keskiviikko 4. maaliskuuta 2015

FEMINIITTA

Suomi, joskus tulevaisuudessa

Mäntyharjun feminiittaluostarissa soitettiin aamuherätystä. Kello oli seitsemän. Ulla heräsi ja oli onnellinen. Tämä päivä olisi hänen toiveittensa täyttymys. Tänään hänet vihittäisiin täysivaltaiseksi feminiitaksi. Takana oli kolme vuotta kovaa koulutusta, ja tämä päivä oli sitä, mitä Ulla oli innokkaasti odottanut. 


Ulla oli aikansa tuote. Suomi oli muuttunut paljon vuodesta 2015. Silloin Suomessa alettiin hyvin voimakkaasti vaatia, että Suomen tulee muuttua ruotsalaistyyppiseksi avoimeksi yhteiskunnaksi, joka hävittäisi vanhan konservatiivisen, maskuliinisen ja kansallismielisen ajattelun viimeisetkin rippeet. Vaatimuksia pidettiin jatkuvasti ja aina vain suuremmalla volyymilla yllä vuoden 2015 ja 2019 välillä ja se sai kannatusta perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikissa puolueissa, erityisesti niitten naiskansanedustajissa. Vuonna 2019, perussuomalaisten kärsittyä vaalitappion ja jäädessä 29:ään kansanedustajaan, todettiin, että miksei perustuslakia voisi muuttaa. Perustuslakiin lisättiin pykälä, että Suomi on avoin yhteiskunta, johon kuka tahansa voi muuttaa ilman mitään perustetta ja saada valtion takaaman elatuksen, eikä vallitsevaa järjestelmää saisi arvostella, sillä samalla myös rasismi määriteltiin perustuslaissa rikokseksi ja vapaan maahanmuuton arvostelu tulkittiin suoraan rasismiksi. Rangaistavaksi sellaiseksi.


Perussuomalaiset vastustivat esitystä, ja seuraava vaihe oli Perussuomalaisten, niin kuin muutaman muun pienpuolueen toiminnan kieltäminen. Nehän olivat selvästi perustuslakia vastaan. Perussuomalaisten laittomaksi julistaminen meni eduskunnassa heittämällä läpi. Monet kansanedustajat totesivat kyllä, että tämä ei välttämättä ole demokratian mukaista, mutta on poliittisesti tarkoituksenmukaista äänestää puolueen linjan mukaan. Perussuomalaisten toiminta kiellettiin laittomana. Kielto vaikutti myös muihin, jäljelle jääneisiin laillisiin puolueisiin, jossa ruotsalaistyyppisen avoimen yhteiskunnan etenemistä ei uskallettu enää vastustaa. Moni miespoliitikko luopui politiikasta todeten, että Suomi on menossa kohti naisdiktatuuria, mutta heillä ei ole voimavaroja vastustaa tulevaa kehitystä, koska he eivät saa tukea mistään. Termi ”tyhjähousut paskat” mainittiin eräissäkin haastatteluissa.


Vuonna 2023 pidettiin uudet vaalit. Vaalien äänestysprosentti oli vain 48%. Kävi ilmi, että miehet jättivät äänestämättä, koska mielsivät, ettei heille ollut mitään vaihtoehtoa tarjolla ja miesehdokkaatkin olivat kaikonneet. Ei ollut ketään, ketä äänestää. Pitäkää tunkkinne. Uuden eduskunnan kokoonpanosta 85 prosenttia oli naisia. Ja silloin naisten ylivaltaan kääntynyt eduskunta päätti tehdä seuraavan, tärkeän askeleen. Suomen perustuslakia muutettiin uudestaan. Suomi ei ollut enää Suomen Tasavalta. Suomesta tuli Suomen Progressiivis-Feministinen Tasavalta. Ja eduskunta viisaudessaan ymmärsi, että ne aikaisemmat vääryydet, mitä Suomen silloisessa tasavallassa olivat naiskansanedustajien määritelmän mukaan tapahtuneet, olivat miesten aikaansaamia. Tarvittiin naisten valtaa. Ehdotonta sellaista.


Naisvaltainen eduskunta ymmärsi, että pelkkä eduskunnan valta ei riittäisi. Tarvittaisiin toimeenpanevaa, asioihin nopeasti puuttuvaa toimijaa täysillä valtuuksilla. Vihreitten kansanedustajat keksivät idean feminiitoista. Feminiitat olisivat puoliksi virkanaisia, puoliksi papittaria, jotka solutettaisiin yhteiskunnan kaikille tasoille. Heitä saattaisi verrata neuvostoliittolaisiin politrukkeihin, joilla olisi lopullinen määräysvalta kaikissa yhteiskunnan asioissa. Ajatus sai kannatusta kaikissa jäljelle jääneissä eduskuntaryhmissä. Ajatus avoimesta yhteiskunnasta ei perustunut sinänsä faktoihin, vaan puhtaaseen tunteeseen, joten tämänkaltainen sisaruskunta tuntui luonnolliselta seuraavalta askeleelta. Toiminnan ei tarvinnut perustua faktoihin. Riitti, että toimeenpaneva ja absoluuttista päätäntävaltaa hallussaan pitävä  feminiittaorganisaatio saattoi käyttää valtaa ilman arvostelua. Perustelun aika oli lopullisesti ohi. Nyt alkoi tottelemisen aika.


Äänestys feminiitoista meni yksimielisesti läpi Suomen Progressiivis-Feministisen Tasavallan eduskunnassa. Harvat mieskansanedustajatkaan eivät uskaltaneet äänestää vastaan. Eduskunta ymmärsi myös, että perinteinen yliopistotyyppinen koulutus ei riittäisi feminiittojen koulutukseen, vaan siihen tarvittaisiin jotain muuta. Koska eduskunnassa tajuttiin, että nykyinen yhteiskunnallinen linja ei perustu sinänsä faktoihin, vaan voimakkaaseen uskonnolliseksi verrattavaan tunteeseen, päätettiin perustaa luostarilaitos, joka koulutti feminiittoja progressiivis-feministisen yhteiskunnan tarpeisiin. 


Ja se koulutus sopi Ullalle. Hän oli vallanhimoinen nuori nainen. Lisäksi hän uskoi vilpittömästi siihen avoimen yhteiskunnan ideologiaan, jota feminiittaluostari hänelle opetti. Hänellä oli myös itseensä rakennettu halu alistaa ja nöyryyttää toisia ihmisiä. Hän sai siitä nautinnon. Hän tiesi, että hänen henkilökohtaiset voimavaransa eivät riittäisi siihen, mutta organisaatio, se ihana organisaatio tarjoaisi hänelle sen mahdollisuuden. Ennen kaikkea hän ei halunnut hukata kuutta, seitsemää vuotta aikaansa yliopistossa. Kolme vuotta feminiittaluostarissa riittäisi. Sen jälkeen hänellä oli vain taivas rajanaan. Kun hän olisi valmis feminiitta, hänen ei tarvitsisi enää perustella tekemisiään. Riitti, että hän määräsi. Ja sitä hän oli halunnut koko ikänsä. Hän oli käynyt lukion, mikä oli valinnan edellytys. Hän oli nainen, mikä oli valinnalle välttämätöntä. Ja hän oli saanut valintakokeissa feminiitat vakuuttumaan vakaumuksestaan. Hänet valittiin koulutukseen maksimipisteillä.


Kolmivuotinen koulutus oli kova. Herätys oli joka aamu kello seitsemän. Ulla pani aamulla päälle univormunsa, johon kuului harmaa minihame, harmaa sotilastyyppinen, mutta naisten muotojen mukaan leikattu takki ja sekä rauhanuskontoa että seksuaalista tasa-arvoisuutta kunnioittava pään ympäri kiedottava sateenkaaren värinen huivi. Se olisi hänen univormunsa hänen valmistuttuaankin, Aamulenkkiä ei ollut, sillä se oli jotain, joka kuului armeijalle, ei ajatusten ylimmälle eliitille. Sen sijaan koulutuksessa oli ennen aamiaista Orwellilta omaksuttu Kahden Minuutin Viha. Koulutuksessa oleville feminiitta-alokkaille, -oppilaille ja -kokelaille näytettiin suurelta videoscreeniltä internetin vihakirjoittajien kuvia ja toistettiin heidän puheitaan. Heille näytettiin myös natsien toimintaa keskitysleireillä ja Palestiinassa. Näytetyt kuvat, äänet ja videot ruokkivat heidät sellaiseen vihaan, että adrenaliini takasi heille hyvän ruokahalun aamiaisella.


Kahden Minuutin Vihan jälkeisellä aamiaisella heille tarjottiin hyvää ja terveellistä kasvisruokaa. Suomen Progressiivis-Feministisen Tasavallan eduskunta oli harkinnut lihansyönnin kieltämistä kokonaan, mutta oli kuitenkin päätynyt siihen, että sen aika ei vielä ollut. Tämä johtui osittain siitä, että rauhanuskonnon edustajat halusivat syödä halal-lihaa, ja sitähän ei voinut heiltä kieltää. Siksi rahvaskin sai syödä vielä lihaa. Ullaa ei kasvisaamiainen haitannut, sillä hän oli ryhtynyt vegaaniksi jo sopeutuskoulun yläasteella. Sopeutuskoulua oltiin aikanaan nimitetty peruskouluksi.


Ulla uskoi progressiivis-feministiseen yhteiskuntaan kaikesta sydämestään. Ja siksi hänen mieltään kaihersi se, että Suomi ei ollut siihen vielä kokonaan valmis. Suomessa oli noin parisataa niin kutsuttua vapaavyöhykettä, jotka olivat irtautuneet progressiivis-feministisestä yhteiskunnasta. Hallitus oli alun perin vaatinut ensiksi poliisia, ja poliisin kieltäydyttyä armeijaa pistämään nämä alueet kuriin. Armeijakin oli kieltäytynyt. Silloinen puolustusvoimien komentaja oli sanonut suoraan, että vaikka me sotilaatkin alamme olla virastospedejä, niin siihen me emme kuitenkaan rupea, että alamme tappamaan ihmisiä teidän utopianne vuoksi.


Hallitus huomasi myös ikäväkseen sen, että vapaavyöhykkeillä asuvat ihmiset olivat nimenomaan niitä, joita tarvittiin yhteiskunnan ylläpitämiseen. He olivat välttämättömiä, vaikka feministinen hallitus heitä toisinajattelunsa vuoksui vihasikin. He olivat osaavaa ja välttämätöntä työvoimaa. Ilman heitä ei yhteiskunta toimisi. Siksi hallitus ymmärsi vapaavyöhykkeiden pitävän valtiota eräänlaisena panttivankinaan. Valtaapitävä naisrälssi ei osannut tehdä varsinaista työtä. Se oli heille täysin vierasta. Jotain, mistä oli helppo puhua, mutta jota ei haluttu itse tehdä. Työntekijöitä tarvittiin jo siitäkin syystä, että rälssi, ja heidän maahanmuuttajalemmikkinsä täytyi elättää. Siksi hallituksen oli ollut pakko hyväksyä se tilanne, että vapaavyöhykkeet olivat osa suomalaista yhteiskuntaa, mutta sen lainsäädäntö-, tuomio- ja toimeenpanovalta ei koskenut niitä. Ihmiset ajoivat vapaavyöhykkeiltä autoillaan töihin progressiivis-feministisen Suomen alueelle, tekivät työnsä ja palasivat koteihinsa vapaavyöhykkeille, johon sen tuomiovalta ei ulottunut, ja johon avoimen yhteiskunnan ikoninaan pitämien etnisesti edistyksellisten ihmisten ei todellakaan kannattanut mennä. Feminiitatkaan eivät mahtaneet tilanteelle mitään, vaikka heillä avoimen yhteiskunnan alueella totaalinen valta olikin.


