torstai 23. toukokuuta 2013

KUN PALAT EIVÄT LOKSAHDA

Tuolla länsinaapurissammehan on käyty muutama päivä pienimuotoista kevytsisällissotaa, jossa toisena osapuolena on ruotsalainen yhteiskunta ja toisena taas tämä kuuluisa nuoriso, joka ei ole etunimeltään Håkan tai Göran. Kyseessähän on kevytsisällissota, sillä oikeassa sisällissodassa vastapuolet ampuvat toisiaan kaikella mitä vyöltä löytyy, mutta ruotsalaisessa kevytversiossa ruotsalaisen osapuolen osana on vain miettiä, että mitähän pahaa se poliisi on taas tehnyt, kun vessukat noin suivaantuivat.

Oman näkemykseni mukaan tämäkin kevytsisällissota johtuu utopiaan pohjautuvasta yhteiskuntakokeilusta, jossa kaksi toisilleen täysin sopimatonta elementtiä pistetään yhteen ja väitetään kivenkovaan, että tämä on rikkautta ja voimavara. Todellisessa elämässä palaset eivät loksahda yhteen, mutta kerrankos se on utopioita haitannut.

Kirjoituksessani en puutu noihin käynnissä oleviin mellakoihin sinänsä sen enempää, vaan yritän selvittää erästä palasten loksahtamattomuuteen liittyvää asiaa, joka minulle on työni puolesta tuttua, itsestään selvääkin, mutta jollekin lukijalle ehkä vieraampaa. Tuumin asiaa sekä ammattini sosiaalipiipertäjän ja myös ammatin kautta tutuksi tulleesta maahanmuuttajan näkökulmasta.

Ne palaset, jotka eivät loksahda kohdalleen suhteessa suomalaiseen kulttuuriin ovat pääosin tietysti tietyt maahanmuuttajaryhmittymät, jotka tulevat lähinnä arabimaista, keski-idästä ja somaliasta. Näitä ryhmittymiä yhdistää islamin usko, ja se, että heidän kulttuurinsa on suomalaisesta vastaavasta suurinpiirtein niin kaukana kuin vaan voi olla. Miltä sellaisen porukan rantautuminen Suomeen vaikuttaa tavallisen sosiaalipiipertäjän näkövinkkelistä?

En nyt puutu siihen, että Suomeen tultaisiin noista suunnista vain ja ainoastaan länsimaisen elintason vuoksi (tätä taatusti tapahtuu), vaan otan hieman sosiaalipiipertävämmän näkökulman. Näitten ryhmittymien maahanmuuton syissä ja Suomeen asettautumisessa on oikeastaan neljä pääkohtaa.

1. He haluavat varmistaa itselleen länsimaisen hengen turvan. Tämä kohtahan on täysin ymmärrettävää, sillä heidän lähtömaissaan se ei ole ollenkaan itsestäänselvä.

2. He haluavat länsimaiset ihmisoikeudet, tai ainakin jotakin mitä mieltävät sellaisiksi. Ymmärrettävää tämäkin, tosin asian toteutuminen heidän haluamallaan tavalla aiheuttaa tiettyjä ongelmia. Tästä hieman myöhemmin.

3. He haluavat itselleen länsimaisen elintason, mikä tietysti on ymmärrettävää sekin, sillä he ovat pääosin köyhistä oloista. Tässä kohdassa tosin törmätäänkin jo ongelmaan, sillä heistä ei ole Suomelle varsinaisesti mitään hyötyä. Tylysti ehkä sanottu, mutta kieli- ja ammattitaidoton ihminen ei ole voimavara, vaan rasite. Tällöin elintason korottaminen tapahtuu luonnollisesti sosiaaliturvan avulla, ja automaattinen sosiaaliturva osaltaan tietysti varmistaa, että he pysyvätkin kieli- ja ammattitaidottomina.

Huomattavaa muuten on, että vaikka näihin ryhmittymiin kuuluvat ihmiset ovat saavuttaneet täällä haluamansa kohdat 1, 2 ja 3, en ole heiltä vielä kuullut kiitosta näistä asioista. Sen sijaan esim. venäläisiltä on kyllä kuultu useinkin positiivista palautetta Suomen vakaista ja tasaisista oloista. Varsinainen ongelma tuleekin nyt, eli kun näihin maahanmuuttajaryhmittymiin kuuluvat ihmiset ovat saavuttaneet kohdat 1, 2 ja 3, on jäljellä vielä yksi kohta:

4. Saavutettuaan kohdat 1, 2 ja 3, he haluavat jatkaa elämistään täsmälleen niillä tavoilla ja sen maan kulttuurin mukaan, mistä he läksivät pois.

Tämä aiheuttaa tietysti ongelmia jo kohtaan 2 eli länsimaiset ihmisoikeudet. Niihin kun kuuluvat myös naisten oikeudet, ja varsinkin näihin kulttuureihin kuuluvien miesten on vaikeaa, jopa mahdotonta asioida naistyöntekijöiden kanssa. Ja esim. lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä valtaosa on naisia.

Ja heidän tapauksessaan ollaan valitettavan usein tekemisissä lastensuojelun kanssa. Mikäli kyseessä olisivat ainoastaan Suomeen muuttaneet aikuiset ihmiset, ei asiassa välttämättä olisi heidän kohdallaan ongelmaa. He eristäytyisivät omiensa pariin. Mutta heillä on huomattava määrä lapsia, ja Suomessa lapsilla on tapana mennä kouluun.

