tiistai 23. lokakuuta 2007

LASTENSUOJELUSTA RUOHONJUURITASOLTA

Lukijalle tiedoksi. Tämä kirjoitus ei sisällä varsinaisesti uutta. Se on Uutiskynnystä varten tehty juttu, johon olen yhdistellyt asioita aikaisemmista lastensuojeluun liittyvistä kirjoituksistani. Vaan laitoin sen tännekin, varsinkin lukijoille, jotka ovat tulleet mukaan ns. kesken ottelun. Uutiskynnystä kannattaa lukea paljon, runsaasti ja vielä vähän lisää. Tuosta linkistä:

Olen työskennellyt lastensuojelulaitoksissa parikymmentä vuotta. Tänä aikana olen kerännyt melkoisen määrän kokemuksia ja väitän voivani varsin hyvin hahmottaa, mitä suomalainen lastensuojelu on, ja mitkä sen suurimmat ongelmat tällä hetkellä ovat. Kokemukseni ovat julkishallinnollisista laitoksista. Näkökulmani on tietysti yksittäisen riviohjaajan näkökulma. Esim. lastensuojelun sosiaalityöntekijä voisi kirjoittaa toisenlaisen ongelmalistan ja vaikkapa Stakesin korkea virkamies hyvinkin erilaisena.

Pääongelmia lastensuojelun laitostyössä ovat mielestäni tällä hetkellä seuraavat:

  1. Teorian korostaminen käytännön kustannuksella
  2. Uhriajattelu ja irrallisuus muusta yhteiskunnasta
  3. Alan naisvaltaisuus
  4. Maahanmuuttajien aiheuttamat ongelmat
1. Teorian korostaminen käytännön kustannuksella

Lastensuojelusta ja sosiaalialasta yleensäkin on kirjoitettu tolkuton määrä erilaista teoreettista materiaalia. Niin kuin meillä monessa muussakin asiassa, tulee asioihin löytää teoreettinen viitekehys. Muuten se asia ei oikein ole olemassa.

Täältä sammakkoperspektiivistä katsottuna tilanne on hieman toinen. Laitokseen sijoitetaan nuoria. Monista syistä. Monen ikäisiä. Monen näköisiä. Monenlaisilla huolto- ja hoitosuunnitelmilla. Siitä huolimatta on laitoksen ohjaajan tarjottava nuorelle opeteltavaksi ja läpikäytäväksi seuraavanlainen perussetti:

a. Pidä yllä säännöllinen vuorokausirytmi. Mene ajoissa maate, että jaksat herätä ajoissa. Syö säännöllisesti ja terveellisesti. Hoida hygieniasi ja pidä muutenkin huoli itsestäsi.

b. Käy säännöllisesti koulua.

c. Älä käytä päihteitä.

d. Opettele käytöstavat ja suhtaudu kunnioittavasti muihin ihmisiin. Älä haistattele, älä huorittele.

e. Älä käytä väkivaltaa ongelmien ratkaisemiseksi.

Noin yksinkertaista se loppujen lopuksi on. Jos nuo viisi kohtaa onnistuvat, ollaan jo aika pitkällä.
Lastensuojelussa vaan valitettavasti on vahvasti vallalla tämä ”väärin sammutettu”-ilmiö. Nämä viisi kohtaa eivät vain sellaisenaan jostain syystä riitä. Asia täytyy tehdä jotenkin hienommin. Siksipä ohjaajien tulee osallistua erilaisiin projekteihin. On esim. Osaava lastensuojelu -projektia, Lapsitiedon Keskus -projektia, Laituri-projektia, Lastensuojelun verkkokollega-projektia, Laavu-projektia, Lastensuojelun kirkastamis- ja vakiinnuttamisprojekti KIRVAa ja ties kuinka monta erilaista kehittämisprojektia. Pääpaino on sanalla kehittäminen. Pääkokemukseni näistä projekteista on se, että ”analysoidaan työmenetelmiä ja rakenteita, jotta jatkossa pystyttäisiin analysoimaan työmenetelmiä ja rakenteita”.

Noin yleensäkin näissä projekteissa pyritään keksimään jo kertaalleen keksitty pyörä uudestaan. Näinpä ohjaajat sitten istuvat luennoilla, käyvät kokouksissa ja tekevät asiaan liittyvää kirjallista työtä osallistuakseen projektiin joka yleensä jossain vaiheessa jää kesken, kun alkaa uusi ja vielä hienompi projekti. Kaiken tämän ajan ohjaajat ovat poissa osastoltaan, varsinaisesta työtehtävästään. Kasvatustyön perusidea on se, että sitä tekee ihminen ihmiselle. Tämä jatkuva luento/kokous/kirjausrumba syö vain resursseja pois varsinaisesta tehtävästä.

Miksi näin sitten on? Itse näen siihen pari syytä. Yliopistosta jonkun kasvatustieteen maisterin paperit saanut ihminen valitettavasti kehittää jossain opiskelun vaiheessa ajattelutavan, että vain akateemisen koulutuksen saanut ihminen pystyy ajattelemaan. Ja tämä maisteri sitten voidaan palkata lastensuojelun johtotehtäviin, vaikka hänellä ei olisi päivääkään kokemusta alan käytännön työstä.

Toinen syy on mielestäni se, että yliopistosta valmistuu nykyisin aivan liikaa maistereita juuri näistä käyttäytymis-, valtio-, yhteiskunta-, ja humanististen tieteitten alueelta. Näinpä ollen heille on keksittävä suojatyöpaikkoja mm. näistä projekteista. Tokihan heitä sijoitetaan muillekin aloille, nimenomaan julkishallinnollisiin tehtäviin, mutta kyllä lastensuojelu kantaa oman kortensa näihin työllistämistalkoisiin. Mitä luulette, tarvitseekohan lastensuojelu loppujen lopuksi hallintojohtajia, hallinto- ja kehittämisjohtajia, projektipäällikköjä, arviointipäällikköjä, hallintopalvelupäällikköjä, henkilöstöpäällikköjä, kehittämispäällikköjä, sijaishuollon aluekehittäjiä, erityissuunnittelijoita, strategiapäällikköjä, tulosaluejohtajia, tulosaluesihteereitä, ryhmäpäälliköitä ja henkilöstövisiosuunnittelijoita.

Mutta tilanne on nykyisin valitettavasti se, että jos teoria ja käytäntö eivät kohtaa, vika on käytännössä.

2. Uhriajattelu ja irrallisuus muusta yhteiskunnasta

Lastensuojelu on alana hyvä esimerkki yhteiskuntamme nykyisestä ylihoivaavuudesta ja yliymmärtämisestä. Huostaanotettuja nuoria pidetään lähtökohtaisesti uhreina, joille on tehty pahaa toisten eli vanhempien ja yhteiskunnan taholta. He eivät ole vastuussa omista teoistaan, vaan tilanne on ajanut heidät pois raiteilta. Tosiasiassa hyvin suurella osalla huostaanotetuista nuorista on takanaan rikollista toimintaa. Omaisuus- ja väkivaltarikoksia, päihteitten väärinkäyttöä, jopa prostituutiota.

