torstai 25. elokuuta 2016

YMMÄRRYSHARJOITUS MAANPETOKSESTA


Viime aikoina mielessäni on usein pyörinyt ajatus siitä, että mitä on maanpetos suhteessa siihen, miten poliittinen eliittimme on sanokaamme viimeisen viidentoista vuoden ajan toiminut. Tällaisen tavallisen häiskän mielestä kyseinen toiminta kattaa melko kirjaimellisesti kyseiset rikoslain pykälät. Luonnollisesti – jo ennen kuin asiaa enemmän tuumailen – saattaisi kesken tuumailuani tietysti paikalle saapua ainakin virallisesti minua huomattavasti fiksumpi oikeusoppinut joka toteaisi hyvin perustellusti että hyppää jätkä jortaniin ajatuksiesi kanssa ja kohteliaana ja toisten ihmisen mielipiteet huomioon ottavana miehenä minä luonnollisesti sen tekisin.

Mutta jorpakosta noustuani saattaisin kumminkin todeta että ehkä oikeusoppineen ei kannata lällättää niin antaumuksellisesti. Onhan kumminkin niin, että oikeuslaitoskaan ei ole koskaan täysin puolueeton, vaan se heijastaa vallitsevaa poliittista todellisuutta ja niitä arvoja, jotka poliittisesti mielletään kyseisenä hetkenä oikeiksi tai ainakin vallitsevan ideologian mukaiseksi. Kyse on siis poliittisista arvoista, ei moraalisista arvoista sillä niillä ja politiikalla ei ole mitään tekemistä keskenään. Ja onhan niin, että vallitseva poliittinen todellisuus voi muuttua ja silloin oikeuslaitoskin joutuu päivittämään itsensä sen mukaiseksi. Niin on tapahtunut historiamme aikana ennenkin.

Jos ajatellaan vuotta 1918, voidaan todeta että silloin tapahtui suuri muutos ja häthätää pystyyn perustetut kenttäoikeudet toimivat uuden todellisuuden mukaan ja jakoivat tylyjä nappituomioita. Joku voi todeta, että nehän olivat laittomia tuomioistuimia ja laittomia tuomioita mutta vaikka ne jälkeenpäin todettaisiin kuinka laittomiksi niin yhtä kaikki ne olivat voittajan tuomioistuimia, eikä yksikään silloin ammuttu herää enää henkiin. Yhtä lailla samanlainen takinkäännös tapahtui jatkosodan jälkeen jolloin muuttuneet poliittiset realiteetit pakottivat myös oikeuslaitoksen päivittämään itsensä, samoin kuin joutui tekemään eduskunta, joka sääti taannehtivan poikkeuslain jonka perusteella tuomittiin vankeuteen ne ihmiset joiden tiedettiin toimineen kaikin voimin Suomen ja suomalaisten puolesta. Härskiä, epäoikeudenmukaista mutta vallitsevien poliittisten realiteettien mukaista.

Mikä on yhteistä poliittisen eliitin edustajille aikakaudesta riippumatta on se, että se kuvittelee elävänsä ajassa jolloin historia on päättynyt ja eletään poliittisen kehityksen päätepisteessä. Se ei ymmärrä sitä, että historia ei ole vielä koskaan päättynyt ja sen myötä niin ajat kuin järjestelmät muuttuvat. Jos niin tapahtuu Euroopassa ja sitä myötä myös Suomessa, ei täällä tarvittaisi edes taannehtivaa poikkeuslakia sillä rikoslain kohdat maanpetoksen kohdalla riittäisivät kyllä aivan hyvin. Se on taas eri asia, riittäisikö silloisen vallitsevan poliittisen totuuden kohdalla lain mahdollistamat tuomiot vai haluttaisiinko niihin lisäystä. Ankaraakin sellaista. Sitä en tässä mieti, enkä tuomioita jaa.

Mutta tarkastelen hieman näitä lakipykäliä. Apuna wikipedia. Erityisesti minua kiinnostaa kohta törkeä maanpetos:

Törkeä maanpetos on maanpetoksen törkeä tekomuoto, josta tuomitaan vankeutta vähintään neljä vuotta ja enintään elinkautinen vankeusrangaistus. Maanpetoksen tekee törkeäksi se, että siinä

1. aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi taikka

2. muutoin aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa

ja rikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Tarkastellaanpa näitä kohtia hieman ja mietitään kuinka poliittinen eliittimme on toiminut. Sehän ei ole pelkästään aiheuttanut vaaraa, vaan se on tosiasiassa oma-aloitteisesti saanut aikaan tilanteen, että Suomi kokonaisuudessaan on joutunut vieraan vallan alaiseksi. Perustuslaissammehan on valtiosäännön aluksi seuraava lause:

