perjantai 1. maaliskuuta 2013

LYHYESTI RASHTUISTA

Hotellin respaan tuli mielenkiintoista sähköpostia eräältä yliopistoihmiseltä. Sähköposti oli kaksiosainen, ja ensimmäinen osa käsitteli hänen melkoisen ikävää kohtelua yliopistolla, johtuen siitä, ettei hän täysin allekirjoita nyt niin kovasti esillä olevien rasismintutkijoitten väitteitä. Postin tämä osa oli henkilökohtainen, joten en puutu siihen sen enempää, tosin toivon, että ehkä hän avautuu jatkossa enemmänkin. Kaikkea hyvää hänelle.

Sähköpostin toinen osa sisälsi linkin sisäasianministeriöön. Ei siis mitään salaista, ihan julkisen linkin. Linkin sisältö on mielenkiintoinen, sillä siinähän pannaan rasismi ihan kerralla uusiksi, eli perunanenäisen suomalaisen esittämä arvostelu toista perunanenäistä suomalaista kohtaan on sekin nykyisin rasismia. No, lukekaa itte. Linkki on tuossa. Ja teksti on tuossa:

Neuvottelukunta Etno tuomitsee tutkijoiden rasistisen häirinnän

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno) tuomitsee Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden rasistisen häirinnän. Etniset suhteet, monikulttuurisuus ja maahanmuutto ovat nyky-Suomen yhteiskunnallisia ilmiöitä. Näiden tutkiminen on Suomessa nuorta, mutta ilman tiedon keräämistä ja esille tuomista on mahdotonta käydä asiatietoon perustuvaa keskustelua aiheista. Rasismia ilmenee Suomessa elämän eri alueilla ja kuten muitakin yhteiskunnallisia ilmiöitä, myös rasismia tulee voida tutkia.

Etno toteaa, että tutkijoiden rasistinen häirintä ei rajoitu vain Itä-Suomeen, vaan häirintää kohdistuu eri puolilla maata toimiviin tutkijoihin. Tutkimuksen avulla kansalaiset ja päättäjät saavat tietoa, voivat muodostaa kantansa ilmiöstä ja toimia sen poiskitkemiseksi.

Tutkijoiden näkyvä tai näkymätön häirintä tulee ymmärtää yhteiskunnan toimivuuden häirintänä. Yliopiston ja kaikkien muiden tahojen on tehtävä kaikkensa häirinnän lopettamiseksi. Häirintätapauksia ei saa missään nimessä mitätöidä tai vähätellä.

Lisätietoja: Etnisten suhteiden neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansliapäällikkö Päivi Nerg, 071 878 8203, Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnan puheenjohtaja, maakuntajohtaja Jussi Huttunen, 044 714 2642, Itä-Suomen Etnon varapuheenjohtaja, tutkija Olga Davydova-Minguet, 050 433 3735


No näin äkkiseltään tulee mieleen pari seikkaa. Ensinnäkin: mitä on ”näkymätön häirintä”? Onko se sama kuin ”kuulumaton häirintä” tai ”olematon häirintä”?

Ja toinen seikka, mikä tulee mieleen on se, että eikös tämä rasismi ole sitä, että ihmistä kyykytetään rotunsa vuoksi? Tässä tapauksessa taas han-suomalainen vittuilee han-suomalaiselle, vieläpä ikävän perustellusti. Ei tästä saa kiihottamista kansanryhmää vastaan oikein millään.

Täytyy ottaa uudet aseet esille.

Määritellään lisää rotuja.

Rasismitutkijoille vittuillaan perustellusti ja perusteellisesti. Ja siitäkös tulee armoton henkinen pipi. Miksei rasismintutkijoita voi määritellä roduksi? Kun tämä kuuluisa termi ”käsitteiden määrittely” antaa siihen kyllä valmiudet.

Vaan mikä rodun nimeksi? Hotellin respassa otetaan vastaan ehdotuksia, mutta oma ehdotuksemme suomalaisten rasismintutkijoiden roduksi on rashtut. Rasismista tulee RAS, tutkijasta tulee TU, ja se välissä oleva H voidaan bongata vaikka ärhäkämmän puoleisista Afganistanissa elävistä pashtuista. Se H pistää S:n lisäksi termiin mukavan suhahtavaa eksoottista twängiä, ja koko termissä on sit sillai niinku enempi Kabulia, tiätsä.

Tässä voi kuvitella jo tilannetta, jolloin yliopistollinen rasismintutkija on saanut kyistä ja ikävän perusteltua palautetta esmes Hommaforumilta. No jurppiihan se ilman muuta, ja silloin tulee mieleen, että pannaanpa viranomainen tukkimaan moisten koijarien turpa, kun ei ittellä paukut riitä. Ja silloin luonnollisesti rasismin tutkija menee vähemmistövaltuutetun pulaakiin ja toteaa, että rasismia on kohdattu.

Johon tietysti viranomainen toteaa, että rasismiako on kohdattu. Oh my God in Heaven. Mitäs rotua te satutte olemaan? Ja siihenhän rasismintutkija toteaa, että rashtujahan minä. Johon viranomainen taas, että rashtuja joo, täytyy hankkia ihan ensimmäiseksi tulkki paikalle. Kun teidän äidinkieli on aika monimutkaista. Puhuttekos te itärashtua vai etelärashtua vaiko ehkä erillistä Tampereen Yliopiston rashtumurretta?

