perjantai 1. kesäkuuta 2018

DEMOKRATIAN KRIISI 2023


Kriisin taustaa:

Vuoden 2019 vaaleissa punavihreä koalitio sai odotetusti vaalivoiton jonka jälkeen SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Feministinen puolue muodostivat niukan enemmistöhallituksen. Oppositiossa olevien Kokoomuksen, Keskustan ja Kristillisten kanssa käydyissä neuvotteluissa sovittiin ne yleislinjat joitten perusteella uusi hallitus pystyi toteuttamaan kaikkia osapuolia tyydyttävää politiikkaa niin yleisen humanismin, monikulttuurisuuden, feminismin, federalismin sekä markkinavoimien realiteettien osalta.

Valitettavaa epäsopua eduskunnan työhön toivat kuitenkin perussuomalaiset jotka 35 kansanedustajan voimin pitivät hallussaan määrävähemmistöä joka esti suuret periaatteelliset muutokset perustuslakiin. Perussuomalaiset harjoittivat myös hyvin aggressiivista oppositiopolitiikkaa jolla ne yrittivät jarruttaa kaikkia välttämättömiä ja väistämättömiä yleisinhimillisiä uudistuksia. Jostain hallitukselle käsittämättömästä syystä tämä lisäsi jatkuvasti perussuomalaisten suosiota.

Kriisin alku.

Maanantai, 20.2. 2023:

Hallituksen tiloihin oli kokoontunut sekä hallituspuolueitten että vastuuntuntoista politiikkaa ajavien oppositiopuolueitten terävin johto. Vaikka suuri yleisö ei vielä sitä tiennyt, oli maa ajautumassa äärimmäiseen poliittiseen kriisiin joka uhkasi oikeaksi tulkittua konsensusdemokratiakäsitystä ja -käytäntöä. Tämä oli tapahtumassa siitä huolimatta että nykyinen  hallitus oli toteuttanut kaikkien aikojen demokraattisinta, solidaarisinta, kansainvälisintä, feministisintä ja yleensäkin kaikkien aikojen inhimillisintä politiikkaa.

Todisteena kriisistä hallituksella oli käsissään neljän erillisen gallup-kyselyn tulokset. Näistä hallituksen tilaamista gallupeista ei oltu vielä uutisoitu ja niitten tulokset olivat suorastaan järkyttävät. Niiden mukaan perussuomalaiset voittaisivat seuraavat eduskuntavaalit ja saisivat eduskunnassa ehdottoman enemmistön. Gallupit tukivat tätä tulosta lukemista 51,7% lukemaan 53,8%. Lisäksi tapaamisen alussa pari gallup-asiantuntijaa selosti näkemyksenään että ihmiset eivät välttämättä uskaltaneet gallupeissa ilmoittaa äänestävänsä perussuomalaisia joten todellinen lukema saattoi olla jopa kuudessakymmenessä prosentissa.

Selvää oli että hallituksen suorittama aktiivinen kansalaisten valistustyö sekä jatkuva tulkitusta äärioikeistolaisuudesta varoittaminen ei ollut kaikilta osin onnistunut. Yhtä lailla selvää oli myös se että vaalit olivat aivan liian lähellä eikä kyseistä valistusta vielä entisestään lisäämällä voitu taata edistyksellisten voimien vaalivoittoa. Oli tehtävä jotain muuta ja nopeasti. Demokratia ja kansanvaltainen järjestelmä tuli pelastaa demokraattisilta ja kansanvaltaisilta kiihottajilta. Hallituspuolueet olivat laatineet toimintasuunnitelman jolla perussuomalaisten nousu valtaan estettäisiin ja ennen kaikkea vastuuntuntoisten poliitikkojen ja virkahenkilöiden oma asema saataisiin pelastettua. Oppositiopoliitikot tutustuivat suunnitelmaan ja totesivat että se on ilman muuta hyväksyttävä. Mitään muuta vaihtoehtoa ei olisi. Edistyksellinen kansanvalta olisi pelastettava perinteisen kansanvallan mädätykseltä.

Tiistai, 21.2. 2023.

Sekä hallituksen että vastuuntuntoisen opposition puoluejohtajat olivat hetkeä aikaisemmin poistuneet tasavallan presidentin virka-asunnosta. Tapaaminen presidentin kanssa oli kestänyt tunnin ja myös presidentti oli hyvin nopeasti tullut siihen johtopäätökseen että hallituksen kehittämä suunnitelma oli pantava toimeen. Jotta suunnitelman toteuttaminen onnistuisi ilman kitkaa presidentti saapui eduskuntaan vielä samana päivänä ja ilmoitti että äärioikeiston vaalivallankaappausuhan takia Suomi on asetettu kolmeksi seuraavaksi kuukaudeksi puolustustilaan.

Perussuomalaisia lukuunottamatta eduskunta vahvisti puolustustilan joka ei näkynyt katukuvassa muuten kuin poliisien määrän lisääntymisenä. Lähinnä puolustustila oli voimassa seuraavaa päivää varten jolloin hallituksen suunnitelma tuotiin eduskunnan kiireellisesti päätettäväksi. Oli tietysti selvää että perussuomalaiset toteaisivat suunnitelman olevan laittoman – mitä se teknisesti ottaen varmaan olikin –  mutta puolustustilavaltuuksilla tämä suunnitelma voitaisiin joka tapauksessa viedä läpi. Olihan kyseessä kuitenkin suomalaisen edistyksellisen demokratian pelastaminen.

Keskiviikko, 22.2. 2023

Hallituksen suunnitelma tuotiin eduskunnan nopeutettuun käsittelyyn. Puolustustilalain suomilla valtuuksilla eduskunnan istunto oli suljettu yleisöltä, tosin vastuuton vaihtoehtomedia oli ehtinyt vuotaa hallituksen suunnitelman julkisuuteen. Hitaasti syttyvät suomalaiset kuitenkin protestoivat lähinnä netissä. Minkäänlaisia suurempia mielenosoituksia ei ollut. Perussuomalaiset vastustivat käydyssä keskustelussa suunnitelmaa ankarasti ja alkoivat käyttää ns. jarrutuspuheenvuoroja venyttääkseen asian etenemistä varsinaiseen äänestykseen. Näytti siltä että ne olisivat valmiita jatkamaan niitä loputtomiin. Niinpä puolustustilaan vedoten tasavallan presidentti määräsi poliisin viemään eduskunnan työtä häiritsevät perussuomalaiset kansanedustajat kolmeksi vuorokaudeksi turvasäilöön Pasilan poliisivankilaan. Tämä siksi, että nimenomaan perussuomalaisten tiedettiin suunnittelevan vaalivallankaappausta ja sitä kautta pyrkivän kumoamaan tai muuttamaan perustuslain mukaisen valtiojärjestyksen.

Kun perussuomalaisten kansanedustajat oltiin viety turvasäilöön, saattoi eduskunta aloittaa asiaa koskevan äänestyksen. Hallituksen suunnitelma hyväksyttiin äänin 165 – 0. Äänestyksen tuloksesta ja suunnitelmasta ilmoitettiin heti Brysseliin Euroopan Unionin komissiobyroohon joka otti asian välittömästi käsittelyynsä.

Torstai, 23.2. 2023, BrysselEU:n komissiobyroon uusi komissaaripääsihteeri Federica Mogherini oli saapunut pitämään suuresti odotetun puheen EU:n parlamentille. Etukäteen tiedettiin että puhe koskisi Suomen demokraattiseen järjestelmään kohdistunutta uhkaa mutta se olisi vielä epäselvää kuinka EU tulisi asiaan suhtautumaan. Mogherini kuunteli hieman aplodeja, nosti kättään rauhallisella ja rauhoittavalla eleellä hiljentäen suosionosoitukset ja aloitti sitten puheensa:

- Toverit eurooppalaiset. Suomen tasavallan presidentti, hallitus ja eduskunta on kääntynyt komissiobyroon puoleen ja pyytänyt sen apua estääkseen tulevissa eduskuntavaaleissa odotettavissa olevan äärioikeiston vaalivallankaappauksen.

