tiistai 22. tammikuuta 2013

SISÄINEN UHKAKUVA

Suojelupoliisin komisario Urmas Mälvälä istui toimistotuolissaan, poltteli tupakkia ja tuijotti vastapäiseen seinään. Mälvälää vitutti. Mälvälällä oli käsissään sisäministeriön tekemä ”Väkivaltainen ekstremismi Suomessa”-tilannekatsaus. Tilannekatsaus oli virallinen versio, joka laskettiin julkisuuteen. Mälvälä oli johtanut ns. vaihtoehtoista tutkintaryhmää, joka oli myös antanut oman raporttinsa. Ryhmä oli koostunut kokeneista poliiseista, jollainen Mälvälä itsekin oli. Vaihtoehtoisen ryhmän raportti oli päätetty jättää julkaisematta, ja se oli määrätty hävitettäväksi. Kukaan tutkintaryhmään osallistunut ei saisi levittää sitä julkisuuteen irtisanomisen sekä vielä vakavampien seurausten uhalla.

Mälvälä katseli vielä vaihtoehtoista tilannekatsausta, ja luki sen vielä kertaalleen:


*

SISÄMINISTERIÖ: VAIHTOEHTOINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TILANNEKATSAUS

1. Viralliset uhkakuvat

Virallisena uhkakuvana pidetään tällä hetkellä niin äärioikeistolaista kuin äärivasemmistolaista liikehdintää. Ääri-islamilaista liikehditää ei virallisesti pidetä uhkana, sillä sen uskotaan kohdistuvan lähinnä muihin eurooppalaisiin valtioihin. Käymme läpi tässä näitä virallisia uhkakuvia.

1.1. Äärioikeistolainen liikehdintä

Äärioikeistolainen liikehdintä on tällä hetkellä ja mitä varmimmin tulevaisuudessakin keskustelua internetissä, tarrojen liimaamista ja lehtisten jakamista. Jossain kojuilla mahdollisesti tapahtunutta tönimistä ei voi pitää kovin suurena terrorismiuhkana. Niin sanotut skinheadit ovat taas lähinnä väkivaltaa ihannoivia huligaaneja, joilla ei ole sen suurempaa kykyä poliittiseen järjestäytymiseen ja jotka etsivät tappelua tappelun takia. Skinheadeja ei myöskään pidä sekoittaa virallisessa raportissa mainittuun Suomen Vastarintaliikkeeseen, sillä vaikka se virallisen raportin mukaan luokitellaan militantiksi liikkeeksi, ei tällaisesta ole vielä minkäänlaista tosiasiallista näyttöä. Liikkeen toiminta on ollut kansankielellä sanottuna puhua mälkyttämistä.

1.2. Äärivasemmistolainen liikehdintä

Tällä hetkellä vielä vaarattomampi kuin äärioikeistolainen liikehdintä. Äärioikeistolaiseen liikehdintään kuuluu armeijan käyneitä ihmisiä jotka myös kykenevät tarvittaessa hyvin organisoituneeseen toimintaan, mutta tämä toiminta tapahtuu lähinnä normaalina poliittisena toimintana.

Äärivasemmistolaiset ”ekstremistit” taas lähinnä koostuvat elämysmatkailijoista ja leikkipartisaaneista, jotka harjoittavat aktivistielämysmatkailua turvallisissa olosuhteissa, joista ei seuraa mitään seuraamuksia, johtuen ymmärtävästä ja kovista toimenpiteistä pidättyvästä järjestysvallasta. Viime aikoina tämänkaltainen elämyspartisaanitoiminta on itse asiassa vähentynyt Suomessa, mutta esim. naapurivaltiossa Ruotsissa se on voimissaan ja voidaan todeta, että se toimii jopa virallisen Ruotsin suostumuksella, samaan aikaan kun puhtaasti poliittisin keinoin toimivia ryhmittymiä, kuten Ruotsidemokraatit ollaan yrittämässä eristää kaiken yhteiskunnallisen toiminnan ulkopuolelle.

Vaihtoehtoinen sisäisen turvallisuuden ryhmä esittää, että mikäli Ruotsin kaltaista äärivasemmistolaista toimintaa alkaa Suomessa esiintyä, siihen pitää suhtautua huliganismina, johon laissa kyllä löytyy keinot, ja keinoja täytyy käyttää ankarimman jälkeen. Yhden poliittisen ryhmittymän väkivaltaa ei voi hyväksyä millään verukkeella.

1.3. Islamilainen terrorismi

Oikea uhka, johon täytyy suhtautua äärimmäisen suurella vakavuudella. Kansainväliseen terrorismiin millä tahansa tavalla sotkeutuneet ulkomaitten kansalaiset kuin myös Suomen kansalaisuuden saaneet ihmiset tulee karkoittaa Suomesta, ja Suomen kansalaisuuden saaneilta henkilöiltä tulee perua Suomen kansalaisuus. Tämä siksi, että virallisen Suomen täytyy osoittaa kansalaisilleen, että se suhtautuu vakavasti suomalaisten turvallisuuteen.

2. Todelliset uhkakuvat

Todelliset uhkakuvat Suomen sisäiselle turvallisuudelle tulevat tavallisista Suomen kansalaisista, miehistä ja naisista. Uhkakuva on tosi, jos se päästetään tapahtumaan, mutta sen voi estää hyvin helposti. Uhkakuvat koostuvat seuraaavista osioista:

2.1. Suomalaisten kyky organisoituun väkivaltaan
2.2. Suomalaisten perusteet organisoituun väkivaltaan
2.3. Uhkakuva
2.4. Kuinka organisoitu väkivalta ennaltaehkäistään
2.5. Johtopäätös

2.1. Suomalaisten kyky organisoituun väkivaltaan

Kun ennakoidaan mahdollista sisäistä väkivaltaa, on tietenkin ensimmäisenä kartoitettava, että onko väkivaltaan mahdollisuutta ja onko olemassa ihmisiä, joilla on kyky tehdä organisoitua ja järjestelmällistä väkivaltaa. Tämä on huomattavasti tärkeämpää kuin tahto, sillä vaikka esimerkiksi roolileikkiä leikkivillä vasemmistolaisilla saattaisi olla huomattavakin tahto tehdä organisoitunutta väkivaltaa, niin heillä ei ole siihen kykyä.

Sen sijaan tavallisilla suomalaisilla on siihen kyky. Suomalaisista miehistä suurin osa on käynyt varusmiespalveluksen, jonka myötä he ovat oppineet organisoituneen sotilaallisen toiminnan. Samoin suomalaiset ovat työelämässään tottuneet tiettyyn järjestelmällisyyteen ja komentoketjuun. Suomalaisilla on edelleenkin kyky organisoituun ja järjestelmälliseen väkivaltaan.

