tiistai 3. toukokuuta 2016

KALJUPÄISIÄ UUTISHAVAINTOJA OSA LXXIII

1. Jälleen pakkorakkautta viranomaispäätöksellä

Huitsinnevadan Paikallisdemokraatin saamien tiedustelutietojen mukaan kokoomuspuolueen aktivistit ampuivat puolueen vanhan symbolin kypäräpapin vuonna 1990, sulattivat kypärän ja upottivat sen Itämeren syvimpään kohtaan, tuhkasivat ruumiin sekä sirottelivat tuhkan kahteenkymmeneen erittäin salattuun paikkaan ympäri Suomea. Sen jälkeen kokoomusaktivistit kävivät ampumassa Lapista viimeisetkin noitarummun taitajat ja polttivat kaikki noitarummut, ettei kypäräpappia vahingossakaan voisi enää manata henkiin. Operaatiota voidaan kutsua täydelliseksi menestykseksi ja nykyisin kokoomuksen symbolina toimii kypäräpapin sijasta itsestään selfieitä ottava imelä pukumies, joka kannattaa sekä punavihreitä arvoja että politbyroojohtoista ylikansallista keskusvaltaa.

Näillä kokoomuksen hyväksi havaitsemilla eväillä toimii myös kokoomuksen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen joka on ministeriönsä kanssa laatinut jälleen kerran suuren rasismin- ja vihapuheenvastaisen kymmenkohtaisen ohjelman. Tarkastellaanpa sitä näin huitsinnevadalaisesta näkökulmasta.

1. Läpi harmaan hallinnon. Otamme vihapuheen ja rasismin vastustamisen sekä monikulttuurisuuden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamisen läpäisyperiaatteella huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön toimialojen virastojen, laitosten ja muiden organisaatioiden ohjauksessa.

Ensimmäisenä tulee tietysti mieleen, että wtf I just read, mutta unohdetaan se. Poliitikon tekemä  teksti ei välttämättä ole tehtykään ymmärrettäväksi. Joka tapauksessa lukijalle ei varmaankaan ole yllätys, että edes ohjelman pidemmässä versiossa ei mainittu taaskaan sitä, että mitä se kovasti vastustettava vihapuhe sitten loppujen lopuksi on. Tällainen yksinkertaisempi ihminen ajattelee, että jos jotain asiaa painokkaasti vastustetaan aina ministeriötasolla, se asia kannattaisi ehkä ensin määritellä jotta tiedettäisiin mitä itse asiassa tulee vastustaa. Tosin pidemmässä versiossa todetaan, että ministeriö pyrkii parantamaan kansalaisten ”monilukutaitoa”, ja hotellin respassa ei vältytä tulkitsemasta asiaa niin, että mikäli löydetään kirjoitus, joka täysin asiallisesti ja faktoissa pitäytyen vastustaa niin taloudellisesti kuin inhimillisesti haitallista maahanmuuttoa sekä sitä ylläpitävää ja siitä hyötyvää maahanmuuttoteollista kompleksia, niin ns. monilukutaidolla voidaan tulkita tällainen kirjoitus vihapuheen kaikkein tuomittavimmaksi muodoksi, sillä sehän piru vie on totta ja juuri siksi vaiennettava.

2. Rahalla rasismia vastaan. Sisällytämme opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraisiin valtionavustushankkeisiin ja ESR-toimenpidekokonaisuuksien valintakriteereihin läpäisyperiaatteella monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisen.

Hotellin respassa ei olla varmoja siitä, tarkoittaako tämä sitä, että hankkeet joissa ei ole mukana monikultturismia, joutuvat automaattisesti ministeriön roskakoriin, mutta hyvin todennäköistä se on. Joka tapauksessa kun ottaa huomioon maamme taloudellisen tilanteen, jossa leikkaus tarkoittaa nykyisin pääosin aivan muuta kuin sairaaloissa suoritettavaa kirurgista toimenpidettä, tätä kohtaa kaksi voidaan pitää äärimmäisen onnistuneena haistatteluna tavallisille kansalaisille. Varsinkin kun se tietää automaattisesti sitä, että epäilemättä jälleen palkataan uusia verovaroilla toimivia suvaitsevan epistolan akateemisia esilausujia ja heitähän maassamme tarvitaan huomattavasti enemmän kuin esim. hoitajia ja teollisuuden työntekijöitä. Varsinkin kun heitä ei palkata estämään etnisesti edistyksellisen väestönosan suomalaisiin kohdistuvaa väkivaltaa, vaan etsimään suomalaisista itsestään syytä siihen, miksi tämä väkivalta tapahtuu.

3. Kirjastossa kohdataan. Vahvistamme yleisten kirjastojen toimintaa aktiivisen kansalaisuuden, monikulttuurisuuden ja demokratian edistäjänä.

Kun ottaa huomioon varsinkin suurempien kaupunkien jo valmiiksi rikastettujen kirjastojen älämölön ja järjestyshäiriöt on ehkä viisaampaa muuttaa kirjastojen nimi ”yleismonikulttuuriseksi viihtymöksi”. Joku lukija ehkä muistaa sen ajan, kun kirjastossa oli suotavaa olla hiljaa, ettei häiritsisi muita. Hotellin respasta esitetään, että kantasuomalaisia varten otetaan käyttöön vanha termi ”lainasto”, jonne voi mennä lainaamaan kirjoja ja lukemaan lehtiä kaikessa rauhassa ilman aktiivisen kansalaisuuden, monikulttuurisuuden ja oikeaksi määritellyn demokratian edistämistä.

4. Aikuisen ABC. Kehitämme lasten ja nuorten parissa työskentelevän opetushenkilöstön ja muiden ammattilaisten koulutusta.

Ja pidemmässä versiossa:

Rahoitamme lasten ja nuorten parissa työskenteleville koulutusta, joka antaa uutta osaamista
monikulttuurisessa työympäristössä toimimiseen. Opetushenkilöstöä ja muita ammattilaisia
valmennetaan käymään hankalia keskusteluja muun muassa vihapuheeseen,
rasistiseen käytökseen ja radikalisoitumisen signaaleihin liittyen.

Kuulun itsekin tässä kohdassa mainittuihin ”muihin ammattilaisiin” ja vaistoan jälleen lisää monikulttuurista hyväksymis-, ihailemis- ja alistumiskoulutusta. Olen muuten työssäni törmännyt myös asiakaskuntaani kohdistuvaan etniseen väkivaltaan ja raiskauksiin. Ehkä minut opetetaan näkemään nekin voimavarana tai ainakin asioina joilla ei ole merkitystä ja joka tapauksessa asiana, joita en voi arvostella kuin nimimerkin takaa. Koulutuksessa varmaankin opetetaan erityisesti tiettyjen helsinkiläisten koulujen opettajille epistolaa, joka voitaisiin kiteyttää muotoon ”unohda se mitä näet, usko se mitä kerromme, suck it up, rakasta vielä enemmän tai ainakin näyttele rakastavasi.”