(Aplodeja)

- Avunpyynnön sisältö on seuraava. Suomen eduskunta  ja hallitus pyytävät, että ne asetetaan suoraan EU:n komissiobyroon vallan alaiseksi ja eduskunta toimii jatkossa komissiobyroolle alistettuna Suomen alueen valtionhoitovirastona ja hallitus puolestaan sen johtokuntana. Lisäksi ne ehdottavat että kaikki vastuuntuntoiset poliittiset eduskuntapuolueet jatkavat toimintaansa tämän valtionhoitoviraston alivirastoina, joitten toimesta täydennetään varsinaisen valtionhoitoviraston ja sen johtokunnan jäsenistöä edellisten siirtyessä eläkkeelle tai halutessaan toisiin tehtäviin. Sekä valtionhoitoviraston että siihen kiinteästi kuuluvien virastojen toiminta rahoitetaan suomalaisin verovaroin ja kyseisten yksiköitten henkilökunnan työsuhteet turvataan. Samalla perussuomalaisten poliittinen toiminta kielletään pysyvästi ja valtionhoitovirasto jatkaa toimintaansa 165 valtionhoitajabyrokraatin voimin.

(Voimakkaita aplodeja. Mogherini nosti jälleen kätensä vaimentaen aplodit.)

- Toverit eurooppalaiset. Komissiobyroo tuntee suuren eurooppalaisen vastuunsa ja asiaa tarkkaan harkittuaan se on päättänyt hyväksyä suomalaisten avunpyynnön. Suomi siirtyy nyt Euroopan Unionin protektoraatiksi. Eläköön yhtenäinen, jakamaton ja demokraattinen Eurooppa!

(Erittäin voimakkaita aplodeja. Mogherini seisoi kädet puuskassa ja kuunteli tällä kertaa aplodeja viisi minuuttia ennen kuin kohotti  jälleen kättään lopettaen suosionosoitukset.)

Perjantai, 24.2. 2023, Helsinki

Vielä vuorokautta aikaisemmin eduskunnan nimellä tunnettu valtionhoitovirasto kokoontui avajaisiinsa. Avauspuheenvuoron piti aikaisemmin pääministerinä tunnettui henkilö joka nykyisin oli valtionhoitoviraston johtokunnan puheenjohtaja. Selvästi liikuttuneena hän aloitti puheenvuoronsa:

- Toverit eurooppalaiset! Vielä hetki sitten järjestelmäämme kohdistui ennennäkemätön uhka äärioikeiston seuraavissa vaaleissa suorittamasta vallankaappauksesta. Päättäväisten toimien seurauksena demokratia ja kansanvalta on nyt kuitenkin pelastettu. Mutta ennen kuin aloitamme uuden, tärkeän työmme valtionhoitovirastona meidän täytyy jättää seuraaville sukupolville äärimmäisen tärkeä viesti: Ei koskaan enää!

(Voimakkaita aplodeja)

- Ei koskaan enää! Siksi valtionhoitoviraston johtokunta esittää hyväksyttäväksi päätöksen että perussuomalaiset kielletään puolueena ja yleensäkään minkäänlaisena järjestäytyneenä organisaationa ja sen varat takavarikoidaan valtiolle käytettäväksi yleishumanistisiin tarkoituksiin.

- Perussuomalaisten kansanedustajat tullaan vapauttamaan turvasäilöstä ja niin he kuin muutkin perussuomalaisten organisaation jäsenet voivat elää vapaina mutta heidän on jatkossa luovuttava kaikesta poliittisesta toiminnasta. Mikäli he jatkavat äärioikeistolaisen kansallismielistä ja separatistista poliittista toimintaa, astuu kuvioihin suomalainen oikeusjärjestelmä joka on tunnettu humaanisuudestaan mutta joskus tulee eteen tilanteita joissa sen on arvioitava asiaa yksinomaan yleisen turvallisuuden lähtökohdasta. Tämä on juuri sellainen tilanne ja jatkossa kyseisen politiikan harjoittajat tulevat saamaan syytteen törkeästä maanpetoksesta. Laki antaa siihen mahdollisuuden ja suoranaisen velvoitteen. Siinähän lukee selkeästi:

”Aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi.”

- Niin kuin tiedämme, on Suomi jo perustuslakinsa perusteella osa Euroopan Unionia, eli laki maanpetoksesta koskee tässä tapauksessa nimenomaan syytettyjen suunnittelemia rikoksia EU:ta kohtaan. Syytetyt ovat selvästi pyrkineet saamaan aikaiseksi Suomen eron EU:sta eli toisin sanoen saattamaan osan EU:n aluetta vieraan vallan, tässä tapauksessa siis Suomen vallan alaiseksi. Tällaista toimintaa ei demokraattinen yhteiskunta voi sallia, ja vaikka perussuomalaiset ovatkin toistaiseksi armahdettu, niin muistutan  että mikäli he palaavat rikolliseen poliittiseen toimintaansa astuu silloin voimaan laki kaikessa ankaruudessaan.

(Erittäin voimakkaita aplodeja)

Perjantai, 24.3. 2023, Helsinki

Tasavallan presidentti kävi adjutanttinsa kanssa läpi valtionhoitoviraston johtokunnan lähettämää tilanneraporttia. Perussuomalaisten puoluekoneisto oli hajotettu, sen varat takavarikoitu ja uhka joutumisesta valtiorikostuomioistuimeen näytti näivettäneen sen toiminnan.  Valitettavasti turvasäilöstä vapautetut persujen kansanedustajat olivat lähes kaikki livahtaneet Norjaan ja sieltä Yhdysvaltoihin. Siellä ne perkeleet olivat perustaneet pakolaishallituksen. Minkä ihmeen pakolaishallituksen? Eihän Suomea sentään oltu miehitetty. Valitettavasti trumpilainen hallinto ei suostunut luovutuspyyntöihin vaan oli puolestaan antanut noille rikollisille poliittisen turvapaikan.

Vaikka pakolaishallitus nettisivuineen olikin piikki hallinnon lihassa niin tärkeintä oli se tieto että kaduilla oli rauhallista. Vaihtoehtomediassa asiasta protestoitiin tietysti tulikivenkatkuisesti erilaisten nimimerkkien suojassa mutta protestit jäivät kuitenkin netin bittiavaruuteen eivätkä muuttuneet minkäänlaiseksi konkreettiseksi toiminnaksi. Presidentti ymmärsi että tympiintyneet kansalaiset olisivat todellakin saattaneet äänestää perussuomalaiset ehdottomaan enemmistöasemaan mutta koska heiltä se mahdollisuus oltiin nyt viety, piti pelko työpaikan menetyksestä kansalaiset edelleenkin kotonaan hiljaisina ja kuuliaisina hallintolampaina niin kuin heidän osansa olikin. Se oli tilanteessa pääasia. Presidentti saattoi todeta, että vaikka keinot olivat ehkä hieman rumia niin vastuullinen demokraattinen koneisto oli voittanut ja estänyt äärioikeistolaiseksi tulkittujen tahojen yrityksen ottaa itselleen maassa valta eduskuntavaalien avulla.

Niin no, sehän oli virallinen epistola jota presidenttikin tulisi julkisuudessa jatkuvasti toistamaan. Hän tiesi hyvin, että juuri pelastetussa järjestelmässä oli sekä tyhmiä että idealisteja ja yleensä molempia yhtä aikaa. Presidentti ei ollut kumpaakaan ja hän ymmärsi oikein hyvin että demokratiaa romuttamalla ei pelastettu demokratiaa vaan vallitsevan järjestelmän jäsenten edut ja oikeusturva. Toisissa olosuhteissa he itse olisivat oikeudessa syytettyinä – ja perustellusti – törkeästä maanpetoksesta. Ei kyse ollut siitä kuka oli oikeassa. Kyse oli siitä, kuka oli härskimpi, kenellä oli mahdollisuus ja kuka iskisi ensin. Järjestelmä iski ennen vaaleja, pelasti itsensä ja normalisoi tilanteen. Suomalaiset puristivat nyrkkiä taskussaan mutta jatkaisivat elämäänsä hyvinä itäsaksalaisina. Tilanne oli rauhoitettu eikä poikkeusvaltuuksia enää tarvittu.