Näitten ryhmien kotikasvatus on tiukka ja autoritaarinen. Suomalaisten nuorten elämä taas on varsin toisenlaista, ja se voi näitten ryhmittymien aikuisten näkövinkkelistä näyttää suorastaan roomalaisilta orgioilta. Heidän lapsensa joutuvat sukkuloimaan kahden täysin erilaisen kulttuurin välissä ja siitä aiheutuu ilman muuta ongelmia. En väitä, että nämä nuoret ovat pohjimmiltaan yhtään sen huonompia kuin suomalaisetkaan. Mutta kokemus on osoittanut, että näitten kahden kulttuurillisen ääripään välissä sukkuloivilla nuorilla lähtee hyvin usein mopo käsistä. Koulu jää käymättä. Alkaa ajelehtiminen, päihteitten käyttö ja rikokset, jotka tapahtuvat nimenomaan kantasuomalaisia kohtaan monietnisessä seurassa.

Jossain vaiheessa asiaan puuttuu suomalainen lastensuojelu, mikä jo itsessään tietää perheelle, varsinkin isälle täydellistä kasvojen menetystä joka kulminoituu katastrofiksi siinä vaiheessa kun naispuolinen lastensuojelun sosiaalityöntekijä tekee perheen nuoresta huostaanottopäätöksen.

Vanhemmat ovat vanhempia täysin kulttuuristaan riippumatta, ja luonnollisesti he ovat huolissaan lapsistaan. Perheen isä olisi tosin mielellään käyttänyt oman kulttuurinsa jo aikoja sitten keksimiä keinoja ja antanut urpoilevalle mukulalleen selkään, mutta vanhemmat ovat oppineet, että sillä keinolla huostaanotto vain varmistuu ja he ovat mahdollisesti itse oikeudessa. Näin ollen heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin yrittää luottaa sen laitoksen henkilökuntaan, johon heidän lapsensa sijoitetaan, ja uskoa että jämäkkä laitos kitkee nuoresta törppöilyn pois, ja palauttaa kaidalle tielle. Jos ei ehkä heidän kulttuurinsa mukaiselle sellaiselle, niin ainakin valtaväestön mukaiselle kaidalle tielle.

Ja tässä vaiheessa he törmäävät siihen varsinaiseen kulttuurishokkiin.

Koska laitoksessa touhu muuttuukin vain kahta villimmäksi. Suomalaiset lastensuojelulaitokset ovat uuden lastensuojelulain ja varsinkin sen tulkinnan myötä riisuttu täysin hampaattomiksi paikoiksi, joissa kurinpito on muuttunut erilaisten lankettien täyttämiseksi. Laitoksessa perheen nuori tulee yleensä monietniselle osastolle, jossa on kantasuomalaisten lisäksi hyvin monia kansallisuuksia. Laitokseen sijoitetut nuoret ovat tulleet laitokseen pääosin samoista syistä kuin perheen oma nuorikin ja joukossa jälleen tyhmyys tiivistyy ja entisestään jalostuu. Yhteisillä hatkareissuilla päihteiden käyttö ja rikoskierre eikun pahenee. Seura tekee kaltaisekseen ja tukee jo alkanutta kehitystä, ja henkilökunta on sormi suussa koska sillä ei juuri muutakaan mahdollisuutta enää ole. Luonnollisesti nuoren mahdollisuudet kunnolla sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan yhtä lailla vähenevät ja alkaa se kuuluisa yhteiskunnasta syrjäytyminen.

Vanhemmat ovat tässä vaiheessa jo paniikissa ja äärimmäisen hämmentyneitä, ja hämmennystä lisää lastensuojelun ilmoitus, että nuori on osaavissa käsissä ja tällä toimenpiteellä tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla hänen kasvua ja kehitystä. Lastensuojelu edustaa virkakoneistoa, ja virkakoneisto ei tee virheitä.

Luonnollisesti vanhemmille kehittyy tässä vaiheessa kasvava viha suomalaista yhteiskuntaa kohtaan, ja he ovat sitä mieltä että turmeltunut länsimaa on tuhonnut heidän perheensä. Vihaa lisää se, että he ovat edelleen taloudellisesti riippuvaisia siitä turmeltuneesta länsimaasta ja tietävät olevansa jatkossakin. Vihaa jalostaa kateus, sillä he toki tietävät, että tämä heidän turmeltuneeksi luokittelema yhteiskunta toimii siitä huolimatta paremmin kuin heidän omansa. Jopa niin hyvin, että se elättää heidätkin, vaikkei siihen mitään varsinaista velvollisuutta olisikaan.

Viha siirtyy luonnollisesti perheen nuoriinkin, sillä vaikka he ovat vanhempiensa mielestä suomalaisten turmelemia, eivät he kuitenkaan ole suomalaisiakaan, vaikka suomalainen edistyksellinen väestönosa sitä kuinka väittäisi. Ja vaikka edistyksellinen väestäönosa syyttää asiasta juuri suomalaisia, niin katkeruus omista epäonnistumisistaan on helppo mieltää muitten syyksi näissäkin ryhmissä. Niin vanhemmille kuin nuorillekaan ei tule mieleen, että ehkäpä he ovatkin itse vääriä ihmisiä väärässä paikassa. Pullasta ei voi syödä pelkkiä rusinoita. Suomalainen yhteiskunta, samoin kuin sen sosiaalijärjestelmä on tehty suomalaisia ihmisiä varten, ja ikiomaa kulttuurinmukaista designmuotoiltua elämää ei meilläkään ole varaa eikä mahdollisuuksia kaikille tarjota. Itse mietin, että onko meillä siihen velvollisuuttakaan. Oli miten oli, palat eivät loksahda yhteen.