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Tämähän ei pidä enää paikkaansa, sillä Suomi on epäitsenäinen osa ylikansallista liittovaltiota jossa valta on demokraattisen prosessin ulkopuolelta valituilla komissaareilla. Suomen asemaa voi aivan hyvin verrata Eestin Sosialistisen Neuvostotasavallan asemaan Neuvostoliitossa. Poliittinen eliittimme on aiheuttanut maan itsenäisyyden menetyksen, edistänyt sitä kaikin voimin ja syyllistynyt siinä samassa törkeään maanpetokseen jota koskeva lakipykälä on edelleenkin voimassa.

Luonnollisesti vallitsevaa poliittista todellisuutta edustava oikeusoppinut voi todeta, että itsenäisyydestä luopuminen on tapahtunut eduskunnassa demokraattisen prosessin mukaan ja Suomihan on aikanaan pitänyt kansanäänestyksen Euroopan Unioniin liittymisestä.

Jos poliittiset realiteetit muuttuvat, niin silloin joku toinen oikeusoppinut puolestaan voi todeta, että Suomi ei äänestänyt vuonna 1994 itsenäisyytensä menettämisestä vaan siitä, että se liittyy itsenäisenä valtiona itsenäisten valtioitten liittoutumaan. Ja toteaa, että sen jälkeinen poliittisen eliitin toiminta kattaa kevyesti maanpetoksen tunnusmerkit. Ja sama oikeusoppinut varmaankin tuumaisi, että silloin kun Suomen perustuslakia ja valtiosääntöä ollaan määritelty, ei olla edes ajateltu sitä vaihtoehtoa, että maan poliittinen eliitti luopuisi vapaaehtoisesti maan itsenäisyydestä. Asiasta olisi pitänyt järjestää sitova kansanäänestys, jossa oltaisiin kysytty suoraan:

a) Haluan, että Suomi pysyy itsenäisenä valtiona

tai

b) Haluan, että Suomi luopuu itsenäisyydestään ja liittyy maakunnan asemalla Euroopan Liittovaltioon. 

Laitetaanpa tähän väliin tyylipuhdas maanpetturin linjapuhe. Kyseessä on Alexander Stubb vuonna 2008:


Hieman otteita linjapuheesta:

- Valitettavasti kansainvälinen järjestelmä perustuu edelleen valtioihin, eli kansallisvaltioihin.

- Olen todellinen Euroopan federalisti, yksi harvoista vielä olemassa olevista ja haluaisin nähdä EU:n muuttuvan supervallaksi.

- Korkotasoamme ei enää määritellä kotimaassa, se tehdään Frankfurtissa, ja ne onnettomat 12 maata jotka eivät edelleenkään ole eurossa, ne asettavat omat korkonsa sormen napautuksen nopeudella kun EKP tekee omat korkopäätöksensä, halusivatpa he sitä tai eivät.

- Joillakin mailla on edelleen pakkomielle jota kutsun ”kansallisvaltionostalgiaksi”. He uskovat, että valtio on järjestelmän ydin, ja jossain määrin, meillä tietenkin on 27 pelaajaa. Mutta kansallisvaltio, minun mielestäni se ei ole enää EU:ssa keskeisessä asemassa.

- Minulla ei ole yksinkertaista ratkaisua, mutta me Euroopan valtiot, mukaan luettuna Euroopan ulkoministerit, meidän täytyy ymmärtää että vaihtoehtoja Euroopan yhdentymiselle ei ole, ei ainoatakaan vaihtoehtoa jota ei voisi harkita vakavasti.

Stubb ei ole valitettavasti ainoa. Hänen kaltaisiaan on paljon. Ja kyseinen häiskä pääsi jopa maan/maakunnan pääministeriksi. He eivät ehkä toimi, tai tajua toimivansa tietoisesti kansaansa vastaan, mutta he toimivat tietoisesti oman poliittisen uransa sekä omaksumansa ideologian puolesta, sillä he eivät poliittisina broilereina muuta toimintaa ymmärrä. Mutta  ymmärtämättömyys, ahneus ja typeryys ei ole selitys eikä varsinkaan puolustus heidän rikoksilleen. Jos palataan rikoslain maanpetturuuspykälään ”aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi” niin Stubbia ja hänen kaltaisia urapoliitikkoja voisi verrata vaikkapa neuvostolatvialaiseen Arvīds Pelšeen joka toimi myös suuremman, ylikansallisen organisaation johtavana jäsenenä asettaen sen organisaation oman maansa ja kansansa edelle.