5. Voimaa vertaisverkostosta. Haastamme nuoriso-, opiskelija- ja varhaisnuorisojärjestöjä ja muita nuorten omia organisaatioita monikulttuuristen, yhteisöllisten ja tasapuolisten osallistumismahdollisuuksien luomiseen.

6. Nuorissa on tulevaisuus. Vahvistamme nuorisoalan toimijoiden osaamista ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä vihapuheen torjunnassa.

Ja pidemmässä versiossa:

Tavoitteena on, että jokainen nuorten kanssa työskentelevä tietää, miten rasismia
ja vihapuhetta ehkäistään ja miten niihin puututaan. Työskentelemme sen edistämiseksi,
että ihmisoikeudet ja syrjinnän vastustaminen sisällytetään nuorisoalan koulutusohjelmiin
kaikilla koulutustasoilla.

7. Vapaaksi vihapuheesta. Avaamme kuntien nuorisotoimille suunnatun erityisavustushaun, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä vihapuhetta ja edistää yhdenvertaisuutta.

Nuorisossa on todellakin tulevaisuus joten siihen isketäänkin sitten peräti kolmella kohdalla. Tavoitteena on tietenkin kouluttaa ammattilaisia, jotka ohjaavat viatonta nuorisoa oikean ajattelun tielle, jota tosin reaalimaailman kokemukset tuppaavat ikävästi hämärtämään. Esikuvahan löytyy selkeästi Komsomolista ja tätä voi pitää kyllä omanlaisenaan saavutuksena, sillä asiasta vastaava ministeri on ”oikeistolainen”.

8. Punainen kortti rasismille! Tuemme Punainen kortti rasismille -hankkeen laajentamista jalkapallossa ja muissa joukkuelajeissa sekä liikunta-alan yhdenvertaisuustyön kehittämistä.

Onkohan lukijoitten keskuudessa saman tunteen jakavaa porukkaa, eli jalkapallo suvaitsevaisuuden ja näennäiskotoutuksen jatkuvana välineenä alkaa suoraan sanoen vituttaa. Onneksi hotellin respan suosikkilaji on jääkiekko. MM-kisat alkavat pian ja ihan kovia vahvistuksia on maajoukkueeseen saatu. Lisäksi tulevassa NHL-draftissa huudetaan suomalaisia varsin korkeilla numeroilla.

9. Puhutaan toisillemme! Avaamme valtionavustushaun uskontojen vuoropuhelun edistämiseksi.

Mutta tämä vuoropuheluhan on jo täydessä vauhdissa. Imaamit julistavat vääräuskoisille sekä kuolemaa, sharia-lakia ja yleistä alistumista ja evankelis-luterinen kirkkomme julistaa, että islam on rauhan uskonto. Eikös tilanne lähentele jo suvaitsevaisuuden kannalta täydellistä? Miten tilannetta voi enää suvaitsevaisessa mielessä parantaa? Hotellin respassa oletetaan, että imaamien ei tarvitse muuttaa avautumisiaan, vaan virallinen Suomi keskittyy kuuntelemaan Jaakko Hämeen-Anttilan selostusta siitä, mitä imaamit todella tarkoittavat. Oletettavasti imaamien mielipidettä ei ole kysytty.

10. Yhdessä kohti tulevaa. Käynnistämme ”Merkityksellinen Suomessa” -haasteen, jossa lisätään kanssakäymistä, tutustumista ja vuorovaikutusta kantaväestön ja vähemmistöjen välillä.

Haastehan on heitetty jo aikaa sitten, kantaväestö ja vähemmistöt ovat tutustuneet toisiinsa jo oikein hyvin ja tulokset kantaväestön kohdalla eivät ole olleet ainakaan suvaitsevaisuutta lisääviä. Erityisesti tätä ”kanssakäymistä, tutustumista ja vuorovaikutusta” on tapahtunut invaasio 2015:n myötä ja sen myötä rasistiseksi tulkittu ajattelu on huomattavasti lisääntynyt niittenkin ihmisten keskuudessa, jotka nakkasivat aikaisemmin asialle paskat. Syynä ei ole ollut ennakkoluulo vaan kokemukset. Eikö rasismia voisi tehokkaimmin torjua siten, että kuskaa maasta pois ne invaasion myötä saapuneet noin 30.000 ahnetta ja kiittämätöntä jätkää ruuasta ja kohtelusta valittamasta?

Kaiken kaikkiaan Grahn-Laasosesta ja hänen oikeaoppisuudestaan tulee mieleeni eräs – tosin hieman muunneltu – kohtaus Rukajärven Tie-elokuvasta:

Luutnantti Grahn-Laasosen selitteläättörijoukkue oli etenemässä Edistyksen Tiellä. Luutnantin esimies oli kertonut, että joukkueen hankkima tiedustelutieto oli äärimmäisen tärkeää, sillä rintamassa oli sillä kohdalla sadan kilometrin aukko. Siellä saattoi väijyä tuhansia realisteja.

Joukkue eteni Epäilyksen Virralle. Virran yli kulki kevytrakenteinen silta, ja Grahn-Laasonen lähetti tunnustelijan eteen. Päästyään puoleenväliin siltaa alkoi vastarannalta realistien hirvittävä faktahyökkäys. Tunnustelija ei kestänyt faktoja vaan putosi äitiään huutaen Epäilyksen Virtaan ja katosi sinne.

Luutnantti Grahn-Laasonen ei jäänyt toimettomaksi. Hän komensi joukkueensa selitteläättörisisaret maastoutumaan, kaivoi karttalaukusta kymmenkohtaisen toimenpideohjelman ja huusi armottoman käskyn:

- SUVAITKAA NIIN PERKELEESTI!

Suvaitsevaisen munkkilatinan sarjat lensivät yli joen ja karkoittivat realistit. Eteneminen Edistyksen Tiellä jatkui. Mutta luutnantti Grahn-Laasonen tiesi, että kyseessä oli vain viivytys. Realistien varsinainen puolustuslinja oli vielä edessä. Oikeaoppisena suvaitsevaisena rauhansotilaana luutnantilla oli vakaa usko siihen, että realismi oli ihmiskunnan syöpä, ja sen edustajat tulisi hävittää maan päältä armoa tuntematta…


2. Vääränlaista soraa

Alun perin kirjoituksen otsikon piti olla ”jälleen pakkorakkautta viranomaispäätöksellä” mutta muutin sen kaljupäisiksi uutishavainnoiksi koska kommentoija Rocceri (kiitos Rocceri) laittoi minulle linkin Maaseudun Tulevaisuuden nettijuttuun, joka havainnollistaa suomalaista viranomaistoimintaa harvinaisen osuvasti. Juttu on varsin lyhyt, joten laitan sen tähän kokonaisuudessaan:

Ilkka: Elykeskus moittii talkootöinä tien korjanneita kyläläisiä – “voisi tehdä rikosilmoituksen”

Alavuden Kätkänjoen asukkaat kyllästyivät kuoppaiseen valtion tiehen ja korjasivat sen itse. “Emme salli”, sanoo Etelä-Pohjanmaan elykeskus.