Tähän nyt sitten kai ollaan menossa, ja rasismin määrittely ei enää liity millään tavalla rotuun, vaan siihen, että tietyt ihmiset saavat esittää poliittisia fantasioitaan, ja heidän täytyy saada esittää poliittisia fantasioitaan, sillä muuten kyseessä on rasismi. Heitänpä tähän vielä pari poimintaa mainion kommentoijan Castorin löytämistä pläjäyksistä:

“Motiivini tutkia rasismia Suomessa, samoin kuin metodologiset sitoumukseni, tuottavat tutkimusasetelmaan selvän poliittisen agendan, antirasismin. Se on ohjannut koko tutkimusasetelman rakentumista, niin tutkimuskysymysten muotoutumista kuin tutkimuksen käytännön toteuttamista, mitä selvitän tarkemmin luvuisssa kolme ja neljä.” (A. Rastas, Rasismi lasten ja nuorten arjessa s. 56)

“Tieteenalani sosiologia on poliittinen tiede. Työni ja poliittinen toimintani ovat kokonaisuus. Tarkoitukseni on vaikuttaa yhteiskuntaan niin tutkimuksieni kuin poliittisen toiminnankin avulla.” (Vesa Puuronen, http://vesapuuronen.net/politiikka.htm)


Meikäläinen on tietysti sen verran vanhanaikainen, että mielestäni tutkimuksen tulisi olla puolueetonta ja jos halutaan olla mukana politiikassa, niin sitten pyritään vaikkapa ehdokkaiksi vaaleissa. Ja jos sitten tehdään reilusti poliittisviritteistä tutkimusta, jossa johtopäätös on päätetty jo ennen kuin tutkimus on tehty, niin ei nyt sentään kannattaisi vedota rasismiin, jos siitä ei ollakaan samaa mieltä. Tai sitten pitää ruveta rehellisesti rashtuiksi.

Mutta toisaalta tässähän voitaisiin myös esittää hyökkäys suomalaisia työnantajia, ja heidän rasistisia asenteitaan kohtaan. Montakos rashtua on palkattu yksityiselle sektorille? Voisiko jopa päätyä siihen johtopäätökseen, että rashtujen ammattiosaamista ei yksityisellä sektorilla arvosteta? Rasismia, sanon minä.

Naistutkijoitten rodun muuten voisi varmaankin nimetä nashtuiksi? Kai hekin jonkinlaista rasismia kokevat.

38 kommenttia:

Sandscorpion kirjoitti...

Tämähän oli vain ajan kysymys. On täysin luonnollinen jatkumo, että kun rasismi on saatu laajennettua kattamaan kaiken ulkomaalaisiin suoraan kohdistuvan kritiikin, seuraavaksi se laajentuu ulkomaalaisten suomalaistukijoukkojen kritisointiin. Kyse on siis epäsuorasta rasismista.

Ainoa yllättävä asia on se, että tähän meni näinkin kauan.

Mutta joo, jos kerran Islamkin on rotu, niin miksei sitten rasismintutkijuuskin?

Castor kirjoitti...

Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden teksteihin en ole tutustunut.

Sisäministeriö saarnaa kuorolle tukiessaan, suoraan tai epäsuorasti, näitä tutkijoita, jotka eivät yritä peitellä tutkimustensa päämääriä, metodeja ja niiden takana olevaa ”tieteenfilosofiaa”. Kun tutkimuksia ja metodeja arvostellaan, ilmeisesti erittäin hyvästä ja perustellusta syystä, niin tutkijat eivät nykyään turvaudukaan perinteisten argumenttien voimaan, vaan valtiovaltaan ja kaikenmaailman etnoihin. Ei kai tästä voi muuta johtopäätöstä tehdä kuin sen, että näin harjoitettu tiede ja sen metodit ovat olleet huonoja jos tutkimusta ja sen tuloksia ei voida normaalitieteen argumentein perustella.

Kirjoitin jo aikaisemmin, että kritiikki kuuluu tieteeseen. Ilman kritiikkiä tiedettä ei kerta kaikkiaan ole. Osana noitavainoa mukaan on nyttemmin tullut se, että tutkijoitten tutkimustuloksia ei saisi arvostella silloin kun ne tukevat jonkin sellaisen ilmiön olemassaoloa, joka edustaa noitavainoja edistävän tahon näkemyksiä ja tavoitteita ja näin ollen tämän tahon mielestä yhteiskunnassa vallitsevaa olotilaa, jota taas tuetaan noilla tutkimuksilla, joilla on päämäärä. [Edellinen lausehan oli kuin yhteiskunnallisesta tutkimuksesta, jumalauta!] Tutkimuksia tehtäessä, nyt julkituodut tutkijoitten tutkimuslähtökohdat huomioon ottaen, ei kysymyksenasettelu ole ollut esimerkiksi se, esiintyykö Suomessa rasismia vaan sen todistaminen että paljonhan sitä esiintyy, koska tämä on ollut itse tutkimuksen annettu lähtökohta ja päämäärä. Kaikki irlantilaisethan ovat punatukkaisia, jne.

Uusi inkvisitio pitää kansalaisia äärimmäisen tyhminä ja kaiken nielevinä. Eliiteillä on aina ollut hovinarrinsa ja yleensä niitä on edustanut tämä intellektuellien lauma jotka eivät itse ole eliittiä vaan sen parasiittejä. Nykyisin sekä eliitin että hovinarrien reaalimaailmasta vieraantuminen on saavuttanut Marie Antoinette-maiset mittasuhteet. Kun kansa Ranskassa riehui kaduilla leivän hinnan vuoksi, Marie Antoinette tokaisi: ”Jos leipä on liian kallista, ostakoot leivoksia.”