2.2. Suomalaisten perusteet organisoituun väkivaltaan

Niin kuin tiedetään, suomalaiset ovat hyviä ja lauhkeita hallintoalamaisia. Suomalaiset mieltävät olevansa mukana yrityksessä nimeltä Oy Suomi Ab, joka toimii suomalaisten edunvalvontakoneistona. Suomalaiset myös tietävät, että mitään muuta suomalaisten puolesta toimivaa edunvalvontakoneistoa ei ole olemassa. Tähän mennessä suomalaiset ovat voineet luottaa tähän edunvalvontakoneistoon.

Nyttemmin tilanne on muuttunut. Niin taloudellisesti kuin yhteiskunnallisesti. Taloudellisella puolella suomalaiset ovat joutuneet EU:n myötä maksumiehiksi Etelä-Eurooppalaisille taloutensa tuhonneille valtioille. Yleinen näkemys Suomessa on, että meillä ei pienenä, raaka-ainevaroiltaan köyhänä ja pohjoisena valtiona ole tähän velvollisuutta, mutta virallinen Suomi vaatii tätä heiltä antamatta sen kummempaa perustelua.

Vielä suurempi yhteiskunnallista epävakaisuutta aikaansaava tekijä on nykyinen virallisen Suomen ylläpitävä maahanmuuttokoneisto ja sen myötä ylläpidettävä Suomen ja suomalaisten aliarvostaminen. Suomalainen media pyrkii mitätöimään niin Suomen kuin suomalaiset sekä heille tärkeät arvot, ja unohtaa, että nämä tavalliset suomalaiset elättävät sen median, joka pyrkii tekemään suomalaisista keinotekoista maailman hylkiökansaa, jota ei ole edes olemassakaan.

Turvapaikkapolitiikkamme on yhteiskuntarauhaa uhkaava tekijä. Jos Afrikasta, varsinkin Somaliasta, sekä Lähi-Idän maista tänne saapuu turvapaikanhakija, hänelle on taattu pysyvä oleskeluoikeus, vaikkei turvapaikkahakemusta nähtäisi aiheelliseksi. Tämä niin sanotun suojeluntarpeen pohjalta. Tämä kasvava maahanmuuttajaryhmittymä maksaa suomalaisille huomattavan määrän rahaa, jota taas suomalaisen julkishallinnon suomalaisten ihmisten hyvinvointia ylläpitävältä suorittavalta puolelta jatkuvasti vähennetään ja lisäksi tämän maahanmuuttajaryhmittymän edustajat syyllistyvät jatkuvasti huomattavaan määrään väkivalta- ja seksuaalirikoksia.

Oikeuslaitoksemme tuomitsee nämä rikoksentekijät mahdollisimman lieviin tuomioihin, ja suomalainen media pyrkii salaamaan näitten maahanmuuttajien tekemät rikokset kertomalla lähinnä niin, että rikoksen teki ”nuori mies”.

2.3. Uhkakuva

Suomalaiset ovat kykeneviä organisoituun ja hyvin tehokkaaseen väkivaltaan. Kun puhutaan tavallisista suomalaisista, ei ole odotettavissa mitään väkivaltaisia mielenosoituksia. Ne ovat ehkä Etelä-Eurooppalainen tai arabimaitten tapa. Ne ovat hieman niin kuin paineenpoistoventtiili höyrypannussa. Suomalaisilla ei tällaista venttiiliä ole. Suomalaisilla paine purkaantuu niin, että höyrypannu halkeaa.

Mitä todennäköisintä on, että tavalliset suomalaiset tilanteen kiristyessä muodostavat alueensa suojeluun keskittyviä paikallisia yhteenliittymiä. He eivät järjestä mielenosoituksia. Mikäli jossain pienessä kunnassa olevan vastaanottokeskuksen ns. turvapaikanhakija syyllistyy raiskaukseen tai pahoinpitelyyn, hän yksinkertaisesti katoaa. Häntä ei koskaan löydetä.

Samoin on pelättävissä, että tavalliset suomalaiset alkavat mieltää niin virkakoneiston kuin poliisin vihollisenaan. Suomalaiset ovat aina olleet hyviä hallintoalamaisia. Tämä johtuu siitä, että he mieltävät olevansa osa koneistoa, joka toimii heidän hyväksensä. Asia on pikku hiljaa muuttumassa ja muutos voi näkyä siten, että suomalaiset alkavat mieltää virkakoneiston vihollisenaan. Ja ajattelu voi siirtyä, tai se on jo olemassa niin poliisin kuin puolustusvoimien henkilökunnassa, sillä he eivät välttämättä miellä maan nykyistä linjaa sellaiseksi, jota he ovat alunperin työssään sitoutuneet puolustamaan.

Jos puhutaan suomalaisten tavasta olla hyviä hallintoalamaisia, niin maahan tulleitten ulkomaalaisten silmissä tämä voi näkyä lammasmaisuutena. He näkevät suomalaiset pelokkaina, alistuvina, periksi antavina ja luovuttavina ihmisinä. Ruotsissa tämä näkyy jo paljon selvemmin kuin Suomessa. Tämä on ulkomaalaisten silmissä ymmärrettävää, sillä he tulevat aivan toisenlaisista yhteiskunnista. Heillä ei ole tietoa Suomen historiasta ja siitä, minkälaiseen organisoituun ja äärimmäisen tehokkaaseen väkivaltaan suomalaiset pystyvät. Suomalaiset vaikuttavat heistä lammasmaisilta. Tämä johtuu siitä, että suomalaiset kunnioittavat lakia. Heillä ei ole käsitystä siitä mihin suomalaiset tarvittaessa pystyvät. Tavalliset suomalaiset eivät tarpeen tullen muodosta hetken mielijohteesta toimivia gangsterilaumoja, vaan organisoituneita suojeluskuntia.

2.4. Kuinka organisoitu väkivalta ehkäistään

Organisoitua väkivaltaa ei estetä poliisitoimin eikä hallinnollisilla päätöksillä. Organisoitu väkivalta estetään vain siten, että palautetaan kansalaisten luottamus hallintokoneistoon. Tähän tarvitaan poliittisia toimenpiteitä, jotka koostuvat kahdesta osiosta:

Ensimmäinen osio: Suomen poliittisen johdon tulee mieltää olevansa nimenomaan suomalaisten edunvalvontakoneiston edunvalvojia, ja ottaa huomattavasti tiukempi linja EU:n aikaansaamiin maksu- ja takuuvelvotteisiin.

Toinen osio: Suomen tulee ottaa huomattavasti tiukempi kanta maahanmuuttoasioihin, rangaista täällä olevia maahanmuuttajia heidän tekemistä rikoksista niin paljon kuin lain sallima rangaistusskaala mahdollistaa ja tämän jälkeen karkoittaa heidät pysyvästi. Lisäksi median tulisi hyvin vahvasti miettiä, onko aivan järkevää harrastaa suomalaisten ja suomalaisuuden äärimmäistä mitätöimistä ja ala-arvoistamista. Työryhmämme mukaan mielenterveyspotilastakaan ei kehoteta halveksimaan itseään, vaan etsimään itsestään positiivisia puolia.