Alavuden Kätkänjoella kyläläiset kyllästyivät soratien huonoon kuntoon ja ajoivat kuoppiin omaa soraansa, kertoi sanomalehti Ilkka huhtikuussa.

Eilen tiestä vastaava elykeskuksen edustaja kommentoi asukkaiden talkoita samassa lehdessä.

"Tienpitotöihin ei ole oikeutta mennä muiden kuin ely-keskuksen kanssa sopimuksen solmineen pääurakoitsijan työntekijöiden", aluevastaava Veijo Rajamäki elykeskuksesta kertoo lehdessä.

Tien korjaajilla pitäisi elykeskuksen mielestä olla asianmukaiset varusteet, tieturvakurssi käytynä ja kalustossa säädösten mukaiset varoitusvilkut.

Rajamäen mukaan kuoppiin oli myös ajettu vääränlaista soraa.

"Periaatteessa tällaisesta asiasta voisi rikosilmoituksen tehdä, mutta tässä Kätkänjoentien-tapauksessa ei nyt ole ryhdytty toimiin."

Mitä tähän oikeastaan sitten enää sanoisi? Ei kai mitään. Mutta hotellin respassa tulee mieleen tietyllä lailla eräs tulevaisuudenkuva. Vuonna 2026 Anton Örviö menee perheensä kanssa vierailemaan Jouko Jötikän perheen luo. Illan aikana Jötikkä saa ankaran sydänkohtauksen. Anton Örviö huomaa, että Jötikän sydän on pysähtynyt, mutta ei jää toimettomaksi, vaan aloittaa välittömän puhallus-painalluselvytyksen samalla kun Jötikän vaimo soittaa paikalle ambulanssin.

Ambulanssi saapuu paikalle ja onnistuneen elvytyksen ansiosta he onnistuvat pelastamaan Jötikän henkiin, vaikka harvinaista se näissä tilanteissa onkin. Anton Örviö on sankari hetken aikaa, kunnes asiasta vastaava viranomainen huomaa, että Örviön ensiapukortti on vanhentunut jo viisitoista vuotta sitten, joten Örviö saa syytteen valtuuttamattomasta elvytyksestä jossa hän on saattanut pelastamansa ihmisen kuolemanvaaraan vanhentuneilla, joskin tosin toimivilla elvytystaidoilla. Syyttäjä vaatii Örviölle tuntuvaa sakkorangaistusta. Toisaalta jos Örviö ei olisi elvyttänyt, hän olisi saanut syytteen heitteillejätöstä. Lailliselta kannalta viisainta olisi ollut, että sydänkohtauksen ja sydänpysähdyksen havaittuaan Örviö olisi ottanut pistoolin ja ampunut kuulan kalloonsa.

Jumala siunakkoon virkakoneistoa, sen suurta viisautta ja ennen kaikkea hämmästyttävää kykyä puuttua olennaisiin asioihin.


Ettei vaan jätkällä olisi käsissään valtuuttamatonta soraa?

37 kommenttia:

Strix Senex kirjoitti...

Mitä saadaan kun kamalimmat ja ontoimmat konsulttikliseet risteytetään taistolaisideologian kanssa ja puetaan yltiönaiivistiseen pakettiin? No siitähän saadaan tämä Grahn-Laasonen ja hänen Merkillinen Suomi toimintaohjelmansa järkipuheen estämiseksi ja kantaväestöön kohdistuvan rasismin edistämiseksi.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Strix Senex. Tiivistit asian varsin kohdalleen. Tosin en ole ihan varma, että ne vanhat taistolaisetkaan olisivat osanneet kuvitella sitä, mihin heidän fanittamansa Rauhanvaltion kaatumisen jälkeinen korvike oikein pystyisi menemään.

Vasarahammer kirjoitti...

Kun katsoo "Stubbin" tiimiä eli Kokoomuksen ministeriryhmää, siitä näkee, että Stubb valitsi siihen mahdollisimman kuuliaisia ja vähälahjaisia henkilöitä. Grahn-Laasonen ja Petteri Orpo eivät ole mitään itsenäisiä toimijoita vaan käskyläisiä, jotka tekevät niin kuin Alex ja EU tahtoo.

Grahn-Laasonen näyttää rakastavan mahtipontisia iskulauseita. Kommunismissakin rakastettiin iskulauseita. Kommunismi tarkoitti neuvostojen valtaa ja koko maan sähköistämistä.

Grahn-Laasosen kaltaisen lässyttävän hölmön menestys politiikassa kertoo, miten pitkälle voi päästä pelkän nätin naaman avulla.

Anonyymi kirjoitti...

Kevään tullen Välimeren toiselta puolelta on jo aloitettu uusi Euroopan valloitusretki ja mitä tekevät suomalaiset johtavat poliitikot; nyhräävät tällaisia ohjelmia, joilla aivopestään vielä itsenäiseen ajatteluun kykenemättömiä lapsia ja nuoria! Vähän varttuneempia opetetaan löytämään rasismia sieltäkin, missä sitä ei ainakaan ole. Jo valaistuneet hymistelevät kuorossa ja Ykän lanseeraamalla moraalisäteilyn hyödyntämisellä voitaisiin Olkiluodon ydinvoimalan käyttöönotto kokonaan unohtaa. Mielenkiintoista on se, noteeraako ko. ohjelma ollenkaan rasismia, joka kohdistuu kantasuomalaisiin maahanmuuttajien puolelta tai viranomaispäätöksiä, joilla positiivisen syrjinnän kautta pottunokalle osoitetaan tylysti hänen arvonsa ja paikkansa tässä yhteiskunnassa?

Ei niin typerää juttua olekaan, ettei joku laittaisi vielä paremmaksi, varsinkin kun siihen veronmaksajien rahoilla mahdollisuus annetaan. Hyvää alkanutta kevättä, kaikesta huolimatta.

Rouva Ano


Anonyymi kirjoitti...