Ihminen tekee tietoisen valinnan tehdessään rikoksen. Viina ei lorise kurkkuun itsestään. Se tilanne, joka ajaa nuoren pois raiteiltaan on yleensä juuri se, että kukaan ei ole pitänyt heitä kurissa (hyvin suuri osa on muuten yksinhuoltajaäitien lapsia). He ovat tehneet juuri sitä, mitä ovat lystänneet. Ja parhaassa tapauksessa heidät sijoitetaan sellaiseen laitokseen, jossa pakkokeinojen käyttäminen on kokonaan pannassa. Eli he voivat jatkossakin tehdä mitä lystäävät.

Jos nuorta ei voida pakottaa mihinkään, ei häntä voi myös pakottaa opettaa huolehtimaan itsestään. Ja tämän pitäisi olla vielä lastensuojelun perusidea. Lastensuojelussa unohdetaan herkästi, että koko alan toimintaa mahdollistuu veronmaksajien rahoilla. Ja ala on silloin myös veronmaksajille vastuullinen. Aivan tavallinen Virtanen tuumii alastamme, että pitäkää nulikat kurissa ja tehkää niistä kunnon kansalaisia. Ja hän on oikeassa.

Ja tällä ylihoivaavalla uhriajattelulla tehdään väkivaltaa myös sijoitetulle nuorelle. Ollakseen onnellinen ihminen tarvitsee tunteen, että hän pärjää omin voimin ja taidoin. Valitettavasti laitoksistamme sinkautetaan maailmalle paljon poispassattuja uusavuttomia nuoria aikuisia, jotka eivät osaa mitään, koska heidän ei ole tarvinnut opetella mitään. Kaikki on tehty valmiiksi ja nuoren esittämät haistattelut siedetty. Laitoksissamme kasvatetaan paljon hyviä hoidokkeja, kun tulisi kasvattaa kansalaisia.

Selvää on, että osa laitoksiin sijoitetuita nuorista pärjää elämässään. Ei sijoitus laitokseen välttämättä tarkoita tuhottua elämää. Joillekin huostaanotto on ollut ainoa mahdollisuus. Mutta jos nuori haluaa lyödä kaiken läskiksi, se kyllä onnistuu.

Aikanaan median toimesta käytännössä teloitettu yksityinen Kuttula oli tunnettu kovista otteistaan. Mutta sieltä kaikki kirjoittivat ylioppilaiksi. Oma urani julkishallinnollisisa laitoksissa on siis kestänyt parikymmentä vuotta ja odottelen edelleenkin ensimmäisiä lakkiaisia. Oikean ammattikoulunkaan käyneitä nuoria ei monta ole.

3. Alan naisvaltaisuus

Heti alkuun tulee täsmentää, että kohdan kolme otsikolla en halua halventaa naisia. Arvostan suomalaista naista suunnattomasti, ja alallani on töissä paljon hyviä naispuolisia työntekijöitä.
Laitoksissa joudutaan kumminkin välillä laittamaan kova kovaa vastaan ja on nuoria, jotka eivät usko kuin voimaa. Nämä nuoret ovat myös tarvittaessa valmiita käyttämään väkivaltaa saadakseen tahtonsa läpi. Asiat eivät aina selviä puhumalla, vaikka niin toivottaisiinkin. Tässä tapauksessa törmätään hyvin monien naistyöntekijöitten kohdalla ongelmaan pelko / hoidollinen selitys. Tulee annettua nuorelle periksi siksi, että väkivallan uhka pelottaa. Ja tämähän on aivan viisasta. 16-vuotias, jo aikuisen kokoinen sälli pystyy tekemään pienikokoisesta naisohjaajasta muusia. Apua ei välttämättä muualta saada, sillä yksinäisiäkin työvuoroja on.

Pelon tunnustaminen julkisesti taas on mahdotonta, joten seurauksena on suuri määrä hoidollisia selityksiä tyyliin ”tein hoidollisen ratkaisun”, ”käytin tervettä järkeä” tai esmes ”sääntöjen orjallinen noudattaminen ei tue nuoren kasvua ja kehitystä”. Seurauksena on sitten osastolla nuorten anarkia, jossa kukkona tunkiolla on röyhkein ja härskein.

Nainen ei pysty voimankäyttötilanteessa tai sen uhassa samaan kuin mies. Tämä on tervejärkiselle ihmiselle selvää. Mutta alallamme se on tabu. Siitä ei keskustella. Nainen ja mies ovat kaikilta osiltaan samaan kykeneviä työntekijöitä. Piste.

Tilannetta ei voi muuttaa palkkaamalla asiakseen lisää miehiä, sillä se on taas tasa-arvolain vastaista. Toisaalta tilannetta ei aiotakaan muuttaa, koska virallisestihan ongelmaa ei ole.

4. Maahanmuuttajien aiheuttamat ongelmat

Maahanmuuttajataustaisten nuorten aiheuttamissa ongelmissa ongelmakohdat 2 ja 3 korostuvat.
Nämä nuoret - erityisesti islamilaisesta kulttuuripiiristä tulevat - eivät arvosta suomalaisia eivätkä suomalaisuutta. Ja miksi arvostaisivatkaan, koska heille on paikallisen hoiva- ja ymmärryskoneiston kautta korostettu jatkuvasti heidän erikoisasemaansa. He ovat huomanneet, että suomalainen virkakoneisto halveksii itsekin suomalaisuutta nostamalla heidät jalustalle erikoisongelmineen ja -oikeuksineen. He tietävät olevansa erityiskansalaisia, joiden ei tarvitse sopeutua valtaväestön kulttuuriin ja toimintatapoihin vaan valtaväestön täytyy sopeutua heihin. He tietävät, että rasistikortin esiin nostaminen kannattaa aina.

Heidän arvomaailmassaan ei suomalaisen nuoren ryöstö ja pahoinpitely ole rikos. He ovat myös oppineet, että uhriajatteluun taipuvainen hoivakoneistomme sellaisessa tapauksessa aloittaa vakavahenkisen keskustelun siitä, kuinka pahoinpitelyn tehnyttä maahanmuuttajanuorta voidaan auttaa hänen pahassa olossaan. He tietävät myös, että hoivakoneistomme ei ajattele selkäänsä saanutta suomalaisnuorta ollenkaan. Se ei kuulu heidän tehtäviinsä, sillä heidän tehtäväkenttäänsä kuuluvat vain lastensuojelulaitoksen sateenvarjon alle sijoitettavat nuoret. Muita nuoria varten ovat toiset virkamiehet.

En itseasiassa voi hirveästi syyttää maahanmuuttajanuoria tästä asenteesta. Hoivakoneistossamme rasismi alkaa olla murhaa suurempi rikos ja rasistimaineen pelossa työntekijä ei välttämättä uskalla rajoittaa tällaista nuorta ollenkaan. Jolloin tietysti nuoren sijoitus laitokseen muuttuu pelkäksi paperisijoitukseksi. Alunperinhän hänet sijoitettiin juuri häiriökäyttäytymisen vuoksi. Kaiken tämän jälkeen nuori pitää suomalaisia täysinä lampaina, joita ei tarvitse kunnioittaa. Ja jos nykytilannetta ajattelee, niin hänhän on oikeassa.

Islamilaisesta kulttuurista tulleitten kohdalla korostuu suurena ongelmana myös suhtautuminen naisiin. Naispuolinen ohjaaja ei ole heille yhtään mitään. Sellaisen käskyjä ei tarvitse totella, ja yleensäkin naisen esittämä käsky miehelle on jo synti itsessään. Isokokoista suomalaista miestä nämä tyypit kyllä uskovat, ihan silkalla voiman uhalla.