Ulla vihasi vapaavyöhykkeitä. Ja hän oli katkera siitä, ettei hän voinut niille tällä hetkellä mitään. Kun hän valmistuisi, ehkä hän voisi tehdä jotain. Siksi hän oli ottanut feminiittakoulutuksensa hyvin vakavasti. Ensimmäinen, feminiitta-alokasvuosi oli ollut kova. Sitä kutsuttiin teflonointivuodeksi. Hänelle oltiin jatkuvasti syötetty vihollisen ajatuksia, niin ulkomailta tulevasta mediasta kuin suomalaisesta, Bloggerin ylläpitämästä blogimaailmasta. Samoin kuin Hommaforumilta, joka, saatana, eli vieläkin. Ne kirotut amerikkalaiset eivät vieläkään olleet suostuneet deletoimaan suomalaisten regressiivisten toisinajattelijoiden blogeja. Mokomat paskat.


Koulutus sopi Ullalle hyvin. Siinä opittiin, että ne kiistattomat faktat, joita esitettiin rasistisin perustein eivät olleet hyväksyttäviä faktoja, koska ne esitettiin väärin perustein ja väärin tarkoitusperin. Ja niissä unohdettiin humanistinen ja feministinen tunne. Tunne, joka perusteli kaiken ja joka antoi hyväksynnän kaikelle toiminnalle. Väärin perustein esitetyt faktat voitiin siis todeta vihapuheeksi. Ja vihapuhe oli laitonta. Ullalle opetettiin tietty sabluuna, jolla vastata näihin faktojen poliittiseen ja uskonnolliseen väärinkäyttöön. Hän opetteli sen ulkoa. Ulla muisti, kuinka hänet alokasvuonna oltiin kokelasfeminiittojen toimesta useita kertoja herätetty keskellä yötä, ja hänelle oltiin kerrottu ikäviä faktoja, joita ei pystytty perustelemaan vääriksi niin tilastollisesti kuin muutenkaan. Ja hänen piti vastata, ja perustella ne vääriksi. Hän oli selvinnyt joka testistä liehuvin lipuin. Hänelle opetettua sabluunaa käyttäen. Hän oli unentokkurassakin pystynyt osoittamaan, että tunne on tärkein, ja todistetut faktat ovat tunteen vastaisia faktoja ja sen vuoksi myös vaarallista fasismia ruokkivaa ainesta.


Koulutus oli kovaa ja vaativaa myös siinä muodossa, että niin Ulla, kuin muutkin feminiitoiksi koulutettavat joutuivat sitoutumaan kolmen vuoden selibaattiin. Tosin selibaatti koski vain miehiä, ja feminiitaksi koulutettavien keskinäinen seksi oli sallittua ja jopa kannustettavaa. Joillekin sisarille tilanne oli vaikea, mutta ei Ullalle, vaikka hän itsensä pääosin heteroseksuaaliksi mielsikin. Hän oli avoin uusille kokeiluille ja hän oli omaksunut sen iskulauseen, mitä luostarissa oltiin 1960-luvulta hieman tuunattu, eli ”seksuaalisuus on henkilökohtaista, henkilökohtainen on poliittista, poliittinen on moraalista, moraalinen on välttämätöntä, välttämätön on väistämätöntä”. Näin ollen hänen oli helppo nauttia sisaristaan.


Luostarissa oli kyllä myös miehiä. Heitä tarvittiin, sillä välttämättömät huoltotoimenpiteet eivät kuuluneet feminiittojen velvollisuuksiin. Feminiittojen osana oli ajatella, johtaa ja tuomita. Miespuolista haalariväkeä kutsuttiin kuhnureiksi, sillä he olivat – korkeaa palkkaa vastaan – suostuneet kemiallisesti kastroitavaksi. Sukupuolisen halun ja kyvyn vievä lääke annettiin heille ruiskeena, ettei petoksen mahdollisuutta olisi. Sen jälkeen kun miehet lopettaisivat työnsä ja poistuisivat luostarin alueelta, halu ja kyky palautuisi puolessa vuodessa.


Ullan ensimmäinen luostarivuosi oli siis opinkappaleitten ulkoa opiskelu. Toinen vuosi keskittyi julkishallinnon rakenteisiin, epäilyttävien ihmisten painostamiseen eli siis tarkemmin sanottuna työpaikkakiusaamiseen. Julkishallinnosta täytyi saada toisinajattelijat savustettua pois, ja heidän löytämiseensä täytyi käyttää niin paljon voimavaroja, kuin vain oli mahdollista. Avoimen yhteiskunnan uskonnoksi muuttunutta ideologiaa ei saanut vain passiivisesti hyväksyä, vaan sitä tuli tukea aktiivisesti ja julkisesti. Asiaan kouluttautuneet, uskoutuneet ja jo tehtäväänsä vihityt feminiitat osasivat koulutuksen suoman taidon avulla tarkkailla niitä ihmisiä, jotka eivät olleet asiassa mukana täydellä sydämellään. Epäilevien tai epäileväksi tulkittujen kohdalla vähintäänkin heidän eteneminen ja yleneminen työssään tuli estää ja tarvittaessa heidät piti erottaa tai hienovaraisemmin painostaa pois työstään niillä keinoilla, jotka julkishallinnossa hyvin hallittiin ja joita feminiitat olivat kehittäneet täydellisyyden tasolle. 


Ulla nautti koulutuksensa tästä vaiheesta. Niin monta tapaa saada ihminen epäilyttäväksi, niin monta tapaa saada ihminen irtisanotuksi ja niin monta tapaa saada ihmisen elämä tuhotuksi. Ihmisen elämän tuhoaminen aiheutti hänelle tiettyjä väreitä, joita hän ei olisi ehkä muualla iljennyt edes tunnustaa, mutta sisarten kesken se oli helppoa. Sehän oli tietenkin selvää, että jos irtisanominen tapahtui sillä perusteella, että henkilö vastusti avointa yhteiskuntaa, hän ei ollut oikeutettu liiton rahoihin. Tämän tyyppinen irtisanominen ei koskaan ollut laiton. Irtisanottu ihminen joutui kärsimään asian omana kipeänään. 


Kolmantena vuonna koulutuksessa alkoi erikoistumisjakso. Ulla halusi erikoistua kansallismielisten blogikirjoittajien paljastamiseen ja käräyttämiseen. Ulla otti kohteekseen erittäin suositun Ahmablogin. Blogilla oli paljon lukijoita, useita tuhansia viikossa ja siinä kyseenalaistettiin avoin yhteiskunta ikävästi, perustellusti ja myös huumoria käyttäen. Ulla vihasi huumoria. Hän ei itse ymmärtänyt sitä. Hänen elämänsä perustui valmiiksi asetettuihin oppirakenteisiin ja siihen, että hän saattoi itse alistaa ja hyväksikäyttää toisia ihmisiä. Huumori oli jotain, joka oli täysin sen ulkopuolella. Ulla ymmärsi kyllä sen voiman, se vaikutti ihmisiin, vaikka hän itse sitä vihasi eikä sitä ymmärtänyt. Siksi vitsinkertoja täytyi hiljentää, ja hänen elämänsä tuli tuhota.


Ulla seurasi Ahmablogia tarkasti. Hän sai myös apua sisaruskunnan tietoteknisestä osaamisesta. IP-osoite oli melkein paljastettu. Ulla seurasi blogin kommenttiosastolla käytäviä keskusteluja. Hän opetteli blogikirjoittajan tyylin kommentoida. Hän etsi lauseita, tapoja sanoa asioita, toistuvuutta. Hän kopioi sitä googlen hakukenttään tuhansia kertoja. Ja sitten hän onnistui. Eräs kalastussivusto. Omalla nimellä. Täysin samoja lauseita, täysin samoja fraaseja. Ja mies oli vielä tehnyt sen mokan, että oli mainostanut omaa Ahmablogiaan kalastusblogissaan.


Sittenhän ei tarvinnut kuin hieman apua sisaruskunnan tietotekniseltä osastolta. Mies käräytettiin. Ulla oli mukana, kun poliisit tulivat miehen kotiin. Hän muisti ilolla, kuinka hän feminiittakokelaana saattoi lausua miehelle:


”Teidät on todettu syylliseksi avoimen yhteiskunnan vastaiseen toimintaan. Teitä kohtaan langetetaan yhteisöllinen rangaistus. Te olette välittömästi irtisanottu opettajan toimestanne, ettekä te saa enää osallistua mihinkään julkishallinnolliseen tehtävään. Te ette ole oikeutettuja liiton rahoihin, ja teillä on velvollisuus osallistua uudelleenkasvatuskoulutukseen. Mikäli ette osallistu tähän, te ette saa edes sosiaaliturvan peruspäivärahaa.”


Sitten Ulla oli kääntynyt miehen vaimoa kohti ja sanoi:


”Teillä on oikeus välittömään avioeroon miehestänne. Avioero voidaan asettaa voimaan minun kenttäpäätökselläni. Mikäli ette suostu avioeroon, teidän tulkitaan silloin kannattavan miehenne fasistisia mielipiteitä, jolloin yhteiskunta ei voi hyväksyä, että te toimitte lastenne kasvattajana. Tällöin lapsenne otetaan välittömästi huostaan, ja heidät kasvatetaan laitoksessa, jossa heille opetetaan se, kuinka avoimen yhteiskunnan ihmisen kuuluu elää ja ajatella”


Mies nyökkäsi vaimolleen. Vaimo ilmoitti olevansa valmis avioeroon. Myöhemmin Ulla kuuli, että niin mies, vaimo ja lapset olivat paenneet vapaavyöhykkeelle. Mokomat regressiiviset paskat. Mutta yhtä kaikki, Ulla oli voittanut ja näyttänyt arvonsa sisarkunnalle. Hän oli osoittanut olevansa ykkösluokan feminiitta.


Ja nyt oli se päivä. Hän heräsi, teki aamutoimensa, kävi läpi Kahden Minuutin Vihan, söi maittavan ja terveellisen kasvisaamiaisensa ja sitten oli aika valmistujaisjuhlien. Ulla seisoi rivissä, yhdessä sisariensa kanssa ja sitten hänen nimensä mainittiin. Luostarin ylifeminiitta totesi, että Ulla oli valmistunut feminiitaksi vuosikurssinsa priimuksena. Hän irrotti Ullan rintapielestä feminiittakokelasmerkin ja laittoi tilalle täysivaltaisen feminiitan aidosta kullasta tehdyn midsommarfittan-merkin. Se oli omaksuttu suomalaiseen feminiittaluostarijärjestelmään Ruotsista. Onnen kyyneleet valuivat Ullan silmistä.


Samalla kun kaikille valmistuneille feminiitoille oltiin annettu heidän asemaansa kuvaava midsommarfittan, eli kotoisammin juhannusvittu, heille annettiin kirjekuori, jossa kerrottiin heidän tuleva työtehtävänsä. Ulla aikaisi kirjekuorensa kolmen parhaan sisarystävänsä kanssa. Anna aukaisi kuorensa. Hänet oltiin nimitetty THL:n lastensuojelufeminiitaksi, tehtävänään etsiä sellaisia lastensuojelutyöntekijöitä, jotla eivät uskoneet avoimeen yhteiskuntaan. Sitten kuorensa aukaisi Birgitta. Hänet oltiin nimitetty yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Hänen silmänsä loistivat onnesta. Seuraavaksi kuorensa aukaisi Maria. Hänestä tulisi Tampereen kaupungin nuorisotoimen monikulttuurisuutta vastustavien työntekijöiden etsivä-, löytävä ja rankaiseva feminiitta. 


Ullaa jännitti. Hän aukaisi oman kirjekuorensa. Luki siinä olevan tekstin. Ja tunsi, että kaikki tämä uhraus ja työ, minkä hän oli tehnyt, oli kantanut hedelmää. Hänet nimitettäisiin Keskusrikospoliisin ajatusrikosyksikön tutkivaksi ja tuomitsevaksi feminiitaksi. Tämä oli juuri se, mitä hän oli halunnut. Hän voisi käyttää valtaa, hän voisi alistaa, hän voisi tuhota ihmisten elämiä ja hänen takanaan olisi Järjestelmä. Tämä oli hänen elämänsä onnellisin päivä.