Edelleen muistutus. Suomen laissa on edelleenkin olemassa maanpetosta koskeva kohta:

Aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi.

Ei edes osa, vaan koko Suomi on joutunut vieraan vallan alaiseksi. Pääosa eduskunnastamme on tämän lain mukaan syyllistynyt maanpetokseen ja heitä tulisi luonnollisesti vallitsevien lakien mukaan rangaista.

Mennään sitten lain kohtaan kaksi, eli:

”Muutoin aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa.”

Suomalaisen poliittisen eliitin maahanmuuttopolitiikka ts. kehitysmaalaisen maahanmuuton nostaminen itseisarvoksi on viimeisten kahdenkymmenenviiden vuoden aikana aiheuttanut suomalaisten ihmisten murhia ja tappoja, heihin kohdistuneita ryöstöjä, pahoinpitelyitä sekä raiskauksia ja sen lisäksi tämä maahanmuuttopolitiikka on aiheuttanut Suomelle erittäin suurta taloudellista vahinkoa jonka maksajana toimivat seuraavat sukupolvet. Eliitillä on ollut neljännesvuosisata aikaa oppia tämä fakta, se on sen aivan varmasti oppinut mutta toimii edelleenkin siten että Suomelle aiheutetaan aivan tarkoituksellisesti sekä inhimillistä että taloudellista erityisen suurta vahinkoa.

Nykyisen vallitsevan poliittisen todellisuuden mukaan toimiva lakimies voi toki todeta, että nämähän ovat vain Suomen sisäisiä väkivallantekoja ja jokainen tänne tullut turvapaikanhakija on jo yhtä lailla suomalainen kuin me muutkin, joten kyse on vain suomalaisten sisäisestä ongelmasta. Mutta mikäli poliittinen todellisuus muuttuu ja oikeuslaitos päivittää toimintansa sen mukaiseksi, se toteaa, että kaikki haittamaahanmuuttajien suomalaisiin kohdistamat sekä väkivallanteot että niitten suomalaisiin aiheuttama kestämätön ja täysin turha taloudellinen rasitus oltaisiin voitu estää aikanaan poliittisella päätöksellä. Jota ei tehty. Ja koska sitä ei tehty, ovat siitä päätöksen tekemättömyydestä vastuussa olevat ihmiset syyllistyneet törkeään maanpetokseen. He ovat aiheuttaneet Suomelle erityisen suurta vahinkoa.

Olen blogissa usein miettinyt sitä, miksi poliittinen eliitti itsepintaisesti pitää kiinni siitä suunnasta joka on maallemme ja kansalaisillemme tuhoisa. Olen mieltänyt yhdeksi syyksi sen, että se itsekin ymmärtää saaneensa aikaiseksi hirviön, mutta kieltäytyy menettämästä kasvojaan, pelkää asemansa puolesta ja jatkaa siksi valitsemallaan linjalla. Väitän olevani tässä oikeassa. Mutta ehkä on toinenkin syy. Ehkä fiksuimmat poliittisen eliitin edustajat tajuavat, että Suomen lainsäädännössä on olemassa edelleenkin maanpetosta koskevat kohdat. Ja he ymmärtävät, että heidän toimensa täyttävät ne.

Mitä siis urapoliitikko tämän hoksattuaan tekee? No, luonnollisesti hän tukee Euroopan liittovaltiokehitystä. Että se menisi niin pitkälle, että suomalaiset lait lakkaisivat kokonaan olemasta. Että jäljellä olisivat vain Liittovaltion lait. Joitten mukaan he eivät enää olisikaan maanpettureita, vaan uskollisia liittovaltion patriootteja. Että he selviäisivät rikoksestaan kuin koira veräjästä.

Mokomat paskat.

Mutta heidän tulee muistaa, että poliittiset realiteetit saattavat muuttua. Niin ne ovat muuttuneet ennenkin. Historia ei ole loppunut. Ja tarvittava lakikin on jo olemassa. Ei tarvita muuta kuin alkaa noudattaa sitä.


24 kommenttia:

Euvostotaivas kirjoitti...

Blogisti ei ole yksin pohtiessaan maanpetospykäliä. Ellei niitä sovelleta kyseessä on aika selkeästi vallankumous ja valtion lakkauttaminen. Poliittista eliittiämme ei ole voinut ajaa mikään muu kuin oma henkilökohtainen taloudellinen etu, jonka eteen on uhrattu isänmaa.

