maanantai 4. kesäkuuta 2018

YMMÄRRYSHARJOITUS: VALTA JA SOTILAS


Osa 1: valta

Kirjoitin hiljattain fiktiivisen tarinan jossa suomalainen laillisesti valittu hallintokoneisto varmisti valtansa ylläpitämisen laittomin keinoin koska se tiesi saavansa selkäänsä seuraavissa vaaleissa. Kirjoitus pohjautui siihen tuumailuun mitä olen viime aikoina miettinyt eli kuinka valtaapitävä koneisto suhtautuu siihen mahdollisuuteen että sen valta mahdollisesti loppuukin. Sen myötä saattaa ajatella että kirjoittamani fiktio ei olekaan välttämättä fiktio vaan ns. tulevaisuuden historiaa. Edellisen kerran tämä tilanne on nähty tuolla itäblokissa 1980 – 1990-lukujen vaihteessa. Silloinkin se järjestelmä, jota kaavailtiin ikuiseksi ei ollutkaan sellainen ja se kaatui. Onneksi Romaniaa lukuunottamatta se kaatui ilman laukauksia.

Mutta kuinka on tilanne tällä uudemmalla, taas yhtenä itsensä ikuiseksi nimittäneellä ja historian omasta mielestään lopettaneella järjestelmällä? Tällä hetkellähän EU:ssa, nimenomaan sen länsi- ja pohjoisosissa (Itä-Eurooppa pois lukien) federalistis-utopistinen eliitti on tiukasti vallan kahvassa. Sama tilanne ja vielä korostetusti on vallalla erityisesti täällä Suomessa johon tässä ymmärrysharjoituksessani (joka sisältää vain kysymyksiä, ei edes vastauksen yrityksiä) keskityn. Suomessahan on voimassa tosiasiallinen kaksipuoluejärjestelmä jossa toisena osana on federalistis- monikultturistista ideologiaa tunnustava usean alaosaston muodostama blokki ja toisena osana kansallismieliset joita edustavat tällä hetkellä lähinnä perussuomalaiset. Federalistis-monikultturistisella blokilla on maassamme tällä hetkellä ehdoton valta. Ehkä suurempi kuin missään EU:n alueella.

Tuon valtaapitävän blokin sisällä on (ainakin oletettavasti) joitakin ajattelukykyisiä ihmisiä jotka ovat huomanneet tiettyjä ilmiöitä mitä Euroopassa on tapahtunut. Itä-Eurooppa tietysti ensimmäisenä mutta kansallismieliset voimat ovat saaneet selkeän vaalivoiton myös Itävallassa ja Italiassa ja näyttävät saavan sen myös Sloveniassa. Varmasti nämä utopistiblokin ajattelukykyiset ihmiset miettivät myös sitä (tällä hetkellä hyvin kaukaiselta tuntuvaa) vaihtoehtoa että kansallismieliset voimat pamauttavat vaaleissa myös täällä Suomessa itselleen kuudenkymmenen prosentin ääniosuuden eli toisin sanoen ottavat vallan. Totaalisen vallan.

Nykyisen valtablokin ihmiset varmasti miettivät, että mitä heille silloin tapahtuisi.

Selvää on tietysti, että huomattava osa tuon broilerihautomon kansanedustajista jäisi vaaleissa rannalle eikä nauttisi enää kansanedustajan asemaa ja ennen kaikkea palkkaa. Hallinnon vaihtuessa tilanne muuttuisi myös epäilemättä siinä mielessä kriittiseksi että eduskunnasta pudonneille tovereille ei uusi hallinto enää järjestäisikään poliittisia suojatyöpalkkiovirkoja esim. kansainvälisyyttä korostavan tyhjänpaskanhiertämisen tutkimuskeskuksen johtajana, apulaisjohtajana, apulaisjohtajan assistenttina sekä projektikoordinaattoreina.