Näin ollen presidentti allekirjoitti päätöksen puolustustilan lopettamisesta.

Demokratian kriisi oli ohi. Demokratiahan siinä hävisi mutta valtaa hallussaan pitävä koneisto puolestaan voitti. Ja vain sillä oli merkitystä.

Lukijalle: Inspiraatio tähän fiktiiviseen kirjoitukseen tuli vallitsevasta eurooppalaisesta tilanteesta. Tarkemmin ottaen kahdesta, keskenään varsin ristiriitaisesta asiasta:

a) Unkarissa pidetään rehelliset vaalit. Kansallismieliset ottavat selvän voiton ja sen jälkeen muodostavat hallituksen. Vasemmistoliberaalit näkevät, että kyseessä on uhka demokratialle.

b) Italiassa pidetään rehelliset vaalit. Kansallismieliset ottavat selvän voiton mutta eivät voi muodostaa hallitusta koska EU suorittaa maassa tosiasiallisen vallankaappauksen. Vasemmistoliberaalit eivät näe asiassa minkäänlaista uhkaa demokratialle.

Kuka ja mikä oikeastaan on se uhka demokratialle?

No, hyvää alkanutta kesäkuuta kaikille joka tapauksessa.40 kommenttia:

Vittuuntunut NettoVeronmaksaja kirjoitti...

Federican puhe toi mieleen muistoja menneisyydestä: https://www.youtube.com/watch?v=syI_B8a5IV4

joppos 123 kirjoitti...

Taitaa hallintoamme ihan oikeasti pelottaa aseellinen kansannousu kun voimaan astunutta EU:n asedirektiiviä on sorvattu tiukemmaksi kuin mitä itse direktiivi vaatii. Aseenkantoluvan saanti on tehty entistä vaikeammaksi.
Esimerkiksi meikäläinen jos hakisi lupaa vaikkapa 9mm pistoolille niin minun pitäisi kuulua ampumaseuraan 2 vuotta ja harrastaa aktiivisesti ( se, että olen kuulunut maamme suurinpaan ampumayhdistykseen jo reilut 30 vuotta ei ole mitään merkitystä)
Samaan aikaan voin lampsia asevarastolle ja kuitata sieltä minkä keksinnön hyvänsä ja siihen mielivaltaisen määrän ampumatarvikkeita.
Toinen mielenkiintoinen juttu on lipaskoon rajoittaminen 10 patruunaan. Nopealla gookkelihaulla en löytänyt yhtään AK47:n lipasta tuolla patruunamäärällä, toki voi löytyä.
Nykyiset lippaat tulevat laittomiksi ja hallussapito vaikka asetta ei omistaisikaan tulee rangaistavaksi.
Lipaskoollahan ei sinänsä ole merkitystä, parilla puupalalla ja jeesusteipillä niitä voi sarjoittaa rinnan niin paljon kuin hauis kestää.
Eli jos takan reunalla on muistoesineenä vaikkapa vanha Suomikonepistoolin lipas niin se onkin jatkossa laiton.
Itselläni sellainen löytyy, on hienot kaiverrutetut laatat ja kiitokset palveluksesta eräässä joukossa. Se on täysin virheetön ja toimintakelpoinen, jatkossa siis laiton ja pitäisi luovuttaa poliisille tai saada sille erityislupa Pääesikunnasta.
Samanlaisia muistoesineitä löytyy varmasti tuhansia kolleegoiden takanreunuksilta, on meinaan ollut aika yleinen muistoesine.
Tässähän ehtii vielä mainiosti rikosrekisteriin ennen kuin pääsee eläkkeelle, en meinaan aio luopua lippaasta.
Hyvä asiahan tässä on se, että lippaat eivät ole aikaisemmin olleet luvanvaraisia joten kukaan ei tiedä kuka niitä omistaa ja kuinka paljon.

joppos 123 kirjoitti...

Hallussani siis Suomi kp: rumpulipas. Jos lakiesitys menee läpi niin se on ampumarikos josta sanktiona sakkoa tai 2 vuotta linnaa (tuo 2 vuotta linnaa myös se raja mistä menettää sotilasarvonsa).
Jumalauta, tässähän pääsee historialliseen porukkaan. Asekätkijöiden kunnioitettuun seuraan.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Vittuuntuneelle NettoVeronmaksajalle ja joppos 123:lle & kiitos kommenteistanne. Kirjoituksen pohjana oli myös se tuumailu mitä olen viime aikoina tuumaillut eli kuinka käy, jos EU-eliitti – ja meidän nilkit siinä sivussa – tajuavat menettävänsä valtansa tulevissa vaaleissa?

Suostuvatko ne siihen? Ja jos eivät, niin mitä ne yrittävät?

VNV: Mulla oli mielessä Mussolini mutta kyllä tuokin käy hyvin EU-parlamentin tunnelmaan.

joppos 123: Olen asiasta täysin samaa mieltä kanssasi. Tässä pyritään Erkki Tuomiojan linjaan eli ”sivistyneessä maassa aseita on vain viranomaisilla” tosin sen tosiasiallinen versio on ”alistetussa maassa aseita on vain viranomaisilla”. Ja tuo lipashomma on hyvä esimerkki asiasta jossa on sanottu ”mitä” ennen kuin on ajateltu ”miten” (kysymys ”miksi” on noille liian vaikea). Mullakin on kirjahyllyssä koristeena Suomi-kp:n tankolipas. Se on ostettu yksityiseltä ilman mitään dokumentteja. Paljonkohan tuollaisia lippaita Suomessa on? Kymmeniä tuhansia? Alkaako poliisi sitten ratsaamaan joka ristuksen kämpän siinä toivossa jos vaikka löytyisi laiton lipas? Se ei sitten seuraavaan pariin vuoteen ehdi muuta tekemäänkään.

Mutta noin vakavasti ottaen koko touhun idea on riisua tavalliset kansalaiset kaikista aseista. Raja menee tällä hetkellä puoliautomaateissa ja lipaskoossa mutta seuraavana ovat taatusti vuorossa myös tavalliset metsästysaseet.

joppos 123 kirjoitti...

Se millä tiekentuneita aselakeja perustellaan on täyttä tuubaa. Terroristit ja rikolliset eivät tee yhtäkään tekoa laillisilla aseilla. Terojen kikkahan on esim Euroopassa se, että aseet ostetaan osina eri puolilta ja kootaan sitten toimivaksi värkiksi. Kokonaisten toimintavalmiiden aseiden osto jopa pimeiltä markkinoilta on teroille liian riskialtista puuhaa sillä eivät rikolliset välttämättä symppaa näiden vatipäiden pyrkimyksiä.
Osina ostettuna riski on siis paljon pienempi.
Jatkossa myös 3D tulostustekniikan kehitys tulee hankaloittamaan asevalvontaa. Jo nyt voidaan tulostaa ase joka kestää joitakin laukauksia mutta tulevaisuudessa paljon enemmän.
Koko homman tarkoitus on siis saada pois lakiakunnioittavien tavallisten ihmisten aseet, yksi merkittävä askel kohti diktatuuria.
Hallinto pelkää tosissaan kansalaisiaan, mikä on demokratian kannalta juuri niin kuin pitääkin. Homma halutaan kääntää päinvastoin, kansa pelkää hallintoa.
Saas nähdä koska käydään metsästysaseiden kimppuun. Veikkaan, että siinä vaiheessa alkaa todellakin uusi asekätkentäoperaatio Suomessa. Olet joskus siitä kuviosta tehnyt hyvän kirjoituksenkin.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo aselaki ehdotus on toki jumalattoman tiukka, mutta, muistutan herroja siitä, että nyt jo edesmennyt britti P.A.Luty kirjoitti kirjan jossa on erinomaiset ohjeet konepistoolin tekemiseen.
Jopa niin hyvät ohjeet että useammassakin maassa on virkavalta hyvin työllistetty näiden keksintöjen talteenottamisessa.
Kaikki osat ovat tehtävissä rautakauppatavarasta joita voi (vielä) ostaa ilman lupaprosessia.
Suosittelen lämpimästi tutustumaan tuohon teokseen joka löytyy myös netistä.
Muistetaanpa vielä mitä Mao-setä sanoi aikoinaan vallasta ja kiväärin piipuista, täytyy vain pitää huoli siitä että ne piiput ovat kansalaisten hallussa, ei EU:n.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys joppos 123:lle ja Anolle & kiitos kommenteistanne.

