perjantai 19. toukokuuta 2017

XXX YMMÄRRYSHARJOITUS

Tulipahan vaan mieleen sellainen ajatuksentynkä, että entäpäs jos Suomessa olisi olemassa sellainen suht merkittävä, ei-kristillinen, vaan vanhoihin suomalaisiin jumaliin uskonsa pohjaava puhtaasti ja pelkästään kantasuomalaisten harjoittama uskonto. Ajatellaan asiasta vaikka niin, että uskonnon nimi olisi ”uusväinöläinen usko” ja sitä harjoittaisi Suomessa tommoiset 100.000 ihmistä. Uskonnon pääasialliset alueet sijaitsisivat Pohjois-Karjalan itä- ja pohjoisosissa, Kainuussa ja Koillismaalla. Jonkun verran uskontokuntaan kuuluvia olisi tietysti suurimmissa kaupungeissamme. Ihminenhän joutuu muuttamaan työn perässä. Minkäs sille mahtaa.

Uskonto pohjautuisi luonnollisesti vanhaan suomalaiseen luonnonuskontoon, se olisi monijumalainen kumartaen Ukko Ylijumalaa, Tapiota, Ahtia ja kumppaneita. Uskon uskontunnustus kuuluisi: ”ei ole muita jumalia kuin uusväinöläiset jumalat, ja Väinämöinen on hänen profeettansa”. Tunnustus tosin lausuttaisiin uskovaisten pitkän ja hartaan työn myötä rekunstroimalla muinaissuomalaisella kielellä, jolla myös uskonnon pyhät kirjoitukset oltaisiin kirjoitettu. Kyseistä kieltä ei käytettäisi normaalissa elämässä vaan puhuttaisiin ihan tavallista suomea mutta kyseinen muinaiskieli opetettaisiin lapsille, jotta he voisivat lukea pyhiä kirjoituksia pyhällä alkukielellä. Koska uskonto olisi sinänsä kovasti käytännön elämään pohjautuva, pyhät kirjoitukset eivät olisi kokonaisuudessaan kuin noin kolmenkymmenen sivun mittaiset.

Yksi tärkeimmistä uusväinöläiseen uskontoon liittyvistä opinkappaleista olisi ”jumalat auttavat niitä, jotka auttavat itseään”. Sen opin myötä työnteon ja yrittämisen arvostus olisi uusväinöläisessä uskonnossa äärimmäisen arvostettua. Tätä kautta kyseisessä uskonnossa olisi myös hyvin vastenmielinen suhtautuminen sosiaaliturvaan ja varsinkin siihen, että ihminen pitää sosiaaliturvaa ja sen myötä toisten rahoilla kustannettua elämää itsestäänselvyytenä. Uusväinöläisessä ajattelussa tälle ei olisi tilaa, ja mikäli joku uusväinöläinen perhe joutuisi taloudelliseen ahdinkoon esim. työttömyyden myötä, uusväinöläinen yhteisö avustaisi perhettä ennen kaikkea siinä muodossa että se tarjoaisi työtä perheen vanhemmille. Ei ehkä kovin hyvin palkattua, mutta se antaisi ihmiselle mahdollisuuden yrittää eteenpäin omin voimin. Joutilaisuus ja tietoinen toisten kustannuksella eläminen ei kuuluisi uusväinöläiseen uskontoon.

Ulkoisesti uusväinöläisten perheitten kodit eivät eroaisi juurikaan tavallisten suomalaisten kodeista. Yleisin asumisen muoto olisi omakotitalo, jonka pihalla olisi auto, ehkä sellainen suuri tila-auto sillä uusväinöläiset eivät suhtautuisi kovin suopeasti ehkäisyyn. Silloin vähän isommalle autolle olisi käyttöä koska lapsia olisi paljon. Tosin uusväinöläisyydessä pidettäisiin hyvin korkeassa arvossa ihmisen koskemattomuutta, ja jos lääkäri arvioisi uuden raskauden vaarantavan perheen äidin turvallisuuden, niin silloin ehkäisy olisi sekä sallittua että suotavaa.

Ulkoisesti uusväinöläiset eroaisivat jonkun verran tavallisista suomalaisista tapakristityistä. Heillä olisi varsin tiukka pukeutumiskoodi. Miehillä tulisi olla päässään väinönlakki ja päällään harmaat, armeijamalliset vaatteet. Talvella ne olisivat luonnollisesti sarkaisia. Kesällä käytettäisiin sitten harmaata puuvillaa. Talvella - pakkasista johtuen - ei väinönlakkia käytettäisi, vaan se korvattaisiin karvahatulla.


Naiset pukeutuisivat mekkoon, joka muistuttaisi melko tarkalleen vanhaa harmaata lottaunivormua. Naimattomilla naisilla mekkoon kuuluisi esiliina, joka kertoisi heidän olevan naimattomia. Mekkoa voisi käyttää joko kokopitkänä, polvipituisena tai minipituisena. Mitään määrättyä päähinettä tai kasvojen peittämistä ei uusväinöläisyys naisille vaatisi, mutta se pitäisi hyvänä pitkiä hiuksia naisille todeten, että hiukset ovat naisen kauneuden kruunu eikä naisen kasvojen kauneutta saa peittää. Kylmillä keleillä naiset luonnollisesti saisivat käyttää sellaista päähinettä kuin haluaisivat. Kuka sitä pakkasessa palelemaan? Voihan sitä järkeäkin käyttää. Luonnollisesti työelämässä uusväinöläiset pukeutuisivat työn vaatimiin asusteisiin.

Kyseinen uskonto toimisi tietyiltä osiltaan Suomen lain ulkopuolella noudattaen uskontoonsa kuuluvaa ”Korpilakia”. Korpilakia tuomitsisivat väinökuntalaisten keskuudestaan valitsemat niin sanotut ”luotetut miehet” ja laki pohjautuisi hyvin pitkälle käytännön oppeihin ja niin sanottuun tolkkuun ja lautamiesjärkeen. Uusväinöläisessä oikeusajattelussa todettaisiin päällimmäisenä, että ”mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei voi olla lakikaan”. Pääosin uusväinöläiset noudattaisivat Suomen lakia, mutta esmes avioliittoon liittyvissä asioissa pitäydyttäisiin Korpilakiin. Aviorikos tuomittaisiin aina - sukupuolesta riippumatta - petetyn osapuolen hyväksi ja pettäjä saisi kärsiä Korpilaissa tunnetun rangaistuksen nimeltä ”remmiapeli”, eli tilanteesta ja rikoksen törkeydestä riippuen 5 - 30 nahkavyön läimäytyksen perseelle sekä omaisuuden sekä mahdollisten lapsien huoltajuuden menettämisen petetylle osapuolelle.

Remmiapelia käytettäisiin myös tietyissä väkivaltarikoksissa sekä toisiin ihmisiin kohdistetuissa varkauksissa ja petoksissa, joihin uskonto suhtautuisi erittäin kielteisesti. Lisäksi uusväinöläisessä oikeudenkäytössä olisi käytössä äärimmäinen rangaistus äärimmäisiin rikoksiin kuten esimerkiksi murhiin ja raiskauksiin. Näitä rangaistuksia - niin kuin uusväinöläistä Korpilakia yleensäkään - ei uskontokunnan ulkopuolella millään tavoin mainostettaisi, vaan tuomitut yksinkertaisesti katoaisivat. Näitä katoamisia ei varsinaisesti väinökuntien keskuudessa olisi ollut vuosikymmeniin, koska niihin ei olisi ollut tarvetta, mutta valtiovalta olisi saattanut huomata, että uusväinöläisille alueille ei kannattaisi sijoittaa esmes islamilaista väestöä, sillä uusväinöläisten suhtautuminen naistensa koskemattomuuteen tiedettäisiin hyvin, hyvin huumorintajuttomaksi.

Uskonnon edustajat suhtautuisivat tavallisiin kristittyihin tai kirkkoon kuulumattomiin suomalaisiin hyvin positiivisesti, mieltäisivät heidät saman etnisen ryhmän edustajiksi jotka jakaisivat pääosin samanlaiset, varsin konservatiiviset elämänarvot ja pyrkisivät toimimaan heidän kanssaan mahdollisimman suuressa yhteistyössä yhdessä suomalaisessa yhteiskunnassa. Uusväinöläinen uskonto ei myöskään tuntisi termiä jumalanpilkka, sillä he ajattelisivat että mikäli jumala - niin kuin esimerkiksi islamissa - tarvitsee ihmisiä puolustaakseen kunniaansa, niin sellainen on heikko ja mitätön jumala eikä sellaista kannata pahemmin noteerata.