Muutama pääkohdista on tarkkailijoiden tiedossa:

- Suomen ujuttaminen harhaanjohtavin perustein Neuvostoliiton reinkarnaatioon eli Euroopan Unioniin

- EU-jäsenyyden ujuttaminen perustuslakiin

- Markan lakkauttaminen lähes ilmoitusasiana, vaikkei moisesta ollut mitään puhetta jäsenyysneuvottelujen aikana

- Unionin perustavaa laatua olevien sopimusten jättäminen noudattamatta esim. velkamaiden tukemisessa

- Unionin jäsenyyden mukana joutuminen maalle tuhoisan ja sille kuulumattoman kauppasodan ja taludellisen hegemoniakamppailun osapuoleksi täysion omien etujen vastaisesti

- Omien rajojen valvonnasta luopuminen

- Suunnitelmat verotusoikeuden siirtämisestä Brysselin tasolle

- Maan asuttaminen kulttuuriin sopeutumattomilla ja kouluttautumattomilla massoilla

- Kieltäytyminen kansanäänestyksistä koskien näitä ja kaikkia muita kansakunnalle elintärkeistä toimenpiteistä siitäkin huolimatta, että sokeakin on nähnyt sen oman henkilökohtaisen hyödyn, jota poliitikot ovat saaneet teoistaan nauttia lobbareiden avustuksella ja kannustamina kansainvälisten palkkiovirkojen muodossa tehden itsestään jäävin päättämään asioista millään muotoa.

- Lehdistönvapauden tosiasiallinen lakkauttaminen, missä on käytetty apuna omistuksen keskittymistä.

- Uhka kansallisvarallisuuden siirtymisestä pilkkahintaan kansainvälisille keinottelijoille

- Huoltovarmuuden vaarantaminen

Tarkka havainnoitsija voisi varmaan lisätä listaa. Jos tämä olisi seitsemänkymmentä vuotta sitten lätkäisty päättäjien pöydälle, he olisivat varmaan kyselleet, oliko Neuvostoliitto sittenkin miehittänyt maan. Maanpetos käsitteenä on liki kuollut kirjain kansan niellessä tämän kaiken. Toki pullamössösukupolvi on tyytyväinen autoon ja omakotitaloon, mutta nekin saattavat kadota nopeammin kuin arvataankin. Silloin vain on myöhäistä reagoida. Jotta maanpetoksen aspekti vielä selkenisi, tulee muistaa, että käsittelyssä on ollut yhteiskuntarakennelma, jonka puolesta täysi-ikäisten miesten tulisi yhä olla valmiita antamaan henkensä, vaikka yhä harvemmalle se itse on enää valmis antamaan juuri mitään. Joku saattaa ottaa esille turvallisuuden, mutta senkin kanssa alkaa olla hiukan niin ja näin.

Anonyymi kirjoitti...

Terve Ykä.
En ole pitkilleen kommentoinut tänne mitään. Mutta juttujasi luettuani on pienessä kierossa ja nuivassa mielessäni kehkeytynyt ehdotus jutun aiheeksi. Elikkäs ja eikuvuan: mitäs jos kirjoittaisit jutun jossa ns suomalaiset ammattisotilaat ja kriha/kv-tehtävissä "marinoituneet" reserviläiset saavat tarpeekseen valtaeliitimme perseilystä ja pistävät pystyyn ns puhdistusoperaation? Oma kirjoitustaito ja sanallinen ilmaisu on näivettynyt viime aikoina virastokieli tasolle. Paitsi kiroilun suhteen... ;)

T: Supa-Ukko

Yksi Turkkulaanen kirjoitti...

Harvinaisen selkeästi ilmaistuna ja perusteltuna juuri se, mitä poliittinen eliittimme tekee: maanpetos. Linnaan kuuluisivat, ei presidentinlinnaan yksikään heistä, vaan siihen toisenlaiseen.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Euvostotaivaalle, Supa-Ukolle ja Yhel Turkkulaasel & kiitos kommenteistanne.

Euvostotaivas: Kiitos erittäin hyvistä lisäyksistä. Niistä näkee vielä kirjoitustani selvemmin kuinka viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on onnistuttu tuhoamaan itsenäisen valtion itsenäisyys, itsenäisen valtion pohjarakenteet, yhteisöllisyys ja yleinen turvallisuuden tunne. Hirveintä on, että tässä työssä omat, suomalaiset poliitikkomme onnistuivat siinä paremmin (tai pahemmin) kuin Govorovin johtamat joukot vuonna 1944 ja niillä joukoilla oli kuitenkin puoli miljoonaa miestä, kymmenen tuhatta tykkiä, liki tuhat tankkia ja puolitoista tuhatta lentokonetta. Ja ne tulivat tappamisen meiningillä. Silti ne saivat aikaan vähemmän kuin suomalaiset urapoliitikot.

