torstai 5. heinäkuuta 2018

TARPEETTOMIEN DIKTATUURI


Eli vajaakoulutetun raappahousuäijän ymmärrysharjoitus yhteiskunnasta sekä sitä ylläpitävistä, hajoittavista ja hallitsevista voimista

Oma käsitykseni yhteiskunnasta on tietysti vajaakoulutettuna varsin yksinkertainen enkä tietenkään ymmärrä sen kaikkia nyansseja ja varsinkaan akateemisia uusmerkityksiä jotka ovat yhteiskunnassamme äärimmäisen tärkeitä. Myös sivistyssanat ovat vähän hakusessa. Valtamedian puolella minulla ei ole mahdollisuutta kertoa näkemyksistäni mutta onhan tämä vaihtoehtomedia sentään vielä olemassa vaikka oikeuslaitoksen kautta kunniaansa peräänkuuluttava valtamedia mielellään sen hiljentäisi lopullisesti niin kuin viime aikoina on hyvin selkeästi käynyt ilmi.

Näen asian siis niin, että on olemassa infrastruktuuri. Siihen kuuluu paljon asioita, ne täydentävät toisiaan ja ovat toisistaan riippuvaisia. Siihen kuuluvat yritykset jotka toiminnallaan mahdollistavat sen että infrastruktuuri yleensä pystytään rahoittamaan sillä niitten kautta kerätään siihen vaadittavat veroriksit. Samalla yritykset työllistävät huomattavan määrän näitä veroriksien tuottajia ja pitävät yllä infrastruktuuria. Yksityinen sektori tuottaa, rakentaa, myy ja huoltaa. Se on välttämätön.

Sitten on olemassa infrastruktuuriin kuuluva julkinen sektori niin kuin terveydenhuolto, opetus, sosiaaliala, suojeluala, tutkimustyö ja muu välttämätön. Nuo alat toimivat sillä rahoituksella minkä yksityinen sektori (ja myös valtionyhtiöt joitten määrä on tietysti sattuneesta syystä vähenemässä) tienaavat. Tämä julkisen sektorin työ on infrastruktuurin kannalta tietysti myös välttämätöntä sillä se omalta osaltaan pitää yhteiskunnan toimivana ja sillä mahdollistetaan myös sellaisten ihmisten ihmisarvoinen elämä jotka eivät ole kykeneviä osallistumaan niin yksityisen kuin julkisen sektorin työelämään työkyvyttömyytensä tai työttömyyden johdosta.

Se, että yhteiskunta toimii näin eikä jätä ihmisiä tuuliajolle on mielestäni merkki toimivasta, inhimillisestä ja  sivistyneestä yhteiskunnasta.

Mutta sivistynyt yhteiskunta voi mennä myös niin sanotusti ihanteittensa yli. Siitä kertoo se, että meillä Suomessakin on jatkuvasti kasvava määrä ihmisiä joita infrastruktuuri joutuu elättämään, jotka ovat infrastruktuurin kannalta sinänsä täysin tarpeettomia mutta jotka ovat ns. ansiottoman arvonnousun myötä nostettu eräänlaiseen kyseenalaistamattoman aatelin asemaan. Heihin kuuluvat esimerkiksi valtamedian toimittajat, yliopistolliset yhteiskuntatutkijat, erilaiset virastojen ja NGO-organisaatioitten kovaääniset ja palkatut puolestaloukkaantuja-, feminismi- ja queeraktivistit sekä erilaiset ns. kulttuurihenkilöt ja muut samanlaiset henkilöt.

Yhteistä heille on se, että he ovat täysin riippuvaisia infrastruktuuria ylläpitävistä ihmisistä eivätkä he pysyisi hengissä ilman heitä. Saman voi kääntää toisinpäin eli jos heidän niin sanottu työnsä yhtä-äkkiä vaan lakkaisi eivät infraa pyörittävät ihmiset sitä edes huomaisi koska nollatyötä ei tarvita mihinkään. Se on olemassa vain oman itsensä vuoksi. Luonnollisesti tähän joukkoon voidaan lukea nykyisin mukaan myös poliittinen eliittimme sillä se koostuu lähes kokonaan broileripoliitikoista joitten kosketuspinta tavallisen ihmisen elämään on joko heikko tai olematon. Eli kokonaisuudessaan tämä niin sanottu uusaatelisto on varsinaisen yhteiskunnan kannalta täysin turha, tarpeeton ja pelkkä jatkuvasti kasvava menoerä.

Kuitenkin juuri tämä – ja nimenomaan vain tämä – uusaatelisten ryhmä pitää maassamme täydellisesti hallussaan julkista sanaa. Se on saanut oikeudekseen määritellä mihin suuntaan yhteiskuntaa tulee suunnata (termi ”kehittää” ei oikein tähän sovi sillä kehityksellä pyritään yleensä johonkin järkevään lopputulokseen), mikä yhteiskunnassa on hyväksyttävää, mikä on kiellettyä ja mitä ihminen yleensä ottaen saa sanoa tai edes ajatella. Tämä kansalaisille pakkosyötetty edistyksellinen suuntahan pitää sisällään sen että siinä käännetään päälaelleen kaikki se, mikä on saanut yhteiskuntamme toimivaksi. Jopa niin toimivaksi että sillä on ollut varaa elättää tämä sille tarpeeton ja sitä ylläpitäviä ihmisiä avoimesti halveksuva – sekä julkisen sanan itselleen varastanut – uusrälssi.

Tuo uusrälssi saarnaa että jatkuva haittamaahanmuutto Suomeen on kyseenalaistamaton ja tavoiteltava itseisarvo. Vaikka kyseinen haittamaahanmuutto rapauttaa niin yhteiskunnan taloudellista pohjaa, yleistä turvallisuutta ja sitä myötä yhteiskuntarauhaa sekä luottamusta yhteiskuntaan yleensäkin. Sen saarnaa on pakko kuunnella eikä sitä saa kyseenalaistaa.

Se saarnaa, että perinteiset – ja sen mielestä vanhentuneet – suomalaiset arvot on romutettava. Erityisesti ydinperheen se haluaa romuttaa ja tilalle se haluaa jonkunlaisen hurmoksellisen pride-uskonnon jonka pakkoylistämisestä kieltäytyvät ihmiset ovat automaattisesti ainakin epäilyttäviä ja todennäköisimmin jonkun tason äärioikeistolaisia. Sen saarnaa on pakko kuunnella eikä sitä saa kyseenalaistaa.

Se saarnaa Suomen itsenäisyyden rippeittenkin menettämisen puolesta. Lähinnä siksi että tietää sen vituttavan raappahousukansaa ja myös siksi että kuvittelee saarnansa myötä olevansa itse jotenkin enemmän ja kansainvälisempää kuin tavallinen suomalainen. Sen saarnaa on pakko kuunnella eikä sitä saa kyseenalaistaa.

