torstai 2. toukokuuta 2013

TYÖPAIKKAHAKEMUS

Vastaanottaja:

Opintoasiainsuunnittelija Nina Järviö
Humanistinen tiedekunta
Helsingin Yliopisto

Lähettäjä:

Yrjöperskeles Juroperskeleenpoika Yrjö-Perskeles
Senjasentie 678
Huitsinnevada

Viitteet:

Internet-ilmoituksenne ”Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Internet-ilmoituksenne ”Maisteriohjelman opintojen rakenne
Erityisesti internet-ilmoituksenne ”Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa valmistuneet pro gradu -tutkielmat


HAKEMUS HELSINGIN YLIOPISTON HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN NAIS- JA SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMAAN

Pyydän tulla otetuksi huomioon valitessanne uusia opiskelijoita nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan. Olen iältäni pikkuisen vajaa viisikymppinen uroshenkilö, ja olen toiminut sosiaalialan laitospiipertäjänä neljännesvuosisadan. Minua ei varsinaisesti kiinnosta feministinen teoria, feministinen poliittinen teoria, queer-tutkimus eikä feministinen kulttuurintutkimus enkä pidä niitä yleensäkään mitenkään järkevinä enkä yhteiskunnallisesti tarpeellisina, mutta toisaalta omaan tiettyjä kykyjä ja ominaisuuksia, joista olisi laitoksellenne varmaankin pitkässä juoksussa huomattavaa hyötyä.

Niin kuin olette varmaan itsekin huomanneet, tuoreilla maistereilla on hyvin laajalti ongelmana se, että heidän tutkimustyönsä kohtaa varsin voimakasta negatiivista, ja mikä pahinta, humoristista palautetta, ja tämä saa helposti aikaan ahdistusta, traumatisoivia kokemuksia, masentuneisuutta ja ennen aikaista loppuun palamista. Minun kohdallani taas tällä palautteella ei ole merkitystä, sillä olen työssäni tottunut muutenkin voimakkaaseen negatiiviseen palautteeseen ja suoranaiseen väkivaltaan. Näin ollen voin kuitata pienen poskensoiton ja nettikirjoittelun olankohautuksella.

Minulle on myöskin aivan yksi ja sama, jos feministisen epistolan mukaan kirjoittamani tutkimustyö otetaan käsittelyyn sanokaamme vaikkapa Hommaforumilla, pilkotaan palasiksi ja osoitetaan täydeksi tuubaksi. Olenhan tottunut muutenkin jo vuosia tietoisesti latelemaan virallisen epistolan mukaista tuubaa, jonka itsekin tiedän täydeksi tuubaksi. Omatuntoni on sen myötä täydellisen kokovartalopuudutettu.

Osaan sen vuoksi ladella niin suullisesti kuin kirjallisestikin lantapattereittain muhevaa ja ravinnerikasta sosiaalipaskaa puppulausegeneraattoristani, vaikka tiedänkin sen sisällön olevan arvojeni ja asenteitteni vastaista. Uudessa tehtävässäni minun ei tarvitsisi muuta kuin virittää puppulausegeneraattori toiselle taajuudelle. Niin kuin huomaatte, minussa ei olisi teille tarjolla mitään nuorta idealistista ja herkkään rikki menevää untuvikkoa, vaan kovapintainen, rutinoitunut ja henkisesti tunnottomaksi läpihässitty työhuora.

Lisäksi minusta voisi olla etua laitoksellenne myös imagomielessä. Olen nimittäin suurikokoinen ja huomattavan ruma uroshenkilö, ja voisi olla piristävää, että laitoksenne tuottamaa epistolaa latelee joku muukin kuin jakkupukuinen naarashenkilö, joka vaikuttaa koko ajan olevan pillahtamaisillaan itkuun. Katu-uskottavuutta laitoksellanne ei liikoja ole, ja minun kauttani se voisi sitä hieman saadakin.

Lisäksi tietysti perin maskuliininen ulkonäköni saa varmasti naaraspuolisissa kollegoissani aikaan alkukantaista vihan tunnetta, joka tietysti ruokkii heitä tekemään työnsä vieläkin antaumuksellisemmin. Mikäli erityiskorvauksesta sovitaan, voin käydä aamuisin näyttämässä naamaani jokaisessa toimistossa ja heittää pari sovinistista vitsiä ja täten toimia oman toimeni ohella myös yleisenä työmotivaattorina.