Eduskunnasta pudonneet broileripoliitkot saattaisivat huomata olevansa siinä tilanteessa että he joutuisivat etsimään kykyjään vastaavaa työtä niin kuin muutkin kansalaiset. Luonnollisesti uuden hallinnon myötä myös tietty toverikapitalismi loppuisi. Valtaa pitävä luokkammehan on oivaltanut että on ihan turhaa koetella onneaan epävarmoilla markkinoilla kun yritystoimintaa voi pitää yllä veronmaksajien rahoilla ja siihen sopivia lakeja säätämällä. Sekin runsaudensarvi loppuisi.

Tilannehan olisi kestämätön. Sillä poliittisella broilerilla ei ole muuta osaamista kuin olla poliittisen broilerikoneiston osana. Kun se koneisto kaatuu, hän jää tyhjän päälle.

Vielä hankalammaksi tilanne muuttuisi jos uusi hallinto alkaisi tarkastella että mitä se edellinen hallinto oikein tekikään. Jolloin se pahimmillaan saattaisi kaivaa esille lakipykälän törkeästä maanpetoksesta. Mitäs se pykälä sanoikaan?

Törkeä maanpetos on maanpetoksen törkeä tekomuoto, josta tuomitaan vankeutta vähintään neljä vuotta ja enintään elinkautinen vankeusrangaistus. Maanpetoksen tekee törkeäksi se, että siinä

1.      aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi taikka

2.      muutoin aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa

Asemansa menettämistä pelkäävä broileripoliitikko saattaisi tarkastella noita pykäliä ensimmäistä kertaa elämässään ihan tosimielessä sillä aikaisemminhan hänen ei ollut tarvinnut niistä välittää. Ja ehkä hän ymmärtäisi että hän on omalta osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, että Suomi ei ole enää itsenäinen valtio vaan EU:n alainen maakunta. Toisin sanoen hän on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että Suomi on kokonaisuudessaan joutunut vieraan vallan alle. Minkä voimassaoleva laki tulkitsee törkeäksi maanpetokseksi.

Sitten hän saattaa katsoa sitä kakkospykälää eli ”muutoin aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa” tietäen että juuri hänen toimiensa vuoksi suomalaisia on tapettu, pahoinpidelty, raiskattu ja ryöstetty ulkomailta hänen jalustalle nostamien haittamaahanmuuttajien toimesta ja näitten tunkeutujien elättäminen on aiheuttanut Suomelle erityisen suurta taloudellista vahinkoa. Lisäksi hän saattaa huomata, että hänen ratkaisunsa ja niitten seuraukset eivät poistu kun hän aikanaan kuolee vaan ne jäävät seuraavienkin sukupolvien jatkuvasti kasvavaksi kiusaksi, rasitteeksi ja suoranaiseksi vaaraksi. Hän saattaa huomata, että jos se totaalinen vaalitappio tulee, hän saattaa joutua vastuuseen tekemisistään.

Mitä hän tekisi? Mihin kaikkeen hän olisi valmis turvatakseen valtansa, asemansa ja etunsa?

Toteaisiko hän vain että no, se oli kivaa niin kauan kuin se kesti ja alkaisi etsiä itselleen uutta kykyjensä mukaista työpaikkaa esimerkiksi Hesburgerin myyjänä? Ja hyväksyisi sen että hänet mahdollisesti laitettaisiin valtakunnanoikeuteen vastuuseen tekemisistään?

Vai yrittäisikö hän tehdä oppositiolle Vlaams Blokit, saada sen kiellettyä ja saattaa opposition oikeuteen jonkun viharikossyytteen perustella.

Jos oppositio uhkaisi saavuttaa liikaa vaikutusvaltaa niin yrittäisikö hän käyttää jopa valtion väkivaltakoneistoa eli loppulaskussa puolustusvoimia sen hiljentämiseen?

Olisiko hän valmis tähän? Väkivaltaan? Ja suostuisivatko puolustusvoimat tähän?

Ja tästä kysymyksestä päästäänkin ymmärrysharjoituksen toiseen osaan.