Se saarnaa suomalaisen teollisuuden-, elinkeinoelämän ja myös ihmisten asumisen – erityisesti haja-asutusalueilla – jatkuvan hankaloittamisen puolesta julistaen näin pelastavansa koko planeetan ja ennen kaikkea tietäen olevansa itse saarnansa myötä hyvä ja tiedostava ihminen. Sen saarnaa on pakko kuunnella eikä sitä saa kyseenalaistaa.

Se saarnaa kaikissa tiedostusvälineissä, koska se pystyy siihen.

Koska kukaan ei pysty estämään sen saarnaamista.

Tietäen, että mikäli joku yrittää, hän saa sekä median joukkorääkymisen että oikeuslaitoksen kimppuunsa.

Kaikki nämä etuoikeudet ovat joukolla joka on infrastruktuurimme kannalta täysin tarpeeton. Joukolla, joka halveksii niitä ihmisiä jotka elättävät heidät eivätkä tarvitse heitä. Uskoen, tai paremminkin tietäen että heidän uusrälssiasemansa, saarnaoikeutensa valtamediassa sekä toisten maksama turvattu elatus säilyy tulevaisuudessakin.

Suomi on maa jota hallitsee tarpeettomien ja todellisuudentajunsa täysin menettäneitten utopistien diktatuuri. Ymmärrettävää. Näin on käynyt. Näin vaan on. Ei siihen välttämättä ymmärrysharjoitusta tarvita. Oikeastaan ainoa – selvittämätön – kysymys tässä ymmärrysharjoituksessa on:

Miten helvetissä näin pääsi käymään?

Meinaan, vielä 1980-luvulla jopa poliittinen eliittimme ymmärsi että infrastruktuurimme on se, mikä pitää tämän maan pystyssä, se koostuu kansalaisista ja on olemassa nimenomaan kansalaisia varten. Nyt se on olemassa enää siksi että sille täysin tarpeettomat ihmiset pitävät sitä omien utopististen haaveilujensa hiekkalaatikkona. Talon perusteita hakataan kappaleiksi moukareilla ja samaan aikaan talon vintille kuskataan tonnin painoisia kiviä. Uskoen että sillä tavoin talo pysyy entistä paremmin pystyssä.

Tuota hulluutta kutsutaan nykyisin nimellä edistys. Ja tuon edistyksen vastustamista rikollisuudeksi.

Kun vallassa ovat pellet koko maa muuttuu sirkukseksi. Sirkukseksi, joka vaatii sirkuksen arvostelemisen kriminalisointia.37 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tervehdys, Ykä, ja erinomaisen suurella kiitoksella (Eximiaa magna cum laude..)

Minun on kyllä mainittava, että itse määrittelen infrastruktuurin (alarakenteen) ja suprastruktuurin (ylärakenteen) rajan hiukan eris tavalla. Minun mielessäni infra on sitä fyysistä, jonka päällä kaikki muu rakenne toimii; infra on se, joka mahdollistaa supran olemassa olon siinä muodossa, kuin sen nyt tunnemme. Infraa siis minulle ovat tieverkko, energianjakeluverkko, tietoliikenneyhteydet, satama- ja lentoasemalaitos.. Ja sitten näiden sekä muutenkin yhteiskunnan turvallisuutta palvelevat systeemit kuten puolustus, poliisi, pelastuslaitos. Mutta yksityisetkin yritykset, vaikka ovat maksamassa infran ylläpitoa, ovat silti suprasrtuktuuria. Niin kuin sitten kaikki se hulibumba, jota verovaroillakin on tässä koetettu jaksaa kannatella.

En kumminkaan halua lähteä nillittämään: ymmärrän hyvin esittämäsi jaon, ja sen pointin. Infraa on sinulle se, joka kannattelee, supra taas se, jota kannatellaan. OK. Tässä asetelmassa tosin rajanveto kannattelijoiden ja kannateltavien välillä on vähän vaikea: luin äskettäin, että alueosuuskauppani jåsenyyden perusteella epäsuorasti omistamani SOK on ollut kippaamassa rahojani Helsingin pervofestivaaliin. SOK kuuluu ilman muuta yksityiseen sektoriin. Mutta onko se itsenäinen olio vai kannattelenko minä sitä? Tuoko Pride-pervoilu sille minuakin hyödyttävää liiketoiminnallista hyötyä, vai menikö minultakin otettu panos harakan perseeseen?

Kysymyksesi "kuinka helvetissä näin on päässyt käymään" on näissä ajatusharjoituksissa esiintynyt ennenkin. Olen pari kertaa niihin muistaakseni kommentoinutkin, sormi osoittaen meitä edeltävään sukupolveen.

Nyt sanon kumminkin, että perkele, meidän sukupolvemme syytä tämä on. Meitä opettivat Tavjan ja Erkin ikätoverit peruskoulussa halaamaan maailmaa. Ja tuon ikäpolven toimittajat soittelivat nuorten sydäntemme kieliä. Liian moneen se tarttui: katsohan, minkä sukupolven jampat ja mimmit nyt ovat isänmaamme johdossa. Mieti, millaisia tyyppejä he sinun peruskoulu- tai lukioluokallasi olisivat voineet olla? Niitä, jotka eivät kuunnelleet Rockradiota vain, koska sieltä tuli hyvää musaa, vaan nielivät myös juontavan toimittajan propagandan - eivätkä jälkeenpäinkään osanneet sitä kyseenalaistaa.

Juuri meidän sukupolvemme jakautui niin, että tolkun tytöt ja pojat hakeutuivat aloille, joista saisi hyvän elämän turvaavan työpaikan. Ja ideologiset lepattajat jatkoivat yhteiskunnallisille aloille kiihdyttämään näiden alojen jo alkanutta lepatusta. Ja näistä lepatuskuplistaan käsin saivat hekin kenties vielä paremman elämän ja varmemman työuran. Oikeustieteen opiskelijoiden konservatiivinen siipi hakeutui siviili- ja rikosoikeuden puolelle päästäkseen hyvien lakifirmojen kallispalkkaisiin töihin; demlaistit taas hakeutuivat hallinto-oikeuden, perustuslakioikeuden ja oikeusfilosofian pariin, ja pääsivät lopulta miehittämään laintulkinnan auktoriteettipaikat.

Niin, syytän jotenkin sukupolvemme konservatiiveja itsekkyydestä. Mutta eihän se oikeasti näin mene. Emmehän voineet olla omasta positiostamme tuolloin mitenkään varmoja. Ideologisesti valmiiksi itsensä kokeneet, vasemmistolaisesti valaistuneet, puolestaan olivat. Ja jatkavat valaistunutta teini-ikäänsä vieläkin.

Terv. Achtung

Historix kirjoitti...