Miten nämä poliitikot kykenevät sulkemaan silmänsä näin täydellisesti tutkimustiedolta, joka vahvistaa että monikulttuurista "kanssakäymistä, tutustumista ja vuorovaikutusta" päivittäin kohdanneet ihmiset ovat kaikista maahanmuuttovastaisimpia? Halla-Aho saa käytännössä kaikki äänensä lähiöistä ja varmaankin monelta poliisilta!

Mutta tämäpä onkin Europäättäjien agenda, jota meidän nukkehallinto vain kumileimasimena toteuttaa. Vaikka tapahtuisi mitä tahansa, siis aivan mitä tahansa, ei Euroopan monikulttuuristamissuunnitelmasta tulla luopumaan! Jos tapahtuu ISLAMISTIterroristien kemiallinen kaasuisku, jossa kuolisi vaikka 5000 suomalaista, luulisitteko, että yksikään poliitikoistamme kääntäisi takkinsa ja alkaisi vastustaa EU:ta ja puhua eron puolesta? Ei todellakaan! Vähän aikaa mentäisiin ykkösvaihteella, ja muutaman kuukauden päästä isompaa silmään. Tai sitten kansalle ei enää kerrottaisi asioita, kuten paljonko joutoremmiä tänne Lähi-Idästä/Afrikasta vuosittain raijataan. Kun nuo saapuneet laumat hajautetaan pitkin Suomea, ei määrä näytäkään enää suurelta. Ongelma on vain ja ainoastaan EU, ja sen luoma kuva kansalaisten vapaasta demokratiasta. Vai onko PS:n takinkäännön jälkeen enää jäljellä yhtään varteenotettavaa EU -kielteistä puoluetta olemassa? Soinia ei enää sellaisena voi pitää, hänen mielestäänhän ratkaisut kaikkiin ongelmiin tapahtuvat EU -tasolla... :) :)

Voi jösses sentään tätä touhua!

-Mikko-

Snowcamo kirjoitti...

Samaan aikaan toisaalla... eikun samaan aikaan samassa paikassa:

Yhdenvertaisuus havainnoillistetaan näin.

Anonyymi kirjoitti...

Maan asiat päin persettä. Mut ministerit ne vaa koristeloot polkuje pielii pyöreil kivil. Mie vaa en siihe hommaa ala. Usot sie. T. Ymmi

Imulippo kirjoitti...

Repesin ihan täysin tuolle kakkoskohdalle. Samanlaista tekstiä sai aikaan sillä bullshitgeneraattorilla, vai mikä se oli, jonka joku hommaforumilainen teki.

Se hyvä puoli tässä hulluudessa on, että se antaa välillä hyvät naurut.

Anonyymi kirjoitti...

Holhotaan niin että tuntuu!
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/104299-uima-allasta-kotiin-ostavalle-esitettava-jatkossa-tama-varoitus

kanavien rannathan ovat jo aitauksen kohteina, joten loogista lienee seuraavaksi vesistöjen aitaaminen...

-Tvälups-

Anonyymi kirjoitti...

Väitin eräällä keskustelupalstalla kokoomusta vasemmistolaiseksi puolueeksi. Hullun maine tuli. Tämä siitäkin huolimatta, että kokoomus on ominut koko joukon vasemmiston ohjelmaa ja hylännyt osan omista perinteisistä arvoistaan. Kokoomus on silti oikeistolainen puolue koska kokoomus on oikeistolainen puolue. Nykypäivän Suomessa oikeistolaiseksi kutsutaan kaikkea, mikä ei ole vesikauhuisesti vasemmistolaista.

Anonyymi kirjoitti...

Hieno kirjoitus taas kerran, Ykä.
Mitä tulee tuohon Grahn-Laasosen tööttäykseen, ei ole mikään ihme. Kyseinen "valtansa huipulla" toimiva henkilötärhän sanoo ja tekee juuri niin kuin häntä käsketään. Päätäntävaltaa on juuri sen verran kuin tuolla kompetenssilla voikin olla. Asema löytyy: X-ministeri (Xn paikalle jokin muu kuin "pää-" tai "valtiovarain-") ja sehän toki riittää, vai mitä?

Jälkimmäisen uutisen kohdalla tieremontista mätisevän virkamiehen kannan ymmärrän. Kun ELY-keskus ei pääse tieurakasta päättämään, ELY-keskuksen virkahenkilöltä ei jouduta kysymään ja täten paljastuvat tarpeettomiksi sekä ELY-keskuksen virkahenkilö (hyi hyi, paha synti) että ELY-keskuksen virkahenkilön päätöksestä hyötyvä "yrittäjä". Tässä tilanteessa jää ELY-keskuksen tarpeelliselta virkahenkilöltä myös saamatta asiaan liittyvät voitelurahat... eikun eihän Suomessa ole korruptiota, vai mitä Kainuun ELY-keskus&Talvivaara?
--Viikon radiokasvo

Anonyymi kirjoitti...

Grahn-Laasoselle:Yhdelläkään muslimilla ei ole minulle mitään asiaa,eikä minulla ole mitään asiaa yhdellekkään muslimille!Piste!
ELY-keskukselle:Tieverkon yksityistäminen on tuntunut vastenmieliseltä ajatukselta,tähän asti.Vaan jos meininki on tuon esimerkin mukaista,niin myydään pois-ja nopeasti!
T:Vesku

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Vasarahammerille, Rouva Anolle, Mikolle, Snowcamolle, Ymmille, Imulipolle, Taisteluvälineupseerille, Anolle, Viikon Radiokasvolle jaVeskulle & kiitos kommenteistanne.

Vasara: Aivan totta. Tyyppiä voisi kuvailla käveleväksi aikuisten värityskirjaksi. Sitä vaan ihmettelen, että ketkä tuollaisia äänestävät eduskuntaan. Ja yleensähän systeemi alkaa tarjoilemaan iskulauseita siinä vaiheessa, kun muuta ei ole tarjolla.

Rouva Ano: Niin poliittinen koneistomme, media kuin virkakunta elävät aivan omassa todellisuuskuplassaan. Sinänsähän se ei olisi vaarallista, mutta kun ne vaativat meidän muittenkin elämään siinä kuplassa. Suomalaisten kohtaamaa rasistista väkivaltaa ei yksinkertaisesti ole, tai jos se on pakko mainita, niin syy siihen on suomalainen rasismi. Ei olla rakastettu vieläkään tarpeeksi. Mukavaa kesän odotusta sinullekin. Nythän ilmat alkavat olla ihan kohdallaan.

Mikko: Luulenpa, että näitten julkilausumien pääkohde ei enää edes ole haittamaahanmuuttajat, vaan systeemi itse. Ehkä se tajuaa luoneensa hirviön, mutta ei uskalla tunnustaa sitä, joten se pitää yllä propagandaansa jolla väitetään, että keisarilla on sittenkin housut jalassa. Ja pelkään pahoin, että sama linja säilyisi jopa sen kuvaamasi iskun jälkeen. Euroopan kohdalla toivon näen itä-Euroopassa ja Iso-Britanniassa, mikäli brexit onnistuu. Sitten voitaisiin toivoa dominopalikkaefektiä. EU:n ollessa pystyssä tämä hulluus ei tule loppumaan.