Supa-Ukko: Minä olen vähän huono noitten tilaustöitten kanssa mutta nyt voin sanoa, että ei ehkä juuri tuollainen, mutta tuonne päin menevä kirjoitus on tällä hetkellä työn alla. Ihan ehkä juuri noilla mausteilla.

Yksi Turkkulaanen: Juuri näin. Jos katsotaan näitä lakipykäliä, niin mitä itsenäinen valtio normaalisti tekisi? Mutta meillä maanpetoksesta jaetaan kunniamerkkejä.

Anonyymi kirjoitti...

Pirr pirr pirr puhelin soi keski-ikään ehtineen evp-toipparin taskussa.
-Jep?!
Se alkaa nyt. 23:00 kaikki osastot toiminnassa. 23:30 H-hetki.
-Onko varmaa?
Vihreä, toistan vihreä.
-Loppu
Loppu

On tätä prkl odotettukin! Jaahas, ne alkaa ukot saapua siis näillä näppäimin huudeille, joten laitanpa perhekoon hernesopan tulille ettei tarvitse tyhjin vatsoin valmistautua. Samalla sankarimme poistaa puhelimestaan niin akun kuin sim-kortin ja ottaa pöytälaatikostaan uuden prepaid-kortilla varustetun gsm:n esille...

Supa-Ukon viestistä kipinöitynä.

-Tvälups-

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Taisteluvälineupseeri. Jotenkin luulen, että et ole ollenkaan ainoa heppu joka odottaisi tuollaista puhelinsoittoa.

korpisoturi kirjoitti...

Supa-Ukko, tunnistin, että olet palvellut jossakin yk-faitterina.

Joten valmiina ollaan kuin talvisodassa.

t: toinen Supa-Ukko.

Krypta kirjoitti...

Kirjoituksesi toi mieleeni muinaisen lauseen: "Demokratian tarkoitus on suojella valtiota yksilön mielivallalta ja yksilöä valtion mielivallalta.".

Becker kirjoitti...

Poliittisen aatelin mielestä me tavalliset ukot saamme pitää turpamme kiinni ja katse nöyrästi maahanluotuna kaivaa massi esille ja tyhjentää viimeisetkin killingit maahantunkeutujien ylläpitoon.
En nyt viitsi alkaa kopioimaan tähän ministerinvalaa, mutta siinäkin yksiselitteisesti edellytetään toimimista Suomen ja sen kansan edun mukaisesti. Tämä horistaan sitten kaksi sormea raamatun päällä ja toisen käden kaksi sormea ristissä selän takana.
Jo pelkästään ministerivalan rikkomisesta nämä Brysselin perseilijät pitäisi saatta edesvastuuseen. Mutta ei meillä Suomessa, sillä meillähän on se maan tapa. Perustuslakia rikotaan törkeästi, eikä siitäkään jouduta edesvastuuseen sillä sekin on maan tapa. Miksei Suomessa ole perustuslakituomioistinta, joka kuuluisi olla demokrattisesti hallitussa maassa. Ei helvetissä, sillä meillähän ministerit istuisivat kaltereiden takana, ja eihän silloin voisi toimia kansan etujen mukaisesti, sillä sehän maan tapa.

Becker kirjoitti...

Tuollainen puhelisoitto voisi kiinnostaa. Kai nyt joka häiskällä on kirpparilta ostettu anonyymi GSM ihan varmuuden vuoksi. Minulla on parikin kappaletta.

Anonyymi kirjoitti...

Itse olen miettinyt tuollaisen murroksen jälkeisiä tapahtumia. Olisiko niin paljon kostonhimoa että tapahtuisi mossadin tyyliin ulkomaille paenneiden syyllisten likviditointia. Sinnehän älykkäimmät kätyrit pyrkivät...

Ari

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Korpisoturille, Kryptalle, Beckerille ja Arille & kiitos kommenteistanne.

Korpisoturi: Tänne on kommentoinut matkan varrella useampikin faitteri.

Krypta: Ja siinä lauseessa on suuri viisaus. Nykyisin se ei vaan toteudu.

Becker: Sitä perustuslakituomioistuinta kaipaan minäkin. Tosin siihen pitäisi löytää jostain tuomarit jotka todella toimisivat sen tehtävän mukaisesti. No, kai niitä yksityiseltä sektorilta vielä löytäisi.

Ari: Mikään ei ole mahdotonta. Mitä pitemmälle tämä venyy, sitä enemmän pinna kiristyy. Nuo Forssan tapahtumat ovat yksi merkki. Nimenomaan siinä, että virallinen Ylen uutisointi oli pelkkää suomalaisia syyllistävää propagandaa.

Anonyymi kirjoitti...