joppos 123: Jep. Totesit:

”Koko homman tarkoitus on siis saada pois lakiakunnioittavien tavallisten ihmisten aseet, yksi merkittävä askel kohti diktatuuria.Hallinto pelkää tosissaan kansalaisiaan, mikä on demokratian kannalta juuri niin kuin pitääkin. Homma halutaan kääntää päinvastoin, kansa pelkää hallintoa.”

Ja juuri tässä on villakoiran ydin. Koska hallinto ei ole enää olemassa kansalaisiaan vaan itseään varten. Se kirjoitus mihin viittasit oli varmaan tämä:

http://yrjoperskeles.blogspot.com/2008/12/tapahtui-huitsinnevadan-poliisissa.html

Ano: Valta kasvaa kiväärin piipusta, se on totta ja olen samaa mieltä että piippujen kannattaa olla kansalaisten hallussa. Mutta muuten tuumin että ei Suomessa tavalliset ihmiset rakentele konepistooleja, ne vaan haluavat säilyttää itsellään ne aseet joita heillä jo on. Ja hyvin harva sellaista rupeaa sorvailemaan muutenkaan. Siihen kun vaaditaan kumminkin osaamista. Jos tarkoitit mahdollista kapinasysteemiä niin on huomattavasti halvempaa ja helpompaa ostaa tarvittavaa kalustoa venäläisiltä yrittäjiltä jotka varmasti hoksaavat markkinaraon jos sellainen tulee.

Anonyymi kirjoitti...

Tuumin tässä, että pitäisiköhän alkaa laittamaan turvapaikkahakemusta Eesti vabariikkiin..Vai odottaisiko ensikevään vaaleihin asti?
Huru-ukko

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Huru-ukko. Moni yrittäjähän on samankaltaisen ratkaisun jo tehnyt. Ensi kevään vaalit aiheuttavat minullekin kylmiä väreitä.

Aaro Kustaanheimo kirjoitti...

Minä olen tästä asedirektiiviasiasta kirjoittanut julkisesti omalla nimelläni jo yli vuosi sitten. Lisätietoja löytää, kun kirjoittaa Googleen "Aaro Kustaanheimo" ja painaa Enter.

joppos 123 kirjoitti...

Tulevista vaaleista sen verran, että pitää muistaa kuka, keneltä ja millä otannalla tekee nykyisiä galluppeja.
En oikein jaksa uskoa, että SDP:n toinen jalka haudassa osasto olisi yhtäkkiä aktivoitumassa. En usko myöskään siihen, että duunarit olisivat löytäneet henkisen kotinsa sossuista. Eihän SDP ole aikoihin ajanut duunarin etua kuten ei vasemmistoliittokaan.
Valtamedia on jo teoillaan osoittanut oman asemoitumisensa poliittisessa kentässä joten virhemarginaalit lienee jotain ihan muuta kuin heidän ilmoittamansa.
Media pyrkii aina vaikuttamaan ja nykyisin se on aika lailla Göbbelsin perinteitä jatkavaa propagandaa.
Ei duunaritkaan tyhmiä ole ja hekin hoksaavat aika pian, että perkele soikoon. Me tehdään duunit, rahat jaetaan elintasoläpsyttelijöille ja rikollisille. Niskaan kustaan ja väitetään sitä sateeksi.
Saas nähdä mitä tuleman pitää muutta yksi asia on varma, propaganda ja loanheitto persuja kohtaan senkuin lisääntyy mitä lähemmäksi uurnillemenopäivä tulee.
Populismista persuja syyttävät puolueet tulevat vielä takomaan uudet ennätykset populismissa.
Vähän kuin Kreikan malliin, kohta lupaillaan jo lounaaltapaluurahaa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Aaro Kustaanheimolle ja joppos 123:lle.

Aaro: Viesti välitetty.

joppos 123: Galluppeihin kannattaa suhtautua varauksella. SDP:llä taas on jo molemmat jalat akateemisessa haudassa. Ei niitä duunarit kiinnosta. Niitten äänet kyllä kiinnostaa ja joku höhlä niitä vielä äänestää kun on äänestänyt ennenkin. Persuja vastaan tullaan hyökkäämään ennen seuraavia vaaaleja enemmän kuin koskaan. Erityisesti valtamedian puolelta. Se on puolensa valinnut.

Vasarahammer kirjoitti...

Juncker uhosi äskettäin, että populistit tuhotaan ennen seuraavia europarlamenttivaaleja. Jotenkin tuntuu, että kyseinen rapajuoppo ei moiseen pysty. Katsotaan, mitä tulee.

Tämän jutun jatkoksi voisi kirjoittaa, että sama toistuu edelleen muissa EU-maissa, joissa "populistit" menestyvät liian hyvin. Lopulta EU-komissio muodostaa paneurooppalaiset puolueet ja kieltää separatistiset puolueet. Sen jälkeen tie on avoin kohti keskusjohtoista "federaatiota".

EU-eliitin käytös Italian hallitusta muodostettaessa kertoo, että haluja olisi kukistaa "populismi" voimatoimin, mutta kyvyt vielä puuttuvat. Ehkä komission pitäisi edetä pienin askelin ja muodostaa ensin EU-tason turvallisuuspoliisi ja sen jälkeen armeija. Sitten olisi "populismin" kukistamiseen tarvittavat välineet olemassa.

Vasarahammer kirjoitti...

Ykä: "Persuja vastaan tullaan hyökkäämään ennen seuraavia vaaaleja enemmän kuin koskaan. Erityisesti valtamedian puolelta. Se on puolensa valinnut."

Persuja vastaan ei välttämättä hyökätä, vaan valtamedia voi teeskennellä, että persuja ei ole olemassakaan. Persuista Laura Huhtasaari tuntuu herättävän suurinta pelkoa, jos häneen kohdistuvasta mustamaalauksesta jotakin voi päätellä.

joppos 123 kirjoitti...

Valtamdia on jo uskottavuutensa menettänyt. Liikaa valheita ja aina jäänyt niistä kiinni.
Ei nappaa.
Vanhin poika soitti ja on valmis barrikaadeille, mitäs tohon vois vastata?

Kumitonttu kirjoitti...

Aselakien kiristys on oma juttunsa, jolla ei ole mitään merkitystä turvallisuuden kanssa. Jos turvallisuutta haluttaisiin parantaa, niin Suomi laittaisi rajat kiinni diskotanssijoilta, säätäisi raiskauksista rikosvälineen takavarikoitavaksi valtiolle ja - ennen kaikkea - kieltäisi Vihreän ajatusterrorin. Ei kai kukaan ole niin tyhmä, että kuvittelisi aseen olevan vaarallisempi kuin sen käyttäjän? Idiootit linnaan, oli sitten kyse pottunokista tai karvaranteista.

Tommy Robinsonin tapaukseen liittyen luin jostain, että Englannin poliittinen järjestelmä kuohitsee ne, jotka eivät rettelöi sen sijaan, että se kuohitsisi ne, jotka rettelöivät. Demokratia aiheuttaa aina Curley-ilmiön. Siksi demokratian vastustajia pidetään "äärioikeistolaisina", vaikka todellisuudessa pahimmat kaasuttajat, uunittajat ja mielipideraiskaajat ovat AINA poliittisen kentän vasemmassa laidassa kulkevat (idiootit).