Juhlat alkoivat. Luostarin pihalle olivat kuhnurityöntekijät rakentaneet kymmenen metriä korkean Midsommarfittanin. Luostarin toimesta tarjolla oli punkkua ja pilveä niin paljon kuin vain tuoreet feminiitat tarvitsivat. He alkoivat tanssia midsommarfittanin ympärillä. Ja alkoivat heittää vaatteitaan pois. Ilmoille alkoi kuulua ääniä, joita oltiin joskus kuultu maallikkosaarnaajien pitämissä herätyskokouksissa jossain pohjoisessa Suomessa. Sielläkin oltiin uskottu täydellä sydämellä. Aina hurmokseen saakka.


Ulla oli niin onnellinen.


49 kommenttia:

Yrjöperskeles kirjoitti...

Insipiraatiota kirjoitukseen tuli tästä Vasarahammerin kirjoituksesta:

http://vasarahammer.blogspot.fi/2015/02/kaikkien-ihmisryhmien-samanarvoisuus.html

Kiitokset Vasaralle.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-1425462948776.html


Ompas koiralla "agendaan" sopivat omistajat

Kenzo kirjoitti...

Karua tulevaisuudenmaalailua, johon eläydyin sitä lukiessani sen verran, että alkoi särkeä päätä. Itse olen jo valmis muuttamaan vapaavyöhykkeelle, mutta katsotaan nyt vielä pari vuotta, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Anonyymi kirjoitti...

Onneksi tuollainen feminatsimaailma ei ole ihan toteutunut. Toki nuo Ullat sun muut saattavat päästä Ylelle, Pravdalle, moniin järjestöihin ja kulttuurimarxilaisuustoimistoihin "töihin" mutta noiden paikkojen kontakti todelliseen maailmaan on sen verran ohut ettei tilanne ole niin huolestuttava kuin se olisi se olisi jos nuo "työ"paikat eläisivät kosketuksessa reaalimaailmaan.

Mutta….

Jos ne paikat eläisivät todellisuuden kanssa käsi kädessä niin Ullat eivät niihin pääsisi.

?

Voisiko asia olla niin että femikratia sisältää itse itsessään oman marginalisoitumisensa siemenen? Ehkä mikään organisaatio ei voi kehittyä aidosti femikraattiseksi sen vuoksi että femikratian saavuttaminen johtaisi siihen että femikraattinen gravitaatio saisi femikratian käpertymään oman tapahtuma- ja parodiahorisonttinsa ympärille femikraattiseksi singulariteetiksi, joka luhistuu ns. ruskeaksi aukoksi, josta mikään todellinen ei pääse ulos ja johon mikään todellinen ei pääse sisään?

Eih…

Nyt mä alan jo hourailla.

Oonkohan mä nauttinut liikaa monikulttuuriluottamusta tai jotain?

Becker kirjoitti...

Olipas kyllä aika hyytävä tulevaisuuden näkymä. Telaketjufeministien keskuudessa käy kova pulina heidän saadessa uusia tuoreita ideoita agendalleen.
Luultavasti olen jo tuolla pilven reunalla nauttimassa hyvästä seurasta kun Ykän skenaario toteutuu.
Mutta kuinka ollakkaan. Luen juuri Fria Tider nettilehteä, jossa rutsalainen feministi Michaela Larsson aikoo olla väistämättä miehiä kadulla. Idean hän on saanut eräältä amerikkalaiselta esikuvaltaan.
Lauantaista lähtien hän on ollut väistämättä "miehisellä koodauksella" olevia jalankulkijoita. Hän toteaa että ensialkuun törmääminen saattaa tuntua erikoiselta, mutta ajanmittaan siitä tulee normaali tapa liikkua julkisessa ympäristössä.
Allekirjoittanut toteaa tähän, että koetahan ämmä törmätä, niin löydät itses julkisen ympäristön ulkopuolelta.

Ruotsin puolustuksesta on ollut viime aikoina kovasti puhetta. Eräästä blogista sain ihan uutta ajatusta. Tiedetäänhän nimittäin, että 50.000 miehen armeija ei riitä maan puolustamiseen. Ei siihen itseasiassa enempää tarvitakkaan, sillä kuka piru Ruotsin haluaisi miehittää. Kuka haluaisi riesakseen 2oo ns. ulkopuolis asuinaluetta, yli 50 no go asuinaluetta, kymmeniä rikollisjoukkueita, kymmeniä tuhansia seksuaalisesti poikkeavia, kymmeniätuhansia työttömiä muslimeita ja päälle päätteeksi naivia kansaa joka on saanut HBTQ-koulutuksen.
Ruotsissa ei ole muuta haluttavaa kuin pohjoisen malmikaivokset, ja niiden valloittaminen ei ole temppu eikä mikään.

Linköpingingissä pidettiin hiljakkoin Pegida mielenosoitus. Mieltä oli osoittamassa kolme henkilöä plus pakolliset poliisit ja ne enemmistönä olevat vastamielenosoittajat.

Että silleen.

Heikki kirjoitti...

Enpä usko, että naisten valta säilyisi kovinkaan pitkään, elleivät miehet auta. Luin jostain, että Hollannin Selviytyjät-ohjelmassa kokeiltiin miesten ja naisten asuttamista eri saarille.

Miesten saarella ensin vähän haettiin paikkoja hierarkiassa. Kun paikat löytyivät, yhteiskunta alkoi toimia. Joku keskittyi rakentamaan majoja, toinen laittamaan ruokaa, kolmas kalastamaan. Vähitellen saarelle syntyi ihan mukavat oltavat.

Naisten saarella kyräiltiin, tapeltiin, otettiin aurinkoa, eikä päästy sopuun, kuka tekee mitäkin. Eväät syötiin ja lopulta kokeilu oli pakko keskeyttää, kun näytti liian pahalta.

Ei tuollainen feministinen ihannevaltio voi toimia, koska naiset tappelisivat sitten keskenään, jos miehiä ei olisi pilaamassa tunnelmaa. Naisvaltaisella työpaikalla on monenlaista draamaa, koko ajan kysellään ja tuumitaan, mitä se tuolla tarkoitti, kuinka se nyt noin sanoi. Miehet keskittyvät yleensä työntekoon.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Ano1:lle, Kenzolle, Ano2:lle, Beckerille ja Heikille & kiitos kommenteistanne. Jollain tavalla tuon tyyppinen tulevaisuudenkuva ei ole mielestäni mahdoton. Utopian ylläpitäjillä ei ole tarjota utopiansa puolesta perusteita, kyse on enää uskosta ja henkilökohtaista tunteista. Silloin ainoaksi keinoksi asian syöttämiseksi ihmisille jää pelkkä pakko. Ja kyse on siitä, kuinka moni uskaltaa sanoa, ettei keisarinnalla ole vaatteita ja toimia pakkoa vastaan.

Heikki on tietysti oikeassa, ei puhdas femismi toimi. Siksi onkin hyvä seurata Ruotsia, sillä siellähän koko valtio on muuttunut feministiseksi. Siinä taas Beckerin kommentit toimivat hyvinä raportteina, samoin kuin tietysti Rähmis. Ano2:n hervoton teoria femikraattisesta singulariteetista pitää sinänsä paikkansa, mutta vielä tutkimaton fysikaalinen ilmiö nimeltä ”media” auttaa puhkaisemaan tapahtumahorisontin, jolloin ryönä leviää ympäristöön supernovan tavoin.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Laitetaanpa vielä linkki saamastani sähköpostista. New Yorkissa aletaan viettää islamilaisia juhlapäiviä:

http://yle.fi/uutiset/new_yorkin_koululaiset_saavat_ylimaaraisia_vapaapaivia_muslimien_pyhapaivien_ansiosta/7846323

Anonyymi kirjoitti...

JaaHah Ykä, loistava dystopia, jonka luettuani, ensimmäinen ajatus oli tuplata verenpainelääkitys, ottaa ylimääräinen nitro ja tempaista pullo viinaa pahimpaan järkytykseen.

€u.n liittovaltiokehitys mahdollistaa jonkinasteisen totalitaarisen yhteiskuntamallin jossa kuvailemasi feministinen järjestelmä on todellakin mahdollinen, politrukkeineen, vrt ruotsi.

Mieleeni muistui yhteistoimintaharjoitus, johon osallistui myös ruotsalaisia. Treeni meni hyvin Mutta majoittumisessa riitti ihmeteltävää; Ryhmä Suomi, 1,2,3ja nelonen kulmiin kiinni, 5 keskisalko, kutonen kokoa ja sytytä kamina. Kysyttävää? Selvä toimikaa. Toiminnan lopputuloksena majoite oli pystyssä n. kuudessa minuutissa ja ukot levossa/unessa puolessa tunnissa. Ryhmä Ruotsi taasen aloitti demokratiaan perustuvan tasa-arvokeskustelun miten toimitaan. Lopputuloksena ryhmä Ruotsin lepo jäi alle kolmeen tuntiin kun taasen Suomalaiset vetivät, kipinät mukaanluettuina, normi 8h unet. Pisti vain miettimään kumpi tapa on tehokkaampi?

Ja niitä vapaa-vyöhykkeitä tulee syntymään vielä.

-aNo

Vasarahammer kirjoitti...

Häpäisy ja sosiaalinen sulkeminen toimivat kuitenkin ja estävät älyttömien asioiden vastustamisen.

Jos julkisuudessa ehdottaa jotain täysin älytöntä kuten miljooonan maahanmuuttajan vastaanottammista, kukaan ei sano poikkipuolista sanaa eikä sanojaa pidetä mielipuolena.

Tämä johtuu siitä, että ehdotuksen mahdollisen arvostelijan motiiveja epäillään tietysti rasistisiksi. Kaikki tietävät tämän ja ovat siksi hiljaa, vaikka tietäisivät, että miljoonan maahanmuuttajan vastaanottaminen olisikin useimpien mielestä hullua.

Ns. suvaitsevaisuus ei etene siksi, että niin monet kannattaisivat sitä. Se menestyy, koska niin harva uskaltaa maksaa hinnan, joka vastustamisesta seuraa.

Liberaali yhteiskunta pelaa tunteilla ja tunteisiin vaikutetaan hyvältä kuulostavilla käsitteillä (avoimuus, monimuotisuus, suvaitsevaisuus). Myös kielteisiä tunteita herätetään tunteiden manipuloinnilla. Kannattaa vaikka katsoa uutista, jossa Tom Packalen sai Pertti Kurikan nimipäivät -bändin jäsenen itkemään.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys aNo:lle ja Vasarahammerille & kiitos kommenteistanne.

aNo: Ruotsin tilannetta kannattaa seurata erittäin tarkkaan, sillä feminiitat elävät ja käyttävät siellä valtaa jo tänä päivänä. Eri nimikkeellä ehkä, ja joillakin on housut jalassa. Mutta meillä on ihmisiä, jotka haluavat tehdä ne kaikki virheet, mitä Ruotsissa on tehty, ja heillä on niin valtamedian kuin suurimman osan puoluekentän täysi tuki.

Vasarahammer: Harvinaisen totta. Me olemme tulleet siihen, että asiallinen keskustelu on kielletty siksi, että se voi loukata niitä ihmisiä, jotka eivät edes halua keskustelua, vaan toimivat uskomustensa varassa, ja haluavat varmistaa, etteivät menetä kasvojaan parinkymmenen vuoden idiotisminsa takia.

Kyse ei ole todellakaan siitä, kuinka moni tätä hulluutta kannattaa, vaan siitä, kuka uskaltaa panna hanttiin. Ja tavallisen kansalaisen kannattaa kolmekin kertaa miettiä, ennen kuin äänensä kohottaa. Onneksi meillä on vielä anonyymi internet ja amerikkalaiset palvelimet.

