perjantai 14. toukokuuta 2021

KUUTIO OSA IV

Kantakoulu

Vantaan kuutioasuinalue, tuonnempana…

Voi teitä pieniä piruparkoja…

Näin ajatteli Vantaan Kolmannen Kantakoulun luokanopettaja Inka Vilmi jakaessaan kuusivuotisen kantakoulunsa päättäville 22:lle 11 – 12-vuotiaalle oppilaalle päästötodistuksia. Todistuksia, joita kukaan ei heiltä tulisi koskaan kysymään, joilla he eivät tulisi koskaan tekemään mitään ja jotka eivät koskaan johdattaisi heitä mihinkään. Heidän elämänuransa pysähtyisi tähän päivään. He tulisivat tästä päivästä eteenpäin olemaan vain valtavissa kuutioasuntokolosseissa säilytettäviä lihapurkkeja joiden ennenaikainen poismeno olisi liittovaltion Suomi-maakunnalle lähinnä helpotus. Inkalle se oli kuitenkin suuri sääli. Nämä olivat mukavia lapsia joille toivoi pelkkää hyvää. Tietäen, että sitä ei olisi koskaan tarjolla.

Inka oli ollut tämän oppilasryhmän luokanopettaja koko heidän kuusivuotisen kantakoulunsa ajan. Alun perin luokan koko oli ollut kolmekymmentä oppilasta mutta osa oli pudonnut matkan varrella. Osalle – tarkalleen sanoen kolmelle – oli tarjottu mahdollisuus parempaan. Ne kolme olivat osoittautuneet niin lahjakkaiksi oppilaiksi että heille annettiin neljännen luokan jälkeen mahdollisuus siirtyä kantakoulusta Järjestelmäkoulun oppilaiksi jossa he saattoivat jatkaa opiskeluaan. Varsinainen työelämähän oli äärimmäisen pitkälle koneistettu ja automatisoitu eikä varsinaisille duunareille ollut mitään tarvetta mutta näistä kolmesta tulisi aikanaan robottien huoltajia ja valvojia. Siihen tarvittiin vielä ihmisiä.

Järjestelmäkoulu, johon nämä kolme pientä oppilasta siirtyivät oli jaettu kahteen, toisistaan erillisiin osioihin. Nämä tulevat huoltajat olivat sen teknisellä puolella josta tuli juuri noita huoltajia ja samoin suojelu- ja vieläkin tarvittavia terveysalan ammattilaisia. Kaikkein lahjakkaimmat päätyisivät aikanaan opiskelemaan Keski-Euroopan teknillisiin korkeakouluihin. Suomessa sellaista ei enää ollut. Bryssel ei nähnyt tarvetta antaa sen alan korkeinta opetusta pienen alueen sirpalekielellä.

Toinen puoli järjestelmäkoulusta – joka oli varattu vain nomenklaturan lapsille – valmisti oppilaita sitten aikanaan yhteiskuntateologian maistereiksi ja tohtoreiksi joita palkattiin yhteiskunnan joka alueille. Valvomaan ja komentamaan. Olihan mukana tietysti myös opettajakoulutus josta Inkakin oli aikanaan valmistunut. Varsinaista yhteiskuntateologiaa ei otettu opiskelemaan muita kuin poliittis-teologisesti luotettavien perheitten lapsia. Ehkä kyseessä oli osittain taloudellinen päätös sillä kyseiset yhteiskuntateologit edustivat käytännössä uutta ja hyvin suureksi turvonnutta sekä täysin tarpeetonta aatelisluokkaa joille piti etsiä aina uusia hyvin palkattuja suojatyöpaikkoja. Saattoi sanoa että liitovaltio-Suomessa ei vallinnut enää edes luokkajako vaan kastijako.

Etnisillä erityisalueilla taas oli aivan oma koulujärjestelmänsä. Inkalla oli sellainen käsitys että noilla alueilla oli joko koraanikouluja tai sitten siellä ei käyty kouluissa ollenkaan vaan elettiin jonkinlaisessa anarkiassa. Noista alueista ei paljoa tiedetty muutenkaan sillä ne olivat käytännössä täysin itsenäisiä, joskin Suomella oli vastuu niiden elättämisestä.

Inkan luokasta kolmelle lapselle oli siis annettu mahdollisuus nousta pois kuutioasunnosta. Ei ehkä kovin korkealle mutta kaupungin yksiöön kuitenkin. Luokasta viisi oli pudonnut pois kokonaan. He eivät olleet sopeutuneet koulun normeihin eivätkä järjestyssääntöihin ja heillä oli käytöshäiriöitä joita ei voinut hyväksyä. Yhteiskunta ei antanut monta varoitusta joten heidät oli potkittu koulusta kokonaan eikä kukaan ollut enää kiinnostunut heistä. He saattoivat asua vanhempiensa kanssa kuutiossa kunnes olisivat kuudentoista iässä täysi-ikäisinä oikeutettuja omaan sosiaaliapuun ja muutaman kuution loukkoonsa. Jos heidän vanhempansa kuolivat ennen sitä kuudentoista ikää heille annettiin mahdollisuus siirtyä valtiolliseen laitokseen jossa heidät pidettiin piikkilangan takana täysi-ikäiseksi saakka. Vankilahan se tosiasiassa oli.

Suurin osa ei siirtynyt ja heistä tuli katulapsia jotka elivät pääkaupunkiseudun alla sijaitsevassa laajassa tunneliverkostossa ja pärjäsivät miten kuten. Yleensä huonosti. Valtio ei sinänsä ollut heistä kiinnostunut mitenkään. Tarjosi se sentään mahdollisuuden yhteisruokailuun ja peseytymiseen siihen halukkaille mutta pääosin nuo tunnelirotat pysyivät hengissä ryöstelemällä. Ryöstelyä he käyttivät pääosin huumeitten hankkimiseen ja huhu kertoi että liittovaltio aika ajoin toimitti tunnelirotille tavallista vahvempaa heroiinia joka tiesi välitöntä hengenlähtöä. Apuharvennusta.

Ryöstelystään rysän päältä kiinni jääneet tunnelirotat kuljettivat järjestystä pitävät sotilaat aiemmin mainittuihin laitoksiin. Suomessa järjestystä pitävät liittovaltion sotilaat olivat espanjalaisia. Suomalaisen palkka-armeijan miehistö puolestaan yritti pitää järjestystä yllä Belgian Valloniassa. Vieraisiin kansoihin oli helpompi käyttää kovia otteita joten ammattiarmeijaa kierrätettiin.

Inka oli sinänsä ihmetellyt että niinkin moni tästä hänen kuuden vuoden luokastaan ei sopeutunut. Yleensä pudokkaita oli vain yksi. Maksimissaan kaksi. Sillä oppilaat pitivät koulusta. He olivat tottuneet kuutioelämän äärimmäiseen tylsyyteen ja koulussa oli kuitenkin ohjelmaa. Ainakin jonkinlaista. Lisäksi siellä oli päivittäinen ruokailu. Se tietysti koostui pelkistä puuroista ja velleistä. Mutta lisäksi sen mukana oli aina energiamehu joka sisälsi uudentyyppistä synteettistä novokofeiinia joka joskus aikanaan olisi tulkittu huumeeksi. Se piti oppilaat pirteänä.

Kantakoululaiset – niin kuin kuutiomassiivien asukkaat yleensäkin – söivät tietysti pelkkää kasvisruokaa. Ei tietoisesta valinnasta vaan siksi ettei muuhun ollut varaa eikä muuta ollut tarjolla. Valtiovalta pyrki tietysti lisäämään tarjolla olevaan kasvisruokaan tiettyjä välttämättömiä ravintoaineita mutta Inka oli silti pannut merkille että hänen pitkän opettajanuransa aikana lasten pituuskasvu oli edellisiin sukupolviin verrattuna pysähtynyt ja kääntynyt laskuun. Muutenkin vaikutti siltä että lapset kärsivät monenlaisista puutostiloista. Jopa älykkyyden tasossa oli selvää pudotusta.

Nomenklatura puolestaan söi lihaa surutta. Aikanaan sillä oli ollut muotina veganismi mutta näytti siltä että kyseinen veganismi oli ollutkin vain oman edistyksellisyyden ja tietynlaisen ylemmyyden osoitus. Nyt ylemmyys osoitettiin rahvaaseen verrattuna monipuolisemmalla ruokavaliolla. Koska rahvas oli vegaaneja pakosta ja rahvasta oli nomenklaturaan nähden valtavan paljon enemmän saattoi Suomen liittovaltiomaakunta ylpeänä mainostaa olevansa yksi maailman vähiten lihaa syöviä ja sitä myötä ilmastovastuullisimpia alueita. Inka itse ei kuulunut varsinaisesti nomenklaturaan mutta työssäkäyvänä hänellä oli varaa syödä lihaa pari kertaa viikossa. Ja hänellä oli sentään pieni kahdenkymmenen neliön kaupungin yksiö jossa asua.