Maanpetospykälien pohjalta kun arvioi valtion ja kuntien maakauppoja strategisilta paikoilta, alkaa ahdistamaan päättäjien teot. Viimeisimpänä esillä on ollut saaren myynti pääkaupungin edustalta. Airiston helmi yms.ostavat kyllä kaiken mitä tsuhna myy.

Terveisin " susirajan takainen"

Anonyymi kirjoitti...

Junes Lokka on koonnut youtubeen eilisen Suomi Ensin! Forssa -tilaisuuden antia.
De Wit haastattelee asianomaisia nuoria, heitä joille ve-media, matut ja poliisi eivät ole ääntä antaneet vaan heidät on kuvattu lähinnä ilmestyskirjan petoina.

Lähtökohtaisesti:
olen itse ollut tuollainen samanlainen suomalainen teinipoika/nuori mies.
en ole koskaan ollut 17v keski-ikäinen irakilainen, eikä minusta sellaista tule.
Uskallan väittää että tämä paljastus kertoo kaiken olennaisen sekä sen kenen puolella sympatiat tässä asiassa on syytä sekä luonnollista olla.

-Tvälups-

Jk totta! Kun tarpeeksi kauan monotatte noita poikia koko koneiston voimalla päähän niin lupaan etteivät hekään sitten ole tulevaisuudessa siellä vanhainkodissa niitä vaippojasi vaihtamassa. Mutta ei ole nuo ählytkään, missään olosuhteissa, koskaan.

Anonyymi kirjoitti...

Saksassa lienee menossa jo seuraava vaihe; kansalaisia kehotetaan keräämään kotiinsa jonkunlainen selviytymispaketti. Jos maa joutuu yhtäkkiä sekasortoon (ja mikä muukaan sen aiheuttaja olisi kuin maahanmuuttajat), päättäjät voisivat puolustautua sillä, että kyllähän me varoitettiin ja oma syy, jos joutuu pulaan. Kyllä nämä puliveivarit ovat aina oman selustansa osanneet turvata, niin meillä kuin muuallakin. Ja vaikka joskus maa alkaisi jalkojen alla polttaakin, ei jäädä odottelemaan kansan tuomiota, vaan häivytään hyvissä ajoin mutkaista tietä näkymättömiin kuten entinen Suomen pääministeri.

Rouva Ano

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Susirajan takaiselle, Taisteluvälineupseerille ja Rouva Anolle & kiitos kommenteistanne.

Susirajan takainen: Aivan totta. Maakaupoissa ei ole järkeä, puolustusta rapautetaan ja sen jälkeen vielä Venäjää käytetään sisäpoliittisena aseena aivan kuin se olisi muuttunut joksikin kakkosluokan tekijäksi. Ei todellakaan hyvä yhdistelmä.

Tvälups: Kyllä. Tulevan sukupolven päälle kustaan ja vielä vaaditaan niitä pyytämään annos lisää. Ja sitten ihmetellään, kun ne alkavatkin hermostua. Valtamediamme uutisointi näistä Forssan tapahtumista on selvä viesti että kun utopiaa ylläpidetään, niin totuudella ei ole mitään väliä.

Rouva Ano: Niinhän siellä on kehotettu ja lisäksi siellä suunnitellaan asevelvollisuuden palauttamista. Sinänsä onhan tässä sekin mahdollisuus että Saksan hallinnossa on joitain tolkullisia tyyppejä jotka ymmärtävät että ei tästä mielettömyydestä ilman rähinää selvitä ja rähinään ensinnäkin tarvitaan koulutettuja miehiä ja rähinöitten aikana tuo ruokajakelu tuppaa tökkiä.

Anonyymi kirjoitti...

Hassua! Luin juuri Sami Parkkosen kirjoituksen "Suomi on kriisissä" ja hän kirjoitti oikeastaan saman asian eri sanoin.

http://rayhablogi.blogspot.fi/

Kun kriittinen piste saavutetaan, ei painekattilassa enää varoventtiili riitä. Tämä kaikki tulee räjähtämään. Olen hiljaa työpaikan kahvipöydässä kun edistyksellisiä on paikalla, sukujuhlissa ja vaimon uber-suvaitsevaisia. Mutta sielläkin aihe sivuaa keskustelua. Käy ilmi, että samoin ajattelevia on sielläkin. Paljon. Kun sivussa ollaan ja pari paukkua juotua, käy ilmi miten tätä nykymenoa vihataan.

Oli aika ällistys miten Hesarin kommenteissa uutisessa MV-lehden käräjäoikeuden päätöksestä oli n. 90 % Mv-pro. Uskomaton muutos ja täystyrmäys Vastuulliselle Medialle! Haistakaa v***u Hesari ja YLE!

