keskiviikko 2. toukokuuta 2018

KORTTITALO


Eli ymmärrysharjoitus päivitetystä vallan kolmijaosta ja siitä mitä se pelkää

Jopa tällainen tavallinen ja sivistymätön rappahousujätkä on oppinut vallan kolmijako-opista sen, että se koostuu lainsäädäntövallasta, tuomiovallasta ja toimeenpanovallasta jotka ovat toisistaan erillisiä ja ennen kaikkea riippumattomia. Tämä oppihan on sinänsä nykymaailmassa ja myös täällä Suomessa vanhentunut ja se on päivitetty vastaamaan uusia poliittisia vaatimuksia jotka eivät sinänsä enää liity millään tavoin tällaisen tavallisen kansalaisen hyvinvointiin mihin ne joskus aikaisemmin liittyivät.

Nykyinen vallan kolmijako-oppi koostuu sinänsä myös kolmesta osasta jotka ovat:

1. Poliittinen eliitti

2. Valtamedia

3. Virkakoneisto

Käydään läpi näitä kolmea osa-aluetta ja niitten ominaispiirteitä.

1. Poliittinen eliitti

Tämä vallan kolmijaon päivitetty ensimmäinen osa on 1980-luvun lopulla konsensuspolitiikan myötä muotoutunut eräänlainen poliittinen aatelisto joka keskittyy oman valtansa, asemansa ja sen tuomien etujen ylläpitämiseen. Se ei sisällä enää valtiomiehiä vaan on ammatti siinä kuin kaikki muutkin. Se valitsee itse uudet jäsenensä vanhojen siirtyessä eläkkeelle tai hyvin palkattuihin palkkiovirkoihin ja se koostuu kaikista nykyisistä valtapuolueista perussuomalaisia lukuunottamatta. Soinin viritelmien myötä perussuomalaisetkin olivat hitsautumassa osaksi tätä uusrälssiä mutta se onneksi estettiin demokraattisin – ja poliittisen eliitin epädemokraattisiksi syyttämien – toimien avulla.

Poliittinen eliittimme ei ole enää edes periaatteeltaan Suomen ja sen kansalaisten edunvalvontakoneisto vaan osa suurempaa – eli EU:n puitteissa toimivaa – poliittista eliittiä joka muistuttaa vanhaa maa-aatelia. Koostuihan sekin hallitsijalle uskollisista alamaisista, jotka saivat palkkiokseen verovapauksia ja läänityksiä. Kyseisen eliitin poliittinen idelogia koostuu siitä mitä sille ulkoa päin syötetään eli tällä hetkellä suurinpiirtein näin:

- Eurooppa on muutettava itsenäisten kansakuntien sijasta yhdeksi keskusjohtoiseksi, yhtä poliittista ideologiaa tunnustavaksi ylikansalliseksi valtioksi jota johtaa vaaleilla valitsematon politbyroo. Vähän niin kuin tuossa itärajan takana ei niin kovinkaan kauan aikaa sitten.

- Euroopan on nyt ja tulevaisuudessa noudatettava sitä utopistista ideologiaa että rajoittamaton kehitysmaalainen maahanmuutto on kyseenalaistamaton itseisarvo. Sille ei saa laskea hintaa sillä se on miellettävä yhtä aikaa sekä väistämättömänä velvollisuutena että huikeana tulevaisuuden voimavarana mikäli se täyttää seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana ne toiveet joita se ei ole täyttänyt viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuorein todiste asiasta tuli hiljattain eli EU:n rahoitusta siirretään nimenomaan niille, jotka ottavat vastaan kehitysmaalaisia joita he eivät tarvitse. Kyseessähän on selvästi eräänlainen kiristyksen muoto.

- Euroopan ja eurooppalaisten tulee maksaa muitten maanosien hillittömän väestönkasvun kustannukset ja siitä johtuva maailman luonnonvarojen ryöstökäyttö. Tämä tapahtuu jonkun kieroutuneen logiikan mukaan niin, että Eurooppa vähentää omien luonnonvarojensa käyttöä, maksaa ilmastotukea maihin jotka eivät sitä vähennä ja tasoittavat kyseisten maitten käsistä räjähtänyttä väestönkasvua ottamalla ylijäämäväestön Eurooppaan antaen väestöräjähdyksen jatkua ja pahentua.