Valitettavaa inkvisition kannalta, mutta kansalaiset ovat kautta historian osoittautuneet eliittejä viisaammiksi ja sitkeämmiksi, kestäneet inkvisition ja vapautuneet siitä. Hovinarrit ovat korvaavankin eliitin ostettavissa, joten heillä ei huolta ole.

Omat tieteelliset ansioni ovat kovasti vaatimattomat. Osaan silti erottaa hyvän ja huonon tutkimuksen. Osaan myös erottaa oikean ja väärän.

Castor kirjoitti...

Taisivat mennä tekstit väärässä järjestyksessä, mutta ei se mitään!

Ykä, kun sanotaan, että henkilö on tutkija, ja että tämä on myös julkaissut jotakin, niin ensimmäiseksi ainakin minulle tulee mieleeni lisätä siihen attribuutti ”tieteellinen”, siis henkilö joka käyttää jotakin tieteen tarjoamaa metodia kohteensa tutkimisessa.

Seuraavaksi tulee mieleeni se, että jos henkilö kerran on vakavasti otettava tutkija, hänen tutkimusotteessaan johtavana ajatuksena pitäisi olla pyrkimys objektiivisuuteen. ”Tiede ei ole konsensusta”, taisi tulla Albert Einsteinilta.

Näitten rasismintutkijoiden kohdalla on luonnollisesti törkeä vääryys puhua Einsteinista. Erityisesti rasismintutkijoiden kannattaisi kuitenkin tutustua Einsteinin tieteenfilosofiaan, vaikka tutkimuskohde olisikin kovin erilainen kuin Einsteinilla. Einstein oli maahanmuuttaja ja fasistien vainoama, joten tässä olisi kyllä yhteistäkin pohjaa butlereitten tien valaisemiseksi.

”Pyrkimys antirasistiseen tutkimusotteeseen” = personal interest in the outcome of the case. Henkilökohtaisen intressin vaikutus varsinaiseen tutkimustulokseen diskvalifioi tutkimuksen ja sen tulokset kaikkien niiden yliopistojen tutkimusohjeiden mukaan, joiden sivuilla kävin, Norjasta Yhdysvaltoihin. Se on automaattisen diskvalifioinnin perusta.

Ei kenenkään aika riitä kaikkien näiden tutkijoiden töitten seuraamiseen ja sen tähden kaksi on tässä noussut minulle ylitse muiden, toinen on Itä-Suomen maineikkaasta yliopistosta, toinen ei. Jälkimmäinen loistaa tuolla nuorten ja lasten rasismikokemuksia kuvailevalla väitöskirjallaan, josta Metro-lehti kirjoitti: “Maahanmuuttajataustaisten lasten kohtaama rasismi on valtavan yleistä, toteaa aiheesta väitöskirjan kirjoittanut Anna Rastas.” Toinen mielenkiintoinen teos tältä tutkijalta on: ”Katseilla merkityt, silminnähden erilaiset. Lasten ja nuorten kokemuksia rodullistavista katseista.” Vai katseita on tutkittu…Tuo sana ”rodullistava” ei sitten ole suomenkieltä, mutta ei sen kannata antaa häiritä silloin kun uutta ja merkittävää luodaan. Vapise, Einstein!

Ko. tutkija on saanut tutkimusryhmälleen lähes kahdensadantuhannen euron apurahan Koneen säätiöltä. Tutkimusaihe on ”Tietokirjojen Afrikka”. En tiedä onko tutkimus jo julkaistu. Minua kiinnostaa kovasti se, mitä tutkitaan. Afrikassa ilmestyneitä tietokirjoja, miten Afrikkaa kuvataan tietokirjoissa vai mitä? Henkeäni pidätellen odottelen tämän tutkimuksen ilmestymistä, koska siitä kuullaan vielä!

Anonyymi kirjoitti...

Ei tämä rasismin uudelleenmäärittely laajalla kaavalla tietenkään mitään uutta ole, Turun sanomat kirjoitti pari vuotta sitten, että
"...maahanmuuttovastainen keskustelu ei suinkaan kohdistu vain ulkomaalaisiin, vaan myös esimerkiksi nykytaiteeseen, sosiaalidemokraatteihin ja homoihin - ylipäänsä demokratiaan."

Jos nykytaiteelle nauraminenkin on maahanmuuttovastaisuutta niin ei rasismin uudelleenmäärittelyssäkään ole rajana kuin mielikuvitus.

Herja

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Sandscorpionille, Castorille ja Herjalle & kiitos kommenteistanne. Niin kuin Sandscorpion totesi, niin ajan kysymyshän tämä vaan oli.

Ja niin kuin Castor totesi, tieteeseen kuuluu kritiikki. Samoin kuin yleensä kansalaiskeskusteluun. Jos tietyn aiheen kritisointi kielletään, se ei ole enää keskustelua, vaan sanelua. Castorin lause:

”Osana noitavainoa mukaan on nyttemmin tullut se, että tutkijoitten tutkimustuloksia ei saisi arvostella silloin kun ne tukevat jonkin sellaisen ilmiön olemassaoloa, joka edustaa noitavainoja edistävän tahon näkemyksiä ja tavoitteita ja näin ollen tämän tahon mielestä yhteiskunnassa vallitsevaa olotilaa, jota taas tuetaan noilla tutkimuksilla, joilla on päämäärä.”

Kuulostaa kyllä todellakin ”yhteiskunnalliselta tutkimukselta”, mutta kuvaa asiantilan niin kuin se on.