Näitä tapauksia tulee jatkuvasti lisää, ja tällaisen tavallisen sosiaalipiipertäjän näkökulmasta me elämme paradoksissa. Kaksi täysin vastakkaista kulttuuria ei liukene yhteen. Ne törmäävät yhteen. Se aiheuttaa ongelmia. Se aiheuttaa särkyneitä perheitä ja pilalle menneitä elämiä. Se aiheuttaa tolkutonta haittaa kantaväestölle sekä juuri niitä mellakoita, joita näemme länsinaapurissamme.

Siitä huolimatta virallisen Suomen näkökulma on se, että näiden suomalaiseen kulttuuriin nähden täysin vastakkaisten kulttuurien tukeminen on itseisarvo ja velvollisuus, ja sitä kautta näiden kulttuurillisten enklaavien ylläpitäminen ja säilyttäminen on tavoiteltava ihannetila. Virallinen suomalainen käsitys integroitumisesta on käytännössä eriyttämistä. Ja virallisen käsityksen mukaan näitä maahanmuuttajaryhmiä on saatava tänne vielä lisää. Sama ilmiö näkyy myös ns. monikulttuurisissa perheissä. Niitten perheitten jälkeläisiä kun riittää laitoksissa viljalti. Niissäkään tapauksissa eivät palat vaan tunnu loksahtavan yhteen.

Ruotsin mellakoitten tiimoilta on suomalaisessa mediassa käyty keskustelua siitä, kuinka nämä mellakat tulevaisuudessa voidaan estää täällä Suomessa. Noin kuudestatoista eri suunnasta on tullut maininta, että ne estetään siten, että maahanmuuttajien syrjäytymiskehitys pysäytetään.

Termi ”pysäytetään” kuvaa ajattelua hyvin. Siinä siirretään vastuu taas kerran kantaväestölle ja sitä kautta myös meille sosiaalipiipertäjille. En ole kuullut esitettävän, että ”maahanmuuttajien on otettava itse vastuu syrjäytymiskehityksensä pysäyttämisestä”. Ja miksi he ottaisivatkaan? Elanto on varma ja se tulee ilman työvastiketta. Suomen kieltä ei tarvitse opetella, sillä suomalaiset järjestävät aina tarvittavat tulkkipalvelut ja mainostavat vielä ylpeänä, kuinka heidän kielensä ja kulttuurinsa ylläpitämistä tuetaan täysin sydämin. Arabian, somalin, pashtun, darin tai kurdinkielen sujuva osaaminen ei millään tavoin edesauta integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja nämä heidän mainostetut ja tuetut kulttuurinsa pitävät omaamme heikkona, hölmönä ja hyväksikäytettävänä.

Suomalaiset ovat jo nyt kehittäneet valtaisan tukimyllyn, puolestaloukkaantumiskoneiston ja käänteisen diskriminaatiojärjestelmän. Ruotsalaisilla se on vielä jalostetumpaa. Lopputuloksen olemme nähneet. Minunkin alaltani kysellään uusia fiksuja keinoja, joilla pysäyttää nykyinen kehitys. Ei ole mitään uusia keinoja. Entisetkään eivät toimi. Kaiken sinisilmäinen mitään kyseenalaistamaton hyväksyminen, uhriuttaminen, kantaväestön syyllistäminen ja jatkuva uusien tukipönkkien rakentaminen entisten tukipönkkien tueksi eivät ole saaneet mitään aikaiseksi. Siitä huolimatta, että mediamme mielellään tekeekin vuoronperään ”Ahmed osaa ja menestyy”-juttuja ja vuoronperään järkyttäviä suomalaisen rasismin paljastuksia. Ne ovat vain silmänlumetta. Sosiaalipuolelle jää vain jälkien paikkaaminen. Yhden nuoren huostaanoton ja sijoituksen kustannukset ovat yli 100.000€ vuodessa. Tuo hinta kattaa vain pelkän laitossijoituksen. Ei muita yhteiskunnalle koituvia kuluja.

Suomessa tehdään paljon yhteiskunnallista nollatutkimusta, jossa suomalainen avoin ja piilevä rasismi löydetään kerta toisensa jälkeen. Joku tutkija voisi tehdä vaihteeksi hyödyllisenkin tutkimuksen, joka pohjautuisi kahteen näihin maahanmuuttajaryhmittymiin kuuluville ihmisille esitettyyn kysymykseen:

1. Mitä teille oikeastaan kerrottiin Suomesta, ennen kuin päätitte tulla tänne?

2. Kuka kertoi?


*

Kiitokset mainioille vakikommentoijille Beckerille ja Närpes Vargille inspiraatiosta kertoa sosiaalipiipertävää näkökulmaa.


21 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Yrjö perskeles kiteytti hyvin sen, mitä maahanmuuttokriittiset ovat vuosia yrittäneet rautalangasta vääntää.

Pitääpä kertoa, että olin 1990-luvun maahanmuuttokriittisiä, mutta oikeastaan vain Kari Suomalainen sai agendaansa julki. Sain sen verran mainetta, että minut kutsuttiin vuonna 2002 suoraan Päivärinta-lähetykseen keskustelemaan maahanmuutosta ja heidän työllisyydestään. Yksin jäin kaikkien asiantuntijoiden tallomaksi. Päivärinta yritti kiihottaa minua puhumaan läpiä päähäni, mutta ei onnistunut. Silloin sain Itä-Helsingistä viestin, ettei minun kannattaisi sinne enää tulla.

Nyt kun tätä Husby-touhua katselee voi olla vähän vahingoniloinen kun Hesari ja YLE ovat joutuneet ottamaan lusikan kauniiseen käteen. Aluksihan ne selittivät kuinka kamalaa on kun poliisi oli käyttänyt n-sanaa. Mutta niin mielelläni olisin kerrankin ollut väärässä.