Kuutiomassiivien tylsyyttä vastaan olivat monet vanhemmat pyrkineet järjestämään jonkinlaista ohjattua toimintaa mutta varojen puutteen ja viihdetarjonnan näivettämän mielikuvituksen vuoksi se oli varsin vaikeaa. Lisäksi kaikki alaikäisille tarjotut valtion virkakoneiston ulkopuolisten tarjoamat harrastukset tuli hyväksyttää toimintavalvojalla joka valvoi kaikkea harrastustoimintaa. Kyseiset toimintavalvojat palkattiin valmistuneista yhteiskuntateologian maistereista.

Varsinaisesti kantakoulun opetussuunnitelma oli yksinkertainen ja se pohjautui tarpeeseen tai oikeastaan sen puuttumiseen. Niitä muutamaa onnekasta lukuunottamatta jokainen kantakoulun luokka koostui lapsista jotka oli jo etukäteen tuomittu elämään elämänsä muutaman kuution loukussa yhteiskunnan niukalla tuella. Automatisoidussa yhteiskunnassa heille ei ollut tarvetta joten heille tarjottiin elatus ja ihmissäilytystila. Ei muuta. Elämän sisällön toi viestittimien – joita jaettiin ilmaiseksi – tarjoama turruttava viihdetarjonta sekä huumeet joita saattoi ostaa halvalla kaupasta.

Ei sellaiselle ihmisryhmälle tarvinnut suuren suuria koulutuksia tarjota. Kuusi vuotta riitti. Kaksi ensimmäistä vuotta Inka opetti lapsia lukemaan ja kirjoittamaan sekä yhteen- ja vähennyslaskua. Onneksi joku – se kuuluisa joku – opetushallituksessa oli päättänyt että opetus tehdään vielä vanhalla kynä-, paperi- ja kirjamenetelmällä eikä pelkästään viestittimellä jota nämä lapset olivat oppineet käyttämään jo hyvin pienenä. Pelejä kun saattoi pelata vaikkei osannut edes lukea ja hymiöt sekä emojit alkoivat korvata kirjoitetun tekstin. Kahtena ensimmäisenä vuonna tarjolla oli myös paljon oppimista leikin ja opetusanimaatioitten kautta. Leikkien ja animaatioitten sisältö oli luonnollisesti opetusta valvovan feminiittajärjestön tekemää ja hyväksymää.

Kolmantena vuonna jatkettiin siitä mihin kaksi ensimmäistä vuotta päättyi ja mukaan tuli kertolasku. Vieraita kieliä ei nähty tarpeelliseksi opettaa sillä viestittimien tulkkausohjelmat toimivat jo lähes sataprosenttisesti eivätkä nämä muurahaiskansalaiset koskaan Suomesta poistuisi muutenkaan. Mitäpä he kielitaidolla tekisivät? Sen sijaan jo kolmannella luokalla alettiin opettaa yhteiskunnallista tietoa liittovaltion hyvyydestä ja välttämättömyydestä sekä siitä kuinka hyvin se kansalaisiaan – pienimpiäkin – kohteli. Inkalla oli hyvin vaikeaa pitää näillä oppitunneilla naamaa peruslukemilla mutta siihen auttoi tieto että kaikissa luokissa oli tallentava kameravalvonta ja ja tallennusjärjestelmää valvova algoritmi löytäisi heti vääriä sanoja, lauseita ja termejä jos niitä esitettiin. Kannatti siis pitäytyä sataprosenttisesti vallitsevassa opetussuunnitelman opetuksessa. Vaikka se vastenmieliseltä tuntuikin.

Viidentenä vuonna tuli mukaan jakolasku ja sekä viidennen että kuudennen luokan opetusmateriaali sisälsi aina enemmän yhteiskunnallista opetusta. Oppilaille tehtiin selväksi että heidän elämäntilanteensa pienissä kuutioloukoissa samaan aikaan kun etnisillä erityisalueilla asuttiin paljon tilavammissa asunnoissa oli yhteiskunnallista ja historiallista oikeudenmukaisuutta. Valkoinen rotu oli sortanut kaikkia muita rotuja niin kauan ja niin julmasti että nyt maksettiin aikeisemmin otettua kunniavelkaa. Oppilaitten tulisi olla ylpeitä siitä, että he olivat sen velan maksajia ahtaassa, köyhässä ja tarkoituksettomassa elämässään.

Inka tiesi hyvin että ei kyseinen opetus mennyt oppilaille läpi ja hän itsekin lateli opetuksen tylsällä ja monotonisella äänellä. Äänenpainoja algoritmi ei sentään vielä pystynyt erottelemaan. Erityisen vastenmielistä hänen oli kertoa kuudennella luokalla liittovaltiokansalaisen oikeuksista. Joihin kuului kuusitoista vuotta täytettyä huumeiden käyttö. Liittovaltio ei taannut tilaa eikä yltäkylläisyyttä mutta takasi se sentään puoli-ilmaisen alkoholin, kannabiksen ja heroiinin. Yliannostukseen kuolleet kuutioasukkaat eivät olleen hallinnolle ongelma vaan siunaus. Olipa taas yksi elätettävä vähemmän.

Inka teki parhaansa opettajana mutta kaikkiin oppilaiden kysymyksiin hän ei uskaltanut vastata. Olihan häneltä kyselty niistä Pimeistä Maista. Täysin yhteiskunnasta erillään elävistä ihmisistä. Hän tiesi että ne olivat olemassa ja niissä asui hyvinkin miljoona suomalaista. Eikä ensimmäistäkään etnisesti edistyksellistä. Suomalaisia jotka pärjäsivät. Niukasti ehkä, mutta saivat elää vapaina.

Mutta hän ei uskaltanut sanoa oppilaille Pimeistä Maista mitään. Se saattaisi johtaa käskyyn tulla rehtorin huoneeseen. Ja siellä häntä odottaisi rehtorin lisäksi feminiitta joka sanoisi:

- Liittovaltiokansalainen Inka Vilmi. Olemme saaneet tietoomme teidän levittävän liittovaltion ja intersektionaalisen feminismin vastaista separatistista propagandaa. Sen vuoksi…

Niin. Sen vuoksi. Parhaassa tapauksessa hän menettäsi työnsä ja päätyisi samanlaiseksi kuutiomuurahaiseksi kuin oppilaansa. Huonommassa tapauksessa hän joutuisi loppuiäkseen eristysleiriin joita virallisesti ei ollut olemassakaan mutta poliisituttavansa kautta hän tiesi että niitä oli. Eikä niistä päässyt koskaan pois.

Inka jakoi todistuksia. Lapset olivat pukeutuneet parhaimpiinsa mikä tarkoitti että tavalliset vaatteet olivat pestyjä. Häntä kävi noita lapsia niin sääliksi. Sillä olihan hän itsekin kotoisin kuutiosta. Hänelläkin oli ollut hyvä opettaja joka oli kannustanut häntä lukemaan kantakoulussa itselleen niin hyvät numerot kuin mahdollista. Hän oli onnistunut. Yhtenä harvoista. Tämän luokan ne harvat olivat siirtyneet järjestelmäkouluun kaksi vuotta sitten. Heillä kaikki oli enää itsestä kiinni.

Mutta näillä pienillä lapsilla ei ollut mitään toivoa. He olivat vain lihaa varaston hyllyllä. Koko loppuelämänsä. Humanismin supervaltiossa.

39 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä dystopiakirjoitus jälleen. Todellisuus lähenee koko ajan tätä dystopiaa. Ehkä saavutamme tämän parissa vuosikymmenessä.

Kiitos Ykälle. Hän ohittaa kohta maailmanluokan kirjailijat.

acc

Qroquius Kad kirjoitti...

Dystooppisten Eurostotasavaltojen Liitossa ei siis ole vielä keksitty menetelmää, jolla kaikki voittaisivat:

Liittovaltiosantarmin espanjalaiset poliisisotilaat kuskaisivat kaikki kiinnisaadut katulapset sekä muut the Unelmaa™ häiritsevät ali-ihmiset automatisoituihin teurastamoihin, joissa heistä valmistetaan Soylent Greeniä.