Herja: Niin, demokratiaan kuuluu kansalaiskeskustelu. Ja nyt demokratiaa yritetään suojella kieltämällä tämä keskustelu. Paradoksaalista, mutta rajanahan on todellakin vain mielikuvitus.

Sinänsä toivoa herättävää, että tää systeemi on vielä ollut pitkälti tiettyjen tutkijoitten ja median keskinäistä kauhistelua. Mutta sisäasianministeriön puuttuminen asiaan (edes tuollaisen pikkuporukan taholta) on huono merkki.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä tää hiljaiseksi vetää. En aavistanut että rasismiongelma on suomessa jo näin laaja. NOH nyt tiedän miten vastaan vaimon sukulaisten arvosteluun; se on peräpohjolaisten eteläphjalaisiin kohdistamaa rasismia.. 8)

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle. Kyllähän se on niin, että rasismi tuhoaa suomalaisten kauniin impivaaralaisen sielun, jota tosin ei ole koskaan ollut olemassakaan. Jopa siellä Pohojammaalla. Näitten sorrettujen rashtujen kohdalla muuten näytettiin toteen suomalainen rakenteellinen rasismi. Rashtuthan ovat koulutettuja ja kielitaitoisia. Mutta ei heitä silti yksityiselle sektorille palkata, koska yksityisen sektorin työnantajat eivät ole kiinnostuneet heidän kiistattomasta osaamisestaan. Siksi heitä on pakko suojatyöllistää julkiselle sektorille. Rakenteellinen rasismi M.O.T.

Kokoliha kirjoitti...

Samaa sarjaa ja PK-joukkuetta rassismitutkijoiden kanssa ovat niin sanotut kriittiset miestutkijat, jotka käytännössä kaikki ovat profeministeiksi kutsuttuja kummajaisia. Mutta eipä mitiä, antaapa kyseisen tieteenhaaran edustajan itsensä valottaa doktriinejaan lisää:

"Harvassa tieteenalassa teoreettinen lähtökohta on niin vahva, että se ohjaa tutkimuksen lopputulosta, sitä mihin päädytään. Kriittisen miestutkimuksen haaste ja vaiva on siinä, että aineistosta tietyllä tavalla haetaan sitä mikä jo tiedetään."

Mitäpä tuohon enää lisäämään.

Kaksoissalkkovin kolmella kierteellä vetäisee samassa artikkelissa Arto Jokinen, tuo hassu, muun muassa "Käsikirja sukupuoleen" -manuaalia kirjoittamssa ollut profeministi:
"Olen mies, joka tekee naistutkimusta miehistä kriittisen miestutkimuksen käsittein."

Lukekaa tuo lause ja miettikääpä sitä.

Kokoliha kirjoitti...

Samaa sarjaa ja PK-joukkuetta rassismitutkijoiden kanssa ovat niin sanotut kriittiset miestutkijat, jotka käytännössä kaikki ovat profeministeiksi kutsuttuja kummajaisia. Mutta eipä mitiä, antaapa kyseisen tieteenhaaran edustajan itsensä valottaa doktriinejaan lisää:

"Harvassa tieteenalassa teoreettinen lähtökohta on niin vahva, että se ohjaa tutkimuksen lopputulosta, sitä mihin päädytään. Kriittisen miestutkimuksen haaste ja vaiva on siinä, että aineistosta tietyllä tavalla haetaan sitä mikä jo tiedetään."

Mitäpä tuohon enää lisäämään.

Kaksoissalkkovin kolmella kierteellä vetäisee samassa artikkelissa Arto Jokinen, tuo hassu, muun muassa "Käsikirja sukupuoleen" -manuaalia kirjoittamssa ollut profeministi:
"Olen mies, joka tekee naistutkimusta miehistä kriittisen miestutkimuksen käsittein."

Lukekaa tuo lause ja miettikääpä sitä.

Kokoliha kirjoitti...

Ykä: tätä ei tarvitse julkaista
Testing testing
Bloggeri tilttaa aina kun postaan. Missä foliohattuni?

Anonyymi kirjoitti...

Varmaan tarvis nimittää Tapion kissat yliopistoihin palauttamaan tieteellisen työn vakavasti otettavuus takaisin. Tiettyjä professoreiden ja muiden tutkijoiden virkoja tulisi lakkauttaa ja kurssimateriaalin kelvollisuus arvioida uudestaan.

Noista säästyneet rahat tulisi ohjata saman yliopiston sisällä semmoisiin asiallisiin tieteellisiin tutkimushankkeisiin.
Lisäksi on semmoiset hankkeet joissa on yrityksiä mukana, tavoitteena että se poikisi yrityksiin työpaikkoja. Mukana olisi myöskin ulkomaankauppaa harjoittavia yrityksiä. Pyrkimys tehdä keksintö jolle hankittaisiin patentti jolla kääriä tuohta, on semmoinen johon voi suunnata määrärahoja. Jaska Brown varmaan osaa matematiikan tietäjänä arvioida noita.

IDA on vaihteeksi näyttänyt kissaa blogissa joten voisi kai virkaa ehdottaa sillekin.

Kokoliha kirjoitti...

Jotain outoa netissä. Myös Google-haun: "Käsikirja sukupuoleen" osumat vastapaino.fi -sivulle ohjaavat tuolle epäilyttävälle mediciron.ru -saitille. Ei kannata siis toistaiseksi klikata tuota kakkoslinkkiäni.