Olen hieman seurannut tuota Pertti Kurikan Nimipäivät vs. Packalen-uutisointia, ja tullut siihen johtopäätökseen, että se oli nimenomaan bändin basisti, joka yksinkertaisesti ymmärsi väärin Packalenin sanomisen, veti herneet nenään ja sepä medialle riittikin. Koko tämä tämänkertainen euroviisuhypetys muistuttaa minua siitä parin vuoden takaisesta, jossa biisin hypetetyin idea oli se, että naislaulaja veti biisin päätteksi pusut toisen naislaulajan kanssa ja nimenomaan sen takia biisin olisi pitänyt pärjätä. Ja kun se ei pärjännyt, niin mediamme vaahtosi että ”Eurooppa ei ollut vielä valmis…”.

Vaikka euroviisut ovat ehkä maailman turhimmat kinkerit, niin eivätkös ne kumminkin ole laulukilpailut? Tai no niin, viime vuonna voitti partainen nainen joka oli mies, joka voitti, koska se oli partainen nainen, joka oli mies.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Laitetaanpa vielä sähköpostiini tullut linkki Yhdysvaltain Minnesotasta. Siellä on esitetty vaatimus, ettei terroristeista saa tehdä pilkkaa, koska se rikkoo ns. kulttuurillista harmoniaa:

http://campusreform.org/?ID=6329

Juha kirjoitti...

Anon teltanpystytyksestä saisi melkeinpä vertauskuvan:

a) Salko pystyyn keskelle, teltta tonttiin, kamina pöhisemään ja kuorsaus leviää, täyttäen ympäristön.

b) Sovinisti-salon käyttäminen on täysin poissuljettu jo ajatuksenakin, joten teltta pitää pystyttää tarkasti, sopivien puiden keskelle, joihin kiipeilemällä kiinnitetään kannatusnarut, joiden varassa telttä jotenkin heiluu. Aamun sarastaessa kaadetaan pystyyn jääneet puut, koska kukaan ei suostu kiipeämään naruja irroittamaan. Teltta repeää.

Anonyymi kirjoitti...

Juhalle:

Se teltta saatiin pystyyn, jo vaivaisen tunnin neuvottelun jälkeen mutta varsinainen hupi alkoi kipinä vuoroista;

Ryhmä SF; Vasemmalta alkaen, 1/2-tuntia, onko kysyttävää, selvä.

Ryhmä SV; "mul on vuoro 23.30-00, kuka haluu vaihtaa, saa mun JakkiMakupalan?" Tämän kaltainen keskustelu puolenyön pakeille asti ei välttämättä edistä varsinaista toimintaa mutta jokainen-han voi vetää omat johto päätöksensä?

Ykä, seurataan ja seurattu on, ja siihen myöskin varauduttu.

-aNo

Anonyymi kirjoitti...

Tasan ne ei käy onnen lahjat; lapsenlapsiaan hoitava ukkeli karkotetaan tylysti maasta, mutta edistyksellisistä ilmansuunnista saapuneista nuorukaisista(TM), joilla rekkari on jo pitkä kuin joulupukin parta, ei tahdota päästä eroon niin millään...

http://mediaseuranta.blogspot.fi/2015/03/hs-isoisa-sai-lahtopassit-suomesta.html

Tapauksen tosiseikastoa tuntematta en ota tuohon juttuun sen kummempaa kantaa (+ että uutislähteenä on Pravda), mutta vaikutelmaksi jää, että karkotetulla ei ollut ilmeisesti riittävästi uhripääomaa(TM). Ja sehän on tunnetusti tiedostavissa piireissä kovaa valuuttaa.

-G-mies-

Anonyymi kirjoitti...

Jutussa on perää, hyvä näkemys kerta kaikkiaan. Karrikoiden näin on käymässä, järki jää kokonaan jalkoihin.
Orwellinkin tajuntaa puristavista mielikuvista on tulossa parasta aikaa kokonaan totta.

Femakoille aikanaan naureksittiin, mutta enää ei pysty, kun niitä on joka paikassa. Kerran eräs karismaattinen esimieheni sanoi, että hyvä vaan kun ala naisistuu, onpahan meillä enemmän oikeita töitä. Tosin nyt tuntuu, että kun nämä eturivin lettipäätytöt on kasvaneet vaihdevuosi-ikään, saaneet asemaa töissään ja jääneet vielä lapsettomiksi, niin katkeruus on potensoitunut tavoittamattomiin. Ei niitä kestä mitenkään eikä missään mielentilassa.

Dr. Outhouse

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Juhalle, aNo:lle, G-miehelle ja Dr. Outhouselle & kiitos kommenteistanne.

Juha & aNo: Kun asiaa miettii, niin onhan se puolijoukkueteltan keskisalko aika härski fallossymboli. Jotain sukupuolineutraalimpaa pitäisi ehdottomasti saada tilalle. Oliskos parlamentaarisen pystytyskomitean paikka? aNo:n kertoma tapaus on hyvä esimerkki siitä, että asiat voidaan tehdä joko helposti tai hankalasti, ja hankaluudesta voidaan tehdä itseisarvo. Monillakin elämän alueilla.

G-mies: Joo, itäaasialaiset eivät ole tiedostavan etnisellä tavalla pop. Jonkun somalin kohdalla oltaisiin epäilemättä toimittu toisin.

Dr. Outhouse: Tämä porukka kun on kehittänyt itselleen ikioman suomalaisen loukkaantumis-uhriutumispääoman ja jostain syystä se on julkisesti hyväksytty, vaikkei siihen mitään järkevää perustetta olekaan. Näin ollen kohteliainkin epäily heidän utopiastaan on selvä merkki siitä, että epäiljä kuuluu Voiman Pimeälle Puolelle, joten hänelle ei tarvitse perustella mitään. Mikä tietysti sopii kuvioon hyvin, sillä mitään perusteltavaa ei edes ole.

Tom Kärnä kirjoitti...

Muuten loistava kirjoitus, mutta sen alussa ikään kuin annetaan ymmärtää, että Muutos 2011 -puolueessa olisi kannatusta "ruotsalaistyyppiselle avoimelle yhteiskunnalle". Tai vaihtoehtoisesti siinä ennustetaan, ettei Muutos saisi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa tarpeeksi kannatusta saadakseen kansanedustajanpaikkoja.

Muuten sanoisin vain, että kyllä nykyään "liberalismilla" tarkoitetaan kummia asioita.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Tom, ja kiitokset. Kirjoituksessa ollut lause:

” Perussuomalaiset vastustivat esitystä, ja seuraava vaihe oli Perussuomalaisten, niin kuin muutaman muun pienpuolueen toiminnan kieltäminen.”

sisältää myös Muutos 2011-puolueen. Tarkoituksena ei ollut antaa viestiä, että puolueessa olisi kannatusta ruotsalaistyyppiselle mielettömyydelle. Sinänsä en usko, että Muutos 2011 tulee saamaan vielä seuraavissa vaaleissa edustajia läpi. Tarkoitus ei ole tällä pottuilla. En vaan usko puolueen nousuun. Vuoden 2015 jälkeen tulevat vaalit ovat sitten asia erikseen ja se riippuu aika pitkälti siitä, minkälaiseksi perussuomalaiset toimintansa tulevien vaalien jälkeen muotoilevat.

Anonyymi kirjoitti...

Becker…

Periaatteessa ihmiset voisi sijoittaa väistämisdikotomia-akselille.

Toisessa ääripäässä olisivat ne, joiden mielestä väistämiskulttuuri nousee sosiaalisista asemista, sosiaalisista viesteistä, valtarakenteista… ja myös ilmaisee niitä.

Toisessa ääripäässä olisivat ne, joiden mielestä "Suomessa on oikeanpuoleisen liikenteen kulttuuri. Siitä on olemassa vain ja ainoastaan yksi laissa ja kulttuurissa erikseen esille tuotu poikkeus. Jos ja kun tuota yhtä kaikkien tuntemaa poikkeusta lukuunottamatta kulkee aina oikealla, ohittaa vasemmalta, sivuuttaa vastaantulijat oikealta, väistää oikealta tulijoita jne. niin ei voi toimia väärin. Kaikkien tuntema poikkeus on tietenkin jalankulkija jalkakäytävättömän ajoradan reunassa. Poikkeuksen syy on se, että turvallisuus - eli tarve nähdä ja kuulla kunnolla tien samalla puolella liikkuva ajoneuvoliikenne - menee kulttuurillisten perinteiden ohi.

Tuon väistämisdikotomia-akselin eri ääripäät voivat elää samassa pihassa mutta eri maailmankaikkeudessa - niin tuossa asiassa kuin kaikessa muussakin. He elävät eri puolilla parodiahorisonttia.

Muistelisin että joku vajaaälyinen yliopisto-"opiskelija" olisi Suomessa koittanut opintojensa aikana "tehdä tutkimusta" sillä ajatuksella että ei jalkakäytävällä väistä ketään. Pumps, pumps, pumps… "Tutkimuksen" tuloksen mukaan hirveää sovinismia ja aggressiivisuutta ja naisvihaa ja…

Asianomainen (mies?)proffa oli sitten tainnut kysyä että kummalla puolella jalkakäytävää kyseinen feminatsi oikein törmäili? Fnatsi ei ollut ensin ymmärtänyt tai halunnut ymmärtää kysymystä. Lopulta oli kiukkuisen häkeltyneenä vastannut että vasemmalla tietenkin. Siihen proffa että "Suomessa on oikeanpuoleinen liikennekulttuuri. Jos kävelet vasemmalla niin et testaa ensisijaisesti sukupuoliasenteita vaan reaktioita aggressiivisella tavalla yhteisön kirjoittamattomia sääntöjä rikkovaan käytökseen.

Fnatsille proffa paljastui "viholliseksi" sotkiessaan realismin hienoon "tieteelliseen" "tutkimukseen".

En ole täysin varma siitä että missä määrin tuo tarina on totta tai turinaa. Kuulin aikanaan jutun feminatsiversion eräältä übermokuttajalta, esitin itse noi yllä mainitut vastaväitteet ja pengoin vähän asiaa. Penkominen toi ilmi että asia on aika suurella todennäköisyydellä mennyt aika pitkälle yllä kuvatun mukaan.

Sen tiedän että aiheesta on tehty enemmän tai vähemmän tieteellistä penkomista jonkin verran vähän eri osa-alueisiin keskittyvällä tavalla.

http://www.uta.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2009/150.html

Anonyymi kirjoitti...

"Monikulttuurinen yhteiskunta hyväksi meille

RKP:n mukaan Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttajia.

– Uskomme, että monikulttuurinen yhteiskunta on hyväksi meille ja että vauraus Suomessa on aina tullut maahanmuuton kautta.

Haglundin mukaan myös Suomen työmarkkinoiden kannalta tarvitaan lisää ihmisiä, jotta hyvinvointiyhteiskunta voidaan säilyttää."

http://yle.fi/uutiset/haglund_yle_newsille_parlamentaarinen_komitea_tarkastelemaan_nato-asiaa/7849056

Se mikä on hyväksi rasistiselle kansanpuolueelle, ei ole hyväksi kantaväestölle.

-Tvälups-

Anonyymi kirjoitti...

Ykä…

Femikraattisen singulariteetin pravdataatiokentässä on vyöhyke, joka ei sijaitse singulariteetin sisäpuolella, mutta jossa pravdataation vuorovaikutusvoimat ovat niin voimakkaat, että ne repivät logiikan, faktat ja rehellisyyden kappaleiksi. Tuota voimaa voi kutsua vaikkapa pravdatatiiviseksi parodiavyöhykkeeksi.

Pravdatatiiviselle parodiavyöhykkeelle joutuneen on hyvin vaikea, mutta ei mahdoton paeta sieltä. Suurin osa murskautuu pravdataatiovoimien puristuksessa ja suistuu singulariteetin sisäpuolelle, logiikan, faktojen ja rehellisyyden tavoittamattomiin.