Päästäisiin eroon epäväestöstä, yhteiskuntarauha paranisi kuutioalueilla (mikäli sillä niin väliä olisi, mutta kuitenkin) ja kuutioasukkaat saisivat proteiinipitoista ruokaa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys acc:lle ja Qroquius Kadille & kiitos kommenteistanne.

acc: Kristallipalloahan meillä ei ole, mutta tuollainen tulevaisuudenkuva ei ole ollenkaan mahdoton. Ja lämmin kiitos kannustuksesta.

Qroquius Kad: Ei taitaisi onnistua. Soylent Green kun on lihapitoista ruokaa ja veganismihan on pop.

Anonyymi kirjoitti...

Jankutanko: Muistakaa äänestää.

Ja vielä - jos jokainen saa käännytetyksi yhden järjestelmäpuolueen äänestäjän äänestämään jotain muuta kuin järjetelmäpuoluetta tai edes jättämään äänestämättä*, niin ehkä meillä on vielä toivoa.

*Kökkäreet tietenkin seuraavat suuren johtajans - petteri kaniinin - esimerkkiä. Demarieläkeläiset tukevat marinin eläköitymistä. Virheet de dorka ajattelevat hiilijalanjälkeä ja jäävät kotiin vaalipäivänä. Vassarit voivat vastustaa vaskismia lakkoilemalla äänestystä vastaan, repimällä like boss äänestyslippunsa, graffitoimalla lippunsa tai jotain.

Pyssymies

Anonyymi kirjoitti...

Yle esitti eilen illalla dokumentin sudanilaisesta koraanikoulusta. Katsoin ohjelmaa uteliaisuuttani muutaman minuutin ja sitten tuli vastaan kuvia ja tilanteita, joista herkimpiä ihmisiä ennen ohjelmaa oli varoitettu ja oli pakko laittaa toosa kiinni. Seppo Oikkonen on tässäkin blogissa kirjoittanut kulttuurin vaikutuksesta ihmiseen ja Ykäkin varoitellut kuvittelemasta sitä, että länsimaan rajan ylitettyään muslimista tulisi sellainen lällydemari kun päättäjät uskottelevat, mutta mikä siinä on, että asiaa ei ymmärretä?

Veikkaan, että kun suomalainen koululaitos ajetaan alas, oikeastaan se on jo alkanut koska Pisa-testeissä pärjätään yhä huonommin, tännekin nousee kohta kuin sieniä sateella näitä koraanikouluja, joihin lastensuojelulla tai koululaitoksen tarkastajilla ei ole mitään asiaa, mutta jonka todistuksilla mennään kuin heittämällä hyviin ja rahakkaisiin virkoihin ja toimiin. Onhan Koraanin ulkoa osaaminen vaativampaa ja tarpeellisempaa kuin matematiikka, fysiikka, kielet ym.

Rouva Ano

Anonyymi kirjoitti...

Tarinan lapset sopeutuvat hyvin pimeille maille tekemään jotain hyödyllistä ja olemaan tervejärkisten ihmisten seurassa. Ehkäpä osa heistä kasvettuaan ja kun alkavat ymmärtää maailmaa missä elävät, verkostoituvat ja alkavat tekemään koottuja pikku kepposteluja euvostoliiton valtaa pitäviä kohtaan, olemalla niinkuin piikkinä lihassa. T. Oloneuvos

Anonyymi kirjoitti...

QK, johan sen Ykä kertoo tarinassaan: Vegeruokaa tarjotaan vain kuutioasukaille, ja vain sen verran, että pysyvät jotenkin hengissä. Nomenklatuura taas on siirtynyt lihansyöntiin, kun se ei ole enää haram. Eli tuo soylent green kuluu kyllä siellä aidatulla alueella mihin ei rahvas pääse/päästetä.
Rouva Ano: Syy miksi asiaa ei ymmärretä, tai niitä on kolme. Vikaa on luetun ymmärtämisessä, kuullun ymmärtämisessä, tai yleensäkin ymmärtämisessä. Näillä meidän "johtajilla" on nuo kaikki kolme.
Kuten myös median uutisoinissa, jätetään se kertomatta mikä ei sovi narratiiviin. Kuren se, että eräästä afrikkalaisesta maasta evakoitiin ensin valkoiset, jopa erään heistä koirat enne mustia. Asiasta kertoi pravda amnestyn raportin mukaan. Se jäi mainitsematta, että henkilöt olivat Ranskalaisen Total firman työntekijöitä ja kritittyjä, eli msu- ym. roskajoukon enismmäisiä tapettavia. Ja että ko. maan hallitus oli palkannut kyseisen porukan hommaan, jotas ei itse kyennyt tekemään.
Tai Gazan tilanne: Israel pommittaa aluetta ja ampuu siinne raketteja. Sivulauseessa taisi olla maininta, että Hamas ampui ensin. Jotain n. 1000-1500 rakettia Israeliin.
Mites se juudas soini sanoi, sitä saa mitä tilaa.
Huru-ukko

Qroquius Kad kirjoitti...

Minusta asia oli juurikin päinvastoin, eli nomenklatuura syö dystopiassa lihaa, koska vegeily EI enää ole siellä pop, kuten nyt.
Kuutiorahvas puolestaan söisi lihaa jos voisi, mutta se on pakotettu vegeilyyn.

Eihän nomenklatuura missään nimessä Soylent Greeniä söisi, vaikka eivät tietäisikään sen alkuperää:
sehän on kurjaa prosessoitua lihatuotetta! Eliitille kelpaa vain sisäfile.

Kuutiorahvas taas uskoakseni söisi SG:tä mielellään, vaikka tietäisikin sen alkuperän:
olisi kuitenkin ehtaa tavaraa eikä mitään maustettua soijapuuroa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Pyssymiehelle, Rouva Anolle, Oloneuvokselle, Huru-ukolle ja Qroquius Kadille & kiitos kommenteistanne.

Pyssymies: Et jankuta ja siitä äänestämisestä ei voi koskaan muistuttaa tarpeeksi.

Rouva Ano: Huomiosi pitää paikkansa ja jokainen koraanikoulu länsimaissa nakertaa niitten länsimaitten perustuksia.

Oloneuvos: Ei tietysti mahdotonta. Joka tapauksessa veikkaan tiettyä eriytymistä kaupunkien ja niitten ulkopuolisten seutujen välillä. Hyvinkin suurta eriytymistä.

Huru-ukko & Qroquius Kad: Joka tapauksessa on selvää, että nomenklatura syö aina paremmin. Ihmislihan syöminen ei vaan käsittääkseni ole kovin terveellistä. Mutta muistaakseni joku ruotsalainen tutkijanplanttu hiljattain ehdotti kannibalismia ravinnonlähteeksi.

Huru-ukko: Hyviä huomioita.

- Tiivistit johtajiemme perusongelman varsin osuvasti.

- Siinä eräässä maassa eli Mosambikissa tapahtui juuri niin kuin sanoit. Valkoiset oltaisiin todennäköisesti tapettu.

- Gaza saa olla rauhassa täsmälleen siitä hetkestä alkaen kun sieltä ei enää ammuta raketteja Israelin puolelle. Mutta Hamasille sopii konfliktin jatkuva pitkittäminen.

Anonyymi kirjoitti...

Unijukkaa odotelless lyhyt hahmotelma seuraavan hallituksen ministereistä: PM Jussi Halla-aho, VM Heikki Westman kok, Sos.ja terveysministeri Arja Juvonen, Sisäministeri Riikka Slunga-Poutsalo, Maatalousministeri Hannu Hoskonen, Ulköministeri Riikka Purra. Kepun ja kok ministeriestä en nyt äkkiä osaa enempää nimetä, kun en niin kovin tunne porukoita.Opetus- ja kulttuuriministeriksi "BrotherCristmas- Koponen, pahus ku etunimi hävis, katkoo näköjään. Mutta kaikki tiennee miehen.
Ainakin näillä pääsisi alkuun eikä olisi pahimmat örnäkkeet mukana. Kokkareiden mukaanpääsylle pitäisi laittaa kyllä ehto. Tiputtakaa orpo veneestä sitä keikuttamasta.
Ja meinas unohtua, ympäristöministeriksi Eija_riitta korhola ehdottomasti. Kansanterveys-ja kansanhuoltoministeriksi Mikko Paunio.
Huru-ukko

Anonyymi kirjoitti...