Varmuuden vuoksi laitan kypärän päähän ja vietän seuraavan yön foliolla vuoratussa korsussani. Siellä saa hyvät nokosetkin.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Kokolihalle ja kiitos kommentistasi / kommenteistasi / bloggeri monistaa / whatever. Luin lauseen "Olen mies, joka tekee naistutkimusta miehistä kriittisen miestutkimuksen käsittein” ja mietin sitä. Enkä ymmärtänyt. Miten voi tehdä naistutkimusta miehistä? Aikaisemmasta siteeramastasi lauseesta näkee hyvin sen,mikä näkyy tuossa rasismintutkimuksessakin, eli lopputulema on päätetty etukäteen ja sittenhän ei tarvita muuta kuin kikkailua.

Yleensäkään en tyhmänä ymmärrä, mihin miestutkimusta (niin kuin naistutkimustakaan) tarvitaan, jos ei muuhun kuin tarjoamaan suojatyöpaikkoja. Onko niin mies- kuin naistutkimuksellakaan itse asiassa parannettu yhdenkään miehen tai naisen elämää? Ja näin henk koht näen ns. miestutkimuksen sellaiseksi, että suomalaisen miehen täytyy voida tutkitusti huonosti juuri sillä lailla kuin naistutkijat näkevät miehen voivan huonosti. Plus naistutkijoitten pyllyä nuolevat miestutkijat.

Tavallinen mies, niin kuin vaikka minä, voi varmaankin irtisanoutua koko paskasta. Minä voin hyvin. Ja mulla on maailman upein nainen vaimona. Ja hänkin voi hyvin. Vaikka elääkin tämmösen arkkirasistin kanssa.

*

”Ykä: tätä ei tarvitse julkaista
Testing testing
Bloggeri tilttaa aina kun postaan. Missä foliohattuni?”

Julkaisin kumminkin. Foliohattua ei tarvita. Blogger temppuilee kommenttiosiossa aika ajoin. Vinkki: jos sulle tulee se sivu kommentin lähettämisen jälkeen kuin monelle muullekin eli jotain ”oho, tapahtui virhe”, niin älä päivitä sivua, vaikka Blogger pyytää sinua niin tekemään. Mene sen sijaan sivu taaksepäin, jolloin päädyt takaisin juttuun ja sen kommenttiosioon. Blogger on silloin jo kirjannut sinut sisään, ja kommenttisi on edelleen tallella. Silloin sen julkaisu onnistuu, kun klikkaat vaan että julkaise.

Anonyymi kirjoitti...

Ylioistojen tiedekunnista vielä että matematiikan, fysiikan, kemian ja farmasian ym. noita soveltavien tieteiden parissa työskentelevien tieteenharjoittajien keskuudessa mokuttajien prosenttiosuus on varmaan aika pieni.

Hatusta vedettynä luulen että biotieteiden keskuudessa on luultavasti viherhörhöjä ja muita ilmastohumppaajia. Niitä on missä tahansa tiedepiirissä missä on mahdollisuus saada määrärahoja kun vetoaa ilmastohumppaan. Siinä on ollut tähän asti piikki auki rahoituksen saannin suhteen.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä arvelet siitä sähköpostista jonka lähetin?

Kokoliha kirjoitti...

Ykä: Kiitos vinkistä.

Tuli vielä mieleen mainita, että Jussi Jalonenhan on Tampereen Yliopistossa, tuossa mikkolehtosten kehdossa ja hoivakodissa, jonkinsortin luottamusmies. Kaipa hänen täytyy ihan toimensakin puolesta puolustaa urheasti PK-joukkuettaan.

Ja kun otit puheeksi, niin sydämelliset onnittelut ja voimia eloon molemmille. Maailman kultaisin ja ihanin pottunokkainen vaimo on minullakin. Todellinen Kumppani, josta vuosien myötä on oppinut tajuamaan millaisen aarteen kanssa saa elämänsä jakaa. Jos joskus tulisi tilanne, että joutuisi yksin jatkamaan tallusteluaan täällä, niin uutta en edes haluaisi.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Vieraalle ja Kokolihalle & kiitos kommenteistanne. Laitin aikaisemman kommenttini ennen kuin katsoin, oliko uusia tullut, joten nämä menevät vähän vinksin vonksin, vaan haitanneekos tuo.

Vieras:

Viesti 1: Tapion mainiot kissat keskittyvät tärkeisiin perusasioihin, eli a) onko evästä ja b) pysyykö se isäntä paikallaan, jotta pääsee mahan päälle makoilemaan, joten luulen, että heillä olisi mahdollisuus myös tehdä onnistunut puhdistus yliopistoissa.

Viesti 2: Uskoisin näin, mutta luulisin, että biologian, maantieteen jne tutkijoissa on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka haluavat tehdä ihan oikeaa tiedettä, joka ei ole poliittisesti korvamerkittyä.

Viesti 3: Erittäin mielenkiintoinen viesti. Sisälsi tietysti paljon historiaan liittyvää ottiatuotaa, joten sen enempää pysty kommentoimaan, kun ei tieto riitä.

Kokoliha:

Enhän minä malttanut, vaan klikkasin sitä linkkiä ja tällä kertaa se vei jollekin amerikkalaiselle Viagra-mainossivustolle.

Jalosesta voi sen positiivisen lausua, että hän kai tutkii ihan muutakin, tota historiaa meinaan, eikä ole ottanut itselleen sellaista elämäntehtävää kuin vaikkapa Vesa Puuronen. Media tietysti kysyy hänen mielipiteitään, ja heppu lausuu, mitä media haluaa. Mitä olen Jalosen kommentteja sinänsä seurannut, niin ei voi välttyä mielikuvalta, että heppu on koko lailla itseään täynnä.

