi antaa jo kanta-asiakasalennusta.

Tuore puoluejohtaja poistuu paikalta omiin kiireisiinsä ja ääniteknikotkin tekevät lähtöä.

Hösse: Mites muuten Pertta luulet, kuinkas tuo uusi puolue pärjää?

Pertta: No vituiksihan se menee. Ajattele itse. Yhteen pesään pannaan sata mehiläiskuningatarta eikä yhtään työläistä. Nehän järsivät toisiltaan päät irti alta aikayksikön.

Hösse: Taidatpa olla oikeassa. Eiköhän soitella Anterolle ja Ykälle, että pistävät saunan Lällävedellä valmiiksi lämpiämään.

26 kommenttia:

Närpes varg (heh,heh) kirjoitti...

Myrskyisiä suosionosoituksia, yhä uudestaan ja uudestaan voimistuvia "Lenni,Lenni"-huutoja seisaalleen nousten, jalkoja lattiaan hakaten.
Oot sie Ykä aika Ruuneperi!

Kumitonttu kirjoitti...

Puolueemme ehdottaa, että termi ”sotilas” korvataan termillä ”rauhilas”.

Samalla korjaantuu se epäkohta, että islamista tulee rauhanuskonto ja terroristeista tulee kutsua termillä ylirauhilas tai jopa rauhantekijä.

Uskonnonvapautta koskeva osio jäi arvon rouvilta pois. Se voisi kuulua lyhyesti näin:

"Uskonnonvapauteen kuuluu oikeus uskoa lakeihin ja niistä annettuihin viranomaistulkintoihin. Mikäli kansalainen ei halua uskoa lakeihin ja viranomaisten tulkintoihin, hän voi uskoa vapaasti johonkin muuhun uskontoon, kunhan se ei ole ristiriidassa sen lakien ja niistä annettujen viranomaistulkintojen kanssa.

Mikäli kansalainen kieltäytyy uskomasta lakeihin ja viranomaisten niistä antamiin tulkintoihin, tulee tämä tuomita viha-ajattelusta menettämään omaisuutensa ja mahdollisuus tulevaisuudessa kerätä omaisuutta. Ne vanhemmat, jotka kasvattavat lapsensa vääräuskoiseksi, menettävät lisäksi oikeutensa kasvattaa lapsiaan, jotka otetaan huostaan oikein uskoviin perheisiin tai laitoksiin."

Verolakeihin tulee lisätä pykälä, jonka mukaan veroaste on 100% ja Kela maksaa kulut kuitteja vastaan. Veroviranomaiset voivat käyttää harkintavaltaansa päättäessään mitkä kulut hyväksytään. Mikäli kansalainen haluaa poistua maasta välttyäkseen noudattamasta maan lakeja, tulee heidän ulkomailla asuvien tuttavien tai sukulaisten maksaa heistä vientimaksu, joka vastaa arvoltaan kyseisen kansalaisen tulevia veronmaksuja, tai mikäli hän ei maksa veroja, maksu vastaa arvoltaan hänen Valtiolta saamiaan tukiaisia. Maksusta vapautetaan kaikki ne, jotka eivät ole ihonvärisiä.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Närpes Vargille ja Kumitontulle & kiitos kommenteistanne.

Närpes Varg: Tiedä häntä Ruuneperista, mutta etten vaan olis Nostradamus. No joo, vaan täytyy todeta, että kun on katsellut näitä valtaa käsiinsä saaneita naisia (Helsingin sosiaalivirasto oli mulle aikanaan perin tuttu), niin ei julmempaa otusta tässä maailmassa ole. Toisaalta Nostaradamus-tyyppinen ennustus mennee tässä perseelleen, sillä näissä naisissa on myös tämä mehiläiskuningatar-piirre, ja jos niitä pannaan samaan tilaan samoilla valtaoikeuksilla, niin kieroilu ja selkäänpuukottaminen alkaa välittömästi, ja touhu menee sitä myötä reisille. Eikös siellä Ruotsissa aikanaan perustettu se naisten puolue Feministiskt initiativ? Ei oo kuulunut mitään pitkään aikaan.