Osa 2: sotilas

Silloin kun itse palvelin varusmiehenä oli armeijan tehtävä varsin selkeä. Sen tuli puolustaa Suomea ulkoista uhkaa vastaan. Uhka oli YYA-Suomessa virallisesti varsin epämääräinen ja sotaharjoituksissa olivat vastakkain siniset ja keltaiset (kai nykyisinkin muuten) mutta kantapeikot totesivat meille varusmiehille että ”vihollinen tulee aina idästä” ja tokihan me itsekin sen tiesimme. Siihen aikaan hallitusta ei mielletty uhkana. Ajateltiin vain että se pyrkii toimimaan Suomen ja suomalaisten etujen mukaisesti vaikka se aika ajoin munaakin.

Nykyisin tilanne on hieman toinen ja mietin että mitä joku sanotaanpa vaikka everstiluutnantti asiasta tuumii. Toki itä on uhkana edelleenkin. Sotavaltio varustautuu sitä vastaan. Niin kuin kuuluukin. Mutta kyseinen everstiluutnantti saattaa katsella Suomen puolustusvoimia koskevaa lakia jossa on kohta:

Puolustusvoimat turvaa Suomen aluetta, kansan elinmahdollisuuksia ja valtiojohdon toimintavapautta sekä puolustaa laillista yhteiskuntajärjestystä tarvittaessa sotilaallisin voimakeinoin aseellisen hyökkäyksen tai sitä vastaavan ulkoisen uhan kohdistuessa Suomeen.

Tietysti tuo kohta ”turvaa valtiojohdon toimintavapautta” velvoittaisi kyseisen everstiluutnantin tottelemaan kaikkia valtiojohdon määräyksiä. Mutta siinäkin hän saattaisi ajatella, että onko valtiojohdon toimintavapaus turvattu, jos se joutuu noudattamaan ulkopuolelta, tässä tapauksessa Brysselistä tulevia määräyksiä? Määräyksiä, jotka menevät Helsingistä annettujen määräysten ohi. Ei tuo laki sellaista vaatinut.

Laki sanoo muutakin:

Kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen sekä laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen.

No joo, tässä oli taas se valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen. Mutta siinä oli myös kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen. Palataan samalla siihen ensimmäisen lakikohtaan:

Aseellisen hyökkäyksen tai sitä vastaavan ulkoisen uhan kohdistuessa Suomeen.”

Mitä everstiluutnantti miettii asiasta?

Laillinen valtiojohto (maan ulkopuolelta annettujen määräysten perusteella ja niitä mitään kyseenalaistamatta totellen) on laskenut Suomeen kymmeniä tuhansia ihmisiä jotka muodostavat selkeän turvallisuusriskin suomalaisille. Ulkoisen uhan. Ehkä myös kyseinen everstiluutnantti miettisi jo tuossa aikaisemmin esille tuotua lakipykälää törkeästä maanpetoksesta:

Törkeä maanpetos on maanpetoksen törkeä tekomuoto, josta tuomitaan vankeutta vähintään neljä vuotta ja enintään elinkautinen vankeusrangaistus. Maanpetoksen tekee törkeäksi se, että siinä

1.      aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi taikka

2.      muutoin aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa

Everstiluutnantti saattaisi ajatella että nykyinen hallintomme on saanut aikaan sen, että Suomi on joutunut vieraan vallan alaiseksi. Minkä estäminen on puolustusvoimien yksi perustehtävistä. Samoin hän saattaisi ajatella että nykyisen hallintomme hyväksymän ja kyseenalaistamattomaksi dogmiksi julistaman haittamaahanmuuton myötä on Suomelle ja suomalaisille ihmisille on tehty erityisen suurta vahinkoa niin suomalaisiin kohdistetun väkivallan kuin valtavan hukkaan heitetyn rahamäärän muodossa.

Jos nykyinen EU:n talutushihnassa oleva hallinto antaisi kyseiselle everstiluutnantille määräyksen komentaa joukkonsa nostamaan aseensa nykyistä hallintoa vastustavia ihmisiä kohtaan niin mahtaisiko hän totella kyseistä määräystä? Sillä hänet on kuitenkin koulutettu toimimaan vain ulkoista uhkaa vastaan.

Entäs kun se ulkoinen uhka tuleekin omasta hallintokoneistosta?

Ajattelisiko everstiluutnantti että turvatakseen laillisen yhteiskuntajärjestyksen hänen täytyy ryhtyä laittomiin toimenpiteisiin?