Uusväinöläiseen väinökuntaan kuuluvat lapset kävisivät samaa koulua muitten suomalaisten lasten kanssa sillä erotuksella että uskontotunnit olisivat uusväinöläistä opetusta, jota antaisivat vapaaehtoiset kukin kerrallaan. Uusväinöläisyydessä ei nimittäin olisi varsinaisia pappeja, eikä siinä kerättäisi kirkollisveroja. Liikuntatunnit uusväinöläiset lapset suorittaisivat aivan normaalisti muitten lasten kanssa, mutta silloin, jos koulussa opetettaisiin suomalaiseen yhteiskuntaan kielteisesti suhtautuvaa opetusta esim. islamilaisuuden tai perinteisiä suomalaisia arvoja halventavan opetuksen muodossa, kaikki vanhemmat hakisivat silloin lapsensa pois koulusta kyseisen opetuksen ajaksi.

Kyseisessä uskonnossa vaadittaisiin, että lapsille pidettäisiin kerran vuodessa - syyskuussa - uusväinöläinen luontoviikko, jolloin uusväinöläisille lapsille sekä opetettaisiin että kerrattaisiin erätaitoja. Tämä siksi, että uusväinöläinen uskonto suhtautuisi luontoon ja sen kanssa tasapainoiseen elämiseen hyvin vakavasti ja kunnioittavasti. Uusväinöläisiin uskonkappaleisiin kuuluisi lause ”luonto ja ympäristö ovat itsessään niin tärkeitä asioita, että niitä on suojeltava ihmisiltä, joille luonto on pelkkä käsite, sana jolla ei ole muuta merkitystä kuin oman pätemisen korostaminen”.

Lisäksi uskontoon kuuluisi kolme kertaa päivässä tehtävä puolen minuutin mittainen rukous. Ensimmäisenä olisi seisaaltaan tehtävä taivaan rukous. Sitten olisi istualtaan tehty veden rukous. Ja lopulta olisi polviasennossa tehtävä maan ja ajatuksen rukous. Rukousta tehdessään uusväinöuskovaiset keskeyttäisivät työntekonsa rukouksen ajaksi ja palaisivat sen jälkeen työhönsä. Rukoukseen ei tarvittaisi mitään erillisiä tiloja, vaan uusväinöläinen voisi suorittaa sen esim sorvin ääressä, mikäli sattuisi olemaan töissä metallihommissa. Uusväinöläinen uskonto ei tarvitsisi minkäänlaisia kirkkorakennuksia, sillä sellaiset miellettäisiin pelkäksi rahan haaskuuksi.

Luonnollisesti uusväinöläiset suhtautuisivat koulutukseen erittäin positiivisesti. Erityisesti sellaiseen koulutukseen, joka pitäisi yllä yhteiskunnallista infrastruktuuria. Näin ollen, mikäli joku nuori uusväinöläinen lähtisi kouluttautumaan vaikkapa sairaanhoitajaksi, asentaja-koneistajaksi tai fysiikan opettajaksi, niin yhteisö auttaisi häntä rahallisesti, ettei hän joutuisi ottamaan kohtuuttoman suurta opintolainaa. Sen sijaan jos yhteisön jäsen päättäisi lähteä kouluttautumaan yhteiskuntataiteellisille aloille, toteaisi yhteisö, että infrastruktuurin kannalta vahingollisia aloja ei tueta, joten pärjäilepä keskenäsi.

Maanpuolustukseen kyseinen uusväinöläinen uskonto suhtautuisi hyvin positiivisesti sillä se näkisi, että se viime kädessä suojelee suomalaista yhteiskuntaa joka taas suomalaiselle on se paras ja ainoa yhteiskunta ja ennen kaikkea ainoa sellainen, joka on kiinnostunut suomalaisten hyvinvoinnista. Uskontokunnan nuoret miehet suorittaisivat varusmiespalveluksensa pääosin rajavartiostojen sissikomppanioissa, sillä uusväinöläiset nuoret oltaisiin jo nuorena totutettu luontoon ja eräelämään. Uskonto pitäisi kyseistä koulutusta suuressa arvossa sillä yhteys luontoon ja kyky selviytyä luonnossa olisi uskonnon oppien mukaan erittäin tärkeää.

Nykyisin niin kovin muodikkaaseen homoseksuaalisuuteen uusväinöläinen uskonto suhtautuisi kielteisesti. Jos yhteisössä olisi avoin homoseksuaali, häntä siedettäisiin ja hänen annettaisiin olla rauhassa, mutta mikäli hän pyrkisi houkuttelemaan homoseksuaaliseen kanssakäymiseen muita yhteiskunnan jäseniä, erityisesti alaikäisiä, niin silloin Korpilain mukaan hänelle annettaisiin ensiksi Vakava Varoitus ja mikäli se ei auttaisi, hänelle annettaisiin kahdenkymmenen vyöniskun remmiapeli ja sen jälkeen hänet eristettäisiin yhteisöstä. Siinä vaiheessa, kun hänelle annettaisiin Vakava Varoitus, hänelle annettaisiin myös toinen mahdollisuus eli tuettu irtautuminen yhteisöstä. Hänelle kerättäisiin kolehti, jonka avulla hän voisi aloittaa uuden elämän esim. Joensuussa, Kuopiossa, Oulussa tai eritoten Helsingissä. Mikäli hän valitsisi irtautumisvaihtoehdon, niin hän hyväksyisi myös samalla sen, että hän poistuisi uusväinöläisestä yhteisöstä pysyvästi.

Uusväinöläinen uskonto ei olisi ns. lähetysuskonto ja väinökunnan jäseneksi olisi vaikeaa päästä. Yleensäkään väinökunnan jäseneksi ei hyväksyttäisi muita kuin etnisiä suomalaisia ja heidätkin vasta pitkän koeajan jälkeen. Koeajan aikana ei seurattaisi niinkään paljon uskonnollisten kirjoitusten ulkoa opettelua, vaan ns. tolkullista elämää.

Minkäänlaisia uskontoon liittyviä ruokailurajoituksia uusväinöläinen uskonto ei tuntisi, eikä se myöskään pitäisi mitään eläintä saastaisena. Uskonnon pyhissä kirjoituksissa todettaisiin asiasta näin: ”Mikäli jumalien mielestä joku eläin olisi saastainen, ne olisivat jättäneet sellaisen luomatta. Jos taas jossain vähemmän kehittyneissä yhteiskunnissa ei osata lihan valmistusta, kyse ei ole eläimen saastaisuudesta, vaan ruuanlaittajan typeryydestä”.

Kaiken kaikkiaan uusväinöläinen uskonto näkisi, että ihmisen tulee elää ihmisiksi, kunnioittaa naapureitaan, pyrkiä heidän kanssa yhteistyöhön ja olla lainkuuliainen osa yhteiskuntaa. Niillä tietyillä reunaehdoilla, minkä uusväinöläisyys asettaa, mutta sehän ei kieltämättä haittaisi ketään muuta. Kyseisen uskonnon, ja sen edustajien piikkiin ei voisi Suomessa laskea ensimmäistäkään ryöstöä tai raiskausta.

Jos tällainen uskonto olisi olemassa, niin väinökuntiin kuuluvia ihmisiä voisi pitää kovasti rauhallisina ja yhteiskuntaa ylläpitävinä ihmisinä. Vaan eihän sitä ole olemassa. Mutta jos se olisi kumminkin olemassa, niin kuinka siihen suhtauduttaisiin erityisesti suvaitsevais-tiedostavan väen taholta? Hotellin respassa uskotaan, että uskonnosta mainittaisiin mm. seuraavaa:

- Uskonto on selkeästi rasistinen.

- Uskonto on selkeästi väkivaltainen, hyväksyy ruumiillisen rangaistuksen ja tämähän on sekä Herrasta Perkeleestä että Jahannamista.

- Uskonto on selkeästi naista alistava. Naisille määritelty pukeutumiskoodi on selkeästi naisen vapautta rajoittava, ja naisten pakollinen hiusten näkyvissä pitäminen puolestaan tekee naisesta pelkän miesten himojen seksisymbolin.

- Uskonto aivopesee lapsia uskonnollisella propagandalla.

- Tätä kautta uskonto estää lapsiltaan aidon valinnanvapauden.

- Uskonto on homofobinen.

- Uskonto on militaristinen.

- Uskonnon ulkoiset, vaatetuksen muodossa esitetyt tuntomerkit ovat nykyaikaisessa yhteiskunnassa lähinnä naurettavia.

- Uskonto pyrkii tietoisesti estämään tieteellistä tutkimusta ja kehitystä, erityisesti yhteiskuntataiteellisilla tutkimusaloilla.

- Uskonto pyrkii selkeästi käyttämään omaa, valtakunnallisesta lainsäädännöstä eroavaa lainsäädäntöä ja sitä kautta uskonto on kokonaisuudessaan rikollinen ja sen harjoittaminen tulisi kieltää.

- Uskonnon julkiset rukousharjoitukset ovat kehittyneessä yhteiskunnassa lähinnä naurettavia, eikä sellaisia tulisi sallia työelämän jarruna.