Kumis: Perskeles, huomaa, että seuraat aikaasi, sillä ehdotuksesi ovat suoraan kuin Lennipirkittan kynästä. Sinänsä miespuolinen Panu Höglundhan se aikanaan haaveili maahanmuuttokriittisten lasten huostaanotosta. Plaza piste fi vaan vissiin totesi että jätkällä luistaa hihna liikaa, ja blogi loppui. Tyypin whereabouts tällä hetkellä ovat minulle tuntemattomia.

Tuohon verojuttuun tulisi luonnollisesti lisätä maasta poistuneen veropakolaisen suku, jonka kesken yhteisvastuullisesti määritettäisiin maksettavaksi veropakolaisen arvioitu, valtiolle maksamatta jäänyt osuus.

Anonyymi kirjoitti...

Jotakin sannoin edelliseen kommentoinnista, piruista, pikkusormista ja niin edelleen.

Mut ihan pakko jakaa, kun liki 60v pienyrittäjä-äitini, mainio tyyppi kaikin puolin, totesi tälle aamua feminististarwarspelleilylle ihan samansuuntaista, mitä ykäkin, että ristus sentään, kyllä pitää vanhaksi elää ja kaikki nähä enneku tajuaa, että eihän hän ole täydellinen ja kokonainen nainen ensinkään enneku hän näkee itsenäisyyspäivänä sen kolmannen version tuntemattomasta.

Meinasi molemmilla mennä aamukahvit väärään kurkkuun ja elämäni helposti tärkein nainen kysyy sitten vielä ikään kun kertana kiellon päälle, että "mitenkäs se seitsemän veljestä".

Ei siihen voi paljon muuta sanua, ku että kai sekin pitää kirjottaa uusiksi.

Ekku kirjoitti...

Hienoa Ykä!

Sinulla on sitten kadehtittava taito niputtaa asiat pakettiin ja samaööa vielä keksiä yhtä hulvattomia uusiosanoja kuin suvakitkin.

Ylen aamupropagandassakin käytettiin taas sujuvasti termiä: "sateenkaari-perhe".

Tulee ihan mieleen joku Rauhanvaltio tms. muu samanlainen termi.

Mikä siinä muuten on, että lähes aina kun naisella on kaksiosainen sukunimi, se näyttää tekevän hänestä tässä Ykän jutussa kuvatun laisen höyrypään?

Toi toteamus tuossa lopussa, että "ne repivät päät irti toisiltaan" taitaa muuten olla se työelämän todellinen lasikatto.

Nainen kampittaa töissä toista naista taatusti ahkerammin kuin mies.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle ja Ekulle & kiitos kommenteistanne.

Ano: Joo, täytyy sanoa, että nuo ruotsalaiset jaksavat aina yllättää. Mitähän seuraavaksi? Mulla loppuu jo mielikuvitus.

Ekku: Mulla on kyllä ihan samanlaisia kokemuksia noista kaksiosaisilla sukunimillä varustetuista naisista. Tuo laskikatto-vertauksesi muuten taisi sattua kohdalleen just eikä melkein.

Anonyymi kirjoitti...Tuohan sopii hyvin ajan kuvaan heti on mainittu tuulivoimala.

Tuulivoimasta tuli mieleen onko jotain älyttömämpää tapaa
tehdä energiaa, vaaran päälle laitetaan tuulivoimala voiko
maiseman vielä enemmän pilata. Ja pakkasella ei voimala tuota mitään.
Aurinkokaan ei paljon lämmitä harmaana syyspäivänä.

Vaikkapa tälläistä.