Varsinaisessa tutkimustyössäni olen aikonut erikoistua seuraaviin projekteihin:

1. TERMEILLÄ JA RUUALLA SUKUPUOLINEUTRAALIA LOGISTIIKKAA

Työssäni keskityn logistiikan, erityisesti rekkaliikenteen korostettuun maskuliinisuuteen aina virallisesti hyväksyttyä rahtari-termiä myöten. Termi rahtarihan koostuu osista raht ja ari, ja sitä voi täten pitää voimakkaasti sukupuolitettuna. Termin muutos neutraalimpaan muotoon kuten rahtaaja tai kumipyörälogistiikkahenkilö ei sinänsä riitä, sillä täyteen sukupuolettomuuteen ei päästä muuttamalla maskuliininen termi neutraaliksi, vaan feministinen muoto rahtanni (raht/anni) voisi olla tasoittavana muotona muutaman kymmenen vuoden ajan, ja sillä ajalla asiaa varten palkatut akateemiset ammattilaiset voivat miettiä sopivaa sukupuolineutraalia termiä.

Osana tutkimusta on myös huoltoasemien, erityisesti ns. rahtariasemien tarjoama raskas ja rasvainen ruoka, jolla myös ylläpidetään maskuliinista rekkamiesimagoa. Auttaakseni kehitystä, jolla muutetaan rahtariasemat rahtanniasemiksi aion tutkimustyössäni aloittaa projektin, jonka päätteeksi yhä useampi huoltoasema keskittyy kasvisruokailuun. Näille huoltoasemille voisi kehittää ”vihreä rahtanni”-tuotemerkin.

Kolmantena osana tätä tutkimusta aion keskittyä tällä alalla esiintyviin termeihin, joita on opittu käyttämään halventavasti suhteessa tiettyihin seksuaalisiin suuntauksiin, ja pyrin termejä muuttamalla neutralisoimaan halventavan sävyn. Esimerkiksi niin panssarivaunuissa kuin raskaissa maansiirtokoneissa käytettävä termi ”telaketju” voitaisiin muuntaa muotoon ”laattaväylitin”, jolloin se on terminä huomattavasti neutraalimpi.

2. TV:N SCIFI-SARJOJEN TODISTAMA NAISTEN TAISTELUKYVYN KASVU

Toisessa tutkimuksessani aion osoittaa, että naissukupuolen kyky sodankäyntiin ja fyysiseen taisteluun on saavuttanut, ja osittain ylittänyt miessukupuolen vastaavan kyvyn. Todisteena käytän television science fiction-sarjojen roolihahmoja, esim. Babylon 5-sarjan lt cmdr Susan Ivanovaa ja Battlestar Galactica-sarjan lt Kara ”Starbuck” Thracea.

Scifi on viihdettä, ja viihde kuvaa maailmaa sekä muokkaa siitä luomiamme mielikuvia ja toimintamalleja. Nykyajan ihmisen tapa hahmottaa ympäröivää todellisuutta pohjautuu pitkälle mielikuviin, ja scifin antava kuva voimakastahtoisista ja taitavista naisista, jotka antavat kevyesti kuokkaan kuuttakin miestä kerrallaan, muuttuu toistettuna entistä enemmän todeksi ihmisten, varsinkin naisten mielikuvissa. Alistuva, pelkäävä ja miehestä turvaa hakeva naistyyppi on viihteen luomissa mielikuvissa huomattavasti harvinaisempi ja tietyissä määrin katoamassa kokonaan.

Aivan niin kuin virallisessa maailmassa ei asiaa ole olemassa, jos sitä ei ole kirjattu, ei mielikuviin perustuvassa maailmassa asiaa ole olemassa, jos sitä ei ole kuvattu. TV-viihteen kyllästämä ihminen hahmottaa todellisuutensa tv:sta tai näyttöruudulta, ja siellä, varsinkin scifiviihteen alalla naisesta on tulossa femme superior. Se, vastaako tämä todellisen maailman tilannetta on toisarvoinen kysymys, sillä todellinen maailma on hikeä, kipua ja eritteitä, ei mielikuvia. Aito feministinen tutkimus pohjautuu mielikuviin pohjautuvaan muutosvoimaan, jolla muokataan ja muutetaan aina vaan uusia mielikuvia.