Snowcanmo: Mutta kas, nainenhan toimii juuri niin kuin Arhinmäkikin aikoinaan. Mutta mitä tuon mamman rintanapissa oikein lukee? Ainakin siinä on pappa betalar, mutta lopusta en saa selkoa.

Ymmi: Usonhan mie. Ja pohjahan se on miunkii säkis.

Imulippo: Joo, tuotos on kyllä aivan puhdasta puppulausegeneraattoria. Siinä on vain se pelottava puoli, että epäselvä ohjeistus antaa toteutukseen huomattavasti tulkinnanvaraa.

Tvälups: Veikkaan, että seuraavaksi turvallisuuden tarkastuskohteina ovat suomalaiset saunat. Olisko esillä puukiukaan lämmityksen ajokortti?

Ano: Sanotaan, että jos vaikka vuoden 1960 kokoomusjohdolle oltaisiin kerrottu, mitä nykyinen kokoomus puuhaa, niin eiväthän ne olisi uskoneet. Olisivat päästäneet röhönaurun ja todenneet, että toi on mahdotonta. Valitettavan moni äänestäjä vain äänestää kokoomusta edelleenkin sen vanhan, hyvin vanhan maineen perusteella.

Viikon Radiokasvo: Kiitokset. Tuo on totta, ja kiintiöministerin prototyypistähän tässä puhutaan. Kyseessä kun on sattumoisin vielä nainen. En ole aivan varma, että tulisiko yhtä urposta miehestä ministeriä. Tai no niin, onhan meillä Petteri Orpo sisäministerinä. Ehkä kohta kokoomuksen puoluejohtajanakin. Ja sitä myötä ehkä joskus pääministerinä. Joku saisi muuten tehdä virkakoneistosta tutkimuksen otsikolla ”suorittavan tason määrä vs. kirjoituspöytämäärä Suomen julkishallinnossa vuosina 1976 vs. 2016”.

Vesku: Samoin minulla, ja jo tuolla lauseella syyllistymme viha-ajatteluun. Meillä on ollut pitkään yksityistie, kun maalikylät säästävät reuna-alueilta. Ihan hyvin se touhu on saatu pelaamaan, eikä soran laadustakaan ole ollut valittamista.

Anonyymi kirjoitti...

Aivan erityisen huomionarvoinen asia:

Sekä Kataisen että Stubbin aikana Kokoomus on pyrkinyt kaikin mahdollisin keinoin eroon kansainvälistymisestä ja kansainvälisyydestä. Kansainvälisyyden sijaan on nostettu monikultturisuutta, monikultturismia ja monikulttuurisoitumista.

Ja en viittaa tässä termeihin vaan asioihin niiden takana. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuushan ovat lähestulkoon vastakohtaisia toisilleen. Kansainvälisyys on monokulttuurista ja moraalijärjestyspainotteista monietnisyyttä. Monikulttuurisuus taas on monikulttuurista ja arvorelativistista monietnisyyttä. Samantyyppinen ero kuin demokratialla ja kansandemokratialla, paidalla ja pakkopaidalla...

Anonyymi kirjoitti...

Heh. On ollut kyllä piristävän pöljää mokutusta viime aikoina.

Jokos Ykä huomioit tämän.

http://www.hs.fi/talous/a1461983211887?jako=7ee6a6e3579f1c4ea3f0e1410398f58a

Ihan turhanaikaista hommaa tuo tekninen korkeakoulu. Seuraavan ehdotan puolen vuoden kursseja lääkäripulaa paikkaamaan...

-KKi-

Anonyymi kirjoitti...

Perintövero - erityisesti yritystoimintaan tai lahjakkaisiin marginaalissa olijoihin kohdistuneena - on hyvin voimakas ylisukupolvisen toimintapotentiaalin tappaja.

Kannattaa muuten arvioida puolueita juuri siltä kannalta, että mikä on niiden todellinen suhtautuminen sekä yksilöiden että väestöyksiköiden toimintapotentiaalin kasvattamiseen. Kaikkialla, missä toimintapotentiaali nähdään lähinnä verotulojen lähteenä ja lypsylehmänä, ollaan matkalla totalitärismin tai yhteiskunnan lamaantumisen suuntaan.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Ano1:lle, KKi:lle ja Ano2:lle & kiitos kommenteistanne.

Ano1: Joo, ymmärsin pointin. Minäkin kannatan kansainvälisyyttä. Ystävyytta, rauhaa ja kaupankäyntiä erilaisten kansojen kanssa. Erilaisten kansojen arvostamista. Sen hyväksymistä, että erilaisia kansoja todellakin on olemassa. Ja ennen kaikkea sitä, että toisen kansan ihmisiä ei väkisin tungeta toisen kansan alueelle elätettäväksi ja pylväspyhimykseksi.

KKi: Just joo. Ja jos suomalainen nykyisin etsii töitä alle kolmen vuoden koulutuksella, niin vastauksena on paskainen nauru. Miksi suomalaisia ei palkata töihin erityistoimenpitein? Kansalaisille vittuilu ei kun lisääntyy.

Ano2: Totta puhut. Ja Suomessa virallinen koneisto suhtautuu pienyrittäjäänkin lähinnä rikollisena ja imee sen erilaisilla maksuilla kuiviin. Ja sen jälkeen syyllistää sen, kun se siirtääkin tuotantonsa Viroon. Suomen valtio ei halua aktiivisia toimijia vaan passiivisia tottelijoita.

Anonyymi kirjoitti...

Olen mietiskellyt kerääväni ystävistä ja tuttavista jonkunlaista yhdistystä, yhteenliittymää jonka tavoitteena olisi oppia kasvattamaan porsaita, joko villisikoja tai kesysikoja.

Jäseneksi voisi hyväksyä kaikki sianlihasta pitävät. Asiaa voisi vielä kehitellä pisemmälle ja miettiä mitenkä siitä olisi vientituotteeksi niin aukeisivat myös vienninedistämisavustukset. Maaseudunkehittämis, työllisyyden parantamis, yhteisöllisyyden mukaanottaminen yms tuet.

Kokouksissa olisi tarjolla kunnon kinkkuvoileipää, jäsenet voisivat myös pitää tori tms kokouksia ja tarjota kuulijoille kunnon hernerokkaa porsaanpotkalla.

Harmi kun noin hyvillä ministereillä ja kansanedustajilla on näin tolloja alammaisia. Kalliit vaalit pidettiin vasta vuosi sitten ja jo kansa kitisee vastaan.