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/51991-hampusta-suomalainen-vientituote-suomella-kilpailuetu

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Ano. Joo, ja kun tuulivoimala seisoo, niin virtaa tarvitaan silti. Ja sehän tuotetaan sitten hiilivoimalassa. Eipä tuosta hampusta taida ihan sitä uutta Nokiaa tulla. Vaan saahan sitä ihminen haaveilla tietysti.

Castor kirjoitti...

No hei, yhdysvaltalainen republikaani kongressiedustaja sanoi, että jos tulee liikaa tuulivoimaloita, niin tuulet loppuvat. Muistan vähän samantyyppisen toteamuksen silloiselta KANSAKOULUKAVERILTA, siis ikä n. 9 vuotta ja risat, että talvella ei voi tuulla, koska puut ovat jäässä. Olisin odottanut tyypin lähtevän politiikkaan, mutta hänestä tuli lähikauppias. 9-vuotiaalle anteeksi, muttei kongressiedustajalle, vaikken nyt tuulienergian kannalla olekaan, koska sähkö tulee töpselistä.

Ei kenenkään mielikuvitus riitä siihen, mitä Ruotsista tulee, eikä mikään sieltä tuleva enää edes yllätä.

Kuinkahan paljon huonommiksi pitäisi hyvinvointivaltioitten olosuhteet muuttua, jotta jokin järki voittaisi? No, eipä tuohon kauaa mene...Sääli vain niitä, jotka jälleen tulevat kärsimään eniten, eli ne (kotimaiset) köyhät ja kaikkeen syyttomimmät!

Castor kirjoitti...

Siis kommentissani ei ollut kysymys siitä, etteikö Suomessa osattaisi, mutta ruotsalaiset vetävät aina oikealta/vasemmalta/vihreältä/punaiselta ohi!

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Castor. Näistä legendaarisista yhdysvaltalaisista toteamuksista tulee mieleen tämä Dan Quaylen ” It isn't pollution that's harming the environment. It's the impurities in our air and water that are doing it.” Vaan ei tuo tuulivoima meille riitä. Ollaan vaan väärässä paikassa. Ja aurinkopaneelienkin kanssa on näillä leveysasteilla vähän niin & näin. Tuo “järvipainovoimaenergia” tuli tietysti tästä Ana Gutiérrez-Soraisen loihelausumasta ”Suomi on täynnä järviä. Miksi ei voitaisi kehittää vesivoimaloita?”

Joo, Ruotsi painelee meistä ohi kaikista mahdollisista parodiahorisontin ilmansuunnista ja on vielä ylpeä siitä. Sinänsä Ruotsi on meille hyvä mittari, eli mikäli meillä jatketaan samaa menoa, voimme katsoa naapurimaastamme mitä meilläkin tuleman pitää.

Ekku kirjoitti...

Aina kun minä nään tuulivoimalan, missä ei siivet pyöri, niin ajattelen, että siitä on sähköt loppu... :)

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Ekku. Mulla tulee niistä ropellivoimaloista päällimmäisenä mieleen se, että ne pitää kyllä aika hemmetinmoista meteliä. Joskus olen semmosen ropellivoimalan vieressä ollut ja tuuminut, että lähiseudun asukkaat saattavat olla melko tympiintyneitä.

Ironmistress kirjoitti...

Siihen on syynsä, miksi meillä on veneellä aurinkopaneeli ja tuuliturbiini, mutta ei ydinreaktoria. Ja siihenkin on syynsä, miksi ruukinmatruuna mieluummin näkee Metallikaupungin sähkön (valokaariuuni sivumennen sanoen vaatii rutosti sähköä!) tuotettavan mieluummin ydinvoimalla kuin veneemme sähkönlähteillä. Ja sen syyn nimi on skaalautuminen.

Ruukinmatruuna miettii myös sitä, että miksi pursiseuramme naisjaoston immeisiltä meni sormi suuhun kun allekirjoittanut alkoi puhumaan ampeereista, wateista, volteista, resistanssista ja PUImURIsta. Nehän ovat peruskoulukamaa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Ruukinmatruuna. No joo, snadibotski pärjää pikkuviritelmillä, bulibotski tarttee jo tukevampaa ja teollisuus taas oikeaa virtaa eikä ideologiaa. Saisivat kehitellä sen kylmäfuusion, mutta se taitaa olla vielä pahasti vaiheessa.