Osa pravdataatiovyöhykkeille imeytyneistä henkilöistä joutuu kuitenkin pravdataatiokeskittymän napa-alueille. Niillä blastisen satiirin (joko viestinnällisen tai kokemuksellisen) luoma jännite repii pravdataatioalttiit partikkelit irti henkilöstä. Tällöin henkilöstä tulee feminatsistisia ja usein samalla kulttuurimarxilaisia pravdattaatiovoimia hylkivä ja hän sinkoutuu lähes valon nopeudella irti feminatsistisen pravdataation voimakentästä.

Prosessia kutsutaan toisinaan "nuivistumiseksi", "järkiintymiseksi" tms.

Nuivistumisprosessoituneilla on mainitsemasi median suhteen se rooli, että he pyrkivät rakentamaan femikratianeutraaleja ja kulttuurimarxilaisuusvastaisia kultivaatiovyöhykkeitä.

Rakentamisprosessi on KGB:n peruskaavaan nähden käänteinen ja kuuluu näin:

1. Remoralisaatiovaihe. (Yleensä vuosia, tyypillisesti 5-15.)
2. Restabilisaatiovaihe (Vuosia, noin kolmasosa edellisestä.)
3. Kriisiyttämiseltä suojautuminen (Usein kulttuuriprotektiivinen, arkea ja elämää tarpeettomasta ja pahasta karsiva, elämän perusasioihin palaava prosessi.)
4. Orgaanisen sosiaalisen, kulttuurisen ja moraalisen jatkokasvun aika. (Ei lopu eikä pääty.)

KGB/FSB/femikratia/Höblä/Pravda* yms pyrkivät luonnollisesti kompromettoimaan pettureiksi ja uhkaksi kokemansa tahot parhaansa mukaan. Medialla on siinä prosessissa luonnollisesti suuri rooli.

Ajattelu- ja moraalivyöhykkeillähän kompromettoinnin kohteeksi joutuminen on kuin kunniamerkki. Se osoittaa kaikille että "Jaska/Ville/Liisa/Annikki on meiräm miehiä/naisia!".

* Oikeastaan on vaikea tietää että missä määrin KGB-FSB:tä, sen operantteja, näiden värväämiä tahoja, värvättyjen suoraan tai organisaatio/media/kulttuurivälitteisesti käännyttämiä hyväuskoisia hölmöjä, hyväuskoisten hölmöjen jäljittelijöitä jne. tulisi käsitellä eri toimijoina, itsenäisinä toimijoina tms.

Jos KGB-FSB saa haltuunsa avainpaikkoja yliopistoissa, niin se päättää värvättyjen välityksellä että kuka pääsee opiskelemaan valtaan johtavaa alaa ja kuka ei. Sitä kautta se päättää että ketkä työskentelevät 10-20 vuoden kuluttua mediassa, järjestöissä, politiikassa, virkamieskunnassa… tietyillä avainpaikoilla. Se ei ehkä päätä asiaa yksilötasolla mutta tarjolla olevan massan tasolla ja se riittää demoralisoivan ja destabiloivan organisaatiokulttuurin ja -tavoitteen aikaansaamiseen.

Kannattaa kattoa tuubista niitä Yuri Bezmenov -klippejä ajan ja ajatuksen kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Vapaavyöhykkeitä on jo, mutta kulttuurillisina, viestinnällisinä ja elämäntavallisina ilmiöinä - ei poliittis-maantieteellisinä.

Kulttuurillis-viestinnällis-elämäntavallisina ne leviävät aika vauhdikkaasti, huomaamattomasti ja ovat hyvin vaikeasti vastustettavia sananvapaassa ei-totalitärismissä.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Ano1:lle, Taisteluvälineupseerille, Ano2:lle ja Ano3:lle & kiitos kommenteistanne. Tosin minusta tuntuu, että Anot 1, 2 ja 3 olivat samoja anoja, mutta kun mitään nimimerkkiä ei ole maamerkkinä, niin vaikeaahan se on varmaksi hahmottaa.

Ano1: Kiitos tuosta, saattaa olla hyvinkin totta. Oman vähäisen ymmärrykseni mukaan voisin ajatella, että jos feministinen tutkija tekee tutkimuksen aiheesta ”piereskelen metrorappusilla muutamaa rappua alhaallapäin tulevaa mieshenkilöä naamalle ja nauran räkäisen naurun”, hän onnistuisi löytämään tutkimuksensa loppujohtopäätöksessä selväksi todistettua sovinistista naisvihaa.

Taisteluvälineupseeri: Ne muutamat 1800-luvun häiskät, joihin aina vedotaan eivät muistaakseni edustaneet niin afrikkalaista kuin lähi-idänkään kulttuureita. RKP:n kohdalla mielessäni pyörii lähinnä kysymys ”miksi”. Mitä RKP pyrkii tuolla saavuttamaan? Ääniä seuraaviin vaaleihin? Keneltä?

Ano2 (tai Ano1): Toi oli kieltämättä hyvä. Lisätään siihen, että nuivan ydinfysiikan mukaan on tietenkin paljon ihmisiä, jotka pystyvät vastustamaan femikraattisen singulariteetin painovoimaa, eli painovoiman vaikutus on fysiikan lisäksi valintakysymys. Ja tietysti sen painovoimakentän sisällä on ihmisiä, jotka eivät selviytyisi sen ulkopuolella, sillä silloin he törmäisivät heidän kuusitoistaulotteista maailmankaikkeuttaan valitettavasti takaisin kolmiulotteiseen muotoon kutistavaan aika-avaruuden vääristymätilaan nimeltä ”työ”.

En muuten ole täysin samaa mieltä kanssasi tuosta KGB/FSB-osiosta. Toki olen samaa mieltä KGB-osiosta, sehän pyrki maailmanvallankumoukseen, mutta nykyisen FSB:n ei kannata mädättää läntistä Eurooppaa islamisoituvaksi. Se ei silloin enää ostaisi läheskään samassa mitassa kaasua ja öljyä. Eikä sitä kokonaisuudessaan kannata miehittääkkään. Ihan samasta syystä. Venäläismiehityksen pohjalta toimiva länsieurooppalainen teollisuus olisi Gazpromille kehitysmaateollisuutta. Huonoa bisnestä.

Ano3 (tai edelleen Ano1): Täysin totta. Vapaavyöhyke ei välttämättä tarvitse maapinta-alaa, vaan se voi olla myös ajatusten vapaavyöhyke, vapaana virallisen koneiston ja median määräysvallasta. Jussi Halla-ahon Scriptan vieraskirja oli ensimmäinen suuri vapaavyöhyke. Hommaforum on vapaavyöhyke. Oma bloginikin on vapaavyöhyke, niin kuin myös Jaska Brownin, Vasaran, Kumiksen ja monen muun blogit. Uudet vapaavyöhykkeetkin ovat tervetulleita.

Anonyymi kirjoitti...

Ruotsin vallan aikana 1/3 kansasta pakkovietiin sotimaan ruotsalaisten puolesta ja vastaavasti valtakunnan veroista 2/3 kerättiin itäosista.
On se niin kaunista historiaa että!

1200-1800 lukujen maahanmuutto toi meille ylimistöä jonka edessä suomalaisilla ei ollut maaorjankaan oikeuksia. Vasta Venäjän vallan alaisuus helpotti osaamme ja silloin todellakin maahanmuutto oli positiivis-sävytteistä.
Nykyiset afrikkalais- ja arabialaislähtöiset maahanmuuttajat eivät kyllä ihan seuraa 1800-luvun aikalaistensa mallia vaan pikemminkin tuovat mieleen ne Ruotsinvallan-ajan syöttiläät...

RKP = rasistinen kansanpuolue
Perustas puolue jolla on sama teema ja agenda kuin rkp:llä mutta ajaen suomenkielisten etua niin johan saat rikos-syytteen niskaasi. Ihan puhdasta apartheid-politiikkaa tuo puolue ajaa.

Himo hallitukseen on niin hirveä, että puoluekumppaniksi kelpaa vaikka Yhtenäinen Venäjä, ja pahoin pelkään niiden siellä taas kerran olevan heti vaalitomun laskeuduttua :(

-Tvälups-

Miten olisi Lalli-mitali? Nousisiko älämölö siitä kuinka mitalin esikuva kohteli aikalaistansa maahantunkeutujaa, korjaan -muuttajaa?
Freundenthal-mitaleja sitä jaetaan ja kanniskellaan...

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Taisteluvälineupseeri. Noista lukemista en ole varma, enkä usko niitten sinänsä olleen niin rankkoja, mutta Ruotsin vallan alaisuudessahan Suomi ei joka tapauksessa ollut kuin hyväksikäytettävä maakunta. Venäjän vallan alla Suomi vasta muodostui valtioksi, ja meitähän kohdeltiin vallan hyvin sortokausia lukuun ottamatta (hei, Putin-trollit, ei kannata ottaa tästä kiinni, minä haluan pitää sen rajan edelleenkin, Putin tuskin on se Aleksanteri I ja me pärjätään ihan hyvin keskenäänkin).

Mutta luulen, että RKP etsii jotain, mitä se ei itsekään tajua. Suomen ruotsinkielisessä väestössä on paljon järkeviä ja asiallisia ihmisiä. Ajaako RKP monikulttuuri-ideologiallaan heidänkään asiaansa? Kenen asiaa? Utopiaa? Miksi?

Anonyymi kirjoitti...

Jaahas,onko Ykällä aikakone,jolla pääsee kymmenkunta vuotta eteenpäin lukemaan Ilta-Femakosta Ullan kolumnia "Näin minusta tuli Minä"?
Karmaisevaa tulevaisuutta maalailet,mutta vaihdetaan
feminiittaluostarin paikalle Tampereen yliopisto,niin hei,tää prosessi on jo hyvässä vauhdissa!Ja,jos kansa oikeasti pitää Erkki Tuomiojaa parhaana ministerinä,kuten joku galluppi väitti,niin mikä vaan menee läpi näiltä suvakeilta.Meillähän on kuhnurienkin johto jo olemassa,Tuomioja-Arhinmäki-Rinne:Yksi kaikkien ja kaikki femakoiden puolesta.Rasistinen Kansanpuolue ja Virheet komppaa,ja tiedostavassa mediassa propagandoidaan niin kiimassa,ettei toimittaja Ari-Leenalla meinaa sormet pysyä näppäimistöllä!
Pirskatti vie,mihinkähän näitä vapaavyöhykkeitä kannattaisi ruveta suunnittelemaan?
T:Vesku

Anonyymi kirjoitti...

Jaa että mitäkä haetaan (etsitään)?

Tässäpä esimerkkiä:
http://yle.fi/uutiset/eduskunta_hyvaksyi_ilmastolain__uusia_velvoitteita_vain_hallinnolle/7848393

"lmastolain mukaan jokaisen hallinnonalan on kerättävä vuosittain tiedot ilmastovuosikertomukseen, jota käytetään ilmastopolitiikan suunnittelun pohjana. Lisäksi virkamiestyötä tarvitaan pitkän ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmien sekä ilmastonmuutoksen sopeutumisohjelman tekoon."

= Hallinnolle lisää byrokratiaa: -Tarkoittaa että hallinnonalasta riippuen joku onneton ylityöllistetty virkamies joutuu OTO tekemään mokomia käppyröitä sekä vastaavasti joku turha virkamies saa tuosta työtehtävänsä. Jokatapauksessa joudutaan palkkaamaan lisävirkamiehiä noiden em. suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun.
-Lisää byrokratiaahan me tarvitsemme?

"Ainoa uuteen ilmastolakiin kirjattu vähennystavoite on EU:n linjan mukainen vaatimus päästöjen vähentämisestä vuoteen 2050 mennessä. Tuolloin päästöjen pitää olla vähintään 80 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990."

= suomeksi sanoen viimeinen sammuttaa valot sillä tuo 80% vähennysvaatimus ei onnistu ilman paluuta kiviaikaan. En nimittäin usko, että sähkön ja muun energian tarve ainakaan vähenee vuosisadan puolivaiheeseen tultaessa. Energiasäästöystävällinen tekniikka ei kehity samaan tahtiin kuin lisäenergian tarve modernissa yhteiskunnassa.