Jääräpäinen kitupiikki
Anonyymi kirjoitti...

Jooh

Jos vielä auton laitan, niin taatusti on jonkin muun maan kuin suomen rekisterissä. Virossakin kustannustaso niin paljon edullisempi. Valitettavasti. Mun alalla ainakin päättäjät ovat kusseet dieseltankkeihin siihen tyyllin, ettei laadukkaampikaan putkiusva enää auta.

-KKi-

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Jääräpäiselle kitupiikille ja KKi:lle & kiitos kommenteistanne.

Jääräpäinen kitupiikki: Erittäin kannatettavaa toimintaa.

KKi: En ole varma minkä alan tankkiin valtio on eniten löröttänyt, mutta kuljetuspuoli on kyllä ihan siellä kärkipäässä. Niin kuin olet todennut, niin suomalainen kuski voi haistaa pitkän, kun litulatut vievät kaikki keikat. Voimia eloon niin sinulle kuin kaikille suomalaisille ammattikuskeille.

Sepe kirjoitti...

Tuo Elykeskuksen uhoaminen oikeuteen haastamisella on täysin puutaheinää. Suomalainen virkamieskö menisi oikeuteen todistamaan että ei ole tehnyt työtään? :) En usko. Tuo on vain haluttu peloitteeksi sanoa ettei muutkin mene oma-aloitteisesti korjaamaan valtion hoitamatta jättämiä asioita. Sehän saattaisi vielä laajentua kysymykseksi että minkäs takia näitä korkeita veroja oikein maksellaankaan ;)

Anonyymi kirjoitti...

Joskus on miettinyt voiko vitutukseen kuolla. Aika sanattomaksi jää. Me elämme diktatuurissa ja Grahn-Laaksosen Totuuden-ministeriön kaavailut ovat visvainen rätti kansalaisten kasvoille. Hyi helvetti! Kaikkein vastenmielisintä on juuri propagandan ulottaminen pienten lasten tykö. Bolshevikit eivät osanneet edes uneksia tällaisestä propagandasta ja mielipide-aivopesusta.

En tarkemmin tiedä tuosta tie-asiasta, mutta jos kyseessä on yleinen tie, sitä koskee tielainsäädäntö. Virkamiehet on pakotettuja valvomaan sen kunnossa pitoa ja hoitamaan sen valtion piikkiin. Mikäli kyseessä on esim. yksityistie, se on tiehoitokunnan asia. Mikäli valtion tielle on tehty em. kunnossapitotoimenpiteitä, on siihen pakko virkamiesten puuttua. Ei se ole virkamiesten vika; se on poliitikkojen ja lakeja tehneiden kansanedustajien vika.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo toinen kohta Yrjö nauratti. Ai että oikein rikosilmoituksen voisi tehdä? Miksi se ely-keskus ei sitten hoitanut hommaa kuntoon? Niin joo, ei ole rahaa, rahaa kyllä löytyy, kysymys on siitä mihin sitä käytetään. Onhan se tietysti kun on kaikenlaisia valtion virastoja, laitoksia ja keskuksia ja näissä töissä virkamiehiä niin että päät yhteen kolisee niin eihän sitä tien korjaamiseen enää rahaa jääkkään.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Sepelle, Ano1:lle ja Ano2:lle & kiitos kommenteistanne. Mitä Ano1 totesi on tietysti totta, mutta tämä tapaus kuvaa hyvin sitä, että tämä säätely- ja määräysjärjestelmä on maassamme mennyt jo aikaa sitten liian pitkälle. Eikä loppua ole näköpiirissä. Eihän säätelyä voi purkaa, sillä se tekisi osasta virkakoneistoa tarpeettoman.

Becker kirjoitti...

Oliskohan tämä Grahn-Laasonen tässä taas Stubbin käsikassarana. Stubbilla itsellään kun täysi työ tapella paikastaan sekoomuksen pomona. No, oli miten oli niin kovasti haiskahtaa teksti kuin suoraan DDR:n oppikirjasta. Tämä multikultisössötys kontra rasisimi kun koskee etupäässä islaminuskoisia parasiitteja. Muiden kulttuureiden kanssa ei yleensä ole ollut ongelmia poislukien mustalaiset. Poliittinen aateli vaikuttaa enenevässä määrin erkaantuvan kansasta. Vai erkaantuuko? Jokuhan näitä hulluja kuitenkin äänestää. Kansalaisten aivopesua ollaan siis junailemassa. Ruotsissa tuontapainen retoriikka on arkipäivää.
Onko tuon Grahn-Laasosen höpinöihin mikään muu poliittinen instanssi ottanut eriävää kantaa, vai tuleeko tästä jokin yleisesti hyväksytty toimintamalli.
EU mielettömyys senkuin vaan kasvaa. Jos Turkkilaiset pääsevät vapaasti hillumaan Euroopassa, niin siitäkös härdelli syntyy. Meinaan Itä-Euroopan kerjäläiset ovat kuin kuoropoikia verrattuna turkkilaisten aggressiiviseen invaasioon. Silloin täällä saa juosta siksakkia ukko kuin ukko.
Mä alan kyllä vakavissani miettiä josko sitä enään viitsii tulevaisuudessa vääntäytyä uurnille. Jos kerran kansan enemmistö haluaa mielettömyyden jatkuvan, niin nauttikoon hedelmistä.
Nuo ELY-keskukset vaikuttavan oleva niitä suurimpia jarruja tälle "Suomi Nousuun" hypelle. Ei Suomi tästä muutenkaan tunnu nousevan, mutta nuo virkakyöstit eivät taatusti asiaa mitenkään jouduta, päinvastoin.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Becker. No käsikassarana hyvinkin, sillä Grahn-Laasonen on kyllä kiintiöministerin prototyyppi. Me ollaan lähestymässä hyvää vauhtia Ruotsin tilannetta, sillä tuota samaa retoriikkaa työnnetään nieltäväksi vähän joka helvatun tuutista.

En ole muuten kyllä kuullut, että yhdeltäkään muulta poliittiselta instanssilta olisi tullut pienintäkään poikkipuolista sanaa. Mikä on tietysti ymmärrettävää, sillä tuossa epistolassa mainittiin taikasanat rasismi ja vihapuhe, joten sen suuntaan on pakko vain nyökkäillä hyväksyvästi. Vaikka sisältö olisikin sujuvaa horinmummoa.

Tätä Turkkihommaa ihmetellään tässäkin suunnasta. Mitä hullummaksi touhu menee, niin vaikuttaa siltä että EU löytää aina vaan isomman vaihteen. Ensi vaalit panee minullakin raapimaan päätä. Kun toimivia vaihtoehtoja ei oikeastaan ole.