Becker kirjoitti...

Voi voi, nyt kyllä joku hamejärjestö (sisältää myös miehiä) kopsaa tämän ohjelman sanasta sanaan. Riski voi nimittäin realisoitua.
Sehän tiedetään, että Ykässä on tota Ruuneperin vikaa, mutta taitaa olla myös taipumusta Machiavellimäisiin aatoksiin.
Mitä naisiin tulee, niin kolme kappaletta samassa toimistossa on jo varma kyräilyn, juoruilun ja selkäänpuukottamisen riski.
Naikkonen pomona sattaa tietää sitä, että kun tyhjässä konttorissa pitäisi olla auttamassa arkistokaapin tyhjennystä, niin itseasiassa tarkoituksena onkin kokeilla sohvan sopivuutta naimiseen. Tämäkin on koettu. Ei sen puoleen, on niitä ihan upean fiksuja naispomojakin olemassa. Tosin harvemmassa.
Jules Verne on aikoinaan todennut jotain siihen malliin, että kaikki ne keksinnöt, mitä mielikuvitus tuottaa, niin jonain päivänä ne ovat todellisuutta.
Ruotsalaisiin tämä myöskin pätee, sillä mitä älyttömyyksiä tahansa voikin kuvitella, niin svennet ovat ensimmäisenä maailmassa niitä toteuttamassa.
Niinkuin mainitsit niin mikään ei siellä enään yllätä.
Nytkin ovat keksineet että Jukkasjärven jäästä ja lumesta tehdyssä hotellissa pitää olla palovaroittimet, koska parahgraafit niin sanoo.
Suomessa tilanne on sikäli erilainen, että meillä ei vastaavaa sosialistista aiiopesua ole harrastettu, ei ainakaan vuosikymmeniä, joten riskit ovat pienempiä, ainakin toistaiseksi.
Ruotsalaiset ovat Pohjois-Korealaisten kanssa maailman aivopestyin kansa.
Vanhuksia potkitaan pois asunnoistaan, jotta maahan tuleville parasiiteille, joita saapuu noin 2000:n viikkovauhdilla, pitää löytyä oma tilava asunto. Eräällekkin lapsirikkaalle somaliperheelle ostettiin kunnan toimesta yli kolmen miljoonan omakotitalo hyvältä alueelta, jotta olisi tilaa telmiä. Kantaväestön on turha kuvitella saavansa vastaavaa palvelua.
Noista tuulimyllyistä on jo niin paljon tietoa, että luulisi niiden hyödyn suhteessa haittoihin olevan jo tiedossa. Mutta täytyyhän viherpiipertäjille olla totemit, jonka juuressa pääsevät ihastuksissaan onanoimaan.
Joku omakotirakentaja saatetaan viedä oikeuteen, kun harjakorkeus on puoli metriä piirustuksia korkeampi, mutta parinsadan metrin päähän kyllä pykätään masto propellin kanssa kansallismaisemaa tuhoamaan ja sitä sitten käydään kunnantoimistosta oikein porukalla ihailemassa.

Tuossa tuumailit, että mitä naapurimaan feministit hääräilevät nykyjään. No siellä ollaan kovalla tohinalla muiden puolueiden kanssa keksimässä koiruuksia ensi vuoden vaaleja varten, joissa saatta olla riski että Sverigedemokraatit nousevat maan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Odotetavissa on harvinaisen likainen vaalikampanjointi, josta Valko-Venäjän Lukashenkollakin olisi oppimista. Naapurimaan demokratiakäsitys on yhtä kieroutunut kuin heidän maahanmuuttopolitiikkansa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Becker ja kiitos kommentista & (aina sinänsä masentavasta) Ruotsipäivityksestä. On vaan jotenkin niin sääli, että aikanaan järkevänä ja asiallisena tunnettu valtio on muuttamassa itseään absurdiksi painajaiseksi, ja on vielä ylpeä muutoksestaan.