Nyt se nuljahti se Brothr Crishtmasin nimi, Ari Koponen. Tän melkein sopii se vanha viisaus, että koville se ottaa kun koiras poikii.Enkä nyt tarjoita mitään oletettua joilla on jäänyt puukkomiehen hommat vaiheeseen ja mömmöjen syönti kesken.
Huru-ukko
Vaan jospase unijukka sieltä kohta tulis, kovasti kertoo olevansa tuloillaan.
Kauniita loppuyön unia niille jotka unten mailla ovat ja niille jotka sinne pääsevät. Paitsi jaksamista edustajillemme pylvästaloon:)

Jani Alander kirjoitti...

Tuohan nyt on sellainen äärimmmäinen dystopia, mutta no kyllähän asia niin on, että meillä tulee niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin olemaan edessä tietyn sortin murros. Sellainen piste missä teknologia tosissaan hävittää työpaikkoja kunnolla. Jos työ on rutiiniluontoista, ja itseään toistavaa, eikä vaadi esim. ihmiskommunikointitaitoja niin...se joko on tai tulee olemaan automatisoitavissa. Mistä sitten päästään siihen kysymykseen että mikä on yhteinen nimittäjä näille hommille. Se että ne soveltuvat pitkälti sille puoliskolle kansasta joka on älykkyysjakaumassa siellä keskiviivan alapuolella. Ja osa hiukan siellä yläpuolella. Jos nyt teknisistä aloista puhutaan niin juu aina tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat korjata tai ohjelmoida vaikkapa niitä automatisoituja kapistuksia. Se vaan on semmoista hommaa, että sille armovitosilla peruskoulun läpäisseelle joripekalle, tai nykyään ahmedilla ei moiseen mitään jakoja. Vielä kapistukset eivät ole niin hyviä että niiden työn hinta voisi kilpailla halvimman kehitysmaakulipalkan kanssa, mutta sekin päivä tulee.

Mistä sitten herää kysymys, että mitäs asian kanssa tehdään. Työstä vapautuminen sinänsä on ollut ihmiskunnan vanha haave, mikä aiemmin on ollut mahdollista vain vauraalle yläluokalle. Sinänsä sen ei tarvitsisi olla ongelma, mutta kun tämä meidän systeemi toisaalta pyörii työstä saatavalla elatuksella ja toisaalta sen työtulon verottamisella. Tämä homma pitäisi jotenkin ratkaista. Vaihtoehdot ovat käytännössä täysin raaka kapitalismi mallia kaikenlaiset kyberpunk dystopiat, ts. hyödyttömiksi käyneet elätit saa pärjätä miten lystäävät. Tai sitten kaikenlaiset perustulojutut, joista yksi on tämä kuutioasuntodystopia. Asiat toki voidaan hoitaa toisinkin, mutta jollei nyt jotain yleistä teknisen kehityksen pysähdystä ja rajua takapakkia ole luvassa, niin ihmistyön laaja väheneminen on edessä. Eli päädytään joka tapauksessa puhumaan siitä kakun jaosta. Se kysymys on olennainen myös valmistajille ja palvelualoille, koska jos ei toisaalta ole laajamittaista ostovoimaa niin ei ole kysyntääkään. Eikä silloin voittojakaan. Ei osinkoja. Eikä verotuloja. Hyperrikas eliitti ei kuitenkaan voi kuluttaa määräänsä enempää.

Poliitikkojen kantilta jonkinlainen leipää ja sirkushuveja, tai jotain mielekästä tekemistä ratkaisu täytyy löytyä, muuten yhteiskuntarauha on äkkiä mennyttä. (Se alkuperäinen leipää ja sirkushuvejahan oli ratkaisu halvan orjatyön syrjäyttämän vapaan työvoiman aikaansaamiin ongelmiin Rooman valtakunnassa. Pääkaupunki oli täynnä joutomiehiä joilla ei ollut kuin tuulenhuuhtoma perse ja lyhyt pinna, ilmainen safka ja ilmaiset huvit pitivät väen rauhallisena. Eli dystopiasi perustulo ja viestitin&huumeet)

Jani Alander kirjoitti...

Vielä, noin historiallisesti katsoen roomalaisen eliittiutopian pilasi yksi juttu. Sama mikä todennäköisesti pilaisi myös järjestelmäutopian. Kas kun järjestystä ylläpitämään tarvitaan tosiaan niitä sotilaita ja poliiseja. Ja mitä tympeämpi yhteiskunta ja toimettomampi väestö niin sitä enemmän. Ja mistäs porukasta ne sotilaat ja poliisit tulee. Jep, eivät tosiaan sieltä eliittiosastolta, siinähän hommassa voi tulla hiki ja joutua kaikenlaisten pahanhajuisten proletaarien kanssa tekemisiin. Rooman valtakunnassa ennen pitkää sotilaat huomasivat sen valtansa, hehän ne keisarin tekevät eivätkä lihavat senaattorit tai pääkaupungin paraatisotilaat. Sitten seuraskin vuosisata sisällissotaa. Tämän jälkeen joku sai loistoidean värvätä sotilaita barbaarien joukosta. Muuten hyvä mutta nyt sitten valtiovalta ehdoin tahdoin aseisti ja koulutti sakkia, joka oli lojaalia lähinnä omille johtajilleen.

Eli tässä EU-utopiassa voisi myös käydä hyvin äkkiä niin, että eipä niitä santarmeja kiinnosta yhtään jonkin viherhipin määräilyt, ja kaikenlaiset kaluunaherrat saattaisivat saada äkkiä omia ajatuksiaan asioiden järjestelystä. Toki vihertilhet voisivat aseistaa ja värvätä siinä järjestyksen pitäjät niistä erillisalueiden hepuista, mutta sillä tapaa he sovittaisivat köyden lähinnä omaan kaulaansa ja äkkiä. Se kun vertautuu siihen barbaarit armeijaan ratkaisuun :D

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Huru-ukolle ja Jani Alanderille & kiitos kommenteistanne.

Huru-ukko: En itse valitettavasti usko tuollaiseen hallitukseen. Kepu ja kokoomus ovat järjestelmäpuolueita jotka ovat myyneet sielunsa liittovaltiopirulle. Pysyvästi. Ja tosiaan jaksamista persuille pylvästaloon. Tynkkynenhän veti Suomen ennätyksen jarrutuspuheessa. Yli kahdeksan tuntia. Eihän se sinänsä mitään muuta. Se helkutin kuristuspaketti menee läpi joka tapauksessa.

Jani: Kiitos erittäin hyvästä kommentista. Ajattelet kyllä asiasta aivan samasta vinkkelistä kuin minäkin ja olet asiasta hyvin jyvällä. Keinoäly tuo työelämän murroksen eikä uutta työtä tässä murroksessa ole tarjolla. Ja sinänsä – niin kuin Ranskasta kuuluu – tässä moni alkaisi kaivata sitä että kaluunaherrat alkaisivat tehdä niitä johtopäätöksiä.

Jani Alander kirjoitti...

Itse olen asiaa miettinyt niin, että kansantalouden tuotantoon sidottu perustulo. Mikä sitten rahoitettaisiin robottiverolla. Ts lasketaan kuinka suuresta arvosta jokin tuotantolaite tuottaa, ja sille veroprosentti. Jos sitten joku saa päähänsä että mähän siirrän tuotannon vaikka Kiinaan, niin unohdetaan vapaakauppahöpötykset ja pistetään sellainen tulli Kiinan tuotannolle että ei kannata. Tämä nyt tietysti on joillekin törkeää nationalismia, ja toisille suoranaista kommunismia, mutta ei tässä oikein vaihtoehtoja ole. Perustulon päälle sitten voi ansaita mitä lystää, jos esim. on taitava käsistään niin kyllähän aidolla käsityöllä aina kysyntää on. Samoin kaiken sortin vapaaehtoistoimintaa jne.. Suurin piirtein mitä nykyään suht. hyväkuntoiset eläkeläiset touhuaa.

Hessu kirjoitti...

Kiitos synkästä dystopiasta. Tuota kohti mennään kovaa kyytiä. Juttelin isän kanssa työelämästä 1960-luvulla. Silloin tosiaan kaikille riitti töitä, bensa-asemilla apulainen tankkasi auton ja pesi lasit. Jos koulu ei maistunut, niin raksalle pääsi töihin, eikä tarvinnut kaikenlaisia kortteja. Työ oli fyysisesti rankempaa ja henkisesti helpompaa. Ei ollut tasa-arvokoulutustakaan, töissä tehtiin töitä.