Trilisser kirjoitti...

Vaaleissa on pelottavaa se, että niin moni äänestäjä on täydellisen tyhmä. Omalla itäsuomalaisella paikkakunnalla esimerkiksi moni maanviljelijä ja metsästäjä äänestää Vasemmistoliittoa. Mini yrittäjä äänestää demareita. Ahkera kirkossakävijä ja aika konservatiivis3sti ajatteleva nainen äänestää Tavjaa ja tämän hengenheimolaisia.. Ts. äänestetään puolueita, joille pieni maaseutukunta on yhtä arvokas kuin purukumi kengänpohjassa. Jos ihmiset äänestäisivät asiaperusteilla, PS saisi murskavoiton.

Veijo Hoikka kirjoitti...

No, onneksi valonpilkahduksia tuikkii siellä täällä, jospa Suomessakin jatkossa.
Esim. Italian vaalitulosta ei höperö vanhus kyennyt lakaisemaan edes EU-luudalla roskiin.
Sloveniassa Janez Jansa voittanee vaalit, vahvistaen eurooppalaisten kansojen rintamaa https://www.politico.eu/article/slovenian-survivor-targets-victory-a-la-orban/
Itä-Saksan lahja Lännelle, Angebola M alkaa menettää virulenssiaan, Junkkerille naureskellaan jo ympäri maailmaa ja Soroksen muistosanat lähestyvät RIH.

Seuraavat vaalit ratkaisevat Suomen kohtalon pitkälle tulevaisuuteen. Toivottavasti nykyinen eliitti kunniaelätteineen pääsee toteuttamaan itseään vaikkapa abortoimalla hillotolpilla maleksivat ruunat.

joppos 123 kirjoitti...

Asiasta kiraffiin. Laitoin ison matalareunaisen astian täynnä vettä paripaäivää sitten ulos ja tänään jo bongattu 2 siiliä, 3 oravaa ja lukematon määrä erillaisia pikkulintuja joko juomassa tai rypemässä paljussa. Pidetään noista huolta näin kuivuuden aikaan. Kaikki lukijat voisi tehdä saman. Samalla pallollahan täällä ollaan.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Vasarahammerille, joppos 123:lle, Kumitontulle, Trilisserille ja Veijo Hoikalle & kiitos kommenteistanne.

Vasara:

Viesti1: Tuo sama saattaa toistua niissä muissa EU-maissa vielä aikaisemmin sillä Suomihan menee siinä viimeisessä jarruvaunussa. EU:n toiminnasta todellakin näkee että se kaipaa itselleen KGB:tä KGB:n valtuuksilla ja harmittelee kun sillä ei sitä vielä ole.

Viesti2: Tällä hetkellä asia näyttää tuollaiselta mutta veikkaan että kun vaalit lähestyvät niin media ei kerta kaikkiaan malta mieltään vaan aloittaa ryöpytyksen. Valtamedian viha Lauraa kohtaan on ymmärrettävä. Hän on kaunis, karismaattinen ja älykäs. Hieno keulakuva toisinajattelijoille. Keulakuva täytyy tahria. Keinolla millä hyvänsä.

joppos 123:

Viesti1: Siihen vois vastata että ei vielä kannata. Suomalaisten pinna venyy hirvittävän pitkälle ja barrikadille ei löydy vielä tarpeeksi kavereita. Voi todeta että meidät vielä tässä vaiheessa napsittaisiin yksi kerrallaan kuin teeret oksalta.

Viesti2: Olipa muuten hyvä vinkki. Vein astiallisen vettä ulos saman tien. Eläimillä vesi on nyt kortilla ja kavereita tarttee auttaa.

Yksityisviesteistä: Kiitos, mutta laitatko nuo jatkossa suoraan sähköpostiin (löytyy sivupalkin kohdasta ”tietoja minusta”). Tämä siksi, että tuo bloggerin perhana ei laita enää kommentteja sähköpostiin (johtuu vissiin siitä EU:n tietosuojasysteemistä) ja kommentit täytyy lukea bloggerin omassa editorissa. Missä niistä taas ei näy kuin pari ensimmäistä lausetta ja loput jäävät sitten piiloon. Blogger kieltämättä heikensi käyttömukavuutta tällä ”uudistuksella”.

Kumis: Juuri näin. En nyt äkkiseltään muista linkkiä mutta siinä olevan tilaston mukaan laillisten tuliaseitten omistajat tekevät suhteessa vähemmän väkivaltarikoksia kuin muut. Tällä toiminnalla halutaan kansalaiset aseettomiksi ts. avuttomiksi.

Trilisser: En haluaisi sanoa tyhmäksi vaan harhaanjohdetuksi, nimenomaan valtamedian toimesta. Mutta onhan kyllä ikävän tosi että moni ihminen sekoittaa keskenään vaalit ja ravivedon ja kuvittelee voittaneensa kun se hänen äänestämä esmes kepulainen ehdokas menee läpi. Se kepulainen ehdokas joka ei nakkaa tuosta äänestäneestä paskaakaan.

Veijo: Totta joo. Sloveniakin pääsi maistelemaan viitisenkymmentä vuotta sitä sosialismin ja pakkovallan ihanuutta. Slovenia on muuten siitä mielenkiintoinen maa että en ole koskaan kuullut kenenkään sanovan siitä ensimmäistäkään pahaa sanaa.

joppos 123 kirjoitti...

Slovenia on siitä hieno mesta, että paikalliset todella aidosti ylpeitä maastaan. Kävin 2012. Italian kupeessa mutta ihan eri kuin Italia.Lämmin suositus.

Tuumailija kirjoitti...

Tätä kauhuskenaariota lukiessa en voinut olla ajattelematta, että ehkä on hyvä alkaa vähin äänin petaamaan pysyvää työpaikkaa Japaniin ja hakea kansalaisuutta. Siinä vaiheessa kun Euroopassa kansallinen demokratia vaihtuu kansandemokratiaksi, on hyvä nostaa kytkintä.

Suuriin ikäluokkiin kuuluva oikeistokonservatiivinen isäni on kutsunut kylmän sodan aikaa "demokratian ajaksi" pilkaten tällä entisiä Itä-Euroopan kansandemokratioita, etenkin DDR:ää. Aiemmin juttu nauratti, mutta nyt minulla alkaa hymy hyytyä kun ajattelen että saan vielä itse kokea "demokratian ajan".

Anonyymi kirjoitti...

Nyt on loistava aika alkaa harrastamaan jälleenlatausta, tulevaisuudesta kun ei ole pahemmin tietoa. Ruuti ja nallit säilyvät vuosia avaamattomissa rasioissa, parhaimmillaan kymmeniä vuosia.

Ari

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys joppos 123:lle, Tuumailijalle ja Arille & kiitos kommenteistanne.

joppos 123: En ole koskaan käynyt Sloveniassa. Muutama tuttava on. Sloveenithan ovat länsislaaveja mutta kaverit ovat kertoneet että Slovenia muistuttaa tunnelmaltaan lähinnä Itävaltaa. Tulee myös nostaa hattuja sloveeneille siinä mielessä että kun Jugoslavian hajoamissodat alkoivat niin Slovenian kevyesti aseistetut paikallisjoukot panivat pleksiin Jugoslavian armeijan raskaammin aseistettuja joukkoja.

Kai muuten huomasit sen jutun yksityisviesteistä?

Tuumailija: Ei huonompi vaihtoehto. Japanin kansalaisuutta ei vaan saa helposti. Se kun on fiksu maa. Kysy neuvoa Marutei Tsuruselta. Ja minä vähän väitän että me jo elämme sitä ”demokratian aikaa”. Se vaan menee ajan myötä vielä enemmän ”demokraattisemmaksi”. Ettei jopa kansandemokraattiseksi.

Ari: Jep. Ja valmiita patruunoita kannattaa ostaa kun niitä vielä myydään.