Pistit Ykä varsinaisen rautalankamallin asioiden tilasta. Selkeästi ja ytimekkäästi. Lisäisin rautalankamalliin näkemykseni haittamaahanmuuton perimmäisistä tavoitteista. Niitä on ainakin kaksi: laskea yleistä palkkatasoa ja romuttaa hyvinvointivaltio. Lisäksi vokkibisneksen kautta on kätevää siirtää julkista rahaa (joidenkin harvojen) yksityisiin taskuihin.

Se, että niin monet naiset puolustavat itselleen ja lapsilleen tuhoisaa kehitystä on minulle mysteeri. Mitä ihmettä he kuvittelevat hyötyvänsä elinolojensa kurjistamisesta ja heitä ylläpitävän infran vähittäisestä katoamisesta?

Anonyymi kirjoitti...

Wham! Tässä se oli hyvä teksti!
Takuuvarmasti tämän kirjoituksen lukeminen pistää (pistäisi, jos sattuisi lukemaan) ”hyvän ihmisen” naaman vääntymään näkkärille ja kädet lappaamaan genitaalihiekkaa ruumiinonteloihin!

Hassua vaan on se, että tämmöiselle tavalliselle tallaajalle Ykän teksti piti sisällään pelkkiä perin tavallisia itsestäänselvyyksiä, mutta suuria ihmetyksen aiheita maatamme pyörittävälle klovniarmaadalle…!

Suurkiitokset tästä ja hyvää kesänjatkoa Huitsinnevadaan!
Riku Raunioilla

joppos 123 kirjoitti...

Tulevaisuus tällä maailmanhalaamispolitiikalla on aika helppo ennustaa, paskaksi vaan ja palamaan. Ruotsin malli tullee rantautumaan meille muutaman vuoden sisällä.
Toimettomaksi syntyneet ja toimettomana lonnineet "uussuomalaiset" keksivät, että voihan sitä tuollakin tavalla elellä.
Sitä souvia ei sitten pysty mikään poliisi ratkaisemaan, siihen tarvitaan jotain ihan muuta.
Politiikkoja asia ei tule kiinnostamaan paskankaan vertaa, elleivät sitten sattumalta joudu joskus uhriksi.
Haittamaahanmuuttoon suhtaudutaan kuin tsunamiin, luonnonvoimaan jolle ei vaan voi mitään. Samaa laulua lauleskelee tuleva rajan pomokin.
Eurooppa sellaisena kuin sen muistamme katoaa alta sukupolven ja muuttuu paskastanin ja mogadishun sekoitukseksi.
Siinä ohessa meidät riisutaan aseista, että valloittajalla olisi helpompi tehtävä.
Voi todellakin olla niin kuin eräs jihadistisaarnaaja aikoinaan matkallaan Helsinkiin totesi, että eduskuntatalon salossa liehuu vielä islamin lippu.
Nykyinen "tiedostava" porukka sopiikin siinä vaiheessa nätisti roikkumaan kaulakiikussa lipputankoihin siihen eteen.
Mistähän porukasta uusi isäntä ihan ensimmäisenä haluaa eroon? Olisko se noi rääkyjät?

Tommi Rautiainen kirjoitti...

No morjesta Ykä! Jos mie tämän kerran yrittäsin kirjuttaa niinkun parempi väki, vaikka ylypiä olenkin murteestani. Infrastruktuuri joka meidän maassamme on, on verorahoin ylläpidettyä perseilyä. Kuten Achtung kirjoitti Infrasruktuuri on sinänsä teitä, rautateitä, sähköjohtoja yms., mutta tätä infrastruktuuria rasittaa sen oma hallinto. Me maksamme kaiken maaliman kravatti sonnien loisimisen miloin milläkin tyhjäntoimittajan titteleillä ( talousjohtaja, toimitusjohtaja, henkilöstöpäällikkö, ylipäätänsä pomo ja fûrer jne.). Meidän maassamme on virkamieskunta joka on niin järjetön että täällä pitäisi asua ainakin 20 miljoonaa ihmistä ennenkuin jokainen olisi tarpeen. Ja TÄTÄ väkeä on elätettävä koska he HALLINNOIVAT meitä. Mitä perkelettä minä teen jollakin verotarkastajalla? Met äänestämme eduskuntaan ja kunnan valtuustoihin ihmisiä jotka ensin puhuvat pas... ja sitten toimivat meidän etujamme vastaan. Lakeja säätävät sirkus arkadiassa kusipäät jotka eivät ole tehneet yhtä päivää rehellistä työtä ja heitä äänestävät touhustamaan meidän kaltaisemme möllit, joilla on liian kiire oman horjuvan taloutensa kanssa, että ehtisivät kysyä että "mitä vittua". Ja niin me saamme nauttia tästä halavatun pahoinvointivaltiosta hautaan asti. Kaikent äytyy näköjään olla vielä huonommin ennen kuin juntti ymmärtää että paremminkin voisi olla. Ugh. Mie oon ouhunu!

Vasarahammer kirjoitti...

Olen nimimerkki Achtungin kanssa samaa mieltä. Me annoimme politiikan hörhöille ja nyt siitä maksetaan hintaa. Meitä edeltävä sukupolvi toki aloitti hörhöilyn 60-luvulla, mutta meidän sukupolven sentimentaalisuus teki tämän nykyisen "edistyksen". Meille näytettiin kuvia nälkäisistä afrikkalaislapsista ja meille kerrottiin, että se on meidän syyytämme. Ei muuten ole.

Kumitonttu kirjoitti...

"Miten näin on käynyt?"

No siten, että voittaja kirjoittaa historian. Voittaja oli Stalin ja hänen historiaansa seurataan. Käsite fasismi on väännetty pois alkuperäisestä mallista, joka nykyisin tunnetaan nimellä hyvinvointivaltio.

Anonyymi kirjoitti...

Median valta on varsin helvetillinen: vaikka netti löytyy kaikilta, niin media pystyy aina vaan päättämään, miten massojen kuuluu ajatella. Kai ne siellä tosissaan ajattelevat tekevänsä objektiivista uutisointia, mutta onhan se omien utopioiden tuputtaminen journalistisesti heikkoa.

Mutta asia ei voisi muuten mennäkään. Journalismin opiskelijoista 80-90 % on vihervasemmistoa. Mitä hittoa tapahtui toimittajille, joiden tarkoitus oli kertoa - totuus? Ei joku Harri Nykänen miettinyt, miten piilottaa vaikka ihmisen ihonväri tai jättä nimi pois. Mutta meni kai liian pitkään liian hyvin, että alettiin tosissaan uskomaan, että kaikki ihmiset rakastavat kaikkia, jos vain halutaan

Valtsu

korpisoturi kirjoitti...

Tarjoamme tällästä selitystä!