On tietysti selvää että sotavaltiolla on upseereita jotka ajattelevat jääkiekkovertausta käyttäen että miksi tyytyä pelaamaan HIFKissä kun voi pelata New York Rangerseissa. Mutta uskoisin, että he ovat kuitenkin vähemmistö. Puolustusvoimien perustehtävä on turvata suomalaisten turvallisuus.

Mitä everstiluutnantti ajattelee? Hän näkee sen, minkälaiseksi tilanne on muuttunut Ruotsissa, Ranskassa ja monessa muussa eurooppalaisessa valtiossa.

Noudattaako hän jatkossakin poliittisen eliitin käskyjä niitä mitenkään kyseenalaistamatta?

Tämän minä haluaisin tietää.28 kommenttia:

QroquiusKad kirjoitti...

En tiedä vastauksia esitettyihin kysymyksiin, mutta Haloskan kaksi kautta antavat niihin pelottavan vihjeen:
niiden aikana Puolustusvoimiemme ylin päällystö miehitettiin Järjestelmän uskollisilla palvelijoilla.

Miten se tehtiin? Tässä kohtaa tulee pelottava vihje nimenomaan everstiluutnanttiportaasta:
kuinka moni eversti ryhtyi Haloskan lipunkantajaksi saatuaan ylipäälliköttären terveiset, että oikeasta asennoitumisesta seuraa kissankuva kaulukseen seuraavana itsenäisyys/lippujuhlapäivänä, mutta vääränlainen tietää lähtöä evp:ksi pelkillä ruusukkeilla?

Kuinka moni everstiluutnantti olisi toden tullen valmis vastaanottamaan tarjouksen:
"Me vaadimme sinua johtamaan joukkosi suomalaisia vastaan näennäisesti Helsingissä mutta tosiasiallisesti Brysselissä istuvan hallituksemme olevan ja tulevan aseman vakauttamiseksi ja säilyttämiseksi!
Me tiedämme sen olevan sinulle tuskallista, mutta voit olla varma, että uskollisen palveluksesi aiheuttamat kärsimykset palkitaan välittömällä ylennyksellä everstiksi ja ensi tilassa seuraavalla ylennyksellä prikaatikenraaliksi! Yleisesikuntaupseerikurssit ja sensellaiset voidaan sivuuttaa poikkeusmenettelyllä."

Mitä hierarkisemmassa järjestelmässä ihminen toimii, sitä suurempi pyrkimys hänellä on kohota ylemmälle portaalle:
anarkiaa eivät todellakaan halua ne, jotka ovat oikeasti sillä hierarkian alimmalla portaalla! He nimittäin tietävät, mitä se anarkia on: sitä kohdistavat heihin kaikki, jotka ovat sen hierarkian ylemmillä portailla.
Anarkiaa haluavat vain ne, jotka eivät sitä ole koskaan elämässään joutuneet kokemaan. Ja juuri siiitä syystä hierarkisessa järjestelmässä toimijoilla on todella hyvä halu päästä kohoamaan mahdollisimman korkealle.

Miten Haloska olisi muuten voinut mädättää poliisijohdon totaalisesti ja kenraalikunnankin näin pahoin?

Anonyymi kirjoitti...

Katso millaisia hahmoja ylennetään ja palkitaan killuttimin.
Vertaa niihin jotka jäävät ilman.
Turha kuvitella, että PV olisi jokin erillinen saareke yhteiskunnassa.

Esim. SAL:n pj eversti Vesa Nissinen antamat lausunnot uuden aselain tiimoilta.
Nyt kun muistat sen miten sama hyypiö kehitti työajallaan "syväjohtamisen" jonka sitten möi koulutuspakettina puolustusvoimille ja myös syyttäjälaitokseen (josta hänen vks-veljensä Matti tuomittiin...)
Katso kuinka monella ye-upseerilla on sivutoimena hallituspaikka jossain valtion liikelaitoksessa, tai puolisolla, lapsilla etc.

Umpikorruptiota joka kyllä suojelee itseään sekä jäseniensä etua loppuun saakka.