Tilanne on tällä hetkellä tämä ja keskittyy noihin kolmeen pääasiaan joista ei neuvotella ja joitten arvostelu on rikollista vihapuhetta. Tarvittaessa suomalainen poliittinen uusrälssi voi luonnollisesti vaihtaa ideologista sisältöään sen mukaan mitä pääkonttorista Brysselistä sanotaan. Kyseisen vallan päivitetyn kolmijako-opin kaikki osiot vetävät tarvittaessa salkoon niin hakaristilipun kuin sirpin ja vasaran todeten että siellä se on liehunut koko ajan.

Tämän uudistetun kolmijako-opin toinen osa on siis:2. Valtamedia

Valtamediaa voidaan pitää tämän kolmijaon papistona. Se luonnollisesti saarnaa sitä että vallitsevan poliittisen eliitin vallan kyseenalaistaminen on rikos itsessään mutta valtamedia sisältää myös kolmijaon syvimmät uskovaiset jotka aivan oikeasti uskovat aikaisemmin esitettyihin ideologisiin peruspilareihin. Valtamedian suunnasta tulee myös ääriuskovaiset (joita valtamediassa on itse asiassa huomattavan paljon) ja siitä suunnasta esille tuodaan jatkuvasti sellaisia asioita ja vaatimuksia joita vaatii kansakunnasta promillen murto-osa, jotka ovat kaikille muille tarpeettomia ja vastenmielisiäkin mutta joita heille on ehdottomasti syötettävä vastoin heidän tahtoaan.

Kolmijaon poliittisen eliitin osio on omalta osaltaan riippuvainen mahtiaan nostaneesta valtamediasta jolloin sen on otettava joka ristuksen idea – älyttöminkin – aivan tosissaan. Sillä se ei uskalla ottaa riskiä että punavihreä valtamediamme aloittaisi sitä kohtaan joukkorääkymisen missä lajissa se on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana huomattavan lahjakkaaksi ja myös vaikutusvaltaiseksi. Tulee muistaa että valtamedia ei varsinaisesti ole kiinnostunut haittamaahanmuuttajien hyvinvoinnista. Eikä jonkun – vielä todistamattoman – ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä. Se on kiinnostunut ainoastaan siitä, ettei vallitsevaa vallan kolmijakoa ja valtamedian osuutta siinä arvostella. Ei varsinkaan perustellusti, sillä nykyisessä Suomessa totuuden ääneen sanominen on vihapuheista suurin.

Poliittinen eliitti ja valtamedia elävät symbioosissa ja sen symbioosin kolmas osa on tietysti:

3. Virkakoneisto

Tässä ymmärrysharjoituksessa virkakoneistolla tarkoitetaan nimenomaan virkakoneiston johtohenkilöstöä. Oikeastaan yhtä aikaa konsensuspoliitiikan ja poliittisen uusrälssin muotoutumisen myötä virkakoneiston johtajiksi – nykyään keskijohtoa myöten – on alettu valita ajatuksettomia, mielipiteettömiä, tahdottomia  ja yleensäkään ilman mitään ominaisuuksia vailla olevia henkilöitä. Tämän tyyppiset henkilöt ovat parhaita mahdollisia jakamaan ja toteuttamaan heille annettuja määräyksiä. Sillä he eivät kyseenalaista niitä koska heitä voi verrata tyhjiksi sivuiksi joihin toiset sitten kirjoittavat tarvittavan tekstin.

Sinänsä kyseisiä virkajohtajia ei tulisi sanoa johtajiksi vaan pelkiksi käskynvälittäjiksi sillä nykyisin jo unohdettuun perinteisen johtajuuden tyyliin kuuluu tietysti ajatus että johtaja vaikuttaa ylhäältä alaspäin välittäen määrätyt työtehtävät ja –tavat mutta myös alhaalta ylös keräten suorittavan tason kokemuksia ja viestien niitä ylöspäin jotta mahdolliset virheet ohjeistuksissa voitaisiin korjata. Nykyisin on voimassa enää mitään kyseenalaistamaton suunta ylhäältä alas.