Luulenpa, että työelämässä pitkään olleilla alkaa kaikilla olla jonkinlaista Machiavellin tajua. Väitän nimittäin, että melkoinen osa ihmisistä ei kasva koskaan aikuisiksi. Jos kasvaisi, meillä ei olisi ollenkaan ilmiötä nimeltä työpaikkakiusaaminen. Jos haluaa pysyä erossa kaiken maailman kieroilusta, täytyy oppia itsekin tajuamaan sitä kieroilua.

Tulevat Ruotsin vaalit ovat varmasti likaisimmat ever. Rähmis varmaankin lähettää säännöllisesti päivityksiään, ja lähettele sinä tänne. Minä en muuten vieläkään ymmärrä sitä ruotsalaisten vaalilippusysteemiä. Yksi äänestyslappu ja numero/ruksi/canada siihen olisi kaikkein järkevin.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä on hyvä mielikuvitusharjoitus siitä millaisen puolueen Establishment eli Puolue haluaisi perustaa jos he voisivat toteuttaa omia hallusinaatioitaan. Feministis-monikulttuuris-internationalistisen ideologian omaava puolue. Joku oli jossain sanonut että "multikulturistinen marxilais-islamilainen fasismi", ja tämäkin kuvaus sopii tuolle puolueelle.

Mitäs noi akat meinasivat tehdä jos armeija lakkautetaan, niin meinaavatko ne neuvottelutaitojensa avulla torjua jotenkin Vanjan sotilaallisen maahantulon? Meinaako että ne voidaan torjua tiedostavalla närkästymisellä? Vai niin että ne tarjoutuvat miehittäjän kanssa yhteistyöhön, niin kuin siinä kesäisessä kahden Vanjan kenraalin tarinassa?

Noilla akoilla on oma lehmä ojassa siinä että ihmisen arvoa mitataan siinä kun "arvo mitataan vain hänen aikaansaamansa rahallisen arvon mukaan". Meinaan kun noiden akkojen virat kustannetaan verovaroista, ja niitä ei voida kustantaa jos ei ole sellaisia jotka saavat aikaan rahallisia tuottoja. Lisäksi noiden akkojen päätökssiä ei voi toteuttaa jos ei ole niitä jotka tuottavat rahaa. Nuo akat eivät itse tuota penniäkään.

Energia sinänsä on vain hyödyke jolle on tarjontaa jos on kysyntää. Ei se ole sen ihmeempi. Itse asiassa sillä ei ole mitään väliä kuinka paljon joku kuluttaa enrgiaa jos hän maksaa itse sen käytöstä. Paskat se jollekin ämmälle kuuluu jos ämmä ei ole sähkön tms. energian tilaaja ja näin ollen laskun maksaja. Edullinen energia on tarpeellinen koska näin on mahdollista pitää tuotantokustannuksia kurissa. Jos energia kallistuu, niin se nostaa hintoja seuraavissa portaissa joten hinta kertautuu. Ei tajuta sitä että Suomessa on kylmää ja pimeää ja on pitkät välimatkat. On pakko lämmittää taloja ja valaista katuja ja viedä tavara jonnekin. Ehkä ämmät eivät tajua sitä viettää suurimman osan elämästään Helsingissä jossa on tottunut siihen että kaikki on kävelymatkan päässä. Mitä jos kokeilisi lopettaa talon lämmmittämisen, kadun valaistuksen ja tavaran kuljettamisen minnekkään? Miten nuo ämmät pärjäisivät silloin? Minun puolesta Suomen ilmasto saisi lämmetä sen verran että lämmityslaskut halpenisivat, maatalouden kasvukausi pitenisi ja jalkapalloa voisi pelata pitemmän aikaa vuodesta.