2.5. Johtopäätös

Työryhmän mielestä suurin Suomen sisäisen turvallisuuden uhka on suomalainen poliittinen ja virkamieskoneisto sekä suomalainen media, jotka, ehkä tyhmyyttään ja tietämättömyyttään sekä omia epärealistisia unelmia ylläpitäen pyrkivät suistamaan Suomen sisällissotaan.

*

Komisario Urmas Mälvälä laittoi printatun muistion silppuriin. Niin kuin käskettiin. Sen jälkeen hän siirtyi tietokoneelleen, jossa hänellä oli vielä muistio tiedostona. Hän lähetti sen vanhalle tuttavalleen Antero Lärväselle. Eiköhän Antero sen jossain muodossa julkaisisi. Johan Urmaksella oli ikääkin 58 vuotta. Eiköhän Huitsinnevadassa joitain vartijanhommia löytyisi. Eläkettä odotellessa.

42 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Asiallinen kirjoitus.

-Tvälups-

Castor kirjoitti...

"Urmas Mälvälä"...Johtuiko aikoinaan Suomessa eläneistä poliisijohtajista jotka olivat nimeltään Edvard Urja ja Fjalar Jarva? Helvetin hienoja nimiä kyllä.

Aikamoisia tuntemuksia herättävää asiaa, Ykä. Vastaa kyllä kovasti minun pelkojani ja huolestuttavinta on se, että kun on noita perinteitä (vaikka Suomihan on kulttuuriton ja historiaton yhteiskunnallinen konstruktio, niinhän se oli?).

OK, OK, fiktiota, mutta kun muistaa Pohjantähden opettajaa hokemassa: "Lakeus puhuu, lakeus puhuu"...Pahalta tuntuu. Kurssin kovinkin jyrkkään muutokseen ja asioiden paranemiseen on vielä mahdollisuuksia. Pahimpia ovat ammattipoliitikot ja ammattitaidottomat ammattitoimittajat, siis tyhjäntoimittajat.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Taisteluvälineupseerille ja Castorille. Sisäministeriölle täytyy tietysti antaa pinnat siitä, ettei se mennyt uhkakuvissaan Dan Koivulaakson linjoille.

Castor: Urmas Mälvälä tuli stetsonista. Minä kun niin tykkään näistä suomen kielen ääkkösistä ja öökkösistä.

Anonyymi kirjoitti...

Toivottavasti Urmas Mälvälä lähetti kovalevyllä olevan muistion tiedoston Antero Lärväselle muistitikulla, pakattuna kirjeeseen jonka vei posti tai kuriiri tai itse henkilökohtaisesti. Jos Mälvälä lähetti sähköpostilla niin siinä on se riski että viestin reitti ja sisältö voidaan jäljittää.

Antero Lärvänen varmaan sitten näytti Ykälle tuon muistion?

Ykä voisi tarjota Mälvälälle jonkin duunin Hotelli Yrjöperskeleestä? Vaikka turvallisuuspäällikön pesti?

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Vieras. Mälvälän tiedosto ei edennyt sähköisesti, vaan sen kuljettivat muistitikulla korkeimman omakätisesti ammattitaitoiset äänimiehet Hösse ja Pertta.

Mälvälän turvallisuuspäällikön pesti Hotellissa on allekirjoitusta vaille valmis.

Närpes varg kirjoitti...

Luottamus järjestysvaltaan on hupenemassa ja se on paha asia se. Ei ihme, että kyliin ja pikkukaupunkeihin putkahtelee näitä vapaaehtoisia järjestyspartioita. Itsekin kuulun sellaiseen.
Systeemimme on halpa, huomaamaton ja tehokas. Kaikki kotikatumme miehet kuuluvat siihen.
Meillä ovat olleet riesana "kuuromykät" romanialaiset ja bulgaarit, jotka rimputtavat ovikelloa ja pyytävät elekielellä tai suomeksi tehtyä lappua esitellen päästä sisään lämpimään pakkasesta tai haluavat lasin vettä, mitä milloinkin. No nämähän ovat niitä varasjengien tiedustelijoita, jotka etukäteen tsekkaavat, onko talossa jotain arvokasta ja näkyykö hälytyslaitteita. Naulakosta voi päätellä, montako ihmistä huushollissa on.
No, kun tällainen veijari soittaa ovikelloani menen ulkoportaille häntä jututtamaan ja sillä aikaa vaimoni soittaa lähinaapureille. He välittävät tiedon eteenpäin ennalta sovitun listan mukaan. Muutaman minuutin kuluttua joka talon portailla seisoksii mies kiinnostuneen näköisenä. Jollakin saattaa olla käsillä lumilapio, joku on lähdössä pelaamaan pesäpalloa... "Kuuromykkä" kipaisee tämän ystävällisen äijälauman ohi ristinmerkkejä tehden aika laukkaa autolleen, joka tavallisesti on parkkeerattu näkymättömiin jonkun kulman taakse.
Vielä vuosi sitten näitä iltaisia kulkijoita saattoi olla parikin viikossa. Tänä vuonna käväisi yksi kuulovammainen, joka teki oman ennätyksensä kahdensadan metrin juoksussa huomattuaan pesäpalloilevan naapurini lähestyvän mailaansa hyväellen. Hymyileviä, urheilullisia naamoja näkyi vähän joka puolella.
Systeemi on tietääksemme täysin laillinen. Ketään ei oteta kiinni, ketään ei vahingoiteta eikä uhata. Varkaita ei nimitellä varkaiksi vaan heille jutellaan ystävällisesti. Kukaan meistä ei kanna asetta eikä käyttäydy agressiivisesti.
Suosittelen tällaista suojeluskuntaa muuallekin. Samalla tulee solmituksi mukavia suhteita naapureihin.

Becker kirjoitti...

No näinhän se etenee. SUPO:ssa jätkät huokaisee helpotuksesta, kun rusnasit niille valmiin muistion. Nyt niiden ei tarvii muuta kuin vaihtaa nimet ja lyödä oma stämppeli papruun.

Anonyymi kirjoitti...

Huomasin taas mielenkiintoisen uutisen meetiassa.

Suomalaisia on haukuttu hiljaisiksi ja tympeiksi ja etenkin joukkoliikennevälineissä omissa oloissaan oleviksi. Ja taas näitä ulkomuoalaisia on kehuttu miten hieno ja räiskähtelevät ja värikäs ja äänekäs kulttuuri heillä on. Huutelevat takapenkiltä etupenkille ja ovat muutenkin niin sosiaalisia ja iloisen juttelevia.

No, ei se ihan taida näiden suviskellokkaidenkaan mielestä olla sitten hyvä jos suomalainen ei olekaan tuon heidän tympeäksi esittämän stereotypian mukainen, vai mitä tuumitte oheisesta uutisesta:

"Radio Aallon Dynastiassa keskusteltiin tungettelevista kanssamatkustajista.
Jarkko Valtee kertoi liian innokkaasta rouvasta, joka hänen viereensä tuli raitiovaunupysäkillä.

- Seisoin ratikkapysäkillä stadionilla ja odotin joukkokulkuvälinettä saapuvaksi. Vanhempi rouva tuli viereen ja kysyi, montako minuuttia ratikan saapumiseen on, hän kertasi kokemustaan Dynastiassa.