Tämäntyyppinen virkakoneisto on välttämätön sillä se toteuttaa kaikki poliittisen eliitin päätökset olivat ne sitten kuinka utopistisia ja järjettömiä hyvänsä. Virkajohtajisto puolestaan hyötyy symbioosista varman viran, hyvän palkan ja egoa nostattavan tittelin myötä. Luonnollisesti tällainen virkaura tarjoaa myös mahdollisuuden tuntea omaavansa valtaa ja ennen kaikkea mahdollisuuden tunkea kärsänsä toisten ihmisten asioihin erilaisten säännösten ja määräyksien muodossa ja se valtahan on aina hivellyt tietynlaista ihmistyyppiä.

Tähän virkakoneistoon voidaan sitten tietenkin laskea myös yliopistojen, virastojen ja erilaisiin NGO-organisaatioihin kuuluvat akateemiset suojatyöläiset joitten elatus on kiinni siitä että vallitseva systeemi pysyy voimassa. Heistä valtaosaa voidaan nimittää utopiatyöläisiksi sillä jos vallitseva suuntaus vaihtuu edes hieman realistisemmaksi he joutuvat kohtaamaan pelkäämänsä kysymyksen eli ”mihin helvettiin noita oikeastaan on koskaan tarvittu?”.

Valitettavasti tähän virkakoneistoon kuuluu nykyisin myös oikeuslaitos, joka joskus aikaisemmin on ollut osa vanhaa vallan kolmijakoa ja on toiminut sen itsenäisenä osana eikä poliittisen eliitin käsikassarana ja liittolaisena.

Tällä hetkellä tämä nykyinen päivitetty vallan kolmijako-oppi on valtansa huipulla ja sen asema vaikuttaa koskemattomalta ja lähes tulkoon ikuiselta. Mutta silläkin on Akilleen kantapäänsä ja sitä nimitetään demokratiaksi. Neljän vuoden välein vallitseva järjestelmä on vahvistettava kansalaisten näytösvaaleissa esittämällä suostumuksella ja tähän mennessä se on oikein hyvin onnistunutkin. Syynä on tietysti se kansalaisten vanhakantainen ajattelu että eihän eduskunta kerta kaikkiaan voi kusettaa kokonaista kansakuntaa sekä valtamedian järjestelmälle järkähtämättä antama propagandatuki jota se tekee nimenomaan määrällisellä, ei laadullisella ylivoimalla.

Nimenomaan valtamedia on tämän kolmion heikoin lenkki. Eduskunnalla on vaaleissa saatu poliittinen legitimiteetti. Virkakoneistolla on lain turvaama virka-asema. Mutta media ei ole viranomainen. Sen tehtävässään onnistuminen riippuu vain ja ainoastaan siitä, uskotaanko sen antamaa viestiä. Niin kuin olen ennenkin todennut, valtamedia on kuin voodoo-uskonto. Se vaikuttaa vain niihin, jotka siihen uskovat.

Ja juuri tämä on syynä siihen, miksi vallan nykyiselle kolmijaolle ja erityisesti valtamedialle MV-lehti on niin suuri mörkö. MV-lehden jahti on lähtenyt liikkeelle juuri valtamediasta. Niin kuin moneen kertaan ja monella taholla on todettu, on hyvin moni vaihtoehtomedian taho perustellusti kyseenalaistanut nykyisen päivitetyn vallan kolmijako-opin ja kertonut julki kaiken sen, mitä se on saanut suomalaisille aikaiseksi. Mutta vasta MV-media teki sen ensimmäistä kertaa myös määrällä. Aiheuttaen pelon ketsuppipulloilmiöstä. Kun ihminen huomaa tulleensa kusetetuksi, hän harvemmin menee enää samaan lankaan. Kun näin tapahtuu tarpeeksi monelle ihmiselle, herää puolestaan pelko Unkari-ilmiöstä. Sillä harmikseen tämä vallankäytön kolmitahoinen porras ei vielä pysty kieltämään demokratiaa. Vaikka epäilemättä sillä mieli tekisikin ja ennustan että jos se joskus tehdään, niin tämä kolmitahoinen vallankäyttäjä ilmoittaa kieltävänsä demokratian nimenomaan  turvatakseen demokratian. Ja se tekee sen pokkana ja naama näkkärillä.