Joku minua viisaampi voisi piruuttaan tutkia paljonko Suomi kulutti energiaa ("tuotti" päästöjä) vuonna 1990 sekä laskea milloin kulutus on ollut -80% sitä tasoa alhaisempaa?

Jatkuvaa omaan jalkaan ampumista kaikin eri keinoin ja tavoin.

-Tvälups-

Onneksi ne monikulttuurisuuden vaatimat maahanmuuttajat eivät aiheuta päästöjä...

Anonyymi kirjoitti...

Niistä rkp:n motiiveista palanen salattua Suomen historiaa:

http://finnsanity.blogspot.fi/2013/02/suomi-on-ruotsalainen.html

"Vuosina 1600-1700 noin 100 000 suomalaista miestä kaatui Ruotsin sodissa, maamme väkiluku oli noin 300 000."

1/3 siis

Verotuksesta yo blogista löytyy monta esimerkkiä ja niitä seuraamuksia mitä niistä aiheutui

2/3 varovaisen arvion mukaan


Kauniiksi lopuksi:

1622 käräjäoikeuden pöytäkirja
"Jokainen suomalainen, joka ei tahdo oppia ruotsia ja käydä kirkossa, on hän jokaisen ruotsalaisen edessä henkipatto"

1646 käräjäoikeuden kuulutus
"Jokainen suomalainen, joka ei tahdo oppia ruotsia, käydä kirkossa, käräjillä ja kokouksissa ja kaikin tavoin olla esivallalle kuuliainen ja tottelevainen pappisviranomaisille sekä hurskas ja lempeä ruotsalaisille, samaten kuin maan ja valtakunnan muut asukkaat, sen koti on poltettava, talonkirja tehtävä mitättömäksi ja on hän jokaisen ruotsalaisen edessä henkipatto."

-Tvälups-

Anonyymi kirjoitti...

"Mutta luulen, että RKP etsii jotain, mitä se ei itsekään tajua. Suomen ruotsinkielisessä väestössä on paljon järkeviä ja asiallisia ihmisiä. Ajaako RKP monikulttuuri-ideologiallaan heidänkään asiaansa? Kenen asiaa? Utopiaa? Miksi?"

-Ilmeisesti elitismi on rkp:n (tai ainakin sen johtajiston) kulttuurinen ellei geneettinen erityispiirre. Yhtenä syynä heidän politiikalleen lienee mm. halu haalia halpatyövoimaa ulkomailta komenneltavaksi, kun täällä ei enää ole kylliksi renkejä ja torppareita kyykytettäväksi omasta takaa.

Osasyy saattaa olla myös jopa tietoinen halukin luoda myös tänne Impiwaaraan etninen alaluokka, jonka avulla voi pelata myös syntyperäisten prolejen suhteen hajota-ja-hallitse-peliä (tätähän harrastettiin yleisesti 1900-luvun vaihteen molemmin puolin mm. USA:ssa, ja epäilen vahvasti, että Suomessa myös sekkoomuksella, tuolla plutokratian airueella on tämän kaltaisia ambitioita).

Sitten on tietysti tämä pyrkimys nostaa erilaisia vähemmistöjä jalustalle, ja siinä sivussa ajaa myös sellaista agendaa, jonka varjolla voidaan kohtapuolin kaikki rkp:n kohdistuva kritiikki julistaa kansanryhmää vastaan kiihottamiseksi tms.pre-holoiluksi. Eli tehdä de facto mahdottomaksi.

Ja osittain tavoitteena saattaa myös olla tarkoituksellisen konfrontaation ajaminen suomenkielisten suuntaan, jotta puolueen pelottelupropaganda mukamas jostakin ruotsinkielisten "upottamisesta suomenkieliseen mereen" uppoaisi paremmin perusäänestäjäkuntaan, ja saisi nämä edelleen äänestämään johtajistoaan, vaikka hieman nuristenkin (tätähän toki muutkin puolueet harjoittavat).

Rkp:n johtajistolle kun sen paikan turvaaminen auringossa on sikältekin erityisen tärkeää, että pääsevät edelleenkin lypsämään omaisuusmassojensa alla ähkiviä ruotsinkielisiä säätiöitä (follow the money!) Ja voihan osa olla sitten ihan vilpittömästikin näitä naiiveja, punavihertävän sävytteisiä puunhalaajia (Biaudet?), jotka tosiaankin uskovat johonkin kumbayaa-juttuihin (heitäkin tosin tuntuu nykyjään löytyvän lähes joka puolueesta, vihreät lienevät ykkösenä).

Syitä siis lienee monia, mutta näistäpä aloittaisin. Ja selvennyksenä, tällä listauksella EN tarkoita nyt hyökätä ketään tavallisia ruotsinkielisiä, heidään kieltään tai kulttuuriaan vastaan, vaan nimenomaisesti esittää epäilykseni ankdammenin korruptoituneen bättrefolkin mahdollisista/todennäköisistä motivaatioista nykyisen politiikkansa vaikuttimien suhteen. Vaikka illmanilaisessa maailmankuvassa tätäkään eroa tuskin edes tunnistetaan saati tunnustetaan.

Anonyymi kirjoitti...

Miten rauhanuoskontoa tunnustavat edistykselliset etniset ryhmät toimivat noiden feminiittojen hallitsemassa valtiossa? Luulisi että feminiitoille tulisi aikamoinen kognitiivinen dissonanssi siinä kun sallivat heille äärimmäisen taantumuksellisen, mieskeskeisen, sokean uskonnollisen fanaattisuuden.

Valkea kommentoi tuon tapaista ristiriitatilannetta kommentissaan tässä:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2015/03/suomi-nato-ja-venaja.html?showComment=1425577975766#c1526493097551245149

Miten Baltian maat ja Venäjä toimivat tässä tarinassa? Onko niihin perustettu vapaavyöhykkeitä joihin tsuhnat siirtyvät? Onko noihin muodostettu pakolaishallituksia, jotka sitten maksavat isäntämaille vuokraa, kun noissa ei voi sosiaalimamuilua harrastaa.

Minkälaisia havaintoja Baltian maiden ja Venäjän tiedusteluinstanssit ovat tehneet Suomesta? Luulisi että vanja nauraisi itsensä tärviölle. Tuollaisen maan saa vallattua ilmoituasiana, kun Tehtaankadun lähetystön sotilasdiplomaatit käyvät vaan sanomassa luostariin kohta tapahtuu jotain. Noita on näköjään neljä äijää:

http://www.rusembassy.fi/fin/venaejaen-suomen-sotilasasiamiehen-toimisto.html

Rähmiksen sikolätti on vapaavyöhyke jota kannattaa mainostaa.

Vapaavyöhykkeen saa helpoiten sillä että kieltäytyy olemasta tekemisessä virallista totuutta palvelevien medioiden kanssa. Yksinkertaisesti, ei seuraa medioita. Jos on mahdollista tehdä pimeitä töitä niin silloin ei osallistu systeemin kustantamiseen.

Jos haluaa tietoja niin luotettuja nettisivuja pitkin tai muita hyviksi havaistemia reittejä pitkin, kuten henkilökohtaisten tuttavuuksien kautta.

Vakoiluorganisaatiotkin toimivat yhteyshenkilöiden avulla kun lähettävät agentin tekemään jotain paikan päälle, tai jokin valmiiksi paikalla oleva paikallinen toimija lähettää ja vastaanottaa tietoja. Vai meinaako joku että esim. Mossad hankkisi tietoja tv:stä ta lehdistä...

Anonyymi kirjoitti...

Mielenkiintoinen vaihtoehtotulevaisuus, juttusi kuullosti vähän kuin wanhalta hyvältä Pahkasika-parodialta! Toki, tämä nykysuuntaus näyttäisi vievän kohti k.o. kehityskulkua, on tämä sen verran hullu maailma.

Jos tuollainen mielipuolinen ja kafkamainen yhteiskuntamalli toteutuisi, niin mieleeni tulee seuraavanlainen skenaario, tosin kärjistetty sellainen.

Eli, kaikki kynnelle kykenevät ammattimiehet muuttaisivat maasta pois, varsinkin he jotka ovat vastuussa esim. suorittavasta työstä. Kuten rekkakuskit (elintarvikkeet loppuisivat aikas nopeasti kaupoista), satamien ahtaajat (kukaan ei lastaisi/purkaisi rahtilaivoja) tai sähkömiehet (kukaan ei olisi huolehtimassa energiansaannin toimivuudesta). Puhumattakaan sitten poliiseista tai puolustusvoimien henkilökunnasta.

Silloin haluaisin olla kärpäsenä katossa, seuraamassa kuinka nämä feminiitat, heidän aatetoverinsa ja heidän "lemmikkinsä" (käytännössä mamut) pystyisivät pyörittämään yhteiskunnan perustoimintoja. Voisi tulla ikävä niitä "lihaa syöviä valkoisia heteromiehiä"!

Anglo-amerikkaisilla on osuva slangisanonta tuollaisista feministejä ja feminismiä myötäilevistä miehistä, "mangina" (yhdistelmä sanoista "man" ja "vagina").

Edellä joku jo mainitsikin siitä saarikokeilusta, jossa miehet ja naiset laitettiin asumaan eri saarille, ja kuinka siinä sitten kävikään. Kyseessä oli hollantilainen tosi tv-sarja (ihme!) "Expeditie Robinson". Tässä linkki teemaan http://www.returnofkings.com/27852/why-patriarchy-is-the-greatest-social-system-ever-created.

Kommenttiosiossa nimimerkki Dr Caveman on linkittänyt Youtube-pätkän k.o. ohjelmasta. Mielenkiintoista katseltavaa, kuten tuo y.m. aihe ja kommentit.


Heh, toi "midsommarfitta" oli meikäläiselle uusi käsite, sanat sinänsä eivät. Piti oikein googlettaa ja katsoo mitä toi termi tarkoittaa. Se mitä pakkoruotsin kielen taidollani ymmärisin, niin huhhuh.

Taitaa feministeillä olla liian(kin) hyvät oltavat täällä lännessä, ja liian vähän tekemistä jotta pitää tuollaisia asioita keksiä.


- Soomepois Eestist -

Becker kirjoitti...

Tuolla aiemmin mainitsin Ruotsin uuden poliisipäällikön Dan Eliassonin inhosta Sverigedemokraattien Åkessonia kohtaan.
Poliisipäällikön uraa kun tutkii, niin hän on ollut Maahanmuuttoviraston päällikkönä vuosina 2007 - 2011 ja vuodesta 2011 vuoteen 2014 Työttömyys kassan pääjohtajana. Nämä kaksi virkaa jo kertovat kaiken. Äojällä on toki juristin koulutus, mutta poliisin ammatista hän on aika pihalla. mutta sehän ei naapurimaassa tahtia haittaa.

Heikki kirjoitti...

Venäjällä vanhauskoiset ovat jo tämän jutun mukaan muodostaneet vapaavyöhykkeitä. Kun tsetseenit menivät häiriköimään, niin vapaavyöhykkeen miehet panivat heidät kuriin. Amerikassa tällaisia vapaavyöhykkeitä ovat rakentaneet amissit ja hutteriitit. Olisikohan meidän lestadiolaisissa tulevaisuus?
Tsetseenit vapaavyöhykkeellä

Oinomaos kirjoitti...

Kiitos Ykälle hyvästä kirjoituksesta.

Feminismi on minulle ollut pahimman luokan ruma sana jo siitä asti, kun pakon sanelemana jouduin tutustumaan Sari Näreen aivopieruihin joskus 1980-luvulla.

Sanattomaksi en kuitenkaan femakkojen kanssa keskustellessani kertaakaan ole jäänyt. Jotenkin kummasti noilla yhteiskunnan vihollisilla rupeaa naama punehtumaan ja alaleuka aina väpättämään, mutta se on heidän ongelmansa.