3. NORSUNVITUSTA VARUSMIESTERAPEUTTISEEN ITKUKOKEMUKSEEN

Huolimatta aloitetusta voimakkaasta valistustyöstä ei puolustusvoimat ole vielä kyennyt vastaamaan tehtäväänsä tasa-arvoa kohentavana ja sukupuolineutraaliutta lisäävänä viranomaisena. Jopa käytetty sotilasslangi korostaa maskuliinisen aggressiivisia ja naissukupuolta sukupuolisesti halventavia sanontoja alkaen jopa sotilaitten käyttämän talvipäähineen sopimattomasta ”norsunvittu”-termistä.

Aion tutkimustyössäni ensin kartoittaa näitten termien syntyhistoriaa ja tutkimuksen pidemmälle edistyessä perustaa varusmiehille suunnattuja terapiaryhmiä, joissa pyritään maskuliinisten vihaan ja aggressiivisuuteen perustuvien sanontojen ja toimintamuotojen vaiheittaiseen siirtämiseen feminiinisempiin muotoihin ja neutraalimpiin sävyihin. Erityisesti ohjatun ryhmäitkun parantavaan ja puhdistavaan vaikutukseen tulen kiinnittämään voimakasta huomiota ja uskon tämän tyyppisen uuden sotilaskoulutusmuodon saavan osakseen suurta hyväksyntää niin varusmiesten kuin kantahenkilökunnan keskuudessa.

Tutkimuksen jatko-osiossa tätä terapiamuotoa pyritään laajentamaan niin, että joukkue/jaos-tasolle nimetään oma alivälitasa-arvokoordinaattori. Heidän esihenkilönään perusyksikkötasolla toimii komppanian/patterin ylivälitasa-arvokoordinaattori ja pataljoona/patteristotasolla taas heidän esihenkilönään yliylitasa-arvokoordinaattori. Näitten henkilöitten palkkaaminen tehtäviinsä on tulevaisuuden puolustusvoimissa ensiarvoisen tärkeää, että pv voi täysipainoisesti keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä eli tasa-arvoisuuden lisäämiseen. Näitten henkilöitten palkkaamiseen tarvittava rahoitus voidaan saada taisteluvälinehuoltoon, kovapanosammuntoihin sekä ilmavoimien lentotunteihin kohdistuvista säästöistä.

Näitten tutkimusten metodologia tulee pohjautumaan tzvötzetä-, raöul synkhnata- ja ´nkpata´yin-metodeihin. Niitähän minun ei tarvitse teille tarkemmin eritellä, sillä kokeneina yliopistoihmisinä tunnette ne varmaankin itsekin aivan erinomaisesti.

Olen toki hyvin tietoinen siitä, että keskiasteen pohjakoulutukseni ei varmaankaan muodollisesti riitä, mutta mikäli löytyy poliittista tahtoa, niin tämä tuskin tuottaa teille ongelmaa. Teillä on varmaan tähän luovia ratkaisuja omastakin takaa, ja tarvittaessa tietysti Eva Biaudet voi antaa muutamia hyviä vinkkejä.

Muistuttaisin vielä, että olen vähään tyytyväinen työntekijä. Minulla ei ole juurikaan erityisvaatimuksia. Ainoana vaatimuksenani olisi se, että työpöytäni tulisi olla edestä päin suljettu. Sama koskee mahdollisia haastatteluja, joissa minua saa kuvata vain lantion yläpuolelta. Tämä johtuu siitä, että joudun usein puristamaan voimakkaasti pallejani, etten purskahtaisi nauruun suoltaessani virallista epistolaa.

Toivon, että hyväksytte minut maisteriohjelmaan, ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä nais- ja sukupuolentutkijoitten kanssa.

Huitsinnevadassa 2.5.2013

Kunnioittaen,

Yrjöpä vaan hyvinniin, perskeles


*
*
*

Kiitokset mainiolle vakikommentoijalleni Sandscorpionille ideasta.

20 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

"
Auttaakseni kehitystä, jolla muutetaan rahtariasemat rahtanniasemiksi aion tutkimustyössäni aloittaa projektin, jonka päätteeksi yhä useampi huoltoasema keskittyy kasvisruokailuun.
"

Älä nyt ...lauta yllytä niitä...

Terveisin

https://www.facebook.com/kari.kinnunen.79

Heikki Välimäki kirjoitti...

Iso käsi aivan loistavasta kirjoituksesta.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, tuli sama mieleen.