Hallinnon ongelmana tosiaan on aina ollut, mistä saada uskollinen väkivaltakoneisto. Kun ihmiset rikastuvat, niin raskaat ja ikävät hommat eivät kiinnosta. Roomalaiset päätyivät ulkomaiseen työvoimaan ja se päättyi sitten huonosti, mutta jonkin aikaa selvittiin.

Työmarkkinoilla työnantaja ostaa ja työnhakija myy. Työnantajan kannalta tilanne on sitä parempi, mitä enemmän hakijoita, jolloin voi valita parhaan päältä. Työnhakijalle taas tilanne paranee, mitä vähemmän kilpailijoita. Jos työnantaja voi valita fiksun maahanmuuttajan tai hölmön suomalaisen, hän valitsee fiksun maahanmuuttajan. Jos voi valita osatyökykyisen tai täysin työkykyisen, niin täysin työkykyinen saa paikan.

Näin markkina toimii, mutta mitä töitä osatyökykyiselle tai hölmölle suomalaiselle jää? Työnantaja voi tokaista, ettei ole minun ongelma. Valtion pitää tämä kuitenkin ratkaista ja yksi malli on leipää ja sirkushuveja. Voitaisiin myös järjestää niin kova työvoimapula, että työnantajien olisi pakko laskea rimaa, jolloin töitä saisi hölmö suomalainenkin.

Esimerkiksi rakennusala tarjosi aikoinaan töitä sellaiselle pojalle, jolle työ maistui, mutta koulu ei. Nyt rakennusala on pilattu ulkomaisella epäreilulla kilpailulla ja ihmetellään, miksi pojat syrjäytyvät. Nämä ovat niitä kuuluisia poliittisia valintoja. Voitaisiin valita toisinkin.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Jani Alanderille ja Hessulle & kiitos kommenteistanne.

Jani: Mitään satavarmaa en osaa itse ratkaisuksi tarjota mutta sitä robottiveroa olen aikanaan Lötjösen kanssa tuumaillut itsekin:

http://yrjoperskeles.blogspot.com/2017/05/lotjonen-ja-robotin-elakemaksu.html

Tietysti se taho, joka keinoälyä pystyy eniten käyttämään ovat juuri ylikansalliset ja isänmaattomat pörssiyritykset jotka kikkailevat itsensä sen veron ulkopuolelle. Se, mikä ainakin pitäisi välittömästi tehdä on kehitysmaalaisen ylijäämäväestön kuskaaminen Eurooppaan automaattiselle ja pysyvälle elatukselle.

Hessu: Eikä unohdeta baariapulaisia. Niillä hommilla moni ihminen tienasi itselleen leipänsä. Ei suuren, mutta riittävän. Suomen rakennuksillahan ei enää pahemmin edes puhuta suomea. Tuo blogini sivupalkissa oleva ”Ihmisiä telineillä”-blogi käy sitä tilannetta aika ajoin läpi varsin kattavasti.

Lissu vaan kirjoitti...

Rouva Anon aiheelliseen ihmettelyyn: kun länsimainen kulttuuri on rakennettu kristinuskon arvojen pohjalle, niin sitä mukaa kun sitä murretaan, sijaan astuvat toisenlaiset arvot.
Siinä menee konkreettisesti monta muutakin hyvää, kuin vain työtä ja ponnistelua vaativa, korkeatasoinen koulutus.

Kun ymmärrys esivanhemmiltamme peritystä kristillisestä moraalista ja etiikasta hämärtyy, niin sijaan jää tyhjiö, joka tietysti täytetään jollain muulla.

Oman vakaumukseni mukaan jokaisen sydämessä on avoin tila elävälle Jumalalle ja hänestä vieraantunut ihminen pystyttää sinne alttarin omalle jumalalleen. Se voi olla näennäisesti tunnustuksetonkin, mutta kuitenkin perusta kunkin elämänkatsomukselle.

Meikäläisten käppäikäisten sukupolvi on saanut vielä jonkinmoisen annoksen kristillistä kasvatusta selkäytimeensä niin, että ymmärretään tietynlainen syyn ja seurauksen yhteys luontevana osana elämää.

Tämä rosameriläisten sukupolvi on sen sijaan pystyttänyt alttarinsa itselleen, ollen itse itsensä jumala, moraali ja laki.
Se on niin vietävän totta mitä Räsäsen Päivinkin siteeraama roomalaiskirje tällaisesta toteaa, että "- - luullessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet."

Synti ja häpeämättömyys nostetaan arvoon arvaamattomaan; häpeää ei tarvitse tuntea enää mistään: kaiken suvaitseva, rajaton itsensä toteuttaminen, se on jotain pyhää.
Ja tietysti heillä on hallussaan kaikkivoipainen suvaitseva rakkaus, jonka piiriin päästessään muslimikin kääntyy intersektionaaliseksi feministiksi ja lällydemariksi.

Suomi on sekularisoitunut kirkkoa myöten. Tätä kuvaa hyvin se, että avoin koraanikoulu Helsingissä toimii avarakatseisen diakonissalaitoksen tiloissa. Ovat halunneet laitoksen toimesta näin tapahtuvaa "vuoropuhelua" islaminuskoisten kanssa. Paavin siunaama krislam saa muotoaan jo täälläkin.
Valtiollista islamin opetusta saa jos kunnan alueella on vähintään kolme sitä haluavaa oppilasta. Moskeijoilla on omat opetuksensa. Kukapa niitäkään valvoo.

Se ensimmäisen käskyn laiminlyönti, jonka mukaan ei tule pitää muita jumalia, saa konkreettisen muodon tässä islamin sekoittumisessa tähän kulttuuriin ja kansaan. Käskyt on tarkoitettu suojaksi kansoille ja ihmiselle itselleen.

Juu, ja valtamedian Israel-uutisointi ei yllättänyt, pahis tiedetään jo vanhastaan.

klova kirjoitti...

Aika vaikeaa,käytännössä mahdotonta,on pidemmässä juoksussa rakennuksilla maksaa palkkoja pimeänä.Koska veronumero ja urakkarekisteröinti,eli teettäjä on osaltaan vastuussa ja nykyaikana asioiden seuranta onnistuu reaaliajassa.
Millekkään isommalle työmaalle on turha yrittää mennä ilman tunnistautumista ja veronumeroa.Tietysti veronumero ei estä palkan pimeää maksamista esim osittain,mutta siitä seuraa seuraava ongelma,mistä palkanmaksava yrittäjä saa pimeää rahaa jolla maksaa pimeä palkka?En oikein usko,että suomalainen rakennusyritys suostuu maksamaan alihankkijalle osan urakasta pimeänä,käytännössä tuosta jää aina kiinni ja toiseksi se on taloudellisesti kannattamatonta,ei voi esim vähentää alv-veroja ym.Toisin kuin esim ravintola-alalla rakennusyritykset eivät saa käteissuorituksia juopuneilta asiakkailta öisin,maksaakseen pidemmän ajan palkat pimeänä jäämättä kiinni täytyy saada pimeää rahaa jostain,siis asiakkaalta.

Sitten jokainen voi mennä tilastokeskuksen sivuille ja etsiä rakentamisen palkkasummat ja tehdyt tunnit,rakennusalalla jos urakka ylittää oliko se 50 000 euroa on reaaliaikainen seuranta pakollinen ja olen itsekin ollut työmaalla missä pääurakoitsija sai 10 000 € sakon ja kuittaamatta työmaalla ollut aliurakoitsija 5000 € sakon.

Niin se palkkasumma ja tehdyt tunnit ovat veronumeron käyttöönoton jälkeen olleet aika lailla linjassa,jatkuvasti kohoavia kuten olettaa sopiikin myönnettyjen rakennuslupien perusteella.Suomessa kun kaikki rakentaminen vaatii myös luvan,kukaan ei voi rakentaa leikkimökkiä isompaa ilman lupia ja ilmoitusvelvollisuutta.2011 lähtien myös työtunnit ja pallkasummat ovat olleet viranomaisten tiedossa.

Se taas miksi itä-euroopan kaverit ovat vallanneet rakennustyöt johtuu ihan samasta kuin esim se että miksi vaatteet tehdään aasiassa ja rahtilaivat Koreassa tai miksi Suomalaisten maatilojen ja kasvipuutarhojen työvoima on 100% ei-suomalaisia.
Tai miksi marjat kerätään porikalla mikä lennätetään 8000 kilometrin päästä telemään tuo erikousammattitaitoa vaativa työ.

Hinnasta ja saatavuudesta.Nykyään esim rakennuksilla kyse on jo melkeinpä saatavuudesta,mistä ottaa 50 000 rakennusmiestä?