Suomalainen yhteiskunta tarvitsee uudistuksia, mutta niitä tekemään ei saa päästää virheitä eikä femakkoja. Muuten meille käy huonosti.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Veskulle, Taisteluvälineupseerille, Anolle, Vieraalle, Soomepoisille Eestist, Beckerille, Heikille ja Oinomaokselle & kiitos kommenteistanne.

Vesku: Tokihan minulla on aikakone käytössäni. Sen nimi on Rähmis. Ei muuta kuin tarvitsee katsoa Ruotsin tilannetta nyt. Ja täytyy sanoa, että ihmettelen kyllä suunnattomasti tuon Erkki Tuomiojan suosiota. Millähän ihmeen perusteella hän olisi sen saanut.

Taisteluvälineupseeri:

Viesti 1: Omaan jalkaan ampumista tosiaan. Sinänsä Suomi voisi rauhassa todeta muulle maailmalle, että sitten kun olette lähelläkään suomalaista ympäristönsuojelutasoa, niin palataan sen jälkeen asiaan meidän puoleltamme. Suomalainen ympäristöhulluushan pohjautuu kaupunkivihreään mustatuntuu-logiikkaan ja sillä hyvin ansiokkaasti tapetaan omaa teollisuuttamme ja tehdään ihmisten elämästä muutenkin hankalampaa. Tietysti se haja-asutusalueitten paskalaki kyllä tuli taas kepun myllystä.

Viesti 2: Karuja lukuja ja lauseita. Suomen virallinen historiahan on kirjoitettu kovin ruotsalaispainotteisesti, ja ehkä pientä tarkennusta tarvittaisiin. Lieköhän muuten koulujen historian kartastoissa vielä käytössä se keksitty termi ”Ruotsi-Suomi”. Eihän sellaista valtiota koskaan ollutkaan kuin suomalaisten mielikuvituksessa.

Ano: Näkökulmasi pitävät varmaan pitkälle paikkansa. Ihan tavallista ruotsinkielistä suomalaistahan tuo touhu ei hyödytä mitenkään, mutta itsehän menee RKP:tä äänestämään. Onhan heillä siihen oikeus.

Vieras: Kirjoitushan pohjaa Ruotsin tilanteeseen ja siellähän rauhanuskonnon kanssa ei ole ongelmaa, kun ongelman olemassaolo yksinkertaisesti kielletään ja keskitytään syyllistämään kantaväestöä asiasta jos toisestakin.

Venäjälle täältä tuskin kukaan siirtyisi, erästä dosenttia lukuun ottamatta. Viroon varmaankin kyllä, mutta eihän siellä mitään suomalaisten vapaavyöhykkeitä tarvittaisi, vaan suomalaiset osaisivat elää siellä ihmisiksi. Siellähän suomalainen olisi kuitenkin se maahanmuuttaja.

Sotilaallisessa puolessa voi edelleenkin viitata Ruotsiin ja feminiitta-Suomen valloittaminen olisi semmoinen reippaamman puoleinen päivälenkki. Tiedustelupalvelut muuten käsittääkseni kyllä hakevat tietoja myös avoimista lähteistä. Ymmärtääkseni Ruotsissakin on aikanaan ollut lentäjienkin osoitteet ja puhelinnumerot puhelinluettelossa, joten ei muuta kuin kynä käteen ja kopsaamaan.

Soomepois Eestist: Joo, kyllähän feministivalta tarvitsee toteutuakseen myös kuhnureita, sillä varsinainen työnteko ei sanelufeministeiltä oikein onnistu. Juhannusvittu on ihan oikeaa ruotsalaista uudempaa kansanperinnettä. Kirjoitin siitä itsekin viime kesänä:

http://yrjoperskeles.blogspot.fi/2014/06/ruotsalaista-juhannusrompsaa.html

Becker: Niinpä vaan on sama tilanne Suomessakin. Poliisin ylijohtaja Mikko Paatero ei ole poliisi, vaan oik. Kand.

Heikki: Kiitos linkistä. Täytyy sanoa, että tuo kirjoitus kyllä lämmitti mieltä. Lestadiolaisethan sinänsä muuten elävät pääosin ihan ihmisiksi, eivät räjäyttele paikkoja eivätkä leikkele ihmisten päitä irti.

Oinomaos: Kiitokset. Oikeassa olet. Toteaisin asian sivusta myös, että ympäristöasiat ovat sen verran tärkeitä, että niitä ei missään nimessä saa jättää ainoastaan vihreitten huseerattavaksi.

Anonyymi kirjoitti...

Huomasitko sähköpostin?

Ykän blogi ei ole kieliblogi mutta huomasiko Ykä että kansalaisaloitteesta saada ruotsi vapaaehtoiseksi oli äänestys eduskunnassa? Pakkoruotsi säilyi äänin jaa 134, ei 48, yksi tyhjä ja poissa 16.

Arvasin ettei se aloite mennyt nyky-eduskunnassa läpi. Pikemminkin se oli testi jolla havaittiin kuinka moni uskaltaa vastustaa pakkoruotsia tosipaikassa, eli äänestystilanteissa.

https://www.suomenuutiset.fi/ps-enemmisto-janisti-pakkoruotsiaanestyksessa/

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Vieras. Joo, huomasin, kiitos. Samoin huomasin tämän äänestyksen. Eihän se suuri yllätys ole. Jos vastustaa pakkoruotsia, on välittömästi Voiman Pimeän Puolen edustaja. Ruotsin kielelle voi olla käyttöä etelä- ja länsirannikollamme, tosin siellä kyllä ruotsinkieliset suomalaiset osaavat suomea, mikä tietysti loogisinta onkin. Muualla se väkisin opittu ruotsi häipyy käytön puutteessa muutamassa vuodessa pois.

Anonyymi kirjoitti...

Multianoilen ilman nimimerkkiä. Varmaan tunnistatkin.

1) Pitäisiköhän femikraattista gravitaatiota kutsua femitaatioksi?

2) "Määrittelimme painovoiman merkitystä kyselytutkimuksella, jossa selvitimme haastateltavien henkilökohtaisia kokemuksia painovoimasta. Esitimme heille kysymyksen 'Miten sä niinku koet painovoiman, siis niinku millaisia tunteita tää painovoima sussa herättää?' Kyselyn tuloksena voimme todeta painovoiman olevan ahdistava, onnettomuuksia aiheuttava, sovinistinen ja heteronormatiivista hegemoniaa pönkittävä emmekä voi suositella sen jatkuvaa ylläpitämistä yhteiskunnassamme."

3) Ei FSB mädätä länttä islamisoituvaksi. Se etenee kuitenkin vanhan KGB-kaavan mukaan.
- Ensin pari vuosikymmentä - tai niin pitkään kuin tarttee - demoralisoimista mielipidevaikuttajien kautta. Näistä tärkeimmät ovat tieteiden, politiikan, median, järjestöjen, kulttuurin, taiteen, kirkon ja didaktiikan parissa. Muutkin kelpaavat ja ovat käytössä.
- Mielipidevaikuttaminen etenee näin: FSB --> sen värväämät --> värvättyjen apuna tai välikappaleina olevat tahot, mukaan lukien ns. hyväuskoiset hölmöt --> näiden seuraajat.
- Toisena vaiheena destabiloiminen eli yhteiskunnan raju horjuttaminen.
- Kolmantena vaiheena yhteiskunnan kriisiyttäminen.
- Neljäntenä vaiheena ikuinen "normalisoiminen" jossa toimimattomuudesta, alistumisesta, hyväksikäytetyksi tulemisesta, uhkasta yms. tulee normi.

FSB toimi noin Tsetseniassa, Georgiassa (Abhasia, Etelä-Ossetia), Moldovassa, Ukrainassa, kykyjensä mukaan Baltiassa, Kreikassa, Unkarissa… Eri paikoissa prosessi on eri vaiheissa. Suomeen on jo testattu useita destabilisoinnin ja kriisiyttämisen osa-alueita (puutullit, rajavaikeudet, Desantti-Dosentti, Aleksanteri-instituutin jotkut tutkijat ja lähes koko organisaatio, lapsiasiakitinät, integraatiouhkailut, ilmatilaloukkaukset, Ahtisaaren sivuuttaminen Halosen avulla, kulttuurimarxilaisuuden pakkosyöttö, kirkon organisaation soluttaminen täysketkuilla…) Niillä on lähinnä testattu että onko Suomi jo horjutuskypsä. Kun noilla toimilla on ollut Suomeen aika pieni vaikutus, niin horjuttamista ei ole lähdetty saattamaan loppuun.

4) Naamakirja ja muu some sisältää valtavan määrän vapaavyöhykkeitä. Monet työpaikat, kaveripiirit, harrastuskuviot, asuinseudut sisältävät sen, että vapaavyöhyke ja pravdakratia ovat lomittuneet. Näillä käy usein niin että pravdakratian voima alkaa heiketä.

5) Millä vuosisadalla Ruotsi otti Suomen alueen hallintaansa ja millainen heimo/hallinto/mikälie -kulttuuri täällä oli sitä ennen? Suomalainen kansa ulottui Ruotsin pohjoisista osista Nevanlinnan ohi Baltialaisiin kansoihin asti. Karjalainen väestö ulottui pitkälle itään. Suomen kielen vaikutus näkyy yhä venäläisten jokien ja muiden vesistöjen nimissä tosi kauas itään.

Suomi taisi olla "maa ilman valtiota, kansa vailla kansallisuutta" siihen aikaan. Ymmärtääkseni Suomen alue oli kai välillä aika vauraskin. Mikä ja millainen silloinen Suomi oikein oli?

6) Tvälups:

Pari vuosisataa. Väkiluku 300 000. Neljä sukupolvea per vuosisata. 100 000 kaatunutta kahdeksan sukupolven aikana. 12 500 kaatunutta per sukupolvi. 4.2% sukupolvesta ja 8.3% miehistä kaatuneina per sukupolvi. Paljon toki, mutta ei kolmasosaa.

7) Vieras: Miten rauhanuskontoa tunnustavat toimivat femikratiassa? Ottavat vallan väkisin, alistavat feniitat orjiksi, tappavat miehet. ISIS näyttää mallia miten siinä kävisi.

8) Pohjoismaista miespuolista feminiitta-fania voisi kai kutsua feminaatiksi.

Vittuuntunut NettoVeronmaksaja kirjoitti...

Päivän Pravdassa oli ilmoitus jossa haettiin Birgitalle työtovereita Yhdenvertaisvaltuutetuntoimistoon:
- 1 erityisaasintuntija, syrjintään puuttumisen tiiminvetäjäksi
- 3 ylitarkastajaa, syrjintään puuttuvia.

Eläköön! Näillä Suomi nousee suosta.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos Ykä vastauksestasi! En olekaan päässyt blogisi lukemisessa vielä tuohon vaiheeseen, mutta toi juttu kyllä veti meikäläisen suupielet hymyyn. Onneksi olin jo kahvini juonut kun tuota luin, muuten olisi näppis kärsinyt kosteusvaurioita :-).

Eli eestiksi toi olisi sitten joko "jaanituss" tai "jaanitupp". Heh, täällä lahden eteläpuolella on myös juhannuskokko-perinne, jota joku näppärä feministi voisi myös pitää ns. fallossymboolina. Varsinkin kun se kokko sojottaa yläilmoihin.

Ehkä joku vieraileva ruotsalais-femmari vetää sitten tuosta herneet nenäänsä, ja vaatii kokon feminimpisempää kokoamistyyliä, jotta siitä pitäisi tehdä vähän niinkuin römpsänmuotoinen risukasa?

Ei tässä voi kuin pudistella päätänsä epäuskossa, että mitä kaikkea nuo feministit vielä keksivätkään. Tarttis varmaan ottaa pieni tujaus vodkaa tuon ruotsalaisen älynväläyksen kunniaksi.- Soomepois Eestist -


P.S. heh, tuota "pitäkää tunkkinne" sanontaa onkin sitten mielenkiintoista koittaa selittää virolaisille, ja mikä on sen etymologia

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle, Vittuuntuneelle NettoVeronmaksajalle ja Soomipoisille Eestist & kiitos kommenteistanne.