Siksi on selvää ettei jahti pysähdy Ilja Janitskiniin vaan MV-lehti on ajojahdin kohteena edelleenkin. Ja näyttää siltä, että jahti alkaa kohdistua myös määrällisesti pienempiä tekijöitä kohtaan. Niin kuin Vasarahammer hyvässä postauksessaan totesi, valtamedian toimittajat ovat alkaneet kiukuttelemaan Kokemäkeläinen-lehden 17-vuotista (!) päätoimittajaa kohtaan koska tämä kirjoitti Ilja Janitskin-jahdista paremman kolumnin kuin mitä yksikään ammattitoimittaja on kirjoittanut.

Täältä hotellin respasta todetaan valtamedian toimittajille että antakaa nyt helvetissä 17-vuotiaan hepun olla vielä rauhassa. Ja jos ette anna, niin ymmärrättekö itse minkä kynnyksen te omaa asemaanne turvatessanne ja egoanne pönkittäessänne olette ylittämässä?
Jossain vaiheessa korttitalo sortuu. Mutta mikä on se taloudellisen ja ennen kaikkea inhimillisen kärsimyksen hinta ennen kuin se tapahtuu?

20 kommenttia:

Vittuuntunut NettoVeronmaksaja kirjoitti...

HommaForumilla ei näköjään oltu huomattu tätä uutista?

https://yle.fi/uutiset/3-10185095

Heikki Välimäki kirjoitti...

Ihan ohimennen tuohon virkakoneistoon. Olin kerran tilaisuudessa kuuntelemassa viisaita sanoja ja ainoa joka jäi mieleeni oli puhuja jonka tittelinä oli: Osaamisdemokratian teema-aluejohtaja. Mistä tyyppi puhui ei kyllä jäänyt mieleen mutta titteli jäi. Jotenkin mieleeeni lipsahti kerettiläisiä ajatuksia aiheesta, olisiko jotenkin ollut kyseessä se että piti tittelinkipeälle saada väkisin johtajanpaikka. Mutta sitten tajusin että tietysti kyseinen ajatus oli ilkeä ja väärä koska ilman muuta myös osaamisdemokratia varmaan jakautuu teema-alueisiin ja alue vaatii oman johtaja... Sitten vielä kun joku ystävällisesti selittäisi mitä helvettiä tuollaiseen tittelin omaava ihan oikeasti tekee...

MikkoK kirjoitti...

Näin vapun aikaan tulee mieleen, että tittelin "osaamisdemokratian teema-aluejohtaja" keksijä pitäisi saada Retuperän WBK-orkesterin ideointitiimiin. Tosin taitaisi olla niin, että jos ministeriöt miehitettäisiin retuperäläisillä, olisi yhteiskunnan touhu paitsi järkevämpää, myös hauskempaa. Mietinnöt voisi myös sovittaa sävelkielelle.

Anonyymi kirjoitti...

Mediavallan päätyminen vihervasemmistolle (ihan alan opiskelijoiden kyselytutkimuksiin pohjaten) on todella huolestuttavaa. Ja sen pitäisi olla huolestuttavaa jokaiselle suomalaisen journalismin ystävälle, koska ei ole kenenkään etu, jos mediasta tulee yksituumainen oikeinajattelukoneisto.

Joka tapauksessa nykymedia jaksaa "huolehtia" kansasta, joka ei totuutta kestä - sitä vain ei voi kertoa ihmisille, jos rikoksentekijä on turvapaikanhakija, koska sitten lynkattaneen loput suorilta (tai sitten se on liian kipeä asia itselle) - ja tuputetaan ainoita oikeita näkemyksiä maailmasta: edes alkeellinen kyseenalaistus turvapaikkasirkuksesta, jossa tulijoiden hädästä ei kerro mikään, odottaa edelleen kirjoittajaansa. Odottaa se saa.

Mitenhän tässä näin pääsi käymään? En tiedä.

-Valtsu-

MikkoK kirjoitti...

"Mitenhän tässä näin pääsi käymään? En tiedä."

Kommenttisi sisälsi jo suuren osan vastausta, kun totesit mediaopiskelijoiden jakaumasta. Mediaopintoihin pyrkii aktivisteja ja sinne hyväksytään aktivisteja. Sieltä valmistuu aktivisteja, joiden peitenimi on toimittaja.