Valtee katsoi taulusta ajan ja kertoi sen rouvalle.

- Ajattelin, että tämä on tällainen normaali hetki, ja hän vain pyysi minua sanomaan sen. Mutta sitten hän jatkoikin ja sanoi, että hirveen kiva ilma. Mä olin silleen, että are you talkin' to me? Ja tajusin, että hän puhuu mulle. Mä vaan, että joo, on kovin mukava.

Naisen puhetulva ei kuitenkaan loppunut.

- Hän kertoi, millainen vointi ollut, ja ikävää ollut kuin sataa. Hän oli hirveän ystävällinen. Aloin pelätä, että jos hän tuleekin samaan ratikkaan kuin minä ja istuu viereen. Miten teen selväksi, että tämä keskustelu jäi tähän?

Kimmo Vehviläinen ehdotti, että seuraavan kerran Valtee itse alkaisi keksiä vastaavassa tilanteessa puheenaiheita.

- Sano vaikka, että katoit sä Gleen? Tai vitsi, sä et tajua miten kamala työpäivä hänellä ollut. Sitten se ottaa pari askelta taaksepäin.
"

http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-1288534325782.html?pos=ok-nln

Anonyymi kirjoitti...

SUPO
ARVIO: Urmas Mälvälän vaihtoehtoinen tilannekatsaus
Jakelu: Erittäin luottamuksellinen. Supon johto, Poliisihallituksen ylijohto, asehallintoyksikkö
Liitteet: Urmas Mälvälän sisäistä turvallisuutta koskeva vaihtoehtoinen tilannekatsaus. Ei saa monistaa. Ei anneta valvomatta luettavaksi. Tuhottava jakelukierron jälkeen.

TIIVISTELMÄ
Urmas Mälvälän tuhottavaksi määrätty oma-aloitteisesti laatima tilannearvio sisäisen turvallisuuden uhista on sinänsä realistinen ja hyödyllinen dokumentti. Se kuvaa osaltaan tilannetta kentällä, mutta sitä ei tietenkään voi julkaista, erityisesti raportin virheellisten johtopäätösten vuoksi.

MUUTAMIEN KOHTIEN YKSITYISKOHTAISEMPI ARVIO TOIMENPIDESUOSITUKSINEEN
Mälvälän kuvaama tilanne on mahdollinen, joskin vielä epätodennäköinen eikä polttavan ajankohtainen. Tämän vuoksi alla on kuvattuna muutamia pääseikkoja, jotka on otettava erityisesti huomioon.
TOIMINTA OHJATTUNA JOUKKONA
Suomalaisen miehen ja naisen kykyä johdettuun, jopa aseelliseen, määrätietoiseen toimintaan ei tule epäillä. Tästä esimerkkinä voi mainita esimerkiksi kyläyhteisöissä tyypillisten metsästysseurojen hirviporukoiden toiminnan. Aseistettu joukko toimii yhdessä tavoitteen saavuttamiseksi johtajan ohjeiden mukaan. Huonommallekin passipaikalle mennään ja omaa sektoria tarkkaillaan, vaikka todennäköisyys riistan havaitsemiseen on pieni. Tämän jälkeen lähdetään kaadon tapahduttua paikalle auttamaan raskaassa ruhon vetämisessä.
TOIMENPIDESUOSITUS
Asehallintoyksikön on ohjeistettava poliisilaitosten lupaviranomaiset huolehtimaan entistä tarkemmin siitä, että metsästysaseidenkaan määrä ei pääse missään nimessä kasvamaan. Suotavaa olisi saada erilaisten lupaperuutustoimenpiteiden avulla aseiden määrä laskemaan nykyistäkin nopeammin.

POLIISIN JA PUOLUSTUSVOIMIEN HENKILÖSTÖ
Mälvälän raportissaan mainitsema poliisin ja puolustusvoimien kenttähenkilökunnassa vallitseva ns. kansallismielinen mieliala on otettava huomioon ja sen leviäminen on estettävä, sillä esimerkiksi poliisissa tällaisen mielialan leviäminen ja yleisön tietoon tuleminen on suorastaan kapinan edellytys. Jos alamaisilla on tiedossa, että poliisi tulee kaikessa hiljaisuudessa suhtautumaan välinpitämättömästi rikoksiin, joilla on rasistinen motiivi, alamaisten kynnys ryhmittyä rasistisin motiivein toimiviksi aseistautuneiksi joukoiksi laskee huomattavasti.
Tuleva entinen työtoverimme kuitenkin erehtyi organisoidun väkivallan ehkäisytoimenpiteissään. Ensisijaisen tärkeää on huolehtia kenttätason työtä suorittavien poliisimiesten ja -naisten oikeaoppisuudesta. Tässä vaiheessa voimme onneksi vielä jättää puolustusvoimat välittömien toimenpidesuositusten ulkopuolelle.
Meidän on hankittava poliisin palvelukseen ehdottoman luotettaviksi ja oikeaoppisiksi tunnettuja henkilöitä, joiden pääasiallinen tehtävä on miehistön ja päällystön tietoisuuden parantaminen sekä vaarallisista mielipiteistä raportointi. Näitä henkilöitä löytää esimerkiksi erilaisista oikeaoppisista kansalaisjärjestöistä. Myös oikeaoppisia maahanmuuttajia voidaan käyttää tässä työssä houkuttelemaan virheellisiä mielipiteitä esille, esimerkiksi kuvailemalla kuinka näiden maanmiehet ovat laiskoja avustuksilla eläjiä ja raportoimalla tähän myönteisen kannan ilmaisevat henkilöt.
Tämä toimenpide ei voi valitettavasti koskea ainoastaan univormupukista poliisin kenttä- ja johtohenkilöstöä, vaan myös omaa organisaatiotamme. Mädännäisyys on päässyt ainakin jossain määrin omaankin organisaatioomme, kuten tulevan entisen työtoverimme Mälvälän raportti osoittaa, ja se on saatava kitkettyä pois mahdollisimman tehokkaasti.
Tässä kuvattujen alustavien toimenpide-ehdotusten lisäksi on laadittava tarkempi lista toimenpiteistä, joilla saamme ehkäistyä Mälvälän raportissa kuvattujen kaltaisten uhkakuvien toteutuminen moniarvoisessa yhteiskunnassamme.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Närpes Vargille, Beckerille, Ano1:lle ja Ano2:lle & kiitos kommenteistanne.

Närpes varg: Hyvinkin toimiva tuo teidän systeeminne. Ja epäilemättä yleistymään päin, sillä poliisin resurssit ovat mitä ovat, eikä luottamus poliisiin yleensäkään ole enää sitä luokkaa, mitä se joskus on ollut. Tuohonhan voi muuten yhdistää puutarhavalokuvausharrastuksen. Saahan sitä omalla tontillaan kuvata mitä lystää, ja yleensä nämä kuuromykät eivät oikein tykkää, jos heitä kuvataan. Jossain vaiheessa tosin tietysti pesäpallomailan kävelyttäminen kielletään.