Qroquius Kad kirjoitti...

Itselleni on tullut vastaan tasan yksi negatiivinen lausuma sloveeneista. Asialla oli Marco "Luca Moconesi" Casagrande, joka teoksessaan "Mostarin tien liftarit" nimitteli sloveeneja Balkanin ruotsalaisiksi ja paskahousuiksi.

Casagrande on suunnilleen yhtä luotettava todistaja kuin Børge "Sven Hassel" Pedersen. Samoin kuin viimemainittu kuunteli tanskalaisten SS-veteraanien sotajuttuja, joista osa oli jo valmiiksi keksittyjä ja kertoi ne itselleen tapahtuneina keksien päälle vielä lisän lisää, on Casagranden lähipiirissäkin tiettävästi epäilty hänen minkäänlaista osallistumistaan Bosnian sotaan.
"Mostarin tien liftarit" on joka tapauksessa selvästi tunnistettavissa aivan samanlaiseksi fiktioksi kuin Hasselinkin teokset.

Bloggauksessa kuvattua demokratiansuojausmenettelyä saanemme tosiaan odottaa vuoteen 2023. Seuraava hallitus sen sijaan saattaa hyvinkin aloittaa mediansuojelulailla:
Helsingischer Beobachter on viime aikoina alkanut sallia maahanmuuttoa koskevissa kirjoituksissa kriittistä kommentointia, joka vielä jokin aika sitten sensuroitiin systemaattisesti.
Joku voisi pitää tätä ilahduttavana, mutta kun samaan aikaan uutisoidaan vähän väliä vihapuheen vaarantavan koko yhteiskunnan, ihmiskunnan ja universumin (viimeksi tällä viikolla:
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/vihapuhe-on-suuri-yhteiskunnallinen-ongelma-turvallisuutta-suomessa-varantaa-myos-syrjaytyminen/6931012#gs.IOChVno),
näyttäytyy Helsingin Totuuden sallivampi linja päinvastaisena:
sillä kerätään todistusaineistoa, joka esitellään ensi keväänä eduskunnassa sananvapaussuojelulain perusteluina.

Mitä tälle kaikelle voi tehdä? Kapinointi kun ei meiltä suomalaisilta historiallisessa katsannossa ole koskaan onnistunut:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luokka:Kapinat_Suomessa

Kapinoita on ollut vähän, ja vaikka porukkaa olisi ollut suhteessa paljonkin (Nuijasota ja Punakapina), on kapinallisille aina tullut kuokkaan hallituksen joukoilta.
Joten en ole edelleenkään sen vaihtoehdon suhteen mitenkään toiveikas, enkä jaksa nähdä sitä realistisena tulevaisuudenskenaarionakaan, ellei tilanne sitten muutu vastaamaan vuodenvaihdetta 1917-18:
kapinalliset saavat jonkun suuremman ulkopuolisen tekijän selustakseen. Tammikuussa 1918 se oli molemmilla: kapinalliset luottivat Venäjän tukeen ja kansallismieliset Saksan, joista vain jälkimmäinen realisoitui.

En usko, että mitään onnistunutta kapinaa voitaisiin nytkään saada aikaan ilman tällaista ulkopuolista selkänojaa. Sehän olisi ensimmäinen kerta Suomen historiassa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Qroquius Kad. Casagrandesta en osaa sanoa mitään. Hasselin kirjoja olen lukenut yhden ja siinä oli aseena Kalashnikov joka kyllä kehitettiin kakkosrähinän jälkeen. Muutenkin tuumasin että tää oli tässä.

Olen törmännyt tuohon mainitsemaasi vihapuheuutisointiin. Se on melko mielenkiintoista. Maassamme haittamaahanmuuttajat harjoittavat jatkuvaa väkivaltaa kantasuomalaisia kohtaan. Se ei ole vihamitään. Suomalaiset jotka arvostavat kyseistä asiantilaa ovat vihapuhujia.

Näkisin muuten että vuoden 1918 kapinassa Saksan tuki ei ollut valkoisille toiminnan alkaessa vielä ollenkaan varma. Toki jääkärit koulutettiin Saksassa mutta kun venäläisten aseistariisuminen Pohjanmaalla alkoi niin ne olivat vielä siellä Saksassa eikä mistään Saksan Itämeren laivastosta ollut tietoakaan. Punaisilla taas oli käsittääkseni bolshevikkien aseellinenkin tuki takanaan. Niin että sanoisin että valkoiset aloittivat toimintansa ilman ulkoista selkänojaa.

Siinä mahdollisessa tulevassa kapinassa on – jos se koskaan tulee – se mielenkiintoinen piirre että ne, jotka kannattavat laillista yhteiskuntaa ovat niitä kapinallisia.

Qroquius Kad kirjoitti...

Saksan selkänojalla tarkoitin silloisen epävirallisen lähettilään Edvard Hjeltin syyskuussa 1917 Suomeen välittämiä terveisiä, että mikäli Suomi itsenäistyy kuten vaikuttaisi käyvän ja valitsee valtiomuodoksi monarkian, on Saksa valmis toimittamaan kuninkaan.

Tämä Hjeltin uutinen välitettiin eduskuntaryhmien puheenjohtajille SDP poislukien, joista oikeistolaiset kannattivat ja keskustalaiset vastustivat:
jos kerran itsenäistytään, miksi sitten pitää hankkia ulkomaalaisen kruunupään tilalle uusi? Kannattajat perustelivat valintaansa siitä koituvalla Saksan tuella itsenäisyydelle nimenomaan Venäjää vastaan.

Kyllä minusta tuon voisi katsoa poliittiseksi selkänojaksi valkoiselle puolelle. Jääkärien mukaantulohan sai odottaa itseään helmikuuhun, koska Saksa neuvotteli bolsevikkien kanssa rauhansopimusta josta ei meinannut valmista tullakaan. Niinpä asiaa vauhditettiin valtaamalla Baltia, Valko-Venäjä ja Ukraina, kysyen sitten jatketaanko Pietariin vai tuleeko sitä rauhaa?

Tulihan se, ja se mahdollisti sekä jääkärien palauttamisen Suomeen että saksalaisten omankin operoinnin, jota oltiin siis pohjustettu poliittisesti jo syyskuusta 1917 ja tavallaan sotilaallisestikin ottamalla suomalaisia saksalaiseen jääkärikoulutukseen.
Ei heidän kouluttamisensa ja varustamisensa ihan ilmaista ollut, joten tottapa Saksan sodanjohdolla oli hyvä halu käyttää heitä johonkin hyödylliseen.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Qroquius Kad. Joo, tuo on toki totta mutta se oli vasta poliittinen lupaus joka ei realisoitunut kivääreinä ja tykkeinä. Se realisoitui vasta kun Goltzin joukot tulivat Suomeen.

Tuo ajatus ulkomailta hankitusta kuninkaasta on tämmöselle Kekkosen aikana syntyneelle jätkälle otenkin omituinen. Mitä helvattua sillä tehtäisiin? Tietysti naisten lehdet olisivat innoissaan kun ne kirjoittaisivat Väinö VI:n häistä.

Qroquius Kad kirjoitti...

Jaska Brownin maanmainiossa blogissa pohdiskelin jokin aika sitten tuota kuningasasiaa. Sehän toisi yhtä ja toista:

Ruotsin kuningashuone maksaa sikäläisille vain kaksi euroa per nuppi vauvasta vaariin vuodessa, kun Suomen presidentin vuosikustannukset ovat samoin laksettuna kolme euroa per nuppi. Presidentti ei tuota yhtikäs mitään, mutta kuningashuoneet ainakin Ruotsissa ja Briteissä tuottavat vuosittain melkoiset määrät riihikuivaa rahaa turismin muodossa.