Kulttuurimarksilaiseen strategiaan kuuluu, että instituutiot, kuten koulu, yliopistot, kirkko ja media pyritään saamaan yhä enemmän poliittisesti korrektin väen hallintaan. Suomeksi sanottuna: totuuden kertominen julkisessa tilassa yhä rikollisempaa. Siksi ei voi esimerkiksi todeta, että viisimiljoonainen kansa ei kykene elättämään ja sulattamaan miljoonaluokan siirtolaislaumaa, jolle ei ole työmarkkinoilla tilausta. Ja vaikka olisikin tilausta, yhteishyvän ja luottamuksen kulttuuri romahtaisi. Jo nyt Suomessa hyssytellään oman kulttuurin esillä pitämistä ja jopa kielletään sen olemassa olokin.

Edistyksen veturina pidetty yliopistolaitos on menettämässä toimintakykynsä. Se muuttuu Sirola-opistoksi, joissa eri mieltä oleminen on kielletty. Amerikassa on yliopistoissa turvatiloja pehmoleluineen erimielisyydestä järkyttyneille opiskelijoille ja tännekin ne tulevat tuossa tuokiossa. Noissa oloissako syntyy debatin kautta uusia näkökulmia, ideoita ja synteesejä!?

Vasarahammer kirjoitti...

Anonyymi: " ei ole kenenkään etu, jos mediasta tulee yksituumainen oikeinajattelukoneisto."

Tuo on jo tapahtunut. Sen takia mielipahan välttämisseksi ja mielen terveyden takia kannattaa vältellä ns. vastuullisen median aktiivista seuraamista.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Vittuuntuneelle NettoVeronmaksajalle, Heikki Välimäelle, MikkoK:lle, Valtsulle ja Vasarahammerille & kiitos kommenteistanne.

VNV: Tuossakin jutussa mainostetaan työperäistä maahanmuuttoa mutta kun Suomi on sekä korkean verotuksen ja korkean sosiaaliturvan maa niin tänne on tarjolla lähinnä suoraan eläkkeelle siirtyviä tyyppejä. Lisäksi työntekijä ei ole työntekijä jos ei ole töitä.

Heikki & MikkoK: Osaamisdemokratian teema-aluejohtaja? Todellisuus siirtyy päivä päivältä lähemmäksi Pahkasikaa. Ja en muuten epäile yhtään etteikö Retuperän pojilta homma hoituisi.

Valtsu, MikkoK & Vasara: Kyllä Vasara on oikeassa. Media on jo muuttunut yksituumaiseksi oikeinajattelukoneistoksi. Joka muuten vetää herneet nenäänsä kun sitä sanotaan sellaiseksi. Ja MikkoK:n määrittely osui kyllä kohdalleen.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä olisi paljonkin sanottavaa taas, mutta nyt silmään pisti:

"NGO-organisaatioihin kuuluvat akateemiset suojatyöläiset..."

Mikä helvetin "kansalaisjärjestö" se sellainen on, joka toimii lähes kokonaan hallintovallan jatkeena ja rahoittamana?!!?!?

https://en.wikipedia.org/wiki/Government-organized_non-governmental_organization

GONGO!

Menkääs katsomaan noiden "kansalaisjärjestöjen" rahoituksia ja ajamia asioita. Yrittäkää vaikka etsiä SPR:n sivuilta tietoa heidän rahoituksestaan. Siellä kyllä annetaan ymmärtää, että toiminta pyörii lahjoitusvaroin...


t: Vitjaantunut Stadilainen

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Vitjaantunut Stadilainen. Jep, ei nuo pulaakit millään lahjoituksilla toimi vaan ne käyvät mm. Vitjaantuneen Stadilaisen taskuilla. Mielenkiintoista muuten on, että tuota kyseistä wikipedia-artikkelia ei ole suomennettu.

Anonyymi kirjoitti...

Vallan kolmijakoteoria on juuri sitä: teoria. Ainakin Suomessa. Todellista, aitoa valtaa Suomessa käyttää DEMLA-niminen organisaatio. Se on sukua MAFIA-nimiselle organisaatiolle. Demlan jäsenet ovat lähes kaikki vasemmisto-intellektuelleja. No ei siinä mitään. Mutta he ovat myös enimmäkseen juristeja, jotka päivätöikseen ideoivat milloin uusia lakeja, milloin lakien toimeenpanoa, milloin tuomiovallan laventamista.