Koska maahanmuuttajataustainen ei halua sopeutua osaston sääntöihin ja rajoihin ollenkaan, vaan toimia omien sääntöjensä mukaan, vie hän vuorossa olevan henkilökunnan työpanoksen kokonaan. Tulemme resurssikysymyksiin. Normaalisti laitoksessa on osastolla 5 - 8 nuorta. Ja ohjaajia vuorossa yleensä kaksi (joskus voi olla yksikin). Pahasti häiriköivä nuori vie ohjaajien työpanoksen kokonaan, ja muut nuoret ovat sillä aikaa osastolla vain säilytyksessä. Ketään ei hoideta, ketään ei kasvateta.
Suomalaisia yleensä syytetään rasistisuudesta, asenteellisuudesta ja suvaitsemattomuudesta. Tämmöisiä syytöksiä on esitetty myös omaa alaani kohtaan. Syytöksiä on tullut useista suunnista. Kuvaava esimerkki näistä oli viime keväänä lehtiin tullut juttu, jossa Varatuomari Leeni Ikonen kommentoi huolissaan, että: "Lastensuojelussa on pohjatonta tietämättömyyttä ja asennevammaisuutta maahanmuuttajia kohtaan. Koko järjestelmän asennekulttuuri on huolestuttava". Samassa jutussa maahanmuuttajavammaisten tukiyhdistyksen perhekoordinaattori Mia Pöllä vaatii lastensuojeluun pikaisesti lisää erilaista kulttuuria ja mentaliteettia ymmärtäviä työntekijöitä.
Näihin syytöksiin voisi vastata pitkillä jaarituksilla, mutta otan esille jälleen kohdassa 1. mainitut perustehtävät:

a. Pidä yllä säännöllinen vuorokausirytmi. Mene ajoissa maate, että jaksat herätä ajoissa. Syö säännöllisesti ja terveellisesti. Hoida hygieniasi ja pidä muutenkin huoli itsestäsi.

b. Käy säännöllisesti koulua.

c. Älä käytä päihteitä.

d. Opettele käytöstavat ja suhtaudu kunnioittavasti muihin ihmisiin. Älä haistattele, älä huorittele.

e. Älä käytä väkivaltaa ongelmien ratkaisemiseksi.

Mikäli lastensuojelulaitoksen ohjaaja kurssitetaan ”erilaista kulttuuria ja mentaliteettia ymmärtäväksi” työntekijäksi, millä tavalla silloin tulee näitä viittä kohtaa muuttaa? Esimerkiksi islamilaiselta pohjalta tulevien nuorten naisiin, varsinkin vääräuskoisiin naisiin kohdistama halveksunta on tosiasia. Onko kohta d silloin poistettava heille opetettavista asioista? Kohtia a - e tuskin vastustaa kukaan tervejärkinen ihminen. Ne on opetettava, oli kulttuuri mikä hyvänsä. Mikäli aiotaan saada aikaan suomalaisen yhteiskunnan uusia jäseniä.

Ikonen ja Pöllä unohtavat autuaasti myös resurssikysymykset. Olen urani aikana törmännyt jo parinkymmenen kansakunnan edustajiin. Jos kaikkien kanssa pitää asioida heidän omalla kielellään ja omaa kulttuuriaan mukaillen, niin voidaan samantien heittää hanskat tiskiin. Ei siitä tule kertakaikkiaan mitään. Ei riitä ihmiset, ei riitä rahat. Sitä paitsi ohjaajien perustehtävä on edelleenkin kasvattaa kansalaisia suomalaiseen yhteiskuntaan. Sitä ei ole millään lailla vielä muutettu.

Tässä kirjoituksessa pidän myös maahanmuuttajanuorten puolta ymmärryskoneistoamme vastaan. Kohdassa 2 kirjoitin että ”ollakseen onnellinen ihminen tarvitsee tunteen, että hän pärjää omin voimin ja taidoin”. Näen että ymmärryskoneistomme riistää tämän mahdollisuuden maahanmuuttajilta. Halutaanko heille mahdollisuus olla osana suomalaista yhteiskuntaa? Vai onko heidän oltava jatkuvasti hoivattavia, jotta ymmärryskoneistolle itselleen tulisi hyvä mieli?
Suomalainen kansa ei ole rasistista. Puheet ”rakenteellisesta rasismista” ovat silkkaa puppua. Sen todistaa Suomen juutalais- ja tataariväestö. Heitä vastaan ei kenelläkään ole mitään, sillä he ovat integroituneet osaksi suomalaista yhteiskuntaa. He tekevät työtä, elättävät itsensä, maksavat veronsa ja elävät ihmisiksi. He ovat saaneet ansaitun arvostuksen. Nykyisille maahanmuuttajille ei sitä mahdollisuutta tunneta annettavan. Esteenä vaan ei ole Matti Meikäläinen, jota ymmärryskoneistomme syyttää, vaan ymmärryskoneisto itse.

LOPUKSI

Arvostan työtovereitani. Yleensäkin arvostan lastensuojelulaitoksissa toimivaa väkeä. He ovat pääsääntöisesti hyvin tervejärkistä ja vastuuntuntoista porukkaa. Eivät nämä ongelmat ovat heidän aikaansaamiaan. Syyksi näen sen, että kun akateemiset vasemmistohumanistit pääsivät aikanaan alaa huseeraamaan, niin siitä alamäki alkoi.

Mikä neuvoksi? En ole sateentekijä. Jotain vinkkejä voisin antaa. Palkatkaa jatkossa huomattavasti vähemmän hallintojohtajia, hallinto- ja kehittämisjohtajia, projektipäällikköjä, arviointipäällikköjä, hallintopalvelupäällikköjä, henkilöstöpäällikköjä, kehittämispäällikköjä, sijaishuollon aluekehittäjiä, erityissuunnittelijoita, strategiapäällikköjä, tulosaluejohtajia, tulosaluesihteereitä, ryhmäpäälliköitä ja henkilöstövisiosuunnittelijoita. Palkatkaa tilalle ohjaajia. Tätä työtä tehdään ihmisillä. Ja unohtakaa turha ylikoulutusvaatimus. Ei sosionomi (AMK)-koulutus tähän työhön valmista. Se opitaan työtä tekemällä. Joku evp. vääpeli tai työtön metsuri voisi olla näissä hommissa aivan ässä.

Maahanmuuttajanuoria taas autettaisiin parhaiten sillä, että muistettaisiin heidän siirtyvän laitoksesta suomalaiseen yhteiskuntaan joka toimii suomalaisilla arvoilla. Ei jokaiselle erikseen räätälöityyn ”Vain minulle”-yhteiskuntaan. Ei sellaista ole olemassakaan.

39 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hienoa Yrjö. Kirjoitat loistavaa tekstiä aiheesta, jonka tunnet perinpohjin.

Taidat päästä tämän genren kirjoittajarankingissäni kakkoseksi heti Jussin jälkeen.

Tätä blogia kannattaa kaikkien lukijoiden linkittää kaikkiin mahdollisiin paikkoihin

Yrjöperskeles kirjoitti...

Kiitokset Octaviukselle. Myös omaa blogiasi tulee luettua säännöllisesti. Tosin kumpikin olisi varmaan tyytyväisiä, mikä syytä näiden blogien kirjoittamiseen ei olis tullu alunperinkään.

Silloin voitaisiin keskittyä kirjoittamaan vaikka pyynlihan herkullisesta mausta.

Anonyymi kirjoitti...