Pauli Vahtera

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Pauli, ja kiitos kommentistasi. Muistan 1990-lukua, jolloin monikulttuurisuudesta alettiin tehdä muotia. Silloin pienenkin kritiikin esittäjät leimattiin ihan suoraan mielenvikaisiksi. Vaikka sitä samaa täysin ymmärretävää rautalankaa väännettiin silloinkin. Itse tuumin, että sillä rautalangalla häirittiin mahtavia uusia bileitä, jotka kehitettiin sen tilalle, kun taistolaisbileet olivat jo aikaa sitten väljähtyneet.

Luen Iltalehden blogiasi säännöllisesti. Ihmettelen vaan, että kuinka lehti antaa sinun pitää blogiasi siellä, koska kirjoitat harvinaisen järkevää juttua.

Aikanaan eräät tyypit sanoivat, että Tsekkoslovakian tie on meidänkin tiemme. Nyt tarkoituksena on, että Ruotsin tie on meidän tiemme. Erona viime kertaan vaan oli se, että Tsekkoslovakian tien pakottivat neuvostodivisioonat. Nyt niitä divisioonia ei enää ole. Meillä on mahdollisuus tehdä toisin kuin Ruotsilla, joka on tehnyt kansallisesta itsemurhasta itseisarvon.

Gruvmor - Maria Olsdotter kirjoitti...

Voin täällä lahden länsipuolella vuosikymmeniä asuneena kertoa, että muutenkin vallitseva teeskentelyn ilmapiiri on nyt todella tiheä ja saa suorastaan hysteeriset mitat tällaisten 'piikkien' yhteydessä (esim. Husby).

Asuin 1990-luvun alussa saman sinisen tunnelbanalinjan pääteasemalla, ja siellä alkoi jo silloin olla hengenvaarallista. Kerran olin henk.koht. päästä hengestäni, kun joku värikäs jengijohtaja heilutteli puukkoa ihan tosissaan. Siitä on siis 22 vuotta.

"Ei tätä enää uskoisi omaksi maakseen" kai laulettiin joskus jossain muussa yhteydessä.

Mutta Yrjö, sinä olet Vasarahammerin rinnalla todella hyvä kiteyttämään tilanteen:

"Kaiken sinisilmäinen mitään kyseenalaistamaton hyväksyminen, uhriuttaminen, kantaväestön syyllistäminen ja jatkuva uusien tukipönkkien rakentaminen entisten tukipönkkien tueksi eivät ole saaneet mitään aikaiseksi."

Noin se juuri on!

Närpes varg kirjoitti...

Selostus sosiaalipiipertäjän arjesta ja sen tuottamista havainnoista oli varsin perusteellinen ja kattava. Monet kiitokset, Ykä! Tällaista tavallisen harmaata suomalaiselämää viettävä ei osaa edes kuvitella, millaisiin pakkorakoihin sosiaaliammattilaiset joutuvat. Kakarat pitäisi saada kuriin, mutta kaikenlainen kuri on kiellettyä. Kenties tämä Tukholmassa mellakoinnista syytetty suomalainen Ahmed Abdullrahman, 18, on nauttinut suomessa niin lempeästä vierihoidosta, että Tukholmassa piti hiukan irrotella.
Ja täältä myös terveiset Vahteralle! Luen blogiasi säännölisesti ja Ykän lailla ihmettelen, kuinka olet vielä vapaalla jalalla, niin paljon järkeä jutuissasi on.
Lehdistömme ote näihin mamu-asioihin on liikuttava. Tänään minun jokapäiväinen maakuntalehteni esitteli yrittäjä-mamun, joka työllistää neljä ihmistä. He pulpahtavat uutissivuille aina, kun jossain poltetaan autoja tai tapetaan ihmisiä kadulla. Jutusta huomasi, että kirjoittajan teki mieli ottaa esiin myös herrat Fazer, Stockmann ja Enso-Gutzeit esimerkkeinä hyvin kotoutuneista maahantulijoista, mutta ei sentään ihan kehdannut. Joku saattaisi nauraa tyrskähtää toimituksen kahvihuoneessakin.
Kun nyt Kari Suomalainen tuli puheeksi, lainaan pätkän Maarit Niiniluodon kirjasta "Karin ääni" vuopdelta 1990. Näin kari:
"Rasisti on samanlainen nimitys kuin 30-luvun kommunisti. Se on yleinen haukkumasana. Se tarkoittaa, ettei pidä olla rasisti. Jos asiaa tutkitaan, niin käytännössä suurin osa Suomen kansaa on rasisteja. Ja se on silkkaa reviiriajattelua. Eläinlajikin vierastaa toista eläinlajia."
Samalla sivulla on kuva kahdesta kävelyllä olevasta miehestä. Toinen sanoo:"Tapasin eilen yhden ruotsinmaalaisen". "Minkä värisen", kysyy toinen.
No nyt ollaan jo niin pitkällä, että kun kaksi ruotsalaista juttelee niin sielläkin on pakko kysyä, minkä värinen se tuhopoltoista pidätetty suomalainen on.
Ihmiset ovat luonnostaan uteliaita. Jos jossain pannaan kaupunki tuleen ja syyllinen löytyy, ei riitä, että lehti kertoo hänen olevan "18-vuotias". Tavan kansalainen haluaa lisäksi tietää kansallisuuden ja ihonvärin sekä nimen. Sellaisia me rasistit vaan ollaan.


Anonyymi kirjoitti...