Jos päättäisimme hakea Saksasta sen kaverin, joka voisi olla Suomen kuningas jos asiat olisivat menneet toisin, ei siitä tulisi edes kovinkaan paljon kustannuksia:
Presidentinlinnan nimeksi vaihdettaisiin Kuninkaanlinna, Kaartin Jääkärirykmentin nimeksi Kuninkaallinen Kaartinrykmentti sekä Puolustusvoimien, Maavoimien, Merivoimien ja Ilmavoimien eteen sana "Kuninkaalliset". Valtion lomakkeet menisivät saman verran uusiksi.

Presidentin kaikki valtaoikeudet siirrettäisiin valtioneuvostolle, jolloin loppuisi kissanhännänveto presidentin ja pääministerin välillä. Kuningas saisi olla jatkossa se valtiovallan mediahahmo, joka vilkuttelisi rahvaalle niin koti- kuin ulkomaiden kissanristiäisissä. Suomeen alkaisi hyvinkin todennäköisesti virrata turismirahaa, kun maailmalta tultaisiin uteliaina katsomaan miten se valtiomuodon vaihto oikein sujui.

Kun presidentistä kerran vaikuttaa olevan tavoitteena tehdä "representatiivinen figuuri", on vaikea ymmärtää miksi sen jälkeen pitäisi vielä järjestää kansakuntaa repiviä presidentinvaaleja, jonka jälkeen valemedia valehtelisi valituksi tulleen "koko kansan presidentin", vaikka tätä olisi äänestänyt vain 50,1 % äänestäjistä?

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Qroquius Kad. Joo, ymmärrän pointtisi. Mutta olen itse silti tasavaltalainen. Lähinnä kai siksi etten erityisemmin välitä noista kaiken maailman rituaaleista joita kuningashuoneissa on. Ne ovat lähinnä huvittavia. Niin kuin ne viimeisimmät Englannin kuningashuoneen häät joissa joku meni naimisiin jonkun kanssa. Ja jos meille pitäisi se edustuskuningas etsiä niin miksi hitossa etsiä ulkomailta? Tehdään Remu Aaltosesta Remu I. Hänhän käy tiedostavillekin kun hän on puoliksi mustalainen.

Qroquius Kad kirjoitti...

Niin, en minä sinänsä kuningasta kaipaa mutta enpä kyllä valtaoikeudetonta presidenttiäkään. Toisaalta Haloskan kaksi kautta panevat pohtimaan, mikä presidentin ja pääministerin vallanjaon oikea suhde olisi? Pääministerin kun voi ainakin erottaa helpommin.

Kuningashuone toimisi todellisuudessa Suomessa todennäköisesti aika huonosti, johtuen nimenomaan perinteen puutteesta. Se kruunupää pitäisi hakea ulkomailta juuri siksi, ettei meillä kotimaassa ole entuudestaan kuningasssukua, emmekä sellaista kyllä saisikaan, vaikka hakisimme sen saksalaisen tänne. Ei siinä olisi mitään jatkumoa Friedrich Karliin, joka ei hänkään koskaan ollut Suomen kuningas muuten kuin seremoniallisesti.

Seremoniat ja rituaalit kuuluvat olennaisena osana kuningashuoneesen, mutta eivät nekään ole koskaan oleet meikäläisessä kulttuurissa sillä tavalla arvossaan kuin vaikkapa Ranskassa. Katolisen kirkon sikäläisen aseman on joskus mainittu lepäävän paljolti ranskalaisten mielltymyksellä estetiikkaan.
Kun uskonpuhdistuksemme vakiinnuttua veljeltään kruunun kaapannut Juhana III yritti uudistaa luterilaista liturgiaa tuomalla siihen katolista juhlavuutta (ilmeisesti ollakseen vaimokullalle mieliksi) hän kohtasi rankkaa vastustusta. Eivät ne krumeluurit oikein istu meikäläiseen mielenmaisemaan.

Ei se monarkia siis lopultakaan ole hyvä idea, mutta eipä kyllä edustuspressakaan, ja vielä vähemmän Kekkosen valtaoikeuksilla varustetttu Haloska.
Tavallisen hankalaa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Qroquius Kad. Nykyinen valtaoikeudeton presidentti on aivan turha. Ja ehkä voi sanoa että täysillä valtaoikeuksilla tyyliin Kekkonen valittua presidentiä ei uskalla jättää kansan valittavaksi. Ajatellaanpa todellakin Kekkosen valtuuksilla olevaa Halosta. Ämmä sai jo tarpeeksi pahaa aikaiseksi niillä pienemmilläkin valtuuksilla. Tosin Kekkosen karismaa kyseisellä ämmän räähkällä ei ollut.

Anonyymi kirjoitti...

Terve, Ykä, ja kommentoijakollegat!

Minä en lainkaan ihmettele sadan vuoden takaisten monarkistien motiiveja tai logiikkaa. Emämaan suojassa oltiin harjoiteltu perustuslaillisen monarkian ideaa - toki venäläisen nationalismin varjossa. Pohjoismaiset naapurit olivat kaikki monarkioita, myös nuorin Norja.

Keski- ja eteläeurooppalaiset referenssit olivat myös pääosin monarkioita. Vain Ranska oli Euroopassa merkittävä tasavalta. Muilla mantereilla menestyneitä tasavaltaisen hallitusmuodon valinneita olivat USA ja Argentiina. Näilläkin oli kuluneen sadan vuoden aikana ollut perustuslaillisia ongelmia, jotka ihan syystä olivat johdettavissa hallitusmuodosta.

Monarkistien tikun nokkaan nostama tasavallan ongelma oli, että missä on enemmistödiktatuurin lopullinen jarru sekä valtion idean turva? Aiheellinen kysymys, jos peilataan vaikka nykytilanteeseen - jossa muodollisissa monarkioissakaan ei monarkeilla ole enää yhtään mitään sanottavaa politiikkaan.Tasavaltalaiset taas pelkäsivät perinnöllisessä monarkiassa sitä, jos monarkiksi sattuukin täysi kusipää - mikäs semmoisen tilanteen sitten korjaa?

Useimpien monarkioiden maanlaeissa löytyi kyllä tätäkin tilannetta koskevia pykäliä ja aateluuteen perustuvia tarvittaessa koolle kutsuttavia elimiä, jotka olisivat pystyneet asioihin reagoimaan. Pohjoismaissa, Britanniassa ainakin, jopa Venäjällä. Mutta yleensä hoviaatelilla ei ollut valittamista heikosta tai huonosta kuninkaasta/keisarista, tämä kun toi heille itselleen lisää valtaa ja vaurautta. Itsenäistyvässä Suomessa tämän elimen aseman otti Keisarin siunauksella alun perin perustettu, laillisesti valittu eduskunta.

Monarkistit olivat kristillisiä konservatiiveja. Heidän mielenmaisemassaan kuningasuone oli Jumalan asettama - vaikka jumalallisnen asetus tapahtuikin ihmisten välityksellä. Heidän näkökulmastaan olivat lähinnä jumalattomien bolshevikkien julistusta Internationaalin sanat: "Ei muuta johtajaa, ei luojaa/ kuin kansa kaikkivaltias./ Se yhteisonnen määrää, suojaa/ Se on turva tarmokas./ Pois jo kansat holhouksen alta..."etc.

Luulen, jos 1918 olisi Suomeen saatu yksikin Romanoveihin kuulunut aatelinen, tai Ruotsissa olisi ollut jäljellä yksikin Vaasa-suvun juurivesa, tämä olisi saman tien huudettu kuninkaaksi tai kuningattareksi. Olen joskus pohtinut vaihtoehtoishistoriaa tilanteessa, jossa hovimarsalkka Mannerheim olisi onnistunut pelastamaan ja salakuljettamaan esim. prinsessa Anastasian Suomeen. Pitänyt häntä punakapinan ajan piilossa jossain Vaasassa, minkä jälkeen tieto hänestä olisi levinnyt eduskunnan keskuuteen.