Ano:

1. Miksipä ei? Kuvaava se ainakin on.

2. Ratkaisuksi voitaisiin varmaankin kehittää pakkolääkitys, jolla miesten lihasvoimaa pudotetaan naisten keskimääräiselle tasolle. Painovoima vaikuttaa ainakin samalla tavalla.

3. Oli kuinka oli, niin Venäjällä tuo tiedustelu- ja disinformaatiopuoli on aina hallittu.

4. Hyvin mahdollista. Ja sekös niin viranomais- kuin poliittista koneistoa vituttaa, koska se ei pääse valvomaan näitä vapaavyöhykkeitä.

5. Tuon ajan suomalaiseen historiaan tutustuisin minäkin mielelläni, mutta taitaa olla niin, ettei sitä löydy mistään.

8. Ihan hyvä termi tuokin.


Vittuuntunut NettoVeronmaksaja: Epäilemättä nämä akateemiset ammattilaiset löytävät suloisesta Suomestamme aina vain uusia syrjinnän muotoja. Ja jos eivät löydä, niin keksivät.

Soomepois Eestist: Minähän kirjoitan usein kieli poskessa, mutta nämä feministit heittävät sketsinsä ihan tosissaan. Oletan, että siellä Suomenlahden eteläpuolella ollaan asian suhteen hieman järkevämpiä. Toi tunkkilausahdus on erittäin toimiva, mutta on totta, että tiettyjä sanontoja on vaikeaa kääntää muille kielille. Muistan aikanaan Benny Hill-shown, jonka ideoista puolet meni hukkaan, jos ei osannut englantia.

Anonyymi kirjoitti...

Mihin ketjuun tämä kuuluisi, mutta ekan perjantaina huomasin Alkossa itävaltalaista olutta myynnissä. En ole ikinä ennen juonut itävaltalaista olutta. Otin kaksi pulloa kokeiluun.

http://www.alko.fi/tuotteet/754726/?fromsearch=true

Huomasin että oli suht hyvää mutta täytyy juoda kylmänä että maku säilyy. Pitää juoda sen verran nopeasti ettei ehdi lämmetä. Niinkuin on vaaleiden oluiden kanssa muutenkin.

Anonyymi kirjoitti...

Tervehdys Ykä jälleen!

Tuli mieleen tuosta bloggauksestasi sellainen mielenkiintoinen kuriositeetti, jotta olet sijoittanut tuon maanmainion feminiitta-luostarin Mäntyharjulle.

Tästä tulee sitten mieleen se Lothar taiteilijanimellä esiintyvä kotimainen aikuisviihde-esiintyjä, joka on myös jossain TV-ohjelmassa esitellyt "ammattiansa". Jossa näytettiin sitten toimintaa hänen kesämökillänsä, kun hän teki kuvaussessioita nuorehkojen neitojen kanssa.

Netistä löytyy, jos vain viitsii läpällä etsiä hänen tuotoksiansa. En ota kantaa näiden filminpätkien laadusta tai viihdyttävyydestä.

Mutta tuli mieleen sellainen skenaario, jotta hän olisi mitä maanmainioin talonmies k.o. instituutioon.

Eipä tarvitsisi arvon feminiitta luostarineitojen kärsiä puutteesta kun tämä erotiikka-alan moniosaaja pääsisi ns. syömään kuormasta!

Koska lienee lähes varmaa, että tuollaiset feminiitat tarvitsisivat hieman paineenpoistoa alfa-uroolta (jos Lotharia haluaa sellaisena pitää), vaikka kertomuksessasi siellä luostarissa vallitseekin selibaatti. Kielletty hedelmä näes.

Jotenkin pikkuilkeästi tulee mieleen, jotta tuo kaveri pystyisi ns. takomaan naisten päähän järkeä, kun arvon feminiitat saisivat kunnon "kyydit". Se joskus selkeyttää ajatuksenjuoksua, jäisivät noi pahimmat ylilyönnit pois.Becker, kirjoitit näin ja olen kanssasi täysin samaa mieltä.

"Ei siihen itseasiassa enempää tarvitakkaan, sillä kuka piru Ruotsin haluaisi miehittää. Kuka haluaisi riesakseen 2oo ns. ulkopuolis asuinaluetta, yli 50 no go asuinaluetta, kymmeniä rikollisjoukkueita, kymmeniä tuhansia seksuaalisesti poikkeavia, kymmeniätuhansia työttömiä muslimeita ja päälle päätteeksi naivia kansaa joka on saanut HBTQ-koulutuksen."


Mutta, mietitäänpäs sellaista hypoteettista skenaariota, jotta veli-venäläinen valloittaisi Ruotsin. Heillä olisi nimittäin ratkaisu noihin no-go alueisiin, Ruotsin muslimeihin ja muihin ongelmallisiin ihmisryhmiin. Tosin se olisi kyyninen ja ihmisoikeussopimuksien vastainen ratkaisu, mutta kuitenkin.

He nimittäin lastaisivat laivan e.m. tyypeillä ja kärräisivät heidät Siperiaan á la Stalin. Edullisemmaksi ratkaisuksi tosin tulisi sorakuoppien kaivaminen.

Eipä olisi muuten ensimmäinen kerta itänaapurin historiassa, kun ihmisoikeussopimuksilla saa pyyhkiä takapuolensa.


Ja vähän tuota samaa toimintaa se ISIS-järjestö "harrastaa" tuolla Irakin ja Syyrian suunnalla.- Soomepois Eestist -

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Vieraalle ja Soomepoisille Eestist & kiitos kommenteistanne.

Vieras: Nyt täytyy sanoa, että enpä muista koskaan maistaneeni itävaltalaista olutta. Pitää panna tuo merkki mieleen.

Soomepois Eestist: Mitenkä muuten, kun siellä Suomenlahden eteläpuolella vaikutat, niin olettaisin, että sinulla on ollut myös paikallisten kanssa juttua Suomen (niin kuin ehkä Ruotsinkin) mokutushysteriasta. Viro on huomattavasti järkevämpi tämän asian kanssa. Mitä ne siellä tuumailevat tästä Suomen tilanteesta?

Anonyymi kirjoitti...

Hitto,niinhän se toki on,että mitä Ruotti eellä,sitä Suomi perässä-niin hyvässä,kuin pahassa ja viimeaikoina lähinnä pahassa!
Kuin sitten pottuiluna aikasempaan kommenttiini,jossa
näitä kuhnurien kuninkaita veikkailin,niin eikös kaksi näistä idiooteista(Rinne ja Arhinmäki) Iltalehdessä kehunutkin olevansa feministejä!Naistenpäivän kunniaksi puoluejohtajat saivat kertoa ovatko feministejä,sovinisteja vai tasa-arvon kannattajia.
Vain Soini,Sipilä ja,yllättäen ehkä,Haglund olivat tasa-arvon kannattajia,muut feministejä.Vihervassarit nyt eivät yllättäneet,mutta
että Stubbkin!!!Siis eikö kokoomuksen urpoilulle tosiaan tule loppua?Mitä nämä viimeset kypäräpappikokoomuslaiset miettii?Luulisi jo lähtevän puolueesta kauas,mutta taitavat vaan alistua.Olis Kari Suomalaisella materiaalia nykymenossa mojoviin pilakuviin!
t:Vesku

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Vesku. Meidän huushollissa ei vietetä naistenpäivää. Me ollaan keskenämme tasa-arvoisia jokainen päivä. Ja me vielä ymmärretään sukupuolten väliset erot. Minulla on upea vaimo.

Anonyymi kirjoitti...

Terve Ykä!

Se mitä olen virolaisten kanssa tästä maahanmuuttoteemasta keskustellut, niin kyllähän he sitä ihmettelevät. Virolla valtiona ei ole kauheasti varaa samanlaiseen hyväntekeväisyyteen kuin esim. Pohjoismailla, "kiitokset" siitä kuuluu Neuvostoliitolle. 50 vuotta suuren ja mahtavan vallan alla ei ollut heille mitään herkkua.

Heistä tuntuu oudolta, että valtio kustantaa pakolaisten/mamujen asunnot, ruoat jne sekä allokoi varoja heidän kotouttamiseensa. Ja nämä vastikkeetta.

Mielenkiinnosta googlasin että paljonko Viro maksaa kehitysapua, ja ainakin Guardianin mukaan se oli BKT:sta 0,10 %:n luokkaa.

http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/apr/06/aid-oecd-given

Ja nämä tiedot ovat vuosilta 2009 ja 2010. Samasta taulukosta näkee myös paljonko esim. Pohjoismaat laittoivat kehitysapuun. Tottakai enemmän, koska ovat vauraampia maita, eivätkä ole kärsineet kommunismin/sosialismin "ihanuuksista".

Ei Virolla valtiolla ole varaa maksaa edes omille kansalaisillensa sellaisia sosiaalisia etuja kuin esim. Pohjoismaissa. Vaikka noiden tukien suuruuden suhteuttaisi Viron tai Ruotsin palkkatasojen välillä.

Tuet ovat täällä minimaaliset, varjopuolena syrjäytyneet ovatkin sitten todella syrjäytyneitä ja elävät alkeellisissa olosuhteissa.

Jota satunnainen turisti ei ainakaan Tallinnassa huomaa, pitää mennä ns. maakuntiin, jossa tilanne vähäosaisilla ei todellakaan ole mikään kadehdittava.

Tuli mieleen näyttää blogiasi jollekin paikalliselle ja tehdä vähän käännöstyötä samalla kun lukaisemme juttujasi, jotta näkisivät mikä täällä on meininki. Toki, he jotka käyvät Suomessa töissä, varsinkin Helsingin alueella, näkevät omin silmin mitä täällä tapahtuu.

Puhumattkaan heistä, jotka ovat käyneet Ruotsissa tai Norjassa töissä.

Heillä on kokemusta suodattaa valtion virallinen totuus/politiikka reaalimaailmasta, itänaapurin peruja sekin.

Tuo "midsommarfitta"-juttu pitää vielä kertoo muutamille kaveille, voi olla suurta hupia illanvietossa :-).


- Soomepoiss Eestist -


P.S. ihan mutu-tuntumalla heitän, että tilanne lienee lähes sama kaikissa entisissä itäblokin maissa.
Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Soomepoisille Eestist ja kiitos vastauksestasi. Jotain tuollaista ajattelinkin, ja minulla on käsitys, että virolaiset ovat suht järkevää ja asiallista porukkaa. Virolaista systeemiä voi tietysti pitää julmana, jos sitä katsoo pohjoismaisesta sosialidemokraattisesta näkökulmasta, mutta pohjoismaissa ei maita hässittykään vituralleen neuvostotyyppisellä talousjärjestelmällä ja väestörakenteen pakkovenäläistämisellä.

Kerro virolaisille kavereillesi lämpimimmät terveiset. Minulla on ollut lukkarinrakkautta siihen suuntaan jo kauan. 1980-luvullakin sai Viron tilanteesta tietoja kirjoista, ja silloin pelkäsin tosissani, että Viron kansa venäläistyy ja katoaa. Onneksi toisin kävi.

Minua myös hävettää tietynlainen suomalainen isoveliasenne Viron suuntaan. Muistan joskus 1990-luvulla jonkun suomalaisen poliitikon (en nyt muista nimeä) sanoneen, että meillä suomalaisilla olisi paljon opetettavaa virolaisille toiminnasta venäläisten kanssa, koska meillä on ollut kymmeniä vuosia kokemuksia venäläisistä. Niin virolaisillahan ei ollut, ei?

Mikäli haluatte kääntää blogikirjoituksiani viroksi, niin blogini on käytettävissä. Jos kirjoituksiani julkaistaan siellä päin jossain blogissa tai vastaavassa, niin viitsitkö laittaa linkin.