Kommunismi romahti sosialistimaissa, mutta jatkaa ja voi hyvin länsimaissa. Se on vaan vaihtanut vatteita ja nimeä. Sama sakki (tai niitten jälkikasvu ja uudet hyödylliset idiootit) siellä huseeraa, niillä on käytössä testatut stratekiat, temput saada yhteiskunta sekaisin. Ensin sotku ja sitten totaalinen valta, niinku kommunismissa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Achtungille, Historixille, Rikulle Raunioilla, joppos 123:lle, Tommi Rautiaiselle, Vasarahammerille, Kumitontulle, Valtsulle ja Korpisoturille & kiitos kommenteistanne. Varmaankin on pitkälti niin kuin Achtung ja Vasara totesivat. Oma sukupolveni hylkäsi järjen ja hyppäsi utopian suohon. Silloin kun Neuvostoliitto hajosi olisi ehkä ollut mahdollista muuttaa suuntaa mutta oltiin vissiinkin liian syvällä suossa. Kumartamisen kohde vaan vaihtui.

Ja Vasara oli muuten totaalisen oikeassa. Meidänkin luokkamme seinällä oli Unicefin kuva siitä kwashiorkor-lapsesta ja kovasti piti tuntea syyllisyyttä tilasta jota ei ollut itse aiheuttanut.

vieras kirjoitti...

Onko Ykä huomannut Homman keskusteluketjun Trumpin ja Putinin vierailusta? Vierailuun on vielä aikaa kymmenisen päivää mutta ketju on aloitettu hyvissä ajoin.

https://hommaforum.org/index.php/topic,126135.0.html

Unknown kirjoitti...

Feminismi. Kaiken on pilannut feminismi. Mihin tarvitaan 2018 feminismiä? Mikä oikeus naisilta puuttuu mikä minulla on. Maahanmuutto ja pride sekoilu ovat vain oire feminismistä. Eihän vihreätkään olisi eduskuntapuolue jos eivät naiset olisi niin innokkaasti heitä äänestäneet. Feminismi ei edusta tasa-arvoa, vaan tasavertaisuutta.

Anonyymi kirjoitti...

Mjaa. Kun Neuvostoliitto ja itäblokki romahtivat, meidän sukupolvemme oli vasta päättämässä opintojaan tai yrittämässä uran aloittelua. Vallassa oli harriholkereita, erkkiliikasia, eskoahoja, paavolipposia jne. Nousevia tähtiä (?) esim. Sirpa Pietikäinen ja Olli Rehn. Kaikki puoluekoneiden kasvatteja.

Jos siis sinä, minä ja kaikki muutkin täällä olevat ikäisemme ystävät olisimme a)nähneet, että helvettiin tämä paatti on seilaamassa ja b)päättäneet koettaa muuttaa kurssia, meidän olisi pitänyt soluttautua puolueiden nuoriso- tai opiskelijajärjestöjen kautta asemiin. Meidänlaisillemme tyypeille tuuli vaan kävi kovasti vastaan siinä maailmassa. Eikä selkärangan taivuttaminen tuulen mukaan ainakaan minulta olisi silloinkaan luonnistunut. Kaverit, jotka lähtivät sille tielle - tunsin heistä joitakin - vedettiin koneeseen sisään, ja heiltä ei siellä odotettu säkenöivän itsenäistä ajattelua, vaan lähinnä säkenöivää puhe- ja kirjoitustaitoa tukemaan järjestöjen ohjelmia.

Haluan siis olla armollinen meille. Eihän meillä ollut oikeaa näkemystä tulevasta, realistisia väyliä - yhtään mitään. Komsomol-mallin mukaiset poliitikkojen broilerhautomot oli jo rakennettu meitä varten - tai siis niille, jotka siihen kyytiin lähtivät. Sukupolvemme olisi voinut pelastaa tilanteen vain koko joukolla sanomalla EI KIITOS!, jolloin jokainen olisi lähtenyt rakentamaan meriittejään itse. Eikä siis kukaan olisi noussut puolueiden herrahissiin, vaan virkarekryt olisi pitänyt sitten tehdä oikeasti meritoituneista (ei marinoituneista) hakijoista.

Jaa, jälkiviisasteluissani yksi ilmeinen asia olisi sukupolvemme oikeustieteilijöiden pitänyt oikeasti tehdä - sivusin tätä edellisessäkin kommentissani. Sillä alalla kun edelleen rehotti Oieuspoliittinen yhdistys Demla ry. Demlalaiset saivatkin aikanaan oikeustieteen ns. perusjuuriin niskalenkin, kun vastusta ei ollut. 80-luvun järjissään olleilla oikeustieteen ylioppilailla olisi pitänyt olla enemmän harrastusta oikeusfilosofiaan ja oikeuspolitiikkaan; heidän olisi pitänyt perustaa oma oikeuspoliittinen järjestö. Jonka nimikin olisi saanut viitata oikeuden jumalattaren sidottuihin silmiin. Vastapainona Demlan oikeuspolitiikalle, joka on houkutellut orsivaakaa pitelevän Justitian kurkkimaan liinansa sivuitse, keiden tekoja kulloinkin arvioidaan.

Tällainen selvän, perinteisen järjen ja arvojen lobbaus varsinkin porvaripuolueiden keskuudessa olisi jättänyt vähemmän tilaa demlalaisen oikeuspolitiikan leviämiselle. En tiedä, ehkä tuollaistakin harrastusta esiintyi, mutta kuoli vaan sauhuun?

Terv. Achtung

Anonyymi kirjoitti...

Naiset puolustavat... jos on lusikalla annettu, niin ei voi kauhalla ammentaa.Eikä heillä ole sitä omaa kokemusta, mitä tästä seuraa. He ovat vielä siellä vaaleanpunaisissa pilvissä leijumassa ja kuvittelevat halinallen parantavan mailman.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Achtungille, Unknownille, vieraalle ja Anolle & kiitos kommenteistanne.

Achtung: Kyllähän tuossakin on vinha perä. Touhun tietysti aloitti se Vanhan valtaajien sukupolvi eikä meillä joskus sanotaanko vuonna 1991 ollut käsitystäkään siitä mihin suuntaan touhu on menossa. Ja oikeastaan kun se käsitys tuli niin olikin jo liian myöhäistä. Mutta kyllä omasta sukupolvestani löytyi innokkaat tarjojen ja erkkien työn jatkajat ja se käsiin levinnyt virasto-, järjestö- ja tutkijapöhö tuli vasta oman sukupolveni aikana. Tuo, mitä demlasta kerroit on tietysti aivan totta.

Unknown: Tuo on totta. Feminismi nykymuodossaan on yhteiskunnan syöpä.

vieras: Joo, seuraan Hommaa säännöllisesti vaikka kommentoin sinne varsin harvoin.

Ano: Kyllä näin voi monesta sanoa. Ja nostaahan se halinalleilu omaa egoakin niin mukavasti.

Terho Hämeenkorpi kirjoitti...