Äärimmäisiä voimia eloon myös vaimollesi ja kaikkea hyvää teille. Minäkään en pystyisi edes ajattelemaan elämää ilman vaimoani.

Castor kirjoitti...

Ykä, kun nyt tuo "islamophobia" ei ole mielestäni ollut aivan oletettavassa määrin esille tutkijoitten sen paremmin kuin muittenkaan teksteissä viime aikoina, niin tulipa mieleeni vanha kunnon NL ja sen satelliitit.

Noissa maissahan aivan oikeasti epäilijät ja kriitikot tuomittiin, oikein kunnon näytösoikeudenkäynneissä, jos uskalsivat epäillä tai vastustaa järjestelmää. Kuvaan kuului ajatusrikoksen myöntämisen ja sen katumisen lisäksi mielenvikaiseksi julistaminen ennen kuin henkilö sai niskalaukauksen tai passitettiin leirille toipumaan mielisairaudestaan.

En tiedä oliko dissidenttiys NL:ssa jossain tautiluokituksessa. Odottelen aivan oikeasti jonkun ehdottavan islamophobiaa Suomessakin omaksi sairaudekseen. Kun aikaisemmin puhuin tuosta suomalaisten mentaalihygieniasta niin tässä tapauksessa osoite valitettavasti olisi väärä.

Suomessa on jo ollut näytösoikeudenkäyntejä, joiden tuomioita pöljemmät ovat kutsuneet rasismista saaduiksi (joka ei edelleenkään ole rikos). Eikö itse pääinkvisiittori lausunut, että niillä itse asiassa rajattiin sitä, kuinka pitkälle vallanpitäjien arvostelussa saadaan mennä?

Anonyymi kirjoitti...

Selvitin montako Yrjö-kirjaa minulla on hyllyssä. Nyt on 28 osaa. Yritän kerätä kaikki 38 osaa. Tällä viikolla hain kaksi kolme kirjaa divareista. Lisäksi olen etsinyt netistä puuttuvia osia ja tilannut jos on löytynyt.

YLE-veron asemasta valtio voisi niillä rahoilla ostaa ja painattaa Yrjö-kirjoja ja jakaa niitä kansalle paketeissa joissa on kaikki 38 osaa.

Tai sitten Yrjö-kirjat tulisi laittaa yliopistoihin kurssikirjoiksi. Varmaan opintojen ja tieteen taso paranisi.

Toinen mitä ehdotin aimmin olisi että yliopistojen kurssimateriaaliksi tulisi laittaa Knalli ja sateenvarjo-kuunnelmat, kaikki suomeksi käännetyt jaksot.

Castor kirjoitti...

Uteliaisuuttani ryhdyin kommenttini lähettämisen jälkeen katsomaan mitä Englannissa tapahtuu, kun olemme kesällä menossa sinne pariksi viikoksi. Tällainen sieltä pamahti silmille: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmallparty/register/islamophobia.htm.

Eli ovat sitten perustaneet maaliskuun ensimmäisenä kaikkia parlamenttiryhmiä koskevan Islamophobia-ryhmän! Tehtävänä on tutkia islamiin kohdistuvan järjenvastaisen pelon, siis islamophobian, muotoja, esiintymistapoja ja laajuutta. Ja tarkoituksena on käydä läpi koko asiaa koskevan lainsäädännön tehokkuus sen varmistamiseksi, että viharikoksista nostetut syytteet myös menestyvät. Tietty mukana on tiedon keräämistä viharikoksista koskeva osio ja median rooli. Medianhan tulee edesauttaa sitä, että molemminpuolinen kunnioitus ja toleranssi kasvavat. Media toimii sen varmistajan, että islamia ei tulkita väärin ja että muslimeita kohtaan ei osoitettaisi intoleranssia.

Vuonna 2013 harrastellaan siis tällaista. Magna Carta ei ihan kerinnyt täyttää 800 vuotta. Ja vähän Churchilliä: Tämän päivän fasistit ovat huomisen antifasisteja.

Kyllä se meillekin tulee, hitaasti mutta varmasti!

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Castorille ja Vieraalle & kiitos kommenteistanne.

Castor:

Viesti 1: En yhtään epäile, etteikö tietyissä tutkijoissa löytyisi halua ns. poliittisten sairauksien lisäämistä tautiluetteloon. Onneksi tuskin löytyy hirveästi lääkäreitä jotka lähtisivät moiseen touhuun mukaan. No tietysti tuttavamme psykologi Jaana Haapasalohan diagnosoi jo kaikki metsästäjätkin mielisairaiksi, mutta onneksi psykologilla ei ole noita lääkärinoikeuksia.

Viesti 2: Vanha Imperiumi on todellakin vetelemässä viimeisiään. Käsittääkseni Skotlantikin ottaa ja itsenäistyy.

Vieras: Tätä ehdotusta kannatan lämpimästi.

Anonyymi kirjoitti...

Thatcherilla oli asiallinen ote mamupolitiikassa. Ei Maggie tainnut harrastaa mokutusta.

Skotlanti ei taida olla yhtä mokumielinen kuin Englanti. Skotlannissa ei ole niin paljon rauhanuskonnon edustajia kuin Englannissa, ei määrällisesti eikä edes suhteellisesti.