Ja näitä asiantuntijoita yhdistää DEMLA. Eipä olisi ihme, vaikka yhteisissä illan (tai miksipä ei yön-) vietoissa sovittaisi näin: minä säädän lain, sinä panet sen toimeen, ja Martin hoitaa niskuroijat selliin.

Myönnän, että liioittelua tuli. Mutta, valitettavasti vain vähän.

Anonyymi kirjoitti...

Aivan uskomattoman hieno analyysi Suomesta armon vuonna 2018! Miten ihmeessä saataisiin ihmiset heräämään siihen mitä yhteiskunnassa tapahtuu, ennen kuin kerta kaikkiaan on liian myöhäistä? Kun Euroopan päättäjät eivät ole sen fiksumpia kuin suomalaisetkaan, alkaa tulla aika epätoivoinen olo.

Katsoin eräänä päivänä Youtubesta videon, jossa kysyttiin Lontoossa kadulla ohikulkijoilta, mitä heille merkitsee olla britti. Vastaajat edustivat rotujen moninaista kirjoa. Monelle se oli pelkkä passi ja useimmille vastaajille monikulttuurisuus oli ihan ok, koska ihmisethän ovat kaikki samanlaisia. Siitäkin tuli aika epätoivoinen olo. Onko niin, että kun vieraat kulttuurit ottavat vallan ja peli on menetetty, ei millään ole enää mitään väliä?

Kiitos Ykälle ja kommentoijille; täyttä rautaa kaikki!

Rouva Ano

Kumitonttu kirjoitti...

Ylen uutisen mukaan yksin Laitilan vastaanottokeskuksessa seksisuhteita oli runsaasti:

SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi myöntää, ettei vastaanottotoiminta sujunut syksyn 2015 paineessa niin eettisesti kuin olisi pitänyt. SPR joutui muun muassa irtisanomaan vastaanottokeskusten henkilökuntaa seksi- ja seurustelusuhteiden vuoksi.

– Vastaanottokeskusten henkilökunta ei voi olla intiimissä suhteessa turvapaikanhakijoiden kanssa. Järjestönä emme voi estää ihastumisia, mutta seksi- ja seurustelusuhteet eivät kuulu vastuulliseen vastaanottotoimintaan, Löövi sanoo.

Kalle Löövin mukaan irtisanomiset ajoittuivat alkuvuoteen 2016. Irtisanottuja oli kymmenkunta.


Siis "kymmenkunta" tarkoittaa varmuudella yli kymmentä. Aika touhua. Ja kaikki kiistettiin. Mieleen tulee nämä Jari Aarnion tapahtumat. Kyllä on korruptio rehevää (sic).

Qroquius Kad kirjoitti...

Rouva Ano tuossa esitti kysymyksiä, joista tuli taas tätäkin bloggausta lukiessa mieleen tukala ajatus:
mitä jos korttitalo ei koskaan sorrukaan?

Mitä jos meille käy kuten Länsi-Roomalle:
ei mitään Konstantinopolin valtauksen kaltaista kliimaksia, jota vastaan voisi taistella, vaan hidas hiipuminen barbaarien maahantunkeutujalaumojen jalkojen alle tallautuen ja lopullinen katoaminen historiaan?

Sitä kohti tässä ollaan nyt menossa. Missä on Länsi-Rooma nyt? Missä joutuvat olemaan lapsenlapsenlapsemme, joita minulla ei onneksi ole oleva?

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle, Rouva Anolle, Kumitontulle ja Qroquius Kadille & kiitos kommenteistanne.

Ano: En osaa sanoa kuinka suurta valtaa Demla pitää oikeusjärjestelmässämme mutta suuri se joka tapauksessa on. Ja tulee muistaa että meillä oli kaksitoista vuotta presidenttinä demlalainen Tarja Halonen.

Rouva Ano: Veikkaan että ihmiset heräävät vasta sitten kun tilanne näkyy lompakossa ja jääkaapissa. Suomalaiset ovat suurimmalta osalta vieläkin kilttejä hallintoalamaisia jotka saavat (ja uskovat) tietonsa valtamediasta. Lontoohan alkaa olla jo Islamabad.

Jälleen kerran lämmin kiitos kannustuksesta. Sillä on suuri merkitys.