Unknown kirjoitti...

Lottovoittajia ollaan kaikki. Koska muilla ei ole, niin ei meilläkään pidä mitään olla. Suomen ja suomalaisten varallisuus kun jaetaan koko maailman väestölle niin tilit on tasattu. Ehkä sillä muumitikkarin saa. Voidaanko sitten todeta, että tämä oli meiltä tässä ja keskittyä omiin asioihin? Lopputulema lienee, että kaikki sosiaaliturva ajetaan alas. Silloin eurooppakin menettää ison vetovoimatekijän. Vaikka halua olisi, niin raja tulee vastaan ennemmin tai myöhemmin, setelipainojen varaan tämäkin sirkus on rakennettu. Lopputulema selviää Venezuelasta. Tai Zimbabwesta. Aikavakio vain on selvittämättä, joku järjestelmistä ymmärtävä osaisi ehkä simuloida. Mitähän noille lapsille opettaisi että selviävät myllerryksistä? Vai onko pyrittävä mukaan johonkin yhteisöön jolla on edes jotain arvoja? Tulipa taas vuodatus.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Unknown. Sosiaaliturvaahan on jo ajettu alas. Ajatellaanpa vaikka vanhuksiemme laitoshuoltoa. Ei se mikään suuren glorian tarina nykyisin ole. Sen sijaan turvapaikkahuilailijoille näyttää olevan avoinna rajaton piikki ja ne pitäisi saada työelämäänkin suomalaisiin nähden oikealta ohi. Täällä maalla ne mainitsemasi yhteisöt ovat tietyllä tavalla olemassa, sillä täällä ihmiset tuntevat toisensa. Kaupungissa kaikki on astetta vaikeampaa.

Anonyymi kirjoitti...

Taas on tullut nippu hyviä kirjoituksia joita ei vain ole ehtinyt kommentoimaan, kiitokset ajatuksia herättäneistä lukutuokioista.
Alla linkki Suomen Kuivalehden artikkeliin, joka ainakin minulla ”pisti purkan pysähtymään”. Kun Pirkkalan koulukokeen tavotteita vertaa tuohon Sanni Grahn-Laasosen kymmenkohtaiseen ohjelmaan, niin pintaan nousee väkisinkin kysymys, ”että mitenkäs nämä meidän nyky-kokkareet enää eroavat seiskytäluvun vasemmistolaisista?”
Okei, ”kultturien suojalait” ja ”työväenlauludiskoteekit” ovat tainneet unohtua agendasta…

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/salainen-koulukokeilu-pirkkalassa-1970-luvulla-sdp-johti-lasten-marxilaista-aivopesua/?shared=909129-af19ccc0-999

Kevään jatkoja toivottelee
Riku Raunioilla

Castor kirjoitti...

Kun Saksa kertakaikkisesti kukistettiin tuossa kakkoskisassa, niin liittoutuneet Yhdysvaltain johdolla (no, olihan siinä NL mukana, mutta niillä oli sitten toiset keinot) laati "de-natsifikaatio-ohjelman". Luen siitä parhaillaan Lara Feigelin kirjasta "The Bitter Taste of Victory - In the Ruins of the Reich".

Keinovalikoima ja toimenpiteet eivät ole yhtään erilaiset kuin tämä nykyinen suomalainen uudelleenkoulutus. Churchill sanoi paljonkin saksalaisista (ja musulmaaneista), ja oli useimmiten oikeassa. Syyskuussa 1943 Alahuoneessa puhuessaan hän sanoi: "The Germans combine in the most deadly way the qualities of the warrior and the slave". Suomalaisissa näyttää olevan paljon samaa kuin saksalaisissa, orjakansaa: virallistettu propaganda uppoaa yllättävän helposti. Erona näyttää olevan ainoastaan tehokeinojen käyttö: nasset sanoivat suoraan ja kansa huusi siegheilia, suomalaiset virallisen totuuden puhujat kirjoittavat ja kertovat tarinansa niin sekavasti, että kukaan ei ymmärrä, ja sen vuoksi näitä paskanpuhujia pidetään "viisaana eliittinä".

Mitä ihmettä merkitsevät sellaiset sanat kuin "kotoutuminen", "yhdenvertaisuus", "tasa-arvo", "turvapaikkaoikeus", "pakolainen", muutaman esimerkin mainitakseni? Kysykää ihmisiltä, niin ette saa yhtään samanlaista vastausta, mutta useimpien mielestä kaikki kyseiset sanat viittaavat asioihin joissa on jotain positiivista. Yritän sanoa, että propagandan kautta sanojen merkitys on hävinnyt, ne viittaavat johonkin, niillä on KONNOTAATIOITA, ei enää omaa sisältöä ja merkitystä. Jos minulta kysytään, niin nykyisellään nämä kaikki sanat, joka ainoa, viittaavat johonkin äärimmäisen negatiiviseen asiaan tai ilmiöön, mutta osaan ja ymmärrän kyllä sanojen itsenäisen merkityksen. Joskus 30 vuotta sitten jokaisella näistä sanoista olisi ollut minulle positiivinen konnotaatio (ehkä tuota "kotoutumista" lukuun ottamatta, sitä ei edes 30 vuotta sitten ollut, puhuttiin sopeutumisesta tai assimilaatiosta).

Kansalaiset tylsistetään yhdenmukaisiksi valtiovallan palvelijoiksi, nomenklatura pitää valtaa, ja rikas todellinen eliitti elää täysin eristyksissä "rahvaasta". Kulttuuri on kuollut ja sen tilalle on noussut "monikulttuuri", joka on kulttuurin antiteesi. Yksilön mielipide, ajatukset ja oikeudet ovat merkityksettömiä, maahan poljettuja, ja voittajana on pan-eurooppalainen kollektiivinen mieli, valta ja väkivalta, todellisen eliitin immuniteetin suojassa. Puolet Ranskan armeijan sotilaista toimii kotimaassa, mm. suojelemassa 717 synagogaa. Suomessa ollaan huolissaan vihapuheesta samalla kun talous kurjistuu ja kurjistaa ne, jotka todellista apua tarvitsisivat. Pääministeri on katsonut poikansa hautajaisvideon yli 40 kertaa, eikä siis voi olla henkisesti tasapainoinen. Tällainen mies johtaa porukkaa, johon kuuluvat sellaiset surkeat ihmisen anteeksipyynnöt kuin Soini, Stubb ja Orpo. Oikeusministeriötä johtaa paperityöläinen. Hietaniemen hautausmaalla käy kuhina, kun haudoissa vedetään yhtenä hyrränä tämän kauheuden edessä.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Rikulle Raunioille ja Castorille & kiitos kommenteistanne.