Hejpä !
Tarpeettomien diktatuuri onkin niin hyvä ilmaisu, että pitää säilöä omaankin käyttöön.
Nyt huomasin jonkun turhamedian sivuila, kuinka turhimmista turhin joku oikein rohvessori Heikki Hiilamo laittoi ison vaihteen päälle. Hän vaati jo ns. suoraa toimintaa oikein lakeja kiristämällä, että meikäläisiä alettaisiin kuskata "linnasta linnaan". Varmaan näin tapahtuukin lähivuosina.

Tuo hiilamo on oikein täysveteläpaska - merkkinä siitä istuu mm. kirkon johtoelimissä Helsingin seurakunnissa ja taitaapa peräti olla "kirkon parlamentissakin". Hyi helvetti! Tarpeettomien diktatuurin tarpeeton päästö.

Kirkko on tuossa raskaassa eliitin ylärakenteessa mutenkin päässyt oikein framille näine hiilamoineen ja muine kiilusilmineen. Kauas ovat jääneet ne ajat, jolloin saattoi ajatella kirkon joskus tekevän jotakin oikeasti hyvää ihmisille. Suvakit saivat laajalti elintilaa mäkisen tuhoisan kauden aikana, ja istuvat sitten kuin tatti paskassa jäsentensä kuormana. Kuin kukaan täysjärkinen voi olla tommoisen kirkon jäsenenä varsinkin kun vaihtoehtoja on muitakin nykyaikana?

Anonyymi kirjoitti...

Soon Moro
Ykän takuuvarmaa kamaa hyvin tarjolle tuotuna, kiitos!
Se mikä hiukan kiusaa tässä on se, kuinka vähän saa kommentoijilta ratkaisu ehdotuksia käsillä olevaan ongelmaan?
Mitä tälle pitäisi tehdä, jotta saadaan paatti kääntymään? En ainakaan itse halua nostaa käsiä ylös, nyt tarttis työntää omat sormet tuohon paskaan ja ruveta möyhentään.
Mutta mitä, mistä aloittaa? Onkos poijjat ehdotuksia?

Voi Aikoja Voi Tapoja

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Teho Hämeenkorpi ja Voi Aikoja Voi Tapoja & kiitos kommenteistanne.

Terho: Tuosta Hiilamosta ja muutamasta muusta kirjoitti Vasarahammer tuoreeltaan hyvin osuvasti:

http://vasarahammer.blogspot.com/2018/07/miksi-professorit-haluavat-ddrn_5.html

Kyseinen Hiilamokin on järjestelmän mies ja ymmärtää että sitä arvostellaan perustellusti. Siksi arvostelu on vaiennettava. Elämme muuten siinä mielessä historiallista aikaa että ns. monipuoluedemokratiat ovat muuttamassa itseään totalitarismiksi.

Aikanaan kirkko vastusti totalitarismia. Ympäri maailman. Oma evlut-kirkkomme taas komppaa täysillä toimintaansa pikkuhiljaa aloittavaa liittovaltiototalitarismia. Minähän itse erosin kirkosta yli kolmekymmentä vuotta sitten tosin en arvannut silloin että sen touhu menee tällaiseksi kuin nykyisin.

Voi Aikoja Voi Tapoja: Kommentoijilla on sama ongelma kuin minulla eli mitään välitöntä ratkaisua ei ole olemassa. Tällä järjestelmällä on tällä hetkellä niin vankka ote. Tilanteen täytyy mennä pahemmaksi ennen kuin se voi mennä paremmaksi. Valitettavasti.

vieras kirjoitti...

Mitä Ykä arvelee, sopisiko poliisikissa Aamu sisäministeriksi?

https://www.facebook.com/Poliisikissa-Aamu-268662220217864/

https://areena.yle.fi/1-4145573

https://www.youtube.com/watch?v=1ZJl7ictyRE

https://www.iltalehti.fi/fiidifi/201705302200171800_fd.shtml

https://www.is.fi/lemmikit/art-2000000934417.html

https://www.kissakas.fi/artikkelit/264-ei-liikaa-aerripurrijuomaa-somettaa-suosittu-poliisikissa-aamu

https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/291945-taltuttaa-roistot-pelkalla-katseella-syvahaastattelussa-poliisikissa-aamu

Unknown kirjoitti...

Ratkaisu: Feminatsismi/marksismi tulee tiensä päähän kun muiden rahat loppuu kesken. Oikein törkeälle päälle kun heittäydyn, niin voisin harkita järjestelmää jossa ainoastaan nettoveronmaksajat/muuten yhteiskuntaa hyödyttävät henkilöt saisivat äänestää. Esmes äitiysvapaalla olevat saisivat äänestää. Yhteiskuntaa ei ole ilman seuraavaa sukupolvea. Rajaisin myös asevelvollisuuden suorittaneille tai sellaisille joiden jälkikasvu on suorittanut ainoastaan äänioikeuden. Valta ilman vastuuta on helposti mielivaltaa. Asevelvollisuuden suorittaminen johtaa pahimmillaan henkilökohtaiseen vastuuseen vaaliuurnilla tehdyistä päätöksistä.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, syyllisiä toki voidaan hakea, aivan yhtä perustellusti, Tavjaerkkisukupolvea paimentaneesta poliitikkopolvesta, joka ei osannut pistää vauhkoontuneita vasikoitaan kuriin. Mieleen tuli kutkuttava kuva: Kaikki puolueethan, Vennamoa ja Joriseetä ja jotakin muuta lukuun ottamatta olivat 1978 pressanvaaleissa yhtenä miehenä Urkin uudelleenvalinnan takana.

Kuvitellaanpa, että Urkki olisi tuore pressanvaltakirja kädessään hoksannut, että voi perkele, näiden kenenkään pääministeri- ja seuraajaehdokkaiden tekemisistä ei tule lasta ei lammasta. Eikä itsekään taida enää jaksaa.

Olisi sitten viime rutistuksella prässännyt virkamieshallituksen, jonka johtoon olisi nimittänyt Eila Kännön. Ja sitten lähtenyt sairauslomalle, minkä seurauksena meille olisi saatu, tosin vt:nä, maailman ensimmäinen naispresidentti vuotta-kahta ennen Islannin Vigdisiä. Mikä edistyksellinen veto. Ja ihan helvetin hyvä. Kännö olisi virassa istuvana kevyesti voittanut ennenaikaiset vaalitkin, jos semmoiset olisi katsottu tarpeellisiksi. Ehkä hän olisi viitsinyt kitkeä politiikan aluskasvillisuudessa jo versoneet rikkaruohot ennen näiden valtaan nousua?

Voi Aikoja Voi Tapoja toi keskusteluun terveen näkökulman. Syiden selvittäminen on tärkeää, jotta menneitä virheitä osattaisiin välttää. Mutta ainakin yhtä tärkeää on se, mitä nyt olisi tehtävissä. Olen samaa mieltä kanssasi, Ykä, siitä, että paatin kurssia ei nyt pystytä kääntämään, vaan jonkunlainen vähintään pohjakosketus on odotettavissa.