Jotkut ovat varmaan tosissaan tuollaisia niin kuin tuon puolueen puheenjohtaja ja aktiivit. On kysyttävä missä määrin tosiuskovaisia ja missä määrin opportunisteja? Jos he ovat opportunisteja, niin samat ämmät olisivat olleet ekana heilaamassa Hitlerille 1933, Stalinille 1924 tai Mussolinille 1922, Maolle 1949....Voisiko jollain ilveellä saada nuo opportunistit hurraamaan nuiville? Ovatko nuo toivottomia tapauksia? Se vaatisi rankan nuivistamisen ja öyhötyttämisen kurssin Lällävedellä. Ylva osannee vastata paremmin kysymykseen, kun naisena tuntee naisten tavat ajatella, hahmottaa ja päätellä asiat sekä tavat toimia.

Jos nuivat lukevat Sun Tzun teoksen ja pelaavat korttinsa oikein, niin heidän ei tarvitse kovin kummoisesti taistella NSDAP:tä vastaan. Vaikuttaa siltä että NSDAP:n ämmät järjestävät jatkuvasti pitkien puukkojen öitä toistensa pään menoksi. Näin he syövät toisiaan niin ettei jäljelle jää muuta kuin syöntikelvottomat osat, siis luut ja suolet ja jänteet. "He tekevät sen itse".

Mitä Hösse ja Pertta meinaavat kertoa Ykälle ja Anterolle tuosta kokouksesta? Antero kaiketi vuotaa jutun julkisuuteen?

Anonyymi kirjoitti...

Ruotsista piti vaan todeta että Aleksanteri I oli huolimaton kun ei älynnyt laittaa rajaa kulkemaan Kainuunjoen ja Luulajajoen välistä maastoa pitkin. 1808-09 sodan loppuvaiheessa ja ainakin rauhanneuvotteluvaiheessa se olisi ollut pelkkä ilmoitusasia, ja viedä sinne 5000 sotilasta pystyttämään rajamerkit.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kalixjoki

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luulajanjoki

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Vieras ja kiitos kommenteistasi.

Viesti 1:

Tuo määrittely voisi hyvinkin sopia tuolle puolueelle. Tosin viime aikoina on käynyt myös mielessä se, että The Puolueen motto voisi olla myös ”Me emme oikeastaan tiedä, mitä haluamme, emmekä sitäkään, olemmeko me sen saaneet, mutta jumalauta sentään me emme luovu siitä”.

Varmastikin tämän kaltaisista tyypeistä sikiäisi näitä miehittäjän kätyreitä. Mutta luulen, että tiettyjen puolueitten horinmummonaisellinen osa ei yksinkertaisesti ajattele koko asiaa. Kun heitä ei armeija voisi vähempää kiinnostaa niin ei sen tartte kiinnostaa ketään muutakaan ja eihän sillä silloin ole edes mitään merkitystä. Tähän pitää lisätä vielä miesviha. Armeija on (kumminkin) miesten linnake, ja silloin se on lähtökohtaisesti paha. Mitä tulee naisten varusmiespalveluun, niin minä en vieläkään ymmärrä, mitä järkeä siinä on. Sitä ei otettu käyttöön siksi, että se jollain tavalla parantaisi Suomen puolustuskykyä. Se otettiin käyttöön vain ja ainoastaan tasa-arvon takia. Olisivat hitto vie perustaneet Lotta Svärd-järjestön. Siitä olisi maanpuolustukselle ihan oikeaa hyötyä.

”Noilla akoilla on oma lehmä ojassa siinä että ihmisen arvoa mitataan siinä kun "arvo mitataan vain hänen aikaansaamansa rahallisen arvon mukaan". Meinaan kun noiden akkojen virat kustannetaan verovaroista, ja niitä ei voida kustantaa jos ei ole sellaisia jotka saavat aikaan rahallisia tuottoja. Lisäksi noiden akkojen päätökssiä ei voi toteuttaa jos ei ole niitä jotka tuottavat rahaa. Nuo akat eivät itse tuota penniäkään.”