Riku: Ollos hyvä. Minä toki muistan tuon Pirkkalan kokeilun aikaansaaman kohun, mutta koska olin silloin vielä pieni poika en tajunnut viritelmän härskiyttä kuin vasta paljon myöhemmin. Karmeinta on, että sitä Pirkkalan kokeilua tehdään maassamme koko ajan versiona 2.0 ja toisin kuin 1970-luvulla yksikään merkittävä poliittinen ryhmittymä ei jyrähdä sitä vastaan. Eli tilanne on vielä astetta huonompi kuin Kekkosslovakiassa.

Castor: Olet mielestäni oikeassa ja tuon kehityksen jatkaminen on nähdäkseni muuttunut jo pakkomielteeksi. Kai se vaan on niin, että utopiaan perustuvan ideologian on pakko jossain vaiheessa muuttua pakkomielteeksi, sillä mikäli se ei niin tee, se voidaan perustella järkisyillä kappaleiksi. Pakkomielteen omaavan ihminen taas voi hylätä loogisen ajattelun kokonaan.

Tom Kärnä kirjoitti...

OLen ollut itse jo pitemmän aikaa sitä mieltä, että kirjastojen nykyinen sallivuus metelöimiselle ja hillumiselle johtuu toistaustaisten tarpeista. Ja niitten tarpeitten huomioonottaminen ottaa minua jonkin verran päähän, koska minä käytän jonkin verran runsaasti kirjastojen palveluita.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Tom. Varmaankin näin ja enitenhän se korostuu suurissa taajamissa. Sinänsä jo aikaisemmin kirjastot alkoivat minun makuuni muistuttaa vähän liikaa nuorisotaloja. Mulle kun kelpaisi se perinteinen malli.

Castor kirjoitti...

Milloin tunteeseen perustuvasta mielipiteestä tuli validi argumentti millekään asialle? Oliko sellaista aikaa lainkaan, jolloin tosiasioita edes jollain tavoin yritettiin käyttää väitteiden perusteluina? Minä muistan sellaisen ajan, mutta nykyisen "keskustelun" vaipuminen psykedeelis-surrealistiselle islamofobi-rasisti-natsi -tasolle näyttää haudanneen nuo muistot. Nykyisessä "keskustelussa" oikeammassa on se, joka kykenee esittämään emotionaalisesti korrektin perusteen väitteelleen, vaikka se olisi muuten aivan mielipuolinen. Konditionaalista on suomessa yhtäkkiä tullut futuuri. Kirjoitetaan "kotoutumisen onnistuessa maahanmuuttajat tulevat olemaan (tai "ovat") voimara", kun sen pitäisi (sic!) kuulua "kotoutumisen onnistuessa maahanmuuttajat voisivat olla voimavara". Kumpikaan lause ei tietysti pidä paikkaansa, ne ovat molemmat samaa emotionaalista roskaa eri sijamuodoissa. "Kotoutuminen", assimilaatiosta puhumattakaan, ei ole onnistunut kovinkaan monen maahanmuuttajan osalta, ja kaikkein vähiten onnistumisia on muslimien parissa.

Kun assimilaatio ei onnistu, propagandan tehtävänä on kouluttaa suomalaiset sopeutumaan maahanmuuttoon. Ei tarvita kummallista järkeä tajuamaan se, että mitään kotouttamistoimia sen paremmin kuin suomalaisiin kohdistuvaa propagandaakaan ei tarvittaisi, mikäli maahanmuutossa olisi edes hiven järkeä, sen perustana olisi työ (tai avioliitto), se toisi maahan edes jotain hyödyllistä ja tulisi voittopuolisesti sellaisista maista, joiden kansalaiset kykenevät sopeutumaan valtakulttuuriin ja jotka eivät itse ole sotkeneet omien maidensa asioita perusteellisesti. Kirjoitin edellä siirtolaisista.

Pakolaisia taas ei pitäisi päästää maahan yhtään yli itse asetetun, mahdollisimman pienen kiintiön, joka täytettäisiin pakolaisleireiltä, koska on selvää, että pakolaisina maahan tulee ensinnäkin henkilöitä, jotka eivät täytä pakolaisstatuksen edellytyksiä. Toiseksi juuri pakolaiset tulevat niistä maista, joiden kansat eivät ole kyenneet luomaan sellaisia yhteiskuntia, joissa ihmiset voivat elää edes jollain tavoin ihmismäistä elämää. Edellä mainittu ei ole meidän syymme, eikä se ole seurausta meidän toimistamme. Emme siis maksa mitään velkaa ottamalla pakolaisia, vaan teemme sen vapaaehtoisesti, tosin vanhentuneiden velvoitteiden (sopimusten) pohjalta. Koska nuo ihmiset eivät edes kotimaissaan kykene elämään ihmisiksi, miksi heidän oletetaan yhtäkkiä muuttuvan klaanin jäsenistä järjestäytyneen yhteiskunnan osasiksi?

Kolmas syy olla ottamatta "pakolaisia" on puhtaasti taloudellinen: pakolaiset ovat ja pysyvät taloudellisena taakkana aivan niin kauan kuin elävät siinä yhteisössä, joka heidät ottaa vastaan. Mutta propagandahan on tietenkin se väline, jolla minun vähäinen argumentointikykyni kyetään helposti voittamaan. Lisäksi suurin osa ihmisistä on parsifaalimaisen tyhmiä. Olen pahoillani, mutta siltä se vaikuttaa.

Castor kirjoitti...

https://t.co/37ZYaczSIa

Castor kirjoitti...

Koska suvaitsevaiset eivät pidä sanasta "suvakki", ryhdyn ruotsalaisen esikuvan mukaisesti kutsumaan heitä "HALAL-HIPEIKSI". Halal-hippi on oiva sana rasistin rinnalla.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Castor. Näkisin, että tuo mainitsemasi oikeitten tunteitten kiilaaminen väärien faktojen edelle tapahtui tuossa joskus 2000-luvun alkuvaiheessa. Siinä vaiheessa, kun tuli ensimmäiset soraäänet jotka osoittivat, kuinka järjetön ajatus haittamaahanmuuton nostaminen itseisarvoksi on. Ja siitä ollaan menty vain alaspäin. Ja itse asiassa olen muuten suvaitsevaisessa keskustelussa joskus jo huomannutkin termin ”suomalaisten kotouttaminen”. Luulen, että tuon termin käyttö tulee leviämään.

Minä näkisin, että ns. oikeittenkin pakolaistenkin vastaanotto joutaisi katkaista vaikkapa kymmeneksi vuodeksi ja sinä aikana keskittyä korjaamaan aikaansaatu tilanne.

Tuo video oli hyvin osuva.

”Täällä ei halal-hipit hillu eikä anarkistit askartele”.