Mitä silloin tarvittaisiin kipeimmin, että jälki ei olisi liian rumaa?

Olen ihaillut itäblokista ja Neuvostoliitosta vapautuneiden kansojen kykyä tuolloin täyttää pätevän älymystön puutetta. Mistä tulivat ei-sosialistisen koulutuksen saaneet taloustieteilijät, juristit, journalistit, joiden avulla nuo yhteiskunnat erittäin nopeasti omaksuivat länsimaiset käytännöt ja normit? Reaalisosialististen rakenteiden oikeusviranomaiset, professorit ja journalistit kun suurimmaksi osaksi olivat jo saaneet kenkää. No, nehän olivat emigrantteja tai emigranttitaustaisia, lännessä opiskelleita, usein varsin nuoria ihmisiä.

Nyt me olemme vähän samassa sivistyspoliittisessa tilanteessa kuin itäblokin maat hiukan ennen romahdusta. Oman yliopistolaitoksemme yhteiskuntatieteiden (siis myös talous- ja oikeustieteiden sekä journalistiikan) professuurit, tiedekunnat, laitokset... ovat kaikki Agendan tahrimia. Suomesta ei näiden alojen tervettä koulutusta siis enää saa.

Pitäisin siis tärkeänä rohkaista ja ihan oikeasti tukea selväjärkisten, lahjakkaiden ja rohkeiden nuorten lähtöä opiskelemaan näitä aloja jonnekin. Yliopistoihin, joita marxilaisuus ja tämän johdannaiset eivät vielä ole mädättäneet. Kai niitäkin löytyy? Tarto, Vilna, Varsova, Praha, Budapest, Austin?

Jos vieraille maille lähteneet suomalaisnuoret pystyisivät luomaan siellä näyttäviä tieteellisiä uria, olisi heillä auktoriteettia tulla asettamaan sivistyselämäämme paikoilleen. Sitten, kun se sarana lopulta kääntyy.

Terv. Achtung

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys vieraalle, Unknownille ja Achtungille & kiitos kommenteistanne.

vieras: Varmaankin kyseinen kissi hoitaisi tehtävän tunnollisesti ja ammattitaitoisesti. Eikös siellä Alaskassa ollut joku kissi pitkään pormestarina?

Unknown: Tuo on varmasti totta ja tilanne alkaa korjaantua vasta pankrotin ja persaukisuuden kautta. Minkälainen yhteiskuntajärjestys sitten olisi paras on oma kysymyksensä.

Achtung: Kaiken kaikkiaan hieno kommentti. Tuo ajatus Kekkosen viimeisestä vedosta ja Eila Kännön valinnasta on herkullinen. Ja ajatus Itä-Eurooopan yliopistoista ei ole pelkästään hyvä vaan ehkä myös välttämätön. Sillä onko Länsi-Euroopassa yhtään yliopistoa jota ei olisi mädätetty?

Anonyymi kirjoitti...

"Sillä onko Länsi-Euroopassa yhtään yliopistoa jota ei olisi mädätetty?"

Ei taida olla. Eikä Kanadassa, ei USA:n itä- eikä länsirannikolla, eikä Floridassa. Sisämaavaltioitakin on syytä katsoa kriittisellä silmällä - toki myös Teksasia. Myös Brasilia, Argentiina sekä Chile vaikuttavat epäilyttäviltä. Sekä niin ikään Australia ja Uuusi-Seelanti. Japani? Suuri kysymysmerkki.

Terv. Achtung

vieras kirjoitti...

Kun Kekkonen aloitti viimeisen kautensa 1.3.1978, oli hallituksena Sorsan II hallitus. Se jatkoi 1979 eduskuntavaaleihin asti jonka jälkeen Kekkonen nimitti Koiviston II hallituksen 26.5.1979. Kekkonen ehkä tällä tavalla valitsi Koiviston seuraajakseen. En tiedä ajatteliko hän tietoisesti tekevänsä niin. Ajatteliko hän että jos hän eroasi kesken kauden, niin Koivistosta tulisi vt. presidentti? Kekkonen ei enää pitänyt Johannes Virolaista eikä Ahti Karjalaista sopivana seuraajakseen. Sossuista ei tainnut ajatella Sorsaakaan, vain Koivistoa. Muista puolueista ei kai ketään. Kekkonen tarjosi sossujen Pirkko Työläjärvelle pääministerin paikkaa mutta hän kieltäytyi. Tietääkö Ykä mitään tästä?

Poikkeuslailla 1.3.1974 alkanut Kekkosen neljäs kausi oli nelivuotinen eli se päättyi 1.3.1978. Kekkonen osallitui viimeisen kerran vaaleihin joten viides eli viimeinen kausi alkoi 1.3.1978.

Tässä tulee vaihtoehtohistorian kysymys 1:
jos poikkeuslailla säädetty virkakausi olisi ollut kuusi vuotta eli päättynyt 1.3.1980 niin olisiko Kekkonen päättänyt mennä eläkkeelle? Mitä olisi tapahtunut 1974-1980 välisenä aikana? Entä 1979 vaalien jälkeinen tilanne ja hallitusvaihtoehdot? Entäs sitten 1980 preisdentinvaalit?

Tässä tulee vaihtoehtohistorian kysymys 2:
Tässä tilanteessa Kekkonen aloitti viidennen kautensa 1.3.1978 kuten oikealla aikajanalla. Samoin Sorsan II hallitus oli toiminnassa tuolla hetkellä. Mutta mitä jos 1979 eduskuntavaalien jälkeen Kekkonen olisikin nimittänyt Eila Kännön johtaman sitoutumattoman virkamieshallituksen? Yritän sottailla miten Kekkonen olisi päätynyt tuohon ratkaisuun.

Kekkosen julkaiseman virallisen tiedotteen mukaan syy olisi ollut eduskuntapuolueiden erimielisyydet asiakysymyksistä sekä henkilösuhteet jotka osoittautuivat kompastuskiviksi. Hallituksen muodostaminen ei onnistunut vaikka hallitustunnustelijoita oli useita vuorollaan, ja hallitusneuvotteluja käytiin monta eri kierrosta mutta jokainen kierros lässähti kasaan. Neuvottelukierroksissa kokeiltiin vuorollaan kaikkia kokoonpanajoa, yritettiin saada enemmistöhallitus ja jos ei sitä niin sitten vähemmistöhallitus. Jopa Kokoomus oli mukana hallitusneuvotteluissa niillä kierroksilla kun yritettiin porvarihallitusta, joko enemmistö- tai vähemmistöhallitusta, tai SDP+KEPU+KOK kokoonpanoa. KOK+SDP ilman Kepua tai KOK+SDP+SKDL ei sentään kokeiltu koska oikeisto on oikeisto ja vasemmisto on vasemmisto joten ne eivät kuulu rauhan aikana samaan hallitukseen.