No perkeles sentään kerrohan mitä ne suomalaiset arvot ovat?

Eikö jokaisella ihmisellä ole omat arvonsa? Vai onko suomalaiset kaikki joka asiasta samaa mieltä?

Miten maahanmuuttajan arvo yleisesti eroaa suomalaisesta?

No tiedän mitä vastaat, joten älä vastaa. Teet sillä palveluksen itsellesi ja ympäröivälle yhteiskunnallesi.

Toivottavasti noin sairaalla ihmisellä ei ole mitään tekemistä oikeasti lastensuojelun kanssa!!!

Yrjöperskeles kirjoitti...

Kiitokset nimimerkki anonymoukselle hänen laajasta, tunteikkaasta ja perustellusta kommentista.

Kohteliaana bloginpitäjänä jätän vastaamatta näihin arvokysymyksiin, aivan niinkuin hän pyysi.

Pientä täsmennystä tosin voinen pyytää, elikkä kuinka haluaisit lastensuojelun osastotyön toimivan? Niin suomalaisten kuin maahanmuuttajien kohdalla?

Lisäksi huomasin sen, että vedit porot nokkaasi kohdasta 4. Kuinka suhdautuit kohtiin 1 - 3?

Olisin kiinnostunut kuulemaan mielipiteesi myös niistä kohdista.

Ihmisellä on oikeus mielipiteeseensä, ja nyt pyydän sitä sinulta. Kerro kuinka lastensuojelutyötä tulisi tehdä? Tiedä vaikka oppisin sinulta jotakin.

Anonyymi kirjoitti...

Joo sulla on oikeus mielipuoliseen piteeseesi. Mutta siitä joudut myös kantamaan vastuun. Kai sen sentään ymmärrät?
Tuskimpa sinua minun mielipiteeni lastensuojelusta kiinnostavat.

Tosin ensiksi voitaisiin lähteä liikkeelle lasten vanhempien alkoholinkäytöstä. Sen ongalman ratkaisemisella (alkoholi pois)kun ratkaistaisiin lastensuojelusta jo yli 60 % ongelmatapauksista. Eikä tulisi edes kalliiksi! Samalla ratkaistaisiin suuri osa terveydenhuollon ongelmista!

Ei ole vaikeaa...

Yrjöperskeles kirjoitti...

Kiitokset nimimerkille anonymous vastauksesta.

Mitä tulee tuohon alkoholiasiaan, niin siinä olemme samaa mieltä. Se on suuri ongelma. Kysymykseni oli vaan se, että kuinka haluaisit lastensuojelun osastotyön toimivan. Ymmärtänet, että eivät laitoksen ohjaajat pysty vaikuttamaan vanhempien alkoholinkäyttöön mitenkään. Eli se vastaus jäi sulta vielä antamatta.

On tietysti helppoa ensin haukkua toista mielipuoleksi täysin perustelematta ja mennä sitten sen taakse piiloon, että "tuskinpa sinua minun mielipiteeni kiinnostavat".

No itse asiassa ne kiinnostavat. Varsinkin se, että kuinka määrittelet ihmisen mielipuoleksi. Räpsähtääkö diagnoosi jo siitä, että kirjoittaa "suomalainen", vai löytyikö kirjoituksessa jotain muuta, mikä saa sinut epäilemään Yrjöperskeleen mielenterveyttä.

Väitteitä on hyvä perustella, muuten ne ovat pelkkää hokemaa.

Anonyymi kirjoitti...

Itsehän sinä tetesit blogikirjoituksesssasi, että ongelmiin ei pysty ruohonjuuritason lastensuojelutyöntekijät puuttumaan.
Osittan olenkin samaa mieltä. Ehkä kyse on myös uskalluksesta. Siitä suomalaisesta lammasmaisuudesta, pelkuruudesta.
Kyse on tietenkin hieman suuremmasta linjauksesta. Ei kai kenellekkään liene epäselvää, että kun alkoholin saatavuutta rajoitetaan ja hintaa nostetaan, se vaikuttaa suoraan kulutukseen.
Myös valistusta tulisi selkeästi lisätä. Me elämme kulttuurissa, jossa pienet lapsetkin ihannoivat känniä. Sitä pidetään jopa rentoutumisena... Olisikohan valistuksen paikka?

Toisaalta kyllä lastensuojelijalla tulisi olla uskallusta puuttua alkoholin käyttöön, silloin kun se on lapsen edun vastaista.
Ja myöskin valistamaan asiasta. Ei alkoholin tule kuulua mitenkään alaikäisen elämään. Ei edes niin, että lapsi kantaa vastuuta kännisestä vanhemmastaan...

Miksiköhän tämä asia muuten islaminuskoisilla toimii niin hyvin?

Yrjöperskeles kirjoitti...

Kiitokset kommentista. Edelleenkin, alkoholiasiassa olemme pitkälti samaa mieltä. Nyt on vaan niin, että meillä ei ole valtuuksia puuttua vanhempien tekemisiin. Voimme vain rajoittaa nuorten lomailua kotonaan ja näinhän tehdäänkin, jos lomapaikka ei ole turvallinen.

Kokemukseni pohjalta tuo homma ei täällä asuvilla islaminuskoisilla välttämättä toimi niin hyvin kuin luulet. Esim arabimaissa tilanne voi olla toinen, mutta en minä heidän tekemisiin puutukaan. Maassa maan tavalla.

Vaan vastaapa siihen kysymykseen minkä sinulle esitin:

Kuinka määrittelet ihmisen mielipuoleksi? Jos toisen sekopääksi pystyy määrittelemään, niin varmaankin pystyy sen perustelemaan.

Anonyymi kirjoitti...

Se, että kritiikkisi kohdistuu pohjimmiltaan maahanmuuttajiin ja heidän lapsiin.
Osoittaa ainakin minulle täydellistä ammattitaidottomuutta tuolla alueella, jos asiassa näkee pelkän ongelman. Jos on töissä ongelmanratkaisualalla, niin olisi ehkä fiksua pohtia miten niitä ongelmia ratkaistaan. Eikä syyttää ongelmista asiakasta, jonka vuoksi ko.organisaatio on perustettu.
Sitäpaisti turha lienee piitoutua valtuuksien puuttumisen taaksen, jos kyseessä on oma periaatteessa rasistinen asenne.
Kuvitteletko, että kaikki maailoman ihmiset ovat kuten suomalaiset. Kuvitteletko maailman olevan jotenkin parempi paikka, jos kaikki käyttäytyisivät kuten sinä oletat.
Sinä olet se asiantuntija, jonka tulee opetella se uusi kulttuuri. Nähdä se voimavarana ja osata kääntää se rasismin ja täydellisen ymmärrärryksen aiheuttama turhautuneisuus voimavaraksi. Muuten sinä olet epäonnistunut työssäsi, ei sinun asiakas!

Anonyymi kirjoitti...

"Heidän arvomaailmassaan ei suomalaisen nuoren ryöstö ja pahoinpitely ole rikos"

Näin kirjoitit.