Tästähän vois kirjoittaa vaikka kuinka paljon,kun nimimerkillä olinhan siellä minäkin,eli takana melkein 30 vuotta rakennustöitä ja suurinosa ajasta ihan suorittavassa portaassa.

Sen verran vielä,että ne törkeimmät alipalkkaukset sijoittuvat vuosituhannen vaihteeseen kun kolhoosin raktorikuskit tulivat tekemään väliseiniä pääkaupunkiseudulle.Ammattitaidottomalle ei paljoa maksettu ja sekin pimeänä.Jos nyt menee rakennustyömaalle,niin lähes aina se baltti saa saman korvauksen kuin suomalainen ja miksei saisi,osaajista on yleis-eurooppalainen pula.Jos Suomessa maksetaan orjapalkkoja,niin aina voi lähteä Saksaan tai minne tahansa,näillä kavereilla on myös suhteet monissa maissa työskenteleviin maanmiehiinsä ja maanmiesten firmoihin,sanononta puolalainen putkimies on täyttä totta esim Ranskassa.Eli lähteminen onnistuu kun alunperinkin on joutunut lähtemään töiden perässä.

Se että monien alojen palkkataso on laskenut johtuu taas ihan kysynnystä ja tarjonnasta,se palkka millä suomalainen ei suostu tekemään on ihan ok jollekin alemman elintason maan asukille.

Suomalaisen nuorenmiehen on aika vaikea työllistyä rakennuksille,varsinkin isommille,koska työt tekee alihakkijat ja ne ovat monesti 100% esim latvialaisten miehittämiä ja latvialaisten omistamia,täytyis osata lättiä kysyäkseen töitä ja vielä pärjätä vieraassa porukassa.Maakunnissa töitä onkin paremmin ja firmat useinmiten kotimaisia ja tekijät myös.Mutta se on siellä periferiassa ja statissa ei vuokralla asuvan kannata edes tehdä töitä joissa ei tienaa suht hyvin.

Sen pituinen se,tämä kirjoitus kerää varmaan virtuaaliyläpeukkuja 1998 työttömäksi joutuneiden muurareiden joukossa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Lissulle vaan ja klovalle & kiitos kommenteistanne.

Lissu vaan: Minähän en ole uskonnollinen millään muotoa mutta totean, että jos länsimaitten valtauskonnoksi olisikin aikanaan tullut islam, niin siinä olisi jäänyt rakentamatta sekä länsimainen kehittynyt yhteiskunta että länsimainen teknologia. Eli hevoskärryillä mentäisiin edelleenkin. Ja intersektionaaliset feministit kulkisivat burkha päällä ja pitäisivät turvat visusti kiinni.

klova: Eihän palkkoja tarvitse pimeänä maksaa. On mullakin aika paljon tuttuja ja tiedän että balttirakentajat saavat kyllä listapalkkaa mutta tilipäivänä käydään sitten automaatilla ja tehdään tasoitus työnantajalle. Se kannattaa niille, kun ollaan keikkahommissa ja asutaan kommuuniasunnossa. Marjanpoimijoille työnantaja tarjoaa majoituksen ja ruuan. Kaiken kaikkiaan käteen jäävä määrä kannattaa, koska rahan ostovoima on lähtömaassa aivan muuta toista kuin Suomessa.

Suomalaisen on taas pakko ajatella että palkalla on pärjättävä jatkuvasti. Kun hän sattumoisin asuu Suomessa. Ei Suomessa ole pulaa rakentajista. On vain pulaa halvoista rakentajista.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo minun hallitukseni oli sellaista puoliunisen puolipöhkön unelmaa, unelmahöttöä. Kovasti pitävät älämölöä perussuomalaisten pitämistä puheista, jopa Lipponen. Hän tosin moittii omiaankin etteivät olleet esittämässä vastaväitteitä ja puolustamassa pakettiaan. Johtui ilmeisestikin siitä, että sitä ei voi järkiargumenteilla puolustaa ja ne höpöhöpön argumentit persut olisivat mapuneet järkisyillä alas jo ennen kuin ne kunnolla lentoon pääsivät. Eli homma jatkuu, tyhjän saa pyytämättäkin.
Huru-ukko

klova kirjoitti...

Tuo palkan takaisinmaksu käteisenä taitaa olla enempikin ns urbaanilegendaa.Ainakin Suomeen kirjatulla firmalla ja työntekijällä tuossa ei ole oikein mitään järkeä,verot,vakuutusmaksut,eläkemaksut ja muut sote-kulut kirjataan ja maksetaan sen mukaan mitä on ilmoitettu.Aika typerä ja pakkoraossa täytyy olla,että suostuu palauttamaan isännälle myös liikaa maksetut tapaturmavakuutukset ja Tyel-maksut sekä osuutensa palkkasummaan sidotusta työttömyysvakuutusmaksusta ja työterveydenhuolllsta,sekin nykyään pakollinen ja todistus oltava sen ottamisesta ja ennenkaikkea maksamisesta.Sekä tietty liikaa pidätetty ansiotulovero laskee jo muutenkin alhaista ansiota.

Ulkomaille rekistöröity firma ja työntekijä tietty,mutta verot ne virolainenkin maksaa ainakin Viroon.Rajoitetusti verovelvollinen ei saa työskennellä kuin 180 vrk vuodessa Suomessa etteikö työsuhdetta katsota Suomessa verotettavaksi.Tuon kiertäminen on veronumero ja vastuun ylettämisessä koskemaan myös pääurakoitsijaa aika hankalaa,käytännössä mahdotonta.

Sitten vielä nämä palkat,eivät nuo perusrakennusmiehe. Ylimmät palkkaluokat,siis kirjapalkat,niin kovin ihmeellisiä ole,siis suomalaiselle.Jollekin kirgisialaiselle tasoitemiehelle 15 euroa tunti ja päiväraha on kova palkka kun asuminen tulee työnantajalta.Suomalaista ei taida tuolla palkalla saada pääkaupunkiseudulla noinkin vittumaiseen ja fyysisesti kovaan työhön.

Eli kyse on rahasta,niin kuin aina.

Sitten vielä tuo pimeä työ yleisesti,kai sen pitäisi näkyä jossain jos se on niin yleistä,Ainakaan firmojen tuloksissa se ei näy,rajennusfirmat eivät ole tunnettuja minään rahantekokoneina.Entäpä sitten hinnat,kun kerran tehdään halvemmalla?Jokainen voi todeta hinnat oikotiestä,ei oikein ole halpaa siellä missä rakennetaan.Eli kustannusten aleneminen ei näy missään,ei edes tilastokeskuksen palkkasummissa ja veromäärissä.Eli voi sanoa,että jos pääurakoitsija eli pörssilistattu rakennusfirma ei hyödy pimeästä työvoimasta ja kantaa vain riskit,niin miksi teettää pimeänä?

Ylin kirjapalkka tuntitöissä näyttää olevan reilut 17 € tunti.Sen saadakseen pitäis olla ns nokkamiestasoa.Ammattikoulusta tulevan rakennusmiehen alkupalkka TESSin mukaan on 13€ tunti.Urakkapalkat tietty erikseen.Mäkkärin kassa taitaa saada 13 egee tunnille ja saa tehdä siistejä sisätöitä tyttöjen kanssa.Nämä kirjapalkat siis talonrakennusalalla.

Ehkä rakentamisen pitäis maksaa vielä enemmän,että saatais palkat houkuttelevalle tasolle.Tai sitten kieltää ulkomaalaisten työskentely Suomessa.

Kumpikaan ei taida olla reaalimaailmaa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Huru-ukolle ja klovalle & kiitos kommenteistanne.

Huru-ukko: Se, että Lipponen kaivetaan esille, kertoo valtamedian tietystä epätoivosta.

klova: Todista urbaanilegenda vääräksi. Mutta kommenttisi jäi vähän epäselväksi. Pidätkö nykytilannetta hyvänä? Ja jos et, niin kuinka tulisi toimia?

Qroquius Kad kirjoitti...

Tuosta veli Huru-ukon hallituksesta en voi sanoa muuta, kuin että menisi painajaisen puolelle:
Kepuli ja KaKo olisivat hallituksessa lähtökohtaisestikin vain puukottamassa Halla-ahoa selkään niin syvälle, ettei enää nousisi.

Mitä Paavo Lipposeen tulee, voisihan joku muistuttaa häntä aiemmista erilaisiin pelkoihin liittyneistä, mitä painokkaimmista lausumistaan;
pimeästä pelottelusta sekä pööstä jossa ei ole pelättävää.