Perin osuvasti sanottu. Veikkaisin itse, että näistä noin puolet ajattelee tuollai opportunistisesti. Ja toinen puoli yksinkertaisesti tuumii, että jos on joku ihqu asia, niin ei sitä saa mitata rahalla. Se on rahvaanomaista. Se raha vaan on jostain löydyttävä.

Energia-asioista olen kanssasi sama mieltä. Se, että Suomesta ollaan tekemässä ns. maailman vihreintä maata ei pelasta maailmaa minnekään, mutta se tuhoaa suomalaisen teollisuuden ja on tavallisille ihmisille silkkaa kiusantekoa vain siksi, että muutama idiootti saa itselleen ekologisen hyvän mielen.

Aiheesta tosiuskovaiset vs. opportunistit voin todeta, että en oikein tiedä. Olen vuosien varrella tehnyt ymmärrysharjoituksia päästäkseni vähän lähemmäs tommosia pääkoppia. Tyyliin tunne vihollisesi. Luulen, että nykyisistä punavihreistä suurin osa kannattaisi vaikka ihmissyöntiä, jos se heille oltaisiin edistyksellisenä myyty. Ylva ei pysty tässä auttamaan, sillä hän halveksii sukupuolestaan huolimatta (tai ehkä siitä johtuen) tuota porukkaa varmaan vielä enemmän kuin minä.

Hösse ja Pertta eivät kertoneet Anterolle tuosta kokouksesta mitään. Ei tarvinnut, sillä kokous meni suorana lähetyksenä Huitsinnevadan paikallisradiossa. Osaaville audioalan asiantuntijoille on aina käyttöä.

Viesti 2:

Niin no tästähän on pulistu ennenkin. Vaan tietysti kun ajattelee, että olihan sillä alueella huomattavan paljon suomalaisia (liekö ollut peräti enemmistö), niin eipä tuota varmaan oltais pahemmin ihmetelty eikä päivitelty. Ja jos raja olisi vedetty sinne, niin nykyisin ajatusta Tornionjoesta Suomen ja Ruotsin rajana varmaankin pidettäisiin melko höhlänä.

Vaan ajatus siitä, että Kiiruna olisi silloin tullut Suomelle, herättää mielenkiintoisen kysymyksen: Mitä se olisi vaikuttanut kakkosrähinään, jos Kiirunan kaivokset olisivatkin olleet sotaa käyvällä Suomella puolueettoman Ruotsin sijasta? Tuosta voisi väsätä vaikka vaihtoehtohistoriaa. Tosin se olisi kyllä vaikeaa, sillä muuttujia on siinä yhtälössä niin monta. Täytyy panna mietintään.

Sandscorpion kirjoitti...

Vieras pohdiskeli: "Voisiko jollain ilveellä saada nuo opportunistit hurraamaan nuiville?"

Enpä ole varma, haluaisinkokaan tuollaista. Kun miettii, millaisella antaumuksella, järjenjuoksulla, argumenteilla ja metodeilla he yrittävät ajaa nykyisiä ideoitaan, ja otetaan huomioon heidän jatkuvat yrityksensä pistää ehdotuksissaan kavereista paremmaksi, siinä saattaisivat ne polttouunit ihan oikeasti ruveta käryämään.

Armeija on noiden akkojen mielestä ihan turha, koska heidän mielestään on kaikin puolin parempi pyrkiä ennaltaehkäisemään sotia pitämällä yllä hyviä naapurisuhteita. Ilmeisesti heidän planeetallaan sodat käynnistyvät ainoastaan pahasta tahdosta naapuria kohtaan, eivätkä mistään konkreettisista syistä.

Joistain kannanotoista olen jopa ollut rivien välistä lukevinani, että heidän käsityksensä mukaan sotaan tarvitaan aina kaksi osapuolta, eikä vihollisen invaasiosta tule mitään, ellei vastapuoli kertakaikkiaan suostu tappelemaan vastaan.