Joskus on käynyt mielessä että olisiko engelsmanneille ollut hyvä näpäytys jos niksmannit olisivat vallanneet Lontoon I ja/tai II maailmansodassa ja pitäneet sitä vaikka pari kuukautta, jos ei kauempaa. Kuvittele paraati Buckinghamin palatsin edessä ja palatsin parvekkeella seuraa paraatia joko Wilhelm II ja toisella kerralla Aatu...Nyt taitaa olla vaan se tilanne että ehkä jokin nuivien ulkovaltojen fyysinen interventio saattaisi olla ainoa mikä pelastaisi Englannin heidän omilta poliitikoilta mokueliitiltä. Se vaan että Saksa on itse pahasti rikasettu joten heistä ei ole siihen ennen kuin siivoavat oman pihan ensin. No, houkutellaan vaikka Vanja tuomaan Karjalassa tai Kaliningradissa olevat sotilasosastot pitämään vähän jöötä Lontooseen...Se kun taisi olla Joe-Sedälläkin haaveena, vai mitä Ykä arvelee?

Tai jos MI5 ja MI6 polttaa kääminsä lopullisesti niin heillä olisi eväät hoitaa tilanne vaikka tänään jos niitä huvittaisi.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Vieras. Niin, kieltämättä Thatcher ei olisi tuollaisia anteeks-kun-ollaan-olemassa-systeemejä suosinut. Iso-Britannian maahanmuuttotilanteen historia on tietysti toisenlainen kuin Suomen. Sehän oli maailman suurin imperiumi, ja kaikilta kulmilta valui porukkaa emämaahan pikkuhiljaa pitkän ajan kuluessa.

Voi hyvinkin olla, että jos hakaristilippu olis liehunut Lontoossa pari kuukautta, niin suhtautuminen olis toinen. Sinänsä, jos Britanniassa tarvitaan voimaa, niin maan oma armeija on kyllä ensiluokkainen.

Ei se tainnut olla pelkästään setä-Joen haave, kai se uhka oli vielä Brezhnevin aikana. Yhdysvaltain voima ja loppulaskussa kai ydinaseet saivat aikaan sen, että sitä rähinää ei käyty. Ja hyvä tietysti niin.

Ekku kirjoitti...

Brittein saaret lienevät kaikesta huolimatta olevan kiinnostava kohde maahanmuuttajille.

Man-saarella on tullut käytyä jo useampana vuonna ja ei voi kun kehua paikallista hallintorakennetta.

Maahanmuutto on sallittua, jos pystyy toteennäyttämään, että pystyy elättämään itsensä tai että on työpaikka valmiina.

Rikostapauksissa tulee ilmeisesti kenkää välittömästi ja muutenkin kaikki oikeudessa tuomitut mainitaan nimeltä paikallisissa sanomalehdissä.

Ei näy kerjäläisiä tai taskuvarkaita kadulla ja turistikin rahastetaan hienovaraisesti, ei väkisin.

Eu:n mielestähän Man-saari on perseestä, kun siellä on käytössä tasavero tiettyyn rajaan asti ja loppu on sitten verotonta tuloa. Yrityksiä ei erikseen veroteta lainkaan.

Ilmeisesti rahat kuitenkin riittää, kun elätettävää joutoporukkaa ei ole kovin paljon.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Ekku. Nuo Iso-Britannian puoli-itsenäiset saaret saattaisivat olla hyvinkin mielenkiintoisia ja mukavia paikkoja asua. Tietysti meikäläinen ei edes muuttoa suunnittele. Mihinkäs sitä ihminen kotoaan lähtisi?

Anonyymi kirjoitti...

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/458516/Johanna+Korhonen+teki+tutkintapyynnon+vihapuheesta

Kukahan tekisi rikosilmoituksen Korhosen vihapuheista suomalaisia miehiä kohtaan? no tuskin kukaan, sian kanssa ei kannata ryhtyä painimaan, kuten sananlasku sanoo.... ;-)

Anonyymi kirjoitti...

Ykän blogi ei ole kieliblogi. Päätin kuitenkin mainostaa kansalaisaloitetta "Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla". Törmäsin siihen Hommassa kun Teemu Lahtinen mainosti sitä varten avaamassa ketjussa.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/131

Tätäkin kautta pääsee sivulle.
http://ruotsivapaaehtoiseksi.fi/

Kävin allekirjoittamassa aloitteen. Kun tätä mainostetaan, niin saadaan lisää allekirjoituksia.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle ja Vieraalle & kiitos kommenteistanne.

Ano: Semmonen hyvä puolihan näissä tutkintapyynnöissä tietysti on, että kun niitä tehdään tarpeeksi paljon, niin niillehän nauraa jo naurismaan aidatkin ja nämä viha-alkuiset termit polttavat itsensä loppuun. No, uusia termejähän tietysti keksitään samaa syöttöä sitten lisää.

Vieras: Niin, tämä ei ole kieliblogi eikä minulla sinänsä ole suomenruotsalaisia vastaan mitään. Mutta pakkoruotsia en minäkään kannata. Ja eihän meillä tosiasiassa edes todellista koko kansan pakollista ruotsin kielen osaamista ole. Meillä on vaan ruotsin kielen tunneilla istumispakko. Kuinkahan moni sitä ”pakkoruotsia” lopultakaan osaa?

Becker kirjoitti...

Hyvinpä tuntuu tuo Johanna Korhonen viihtyvän oikeussaleissa. Olen melkoisen varma että erään lehtitalon johtaja on eräänkin kerran huokaissut helpotuksesta antaessaan loparit tuolle lesbofeministivasemmistolais tantalle. Lapin asukkaat ovat sen verran konservatiiveja, että lehden levikki olisi laskenut kuin kissan häntä jos kyseinen nainen olisi päässyt aviisin päätoimittajaksi.