-Tvälups-

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä kysymys. Itse olettaisin, että uusliberaalien tavoitteena oleva yövartijavaltio, jossa valtiovalta pitää yllä vain väkivaltakoneiston, kansan rahalla tietenkin, pitää kurissa vain oman kansan, maksajat. Nicaragua on juuri nyt hyvä esimerkki. Sandinisteista on tullut Contriakin pahempi vallanpitäjä.

Hemuli kirjoitti...

Sotavaltiolla on ongelma! Sillä on kyllä pelit ja vehkeet mutta miehet tulee reservistä. Kenraalikunta kun voi olla erimieltä kuin vaikkapa eversti -taso. Reservissä kun on kykyä melko suurten joukkojen hallintaan ja mitä tapahtuu jos osa osa kenraalikunnasta on erimieltä?

Jos kenraalitasolta tulee käsky niin mihin tasoon käsky pysähtyy? Jos pysähtyy?

WhiteHunter kirjoitti...

Hiton hyvä kirjoitus. Mieleen tuli myös mahdollinen EU-armeejan rooli, sitähän nyt ollaan kyhäämässä kokoon.
Olen myös itse miettinyt, mihin tämä kaikki oikein päättyy.
Tämä on mielestäni aika kuvaavaa EU:n touhuissa. Sanavapaus

Anonyymi kirjoitti...

Hieno kirjoitus taas kerran.

Eestiläisillä oli uuden itsenäistymisen jälkeen hyvä nimi neuvostomielisille, internatsi. Se sopisi oivallisesti federalistis-utopistisen eliitin lyhyemmäksi nimitykseksi.
Tuosta eversti esimerkistä en tiedä mutta onneksi sillä ei ole väliä niin kauan kuin meillä on asevelvollisuuteen perustuva armeija.
Puna-virheethän ovat jo pitkään haaveilleet ammattiarmeijasta joka takaisi internatseille väkivallan monopolin varsinkin kun vielä saisivat aseet pois kansalta.

Tuumailija kirjoitti...

Jokaisen diktaattorin perusjuttuihin kuuluu ottaa haltuunsa poliisi ja asevoimat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ja luonnollisesti on luvattava päällystölle kaikkia kivoja etuja. Luulisin että nykyinen eliittimme tietää tämän myös.

Toisaalta ei esikunnan näkemys ratkaise kaikkea. Japanissa tietääkseni oli ennen toista maailmansotaa kovin kiihkeä halu sotaan nimenomaan alempien upseerien taholta. Ylemmät upseerit olivat varovaisempia, mutta kuten eräs heistä sanoi "ellemme ryhdy sotaan, kapteenit tappavat meidät kaikki". Vaikka juuri tässä tapauksessa juttu koitui lopulta kohtalokkaaksi ja Japanin tappioon, se on kuitenkin esimerkki siitä ettei yleisesikuntakaan voi tehdä ihan mitä vain, jos suorittava porras eli pataljoona- ja komppaniataso ei aio totella epämielekkäitä käskyjä.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Qroquius Kadille, Taisteluvälineupseerille, Ano1:lle, Hemulille, WhiteHunterille, Ano2:lle ja Tuumailijalle & kiitos kommenteistanne. On varmaankin niin että PV:n kissakauluksiset miehet joutuvat hyväksymään ns. poliittiset realiteetit tai ainakaan he eivät voi niitä aktiivisesti vastustaa. Mikä sitten on tilanne pataljoona- ja komppaniatasolla?

Toivoa herättävä muistikuva löytyy historiasta. Kun kovan linjan kommunistit yrittivät vallankaappausta Neuvostoliitossa vuonna 1991 ne antoivat huippuluokan Alfa- ja Vympel-yksiköille tulenavauskäskyn mielenosoittajia vastaan. Ryhmät kieltäytyivät ampumasta.

Niin kuin Hemuli totesi, Suomen armeija on pääosin reserviläisarmeija eikä se kovin helpolla avaa tulta kansalaisia vastaan. Ratkaisuksi varmaan EU:n mittakaavassa halutaan se WhiteHunterin mainitsema EU-armeija. Siinä ei olisi kyseessä puolustusvoimat vaan valvonta- ja kontrollivoimat.