Becker: Uskoisin, että suojelupoliisissa löytyy huomattavankin älykästä väkeä. Ne raportit, joita julkisuuteen laitetaan eivät välttämättä ole samoja, mitä kassakaapissa löytyy.

Ano1: Minä olen itsekin sitä mieltä, että piruako sitä ventovieraitten kanssa pulisemaan, jos ei mitään asiaa kerran ole.

Ano2: Mahdollista. Hyvinkin mahdollista. Riippuu kai siitä, onko suojelupoliisi vielä turvallisuuspoliisi vai onko se poliittinen poliisi. Luulisin, että johto- ja kenttätason välillä on melkoinen juopa.

Anonyymi kirjoitti...

Ano1: Minä olen itsekin sitä mieltä, että piruako sitä ventovieraitten kanssa pulisemaan, jos ei mitään asiaa kerran ole.

Juu, niin minäkin.

Mutta kun se meille lasketaan suvisten taholta huonoksi jutuksi, mutta niin näköjään lasketaan jos käyttäydytään sitten samalla tavalla kuin kulttuurin rikastajat.

Mikään ei ole oikein mitä paikallisväestö tekee...

Anonyymi kirjoitti...

Meikäläisellä on Vakoilijan käsikirja ja Salapoliisin käsikirja. Onko tuttuja kirjoja Ykälle? Näissä oloissa on varmaan hyödyllistä opiskella noita kirjoja.

http://www.nesretro.com/yabbfiles/Attachments/vakoilijan-kasikirja.jpg

http://www.antikvaari.fi/imagesproduct/1159_image0-81933.jpg

Hep0nen kirjoitti...

Näinhän tämä nykyään menee.. fiktio on faktaa, ja fakta fiktiota. Todella jännäksi asiat muuttuvat, kun fiktio kuvaa kansan syvissä riveissä olevia tunnelmia paremmin kuin fakta, mitä nyt olen kuullut.

Vaikka mitäpä minä näistä asioista tiedän, sen paremmin kuin kaveritkaan. Eipä tässä oikein tiedä mitä uskoisi.. taidanpa ottaa pari olusta ja funtsia asioita.

Voisi vaikka lukea paikallislehtiä, puhua kavereiden kanssa, osallistua taloyhtiön kokouksiin ja pihatalkoisiin ja vähän seurailla ketä kaduilla kulkee, ihan vain mielenkiinnosta. Vaikka ei näillä nurkilla ole juuri mitään sattunut, mitä nyt yksi pyöräilijä vuosi sitten puska-porukkaraiskattiin. Tekijät tosin ovat varmaan jo haihtuneet ilmaan, kun heitä ei löydetty.

Ehkäpä pitäisi ajan kuluksi liittyä hirviporukkaan? Kuulostaa suht mukavalta touhulta, vaikka perin harva pääsee ampumaan, mutta ei sitä tiedä vaikka kohdalle osuisi. Pitäisi varmaan harjoitella sitä varten ampumataitoakin, siltä varalta että se vähäsen on ruostua russahtanut. Eipä ole aikoihin tullut paukuteltua. Mukava harrastus tuo hirvenmetsästys, mitä olen kuullut.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo oikeaoppisten värvääminen poliisiin ja Suojelupoliisiin kuullostaa siltä että heidän tehtävä olisi samantyyppinen mikä oli politrukeilla puna-armeijassa.

Luulen että tuo raportin laatija luulee ihan liikoja itsestään jos luulee että voisi laittaa Puolustusvoimat noin vain toimenpiteiden kohteeksi. Ensinnäkin arvelen että Pääesikunnan Tiedusteluosasto kykenisi havaitsemaan tuollaiset puolustvoimiin kohdistuvat yritykset ja lyttäämään ne. Sitäpaitsi Suojelupoliisissa on kuitenkin sen verran nuivia jotka vuotaisivat noita koskevat tiedot Puolustusvoimille. Niin ja Puolustusvoimien pyssyt ovat vahvempia kuin Supon joten ei tarvis muuta kuin piirittää Ratakatu 12 pelkillä kantahenkilökuntaan kuuluvilla ja sopimussotilailla.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle, Vieraalle ja Heposelle & kiitos kommenteistanne.

Ano: Jos ajatellaan toimittajien näkökulmaa, niin totta kai heidän täytyy pyrkiä mollaamaan kantakirjasuomalaiset kaikin mahdollisin keinoin. Vaikka ihan samanlaisia kantakirjasuomalaisiahan nekin ovat. En minäkään pysty madagaskarilaiseksi muuttumaan yksipuolisella ilmoituksella.

Vieras:

Viesti 1: Noihin en ole törmännyt. Kannet olen ehkä joskus nähnyt. Minä kun en ole poliisi enkä tiedustelualan ammattilainen. Tyhmä reservin tykkimies vaan. Ja tuskinpa ne ammattilaisetkaan noita käyttää (tähän pitäis vissiin pistää se hymiö). Näkisin, että mitä SUPOon ja puolustusvoimien tiedusteluun tulee, niin no news = good news. Sudenpentujen käsikirjan minä kyllä silloin 1970-luvulla hankin, ja, piru vie, nyt kun muistelen, niin mulla on tainnut olla se hukassa jo parikymmentä vuotta.

Viesti 2: Epäilemättä Ano pisti viestinsä hieman kieli poskessa. Tosin vakavasta aiheesta vakavalla mielellä.

Heponen: Niin, kannattaa olla yhteydessä naapureihin ja kavereihin. Rupatella kaikennäköstä. Ja se metsästysharrastus on mainio harrastus. Suosittelen kovasti.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä mieltä "Georgedevvil" on noista Perhon tapahtumista?
Ihmisten tappaminen olisi ainakin ollut halvempaa(sick)!
Vasikoita tuntuu syntyvän myös näin sydäntalvella...

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle. Nyt täytyy sanoa, etten tiedä, mitä ovat nämä Perhon tapahtumat.

Närpes varg kirjoitti...

Perhon tapahtumat löytyvät täältä: http://karkot.puheenvuoro.uusisuomi.fi/130812-lapsia-liikaa-uhrataan-yksi-tai-kaksi

Ainakin oletan niin.

ps.
Ja nyt on sitten Keski-Suomessakin rasismia. Yleisöosaston kirjoittaja oli paikalla, kun hieno rouva oli vessan ovella ilmoittanut, ettei mene paskalle samaan koppiin, josta juuri oli tullut musta nainen.
Maakuntalehti teki heti asiasta ison haloon ja seuraava "päivän kysymys" -palstan aihe onkin "Onko Keski-Suomessa rasismia". Vastauksen voinee arvata jo ennakolta.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Närpes Vargille ja kiitos linkistä. Minulla ei sinänsä ole mitään halua lähteä joukkolahtaamaan Suomen suurpetoja, upeita eläimiähän ne ovat, mutta ei niitä tietysti tartte opettaa ihmisten pihoillakaan kulkemaan. Ja jos metsästäessäni susi sattuu uhkaamaan koiraa, niin totta kai ammun suden ja pidän asiasta suuni kiinni.