Meidän tiemme yrittää pakottaa Ruotsin tielle kiukkuisten, katkerien ämmien divisioonat. Kiukkuinen ämmä voi olla kuka tahansa sukupuolesta riippumatta. Pauli Vaahtera on iltalehden sivuilta ampunut niin kovaa settiä, että hänen on oltava kaksoisagentti. Häneen ei ole luottamista, vai miten muuten on selitettävissä että hänellä yleensä on edelleen työpaikka. :)
No juu, vitsi vitsi.
Kattelin juuri uutisia. Nuorisohan se siellä riehuu. Aina nuoriso. Halla-ahon uusin on taas niin selkeää settiä että oksat pois. Noin yksinkertaista matematiikkaa tyhmän insinöörinkin aivot riittävät ymmärtämään. Kait häntä vielä jossain vaiheessa tituleerataan profeetta Halla-ahoksi laajemmaltikin kun kaiken tän ennusti jo vuosia sitten. Mikä saikin mut miettimään kuinka helpolla moinen messiaan titteli nykyään/tulevaisuudessa irtoaa. Kun mietin vaikka edellisen vuosisadan alkua: Einstein ennusti melko metkoja seikkoja, jotka ovat ristiriidassa kaiken arkimaailman havainnoinnin kanssa. Sata vuotta myöhemmin vastaavan ajattelijan asemaan (pientä liioittelua toki) pääsee kun osaa ennustaa lopputuleman, jota kaikki arkielämän havainnot näyttävät tukevan. Elämme hulluuden aikaa.

korpisoturi kirjoitti...

Suomella vois olla vielä mahdollisuus kääntää kelkka, mutta ei tulle tapahtumaan. On liikaa päässy soluttautumaan näitä "hyödyllisiä idiootteja" päättäjäksi. Ja olihan meillä 12 v. presidentti, joka härskisti ujutti omaa aatettaan rakenteisiin. Alas ollaan menossa, juu!

Mitähän mahtaa tuumata esim. RKP:n riviäänestäjä tästä touhusta? Vasemmistoliitto heitti haalarit nurkkaan jo n.15 vuotta sitten ja demarit menossa samaan suuntaan.

Kun täälläkin alkaa jihad raivoamaan, eikä virkavalta tee mitään, niin ehkä kansa tarttuu toimeen. Voi tulla isompi ottelu, mutta parempi se kuin alistuminen!

Anonyymi kirjoitti...

Ehkä pitäisi tahallaan toivoa että Tukholman sosiaalimamujen rettelöinti jatkuisi ja pahenisi ja leviäisi. Se varmaan nuivistasi ne joita on potentiaalia nuivistaa. Mokuttajien usko joutuisi enemmän ja enemmän koetukselle.

Hurrit tuntuvat niin avuttomilta että tässä tarvittaisiin ulkovaltojen väliintulo ja määräaikainen itsenäisyyden menetys ja sen ajan se olisi protektoraatti tai mandaattialue. Ruotsi on kuin lapsi joka tulisi ottaa huostaan. Tai sitten se on aikuinen joka on omaa parasta ymmärtämättön, ja sellainen joka tulisi julistaa vajaavalaisesksi ja holhouksenalaiseksi, ja näin ollen sille tulisi määrätä edunvalvoja.

Se vaan että kyseessä pitäisi olla nuivat ulkovallat jotka toimittaisivat tuota eduvalvojan tehtävää. Nuivat ulkovallat olisivat USA sekä entiset neuvostotasavallat ja entiset Varsovan liiton jäsenet. Meinaan kun mokuilun riivaamilla länsimailla on samoja rikasteryhmiä omilla tonteillaan joten kuka menisi kenenkin avuksi, nuivien vai rettelöitsijöiden. Jos nuivien puolelle menisi ulkovaltojen apua, niin seuraisiko siitä se että nuo muiden maiden rikasteet alkaisivat riehua asuinkortteleissaan? Vai tulisiko joitakin maista rikasteryhmiä Ruotsissa olevien kavereiden avuksi? Entä jos yllytettäisiin nuo rikasteet menemään sotimaan Syyriaan, joko Assadin tai kapinallisryhmien puolelle, takaisin ei tarvi tulla.

Mutuna veikkaan että niksemanneilla on takataskussaan eräs jokerikortti jonka ne voisivat kaikkein suurimman hädän hetkellä löydä pöytään, mikäli on Kertakaikkinen Pakko. Se on taikasana: Jos tämä jatkuu, teillä on edessä se mikä juutalaisilla on takana.

Venäjällä tuommoista rettelöintiä ei tapahtuisi, sillä jos tapahtuisi niin OMON hälytettäisiin sillä sekunnilla putsaamaan kadut. Rangaistukset olisivat venäläiset vankilat tai sitten karkotus jonnekin. Antonovit laitettaisiin täyteen noita karkotettuja. Vieläkö ne karkottavat Siperiaan niin kuin tsaarinaikana? Pitäskö Ruotsin kutsua virka-apua? Ois tuossa Karjalassa ja Kaliningradissa (Königsberg) sotilasosastoja.

Jotenkin epäilen että Tehtaankadulla on skoutattu noita Suomen kaupunkien osia ja jos niihin tulisi tuollaisia monen päivän rettelöitä niin Venäjä esittäisi nootin. Arvelen että he ovat skoutanneet myös täällä olevia ulkomaalaisryhmiä ja Supo on sanonut että joo tarkkailkaa vaan tekin niitä... Arvelen että Venäjä ei tykkäisi siitä jos sen välittömään läheisyyteen muodostuisi jokin Ruotsi 2.0.