On tietenken melkoisen asiantuntematonta yleistää maahanmuuttajat joksikin ryhmäksi. Varmasti olet tietoinen, että suurin osa heistä on meille suomalaisillekin ongelmattomia. Epäilemättä ongelmia esiintyy. Se lienee enemmänkin luonnollista tai väistämätöntä kuin pelottavaa.
Jo erilainen luonteen temperamentti koetaan häiriöksi ja sitä pelätään... Se ei kuitenkaan ole millään muotoa sairaus tai edes vika.
Mutta palatakseni tuohon sinun lauseesi... Miksi luulet, että he mahdollisesti ajattelet näin? Äläkä vaan vastaa, että muslimin ja mahdollisesti neekerin älykkyysosamäärä ja testosteronitaso on syynä.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Kiitos nimimerkki anonymoukselle hänen vastauksestaan. Ruoditaan hieman, vaikka se mielisairausdiagnoosi jäikin tulematta.

"Se, että kritiikkisi kohdistuu pohjimmiltaan maahanmuuttajiin ja heidän lapsiin."

Tämäkö oli se mielisairausdiagnoosi?

"Osoittaa ainakin minulle täydellistä ammattitaidottomuutta tuolla alueella, jos asiassa näkee pelkän ongelman."

Kerroin ongelman. Kerro mahdollisuus.

"Sitäpaisti turha lienee piitoutua valtuuksien puuttumisen taaksen, jos kyseessä on oma periaatteessa rasistinen asenne."

Valtuuksien puuttuminen koski suomalaisten vanhempien alkoholinkäyttöön puuttumista. Mitenkä tämä liittyi rasismiin?

"Kuvitteletko, että kaikki maailoman ihmiset ovat kuten suomalaiset. Kuvitteletko maailman olevan jotenkin parempi paikka, jos kaikki käyttäytyisivät kuten sinä oletat."

En kuvittele niin. Enkä kirjoittanut koko maailmasta. Suomesta vain. Sinä puhut koko maailmasta, jätän sen sinulle.

"Sinä olet se asiantuntija, jonka tulee opetella se uusi kulttuuri. Nähdä se voimavarana ja osata kääntää se rasismin ja täydellisen ymmärrärryksen aiheuttama turhautuneisuus voimavaraksi. Muuten sinä olet epäonnistunut työssäsi, ei sinun asiakas!"

Tota tota, sun kannattais mennä hommiin johonkin laitokseen, vaikka sijaiseksi ja heittää tuo lause sitten siellä työntekijöille. Reaktio voi olla vähän eri, kuin mitä kuvittelet.

"On tietenken melkoisen asiantuntematonta yleistää maahanmuuttajat joksikin ryhmäksi. Varmasti olet tietoinen, että suurin osa heistä on meille suomalaisillekin ongelmattomia."

Kirjoitan niistä ihmisistä, joihin olen urallani törmännyt. Kirjoitus on kokemuksesta. Pohjautuukohan sinun kirjoituksesi siihen, miten haluaisit asioitten olevan, ei siihen miten ne ovat?

"Äläkä vaan vastaa, että muslimin ja mahdollisesti neekerin älykkyysosamäärä ja testosteronitaso on syynä."

Vastasinko?

Yleensäkin, sinun kannattaisi ehkä käydä hetken aikaa niissä hommissa joita minä teen. Ja toiseks, olet nyt onnistunut perustelemaan sen, miksi olen mielestäsi ammattitaidoton. Diagnoosi oli kuitenkin alunperin mielisairas. Niin että jos vähän täsmennystä vielä.

Anonyymi kirjoitti...

Mielipuolinen piteesi lienee eri asia kuin mielisairaus. Sinun sairauksistasi minulla ei ole tietoa, eikä ne minua kiinnosta.

Mutta huomaan tuosta ylläolevasta, että pahasti olet ajatuksisssasi hukassa.Käytäntä on toki eri kuin teoria.Mutta syyt asioihin ovat kaikesta munimoutoisesta esiintymisestä huolimatta yksinkertaisia.
Et sinä onnistu työssäsi, jos sinulla on jo väärä asenne sitäkohtaan. Asennetta pytsy kyllä muuttamaan. Kokeile edes...

Anonyymi kirjoitti...

Niin selvitä nyt mitä tällä lausella tarkoitat:

"Heidän arvomaailmassaan ei suomalaisen nuoren ryöstö ja pahoinpitely ole rikos"

Anonyymi kirjoitti...

Ja perustele nyt tämä toteamuksesi:

"He tekevät työtä, elättävät itsensä, maksavat veronsa ja elävät ihmisiksi. He ovat saaneet ansaitun arvostuksen. Nykyisille maahanmuuttajille ei sitä mahdollisuutta tunneta annettavan. Esteenä vaan ei ole Matti Meikäläinen, jota ymmärryskoneistomme syyttää, vaan ymmärryskoneisto itse."

Kuka siis vaikeuttaa työllistymistä jne. Olisiko kysymys ennakkoluuloisesta asenteesta? Oletko tuntenut edes ketään ulkomaalaista ( pakolaista), joka etsii työtä? Ja seurannut minkälaisia asenteellisia vaikeuksia siihen liittyy.
Luuletko, että nuo asenteet auttavat sopeutumaan ja kunnioittamaan valtaväestöä. Äläkä vaan vastaa, että valtaväestöllä on siihen moraalinen oikeus...

Anonyymi kirjoitti...

Niin ja kerro nyt jo mitäne suomalaiset arvot ovat:

"Maahanmuuttajanuoria taas autettaisiin parhaiten sillä, että muistettaisiin heidän siirtyvän laitoksesta suomalaiseen yhteiskuntaan joka toimii suomalaisilla arvoilla"

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tämä jäänäys on kyllä hyvä esimerkki siitä, että uskovaisen kanssa on turha kinastella.

"Niin selvitä nyt mitä tällä lausella tarkoitat: Heidän arvomaailmassaan ei suomalaisen nuoren ryöstö ja pahoinpitely ole rikos"

Onko sulla joku vaikeus hahmottaa kirjoitettua tekstiä?

"Ja perustele nyt tämä toteamuksesi: He tekevät työtä, elättävät itsensä, maksavat veronsa ja elävät ihmisiksi. He ovat saaneet ansaitun arvostuksen. Nykyisille maahanmuuttajille ei sitä mahdollisuutta tunneta annettavan. Esteenä vaan ei ole Matti Meikäläinen, jota ymmärryskoneistomme syyttää, vaan ymmärryskoneisto itse."

"Kuka siis vaikeuttaa työllistymistä jne. Olisiko kysymys ennakkoluuloisesta asenteesta? Oletko tuntenut edes ketään ulkomaalaista ( pakolaista), joka etsii työtä? Ja seurannut minkälaisia asenteellisia vaikeuksia siihen liittyy.
Luuletko, että nuo asenteet auttavat sopeutumaan ja kunnioittamaan valtaväestöä. Äläkä vaan vastaa, että valtaväestöllä on siihen moraalinen oikeus..."

No ensinnäkin kohtaan "he tekevät työtä" jne. Niinkuin kirjoituksessa luki, se koskee juutalaisia ja tataareja jotka tosiaankin tekevät työnsä, maksavat veronsa eivätkä ruikuta erikoiskohtelua valtaväestöltä.

Ymmärryskoneiston osa meinaa just sitä, että jos jotain ihmistä pidetään erikoistapauksena ja häntä paapotaan aikuisikään asti, niin lopputulos on aika lailla avuton yksilö.

Olenpa toki tuntenut näitä työtä etsiviä. Mutta kuule, suomalainen työnantaja, ainakin yksityisellä sektorilla saa vielä itse päättää kenet palkkaa. Ja noita "äläkä vaan vastaa"-juttuja on sinun turha heittää. Kyllähän minä vastaan mitä haluan.