Vaan mitäpä se hyöväisi.

klova kirjoitti...

Kai se tuossa alussa on,suomalainen firma tilittää verottajalle ja vakuutusyhtiölle ilmoituksen mukaan,eli jos työntekijä ei palauta noitakin rahoja niin hyöty jää aika pieneksi.Ulkomaalainen taas voi tehdä vain puolet vuodesta töitä kotimaansa verokirjalla.Virossa esim tasavero eli pienestäkin tulosta menee vero.Eli osa palkasta takaisin isännälle käteisenä ei poista noita maksuja jotka määräytyvät väärän,liian ison,ilmoituksen mukaan.

Menee toistamiseksi,mutta esim käteinen raha joka oletettavasti palautuu työnantajalle.Mitäs sillä tehdään,pankkiin sitä ei voi viedä,firman kassaan sitä ei voi laittaa ja jos sillä ostaa uuden Ferrarin niin joku voi yleiseurooppalaisten rahanpesulakien ansiosta kysyä,että mistä fyrkat.Somaliassa ei tartte todistaa,Suomessa vaan on kovin vähän Somaliaan rekisteröityjä rakennusfirmoja.

Digitaalinen raha ja Eu ovat ihan oikeasti tehneet pohjatasolla olevasta veronkierrosta pirun hankalaa,olettaen että haluaa välttää vankilan ja ikuisen ulosoton.Se mitä joku Google tekee on ihan eri asia.Rikollisia on aina ja yleensä he jäävät ennenpitkää kiinni.

Veronkierto on tietty tuomittavaa.Se taas,että joku tekee työsuoritteen toista halvemmalla ja ilman pakkoa tai orjuutta,milläs sen estät?Kieltämällä jonkun työnteon?Ei minulla oikein ole sellaista kantaa,kyseessä kuitenkin yleismaailmallinen ilmiö.Eli tuotteen tai työsuoritteen tekee se joka tekee vaaditun laadun tehokkaimmin ja työn hinta on yksi osatekijä.Verotus toinen,55-60% suomalaisesta rakennuksesta on veroa.Olen tästäkin samaa mieltä kuin monesta muustakin asiasta,se voi olla ongelma,mutta mahtaako sille mitään,onko näkyvissä mitään mikä tuon muuttaisi.Valittaa tietysti aina voi,että 80-luvulla urakkapohjat olivat tavallisen duunarin vuoden tili ja itkeä kun nykyään ei ole.Siitä vaan ei ole mitään apua eikä hyötyä.Ja olen muuten itse työskennellyt rakennuksilla,että tiedän kyllä mitä se on.

Nämä jutut vironmiesten kolmella eurolla työnteot ovat aikansa eläneitä.Virolainen on varmaankin halvempi kuin suomalainen,kuinka paljon olisi tutkimisen paikka.Ehkä kyseessä on yllättävänkin pieni ero,ainakin vähänkin suuremman suomalaisfirman on maksettava ihan sama palkka niin hurrille kuin kongolaiselle jos osaaminen on sama.Ja suurinosa rakennuksilla tekevistä firmoista on suomalaisia tai suomeen rekisteröityjä.Toisaalta jollekin osaavalle putkimiehelle on kyllä ottajia,ei hänen tai kenenkään ammattimiehen tartte ilmaiseksi tehdä.Apumiehet erikseen,sellaisesta työstä mikä ei vaadi isompaa osaamista harvemmin vapaassa kilpailussa maksetaan ihmeemmin.

Nykyäänhän moni tekeminen seisahtaisi täysin jollei ulkomaanapuja olisi.Suomalaisia ei vaan ole eikä tule,monet duunariammatit eivät kiinnosta poikia ja ne jotka noihin menevät jättävät usein opinnot kesken tai heidän töistään ei tahdo tulla mitään.Työhalukkaat tuntuvat menevän vähintään amk:n.Pikkupomoja on,tekijöitä ei.Ikäluokat pienenee ja syrjäytyneiden määrä kasvaa. ikäluokka on 20 000 ja tuosta kolmannes jää työmarkkinoiden ulkopuolelle,että ei niitä tarjokkaitakaan työhaluisista ole.

Tuossa lähellä on konepaja jossa suomalaisten keski-ikä lährmmäs 50.Kaikki nuoremmat polakkeja tai muita itä-eurooppalaisia.Ottaisivat varmaan suomalaisenkin töihin,mutku niitä e ole oikein saatavilla,työhaluiset ja kykyiset ovat töissä ja loppukolmannes on työttöminä vetämässä vähintään keskaria ja pelaamassa pleikkaa kaupungin vuokrakämpässä.Ei noita saa töihin kuin nälkä ja sekään ei anna osaamista.

Eli loppukaneettina kysymykseen:Minulle virolaisten työskentely ei ole ongelma jos tekevät maan lakien mukaan.Veronkiertoa ei tietenkää tule suvaita.Se,että joku tekee halvemmalla kuin toinen ei ole minulle ongelma,sitä kutsutaan kapitalismiksi.Siinä toisessa järjestelmässä keskuskomitea määrää palkat ja urakat kaikille samoiksi.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Qroquius Kadille ja klovalle & kiitos kommenteistanne.

Qroquius Kad: Painajaisen puolelle menisi ja kepu sekä kokkarit pyrkisivät tekemään persuista Sinistä Tulevaisuutta. Paavo voisi pysyä eläkkeellä.

klova: Meillähän on Suomessa paljon työttömiä – ammattitaitoisia – rakennusmiehiä. Jätit sanomatta, että onko vallitseva tilanne sinusta hyvä.

klova kirjoitti...

Ihan ok,jokainen työkykyinen ja haluinen sähkömies,putkimies,mattomies,kalusteasentaja tai vaikka muottitimpuri saa töitä sillä hinnalla kuin noista töistä Suomessa maksetaan,joistain enemmän ja joistain vähemmän.Ja voi joutua kulkemaan työn perässä.Mutta vähintään TESS-palkka tulee,aika usein osaava saa enemmänkin.On aina saanut.Ainakin jos kykenee itsenäiseen työhön ja osaa järjestellä omat työnsä.

Apumiehen asteelle jääneellä 50 v rakennusmiehellä voi olla tiukempaa.Varsinkin jos on pitkiä työttömyysjaksoja ja kremppoja.Tietty vuokrafirman kautta voi kokeilla,mutta nuo suosivat nuorempia appareina.Eikä noita perusrakennusmiehiä juurikaan nykytyömailla tarvita kun urakoihin kuuluu lähes kaikki siivouksesta haalauksiin.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, klova. Kommenttisi tuli selväksi. Ihmettelen vaan tuota työttömien määrää. Huvikseenkohan ne ovat työttöminä?Ja suomalaisenhan pitäisi pystyä elämäänkin työllään. Ei sitä kukaan huvikseen tee. Ja miksi raksat ovat edelleenkin täynnä virolaisia työntekijöitä?

klova kirjoitti...

Aika moni niistä rakennusalan työttömistä on näitä +50 v perusrakennusmiehiä,sellaisille ei oikein ole nykyään töitä ja jos on niin joku itäeurooppalainen tekee nuo työt halvemmalla.Aputyöt ja pikkuvalut sun muut suojaseinien rakentelut.

En nyt oikein tiedä kuinka paljon porukka esim tietää jostain isomman rakennustyömaan käytännöistä .Eli pääurakoitsijalla on työmaalla mestarit ja ehkä työsuojeluvaltuutettuna joku yleismies.Varsinaisen työn tekee joka alalla erikseen siihen erikoistunut firma,usein senkin urakka on aliurakoitu.Eli sen urakan saa tehdäkseen ..... rummunpärinää....se firma joka tekee vaaditun lopputuloksen halvimmalla.Näinhän se markkinatalous pelaa.

Yleensä virolainen on ihan veroteknisesti halvempi kuin kotimainen,Virossa kun ei ole hyvinvointivaltiota ja verotus on kevyempää ja toisaalta työhaluja löytyy kun ketään ei ruokita kotisohvalle.Joillain aloilla virolaisia tai yleensäkin ulkomaalaisia on vähemmän ja joillain enemmän.Nykyään tosin taitaa yleistyä se,että ulkkarit ottavat yhä isompia urakoita,esim kalasataman tornien liukuvalut tais tehdä venäläiset.Eli voittivat urakkakilpailun ja se siitä.Jollain aloilla suomalaista ei tahdo pääkaupunkiseudulla löytää,tasotemiehet ovat kirgiisejä ja maalarit usein samoilta seuduilta.Putkimiehet usein venäläisiä tai polakkeja.
Mutta ihan varmasti osaava rakennuasalan ammattimies saa töitä pääkaupunkiseudultakin,paino sanalla ammattimies.Palkka voi olla pienempi kuin hyvinä aikoina,mutta minkäs teet,muurareiden monopolia ei enään ole.
Mitä tuolle sitten voitais tehdä?Kieltää ulkkareiden työnteko,kieltää ulkomaalaisten firmojen tarjoukset?