Castor kirjoitti...

Valitan Ykä, mutta tällä kertaa olet väärässä tuon maanpetosrikoksen osalta.

Tunnusmerkistö on 15 luvun 3 pykälässä ja nelospykälä kvalifioi 3 pykälän teon törkeäksi. Nelospykälää ei siis voi soveltaa jos kolmonen ei sovi.

Sitä vastoin 15 luvun 1 pykälä saattaisi soveltua: "Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen".

Juha kirjoitti...

Veikkaan kriittiseksi pisteeksi sitä hetkeä, kun armeijaa käskytetään ampumaan kovilla mielenosoittajia päin. Siihen asti mennään sulavaa hanhenmarssia kohti suurta tuntematonta.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Castorille ja Juhalle & kiitos kommenteistanne.

Castor: Olet varmaankin oikeassa koska olet alan ammattilainen. Minä sinänsä näitä tuumiessani mietin nimenomaan niitä tilanteita joissa yhteiskunta on hajoamassa ja siinä tilanteessa joku kyrpiintynyt kenttäoikeus saattaisi tulkita sitä kohtaa ”ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea” hyvinkin luovasti. Itse tietysti haluaisin ettei siihen tilanteeseen koskaan mentäisi. En kyllä toisaalta halua sitä pakkovaltaakaan johon ollaan hyvää vauhtia menossa.

Juha: Veikkaat kriittisen pisteen varmaankin melko kohdalleen. Ja (toivoa herättävänä seikkana) muistutan tuosta aikaisemmasta kommentistani että vuonna 1991 eivät edes totalitaristisen Neuvostoliiton erikoisjoukot suostuneet ampumaan mielenosoittajia.

Anonyymi kirjoitti...

Jos, tuleva hallinto kaivaa maanpetos klausuulit esiin ja alkaa toteuttaa niitä, niin ovatko virkamiehet, jotka ovat auttaneet entistä hallintoa samalla myös tuomittavana? Toivottavasti, sillä Jääkäriprikaatin everstin toiminta, käskiessään varusmiehet vapaaehtoisiksi, toivottamaan ”Elintasopaikan hakijat” tervetulleeksi suomeen oli törkeätä ja halveksittavaa. Toivottavasti tullaan tuomitsemaan upseerina tehdystä maanpetoksesta tuomioistuimessa. Samoin myös se Luutnantti, joka komensi laukkujen kanto osastoa Torniossa. Se oli häpeällinen hetki Suomen puolustusvoimien historiassa, armeijan osasto toivottaa maahantunkeutujat tervetulleeksi!

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Ano. Jos puhutaan virkakunnasta niin silloin tulee tietysti esiin kysymys luottamuksesta. Minä en luota nykyisen virkakunnan johtoon. Mitä taas tulee tuohon everstiin ja luutnanttiin niin käskyn antaja tuli epäilemättä ylempää ja näkisin että suurin vastuu on hänen. Kuka hän sitten onkin. Noilla upseereilla tuskin oli mitään mahdollisuutta kieltäytyä käskystä. Sillä leipäähän se syö upseerinkin perhe.

Anonyymi kirjoitti...

Ei voi kieltäytyä? Höpönlöpön sillä aina voi ilmottautua äkillisesti sairastuneeksi.
Virkamies kun ei saa tehdä töitä sairaana.

-Tvälups-

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Tvälups. No joo, pitää paikkansa. Mutta montako kertaa peräkkäin sen voi tehdä? Toivotaan tietysti että se vuoden 2015 tilanne ei toistu mutta minä pelkään että se ”ilmastopakolaisten” myötä toistuu ja vielä pahempana.

Anonyymi kirjoitti...

60 vrk täydellä palkalla. Seuraavat 30vrk 85% palkkauksella ja yli 90vrk menevät päivät 60% palkalla. Tulot tippuu mutta niin tippuu verotkin. Ai että kuinkako tiedän...

Kestääkö järjestelmä tai käskynanatajat sitä jos riittävän moni käsketty alainen sairastuu..?