Luonnollisesti todettaisiin, että uusväinöläinen uskonto ei edusta ihqua toiseutta, sillä sen jäsenet olisivat kaikki etnisesti suomalaisia pottunokkia ja se sellainenhan ei vaan kertakaikkiaan käy. Kyseinen uskonto ei olisi mitään sellaista muodikasta niin kuin islam eikä se antaisi suvaitsevais-tiedostaville ihmisille tarpeellisia kicksejä, joten se olisi tuomittava. Olisi hyvin todennäköistä, että tiedostavissa mielenosoituksissa nähtäisiin kylttejä LGBTQTiiTyy against islamophobia and neoväinämöism.


Kiitokset Jaska Brownille eräästä vinkistä.

Ja Greatest Shits-äänestyshän on vielä menossa. Vielä ehtii osallistua.

58 kommenttia:

Tom Kärnä kirjoitti...

Kylläpä tuli tämän lukemisesta hyvä olo!

Yrjöperskeles kirjoitti...

Kiitokset, Tom.

Janne kirjoitti...

Taas asiallista tekstiä Ykältä mutta pioneeri-koulutuksen saaneena olen sitä mieltä, että sissi on sika siviilissäkin. Eli olisiko tuo sissikoulutus pakollinen uusväinöläisille? Muutoin vaikuttaisi ihan tolkun uskonnolta.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Janne. Ehkä sissikoulutus olisi paikallaan. Joka tapauksessa kyseinen uskonto aiheuttaisi suvaitsevan joukkorääkymisen.

Anonyymi kirjoitti...

Olen monesti miettinyt että tarvitsemme uuden uskonnon joka on juuri tuon väinöläisyyden kaltainen. Kristinusko on ulkoa tuotettu ja se on rakennettu alistamaan kansa hallitsijalle. Toisen posken kääntäminen on helkkarin huono ajatus väkivaltakultturien kanssa keskustellessa. Uskontoa tarvitaan sitä varten että voidaan vaatia tasavertaista kohtelua, eli ollaan yhteisö eikä joukko yksilöitä. Ukko Ylijumala, Tapio ja Ahti ovat hyvin järkeenkäypiä jumalia. Paljon parempia kuin nämä ulkoa tuodut.

Juho kirjoitti...

Ruukinmatruunahan kirjoitti, että ainoa mikä enää voi Euroopan pelastaa islamisaatiolta on jonkinlainen uuspakanuus. Tämä siksi, että kristinusko on uskontona kuolinkouristuksissaan eikä siksi pysty taistelemaan vastaan.

Anonyymi kirjoitti...

Aika mones ymmärrysharjoitus, mutta toivottavasti menee myös haasteellisten kaaliin. Remelirangaistuksen ongelma on siinä, että se on joillekin suorastaan mieluinen...

Ironmistress kirjoitti...

Mahdolliset yhtäläisyydet lestadiolaisiin ilman satiirista tarkoitusperää johtuvat puhtaasta sattumasta?

Olavi Koskela kirjoitti...

Mainio termi tuo "yhteiskuntataiteelliset tutkimusalat". Mutta toivottavasti luonnontieteelliset, lääketieteelliset ja tekniset tutkimusalat olisivat edes jotenkin siedettyjä. No mutta hiukan vakavammin, niin voimaannuttavia (anteeksi) kuin nämä Ykän aitoa suomalaisuutta ja sen parhaita puolia kuvailevat skenaariot ovatkin, niin ehkä ratkaisu ei kuitenkaan ole se, että annetaan näiden EU liittovaltiouskovaisten suvakkimatuttajien ja homohypettäjien viedä maan asioita kaikessa rauhassa totaaliseen tärviöön. Ymmärrystä tarvittaisiin myös tämän kehityksen pysäyttämiseen.

Anonyymi kirjoitti...

Yleiseksi tiedoksi, että tällainen muinaisusko on jo nostettu unhon yöstä. On olemassa uskonnollinen yhdistys nimeltä Karhun kansa ja se merkittiin uskonnollisten yhdistyksien rekisteriin 17.12.2013. Uskonnon kannattajia ei liene vielä kovin paljon, mutta siitä vain kaikki liittymään mukaan. En usko, että Ykä liittyy, mutta varmaan Karhun kansa voisi käyttää häntä konsulttina pyhien tekstien rekonstruoimiseen.

Toinen professori

Ibn Matti kirjoitti...

Itse olen valmis sietämään mitä tahansa uskontoa, joka rajoittaa uskonnon harjoittamisensa omaan väkeensä eikä estä omia jäseniään luopumasta jäsenyydestään - jos silloin joku haluaa kyseistä uskontoa harjoittaa, niin se olisi hänen vapaaehtoinen valintansa. Lisäksi edellyttäisin, ettei heidän omassakaan keskuudessaan tehtäisi selvästi ihmisarvon vastaisia tekoja, esim. hakattaisi kättä irti varkaudesta tai leikeltäisi pikkulapsia.

Tuo korpilaki ja omaisuuden ja lapsien menetys aviorikoksesta ja remelihommat eivät ehkä ole ihan minun makuuni, mutta ehkä se muuten olisi hyväksyttävissä - olihan tuossa uskonnossa myös hyviä ajatuksia. Ehkäpä heidänkin joukossaan olisi sellaisia "maltillisia" uusväinöläisiä, jotka suhtautuisivat hieman sallivammin vaikkapa humanistiseen koulutukseen ja naisten hiusten pituuteen, eivätkä harjoittaisi ihmisten kadottamista...

Olen monesti miettinyt, että mitä jos Suomeen tulisi jostakin Meksikon alueelta atsteekkipakolaisia, jotka tietysti haluaisivat Suomessakin uskonnonvapauden perusteella harjoittaa muinaista uskontaan. Siihenhän kuuluu mm. lapsien uhraamista ja ihmissyöntiä. Tokihan heidän tulisi saada noudattaa omaa kulttuuriaan, onhan Suomi monikulttuurinen yhteiskunta, eikä meidän tule pitää toisia kulttuureja omaamme parempana. Espanjalaiset eivät kuitenkaan ajatelleet näin vaan olivat kauhistuneita näistä jumalanpalvelusmenoista ja tappoivat varmuuden vuoksi kaikki jotka kiinni saivat. Mikä on tietysti melko ironista.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Asteekit

Tuumailija kirjoitti...

Uskonto ei Japanissa näyttele juuri mitään osaa tavallisessa elämässä. Työkavereiden kanssa olen aiheesta puhunut. Heidän mielestään suurin osa japanilaisista ei oikein usko mihinkään erityisen hengelliseen, vaan asenteet ovat pitkälti agnostisia. Tradition vuoksi kuulutaan virallisesti johonkin temppelikuntaan ja käydään muutamana tiettynä juhlapyhänä vuodessa temppelillä tai pyhäköllä. Toisin sanoen, vaikuttaa omaan silmääni hyvin samalta kuin suomalainen tapakristillisyys.

Uskonto ei kuitenkaan ole pilkan tai ilkivallan kohde kuten länsimaissa monesti tuppaa olemaan. Erityisesti Kiotossa, joka on pullollaan vanhoja pyhäkköjä ja alttareita, uskonnolliset asiat näkyvät kaikkialla muttei niitä vahdita kummemmin. Näin Kioton kaduilla tai puistossa monesti pienen alttarin jossa oli kauniit koristeet ja seremonialliset esineet...vartioimatta. Alttarit vain seisovat siinä, eikä ketään henkilökuntaa tai vartijoita lähimaillakaan. Ne kuuluvat Kioton katukuvaan. Ne saivat olla täysin rauhassa. Ei ilkivaltaa, ei varkauksia. Länsimaalaisena tällaista on pakko ihailla, ja samaan aikaan todella vaikea ymmärtää.

Mitä tulee muslimeihin, suurimmaksi osaksi heitä kohdellaan kuin muitakin ulkomaalaisia. Japanilaiset ovat kuitenkin tietoisia muualla tapahtuvista terrorismiuutisista ja jotkut myöntävät vierastavansa tai pelkäävänsä muslimeja. Monet myös myöntävät, että extremistien tekemät iskut tahraavat yleisesti myös maltillisten muslimien mainetta ihmisten silmissä.

Anonyymi kirjoitti...

Tiedustelukoulutus sissikoulutuksen rinnalle ja vertaiseksi, kiitos!

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedustelija

Tiedustelijat ovat älymystöä :-)

https://ilmainensanakirja.fi/suomi-englanti/sotilastiedustelu

Anonyymi kirjoitti...

Terveeks Ykä taas pitkästä aikaa,

Mutta asiaan: Nykyäänhän on jo kehitelty yhteisö, jossa kovasti koitetaan rekonstruoida wanhaa suomalaisuskoa, eli Karhun Kansa. Tietystikin heitä ei tietääkseni ole vielä hyväksytty uskonnoksi, syystä että heiltä puuttuu yhtenäinen pyhä kirja/kirjoitukset. Tästähän tietysti saadaan kiittää ruåttalaisia, jotka vainosivat suomenuskon käytännössä sukupuuttoon ja koska perinne oli pitkälti suusanallista niin kun ei ole kertojia, niin ei ole tekstejäkään. Yritystä kylläkin löytyy, ja siitä heille propsit.