Kumis: Kai tässä on pakko siteerata Vanhalaa ja todeta että ”saa nuorempien äiteetkin suureen tarpeeseensa”. Itsensä nöyryyttäminen on taidelaji. Jotkut vaan eivät pidä sitä itsensä nöyryyttämisenä.

Qroquius Kad: Kyllä se sortuu. Viimeistään siinä vaiheessa kun elätettävien määrä nousee liian suureksi. Raha ratkaisee aina. Tosin se ei välttämättä tapahdu meidän elinaikanamme. Ja mitä pidemmälle sortuminen siirtyy, sen rumemmin se sortuu.

Anonyymi kirjoitti...

Osuva kuvaus - taas kerran - vallitsevasta todellisuudesta. Sitkeästi se korttitalo vaan näyttää seisovan - semmoinen pikkuseikka kuin todellisuus ei sitä vielä ole varistanut. Liekö pystytetty pöydän sijasta nousevalle pullataikinalle?

Valtsun kysymystä "kuinkas näin pääsi käymään?" muistan täälläkin joskus pureskellun, ainakin jostain toisesta syrjästä - topic taisi koskea sitä, _milloin_ homma luiskahti lapasesta. Muistaakseni epäilykset kohdistuivat vahvasti 60-70-lukujen vaihteen yliopistouudistukseen, jolloin Frakfurtin koulun sekä KGB:n ja Stasin indoktrinoimat nuoret sydämet pääsivät ohjaamaan yhteiskuntatieteitä - ja demlalaiset pääsivät valtaamaan oikeuslaitosta.

Olisi helppoa sälyttää koko paskaläjä jonkun konspiraation syyksi. Sellainen on joskus voinut ollakin, mutta se, että homma vieläkin sen kun jatkuu on itse kunkin asiaan osallisen omaa tyhmyyttä tai heikkoutta.

Montesquieu:n (ja Macchiavellin, Locken ym.) vallan kolmijako-oppi on hyvin idealistinen. Varsin varhain joku sentään keksi nimittää median "neljänneksi valtiomahdiksi". Mutta hei, mistäs neljännen, kolmannen, toisen ja suurimmaksi osaksi ensimmäisenkin mahdin käyttäjät tulevat? Mistä tulevat toimittajat, mistä tuomarit, mistä ministerit virkamiehistöineen, mistä valtaosa kansanedustajista? No perkele, suurimmalta osalta yliopistolaitoksesta.

Montesquieu saattoi uskoa nouseviin tieteenfilosofian periaatteisiin siten, että nämä olisivat inhimillisten, alhaisten pyyteiden tavoittamattomissa. Tuolloinhan vain äärimmäisen paras aines koko väestöstä edes pääsi tiedettä vääntämään, ja tulokset ratkaisivat. Entä nyt, kun yliopistollinen tieteily on latistunut niin, että kuka tahansa, jolla akateemiseen perässäkävelyyn riittää motivaatiota, voi väitellä tohtoriksi kokemuksistaan omien sukuelintensä omuudesta, suomalaisten kasvissyönnin vaikutuksesta ilmastonmuutokseen (jota siis kukaan suomalaisessa tiedeyhteisössä ei rohkene kiistää, kuten 1500-luvulla oli vaikea haastaa terrosentristä maailmankuvaa), tai "suomalaisuuden" kompleksisesta käsitteestä 1910-luvun prostituoitujen kokemusten kontekstissa?

Todellisuus niin Suomessa kuin muissakin ns. länsimaissa on osoittanut, että tieteen autonomian nimissä yliopistolaitoksesta on tehty todellinen itse itseään täydentävä superpower. Ei Suomen eikä edes USA:n perustuslaki suojaa yhteiskuntaa tämän laitoksen mädännäisyydeltä.

Meillä on tähän vielä lisämausteeksi jäänyt, kaiketi suomettuneisuuden ajalta, piirre, että harva porvarillisten ns. "kunnon" puolueiden poliitikoista tai korkeista virkamiehistä uskaltaa sanoa mitään omia mielipiteitä, vain sellaisia, joilla on jonkun yliopistoauktoriteetin taustatuki. Tai no, nykyään riittää jo media-auktoriteettien taustatuki. Sama asia.

Yhteiskunnalla pitäisi olla jokin lainsäädäntöön perustuva suodatinjärjestelmä, millaista tiedettä, millaisia tuomareita etc. se veronmaksajien rahoilla haluaa ostaa. Nyt ostetaan aivan sitä, mitä tarjolle pannaan. Caveat emptor!