Liian realistisia nuo Yrjön "tutkimus" ja toimintasuunnitelmat. Etkö sinä muista, että ei ole mitään niin älytöntä parodiaa mitä me voisimme esittää, etteikö joku suvakki ottaisi sitä tosissaan ja alkaisi värkkäämään todeksi?

Nuohan olivat suoria maalinosoituksia omaan maaliin, ne tekee sen.... ;-)

evp.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Kari Kinnuselle, Siilille ja Evp:lle & kiitos kommenteistanne.

Kari: Älä veikkonen huoli, ei nuo tyypit lue näitä blogeja. Lukeehan tätä mokuttajat ja übermokuttajatkin, onhan täällä käynyt kertaalleen kommetoimassa entinen vihreitten kansanedustaja Jyrki Kasvikin, närkästyneenä toki, mutta hän ei jostain syystä vastannut sitten omaan kommenttiini. Yhtä kaikki, olen ihan satasen varma, että nämä naistutkijat tykkäävät elää vain itse luomansa kuplan sisällä, he kirjoittavat juttuja vain toisilleen ja sulkevat muun maailman ulos. Mikäs siinä, jokainenhan taaplaa tyylillään, mutta minullakin lienee oikeus kysyä, että onko tämmönen sisäpiirin rinki ihan välttämätöntä kustantaa verovaroista.

Kiitos muuten linkistä, mutta minulla ei valitettavasti ole facebook-tiliä, joten en pääse katsomaan.

Siili: Kouraa sinnekin päin. Tuli mentyä tonne Henry Laasasen tontille, jonne ei yleensä tule mentyä, mutta nuo Sandscorpionin lähettämät linkit asian tiimoilta olivat jotenkin elämää suurempia.

Evp: Sulle sama vastaus kuin Karillekin. Siks toiseks, jos joku noista ottais idean tosissaan, niin äkkiäkös netissä leviäisi, että naistutkijat kopioivat ideoitaan vihakirjoittajalta. Huonoa, kovin huonoa akateemista mainosta.

Anonyymi kirjoitti...

Ykä perskeles... Pelastit tylsähkön konttoripäivän loistavalla tekstillä, mutta yhdyn ensimmäisen kommentin pelkoon "niiden" yllytyksestä...

Anonyymi kirjoitti...

No en olisi niinkään varma. Tuossa männä suvena taisi olla sellainen jokin ...tanan hieno projekti jossa mittailivat kiloja ja verenpaineita taukopaikoilla.
Kyllä siinä verenpaine nousee kun joku 25v tättähäärä tulee selittämään miten pitää elää ja olla.

PS.
Mahtaakohan teidän sumuntiivistämöltä saada tarjouksen tämän vuoden putkiusvasta.

Kari.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle ja Karille & kiitos kommenteistanne.

Ano: Kiitokset ja terveisiä konttoriin. Muistutan, että eivät ne näitä lue kumminkaan.

Kari: Kas kummaa, lienet rahtari, korjaan rahtanni. Vaan tosta en kyllä tiennytkään. Antaisivat rahtarien olla rauhassa, kyllä ne hommansa hoitaa ihan omin päinkin, eikä aikamiestä tartte opettaa syömään. Aloillamme on muuten yhteisiä kokemuksia, meinaan minunkin alalleni tulee 25-vuotiaita AMK-koulutettuja pimuja kertomaan miten asiat on. Ne tosin oppivat melko nopeasti, yliopistokoulutetut eivät opi milloinkaan. Huitsinnevadan Sumuntiivistämö muuten myy tällä hetkellä tuhannen kilometrin putkiusvasatsia kolmeen kymppiin ja sen halvemmalla ei kyllä lähde missään. Käy ihmeessä ostamassa kesän putkiusvat ja pistä usvaa putkeen.

Kumitonttu kirjoitti...

Nuorena poikana oli kova hinku tehdä naistutkimusta, mutta mistään ei löytynyt tutkimukseen suostuvaista ehdokasta. Vähän myöhemmin ehdokkaita oli tyrkyllä yllin kyllin, mutta nyt vanhana sitä taas huomaa ettei juuri mikään voisi kiinnostaa vähempää kuin naistutkimus. Vaikka kadulla kyllä tulee mittailtua kuten joku arjalainen rotutohtori ulkoisia mittoja, niin tupaan ei sovi kuin yksi sävyisä, kunnolla tutkittu rotukatti kerrallaan.