Sorsan II hallitus oli jättänyt eronpyynnön vaalien jälkeen ja se jatkoi toimitusministeristönä kunnes uusi hallitus olisi nimitetty. Se ei voinut sellaisena jatkaa kuukausitolkulla varsinkaan kun Kekkonen taisi haluta sekä Sorsan että Virolaisen pois uudesta hallituksesta. Kun oli kulunut kaksi kuukautta vaaleista eikä mitään viritelmää ei saatu pystyyn, niin lopulta Kekkonen nimitti virkamieshallituksen 26.5.1979. Kekkonen totesi tiedotteessa että puolueet saavat olla jonkin aikaa jäähyllä ja rauhoittua ja tuona aikana keskittyä pelkästään eduskuntatyöhön. Tilannetta seurataan ja katsotaan milloin on sopiva hetki aloittaa uudet hallitustunnustelut ja hallitusneuvottelut. Uusiin vaaleihin ei ryhdytä. Ollaan mieluummin virkamieshallituksella koko vaalikausi.

Sitä ei varmaan olisi paheksuttu koska hän oli ennenkin nimittänyt virkamieshallituksen: Von Fieandt (29.11.1957-26.4.1958), Kuuskoski (26.4.1958-29.8.1958), Lehto (18.12.1963-12.9.1964), Aura I (14.5.1970-15.7.1970), Auran II (29.10.1971-23.2.1972), Liinamaa (13.6.1975-30.11.1975). Kännön virkamieshallitus olisi jonon jatkona.

Anonyymi kirjoitti...


Poliisikissasta tuli mieleen, että Pyhtään kunnan palveluksessa on virastokissa. Ainakin muutama vuosi sitten oli kunnan verkkosivujen henkilögalleriassa kuvan kanssa.

https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/virastokissa-porri-sai-seitsemanvuotisen-tyouransa-kunniaksi-henkilokortin-han-ei-tiettavasti-aio-viela-elakoitya/6666050#gs.Cl8GCBU

acc

vieras kirjoitti...

Edelliseen viestiin ei mahtunut joten jatkan tässä.

Kännön pääministeriyttä olisi propagoitu edistyksellisenä koska hän olisi ollut Suomen ensimmäinen naispääministeri. Kännön hallituksen todellisena tarkoituksena olisi ollut pedata Kännölle vt. presidentin paikka kun Kekkonen eroaisi kesken kauden. Laki sanoo että jos presidentti eroaa kesken kauden, niin uudet vaalit on pidettävä kolme kuukautta siitä kun ero on astunut voimaa. Tämän ajan pääministeri toimii vt. presidenttinä. Kännö asettuisi presidenttiehdokkaaksi näihin vaaleihin.

Kekkonen olisi ajoittanut eronpyyntönsä 30.11.1979 ja ero olisi astunut voimaan 1.12.1979. Kekkonen olisi sanonut eronpyyntönsä syyksi terveydelliset syyt joiden vuoksi on estynyt toimimaan virassaan. Kännö toimisi vt. presidenttinä 1.12.1979 – 1.3.1980. Kännö osallistuisi presidentinvaaleihin virallisesti sitoutumattomana ehdokkaana, siis valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Istuvana presidenttinä hän olisi vahvoilla vaikka onkin vt. presidentti. Toinen valtti olisi siinä että valituksi tullessan olisi ensimmäinen naispresidentti.

Kekkonen ja Kännö olisivat aloitteet tämän suunnittelun heti sen jälkeen kun Kekkonen aloitti viimeisen kautensa 1.3.1978. Suunnitelma piti saada valmiiksi ennen maaliskuuta 1979 jolloin pidettiin eduskuntavaalit. Muiden puolueiden presidenttiehdokkaiden piti olla sillä tavalla harmittomia että ne häviäisivät Kännölle sitten kun on valitsijamiesten toimittama äänestys.

Koska pääministeri ja vt. presidentti aloitti presidenttinä, niin pääministerin sijainen toimi pääministerinä kunnes uusi hallitus on nimitetty. Pääministeri johti presidentin valitsijamiesten suorittamaa vaalitoimitusta. Ei kuitenkaan silloin jos pääministeri oli vt. presidentti. Tällöin vaalitoimitusta johti pääministerin sijainen.

Kuka sitten olisi ollut Kännön hallituken pääministerin sijainen? Hatusta vedetty vastaus on Esko Rekola joka olisi toiminut valtiovarainministerinä. Hän oli oikealla aikajanalla ammattiministeri niissä hallituksissa joissa oli ministerinä. Ministerinpostit olivat valtiovarainministeri, toinen valtiovarainministeri ja ulkomaankauppaministeri.

Näin vaikka Wikipedian mukaan hänen puolekanta oli Liberaalinen kansanpuolue.

https://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa/hallitukset-ja-ministerit/raportti/-/r/m2/450

https://fi.wikipedia.org/wiki/Esko_Rekola

Tommi Rautiainen kirjoitti...

Et suinkaan sie nyt loukkaantunu? Mie tarkotin niillä viresmiehillä sitä joutavaa johtoporrasta. Suorittava porras on heitin armoillaan, mutta joskus vaan tuntuu siltä että se istuva matami ei piittaa pätkännäköstä miun asioista vaan talouspäällikön pikkujoulupuheista. O ja. Olla mitä olla. Sorit mie sulta pyyän jos jotenki loukkasin, mutta asiastani oon vissi.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Achtungille, Vieraalle, acc:lle ja Tommi Rautiaiselle & kiitos kommenteistanne.

Achtung: Tietysti länsimaitten yliopistoissa nuo kovat tieteet vielä (ainakin uskoisin niin) keskittyvät vielä itse asiaan. Länsimaisia yhteiskuntatanhuamisen laitoksia puolestaan voi ihan hyvin alkaa verrata koraanikouluihin. Pelkän uskon varassahan ne toimivat nekin.

vieras: Ihan mielenkiintoista vaihtoehtohistoriaa. Sen minä kyllä muistan että Kekkonen ei ollut millään muotoa mieltynyt Koivistoon varsinkin kun tämä siinä loppuvaiheessa uskalsi panna Kekkoselle hanttiin. Työläjärvestä muistan että hän oli varsin suosittu mutta en osaa sanoa että johtuiko se hänen osaamisestaan tai sitten ihan vaan syntyneistä mielikuvista. Ajatus Kännöstä presidenttinä on tietysti kaunis mutta käsittääkseni hän ei ollut silloin millään lailla näkyvä hahmo ja muutenkin politiikasta ulkopuolella oleva virkamies. Eikä silloin myöskään ollut kehitteillä mitään ”Honka-liittoa” jolla oltaisiin saatu kiilattua Koivisto nurin. Muistelen, että Koiviston valintaa pidettiin suhteellisen varmana mutta muut valtapuolueet eivät oikein iljenneet olla asettamatta ehdokasta.

acc: Kiitos tuosta, tuo oli mainio. Nokitan japanilaisella junakissalla:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tama_(cat)

Tommi: Loukannut? Et tietenkään. En oikein nyt ymmärtänyt. Asiaahan sinä puhuit.

vieras kirjoitti...