Englantilaisia käy kyllä sääliksi. Olen siellä aina silloin tällöin piipahtanut ja aina viihtynyt alkuperäisväestön keskuudessa. Pidän itseäni ehkä jonkin verran anglofiilinäkin. Olen maata jossain määrin pitänyt demokratian esikuvana ("Fair Play") ja BBC:tä korkeatasoisen ja rehellisen uutisoinnin mallina. Mutta nyt alkaa olla toisin. Maata mädätetään musulmaaneilla sekä epämääräisillä siirtolaisilla. Britit saavat kulkea katuojissa ja heiltä niinikään vietiin aseet, joka vihjaa vallanpitäjien tulevaisuusvisioihin.
Castor tuolla edempänä pelkäsi saman taudin tarttuvan Suomeenkin. Onhan meillä pientä ihottumaa jo näkyvissä, mutta pelkään että ennen pitkää jossain kyllä kattila poksahtaa, ja viimeistään silloin jopa RKP:n selkärangattomat heräävät, jos heräävät.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.youtube.com/watch?v=9zdmqV2iDN8

Anonyymi kirjoitti...

Pieni aiheensivulle meneminen tässä, mitä ykä pitää edesmenneen radio mafian yhdestä ohjelmahelmestä koeeläinpuisto :)

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Beckerille, Ano1:lle ja Ano2:lle & kiitos kommenteistanne.

Becker: Kumis kirjoitti aiheesta Johanna Korhonen aika hyvin:

http://murphyssoninlaw.blogspot.fi/2013/03/johanna-korhonen-ja-pullon-henki.html

Kevytmarttyyriutta kevytvaivalla kevytriskein ja maksimaalisella tuloksella.

Englantilaisia käy minunkin sääliksi. Ehkä uljas Skotlanti itsenäistyy ja pyrkii välttämään virheet.

Ano1: Kiitos linkistä. Täytyy tunnustaa, että tuo Australian aksentti ei minulle helposti aukea, mutta olikos kyseessä tavallaan sama juttu kuin tämä:

- Hei jätkät! Sieltä on komppania ryssiä tulossa!

- Liekö tuolta nyt kumminkaan komppaniaa?

- No ainakin joukkue on tulossa!

- Vaan näinköhän sieltä on tulossa ryhmääkään?

- No mikä helevetti siellä sitten risahti?

Ano2: Kuuntelin tuota ohjelmaa satunnaisesti ja vähän, joten en osaa oikein sanoa. Mutta Göstan musiikista pidin kovasti. Suosikkialbumini on Perjantai, 14. Päivä.

Anonyymi kirjoitti...

En tajua mitä Baltian maat ja Skotlanti luulevat saavuttavansa sillä jos ne liittysivät Pohjoismaiden Neuvostoon? Suomenkin kuuluminen siihen on hölmöä niin kauan kuin suomen kielellä ei ole samaa asemaa kuin ruotsin, tanskan ja norjan kielillä.

Luulen että Skotlanti ja Baltian maat eivät tykkää Pohjoismaiden harrastamasta holhoavasta besserwisser-sosiaalipiiperryksestä, sosiaalimamuilusta, mokutuksesta, kansallisesta itseinhosta, kulttuuri- ja arvorelativismista, maailmanhalaamisesta ja siihen liittyvästä kehitysmaaromantiikasta eli third worldismista joka merkitsee hyväntahtoisen hölmön ja huijattavan roolia, henki- ja väkivaltarikoksista annettavia kevyitä rangaistuksia, kyvyttömyys karkottaa ulkomaalaisia...tms.

Pohjoismaiseen hyvinvointimalliin on usein liittynyt sellainen ylimielinen oletus että meidän malli on paras ja että muualla kahdehditaan sitä ja halutaan omaksua sen ja että meidän tulee mainostaa sitä.

Jos pohjoismaalainen sosiaalidemokratia olisi Väinö Tanner-Otto Kivivuori-Veikko Helle-Yrjöperskeles tai edes Tage Erlander-sosiaalidemokratiaa niin se olisi vähemmän huono kuin mikä on ollut pitemmän aikaa käytössä.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Vieras. Oliskohan se niin että niin skoteilla kuin balteilla on kyse jonkunlaisesta pohjoismaisen menestyksen mielikuvasta, ja liittyminen Pohjoismaiden Neuvostoon tavallaan tekee niistäkin automaattisesti menestyviä pohjoismaita. Eihän Pohjoismaitten Neuvostosta sinänsä mitään hyötyä ole. Liekö koskaan ollutkaan.

Tuosta pitkästä sosiaalipiiperryslistasta minkä kirjoitit, voisi todeta, että siinä pohjoismailla itsellään olisi paljon opeteltavaa Virolta.

Anonyymi kirjoitti...

Arvelen että Viron lisäksi voisi ottaa oppia myös Latviasta ja Liettuasta. En tiedä noista mutta veikkaan niiden muistuttavan Viroa siinä suhteessa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Vieras. En tunne Latvian ja Liettuan käytäntöjä. En tosin ulko minäkään niitten pahemmin eroavan Viron vastaavista.

Ja niin, kiitos mielenkiintoisesta sähköpostista.

Anonyymi kirjoitti...

Pitää nyt mainita että tänään tipahti postiluukusta kirjekuori jossa oli sisällä tämmöinen opus:
http://kuvat2.huuto.net/e/6e/c7b106ea3d1bc4bdc4d436e216364-orig.jpg

Arvelen että se on ollut inspiroimassa Ykän blogia?

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Vieras. Jammun Yrjö-kirjat ovat loistavia, mutta – usko tai älä – tämän blogin nimi ei pohjaudu tuohon kirjaan, vaan muuhun asiaan, ihmiseen ja tapahtumaan.