--Madri

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä kirjoitus jälleen. Aiheeeseen liittyen, olemme tuossa kylän poikien kanssa haastelleet saunan lauteilla, että mitäs jos me porukalla kääntyisimme islamin uskoon. Sillä tavalla tietysti toimittaisiin lain rajamailla, ettei nyt isompiin ikävyyksiin ehdon tahdoin jouduta.

Naapurin Reino lupautui vapaaehtoiseksi imaami -koulutukseen ja voisi sitten kylän uskonnollisena päällikkönä pitää rukoushetkiä ja toimittaa kaikki vihkimiset. Vaimoväki saisi heti jäädä töistä kotiin ja lapsia hoitamaan. Reinon ykkösvaimo Veera lupasi laittaa heti huivikangasta tilaukseen. Timo puolestaan lupautui virittelemään uskonnolliseen tasa-arvoon perustuen toiminta-avustus-raha-anomusta suoraan valtionvarainministerille ja kulttuuriministeriöön. Pasi puolestaan suunnitteli aloittelevansa väliaikaista koraanikoulua tyhjillään olevaan kunnan kirjastotaloon, ennen kuin vaatimukset kylän omasta moskeijasta saadaan vireille. Sari ja Päivi yrittävät saada naisille oman uinti- ja saunavuoron naapurikaupungin uimahallista. Päiväkodin johtajalle ja koulun rehtorille lähetimme uskonnon tuomat vaatimukset ruoan, opetuksen ja muiden erityisjärjestelyiden suhteen. Suunnittelemme tietenkin myös suomalaisten nimien vaihtamista sopivammaksi. Ainakin se jatkossa helpottaisi asioimista Kelassa ja muissa virastoissa.

Mietimme, että missähän vaiheessa suvaitsevaistiedostavien tasa-arvopunavihreiden ymmärtäjien raja oikein tulisi vastaan, ettei tämä nyt sovi alkuunkaan ja eihän tämä näin mitenkään voi mennä?

a) heti alkuunsa, kun 1-2% suomalaisista, pääosin miehistä olisi kääntynyt muslimeiksi
b) 10%
c) ei ollenkaan


Terveisin
Parrankasvattaja

Anonyymi kirjoitti...

Toiselle anolle: eräs tiedustelu-au oli sitä mieltä, että tiedustelumiehistön koulutusaika 6kk on liian lyhyt. Siinä ajassa ei kuulemma ehdi kunnolla oppia asioita. Kannatti pidempää 9 tai 12 kk koulutusaikaa.

Anonyymi kirjoitti...

Stand Your Ground -henkinen, Bibble Belt & Community Watch -tyylinen äijäkristillisyys lienee hyvin hitaasti ja huomaamattomasti lisääntyvä ilmiö tässä(kin) maassa.

Kristillisissä piireissä on näiden suvaitsevais-tärähtäneis-nynneröiden lisäksi myös jonkin verran "en oo tottunut antamaan vääryyden edessä periksi" -henkisiä hemmoja, joille elämän tylymmätkään reunaehdot eivät ole vieraita.

Lemminkäinen kirjoitti...

Mutta meillähän on jo uusi uskonto ja sana: EU-demokratia. Kansojen valitsemat ylipapit/papittaret julistavat sanaa "ihmisoikeus - tasa-arvo ja sananvapaus" uskonnon pyhätössä, Brysselissä. Osa porukasta on alkanut napisemaan ja epäilemään sanan oikeaa tulkintaa. Ylipapit/papittaret haluavat kerettiläiset takaisin uskonnon armeliaaseen suojaan. He saarnaavat pyhätössä napisijoille: "Te huoran penikat ja somessa kirkkaan sielunne tahranneet luopiot. Teitä tullaan rankaisemaan mitä julmimmalla tavalla. Teiltä otetaan sana ja vapaus pois. Te ette saa edes vineton litkua, kaljasta nyt puhumattakaan, viruessanne tuskissanne pimeimmässä helvetin kolossa, minkä EU-inkvisitio on juuri teitä varten rusnannut". Eiköhän tämän uskonnon kanssa ole kestämistä ja jaksamista ihan tarpeeksi.

QroquiusKad kirjoitti...

En tiedä millainen poppoo tämä Karhun kansa on, googlettamalla löytyy vain yleisluontoista juttua. Mieleeni muistuu vain joskus viime vuosituhannen lopulla tai tämän alussa näkemäni uutis- tai ajankohtaisohjelman pätkä.

Olin käväisemässä entisessä kotipuolessani ja katsoin isäni kanssa ko. ohjelmaa, jossa oli lyhyt juttu suomalaisen muinaisuskon elvyttäjistä. Siihen sisältynyt liturgiademonstraatio ei oikein vakuuttanut: muhkeapartainen mies paukutti noitarumpua ja joikui. Isäni tokaisikin happamasti, menevätköhän nuo seuraavaksi kumartamaan seitaa? Komppasin häntä, että porukalla vaikuttaisi menneen suomalainen ja saamelainen muinaisusko hieman sekaisin.

En tiedä, olivatko kyseessä tämän Karhun kansan edeltäjät. Jos olivat, ovat toivottavasti koittaneet perehtyä suomalaiseen muinaisuskoon syvällisemmin. Joka tapauksessa hekin valittelivat samaa asiaa kuin Karhun kansa, eli vaikeuksia uskonnoksi hyväksymiseksi juurikin pyhien kirjoitusten puuttuessa.

Miten niin puuttuessa? Meillähän on Kalevala! Kuten kaikki tietävät, tai ainakin ptäisi tietää, on Kalevala se, mitä on jäänyt jäljelle Suomen kansan Suuresta Eepoksesta, joka oli syntyessään täysin verrattavissa Raamattuun. Elias Lönnrot teki miehen työn kerätessään nämä jäännökset yhteen. Niinpä siis julistakaamme Kalevala uusväinöläisen uskon pyhäksi kirjaksi ja kirjoittakaamme sille Talmudin tapainen selitysopus.

Pieniä yksityiskohtia voisi ehkä viilata. Remmiapelit olisivat tietysti paikallaan osuessaan aina oikeisiin kohteisiin, mutta kuten Jaska Brownin taannoisessa tarinassa muistutettiin, voi oikeudenmukaisuus olla harvinaista herkkua. Niinpä hänen tarinansa Jarkko olisi uusväinöläisessä yhteisössä ollut jatkuvien remmiapelien syyttömänä kohteena, vaimonsa syyttäessä häntä toistuvasti huvikseen milloin mistäkin ja Vellun, tämän enkelitukkaisen isoveljen ja edellisen vaimonveljen pannessa toimituksia vähintään yhtä suureksi huvikseen täytäntöön.

Rajasissikoulutus mainittiin ymmärtääkseni asianomaisten omana valintana. Jonkinasteinen sissikoulutus kuuluu suomalaiseen varusmieskoulutukseen joka tapauksessa kaikissa aselajeissa, joten mitäpä asiaa korostamaan. Tärkeintähän on, että tyhmä saa olla, mutta ei tykkimies. Näin hoemme me jalkaväkimiehet syvässä alemmuudentunteessamme tykkimiehiä kohtaan. Itse asiassa kaikki muut aselajit osaavat sen, mitä me, mutta me emme osaa mitä he. Tykkimiehet voivat toimia koska tahansa jalkaväkenä, mutta me emme koskaan tykkimiehinä. Emmekä pioneereina, emmekä jne.

Mutta kuningasaselaji on silti huolto: kun se lakkaa toimimasta, lakkaa kaikkien muidenkin aselajien toiminta ennemmin tai myöhemmin. Lakki, lepo, lakki päästä töpinän edessä! Lepo.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Ano1:lle, Juholle, Ano2:lle, Ruukinmatruunalle, Olavi Koskelalle, Toiselle professorille, Ibn Matille, Tuumailijalle, Ano3:lle, Madrille, Parrankasvattajalle, Ano4:lle, Ano5:lle, Lemminkäiselle ja Qroquius Kadille & kiitos kommenteistanne. Nyt täytyy todeta, että ymmärrysharjoitus meni osittain pieleen. Minä kun en sinänsä peräänkuuluta jonkunlaista katajaisen kansan uusvanhaa uskontoa. Tuumasin vaan, että jos sellainen olisi (ja kun kirjoitusta tarkemin katsoo, niin sehän on lähinnä vesitetty versio punavihreitten niin suuresti rakastamasta islamista), niin sehän pyrittäisiin tiedostavan kansanosan toimesta tuomitsemaan ja kieltämään kaikin mahdollisin keinoin.