Venäjä sanoisi nootissaan about näin että Suomen monikulttuuristumisesta johtunut sisäinen epävakaus muodostaa Venäjälle ulko-ja turvallisuuspoliittisen riskitekijän ja että Afrikasta ja Lähi-idästä ja tulevat ryhmät muodostavat fyysisen uhan Suomessa olevalle venäjänkielisten ryhmälle ja eikä Venäjä voi näin ollen olla toimettomana vaan katsoo olevansa pakotettu puuttumaan tilanteeseen.

Kun käyn Vilnassa, niin en usko että siellä olevat ei-liettuankieliset eli puolankieliset ja (valko?)venäjänkieliset, ukrainalaiset ja jäljellä olevat juutalaiset, armenialaiset alkaisivat rettelöimään tuohon malliin. Sosiaalimamuja ei nyt varmaan edes ole siellä. Täytyypä sitten hieman tarkkailla siellä.

Ruotsin kannattaisi tehdä opintomatka Israeliin tai kutsua neuvonantajia Israelista. Iipoilla kun on tuota kokemusta ja tietotaitoa siitä miten rauhanuskontolaiset käyttäytyvät ja miten he ovat menetelleet.

Mitä enemmän olen lukenut noista Tukholman rettelöinneistä niin sitä enemmän tunnen myötätuntoa Länsirannalla sijaitsevia Israelin juutalaissiirtokuntia kohtaan. Länsirannan juutalaissiirtokunnat ovat idioottivarmasti loistopaikkoja verrattuna noihin Tukholman mamulähiöihin. Juutalaiset elättävät itse itsensä siellä. Lisäksi he tarjoavat palkkaduunia länsirantalaisille arabeille.

Anonyymi kirjoitti...

Tosiaan kiinnostaisi tietää että mitä havaintoja ja johtopäätöksiä tekevät Tukholmassa olevat USA:n, Venäjän, Kiinan ja Israelin lähetystöt ja niissä toimivat vakoilijat.

Mitä mahtavat todeta KGB:n eläkkeellä olevat agentit? Varmaan heillä on ristiriitaist tunnelmat kun toteavat että heidän myyräntyö lännessä tuottaa nyt tuloksia, mutta noin 30 vuotta myöhässä ja työn hedelmät korjaavat jotkut ihan muut.

Ulkoministeriö ei muuten ole julkaissut uutta Ruotsia koskevaa matkustustiedotetta. Mitä helvettiä? Johtuuko Tuomiojasta? Kun Malmössä oli ammuskelua 2010 niin Kiina varoitti kansalaisia menemästä Ruotsiin.
http://www.friatider.se/okad-kriminalitet-far-kina-att-varna-for-resor-till-sverige

Tämä on jossittelua mutta jos Suomi olisi nuiva valtio, jolla olisi nuiva eduskunta ja nuiva hallitus ja nuiva presidentti, niin se esittäisi Ruotsille nootin ja pitäisi mellakoita ulko-ja turvallisuuspoliittisena ongelmana perustellen sitä lyhyellä etäisyydellä Suomesta. Tapahtuman johdosta Suomi uhkaisi kutsua Tukholmassa olevan suurlähettilään kotiin "lisäohjeita" varten. Lisäksi se kutsuisi Helsingissä olevan Ruotsin suurlähettilään käymään ulkoministeriössä puhuttelussa kovisteltavana. Hänelle sanottaisiin että passiin leimattaan persona non grata jos olot eivät rauhoitu ja mamupolitiikka kiristy. No jos suurlähettiläs on salanuiva niin sitten häntä ei tarvinne karkottaa.

Anonyymi kirjoitti...

Jaaha ruotissa kuulemma pidätetty suomalainen mellakoista, jonka ruotsin media "vahingossa" lipasutti ulos ?

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Gruvmor – Maria Olsdotterille, Närpes Vargille, Ano1:lle, Korpisoturille, Vieraalle ja Ano2:lle & kiitos kommenteistanne.

Gruvmor – Maria:

Ruotsin kohdalla voi esittää vielä painokkaammin sen kysymyksen, mikä mulla asian tiimoilta aina päässä liikkuu, eli uskovatko ne ihan oikeasti tuohon epistolaan vai yksinkertaisesti jänkkäävät, etteivät menettäisi kasvojaan.

Ruotsin mediastahan muuten löytyy vieläkin oikea kantakirjarasistiporukka eli urheilutoimittajat, jotka varsinkin lätkäkisojen aikaan kohdistavat Pohjanlahden itäpuolelle niin tanakkaa ruotsalaista vittuilua, että jos sitä kohdistettaisiin edes sadasosa näihin uusruotsalaisiin, niin hirressä killuisi joka iikka.

Voimia eloon sinne lahden taakse.

Närpes Varg:

Hjuu, Ahmed Abdulrahman, perinteinen savolainen vessukka. Aikaansaakohan se Kallaveden vesi aggressioita? Uutisoinnissa olen huomannut, että ainakin yksi noista pidätetyistä siirretään nuorisokotiin. En ole ollut yhteyksissä ruotsalaisiin kollegoihini, mutta stetsontuntumalla luulisin, että he ovat vielä hampaattomampia kuin me. Eli nyt on siis tilanne, että heppu, johon puhe ei ole tehonnut, siirretään paikkaan, jossa toimintakeinona on pelkkä puhe. Siinä tyhmempikin tajuaa että reisille menee. Tuo on tilanne, jossa alallani eletään. Ihan kansallisuuksista riippumatta.

Tuosta suomalaisesta uutisoinnista tulee mieleen, että pitää taas kerran nostaa hattua Hommaforumille. Jos haluaa tietoa eikä virallista agitproppia, niin kannattaa käydä lukemassa uutiset sieltä.