Tutkimattomia ovat sen sijaan herran tiet. Vai onko se herrain tiet, kun tuli nuo uudet Camelit ostettua kesää vasten.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Kumis. Myös minulla on se onnellinen tilanne, että kotona on mainio vakituinen rotukatti. Mikäs hänen kanssa on elää.

Anonyymi kirjoitti...

ei perskeles! Ykähän on satiirisen kerron mestari,mutta onko tosiaan totta, että oikein yliopistossa tuollaistakin p.s.kaa verorahoilla kustannetaan! Pakkohan se on nyt uskoa, kun linkitkin sylttytehtaaseen veivät..
No, hyvää kevään jatkoa sinne Pinnanmaallekin.t. Sepi Ähtäristä.

Anonyymi kirjoitti...

Huomenta,

Meinasi Rollofunkissa mennä aamukahvi rinnuksille, kun luin päivän perskeleen. Kiitos siitä. Pitääpä huorata omaan käyttöön tuo "puhkihässitty työhuora".

Mutta ei se auta kun töihin mennä suoltamaan virallista totuutta...

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Sepille Ähtäristä ja Anolle & kiitos kommenteistanne. Onhan tässä kyllä kiistämättä tehty tähänastisen nollatutkimuksen pohjat, mutta epäilemättä siitäkin vielä tullaan pistämään paremmaksi.

Anonyymi kirjoitti...

Jäin vähän epätietoiseksi. Ku tää on tällaista koiranleukailua niin kai nyt sentään kiusaksi aivan oikeasti lähetit ton hakemuksen. Jos et vielä ehtinyt niin lähetä. Muuten tää pakina oli vähän aikaansa jäljessä. Ku normaalisti se menee niin, että jonkun heittäessä näin hervotonta läppää sitä pitää heti satiirina, liioitteluna yms. Joka kyllä sitten myöhemmin osoittautuu sangen tarkaksi profetiaksi. Tässä pakinassa noi armeijaan liittyvät jutut...no jotenkin tuli vaan mieleen, että kyllä tollasta jo kiivaan jossain mietitään. :)

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Ano. Saatat olla oikeassa ja niitä mietitään. Toivottavasti pv pystyy torppaamaan pahimmat pelleilyt. Minähän kun en yleensäkään ymmärrä, että mitä hittoa naiset asepuvussa tekevät. Vaan asiasta viidenteen, pikkusen turhan jännäksi meni Suomi – Saksa peli.

Jaska Brown kirjoitti...

- Herra Yrjöperskeles. Meidän on valitettavasti ilmoitettava, että hakemuksenne on hylätty.
- Qui?
- No olihan ansioluettelo tietysti vakuuttava, mutta... mutta...
- Jaa että minä olen mies? No tuohan on sukupuolisyrjintää!
- No eiiii... mutta... mutta... miten minä tämän nyt sanoisin?
- Miten olisi vaikka suoraan?
- No jos nyt tämän kerran teen poikkeuksen ja koulutukseni sekä ammattikuntani häpeäksi ilmoitan suoraan mistä on kyse.
- Odotan mielenkiinnolla.
- Teillä on kuulkaas aivan liian isot tissit ollaksenne uskottava feministi.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Jaska, ja kiitos kommentistasi. Jokupa saattaisi pitää kommenttiasi sovinistisena. Vaan enhän minä. Ehkä ollaan ns. jännän äärellä.

Kokoliha kirjoitti...

Kylllähän tuo NORSUNVITUSTA VARUSMIESTERAPEUTTISEEN ITKUKOKEMUKSEEN on päivänselvää väitöskirja-ainesta jo otsikoltaan, ja sillä luulisi Suomen Akatemiasta tipahtavan ainakin parisataa tonttua, jotta Tutkimus pääsee alkuun.

Mutta aivan kuin Ykän kanssa kilpaillakseen, Todellisuus vetää rinnalle ylivaihde silmässä ja painaa kaasun pohjaan. Henry Laasanen on usarin blogissaan nostanut framille valittuja paloja (kannattaa lukea) erään Tampereen Yliopiston tuotoksen, punavihreän vasemmistoliittolaisen, profeministi-miestutkija Jiri Niemisen väitöskirjasta Hegemonisesta maskuliinisuudesta miesten moneuteen. Kriittisen miestutkimuksen mahdollistuminen valtio-opillisessa ajattelussa:

"Tutkimuksen empiirisessä osuudessa väitän, että myöhäismodernissa jälkiteollisessa yhteiskunnassa hegemoninen maskuliinisuus on murtunut (ainakin) uudentyyppiseksi metroseksuaaliksi ylemmän keskiluokan mieheyden esittämiseksi (josta käytetään esimerkkinä Alexander Stubbia) ja toisaalta perinteisen, modernin, maskuliinisuuden performoinniksi, joka kuitenkin myöhäismodernissa yhteiskunnassa näyttäytyy protestimaskuliinisuutena (josta käytetään esimerkkinä Timo Soinia)."