Sinänsä on totta, että jonkunlaista moraalista tukipönkkää länsimainen yhteiskunta tarvitsisi, ja selvää on, että nykyisestä kristillisestä kirkosta ei sellaiseksi ole. Sillä (niin kuin Lemminkäinen osuvasti totesi) se on alistunut osaksi federatiivista uskoa. Tämä Karhun kansa oli minulle ihan uusi tuttavuus, kiitos tiedosta.

Qroquius Kadille pitää vielä todeta, kun tykistön miehiä itse olen (tai no, olin, nostoväkeähän sitä jo tässä iässä ollaan) että tykistö tappaa, jalkaväki ryöstää ruumiit. Mutta se on kyllä totta, että ilman huoltoa pysähtyy niin tykistö kuin jalkaväki, joten kunniaa töpinälle.

Snowcamo kirjoitti...

"nykyisestä kristillisestä kirkosta ei sellaiseksi ole. Sillä (niin kuin Lemminkäinen osuvasti totesi) se on alistunut osaksi federatiivista uskoa."

Jos kirkko on sama kuin arkkipiispa, niin sitten tuo varmasti pitää paikkansa. Mutta samalla logiikalla voisi myös sanoa että persut on alistunut osaksi monikulttuuriunelmaa. Ja kolmen viikon kuluttua tulisi yllätys.

Kirkossa on kuitenkin sekä papistossa että aktiiveissa valtavan suuri - varmasti suurin Suomessa - nuiva tolkun sakki, joka omalla hiljaisella tavallaan ottaa kuraa vastaan oikealta ja vasemmalta. Kirkon äänekäs punavihermädättäjäroskajoukko on heitä aktiivisesti savustamassa ulos ja ulkopuoliset taas syyttävät heitä edellisen edesottamuksista. Nytkö jo tässäkin blogissa?

Sata vuotta sitten tuo sakki tunnettiin nimellä 'valkoiset'.

QroquiusKad kirjoitti...

Ehkei tämä ymmärrysharjoitus mennyt sinänsä niin pieleen, sen käsittely vain oli hieman vaikeammanpuoleista? Tällaisen uususkonnon oletettavan perustamisen rinnastaminen vajaan puolentoistatuhannen vuoden jatkumona vaikuttaneeseen valtauskontoon suhtautumiseen kun on ehkä vähän sama asia kuin tietyillä tahoilla muodikas kannabiksen vertailu niin päihteisiin (alkoholi, "kovat" huumeet ym.) kuin nautintoaineisiin (kahvi, tupakka ym.).

Viimemainittu vertailu on siinä mielessä yhtä mielenkiintoista kuin hyödytöntä, että jos kaikki mainitut keksittäisiin nyt, ei niistä ensimmäistäkään todennäköisesti hyväksyttäisi lailliseen käyttöön ainakaan länsimaissa. Niinpä skenaario, jossa islamia ei olisi koskaan kehittynyt mutta joku tulisi ensi maanantaina hakemaan kehittelemälleen islam-uususkonnolle hyväksyntää viralliseksi uskonnoksi, vaikuttaisi aika vaikealta uskoa hyväksyntää tulevan.

Mainituista syistä oli siis helpompi lähteä kuljettamaan kommentointia ylllänähtävään muotoon. Ja kuten sanottu, onhan jossittelu yhtä mielenkiintoista kuin hyödytöntä. Tai tarkemmin ottaen historialla jossittelu, eli kontrafaktuaalinen historiointi. Mahdollisella tulevaisuudela jossitteluhan voi parhaimmillaan antaa jopa rakennuspalikoita tulevaisuuden muodostumiselle?

Anonyymi kirjoitti...

Remmiapeli kas kumma termi en ole ennen kuullut.
Kuvauksen perusteella ei vaikuta kovin mukavalta olla vastaan ottavassa päädyssä.
Mites ylipäätään tuo uskonto hoitaisi lasten ja uhmaikäisten teinien kasvattamisen. Nuoret eivät ylipäätään noudata sääntöjä. Miten suhtautuminen huumeisiin.

Sitten nuo katoamiset.... Kyllähän ihmiset tappavat toisiaan humalassa ja mustasukkaisuudesta ja vanhoista kaunoista.
Suurimmassa osassa tapoista ja murhista on olemassa ihan oikea hyvä syy. Hyvä syy on siis ymmärrettävä syy joka jollain lailla puolustaa tekoa. Esim kiusattu tappaa kiusaajansa. Tai joku kostaa kokemansa vääryyden tai kostaa toisen puolesta. Sitten ihmiset tappavat toisiaan rahasta huumeveloista ja sen sellaisista. Jotkut tappavat koska ovat niin helvetin kujalla ja usko mä tiedän tapauksen joka oli just niin kujalla ja murhasi/tappoi.

Kokonaan eri asia on huvikseen tappaminen tai satunnainen uhrin valinta. Koska tappaa voi myös ilkeyttään ja pahuuttaan.
Kaikissa meissä asuu tappaja. Tilanteesta riippuu tuleeko se esiin ja aina ei syy ole yksin tappajankaan.
Ei sillä etten olisi tajunnut juttusi konseptia mutta tykkään kovin saivarrella.
Kielet kuuluvat muuten humanistisiin tiedekuntiin.
T: labrotta

vieras kirjoitti...

Tiedän ettei Ykä yleensä katso töllöä mutta voit kai ajoittain tehdä poikkeuksen?

Jussi Halla-aho on vieraana Arto Luukkasen isännöimässä Dosentti-ohjelmassa. Jakso lähetetään tiistaina 23.5. klo 21. Mainos lähetyksestä:

http://alfatv.fi/ajankohtaiset/611/

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Snowcamolle, Qroquius Kadille, Labrotalle ja Vieraalle & kiitos kommenteistanne.

Snowcamo: Totta tuo. Kirkossa on varmasti viljalti nuivia pappeja, jotka on koneiston taholta peloteltu hiljaiseksi. Se koneisto ei pysty toimimaan minkäänlaisena moraalisen selkärangan muodostajana. Mutta ehkä ne papit aikanaan pystyvät. Pidetään peukkuja heille. Minä en syytä heitä, vaan kirkon järjestelmää, joka pakottaa heidät tukkimaan turpansa.

Qroquius Kad: Joo, ja kommentithan ovat sinänsä olleet ihan hyviä. Ja totta muuten tuo huomiosi, että jos islam pyrkisi nykyisin (kaikkine oppeineen) uskonnoksi, niin eihän siitä länsimaissa mitään tulisi. Mutta länsimaisten tiedostavaistohan puhuu sellaisesta islamista, jonka se on itse keksinyt.

Labrotta: Jaa, meni näemmä murreopetukseksi. Eli remmiapeli on siis nahkavyöllä annettu selkäsauna. Luulen, että ne lapset kasvatettaisiin ns. kurissa ja herran (muinaisjumalien) nuhteessa. Ainahan se ei onnistu. Vaikka kuinka yritettäisiin. Sattuneesta systä itselläni on asiasta hieman kokemusta. Huumeisiin suhtauduttaisiin varmaan hyvin kielteisesti. Myös niihin kuuluisiin shamaanisieniin. Niihin kujalla olleisiin tappajiin olen törmännyt matkan varrella itsekin. Ja totta kai meissä jokaisessa asuu tappaja. Muistan, kun isä-Perskeleen (totaalisen rauhallinen mies) kanssa aikanaan seurattiin Jugoslavian sotia ja hän tuumasi: ”niin, kai se vaan on sillä lailla, että jos multa ammuttaisiin vaimo ja lapset, niin minusta tulisi kyllä hyvin vittumainen mies”.

Vieras: Täytyy katsoa, onko aikaa. Meillä ei muuten näy televisiossa se Alfa-tv. Ja tuon kanavauudistuksen myötä hävisi muitakin kanavia. Pitääkö tässä piru vie käydä rouvalle ostamassa uusi tv.

Anonyymi kirjoitti...

Remmiapeli on varsinkin sanana hyvin tuttu, ja tiedän mitä se tarkoittaa. Kakarana ollessa sillä jopa uhkailtiin, että jos et ole kunnolla niin annetaan rammiapeli. Se sai kyllä pahimmat hölmöntölmäykset jättämään väliin.
Nuo muinaiset suomalaisten jumalat kuulostavat siltä, että niiden palvojaksi voisin itsekin ruveta, jos muuten seurakuntakelpoiseksi todettaisiin.
Tuosta remmiapelista vielä: Netistä löytyy kuvia paljon uudemmista asioista otsikolla Jonnet ei muista, tämäkin kuuluu niihin.
Saattaisi olla kova sana koulukiusaamisjutuissakin tänä päivänä. Edes sen uhka,
arvelee Huru-ukko

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Huru-ukko. On paljon asioita, joita Jonnet ei muista. Yksi on varmasti tupen rapinat. Ehkä heillä on käsitys siitä, ettei se tiedä hyvää, mutta alunperinhän se termi tulee siitä äänestä, kun puukko vedettiin pois tupesta. Jonnet elävät valitettavan paljon sen kädessään olevan älyhärpäkkeen kautta. Minä luokittelisin sen addiktioksi.