Ja vielä niistä suomalaisista arvoista. Ehkäpä ne ovat kääntäen verrannollisia omiin arvoihisi. Esimerkiksi niin, että jotain tiettyä vähemmistöä ei nosteta toisten yläpuolelle. Itsekin olet vaahdonnut kirjoitukseni maahanmuuttaja-kohdasta. Suurin osa laitoksiin sijoitetuista nuorista on kuitenkin suomalaisia. Ne ei sinua niin tunnu kiinnostavan.

Se, onnistunko työssäni vaiko en, ei ole vielä sinun päätettävissäsi. Minä jatkan näitä hommia ihan niinkuin ennenkin. Ja muuten, minä olen tullut itseasiassa maahanmuuttajanuorten kanssa ihan hyvin juttuun. Ne itse asiassa ovat arvostaneet tyyppejä, jotka pystyvät pistämään ne ruotuun.

Mielipiteesi kirjoitukseni kohdasta 4 on tullut jo hyvin selväksi. Jos sulla on kirjoitettavaa kohdista 1-3, niin ole hyvä. Muuten tää keskustelu menee pelkäksi lässyttämiseksi, joka ei johda mihinkään. Sinun päätäsi en pysty kääntämään ja samahan se on toisinpäin.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Yrjöperskeles kirjoitti...

Jauhaminen samasta asiasta jatkui, elikkä kohdat 1-3 eivät kiinnostaneet. Olen pyrkinyt olemaan kohtelias bloginpitäjä, ja annan palstatilaa myös vastakkaisille mielipiteille.

Siinä vaiheessa kun asia jankkaa paikallaan ja muuttuu vain toisen henkilökohtaiseksi arvosteluksi, jokellus loppuu. Tällä kerralla se loppui tähän.

Anonyymi kirjoitti...

No voi voi! Sensuuriperkele itte. No ei se kauheasti yllätä. Sopii natsityyliin.
Kun ei kykene vastaamaan edes yksinkertaisiin omaa ammattialaa käsitteleviin kysymyksiin, niin helpointa on punavihervasemmistolaiseen tyyliin sensuroira.
Pakkoko niitä asioita on ottaa niin henkilökohtaisesti. Kaiva se herne perkele itte pois nenästäsi, ja sivistäydy viinan juonnin sijaan...

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tämän natsityyppisen sensuroinnin perusteet antoikin nimimerkki anonymous tuossa itse.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä Yrjö, eivät kai kaikki asiat ole aivan noin yksinkertaisia kuin esität. Totuus on se että lastensuojelulapset tarvitsevat ymmärtämistä sekä rajoja, yksinkertaiset koirakoulut (esim. Kuttula, jossain määrin) eivät tee kenestäkään yhteiskuntakelpoista. Se että ymmärtää ei poista sitä, että voi pitää rajat niin että lapsilla on hyvä olla.

Terveisin laitosmies.

Anonyymi kirjoitti...

Taitaa olla kyllä niin että joskus asiat ovat oikeasti näin yksinkertaisia. Totuushan on nykyaikana, ettei mikään saa olla yksinkertaista, kaikki pitää pystyä analysoimaan aivan pirstaleiksi, löytämään jotain uutta, valitettavasti luulen että esimerkiksi lastenkasvatuksessa ei ole mitään suurta viisautta löytämättä. Tutkimusta tulee tehdä, mutta tulisi ymmärtää ettei se ole kenenkään etu jos samasta aiheesta tehdään satoja tutkimuksia. Jotka kaikki kertovat itsestään selvän vastauksen.

Jos mietitään mikä oli esimerkiksi suurin syy ylä-asteella, ettei homma toiminut, vastaus on oikeasti yksinkertainen, ei ollut mitään kuria. Silloin kun itse olin siellä, oli jäljellä vielä pari vanhantyypin opettajaa, näillä tunneilla ei ollut mitään ongelmaa kiusaamisen tai häiriköinnin osalta. Ja ei, eivät nämä opettajat olleet mitään väkivaltaisia, heillä oli vain yksinkertaisesti sitä kuuluisaa auktoriteettia. Valitettavasti nykyisin jos komennat nuorta niin vähintään kriisiapua pitää järjestää kullanmurulle.

Ja mitä tulee näihin koulutuksiin, joissa pitää juosta keksimässä pyörää uudelleen, niin voin lohduttaa Yrjöä, samantapaisilla kursseilla joutuu juoksemaan teollisuuden suunnittelijatkin, syystä jota en tiedä. Yleensä kurssit ovat jotain aivan järkyttävää, parhaita ovat totta kai kaikenmaailman uniterapia kurssit jne. Että kyllä sitä osataan yksityiselläkin puolella.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Kiitokset parista viimeisestä kommentista. Laitosmiehen kommentti on sikäli totta, että eivätten asiat ole yksinkertaisia. Tuo ymmärtämisen korostaminen on sinänsä vaan yksi yksinkertaistaminen muitten joukossa.

Se kun pistää ymmärryksen piiriin koko nuoren käytösskaalan. Ei kaikkea pidä ymmärtää, eikä hyväksyä varsinkaan. Tätä (uhriajattelu)-ymmärrystä nyt on tarjottu lääkkeeksi jo kolmisenkymmentä vuotta.

Webberille kiitokset ihan muuten vaan. Asiallista juttua.

Anonyymi kirjoitti...

En itse hyväksy esim. minkäänlaista väkivaltaista käyttäytymistä työssäni, mutta se ei estä miettimästä miksi nuori oirehtii väkivaltaisesti. Joskus syynä voivat olla vaikka vanhempien väkivaltaiset kasvatusmetodit.

Yleensä nuorilla on kova tarve tulla kuulluksi, mutta sitä voi olla vaikea sanoa ääneen ja mikä onkaan helppo tapa peittää epävarmuutta - vittuilu ja väkivalta. Lähes poikkeuksetta "kovimpien kundien" taustalta paljastuu herkkä pikkupoika.

En ymmärrä kommenttia siitä että asiat pitää analysoida puhki. Normaali lastenkasvatus kotona ei vaadi kummoistakaan analysointia. Jos lapsi on kohdannut seksuaalista hyväksikäyttöä niin kyllä se terapiaa vaatii lähes poikkeuksetta. Asiat voidaan esittää yksinkertaistaen, mutta koskaan ei ole olemassa yksinkertaista totuutta. Helppo tapa ymmärtää ympäröivää maailmaa on se että asiat pannaan vaan "halki, poikki ja pinoon".

Terveisin laitosmies.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Kiitokset nimimerkille laitosmies.

Aikaisemmasta vastauksestani jäi sanomatta se, että jos väität, ettei Kuttulasta tullut ketään yhteiskuntakelpoista, niin sinun täytyy se asia toki perustella.

Muusta: Kirjoittamaasi kohtaan "vittuilu ja väkivalta". En ole varma näkemyksestäsi (korjaa heti, jos olen väärässä), mutta näetkö asian niin, että nuoren esittämä sanallinen väkivalta estää häntä tekemästä fyysistä väkivaltaa? Eli jos nuori purkaa itseään oikein raivoten, se riittää hänelle.

Itse olen oman kokemukseni myötä huomannut sen, että sanallinen väkivalta on fyysisen väkivallan esiaste. Mikäli sanallista väkivaltaa ei lopeteta, seurauksena on jatkossa fyysistä väkivaltaa. Se on parempi lopettaa ennemmin kuin myöhemmin.