Terv. Achtung

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Achtung. Olen pitkälle samaa mieltä kanssasi. Suomalainen (niin kuin monen muunkin länsimaan) yliopistot mädätettiin 60 – 70-luvun vaihteessa. Siinä oli taustalla KGB mutta hedelmät jäivät siltä poimimatta kun Suuri ja Mahtava meni ja romahti. Mutta mätä jäi. Salaliitto on loppunut ja jäljelle on jäänyt pelkkä typeryys ja lauman mukana juokseminen.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä käytännön esimerkki tästä, miten vallan "kolmijakoa" sovelletaan nykyään on tänään Ylellä:
https://yle.fi/uutiset/3-10190648
"Pumpulipuikot, muovihaarukat ja pillit historiaan – EU:n komissio aikoo kieltää kertakäyttömuovit"

Kai joku muukin on pitänyt valtamedian todellisuudesta irtaantunutta kohkaamista maailman tukehtumisesta muoviroskiin ja mikromuoviin kummallisena? Ikäänkuin asia olisi jotenkin ihan nyt räjähtänyt tai räjähtämässä käsiin. Ehkä viikko sitten alkoi kirjoittelu kahvimukeista, kuinka ne roskaavat meilläkin joka paikan. Näillähän on indoktrinoitu kansaa hyväksymään EU:n ilmeisesti piakkoin sanelema muovikielto.

Hassusti valtamedian kirjoittelussa on päässyt unohtumaan mm. se, että merien roskat ovat pääosin peräisin ihan muualta kuin meiltä ja EU:n sanelun seurauksena kipot ja pussukat eivät päädy luontoon vaan ne poltetaan energiaksi. Eipä se ole estänyt syyllistämästä tavallista kansaa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Ano. Joo, oliko se niin että 95 prosenttia niistä valtamerten muovilautoista tulee Aasiasta.

Anonyymi kirjoitti...

Jotain sellaista. Eipä esimerkiksi Itämerellä mitään roskalauttoja näy vaikka se kuuluu olevan todellinen likakaivo.

Itseasiassa dramaattiselta näyttävät roskalautat on lähinnä myytti
https://www.telegraph.co.uk/science/2016/10/05/great-pacific-garbage-patch-is-a-myth-warn-experts-as-survey-sho/

Muovistakin on yli 90% hukassa, eikä merten muovimäärä kasva vaikka muovinkäyttö kasvaa. Ehkä bakteerit syövät sitä tai se vain vajoaa pohjaan:
https://www.newscientist.com/article/2132650-newly-evolved-microbes-may-be-breaking-down-ocean-plastics/

Kiinnostava aihe sinänsä mutta miksi se on yhteiskunnallisesti merkittävä? Siksi, että vaikuttaa siltä, että tässä yritetään taas kerran saattaa voimaan ideologisesti motivoitua lainsäädäntöä puolivillaisin muka-tieteellisin perustein. Kun direktiiviluonnosta katsoo, ilmenee että sehän on silkkaa kiertotalousideologian pakkosyöttöä. Merien saastumista käyteteään verukkeena sille, että EU aikoo kieltää kertakäyttöiset muovituotteet ja pakottaa elämään kiertotalousideologian mukaisesti.

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-27-11-52_01.pdf

Erityisen kiinnostavan asiasta tekee se, että direktiiviehdotusta on - varmaan ihan sattumoisin - edeltänyt valtava mediarummutus, jossa muovit on leimattu myrkkyjätteeksi. Media on siis valjastettu pehmittämään yleistä mielipidettä. Valtiollinen Yle on toki ollut ihan eturivin mediana mustamaalaamassa muovia.
https://yle.fi/uutiset/18-220128

Mistä tuulee? Äärivasemmaltapa tietenkin: https://yle.fi/uutiset/3-10125611
Meppi Heidi Hautala kieltäisi muovipillit: "Pitääkö aikuisen ihmisen imeä pillillä?"

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Ano. Tuo ideologisesti motivoitu lainsäädäntö pitää paikkansa. Tässä on samanlaisia hysterian piirteitä kuin niissä väkisin käyttöön otetuissa energiansäästölampuissa jotka olivatkin sitten itse ongelmajätettä.