Terv. Achtung

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Achtung. On totta että jos ajattelee asiaa sadan vuoden takaisesta näkökulmasta niin monarkia vaihtoehtona on saattanut tuntua hyvinkin tutulta ja turvalliselta. Minä en ole asiaan pahemmin tutustunut mutta mietin (ihan puhdasta spekulaatiota) että olisiko kuninkaaksi voitu muuten valita joku suomalainen aatelinen? Olihan niitä aatelisia meilläkin. Vai olisko niin että sitä kaikille sopivaa suomalaista kurkoa ei olisi löydetty?

Qroquius Kad kirjoitti...

Edelliskommentissani rajasin kotimaisen aatelin kuninkaanvaalin ulkopuolelle, koska siinä ei ole kuninkaallisia sukuja. Vaan eihän se Jean-Baptiste Bernadottekaan sellaiseen kuulunut syntyjään, ja vallan hyvin kelpasi erääseen läntiseen lähiulkomaahan.

Kuningashankkeessahan ydinasia oli nimenomaan saada liittolainen tukemaan Suomen vasta-alkanutta itsenäisyyttä, joten sen oli suotavaa olla mahdollisimman vahva. Niinpä paras ja oikeastaan ainoa vaihtoehto oli saksalainen prinssi ja mieluiten vielän Wilhelmin poika, Saksa kun näytti olevan voittamassa maailmansotaa:
tarvittiin enää vain suurhyökkäys länsirintamalla pakottamaan Ranska ja Britannia rauhaan ennen USA:n pääsyä mukaan täydellä voimallaan, sitten paluu itärintamalle kaatamaan bolsevikit.

Virhearvioita sattuu, kuten eräälle kanadalaisneitoselle, joka sai päähänäsä haastaa Jäämiehenä tunnetun kilpa-ajajan miiituuu-peliin. Nikolai II:n pahin virhearvio oli nähdäkseni alkaa kaventaa Suomen suuriruhtinaskunnan autonomiaa. Ilman sitä hänellä olisi ollut alkuvuodesta 1917 varsin lyhyen matkan päässä Pietarista hänelle vankkumattoman uskollinen ja kuuliainen alamaisisto.

Historia olisi epäilemättä saanut metkoja käänteitä, jos Nikolai olisi vallankumouksellisuutta haistettuaan paennut mitä pikimmin Suuriruhtinaskuntaan pyytäen uskollisimmilta alamaisiltaan suomalaisilta suojelua uhkaajiaan vastaan.
Mikäli vallankumous olisi edennyt Pietarissa, olisiko Nikolai voinut julistautua Suomen päätoimiseksi hallitsijaksi toistaiseksi, kunnes vallankumoukselliset olisi kukistettu?
Mikäli siinä ei olisi onnistuttu, olisiko voinut hankkia sitten ympärysvaltojen tunnustuksen itsenäiselle Suomelle, julistaen olevansa koko Venäjän maan tsaari, Suomen kuningas ynnä muuta ynnä muuta?

Tietysti olisi.
Olisiko tämä voinut toteutua? Tietysti olisi.
Asiat eivät kuitenkaan todellisuudessa sillä tavoin sujuneet, joten kontrafaktuaalinen historiointi on yhtä mielenkiintoista kuin hyödytöntäkin.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Qroquius Kad. Ymmärrän tuon. Silloin kun kuningasta Suomeen puuhattiin niin Saksa oli vielä vahvoilla. Olihan se pistänyt vallankumouksen kanssa kamppailevaa Venäjää kuokkaan. Sitten kun Saksa hävisi niin Hessenin prinssihän ilmoitti luopuvansa Suomen kuninkuudesta. Virhearvioita tosiaankin sattuu. Mitä tulee tuohon mainitsemaasi Nikolai-vaihtoehtoon totean että ottiatuota ja jyrkkä ehkä. Eli toisin sanoen en todellakaan osaa sanoa. Sen voi tietysti sanoa että sortokausi Suomessa osaltaan henkilöityi Nikolai toiseen. Sen perusteella on epätodennäköistä että Nikolai oltaisiin hyväksytty Suomen hallitsijaksi.

Anonyymi kirjoitti...

Juu, Nikolai II oli kuulemma aviomiehenä ja perheenisänä aivan esimerkillinen - toisin kuin isänsä Aleksanteri II; hallitsijana kuitenkin attentaatissa tapettua isoveljeään Aleksanteri III:kin pahempi venäläistämispolitiikan ajaja. Romanovit aina Pietari Suuresta asti olivat katsoneet hallitsevansa Venäjän lisäksi kansojen paljoutta, joten käyttivät arvonimeä keisari (Imperator). Viimeinen Nikke kuitenkin ukaaseissaan ja muissa virallisissa yhteyksissä halusi olla Venäjän tsaari. Suomen suuriruhtinuus taisi olla hänelle vähän pakkopullaa.

Hallitsijahuoneiksi ei kuninkaan/keisarin vaaleissa yleensä otettu huomioon alhaisaatelia: kreivejä, paroneita (vapaaherroja) tai sen sellaisia. Vain oikeat hallitsijahuoneet olivat vakavasti otettavia. Siis semmoiset, joiden arvonimi oli ruhtinas, herttua tai jotakin yhtä korskeata. Saksassa näitä oli runsaasti tarjolla, maa kun oli vielä 1800-luvun alkupuolella jumalattoman monen herttua- ja ruhtinaskunnan tilkkutäkki. Niinpä kuningashuoneiden avioliittomarkkinoillakin saksalaisuuden runsas tarjonta sai aikaan sen - kuten muistaakseni Jaska Brown taannoisessa bloggauksessaan valaisi - että useimmat, myös Venäjän ja Britannian, kuningashuoneet olivat geneettisesti enimmäkseen saksalaisia. Tietysti poliittinen tuki liittyi näihin, niin naimakauppoihin kuin monarkin vaaleihin.

Venäjälläkin oli perinteitä tarpeen tullen suhtautua varsin luovasti laillisen hallitsijan perimyksen määrittelyyn. Tämä nähtiin alkuperäisen Rurikin dynastian (mm. Iivana Julman suku) sammuttua, jolloin Romanovit saatiin uskomattomien juonittelujen kautta nostettua tsaarihuoneeksi. No, Nikolai II: llakin oli sisarpuolia, Aleksanteri II:n rakastajattaralleen (jonka kanssa hän myöhemmin laillisesti avioitui) tekemiä lapsia peräti kaksi, jotka selvisivät vallankumouksesta. Toinen näistä kuoli 1925, toinen joskus 1950-luvulla. Myös leski, ruhtinatar Jekaterina Dolgorukaja eli Pariisissa v:een 1922 asti.

Luova tulkinta Suomen kuninkaanvaalissa olisi näidenkin Romanov-jäänteiden kanssa ollut mahdollinen. Mutta toki ymmärrettävää, että saksalaiseen laatuun oli tuossakin tilanteessa helppo luottaa. Tulivathan kulttuuriset vaikutteemme joko suoraan tai Baltian, Venäjän ja Puolan saksalaisten kautta Saksasta.

Terv. Achtung

Anonyymi kirjoitti...

Duoda duoda, tuossa epäiltiin tuota Mostarin liftareita fiktiiviseksi tarinaksi. Tuon moraalisäteilyn ja hyvesignaloinnin voi jättää pois suosiolla.
Monessa mukana olleena voin sanoa tuosta sen että fiktio on tuosta aika kaukana. Todisteita en kuitenkaan aio esitellä julkisesti sattuneesta syystä ja siihen on vain tyytyminen.
Kyllä maailmalta sen verran rähinöitä löytyy että sinne sopii mennä katsomaan miltä se fiktio paikan päältä katsottuna oikein näyttää.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Achtungille ja Anolle & kiitos kommenteistanne.

Achtung: Kiitos lisätiedosta.

Ano: Niin kuin totesin, en ole lukenut kyseistä kirjaa joten en osaa sanoa siitä mitään. Selvää on että siinäkin rähinässä sitä paljasta pahantekoa harrastettiin.

Ironmistress kirjoitti...

Maailman vaarallisin ase on työstökone. Seuraavaksi vaarallisin on sorvi.

http://thehomegunsmith.com/