Ykä voisi tehdä tarinan tuosta mitä minä kirjoitin, siis kun Kekkonen teki Kännöstä pääministerin ja kun Kännön virkamieshallitus toimi. Ehdotan tätä siksi kun osaat tehdä tarinoita ja kirjoittaa vuorosanoja hahmoille.

Tästä tulee mieleen Suunnanmuutos ja Suunnan säilyttämien. Ero on siinä että oikea aikajana meni niinkuin meni siihen asti kun Kekkonen keksisi nimittää Kännön pääministeriksi ja alkaisi suunnitella sitä.

Mitä olisi tapahtunut Kännön virkamieshallituksen aikana toukokuusta 1979 maaliskuuhun 1980? Keitä Kännön hallituksessa oli jäseninä? Koiviston II hallituksessa oli 17 jäsentä joten pistetään Kännölle sama. Minkälainen yhteistyösuhte Kännöllä oli Kekkoseen?

Mitä eduskunnassa tapahtui kuin kaikki puolueet olivat jäähyllä Kännön hallituksen aikana? Periaatteessa eduskunta olisi voinut kaataa sen, mutta varmaan eduskunnassa oli niitä jotka pitivät hallitusta pysytyssä.

Millä tavoin Kännö hallituksensa kanssa kitki rikkakasveja poliittisesta järjestelmästä, julkishalllinnosta ja mediasta? Vai olisiko tuollainen vaatinut presidenttikauden tai kahden verran aikaa?

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, vieras. Muistat varmaankin että en minä tee tilaustöitä. En saa otetta asiasta. Ja tuo koko asia oli Achtungilta vain heitto. Ihan mukava sellainen kylläkin.

Anonyymi kirjoitti...

Sanoit: "Tietysti länsimaitten yliopistoissa nuo kovat tieteet vielä (ainakin uskoisin niin) keskittyvät vielä itse asiaan."

-Joo-o. Varmasti matematiikka, fysiikka, tähtitiede, kemia, biokemia, biologian perustutkimus, lääketiede, soveltavista maatalous- ja metsätieteet sekä tekniset alat ovat kutakuinkin selväjärkisiä. Mitä soveltavammasta alasta on kyse, sitä enemmän toki tieteitä ohjaa projekteihin ja tutkimuksiin osoitettu rahoitus. Vihreä agenda on tätä kautta tunkeutunut sinne tänne, kuten maatalous- ja metsätieteisiin. Ihan ok niin kauan kuin pysytään tieteellisen ajattelun säännöissä. Esim. maataloustieteissä luomuviljelyn tutkimus on tuonut paljon ideaa ja näkemystä kaiken maatalouden ja maatalousympäristön hyödyksi.

Mutta onpa luonnontieteissäkin ainakin yksi agendan mukaan hypoteeseja asetteleva ja jopa tuloksia manipuloiva uudehko sektori: niin sanottu ilmastotiede.

Terv. Achtung

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Achtung. Noinhan tuo menee ja sen ilmastotieteen myötä nousee mieleen kysymys että kuinka paljon se tuulivoimapelleily on Suomelle maksanut. Ja entäs jos se raha oltaisiin käytetty turvevoiman kehittämisen tutkimiseen?

Qroquius Kad kirjoitti...

Kysymykseen, miten tähän ollaan tultu on ylempänä vastattu erinomaisen osuvasti, mutta itse kohottaisin, tai tiivistäisin kaiken yhteen sanaan:

valehtelu.

Paasikivi tiettävästi pohti YYA-Suomen alussa (tai sen alkua hahmotellessaan, en taaskaan muista?) tämän uuden ulkopolitiikan olevan pakon sanelemaa, mutta sillä voisi olla hirmuiset seuraukset:
Suomen kansan moraalinen selkäranka ei välttämättä kestäisi sitä.

Niinhän siinä sitten kävi. YYA-Suomessa oli pakon edessä valehdeltava Neuvostoliiton suuntaan joka asiasta:
N-Liitto oli Kansojen Ystävyyden Onnela mittaamaton, kun taas USA oli imperialismin saastainen airut. Sen sotahullujen johtajien sotahulluuden ilmentymät, ydinkärkiohjukset uhkasivat jatkuvasti koko maailmaa, mutta onneksi sitä suojelivat N-Liiton ihanat Rauhankynttilät! Niiden vahvistamiseksi Berliiniin oli rakennettu fasisminvastainen Rauhanvalli, jonka takana päivystivät Rauhanarmeijan rauhanpanssarit.

Tämän kaiken todisti Vietnamin sota:
siinähän sotahullu USA hyökkäsi imperialisminsa hulluunnuttamana rauhantahtoiseen pikku Pohjois-Vietnamiin yrittäen valloittaa maan, mutta onneksi pohjoisvietnamilaiset jaksoivat jatkaa rauhanprosessiaan rauhantahtoisten rauhanystäviensä avulla!
Niinpä sota päättyikin Demokratian Voittoon, sanoi Tutteli!

Koska liian moni tutteli oli liian kauan saanut kiittää urakehityksestään lähinnä valehtelua, sitä oli tullut maan tapa. Ei sellaisesta päästä eroon tuosta vain, vaikka ei enää olisi tarvetta. Niinpä Suomen eliitti joutui YYA:n raunioilla tuskalliseen tilanteeseen:
kenelle kumartaa nyt ja jonka rikoksia alkaa valehdella parhain päin?

Onneksi hiipuva N-Liitto auttoi järjestämällä somali-invaasion! Siitä se sitten lähti...

Juho kirjoitti...

Qroquius Kad esitti hyvän pointin.

Kyseessä on ilmiö, jossa ratkaisu kääntyy ongelmaksi olosuhteiden muuttuessa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Qroquius Kadille ja Juholle & kiitos kommenteistanne. Tuo, mitä QK totesi on tähän mennessä ehkä paras sottailu kysymyksen "miksi" tiimoilta.

Anonyymi kirjoitti...

Qroquius Kadin tiivistämä sana valehtelu on kyllä totuus. Tosin toisille, varsinkaan viholliselle esitetty valhe ei tärvele ihmisen tai kansan sielua. Mutta jos valheeseen alkaa uskoa itse, ollaan matkalla Helvettiin. Näinhän siinä tälle pahaiselle kansalle sitten kävi. Neuvostojohdolle esitetty valhehan piti esittää omillekin koherentisti. Ja jotkut - liian monet - ääliöt ottivat sen sitten todesta.

Terv. Achtung

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Achtung. Täytyy sanoa, että Qroquius Kad iski tässä asian ytimeen.