Ano1:

Pauli Vahterasta toteaisin, että hän on kelpo häiskä, ja toivottavasti hän saa äänensä kuuluville jatkossakin. Myös Jussi Halla-aho on kelpo häiskä ja hänen uusimmassa todellakin asia väännetään ratakiskosta. Kun se ei itse asiassa ole edes vaikeaa. Kun pitäytyy faktoissa, niin lopputulema on selkeä.

Sen sijaan virallinen media ja poliitikkomme pitäytyvät itse luomassaan utopiassa. Kun niistä vuodatuksista poistaa utopian, ei faktaksi jää muuta kuin välimerkit.

Korpisoturi:

En pidä mahdottomana, etteikö perussvenssonikin jossain vaiheessa panisi hanttiin. Nythän nämä rikastushenkilöt lähinnä polttavat omia lähiöitään. Jos he siirtyvät han-ruotsalaisten alueille, voi päre palaa. Ja niin kuin olen ennenkin sanonut, vaikka sveduvitsit ovat sveduvitsejä, niin kyllä sieltä ihan varmasti tarvittaessa löytyy miehiä, joilla on housut jalassa.

Vieras:

Viesti 1:

Venäjällä epäilemättä osataan lopettaa mellakka nopeasti ja tehokkaasti eikä siellä dialogipoliiseja tarvita, dialogi hoituu kielellä jota tyhmempikin ymmärtää. Muuten en osaa oikein kommentoida noin laaja-alaista sottailua Venäjän mahdollisista reaktioista.

Viesti 2:

Näkemyksesi KGB:n entisistä agenteista on varmaankin tosi. Varmaan jossain Moskovassa entiset KGB:n everstit Valeri Väkivaltanov ja Aleksander Nenäposkellanov viettävät eläkepäiviään nauttimalla hieman terästettyä tsajua ja tuumimalla että tavoite saavutettiin, mutta tavoitteen esittäjä kerkesi kupsahtaa.

Ano2:

Niin kuin Närpes Varg jo totesi, niin pidätetty suomalainen oli ”suomalainen”. Oikeita suomalaisia on syrjäytyneinä eräissäkin suomalaisissa lähiöissä eräitäkin määriä, mutta eipä vaan autot syty palamaan.

Yrjöperskeles kirjoitti...

HH:lle: Kiitos lähettämästäsi sähköpostista. Täytyy ottaa työn alle.

Ne valokuvat olivat kieltämättä aika eeppisiä.

Närpes varg (grrr....) kirjoitti...

Aamun maakuntalehti tiesi 24.5. että "Ruotsin poliisi ei kertonut STT:lle tietoja miehen syntyperästä tai taustasta."
Joopa joo. Koko muu maailoma on tiennyt sen jo kaksi päivää.

Ja päivän US kertoo: - Kysymys tietenkin kuuluu, voisiko vastaavaa tapahtua myös Suomessa vaikka meillä juuri nyt onkin rauhallista. Vastaus on: kyllä voi. Yksi viite tästä on jo olemassa. Aggressiivisuus ja uhkailut poliisia kohtaan ovat lisääntyneet Suomessakin, Paatero sanoi poliisien valajuhlassa Tampereella tänään.
"Myös Suomen Somaliliiton puheenjohtaja Arshe Said uskoo, että Tukholman Husbyn kaltaiset mellakat voivat olla tulevaisuudessa mahdollisia myös Suomen maahanmuuttajavaltaisilla alueilla, jos maahanmuuttajien syrjäytymistä ei pysäytetä."
Meitä kiristetään jo. Kiitti vitusti.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Närpes Varg. Tuosta somaliliiton puheenjohtajan lausumasta voi todeta, että se vahvistaa osaltaan sen, mitä kirjoitin:

” mellakat voivat olla tulevaisuudessa mahdollisia myös Suomen maahanmuuttajavaltaisilla alueilla, jos maahanmuuttajien syrjäytymistä ei pysäytetä.”

Niin. Jos ei pysäytetä. Siis jos kantasuomalaiset eivät sitä pysäytä. Heppu unohtaa komeasti somaliporukan oman vastuun tekemisistään. Mitään kikkakuutosia ei vaan ole enää käytössä. Somalit eivät ole ainoa porukka, josta jutussani kirjoitin, mutta tosiasia on, että heitä ei täällä tarvita, heitä ei tänne haluttu, heistä ei ole mitään hyötyä meille, heistä on vain haittaa meille, ja siitä huolimatta heihin on uhrattu suunnaton rahalla maksettu koneisto, jonka jälkeenkään heistä ei ole meille edelleenkään mitään hyötyä. Ja en ole ihan varma, että mikä se suomalainen kunniavelka Somaliaan oli, mitä nyt maksetaan?

Närpes varg (heh,heh) kirjoitti...

Eikös se yksi julkkiskuoro taannoin laulanut, että "maksamme velkaa"? Siinä ei mainittu mitään maata erikseen, joten kuka tahansa voi vetää itselleen siivun velasta, jonka olemme itse keksineet.
Tuo laulu muuten sopisi erinomaisen hyvin Puna-armeijan kuorolle. Heillä sitä maksettavaa velkaa olisi yllin kyllin. Mutta eivät taida pirulaisert maksaa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Närpes Varg. Tuo Juice Leskisen säveltämä ja sanoittama "Maksamme velkaa" oli yksi tekopyhyyden ja oman "eiks kaikki huomaa kuinka, kuinka tiedostava mä oon"-pelleilyn huipentumia. Juice Leskinen on muutenkin suomalaisen rock-historian varmaankin yliarvostetuin mies. Heppu teki hauskoja puolipornahtavia ralleja 1970-luvulla, sen jälkeen yhden hyvän levyn eli XV Yö (Tauko III) ja sen jälkeen tyyppi keskittyikin olemaan omasta mielestään Suomen viisain mies.