Becker kirjoitti...

Remmiapeliin sain minäkin pentuna tutustua. Joskus kyllä kieltämättä ihan aiheestakin.
Tänä päivänä sen käytöstä joutuu edesvastuuseen. Joskus kyllä tuntuu siltä että sen käyttöä voisi lisätä joidenkin yksilöiden kohdalla.
Muuten oli kirjoituksessa mielenkiintoista tuumailua. Joku uskontohan pitää ihmisillä jostain syystä olla. Agnostikkona ei kaikki pärjää. Olen joskus piruuttani katsellut töllöstä sekä suomalaista että ruotsalaista kirkonmenoa ja täytyy kyllä todeta etten jaksasi noita saarnoja pitkään kuunnella. Aivan tyhjänpäiväistä höpinää jostain henkimaailman olennosta, joiden olemassaolosta voi kuitenkin käydä oikein yliopistossa opiskelemassa. Otetaan nyt vaikka teologian tohtori. Voi siis väitellä tohtoriksi henkimaailman olennosta.....

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Becker. Minä muuten en ole tutustunut remmiapeliin. Risusta olen kyllä saanut persuuksilleni. Ja pakko myöntää, että ansiosta. Minä pärjään kyllä agnostikkona, mutta jotain henkistä pönkkää sinänsä laajassa mitassa tarvittaisiin. Ja kristillinen kirkkomme ei sitä tarjoa. Se on lähinnä vihollinen ja edesauttaa kaaosta. Siunattua ja olemattomaksi selitettyä sellaista tietysti.

Sametti kirjoitti...

Hitsi minä rakastan lukea tätä blogia ja sen kommentteja. Ihan loistavaa vanhakantaista tolkun sakkia. Tulee hyvälle mielelle.

Missä teidänlaisianne voisi tavata oikeassa elämässä?

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä minä varsin hyvin ymmärsin tämän kirjoituksen jujun. Sehän on selvästi sanottu jutun loppuosassa. En vain voinut vastustaa kiusausta kertoa Karhun kansasta, koska se ei ole kovinkaan tunnettu. Saisivat tehostaa lähetystyötään.

Toinen professori

Reijo Koiras kirjoitti...

Selvähän se, että valtamedia ei uusväinöläisyyttä silkkihansikkain käsittelisi. Nytkin kirjoittaa valtamediazhurnalisti esim. lestadiolaisuudesta täysin eri sävyyn kuin islamista. Mulla muuten tulee uusväinöläisyydestä mieleen Reinon lanseeraama arktinen pakanuus.

Tupen rapinat on minullekin tuttu termi, mutta täytyy myöntää, että remmiapelista kuulen ensimmäistä kertaa. Onkohan termi kenties käytössä vain jollain tietyllä alueella Suomessa?

vieras kirjoitti...

Mikäs saudeilla nyt on kun antavat parille vääräuskoiselle naiselle luvan olla ilman kaapua, huntua eivätkä vaadi edes huivia? Voisiko olla että Donald Trump on sanonut että ei vieraile jos pää ei saa olla vapaana, eikä öljyä osteta, eikä aseita myydä, eikä anneta tiedustelutietoja?

Pari kuvaa täältä:

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/865865814099939328

Kuvat isompina:

https://pbs.twimg.com/media/DAQsWcDUQAAug60.jpg

https://pbs.twimg.com/media/DAQsWbvUwAEexYs.jpg

https://pbs.twimg.com/media/DAQsWbwUQAA3qYc.jpg

Jos etsii niin löytää jokusen kuvan jossa saudien vieraana on joku länsimaalainen nainen pää vapaana näkyvillä. Yllättävä oli huomata että jopa Angela Merkel vieraili saudien luona pää vapaasti näkyvillä. Toinen mainittava on Ursula van der Leyen. Kolmas on Theresa May. Jokin on saanut saudit joustamaan tässä asiassa. Mitä Ykä veikkaa? Vieraiden esittämä lupaus saada fyrkkaa tai aseita tai jotain muuta?

Toivottavasti Trump sanoo saudeille että nyt vittu oikeesti kannatte sitä vastuuta kun teillä on fyrkkaa ja lääniä, joiden avulla voi majoittaa Syyriasta ja Irakista lähtenyttä porukkaa. Sillä saa porukan pois kuleksimasta. Ja lisäksi tuette turva-alueiden perustamista Syyriaan. Noista turva-alueista on ollut aiemminkin puhe, ja mm. Venäjä on tietääkseni puoltanut niitä niissä neuvotteluissa joita käytiin Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa. Turkki on Turkki niinkuin tiedetään mutta se oli aiemminkin ehdottanut turva-alueita, mikä on hyvä ehdotus.

Trump muuten päätti tukea Syyrian kurdeja taistelussa ISIS:iä vastaan, kun huomasi heidän olevan hyviä sotimaan, paremmin kuin syyrialaiset arabiosapuolet. Kurdeille toimitetaan raskaampaa aseistusta, kuten tankkeja ja tykkejä, ammuksia, varaosia, huoltotarvikkeita, tiedustelutietoa...Turkki tietysti sai hepulin kun pelkää että aseet jäävät kurdeille. Erdogan yritti saada Trumpia perumaan sen mutta toivottavasti Trump pitää päätöksensä. Ehkä Trump sanoi Syyrian kurdeille että älkää yhtään ampuko turkkilaisia, jos näin on niin ehkä sillä saa Turkin pidettyä etäämmällä.

Ironmistress kirjoitti...

Die Appell = apelli, iltasoitto. Eli kahdella ällällä. Vanha Patruuna käytti aikoinaan tuota sanaa, "remmiapelli" tarkoittamaan selkäsaunaa. Hän oli palvellut Viipurin Kellomäen varuskunnassa oman raskaansa, ja siellä olivat jääkärit olleet kouluttajina. Jääkärialiupseerit olivat hanakoita käyttämään rähinäremmiä varmistamaan komentojen perillemeno.

Ukkeli kirjoitti...

Raamattua osataan kovin huonosti nykään, vaikka se on hyvin monipuolinen kirja. Esimerkiksi pakolaisleirin pappi Toiviaisen arkkipiispan kannattaisi muistaa Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin kuudennessa luvussa:

1 "Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta Isältänne.

2 "Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. 3 Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee, 4 jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.

Fariseuket saavat muuallakin tylyä palautetta. Jeesuksella oli sana hallussaan, taitaisivat Suomen kirkon papit kuunnella korvat punaisina. Tosin ehkä eivät edes kuuntelisi Jeesuksen vihapuhetta.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Sametille, Toiselle professorille, Reijo Koiraalle, Vieraalle, Ruukinmatruunalle ja Ukkelille & kiitos kommenteistanne.

Sametti: Suuret kiitokset. Eiköhän meitä tavallisia vanhakantaisia ihmisiä liene suurin osa suomalaisista.

Toinen professori: Vaan yllättävän paljon mielenkiintoa herätti ajatus suomalaisuskonnon elvyttämisestä. Tuo Karhun kansa on tosiaankin varsin tuntematon. Sinänsä herää kysymys, että minkälainen se muinaisuskontomme oli, ja kuinka se voidaan elvyttää. Koska eihän siitä käsittääkseni pahemmin kirjallista materiaalia ole.

Reijo: Valtamediahan tosiaan aika ajoin nostaa esille ”joo, mutta onhan meilläkin lestadiolaiset”-kortin. Vaikka peräti mietoa se lessujen toiminta on islamilaisiin nähden. Nähtävästi tuo remmiapeli on sitten käytössä vain jossain päin Suomea. Olisin kuvitellut, että termi on ihan yleisesti tiedossa mutta taisin olla väärässä.

Vieras: Tuskinpa ne saudit pyrkivät suurinta asetoimittajaansa kyykyttämään. On muuten melkoisen hulppea armeija noilla saudeilla. Saudeillahan olisi ihan hemmetin isot pakolaisleirit valmiina, mutta eivätpä ota ketään vastaan. Jos rehellisiä ollaan, niin fiksujahan ne siinä ovat.

Ruukinmatruuna: En tunne sanan taustaa, mutta selkäsaunaa se on minulle aina meinannut.

Ukkeli: Ihan viisauden sanojahan nuo ovat. Kyseinen Toiviainen ei ainakaan muista noita.

Simo kirjoitti...

”jumalat auttavat niitä, jotka auttavat itseään”. Tämä on Crom. Siis se jumala Conan barbaarista. Suosittelen lukemaan, mikäli et jo ole. Se on tavallaan oikeudenmukaisuuden oppikirja.

"paras vitsi on peukalo silmään"

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Simo. Leffan olen katsonut ja nyt muistin tuon Cromin kun muistutit. Kirjaa en ole lukenut.