"En ymmärrä kommenttia siitä että asiat pitää analysoida puhki. Normaali lastenkasvatus kotona ei vaadi kummoistakaan analysointia."

Olen ihan samaa mieltä kanssasi. Luepa uudestaan kirjoitukseni ongelmakohta 1. Huomaat, että (kirjoitukseni mukaan siis) ongelma on akateemisissa suojatyöpaikoissa, ei siinä, mitä tavalliset ohjaajat osastolla haluaisivat tehdä.

"Helppo tapa ymmärtää ympäröivää maailmaa on se että asiat pannaan vaan "halki, poikki ja pinoon"."

Luepa kirjoitus uudestaan. Olen puuttunut tiettyihin ongelmiin. En siellä esitä vaatimusta ohjaajien virkapistooleista ja paluusta piiskarangaistuksiin (voimassa vielä 1960-luvulla valtion koulukodeissa, rangaistuksen antajana koulukodin johtaja, mahdollisuus myös vanhemmilla nuorilla muuntaa eristysrangaistukseksi). Älä siis liioittele.

Vaan kaikkea hyvää, tv Ykä.

Anonyymi kirjoitti...

Kun niin kovasti kritisoit kirjoituksesssasi maahanmuuttajia. Ja sitä miten heitä ei voi laittaa kuriin, ja miten heitä ei saada sopeutumaan. Niin kerropa vaikka esimerkkien omaisesti mistä konkreettisesti on kyse?
Eikä tietenkään mitään yksittäistapauksia.

Anonyymi kirjoitti...

Oletko muuten uskaltanut ottaa puheeksi tuon "akateemiset suojatyöpaikat" mielipiteesi omassa työyhteisössäsi?

reino kirjoitti...

Hyvin herätti keskustelua täällä.

Siitäkin huolimatta, että tuon yhden anonyymin lastensuojelun ex-potilaan kitinät ovat aika yksitoikkoisia, mutta jotain selvää kiinnostusta sielläkin on aihetta kohtaan. Omakohtaista varmaan.

Judokan taustalla kiinnostaa, että onko kellään tietoa Kuttulan kasvattien onnistumisprosentista? Eikös ne olleet vaikeimmista vaikeimpia, jotka sinne laitettiin? Katsomieni dokumenttien perusteella fiilis oli parhaimmillaan lähes uskonnollinen, mutta toisaalta en mä pitäis judoa huonoimpana mahdollisena uskontona kenellekään.

(Mitenkään aliarvostamatta sitä, että Kuttula oli aivan varmasti edelläkävijä myös käytännön yhteisökasvatuksessa jne tms.)

Mutta peruskysymyksenä säilyy: jos suomalainen yhteiskunta tuottaa suuria määriä elämäänsä tyytymättömiä paskapäitä (jäljempänä: Syrjäytyneet), jotka eivät onnea löydä ja joiden elämää yhteiskunta ei avustustoimillaan voi muuta kuin heikentää, niin pitäisikö meidän¨
a) edes yrittää muuttaa suomalaista yhteiskuntaa parempaan päin
b) tuoda Suomeen joka vuosi vähintään 50 000 vaarallista ja väkivaltaista paskapäätä esim. Afrikasta, jotta he voisivat huomata, että suomalainen yhteiskunta sosiaaliturvineen ei tee heidän elämäänsä yhtään sen paremmaksi (kaikesta siitä ilmaisesta rahasta huolimatta), vaan vitutus ainoastaan kasvaa.
c) Canada.
D) viimeisessä hädässä edes yrittää muuttaa suomalaista yhteiskuntaa parempaan päin?

Anonyymi kirjoitti...

Reino, sulla ei taida oikein näistä lapsiasioista kyllä olla tietoa, eikä kokemusta...

Yrjöperskeles kirjoitti...

Kiitokset kommentoijille.

Anonymoukselle: Niinkuin kirjoitinkin, on maahanmuuttajien kohdalla ongelmana yleinen halveksunta suomalaisia kohtaan, varsinkin naisia. Se on myös hyvin suuri ongelma, että laitoksen mahdollisesti saama ote ei pure laitoksen ulkopuolella, minkä voi nähdä rikostilastoista. Vaan tähänhän on jo hyvä vastaus olemassa, annan puheenvuoron toiselle anonymoukselle, jolla on myös alan kokemusta.

Tämä kirjoitus oli kommenttina aikaisempaan kirjoitukseeni "Koulun ja kiusaamisen kaksi eri maailmaa". Se vastaa kysymykseesi melko hyvin:

**

Koin tänään töissä monikulttuurisen kohtaamisen somalinuorukaisen kanssa. Aiheena "saako tehdä vaikka kielletään." Sain niskaani koko paketin paskaa. Ei yllätä ketään, vähiten kai Yrjöä. Oli taas kerran niin sitä itseään, ja kerralla tuli selväksi mitkä ovat Hassaneiden epäonnistumisen syyt. Olen numeroinut ja nimennyt ne.

Poika tunkee naiskollegan ohi (1 käyttää röyhkeyttään, kokoaan ja uhkaavaa olemustaan oikeuttajana tehdä mitä tykkää) kielloista huolimatta (2 päättää itse mitkä säännöt koskevat häntä, ja milloin), paikkaan jonne hänellä ei ole asiaa. Käyn käskemässä pois sieltä. Hän sanoo että hänellä on lupa (3 valehtelee päin naamaa ja sujuvasti) vaikka olin paikalla kun häntä erikseen kiellettiin (4 pitää meitä idiootteina ja luulee että mikä vain menee läpi). Sanon ettei pidä paikkaansa ja käsken poistumaan VÄLITTÖMÄSTI. Hän sanoo ettei asia kuulu minulle ja että hän tekee mitä tykkää (1,2 ja 4). Sanon että täällä kuuluu. Hän kiihtyy (5 käpy palaa hetkessä ja aina kun kielletään) ja kun teen rajoittavan ja ohjaavan eleen, ilman kosketusta, tarttuu käsivarteeni (6 valmis käyttämään väkivaltaa ja riehumista ensisijaisena toimintakeinona, ja käyttääkin). Tajuaa sitten että ei toimi viisaasti - tietää että voisin katkaista hänet kuin tikun ja teenkin sen jos annetaan mitään aihetta. Tämä heppu tulee aina naamaan kiinni (7 ei kunnioita toisten omaa tilaa ja oikeutta koskemattomuuteen tippaakaan), mutta nyt ottaa liioitellun pitkän välin ja alkaa sylki roiskuen (8 ei normaaleja vuorovaikutusvalmiuksia tai kommunikaatiokykyä) huutaa (9 täysin irrationaalista raivoamista pienestäkin syystä) ja nimitellä (10) - arvaa vaan mikä kortti (11 rasismisyyte) nousee ekana...just. Olen spermanaama, valkoinen (12 syyllistyy sumeilematta rasistisiin loukkauksiin erivärisiä kohtaan), eikä kukaan valkoinen saa eikä voi puuttua hänen tekemisiinsä, virasta ja toimesta riippumatta (13 halveksii yhteiskuntaamme, meitä ja meidän sääntöjämme; ks myös 1-12). Valkoisena en myöskään edusta hänelle mitään auktoriteettia, eikä hän pidä minua myöskään virkani ja toimeni edustajana. Näiden kauniiden sanojen kanssa hän vihdoin saapastelee matkoihinsa. Koska hän on edelleenkin kielletyllä alueella, kuljen perässä. Poistuttuaan alueelta ja kerättyään hetken uutta puhtia poika aloittaa gangsta-elehtimisen ja piiskaa itseään uuteen raivoon. Käskee painumaan vittuun sekä suomeksi että lontooksi (14 haitallisia roolimalleja, regressio ghetto-gangsteriksi, ks 1), kieltää seisomasta siinä missä seison ja tulemasta lähelleen (15 katsoo asiakseen määritellä toisten rajat ja sallitut alueet). Muistuttaa vielä ettei kukaan saa koskea häneen likaisilla käsillään (12 taas, rasistisia loukkauksia) ja väittää että HÄNEEN on käyty käsiksi (16 harhainen käsitys todellisuudesta ja taipumus kääntää kaikki toisten viaksi sekä tietysti 3 - valehtelee niin että tuskin edes ymmärtää toden ja sadun rajaa).