Becker kirjoitti...

Kiitos linkistä. Tiesin kyllä että USA:ssa oli huomattava määrä hylättyjä kaupunkeja, mutta että noin paljon oli kyllä yllätys. Onhan meilläkin tämä Jussarön entinen kaivos, mutta tuskin muita.
Piru kun pääsis käymään.
Mulla on eräs sukulainen vähän samantyyppisissä hommissa kuin mitä Ykä tekee, ja on vaan todettava, että noinhan se etenee kuin bloginpitäjä asiasta kertoo. Se on rankkaa tuo sosiaalipuolella työskentely. Kehumisia tulee harvakseen, työkavereilla joskus motivaatio täysin hakusessa, eikä palkallakaan pääse elvistelemään.Ja hierarkia älytön. Mutta ilman heitä tämä yhteiskunta olisi vielä enemmän kaaoksessa.

Kari Suomalaista on ikävä. Paitsi että kaveri oli loistava piirtäjä, hän tajusi jo varhain missä mennään. Ja oli muutenkin älyltään kuin partaveitsi. Liian älykäs Hesarin tasoiselle julkaisulle.
Karia kuvaa hyvin hänen toteamuksensa Luojan viisaudesta, sillä kun akka iän mukana rapistuu, niin äijällä näkö samaa tahtia heikkenee. Minulla on valitettavasti käynyt päinvastoin.
Ja todettakoon nyt vielä, että minäkin luen Pauli Vahteran jokaisen kirjoituksen, ja osaltani ihmettelen myös miksei häntä sensuroida.
Ruotsin tapahtumista on viime päivinä kirjoiteltu mediassa ahkeraan, tosin taas jälleen aidossa PK-hengessä. Mutta kyllä rivien välistä selviää ongelman todelliset syyt. A-Studiossakin, jossa asiaa käsiteltiin, niin vartin kuluttua keksin muuta tekemistä. Typerää katsoa ohjelmaa, missä asiaa kierretään kuin kissa kuumaa puuroa, muttei puhuta asioista niiden oikeilla nimillä. Aivan kuin ruotsalaisissa ohjelmissa.
Halla-aho kirjoitti erinomaisesti Scriptassa huliganismin todellisista syistä, joten niitä on turha alkaa toistelemaan täällä.
Merkillepantavaa on, kuinka vähän suomalaiset tietävär Ruotsista ja ruotsalaisista ja toistepäin. Syykin on selvillä, eli tämä punavihreiden lasien läpi maailmaa katseleva media, joka on täysin kyvytön tiedoittamaan kansalle, mistä oikeastaan on kysymys Ruotsissa, ja EU:n integraatiossa.
Medialle on tärkeämpää nuoleskella valtaapitävien poliitikkojen ja teollisuuspamppujen ahterita, kuin tarjota lukijoilleen kriitistä tietoa yhteiskunnasta. Ruotsi on tässä suhteessa karmea esimerkki. Taso on kuin Pohjois-Koreassa, kieli on vain eri.
Eurooppa on astumassa itse luomaansa miinaan. Meillä ei asiat ole vielä niin pahasti, mutta on ehkä liikaa odottaa että Arkadianmäellä istuvat "kansanedustajat" ymmärtäisivät mikä Euroopassa on mennyt pieleen. Ei, vaan se pyörä pitää täälläkin uudestaan keksiä. Eihän me tehdä niitä virheitä, kun olemme täällä pohjolassa niin fiksuja. Katsokaa miten kusessa nämä Volvon, Scanian, Saabin, Ikean ja SKF:n luojat nyt ovat. Vuosikymmeniä jatkuneen aivopesun tuloksena puolet kansasta äänestää vieläkin puolueita, jotka ovat tämän kaaoksen aiheuttaneet järjettömällä poliitiikallaan.

Professori kirjoitti...

Hyvä kirjoitus. Suomessa tarvitsemme vain yhden asian: humanitaarisen maahanmuuton rajoittamisen kotouttamistuloksia vastaavaksi. Menetelmiä tähän pääsemiseksi on useampiakin.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Beckerille ja Professorille & kiitos kommenteistanne.

Becker: Työ on juuri sellaista kuin sanoit. Karmivaa on sinänsä, että jos nykyisin olisi olemassa Kari Suomalaisen tapainen alansa huippu, hän ei pääsisi töihin yhteenkään valtamedian julkaisuun. Noin yleensä olen kommenttisi kanssa ihan samaa mieltä, mutta totean vaan että hyvin paljon tätä hulluutta selittää ihan inhimillinen pelko kasvojen menettämisestä, ja sen vuoksi samaa epistolaa jauhetaan päivästä toiseen.

Professori: Täysin samaa mieltä. Se ei vaan tämän eduskunnan kanssa onnistu.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Vieraalle: Kiitos sähköpostistasi. Itse asiassa seuraan noita asioita varsin paljon, ja olen monesta kirjoittamastasi asiasta samaa mieltä. Mutta en niistä kirjoita blogissani, sillä edelleenkin pyrin pitämään blogini aiheet pääosin Hangon ja Nuorgamin välissä.

Paperinen Puskistahuutelija kirjoitti...

Itseasiassa, ällistyttävää kyllä, Ruåtsalaiset ovat saaneet jo itsestään irki ja jalkautuneet kaduille, mutta tätä tuskin mainitsee PTB (powers that be).

http://wnthinktank.wordpress.com/2013/05/26/6599/

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, iese_83. Joo, ja asian tiimoilta näyttää sitten Ruotsin poliisikin hieman aktivoituneen. Luonnollisesti ruotsalaisia vastaan.