Se, onko Suomessa kuinka paljon susia ei sinänsä ole minusta niin suuri kysymys. Susi on eläin, ei sitä kiinnosta valtakunnanrajat, ei se miellä olevansa suomalainen tai venäläinen susi. Ja tämä meidän harmaasusi eli Canis Lupus pärjää mainiosti, on elinvoimainen ja elelee hyvin laajalla aluella Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Keski-Suomen rasismista totean, että eihän se nykyisin ole kaupunki eikä mikään, joka ei rasismiskandaalia saa aikaiseksi. Ja nykyisinhän on linja se, että pahempi on rasistinen sanottu sana kuin etninen tehty väkivallanteko. Etnisen väkivallanteon saa mitätöityä tilastotieteellisesti, mutta sanottu tai ainakin sanotuksi väitetty sana lyö suolaa suomalaisen itsesyytöksen haavoihin ainakin seitsemänteen sukupolveen.

Närpes varg kirjoitti...

Jyväskylän rasismijutun voi lukea täältä: http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/sama-vessakaan-ei-kelpaa/1290685

Miksi minusta tuntuu siltä, kuin olisin lukenut samanlaisen tarinan jo joskus aiemmin, jostain muusta lehdestä. Kuka muistaisi?

Suurpeto-tapauksessa kannattaa muistella Mälvälän raporttia. Suomessa on tosiaan aseiden käyttöön tottuneita, tiukassakin komennossa toimimaan pystyviä ihmisiä. Täytyy vain toivoa, ettei painekattilan kantaa ruuvata liian tiukille.

Vielä ote susiuutisesta:
"Poliisilla on tutkinnan aikana ollut pidätettynä viisi henkilöä ja lähipäivinä harkitaan mahdollisia vangitsemisia. Poliisi on myös kuullut useita henkilöitä rikokseen epäiltyinä ja kotietsintöjä on tehty kymmeniä.

Poliisin mukaan susijahti on ollut suunniteltua ja organisoitua koko kyseisen viikonlopun ajan. Jahdissa on käytetty muun muassa moottorikelkkaa ja viestintävälineitä. Jahtiin osallistuneet ovat olleet kokeneita metsästäjiä ja erämiehiä. Lisäksi tämän tutkinnan yhteydessä on käynnistetty esitutkinta muutamista ampuma-aserikoksista.

Poliisi löysi kolme sutta koti- ja maastoetsinnöissä.

Tutkintaa ovat tehneet Metsähallitus, Rajavartiolaitos ja Liikkuva poliisi.

Kolmen suden takia on siis pantu liikekannalle kolme valtion laitosta. Hyvä, ettei armeijaakin pyydetty apuun. Kymmeniä kotietsintöjä, lukuisia pidätyksiä...

Jos kyseessä olisi ollut kolme aseistettua ryöstelijää tai raiskaaja, olisi poliisia saatu odotella paikalle kauan. Tuskin rajavartiostoakaan olisi hälytetty. Ja sitten ihmetellään, että luottamus virkavaltaan murenee.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Närpes Vargille. Joo, näkyihän tuo olevan ihan pääkirjoitusosiossa. Niin kuin sanoin aikaisemmin, suomalaisen sanoma sana on pahempi kuin etnisesti oikeaoppinen väkivallanteko. Vaikka tuota sanaa ei ole edes millään todistettu. Haiskahtaa vähän Katja Ketun kaappausyritykselle.

Poliisi on tohon susijahtaajien juttuun kyllä upottanut huomattavan määrän voimavaroja. Jos ihmisten turvaamiseenkin saatais samanlainen satsaus. Mutta se ei ole ehkä niin muodikasta.

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkähän on, kun minäkin muistan kuulleeni samanlaisen vessarasismijutun pari vuotta sitten...

On tainnut joku penaali väsätä jutun urbaanilegendasta?

Närpes varg kirjoitti...

Sen verran vielä Keski-Suomen rasismista, että tämän päivän lehti julkaisi varsin murheellisen tiedon. Lehden pikagallupista nimittäin ilmenee, että keskisuomalaisista vain 37 prosenttia näkee maakunnassa rasismia, 63 prosenttia taas ei. Tilanne on sietämätön, mutta korjaantunee muutamalla uudella vessajutulla.

Vai ovatko kelpo keskisuomalaiset vain lukeneet tarkasti SITRA:n vuonna 2003 julkaiseman raportin. Siinä sanotaan mm:
”Maahanmuutto on must. Vaikka huolta ei pidä paisutella, on iso haaste muuttaa itseriittoinen ja henkiseltä ilmapiiriltään jopa rasistinen Suomi yhteisölliseksi, osallistuvaksi ja vastuulliseksi – ja kaiken lisäksi vauraaksi – Onnelaksi. Se ei onnistu ilman maahanmuuttajia.”

Lisää Sitran papereista löytyy osoitteesta http://raunikorhonen0.puheenvuoro.uusisuomi.fi/130905-vuonna-15

Becker kirjoitti...

Eihän tässä nyt mistään susista ollut kysymys, vaan taas saaatiin kerättyä
aseita pois kansalta.

Saas nähdä kuinka monta aseenkantolupaa tälläkin operaatiolla evättiin.

Noh, seuraavat pyssyt noilla metsästäjillä onkin sitten ihan ikiomia.

Ekku kirjoitti...

Eipä taida Perhossa poliisi saada jatkossa kovinkaan paljon apua paikallisilta asukkailta, etenkään metsästäjiltä.

Termi "poliittinen poliisi" kuulostaa jotenkin pahalta. Toisaalta meillähän näyttää nykyisellään olevan jo täysin "poliitiinen lehdistökin", joten ei kai tuo mikään ihme olisi, jos poliisikin muuttuisi sellaiseksi.

Eikö ylin poliisijohto ymmärrä, että syy siihen että poliisi vielä nauttii yleistä arvonantoa ja luottamusta johtuu nimenomaan nuivasta suhtautumisesta poliittiseen kouhoiluun ylipäätään.

Ennen poliisille riitti tavanomaisen rikollisuuden valvonta ja siinä sivussa huonon pontikan keittäjien käräyttäminen.

Nykyään kun poliitikot ja lehdet nostavat nuohan milloin mistäkin täysin triviaalista asiasta, niin sitten löytyy poliisiltakin resursseja vaikka mihin operaatioihin, joiden kulut ovat poissa muusta toiminnasta.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle, Närpes Vargille, Beckerille ja Ekulle & kiitos kommenteistanne.

Ano: Mahdollistahan tuokin. Nykyisessä rasismikeskustelussahan esitetty väite on jo todistettu tapahtuma.

Närpes Varg: Kiitos linkistä. Niin kuin eräs kommentoija siinä totesikin, että ovatpa kukkahatut revitelleet turboahdin päällä. Ja luonnollisesti verovaroilla.