-Tvälups-

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Tvälups. Minun käsittääkseni peruspäivärahalle pudotaan vähän nopeammin mutta en kinastele siitä. Olisi tietysti mahtavaa jos seuraavan invaasion tullen virkakunta alkaisi suurin joukoin kärsiä yllättävästä mutta työt estävästä selkäkivusta.

Becker kirjoitti...

Perustuslait ja muut vastaavat eivät koske polittista aatelia. Siellä saadaan häärätä vaikka mitä aina valtiopetokseen asti kenenkään nostamatta edes kulmakarvoja. Mutta auta armias jos peruskansalainen syyllistyy vastaavaan, niin silloin ollaan kovan edessä. 90-luvun talouskriisin aikoina ja EU:n liittyessä suoritettiin toimintoja jotka eivät olleet länsimaisen oikeusvaltion periaatteen mukaisia. Perustuslailla ei nykyisellään ole juuri mitään merkitystä.
Nämä Punamuumi Halosen nimittämät operettiupseerit ovat juuri niitä jotka siirretään sivuun kun sotilaita tarvitaan ja nousevat taas takaisin kiilloittelemaan prenikoitaan kun ajat ovat rauhoittuneet ja varsinaisen työn tehneet upseerit ovat joko syytteessä tai jo vankilassa.
Tänään tuli kevään viimeinen MOT, joten TV:n katsominen jää entistä vähemmälle. Ohjelma käsitteli vanhuksia huijaavia vale-poliiseja. Tuumailin että lopputulos on ihan sama kumman kohtaat, vale vai oikean, lompakko kevenee joka tapauksessa.

oravan pesän hävittäjä kirjoitti...

Noh niin. Ollu tässä kiireen pitua mutta minen usko mihinkään kansallismielisiin. Meinaan mitenkä se nyt näky öölönä? Kuten sanoi sillisaaren kirjailija Laxnes: Islanti(lue Suomi) on viimenen maa jossa tapahtuu yhtään mitään. Toisaalta tapahtuuhan täällä vaikka mitä. Eiisnä aamuna höpötettiin kuinka naiset elehtii agressiotaan, miehet on saamattomia nahjuksia ja nuoria pitää ymmärtää. Moomma kusessa, Ranskat saksat ja mitä niitä nyt on haistattaa huilut talouspakotteille, mutta suomineito se pitää tiukasti kiinni pimpustaan ja yleispravda hoilaa että hyvin menee.
Onko tässä maassa meitä harvoja lukuunottamatta enää mitään kotiin, uskontoon ja isänmaahan uskovia tyyppejä? Pahoin pelkään että ei.

Lemminkäinen kirjoitti...

Ei ongelma ole kenraalit, kurnaalit tai nämä 200 välkkyä Eduskunnassa tai välkyt Brysselissä, koska heitä on vain muutamia. Ongelma on auktoriteetteja sokeasti totteleva kansanosa koska tällä kansanosalla ei ole älyllistä kapasiteettia ymmärtää että miksi jotain tapahtuu. Ilman sokeasti käskyjä tottelevaa kansanosaa olisi Hitler jäänyt omiin bratwursteihin kuseskelevaksi idiootiksi. Ymmärrysharjoitus menneestä ja olevasta voisi saada aikaan sen että Hesburger laittaisi kyltin oveen missä lukisi: Jos saatana vielä yksikin poliitikko hakee työpaikkaa täältä niin se kiikutetaan kukkapenkin koristeeksi.

Anonyymi kirjoitti...

En tiedä mitä everstiluutnantti saattaisi moisesta ajatella, en ole vähään aikaan jutellut, mutta tiedän mitä majuri asiasta ajattelisi. :-)

Anonyymi kirjoitti...

Tvälups on oikeassa tuossa että rauhan aikana sitä voi olla hieman yskää ja kolotusta joka estää käskyn täyttämisen, jos se menee ihan älyttömyyksiin. Voisin sanoa että been there, done that. Ja niin teki työkaverit vierelläkin. Metelihän siitä nousi, mutta mitään ei voitu tehdä tai todistaa, vaikka kaikki tiesivät mistä on kyse. Ja kun oli riittävän monta, ei se kai kenenkään uraankaan vaikuttanut.