Yleiseurooppalainen ilmiö,jota monesti yritetään selittää veronkierrolla.Tietysti tuon vapaan työvoiman saus ulottaa koskemaan kunnanjyyriäkin ja yleensäkin julkista sektoria.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, klova ja kiitos lisäyksestäsi. Jäi vaan epäselväksi että onko vallitseva tilanne mielestäsi hyvä?

klova kirjoitti...

Siis markkinatalous,eli työn tekee se joka sen tekee tehokkaimmin?Eli halvimmalla asetettu laatuvaatimus.

Kyllä,tuo on ainoa oikea ja pidemmän päälle kestävä ratkaisu.Se toinen on sääntely tavalla tai toisella ja siitä ei ole kuin huonoja kokemuksia maailmalta ja toisekseen EU kieltää tuollaisen.

Suomen tilanne on sikäli erikoinen,että meillä on rajanaapurina lähes samaa kieltä puhuva alemman tulotason maa.Sellaisista on aina tulijoita.Ja kun kielimuuria ei juurikaan ole,niin miksei lähtisi ja kun kotiin pääsee viikonlopuksi.Viro ottaa kyllä kovasti kiinni,että kun me peruutamme niin tuloero kurotaan kiinni.

Ehkä suomalaiset menevät tulevaisuudessa siivoamaan ja rakennustöihin Tallinnaan.Ei tämä meidän nykyinen elintaso ole mihinkään kiveen hakattu.Virolaiset syyttelevät tyhmiä poroja halpatyöstä ja epäilevät veronkierrosta......

klova kirjoitti...

Tuli vielä vähän kaivettua tilastoja,takennusalan työttömyys ennen koronaa on kuulemma historiallisen alhainen.Jopa alempi kuin 80- luvun lopulla.Silloin eivät ainakaan virolaiset seloittaneet markkinoita.

Näin siis rakennusliiton edustaja Ylen jutussa loppuvuodesta 2019.

Mutta eiköhän tästä aiheesta ole nyt osaltani kirjoitettu tarpeeksi.Ja kai tänne mahtuu eriäviäkin mielipiteitä.

Anonyymi kirjoitti...

Eilen klo 10.37 kirjoitit muun muassa:
"Se, mikä ainakin pitäisi välittömästi tehdä on kehitysmaalaisen ylijäämäväestön kuskaaminen Eurooppaan automaattiselle ja pysyvälle elatukselle."

Ai niinkö? Jotkut ilmeisesti kyllä ovatkin sitä mieltä, mutta itse ainakin olet tähän saakka ollut aivan päinvastaista mieltä.
Vai tapahtuiko pieni lipsahdus: yksi sana jäi epähuomiossa pois, ja sen vuoksi lauseesi merkitys muuttui aivan päinvastaiseksi kuin mitä olit tarkoittanut?
Lienet tarkoittanut:
"Se, mikä ainakin pitäisi välittömästi tehdä on LOPETTAA kehitysmaalaisen ylijäämäväestön kuskaaminen Eurooppaan automaattiselle ja pysyvälle elatukselle."

Tarkkaavainen lukija.

Anonyymi kirjoitti...

Rakennusalan ohella toinen toimiala, johon entisaikaan saattoi käytännössä kuka tahansa mennä vaikka tilapäistöihin päiväksi tai muutamaksi tunniksikin kerrallaan, oli laivojen lastaaminen ja lastin purkaminen satamissa. Kyllähän suunnilleen kuka tahansa pystyy kantamaan tai raahaamaan perässään laatikoita ja säkkejä laivasta laiturille tai päinvastoin, ja ainakin osa niistä taisi olla niin kevyitäkin, että kuka tahansa pystyi ne kantamaan. Ei siitä kovin korkeita palkkoja maksettu, mutta maksettiinhan sentään jonkin verran. Mutta sitten tulivat kokonaisen talon kokoiset kontit, joissa tavaraa kuljetetaan. Ja ne voidaan tietysti siirtää laivasta laiturille tai päinvastoin vain nostureilla.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys klovalle, Tarkkaavaiselle lukijalle ja Anolle & kiitos kommenteistanne.

klova: Kyllä eri mieltä saa olla. Markkinataloutta kannatan minäkin. Tosin näkisin kyllä että tietty kansallinen suojelu on kuitenkin paikallaan. Jos useat suomalaiset elinkeinoalat ajautuvat pelkästään ulkomaalaisten tehtäväksi niin ei se suomalaisille hyväksi ole. Mitä sanot Virosta pitää täysin paikkansa. Se menee Suomesta ohi. Siellä kun ymmärretään, että yrittäjä on voimavara.

Tarkkaavainen lukija: No hupsis, kyllä siinä niin pääsi käymään. Yhden sanan puuttuminen muutti lauseen sisällön aivan päinvastaiseksi. Täytyy olla jatkossa huolellisempi.

Ano: Totta joo. Kontti muutti koko kauppamerenkulun. Liekö niitä vanhoja satamajätkiä enää elossakaan?

Hessu kirjoitti...

Mitä töitä nille jää, jotka eivät pärjää ulkomaiselle kilpailulle? Keynes arvosteli aikansa ekonomisteja siitä, että nämä tutkivat vain tasapainoa. Olennaista on kuitenkin, mitä talouden myrskyssä tapahtuu, miten siirrytään tasapainosta toiseen, ketkä voittavat ja häviävät.

Rakennusalalta on tietoisesti haluttu syrjäyttää suomalaisia. Nyt sitten ihmetellään poikien syrjäytymistä. Olen lukenut tuota rakennustyöläisen blogia. Hän kirjoittaa hyvin karuja tarinoita.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Hessu. Joka tapauksessa voi sanoa että nykyisessä työelämän murroksessa ei löydy enää korvaavia työpaikkoja. Tarkoititko rakennustyöläisen blogilla ”ihmisiä telineillä”-blogia vai mitä?

Hessu kirjoitti...

Tarkoitin tuota Ihmisiä telineillä -blogia. Jotain hyvin kummallista siinä on, mihin Suomemme ja maailma yleensäkin on kehittynyt. Kun Suomi oli köyhempi 1950-60-luvuilla, niin osattiin rakentaa yhteiskuntaa jokaiselle. Oli toivoa paremmasta. Mentiin eteenpäin.

Veikko Vennamon elämäkerrassa mainitaan, että 1960-luvun alussa Vennamolla ja muilla poliitikoilla oli tapana matkustaa Kanarialle. Siellä saattoi levätä tuntemattomana. Etelänmatkat olivat luksusta. Kymmenen vuotta myöhemmin Keihäsmatkat lennätti Kanarialle tavallista kansaa. Kymmenessä vuodessa myös autokanta moninkertaistui. Vaurastuttiin.

Kekkoslovakia juttusi kertovat tuosta Suomesta. Jos joku olisi 1970-luvulla ehdottanut rakennusalan avaamista ulkomaiselle halpatyövoimalle, niin Rakennusliitto olisi pysäyttänyt kaikki työmaat. Mitä työväenliikkeelle on tapahtunut? Totta kai kapitalisti haluaa halpaa työvoimaa kilpailemaan töistä, mutta miksi vasemmistopuolueetkin haluavat kurittaa työläistä?

Juhana Vartiainen opettaa, miten työvoiman tarjonta luo kysyntää. Varmaan näin onkin, pitkällä aikavälillä. Toisaalta pitkällä aikavälillä olemme kaikki kuolleita, vinoili aikoinaan JM Keynes. Miksei työvoiman tarjonta muuten luo kysyntää Afrikassa?

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Hessu. Silloin oli toivoa. Perusteltua sellaista. Ja rakennusliitto olisi tosiaan pannut perseet penkkiin nykymenosta. Nyt se ei tee mitään. Siihen aikaan muuten sosialistitkin ymmärsivät että jos yrittäjän lyö täysin kyykylleen niin silloin loppuu työ ja elanto duunariltakin. Juhana Vartiainen on tässä blogissa kirosana. Jos tänne kuskataan kehitysmaalaisia niin se ei luo työpaikkoja vaan elätettäviä.