**

Olen kyllä ottanut töissäkin esille kysymyksen akateemisista suojatyöläisistä, vaan niinkuin arvaat, ei yhden ohjaaja-Ykän hallinnollinen hauis paljon paina.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Kiitokset Reinolle. Tuo nuoriso-ongelmammehan alkoi muuttua ihan ongelmaksi tuossa 1970-luvulla, jolloin (mm. peruskoulun myötä) kuria löysennettiin ja auktoriteetit romutettiin.

Kun ongelmat lisääntyivät, keksittiin lääkkeeksi vähentää kuria lisää, jolloin ongelmat lisääntyivät, jolloin keksittiin vähentää jne jne.

Jokseenkin nurinkurista ajattelua. Vaan nykyisinhän pitäis kaikkien saada tehdä mitä lystää, eikä ketään sais kieltää.

Nimimerkki hässäkkäkin ilmaantui kommentoimaan Reinon tekstiä. Jätän hässäkän kommentin tähän, hänen jumalaisen viisautensa monumentiksi.

Vaan jatkossa hässäkkä voi heitellä trollitroolejaan muihin vesiin.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitokset Yrjölle vastauksista.

Kuttulan nuorien taustoista en tiedä yhtään mitään muuta kuin mediassa on kirjoitettu ja mitä olen kollegoilta kuullut. Eli en juurikaan mitän. Tietääkseni en ole Kuttulaa arvostellut suoranaisesti?

En tarkoittanut että vittuluilusta seuraa automaattisesti väkivaltaa. Kokemuksia on sekä siitä että pään paukuttaminen loppuu kun pyydän ja se että vittuilu muuttuu fyysiseksi väkivallaksi. Koskaan en ole kohdannut väkivaltatilannetta, jota ei ole jollain lailla pystynyt ennakoimaan.

Akateemisten suojatyöpaikkojen haltijoihin en ole juurikaan joutunut pettymään, koska omassa työyhteisössäni homma pelittää pääsääntöisesti.

Joskus liioittelukin on hyvä tapa avata keskustelua :) Yritän välttää jatkossa.

Terv. laitosmies

Yrjöperskeles kirjoitti...

Kiitokset nimimerkki laitosmiehelle kommentista.

Ihan hyvää ja asiallista kommentointia. Jotain pientä kommentointia minulta vielä:

1. Kuttulan suurin ongelma loppujen lopuksi oli se, että asioita ei kirjattu. Silloin on vaikea perustella asioita jälkeenpäin. Se tv-juttu, mitä niistä tehtiin oli sinänsä ihan törkeä teloitus. Jos omat rankimmat tilanteeni 20 vuoden ajalta oltaisiin editoitu puolen tunnin pätkään, niin todennäköisesti minutkin haluttaisiin seinää vasten.

2. Itselläni on kyllä ollut näitä ennakoimattomia väkivaltatilanteita, syynä pääosin huumeet. Varsinkin amfetamiini tekee ihmisestä ikävän arvaamattoman.

Jos omassa työyhteisössäsi homma pelittää, niin siitä ei ole minulla mussuttamista. Hemmetin hyvä, että niin on. Ei muuta kuin onnea ja menestystä ja mahdollisimman paljon rauhallisia ja mukavia työvuoroja.

Ja kiitos vielä ihan asiallisesta kommentoinnista. Tv Ykä.

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymit voisivat ottaa jonkinlaisen nimimerkin, jotta heidät erottaa toisistaan.
Ano kirjoitti toisten kulttuurien hyväksymisestä ja Ano kirjoitti väkivallasta nuoren käytöksen syynä.

Anon kannattaisi jakaa näitä neuvoja oikeista kasvatusmetodeista esim. Irakista muuttaneelle shiamuslimi-isälle.
Niissä perheissä ei isälle vittuilla. Turpaan tulee ja lujaa. Niin lujaa, että ollaan viikko pois koulusta.

Vaimoni on opettanut maahanmuuttajia yli kymmenen vuotta. Kuusitoista vuotiaista aikuisiin.
Tietyillä kansallisuuksilla on selvästi enemmän vaikeuksia sopeutua valtakulttuuuriin. Esim . siihen, että nainenkin on täysivaltainen ihminen. Enemmistö toki sopeutuu tähänkin meillä itsestään selvään asiaan.
Onneksi vaimoni työnantajalla ei ole Anonyymin asennetta suhteessa mamu-oppilaisiin. Jos siinä koulussa haluaa opiskella, niin säännöt ovat kaikille samat.
Toki omaa ruokavaliota noudatetaan, oli kyse sitten kasvissyönnistä tai uskonnollisesta syystä.

Suuri enemmistö mamuista viihtyy ja menestyy erinomaisesti kyseisessä koulussa. Useimmat ovat saaneet jatko-opiskelu- tai työpaikan.
Paras tapa tuhota tällaisen oppilaitoksen menestyksellinen toiminta on palkata sinne johtaviin asemiin Anonyymin kaltaisia Ymmärtäjiä.

En käsitä Anon ajattelun ristiriitaa.
Ensin vihataan kaikenlaista kuria ja auktoriteetteja ja sitten ihaillaan kulttuureja, joissa alistuminen auktoriteeteille on keskeinen piirre.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Kiitokset Samulille erinomaisesta kommentista. Itselläni on tuttavia samanlaisissa opetushommissa kuin vaimosi, ja kokemukset ovat samanlaisia. Niinkuin tietysti itsellänikin hieman erilaisissa hommissa.

Tämä anonymous-ongelma on tiedossa. Mietin tässä, että ottaisinko tarkemman valvonnan näihin kommentteihin. Toisaalta se estää ehkä hyvienkin kommenttien läpituloa, toisaalta poistaa jonninjoutavan. Täytyy miettiä vielä.

-TC- kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Yrjöperskeles kirjoitti...

Kiitokset kirjoittajalle, joka kertoi palautteessaan lastensuojelutaustastaan. Pyynnöstäsi jätän kirjoituksesi julkaisematta, mutta se on vielä tallella, joten jos haluat sen näkyville, ilmoita.

Voimia eloon & onnea ja menestystä kaikissa toimissasi.

hanna kirjoitti...

Todella hyvä kirjoitus. Etenkin samaistun tuohon, että väkivalta ei ole ratkaisu. Meillä on sijaishuoltopalvelut harkinnassa. Tärkeää olsii löytää semmoinen, jonka kanssa omat arvot kohtaavat ja josta on hyviä kokemuksia muillakin.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Hanna ja kiitos kommentistasi kovin vanhaan kirjoitukseeni. Toivotan teille kaikkea hyvää.