Niin että uutta postmodernia tohtoria pukkaa Tampereelta. Jiri Nieminenhän on lähes karikatyyrin omaisesti tietenkin myös maahanmuuttokritiikin, Hommafoorumin, Halla-hon, PS:n jne. kriitikko. Toisaalta nuo - säännöllisesti vasemmistovihreät - profeministit olisivat oikeastaan ihan hupaisia kummajaisia, jos heillä ei olisi valtiofeminismin myötä myös valtaa ja sen avulla eivät aiheuttaisi vahinkoa.

Sandscorpion kirjoitti...

Nimeni mainittu, kiitoksia!

Noiden organisaatiossa saattaa olla samanlainen kuvio kuin skientologeilla, eli vaikka alatasolla asiaan uskottaisiin, ylimmillä tasoilla pyöritetään ihan tietoisesti pyramidihuijausta. Siksi heillä onkin dilemma: ottaako sisään uskossa vahvoja idealisteja, jotka pystyvät uskottavammin ja antaumuksellisemmin suoltamaan standardinmukaista puppua; vaiko valmiiksi demoralisoituja huoria, joilla ei ole vaaraa kansanterveydelle haitallisesta sekä äärimmäisen nolosta romahduksesta ja kääntymyksestä siinä todennäköisessä skenaariossa, että todellisuus lyö silmille.

Veikkaanpa, että tällä alalla valitaan mieluumin niitä idealisteja, koska kuplaansulkeutuminen on helpompaa kuin esim. maahanmuutto- tai kusipäidenhyysäysteollisuuden parissa. Koska sukupuolentutkijoiden vaikutus arkielämään aiheuttaa lähinnä keskivaikeaa ketutusta, eikä oikeita ongelmia, heille ei jakseta pahemmin huudella asiasta.

Jos avaruusscifi kiinnostaa, suosittelen loistavaa sarjaa Firefly. Siinä on asennetta sukupuolirajan molemmin puolin.

Anonyymi ja sen synonyymi kirjoitti...

Kiitos hyvästä tekstistä.

Oletko muuten katsonut norjalaista Hjernevask- dokumenttisarjaa jonka asiosta naistutkimuksen rahoitusta leikattiin rankalla kädellä dokumentin julkaisun jälkeen.

http://www.dailymotion.com/playlist/x1xv47_BrainwashingInNorway_hjernevask-english/1#video=xp0tg8

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Kokolihalle, Sandscorpionille ja Anolle/Synolle & kiitos kommenteistanne.

Kokoliha: Luin linkin. Minullahan on melko hyvät koiraleuan taidot, mutta tuon luettuani silmät meni muljolleen, monttu aukesi, tassut nousi pystyyn ja ilmoille pääsi Isä meidän joka olet taivaassa. Lukekaapa ihmiset ihmeessä tuo.

Sandscorpion: Totta kai nimi mainitaan, kun sinä löysit sylttytehtaan. Luultavasti tuohon porukkaan etsitään idealisteja ja kuplaansulkeutumisvertaus on osuva. En tiedä löytyykö enemmän sisäänpäin lämpiävää porukkaa lahkoistakaan. He tekevät tutkimuksia toistensa luettavaksi ja onneksi tuo ei vaikuta arkielämään. Yritys tietysti varmaan olis kova, mutta ei ihmiset muuta itseään ja ajatteluaan vain sen takia, että joku tutkijanronttonen niin haluaa. Tuo mahtava avaruuswestern Firefly löytyy mulla koneelta. Harmi, että se jäi vain yhteen kauteen.

Ano ja sen Syno: Enpä ollut katsonut, mutta nyt katsoin. Kiitos linkistä, erinomainen dokumentti, joka saataisiin esittää Suomessakin, varsinkin jos vaikutus oli tuollainen. Katsokaa, ihmiset. Se on tekstitetty englanniksi, joten kyllä siitä tolkun saa.