Anonyymi kirjoitti...

Tervehdys Ykä,

tuosta maanpetosaiheesta tulikin mieleeni vuoden 1994 presidentinvaalikampanja, jossa Keijo Korhonen totesi hyvin EU-jäsenneuvotteluiden sotivan Suomen perustuslakia vastaan, eli juurikin maanpetoksellista toimintaa. Mies tavallaan söi P. Väyrysen kannatusta ja jossain mielessä olen Paven kanssa samaa mieltä sen aikaisesta mediapelistä. Lähes tuntemattomasta M. Ahtisaaresta tulee yht'äkkiä Suomen presidentti, mies kun oli vaikuttanut enimmäkseen Namibian suunnilla. SDP:n ehdokas, "hieman" haiskahti mies aikoinaan valtavirran meedian hypetykseksi.

Tässä sitten viimeaikaisimpia uutisia Suomen meediarintamalta eli MTV3 tekee ihan kivaa tappiota, toivottavasti menisi koko pöllölaakso nurin. Saas nähdä kuinka kauan Bonnierin suku viitsi tekohengittää tätä systeemiä? Olen muutenkin boikotoinut k.o. firman yrityksiä parhaani mukaan, ja on hienoa nähdä että muutkin ovat äänestäneet jaloillansa.

Sitten OT:tä, olisi sopinut Ykän äskeiseen Kekkoslovakia matkakuvaukseen paremmin, eli tässä hyvää settiä virolaisesta seikkailuohjelmasta 4x4 Magadan, tämä genre on lähes ainoata tosi-TV:tä mitä viitsin seurata töllöstä. Tuossa ainakin viimeistään selviää se kuinka suuri maa tuo Venäjä oikeastaan on, tekee hiukan hiljaiseksi. Sitä en osaa sanoa, jotta pystyykö ERR:n ohjelmia katselemaan Suomessa? Ainakin Yle-areenan ohjelmia ei pysty pääsääntöisesti katselemaan täällä Virossa (tai muutenkaan ulkomailla) ilman noita VPN-kikkailuja.

Juutuubista parit pätkät samaisesta ohjelmasarjasta:

Ekstreemretk Mongooliasse ja Siberisse, moniosainen sarja ja reissun päällä todellakin sattuu ja tapahtuu, varsinkin kun he ovat Itänaapurissa.
Reis Tsukotka eli tässä mennään Venäjän itäisimpään kolkkaan maastureilla, Tsuktien niemimaalle Beringin salmen rannoille, seuraava pysäkki olisikin sitten Alaska. Kohdassa 0:18 ihan kiva etäisyys Magadaniin ja kohdassa 1:06 on sananmukaisesti jäätävä "lämpö"tila ulkona. Teretulemast Siberisse!

Ei sitä turhaan sanota jotta venäläisen h-vetti on kylmä. Saas muuten nähdä mitä Putin meinaa niillä äkillisillä armeijan valmiusharjoituksillansa....?

- Soomepois Eestist -

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle ja Soomepoisille Eestist & kiitos kommenteistanne.

Ano: Samoja huomioita itsellänikin ja Suomessa on vielä se tilanne, että sitä varoventtiiliä pidetään väkisin kiinni ja väitetään ettei painetta ole. Tässä Forssan tapauksessa muuten MV-lehti hakkasi valtamedian noin 100 – 0.

Soomepois: Näin jälkeenpäin ajatellen alkaa epäillä että koko Suomenkin EU-kehitys tiedettiin tietyissä piireissä jo yli kaksikymmentä vuotta sitten ja laitettiin sitten suunnitelma härskisti toteen. MTV3:n pankrottia en pistäisi pahakseni minäkään. Mutta nuo lähettämäsi linkit vaikuttavat mielenkiintoisilta. Ja kun miettii tuota Venäjän kokoa ja etäisyyksiä niin sekä pikku- että ison Ykän Lapinmatkatkin ovat melko pientä piipertämistä.


Veikkaan, että ne harjoitukset ovat yksinkertaisesti sotilaallista pullistelua. Niitähän on Venäjällä pidetty varsin usein.

Ellun kana kirjoitti...

Ykä, juuri näin. Teko arvioidaan tekohetken lain mukaan.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Ellun kana. Poikkeuksia on. Suurimpana Suomessa se taannehtiva poikkeuslaki, jonka perusteella käytiin sotasyyllisyysoikeudenkäynnit. Sinänsä se oli varmaan pakko tehdä niin, sillä jos kyseiset käräjät oltaisiin käyty Moskovassa, niin todennäköisesti lopputuloksena olisi ollut köyttä kaulaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Härskiä, epäoikeudenmukaista mutta vallitsevien poliittisten realiteettien mukaista...." Hmmmm.....