Se edellisen kirjoittaja

Anonyymi kirjoitti...

Nyt on muuten ''pride month''. Ja iltalehti ym. uutisoi siitä miten seksuaalivähemmistön edustajia ''sorretaan''.. jo on aikoihin eletty

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Beckerille, Tommi Rautiaiselle, Lemminkäiselle, Ano1:lle ja Ano2:lle & kiitos kommenteistanne.

Becker: Poliittinen aateli on tässä juuri oikea termi. Ja kun se on vielä nykyisin EU:n aatelia niin se voi tehdä – ainakin toistaiseksi – juuri mitä lystää. Mediapapiston kompatessa.

Tommi: Kusessa ollaan ja tulevaisuudessa katsotaan että kuinka syvällä. Uskon kyllä että isänmaallisia ihmisiä löytyy pilvin pimein mutta mehän ollaan sitä rahvasta jolta ei kysytä kun ei tarvitse kysyä.

Lemminkäinen: Suomalaiset ovat tosiaan valitettavan kuuliaisia hallintolampaita. Mutta täytyy saanoa, että repesin tosta Hesburger-jutusta. Tuli jotenkin niin kauniita mielikuvia.

Ano1: Yläkerran soltuista en osaa sanoa, mutta sanotaan että luotan vielä kapteeneihin ja majureihin. Ja hyvä että sotavaltiolla elää vielä käytännön järki.

Ano2: Juu… ensin mainostetaan 11 kuukautta että homot ovat samanlaisia ihmisiä kuin muutkin ja niinhän me tuumitaankin. Sitten alkaa pride ja asia pervoillaan taas vituralleen.

Kahden vuoden karkoitus kirjoitti...

Ehtoota

Jälleen kerran iso kiitos pläjäyksestä, joka taas antoi ajattelemisen aihetta.

Semmoista olen mietiskellyt, ja osuuhan se vähän tämän epistolan sisältöönkin, että kumma kuinka 30-luku yhtäaikaisesti kelpaa ja ei kelpaa esimerkiksi.

Nimittäin. Jos vähänkin edes haiskahtaa siltä, että joku kansanryhmä päätyy puheenaiheeksi, niin johan alkavat tarkkakorvaisimmat kuulla karjavaunujen ryskettä ja uuninluukkujen kolinaa. Samalla kuitenkin ajatus siitä, että hallinto voisi äityä häijyksi kansalaisiaan kohtaan, on on aivan täysin mahdoton. Eihän tämmöistä nyt sentään Suomessa voi tapahtua!

Annetaan puheenvuoro Ben Shapirolle: "I fear the possibility of a tyranny rising in the country in the next fifty to a hundred years. Let me tell you something, Piers. The fact that my grandparents and great grandparents in Europe didn’t fear that is why they’re now ashes in Europe. So this kind of leftist revisionist history where there’s never any fear of democracy going usurpacious or tyrannical, is just that. It’s fictitious."

https://www.dailywire.com/news/7351/flashback-ben-shapiro-owns-piers-morgan-gun-james-barrett
https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Shapiro


Pohdiskeli Brysselin Bobrikov

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Bobrikov, ehtoota sullekin ja kiitokset. Nuo vertaukset 1930-lukuun ovat aika härskejä. Silloinhan alettiin lahtaamaan juutalaisia urakalla. Ja nykyiset tiedostavat yksilöt haluavat Euroopan täyteen ihmisiä jotka oikein mielellään viimeistelisivät sen mikä eräältä A. Hitleriltä jäi kesken. Ja kun me vastustamme tätä kehitystä niin meidän mielipiteissämme on sitten tiedostavaiston mielestä kaikuja 1930-luvulta.

Ukkeli kirjoitti...

Eliitti on voimansa tunnossa koko läntisessä maailmassa. James Delingpole kirjoitti Tommy Robinsonista, että toivottavasti hänestä ei tule marttyyria. Eliitti on yhtä pihalla kuin ennen Ranskan vallankumousta.

Nauru on paras aseemme. Daniel Bostockilla on mainioita parodioita Youtubessa, kuten tämä

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Ukkeli. Ja huumoriahan totalitarismi tunnetusti vihaa.