Becker & Ekku: Joo, poliisihan ylityöllistää itsensä tehottomaksi tuolla asekyttäämisellä. Uskoisin kyllä, että kenttätason poliisit pitävät touhua järjenvastaisena tavallisten ihmisten kiusaamisena, mutta eihän heillä vaihtoehtoa ole, eikä heidän mielipiteensä asioihin vaikuta. Ja näitä triviaaleja asioita todellakin tutkitaan, esim vaikka tiettyjä kirjoituksia, joita sitten täikammalla töngitään, että onko sanottu tarpeeksi pahasti. Minkähänlainen määrä poliisityötä törsättiin, että saatiin Jussi Halla-aholle sakot kahdesta lauseesta. Eikä se käräjien käyntikään ilmaista ole.

Anonyymi kirjoitti...

Kustaa Vaasa sanoi 16.6.1560 viimeisessä puheessaan: ”Monien mielestä olen ollut kova kuningas. Mutta tulee vielä aika, jolloin Ruotsin valtakunnan lapset haluaisivat repiä minut mullan alta jos se vain olisi mahdollista."

Nuivien ruotsalaisten kannattaisi kaivaa Kustaa Vaasa esille.

Muuten minulla ei ole selvää käsitystä Kustaa Vaasasta, oliko hän hyvä vai huono hallitsija. Ahneus iski sillekin kun piti sosialisoida kirkon omaisuutta valtion kassan täytteeksi ja alisti kirkon valtion valvontaan. Myöskään perintökuninkuus ei ollut erityisen hyvä idea. Sitä ennen kuningas valittiin Moran kivillä pidetyssä vaalissa. Vaalikuningas on eräänlainen presidenttikuningas tai kuningaspresidentti joka pysyy vallassa kunnes kuolee mutta sen jälkeen pidetään uudet vaalit.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Vieras. Vaikea minunkaan on Kustaa Vaasasta mitään sanoa, kun en ole oikein Ruotsin sen ajan historiasta perillä. Kai hän oli sentään ruotsalainen. Meillehän yritettiin saksalaista Hessenin prinssiä Väinö ensimmäiseksi, enkä minä oikein ymmärrä, miksi kansakunnan johtaja pitäisi asiakseen hankkia ulkomailta. Tietysti suomalainen juorulehdistö kiroaa sitä, kun meillä ei ole ikiomia prinsessoja.

Närpes varg kirjoitti...

Heh, heh! Eilisessä pressiklubissa iranilainen maahanmuuttaja moitti suomalaisia siitä, että he kohtelevat perussuomalaisia yhtä huonosti kuin somaleja. Täältä lisää: http://sirpaabdallah.puheenvuoro.uusisuomi.fi/130986-maahanmuuttajanko-kerrottava-totuus

Pitkästä aikaa pullahti jotain raikasta ja iloista näköjään muuten yhä synkempänä vellovaan maahanmuuttokeskusteluun. Pressiklubissa esiin otettu toivomus demokratian kunnioittamisesta oli vetänyt jopa Saska Saarikosken hiljaiseksi. "Ajatella, onko tosiaan niin, että toisin ajattelevienkin kantaa täytyy sietää?"

Närpes varg kirjoitti...

Susigate jatkuu. Päivän lehti (Keskisuomalainen) tiesi kertoa, että syyllisille metsämiehille voidaan lätkäistä neljä vuotta linnaa. Autot, aseet ja kelkat menevät valtiolle ja jokaisesta sudesta on maksettava jopa 9000 euroa valtiolle, joka omistaa ne. "Susi on Suomessa ja Brysselissä erikoistarkkailun alla", kertoo Riistakeskuksen viestintäpäällikkö Klaus Ekman.

Susijuttu oli lehdessä seitsemällä palstalla. Sen vieressä on vaatimaton yksipalstainen uutinen, jossa kerrotaan jyväskyläläismiehen saaneen vuoden ja 11 kuukautta vankeutta törkeästä huumausainerikoksesta, pahoinpitelystä, vaarallisen esineen hallussapidosta ja ampuma-aserikoksesta. Mies oli välittänyt ja myynyt huumeita.

Väkivaltainen, aseistettu huumediileri on siis yhteiskunnallemme paljon tarpeellisempi kuin suden ampunut metsästäjä. Hänet halutaan takaisin rikastuttamaan yhteiskuntaa jo vajaan kahden vuoden (käytännössä muutaman kuukauden) jälkeen, mutta köyhäksi sakotettu metsämies istuu takuulla kakkunsa viimeistä päivää myöten.

Uutisesta ilmenee, että Perhogatesta tehdään varoittava esimerkki: "Riistakeskuksessa uskotaan, että samanlaista tekoa suunnittelevat miettivät jatkossa kaksi kertaa, ennen kuin laittomuuksiin ryhdytään."

Vähän luulen, että Yrjön hotellin asiakkaat osaisivat vaivatta nimetä joitakin muitakin rikoksia, joiden rankaisusta ja selvittämisestä tehtäisiin varoittavia esimerkkejä. Tosin silloin viherhemmot huutavat kurkku suorana, ettei rangaistusten koventamisesta ole mitään hyötyä...

ps. Yrjön tavoin olen susien ystävä, enkä toivosi niiden tykkänään katoavan maasta.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä olisi nyt Suomen kuningas:

Tässä olisi sitten ollut kysymys kenestä olisi saatu semmoinen perussuomalainen kuningas. Jos jollakin oli jotain sukujuuria muinaissuomalaisiin kuninkasiin tai heimopäälliköihin. Tai sitten jokin sopiva aatelismies, jotkut aatelissuvut olivat alkujaan ihan normisuomalaisia.

Monarkioissa tehtiin toisinaan niin että hallitsija tai hallitsijan puoliso on hankittu ulkomailta jostain toisesta hallitsijahuoneesta. Myös hallitsijan veljille ja siskoille on hommattu puolisioita muualta tai toisinpäin. Tällä on pyritty harjoittamaan diplomatiaa ja kauppasuhteita. Kun Norja itsenäistyi 1905 niin sinne hankittiin kunkku Tanskasta. Ei siinä ollut kyse mokutuksesta tai positiivisesta syrjinnästä.

Mokuttajat ja muut tiedostavat piirit varmasti haluaisivat ihan varamaan jonkin afrikkalaisen kuninkaan tai arabisulttaanin tms. tänne.

Anonyymi kirjoitti...

Kuva unohtui. Tää kai ois se tämänhetkinen kunkku:

http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-1288336432927.html

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Närpes Vargille ja Vieraalle & kiitos kommenteistanne.