Anonyymi kirjoitti...

Rähmispossu in memoriam

-Tvälups-

Yrjöperskeles kirjoitti...

Törmäsin tuohon tietoon twitterissä. Onko tuo todellakin totta? Jos näin on, se on suuri menetys ja kunniaa hänen muistolleen.

Anonyymi kirjoitti...

Kerrot, että ymmärrysharjoituksesi ei oikein toiminut. En ota siihen mitään kantaa, mutta kommentoinnit kertovat omaa karua kieltään. Ne siis toimivat eräänlaisen gallupin tavoin:

Kuvitellaan, että kaikki kommentoijat ovat niitä "Isämmaallisia, kansallismielisiä, äärioikeistolaisia, Rajakkeja, Uus Väinöläisiä..." aivan miten heidät nyt halutaankaan nimetä. Nimellä ei ole väliä, ei merkitystä. Vaan silläpä on, että jopa alkoi heti pieni eripura armeijan joukko-osastojen paremmuudesta, naisten hiusten pituudesta, puhumattakaan siitä, että valkoisetkin mainittiin.

Näin se menee. Kaikilla haittamaahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvilla porukoilla. Ei hyvältä näytä :(

Ukonvasara kirjoitti...

Kuvailtu täsmää melkein täydelleen elämääni. Kannatan jyrkästi. Toimeenpantaneen heti.

Ylip
Ps. Siulla on hyvät tarinat

Ironmistress kirjoitti...

Rähmispossun poismeno mainittiin Troolissa. Oli ollut äkillinen sairauskohtaus.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle, Ukonvasaralle ja Ruukinmatruunalle & kiitos kommenteistanne.

Ano: Sinänsä näissä kommenteissa tuo eripura on kyllä varsin pientä ja enempi sellaista keskinäistä pulinaa. Mutta tottahan tuo ilmiö sinänsä on. Esmes Hommaforumilla törmää usein väittelyihin, joissa ihmiset, jotka ovat noin 99%:sesti samaa mieltä kehittävät pirunmoisen riidan siitä yhdestä prosentista.

Ukonvasara: Kiitokset.

Ruukinmatruuna: On mainittu myös Hommaforumilla ja MV:ssä. Uskottavahan se on. Valitettavasti. Suuri menetys.

Sametti kirjoitti...

Olen huomannut, että mamukriittiset ovat loppupeleissä hyvin riitaisaa sakkia. Hyvin tarkkaan saa valita kaverinsa näissä piireissä. Huono juttu.

Anonyymi kirjoitti...

Tervehdys, Ykä,

ensin esitän sinänsä turhaa lätinää tästä uskontojen paremmuudesta yhteisön kannalta: olen vahvasti sitä mieltä, että kristinuskon ydin oli se, joka sai esim. Rooman valtakuntaan tunkeutuneet, ja myös ulkopuolelle jääneet germaanikansat hylkäämään omat pakanauskonsa, ja ottamaan kristillisen kasteen. Idea jumalasta, joka on niin kaikkivoipa, ettei piittaa ihmisten maallisista uhreista, vaan haluaa vastaavat uhrivarat käytettävän Jumalan tahdon mukaan, on mitä suurimmassa määrin (judeo-)kristillinen. On myös nähtävä, että vasta kristinusko teki orjien pitämisestä varsin kyseenalaista puuhaa, mistä seurasi talouden rakenteiden muuttuminen vapaisiin työmarkkinoihin perustuvaksi. Tästä puolestaan seurasi aikanaan tieteen ja talouden edistyminen niin, että tieteen ja ns. teollinen vallankumous oli mahdollinen. Mikä taas loi peruskivet sille teollisuuteen perustuvalle hyvinvoinnille, josta mekin nautimme. Minulla on täysi syy olettaa, että myös esikristillisten suomalaisten yhteisö on ollut, naapurikansojen tavoin, orjanomistusyhteiskunta. Karun luonnon vuoksi orjia ei täällä liene ollut niin monella eikä niin monta, kuin viikingeillä, germaanilla, balteilla tai slaaveilla (joiden nimi tosin viittaa orjanmetsästyksen kohdekansaan; luulen kuitenkin, että heidänkin ruhtinaillaan orjia oli). Näillä perusteilla arvioin, että kuvaamasi uskonnon arvot eivät oikeastaan olisi muinaissuomalaisia vaan varsin pitkälle kristillisiä; siksi pidän oletettua yhteisöä itsessään arvopohjaltaan hiukan ambivalenttina ja jossain määrin epäuskottavana. Hyväksyn kuitenkin ajatusleikin premissit, joten näillä mennään: kuvaamasi yhteisö siis on minunkin mielessäni olemassa.

Ruukinmatruunan tavoin minullekin tulivat uuskalevalaisten arvoista, tavoista ja käytännöistä mieleen lestadiolaiset. He tosin, vaikka noudattavat omaa, Laestadiuksen kiinni naulaamaa koodistoaan, kuuluvat kuitenkin ev. lut. seurakuntiinsa. Tämä siksi, että heidän oppinsa mukaan kirkko ja sen seurakunnat ovat itsessään pyhitettyjä; jos niitä johdetaan maailmallisesti, on se sitten seurakunnan/hiippakunnan/kirkon paimenten vika; nämä vastaavat edesottamuksistaan Viimeisellä Tuomiolla ihan omasta puolestaan. Veikkaisin, että samalla perusteella nykyisestä punaviherjohtoisessa kirkossa yleisestikin pysytään kuitenkin varsin hyvin.

No, joka tapauksessa heitä ovat suvaitsevaisesi huolestuneet tasaisin väliajoin jaksaeet julkisuudessa dissata mm. naisten alistamisesta synnytyskoneiksi, pukeutumis- ja ulkonäkökoodeista yms. Lestoja on kunnioittanut myös Uskontojen Uhrit ry luomalla heistä irtautuville ihan oman toimintalinjan, joka esitetään myös yhdistyksen verkkosivustolla. Vastaavia linjoja on myös hellareita, Jehovan Todistajia, mormoneja sekä Hare Krishna-yhteisöä pakenevia varten. Yhtä, tunnetusti pukeutumiskoodia jäsenilleen antavaa, naisia alistavaa, väkivaltaa apostaatteja ja vääräuskoisia kohtaan tukevaa uskontoa tuolla ei vain esitetä. Arvatkaapa mitä? Tämähän voi johtua siitä, että yhdistys haistattaa kissan paskat lukumäärältään esitettyjä suuremmalle joukolle islamin uhreja. Tai se voi johtua siitä, että näiden auttaminen pitää tehdä verhotusti. Ensimmäinen vaihtoehto tietenkin nollaisi koko yhdistyksen toiminnan moraalipeustan. Toinen vaihtoehto taas olisi mitä jumalattomin häpeä yhteiskunnalle, joka ei pysty tai halua suojella auttajaa moronien väkivallalta.

Terv. Achtung

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Sametille ja Achtungille & kiitos kommenteistanne.

Sametti: Itse olen pyrkinyt välttämään näitä yleisiä sillanpolttotalkoita. Siitä kun ei hyödy kuin vastapuoli. Toisaalta se vastapuolikin osaa olla riitaisa keskenään, varsinkin jos joku ryhtyy ”luopioksi”. Hyvänä esimerkkinä oli se, kun punavihreään kuplaan kuuluva Pirkko Saisio meni ja kyseenalaisti punavihreän kuplan pyhän oikeassaolon ja kakkaa tuli niskaan sitten oikein urakalla.

Achtung: Aika ajoin käy niin, että kommentoijat vievät kirjoitukseni idean huomattavasti pidemmälle kuin mitä itselläni oli mielessä. Eikä siinä mitään. Sinänsä se, mitä kristinuskosta ja sen vaikutuksesta kommentoit pitää varmaankin paikkansa. Ja se on kyllä totta, että Uskontojen Uhrit eivät millään muotoa keskity siihen yhteen tiettyyn uskontokuntaan. Se kun on ihanaa toiseutta. Niin lessut kuin uusväinöläiset ovat myös toiseutta, mutta väärää sellaista. Sen toiseuden harjoittajilla kun on vääränvärinen orvaskesi eikä se ole millään muotoa innostunut punavihreistä arvoista. Eihän toisaalta niistä ole innostunut se eräs mainittu uskontokunta, mutta punavihreässä kuplassahan ei koskaan takerruta turhiin yksityiskohtiin.

Becker kirjoitti...