Mieleen tuli sellainen ajatus, että jos/kun tää islamin jihad länttä vastaan pääsee kuumenemaan oikein kunnon intifadaksi ja sisällissodaksi, niin silloin väestön näkemykset monikultturismin ihanuuteen, islamin rauhanomaisuuteen ja moneen muuhun asiaan saattavat muuttua hyvin jyrkästi ja hyvin jyrkäksi. Poliittiset realiteetit siis muuttuvat.

Sitten tuli mieleen, että mistä jos niissä muuttuneissa olosuhteissa porukka reagoisi tilanteen aikaansaaneihin henkilöihin ja omaa sivilisaatiota & kansaa vastaan poliittisesti ja ideologisesti sotineisiin tahoihin juuri sillä tavalla kuin pettureihin sisällissodissa aina ja kaikkialla on reagoitu. Härskisti. Epäoikeudemukaisesti. Vallitsevien poliittisten realiteettien mukaan.

Ei kun kanaverkkoa (hedelmäpuut pitää suojata citykaneilta), sementtiä ja hiekkaa (pihalaatoituksen tekemistä varten), betonimyllyä (kun kerran on hiekkaa ja sementtiäkin, kuka sitä käsipelillä jaksaa vatkata) ja vaijeritaljoja hankkimaan vaan...

Itse en osaa nähdä EU:hun liittymistä maanpetoksena. Liittovaltiokehityksen ajaminen EU:ssa... Se alkaa jo olla niillä rajoilla. Liittymisen aikaan tilanne oli kuitenkin aika erilainen kuin nyt. Vaan islamismin ja islamilaisten konklaavien syntymisen edesauttaminen. Aivan kiistatta - etenkin kun islam sotii kaikilla sodankäynnin ja politiikan tasoilla juutalaiskristillistä länsimaalaisuutta vastaan.

Veikkaan että moni aiempi iso päättäjä on tullut samaan tulokseen. Vai minkä takia ne lähtevät Suomesta karkuun jonnekin, missä eivät tunne ketään eikä kukaan tunne heitä?

Jos shittendaali osuu ropelliin ja lähtee roiskumaan, niin on täysin mahdollista, että maanpetostuomioiden sijaan on edessä "maanpetostuomioiden" sarja. Juridisteknisten tuomioiden sijaan tulee sosiaalisia, moraalisia, yksilötason ja lähiyhteisöjen vihaa, anteeksiantamattomuutta, kaunaa, kostonhalua ja kaikenlaisilla pienillä tavoilla tapahtuvaa takaisinmaksattamista.

Anonyymi kirjoitti...

Oikeusperiaatteita on monia ja ne vaihtelevat tilanteiden, aikojen ja olosuhteiden mukaan. Itse suhtaudun varsin suopeasti sellaiseen ajatukseen, että jos teolla on haitallisia tai tuhoisia seurauksia, niin tekoa pitää arvioida ensisijaisesti sen seurausten ja vasta hyvin toissijaisesti väitettyjen aikomusten tai julkilausuttujen tavoitteiden mukaan.

Erityisesti: Jos joku pitää itseään niin erinomaisena, taitavana, yleis- ja erityissivistyneenä jne. että oikein pyrkimällä pyrkii politiikan tai virkamiesjärjestelmän huipulle, niin tietenkin hänen toimintansa arvioinnissa pitää lähteä siitä, että hän on ollut täysin perillä toiminnastaan ja sen todennäköisistä seurauksista. Hänhän on nimenomaan hankkiutunut tiettyyn tehtävään tuottamaan täsmälleen tiettyjä seurauksia.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Ano1:lle ja Ano2:lle & kiitos kommenteistanne.

Ano1: Se reaktio mitä uumoilet on hyvin todennäköinen. Ja lainausmerkeissä esittämäsi maanpetostuomiot ovat myös mahdollisia. Niitähän on aikaisemmin tapahtunut Suomessa vuonna 1918. Ei silloin jokaista pikaista nappituomiota tuomari ehtinyt vahvistaa.

Ano2: Pitkälti samaa mieltä. Tosin nykyinen niin poliittinen kuin virkakoneisto ei oikeastaan hae noita erinomaisia, taitavia yleis- ja erityissivistyneitä yksilöitä vaan lähinnä käveleviä nauhureita jotka toistavat muualta saneltua oppia ja ohjeistusta. Luulen, että suurimmalla osalla heistä ei ole kykyä nähdä ja tajuta tekojensa seurauksia.