Närpes Varg:

Viesti 1: Jos ohjelma saa S. Saarikoskenkin ajattelemaan, niin se on todella onnistunut. Tään Jahangirin muistutus demokratian periaatteista oli osuva. Näinköhän vaan heppua enää kutsutaan näihin ohjelmiin. Kun sieltä ei tullutkaan, mitä vissiin haluttiin kuulla. Yleensäkin vaikuttaa siltä, että tämä ns. virallinen maahanmuuttokeskustelu on varattu nimenomaan suomalaisille ”asiantuntijoille”

Viesti 2: Noitten susijahtaajien taloudellisetkin menetykset ovat jo huimat. Ja jos sieltä räpsähtää ehdotonta, niin ei ole tuomiot oikein suhteessa. Vähän sama esimerkki kuin se, että törkeistä väkivaltarikoksista selviää ehdollisella, mutta Seppo Lehto sai poskensoitosta 2 v 4 kk. Jotenkin vaikuttaa, että tuossa on kohteena nimenomaan tavallisten ihmisten organisoitu toiminta. Voin tietysti olla väärässäkin, ja kohteena on nyt yksinkertaisesti tuo asehysteria.

Ja joo, Hotellin puolesta voidaan todeta, että varsinkin lastensuojelun pariin päätyneillä nuorilla on jonkunlainen lakisateenvarjo päällään, niin että he saavat ehdollista ehdollisen perään, vaikka mitä tekisivät. Sitten jossain vaiheessa tulee piikki täyteen ja jonkun pikkurötöksen jälkeen istutaan 3 v 6 kk.

Susien ystävä minäkin. Mutta eihän nuo metsästäjät mitään Al-Qaidaa olleet.

Vieras: Mikäs siinä, kävisihän heppu varmaan kuninkaaksi. Minä vaan olen enempi noita tasavaltalaisia.

Anonyymi kirjoitti...

En ole päissään vaikka tähän aikaan pistän viestiä. Kävi vaan mielessä tämä linkki noista muiniaisista kuninkaista. Ei meidän tarvi ihastella Ruotsin tai Englannin kuninkaallisia jos meillä on ollut niitä omasta takaa.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_muinaiset_kuninkaat

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Vieraalle ja kiitos linkistä. Tarujahan noista varmaan suurin osa on. Jos joku keksis aikatelevision, niin se olis mielenkiintoinen kapistus.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä jossain aiemmassa viestissä oli kummasteltu sitä miksi pakolaisia verrataan Karjalan evakkoihin.

Pakolaisten, tuvapaikanhakijoiden tms. muiden maahanmuuttajien vertaamim Karjalan evakoihin on todella törkää, härskiä ja alhaista, ja se osoittaa väheksyntää Karjalan evakkoja kohtaan. Joku Pekka Vennamokin on alkanut höpistä tuollaisa. Ei olisi Veikko tykännyt tuollaisesta vaan pitänyt julkisen nuhdesaarnan suorassa lähetyksessä. Veikko oli kotoisin Jaakkimasta. Veikko hoiti evakkojen asuttamisen kunniallisesti.

Puhtaan asiallisesti todettuna Karjalan evakot tulivat alueelta joka oli sitä ennen kuulunut Suomelle. Karjalan evakot olivat sitä ennen olleet Suomen kansalaisia ja kuuluneet samaan valtioon kuin muu Suomi. Karjalaiset olivat Suomessa jo silloin kun Karjala kuului Suomelle. Karjalan evakot muuttivat muun Suomen osiin eli he muuttivat oman kotimaansa sisällä.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Vieras. Jep. Tästä olen täysin samaa mieltä. Kai se on vaan niin, että kun on keksitty joku oikein ihqu tiedostava idea (tai uskonkappale), niin sitä pitää yrittää perustella sitten ihan millä tahansa.

Vaan tuo Karjalan evakkojuttukin on niin monta kertaa viljelty, että sekin alkaa polttaa itsensä loppuun. Kas tässä veikkaukseni seuraavasta heitosta:

- Se, että tiettyille maahanmuuttajaryhmille, jotka on jo kertaalleen asutettu ympäri Suomea, etsitään kalliilla rahalla asuntoja Helsingistä, koska he ehdoin tahdoin haluavat muuttaa sinne, aiheuttaa ihmettelyä ja suuttumusta kantaväestön keskuudessa.

- Vastaväite: Kyllähän Suomessakin oli valtavan suuri sisäinen maassamuuttoliike 1960- ja 1970-luvuilla kun Pönttövuori puhkesi ja suomalaisia siirtyi valtavasti pohjoisesta etelään. Te rasistit olisitte varmaan kieltäneet tämänkin maan sisäisen muuttoliikkeen ja jättäneet ihmiset kuihtuviin maalaiskyliinsä. Hä? Mitä? Tä?

Vapaussoturien sanoma pitää varmistaa kirjoitti...

Tarkennus tuomiooni

Valtion syyhyiset demlajuristit kaavailivat syytteellä 2 v 5 kk, ensimmäisellä kierroksella tulikin "vain" tuo mainittu 2 v 4 kk, mutta kun Lehto Seppo oli saatu vankilaan niin jouluna 2010 leivottiin mukaan aiemmin syyttämättä jätetty Seppo Kuisma Suomenmaan-lehti blogisivusto ja kas näin mikä johan illman sai alkuperäisen syytekirjelmän mukaisen kokonaistuomion aikaiseksi

Tämä tarkennuksena

Kansakunnallinen poskisolistinne, ei kuitenkaan polvillaan ;)

Seppo Lehto islam- ja maahanmuuttokriitikko

Vapaussoturien sanoma pitää varmistaa kirjoitti...

Tarkennus tuomiooni, mikä kokonaistuomiona oli 2 v 5 kk ehdotonta vankeutta mika illmanin toimin ja jopa kyseenalaisin oikeudenmetodein, kun kertaalleen syyttämättäjätetty aineisto kaivettiin uudestaan esiin, kun alkuperäinen syytekirjelmä ei tuonut kerralla haluttua kokonaistuomiota

Valtion syyhyiset demlajuristit kaavailivat syytteellä 2 v 5 kk, ensimmäisellä kierroksella tulikin "vain" tuo mainittu 2 v 4 kk, mutta kun Lehto Seppo oli saatu vankilaan niin jouluna 2010 leivottiin mukaan aiemmin syyttämättä jätetty Seppo Kuisma Suomenmaan-lehti blogisivusto ja kas näin mikä johan illman sai alkuperäisen syytekirjelmän mukaisen kokonaistuomion aikaiseksi

Tämä tarkennuksena

Kansakunnallinen poskisolistinne, ei kuitenkaan polvillaan ;)

Seppo Lehto islam- ja maahanmuuttokriitikko

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Sepolle, kiitos täsmennyksestä ja voimia eloon.

Jani Alander kirjoitti...

Kustaa Vaasasta, sanottakoon että hän ensimmäisenä loi kunnollisen keskitetyn ja jossain määrin modernin valtiovallan Ruotsiin, vähentäen mm. paikallisten herrojen mielivaltaa, ja erotti kirkon Rooman ohjauksesta. Mitä sitten hallitsijan valintatapamuutokseen tulee, niin no pääosin Vaasa suvun hallitsijat olivat suht. päteviä hallitsijoita, ja olisivat luultavasti tulleet valituiksi joka tapauksessa Moran kivillä.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Janille ja kiitos kommentistasi. Suurinpiirtein tommonen kuva minullakin on. Ja mikäli oikein hahmotan, niin Kustaa Vaasa irroitti Ruotsin Kalmarin Unionista.