Jotain ihan muuta. Tätä on vaikea uskoa todeksi, mutta totta se kuulema on. Eli kultasepänliikkeen ryöstö Ruotsin Tenstassa, 13 Toukokuuta 2016. Kaksi mamua tyhjentää putiikin kaikessa rauhassa, toisella heistä ase joka yrityksestä huolimatta ei suostu pelaamaan. Kista Galleria sijaitsee aivan Rinkebyn naapurissa. Gallerian kännykkäliike on jo ryövätty yli 20 kertaa mikä lienee ennätys Ruotsissa. Se mikä filmissä on merkillepantavaa on, että kun rosmot ovat häipyneet kulman taakse, niin paikalliset "turvahenkilöt" ryntäävät paikalle perseet keikkuen. Juuri tämä on tosi ruotsalaista, pelkurimaisuus.
Kukaan yleisöstä ei tee mitään ryöstön estämiseksi, ja sen rosmot tietävät.
Ruotsissahan ryöstetään jokainen kauppa ainakin kerran vuodessa, usein keskellä päivää vilkkaalla ostoskadulla. Suomessa ei kellään ole pienintäkään käsitystä siitä, minkälainen varkaiden riivaama maa naapuri on, ja suurin osa heistä on mamuja ja kiinnijäämisen mahdollisuus on varsin pieni.
https://www.liveleak.com/view?i=80a_1495311663

Vasarahammer kirjoitti...

Ukkeli tuolla aiemmin siteerasi Matteuksen evankeliumia ja sanoi: " Jeesuksella oli sana hallussaan, taitaisivat Suomen kirkon papit kuunnella korvat punaisina. Tosin ehkä eivät edes kuuntelisi Jeesuksen vihapuhetta."

Oliko Jeesus vihapuhuja? Varmasti olisi ainakin tämän päivän suvaitsevaisten farisealaisten mielestä.

Anonyymi kirjoitti...

Kaksois-standardit. Tasapuolisuus ja objektiivisuus ei vaan ole ihmisen parhaita puolia niin hipaisen erikoisia moraalihäkkyröitä ja suvaitsevaisuus-tippaleipiä rakennetaan nyt ja jatkossa. Kukin omien intohimojen mukaan.

Minen tajuu mitä eroa pahalla ja pahalla on. Pahaa kuuluu vastustaa ja hyvää edistää. Puhtain asein, puhtaan asian puolesta sanoi Paasikivi. Unohtunut on sekin viisaus, molemmilta puolilta. Toisilta enemmän ja toisilta vähemmän. Ja toinenkin kyökkifilosofian helmi, kaikki paitsi oikein tekeminen on pelkuruutta. Sen sanoi joku kiinalainen. Minä sanon että pelkureitahan me olemme. Pelkäämme ottaa selvää ja muuttaa mielipiteitä faktojen edessä. Pelkäämme muutosta, minkä tuleminen on ainoa varma asia. Siksi emme näe pahaa pahana, emme tunnista sitä. Suvaitsevaisuus on hyve, tiettyyn pisteeseen asti ainakin. Minusta se piste on ylitetty, ajat sitten. Eteenpäin pääsee tunnustamalla tosiasiat mikä on paljon pyydetty keskiverto-laumaeläimeltä. Siksi olemme tässä tilassa nyt. ( Tajunnnan virta päättyy tähän, en ole enää itsekkään varma miten tämä liittyy mihinkään)

Greatest Shits äänestykseen en osaa osallistua. Liikaa "hyviä" vaihtoehtoja. Mutta menneisyyden virheet on takana. Valitettavasti pelkään että niistä ei ole opittu. Etulinjassa muhii koko ajan ja jos pessimistisimmät raportit pitää paikkansa niin tulossa on Invaasio 2017. Versio 2.0, isompi ja ihanampi. Ja jos tosiaan on niin että oppi ei ole mennyt perille niin siinä on seuraavan äänestyksen valintani. Toistettu virhe on idiotismin varmin tunnusmerkki.

-T-

Anonyymi kirjoitti...

OT:nä päivän piristykseksi tieteellinen artikkeli aiheesta "The penis is a social construct that causes climate change", kyseinen artikkeli oli suoranainen trollaus erästä tiedejulkaisua kohtaan ja se julkaistiin siellä. No joo, samainen elin on jo aikoja sitten kasvanut meikäläisen otsasta, kun tuota tilannetta Välimereltä seurailee. Siellä ne vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen paatit onkivat kummipaateilta lisää "pakolaisia" Eurooppaan.

Samaisesta artikkelista on myös linkkaus PostModern Generator puppulausegeneraattoriin, mikä sitten suoltaa sattumanvaraisia esseitä. Viimeisin mitä sieltä minulle tarjottiin oli

Structuralist deconstruction and materialist materialism
Stephen W. Humphrey
Department of Sociology, Stanford University

Ensimmäinen otsikko "Expressions of dialectic" ja toisena "The modern paradigm of discourse and postcapitalist deappropriation", otsikoiden alla oli mitäänsanomaton rimpsu virkkeitä. Lopussa oli sitten asialliset lähteet artikkelille, kopsaan tähän ensimmäisen

"1. Sargeant, P. E. ed. (1997)
Realities of Futility: Materialist materialism and structuralist
deconstruction. Yale University Press"

Kuinkahon moni amerikkalainen yliopisto-opiskelija on ottanut tuolta uutta potkua esitelmiinsä, ja se on jopa mennyt läpi k.o. aineen professorille? *hillittyä hekottelua*


- Soomepois Eestist -

P.S. kepeät mullat Rähmikselle!

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Beckerille, Vasarahammerille ja -T-:lle & kiitos kommenteistanne.

Becker: Taitais olla aika muuttaa Ruotsin kansallislaulu ”Du gamla du friasta” muotoon ”Keep spending most our lives livin' in a gangsta's paradise”.

Vasara: Luulen, että nykykirkko pitäisi Jesseä ainakin harhaoppisena lahkolaisena.

-T-: Merkit siitä 2.0:sta on ilmassa ja hallituksemme on tiukasti varautunut toistamaan saman virheen kerta toisensa jälkeen. Hallituskin on ylittänyt aikaa sitten sen mainitsemasi suvaitsevaisuuden tietyn pisteen. Nyt se toimii vain tulevan kaaoksen puolesta.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Soomepois. Meni näemmä kommentit ristiin. Olen törmännyt tuohon itsekin. Sen lisäksi, että se on tietysti äärettömän onnistunut läppä, niin tuo on jollain tavoin hyvin pelottavaa. Se kertoo siitä, että politisoituneissa tieteissä menee läpi ihan mikä hyvänsä, kun se vaan jollain lailla tukee punavihreää ideologiaa.

Kunniaa Rähmiksen muistolle. Onneksi Paavo Tajukangas jatkaa vielä.

vieras kirjoitti...

Ykä, jos AlfaTV ei näy töllöttimessä, tuon jakson voi katsoa myös netistä:

http://www.permanto.fi/web/alfatv/player/vod?assetId=5609528

puosuvaari kirjoitti...

Sametti said...
Hitsi minä rakastan lukea tätä blogia ja sen kommentteja. Ihan loistavaa vanhakantaista tolkun sakkia. Tulee hyvälle mielelle.

Missä teidänlaisianne voisi tavata oikeassa elämässä?

MAY 20, 2017 AT 7:41 AM


Meitä tapaa esimerkiksi peruskoulujen opettajahuoneiden "tupakkiringeistä", vientiteollisuuden työntekijöissä, ressuporukoissa, ampumaradoilla yms.. Pinnan alla kuplii, mutta on poliittisen korrektiuden ja tulevien määräaikaisuuksien takia pakko pitää ns: turpaa rullalla. Jonain hetkenä kun tämä nykyinen painajaisuni hellittää, niin vallankumous nousee. Se sama porukka joka ryhtyi toimimaan valkoisten puolella punakapinassa, löytyy edelleen ja suunnilleen samoista paikoista kuin 100 vuotta sitten.

Kiitokseni kaikille aselajikommentoijille. Jokainen saapi ylimääräisen voimasuklaapatukan huoltopuosun salaisesta käsivarastosta. Silloin varusmiehenä ei töpinää arvostettu pätkääkään, nykyään ressuporukoissa sitä on jengi vanhemmiten alkanut ymmärtämään, että 99% sotaa on huoltoa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Puosuvaari. Juuri sieltä meitä tapaa. Heitä tapaa jopa minun laitoksestani. Ja voimasuklaapatukka otettiin kiitollisena vastaan. Sota tarvitsee patruunoita, kranaatteja, bensiiniä, verta ja muonaa. Ne toimittaa huolto ja ilman niitä kaikki pysähtyy. Jenkit eivät muuten käsittääkseni ole mitään varsinaisen hyviä sotilaita, mutta ne ovat saaneet huollon toimimaan aina. Massa ja materiaali puhuu.

Sametti kirjoitti...

Elämme kiintoisia aikoja.

Minut vapauttivat varusmiespalveluksesta, mutta osani voin minäkin tehdä tuolla huoltopuolella. Minulla on työkokemusta isojen porukoiden muonituksesta.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Sametti. Tiukan paikan tullenhan koko siviili-infrakin on mukana maanpuolustuksessa joten tuon kaltaiselle osaamiselle on varmasti käyttöä.