Eräs lapsuuteni sankareista, Al Bundy, muuten totesi joskus hienosti: "Son, don't try to understand women. Women understand women, and they hate each other."

Anonyymi kirjoitti...

Vanja olisi joutunut jossain vaiheessa miettimään haluaako se Keski-ja Itä-Euroopan vallata kaikki Romaniasta Tsekkiin ja päästä katsomaan onko Aatulla niitä ydinasepiirrustuksia, tai sitten tuon luoteessa sijaitsevan kaivoksen. Keski-ja Itä-Euroopastakin saisi valloitusten mukana myös kaivoksia.

Toinen huomio on siinä missä vaiheessa länsiliittoutuneet ottaisivat huomioon sen että Kiirunan kaivos ei saa joutua Vanjalle. Silloin kun länsiliittoutuneet häätivät niksmannit Norjasta, niin siinä vaiheessa ne varmaan älyäisivät että kun Kiiruna on tuossa lähellä niin otetaan se valvontaan ennen kuin Vanja tulee. Malmbanania pitkin alue otettaisiin haltuun.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Malmbanan

Tuossa vaiheessa tsuhna varmaan ottaisi jenkit ja engelsmannit kylään ilman kummempaa vastarintaa, mikäli niksmanni on jo lähtenyt. Vanja ei varmaan ollut niin hullu että olisi alkanut kaivokselle hyökätä jos siellä on jo engelsmannit ja jenkit.

Tätä on hankalaa arvioida mutta silti se on kiinnostavaa.

Anonyymi kirjoitti...

Naisten varusmiespalvelus voitaisiin korvata lottapalveluksella tai työpalveluksella. Voisi tuo olla pakollinenkin. Siihen voisi sisällyttää pyssyn käytön koulutusta niille naisille joita se kiinnostaa. Pyssyn käyttöä voi opettaa ilman varusmiespalveluksen suorittamista.

Voisin sisällyttää pyssyn käytön koulutusta myös niille sivareille jotka ovat kiinnostuneita pyssyistä.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Sandscorpionille ja Vieraalle & kiitos kommenteistanne.

Sandscorpion: Luulenpa, että olet oikeassa. Tuolla porukalla kun ei tunnu olevan ns. kultaisen keskitien tajua, vaan heiluri heilahtaa aina ääripäästä toiseen. Al Bundy on legendaarinen hahmo myös minulle, tosin minä olin jo aikamies kun Pulmuset tuli tv:stä. Pulmusissa näytellyt Katey Sagal muuten vaihtoi varsin onnistuneesti roolihahmonsa toisenlaiseen näytellessään nykyisin siinä Sons Of Anarchy-sarjassa.

Vieras: Ajatus tuosta vaihtoehtohistoriasta jäi pyörimään pahasti päähän. Voi olla, että palaan siihen tuonnempana. Niin kuin totesit, hankalaa arvioida, mutta kiinnostavaa. Toisaalta vaihtoehtohistoria on siitä mukavaa, että ei haittaa mitään, vaikka se menisikin ihan vituralleen.

Vittuuntunut NettoVeronmaksaja kirjoitti...

Mie mietinki, kun olivat Paavon ja Villen äänimiehiksi ottaneet, että joku juju siinä oli. :)

Hämärästi muistelen, että Engels- ja/tai Fransmannien tukiretki talvisotaan tyssäsi Ruotsin epäämään kauttakulkuun tuon Malmbananin kautta.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, V.N.V: Oletusasetuksena oli, että tiedostavan feministisen etujoukon edustaja ei välttämättä hahmota heppuja, jotka ovat juosseet kenttää ympäri vuonna höyrykone.

Kauttakulku Malmbananin kautta on kyllä melko helppo evätä, sillä kun katsoo maastoa, niin eipä se hyökkääjälle mitään herkun leipää ole.