torstai 26. marraskuuta 2015

KOLMAS MUISTIO

Helsinki, nykypäivä

Suojelupoliisin tiloissa olevaan työhuoneeseen oli kokoontunut kuusi miestä. Heidän kokoontumisessaan ei ollut virallisesti sinänsä mitään dramaattista, sillä he olivat vain saattaneet loppuun heille määrätyn työtehtävän ja kävivät keskenään siihen liittyvää palaveria. Miehet olivat kokeneita turvallisuus- ja tiedustelualan ammattilaisia, suojelupoliisin hierarkiassa niitä miehiä jotka eivät koskaan nousisi johtotehtäviin, mutta he olivat myös juuri niitä miehiä, joita ilman suojelupoliisi ei koskaan pystyisi suoriutumaan tehtävästään. He olivat niitä varsinaisia työntekijöitä, joiden työn tuloksen poliittisesti valittu johto aikanaan kertoisi maailmalle, tai tarpeen tullen jättäisi kertomatta.

Heidän tehtävänsä oli ollut tehdä tuorein Suomea koskeva uhkakartoitus. Tehtävän asettelu oli ollut miehille mielenkiintoinen mutta myös vaikea, sillä siinä miehet joutuivat kamppailemaan keskenään kahden erillisen asian kanssa. Ensimmäinen oli heidän perustyömoraalinsa. He olivat alansa ammattilaisia jotka eivät toimineet pelkästään rahan tai aseman vuoksi, vaan aidosta halusta ylläpitää suomalaisten turvallisuutta ja siksi he halusivat työssään etsiä, kartoittaa ja tunnistaa Suomea, suomalaista järjestelmää ja yhteiskuntarauhaa uhkaavia tekijöitä ja pyrkiä mahdollisimman pitkälle ennaltaehkäisemään niitä sekä tarvittaessa toimimaan niitä vastaan yhdessä muitten viranomaisten kanssa.

He olivat älykkäitä miehiä ja sen vuoksi ymmärsivät sen tosiasian, että heidän työtään – vaikka supo ei vielä virallisesti varsinainen poliittinen poliisi ollutkaan – rajoittivat niin sanotut poliittiset realiteetit joiden mukaan heidänkin piti toimia, ainakin julkisesti ja sitä myötä myös osittain valehdella Suomea kohtaan kohdistuvista uhkatekijöistä ja ihmisistä, jotka saivat ne aikaiseksi. Heille annetussa tehtävänannossa oltiin tehty aivan selväksi, että julkisuuteen annettava uhka-arvio ei saanut olla kaiken kattava, sillä uhkaa – edes toteennäytettyä sellaista – ei tietyillä poliittisilla tahoilla mielletty ollenkaan uhkaksi ja sen vuoksi tiettyjä ulkomaalaisryhmiä tuli kohdella arviossa ns. poliittisesti korrektisti.

Miehet olivat tuumineet keskenään, että tehtävänanto sinänsä vesittää tehtävän kunnollisen suorittamisen, mutta päättivät tehdä sen kuitenkin parhaansa mukaan. Sillä olivathan he kulissien takana toimivia kasvottomia miehiä, ja heillä oli omat menetelmänsä. Päätettiin tehdä selvitys, ensimmäinen muistio, joka luovutettaisiin poliittisille päättäjille, julkaistaisiin mediassa ja joka olisi sopivan ympäripyöreä, sisältäen jonkun verran totuutta ja jotain sitä, mitä esimerkiksi virkakoneistolle niin tärkeä media haluaisi kuulla. Ja sitten päätettiin tehdä toinen, vielä siinä vaiheessa piilossa pidettävä selvitys. Toinen muistio.

Ympäripyöreässä selvityksessään, ensimmäisessä muistiossaan miehet totesivat, tai suojelupoliisin päällikköhän sen julkisuudessa totesi, että islamilaisen terrorismin uhka on yleensä ottaen kasvanut ja turvapaikanhakijoissa voi olla ihmisiä, joilla on yhteyksiä terroristijärjestöihin, mutta varsinaisen terrori-iskun uhka on matala. Olihan selvityksessä poliittisten realiteettien painostuksesta ymmärretty mainita myös, että maahanmuuttoa vastustavien viharikosten uhka on kasvanut, mikä olikin sitten mediaa eniten kiinnostanut pätkä tässä selonteossa. Antoihan se mahdollisuudet loputtomaan äärioikeistolaisella väkivallalla spekulointiin ja näitä kannunvalajiahan toki riitti, vaikka miehet tiesivät, että joku lakana päällä kuvattu heppu ei ole turvallisuusuhka ja poliisien resurssien tuhlaaminen hepun etsimiseen oli lähinnä huono vitsi, kun oikeitakin vaaratekijöitä oli. Kyse oli ennemminkin vihervasemmistolaisen median ikuisesta toiveesta lopultakin löytää jotain sellaista, mistä he olivat jo aikaa sitten varoittaneet, tajuamatta, että se oli olemassa vain heidän omissa ideologisen innon sekoittamissa päissään. Häpeällistä vain, että poliisi joutui menemään tuohon sirkukseen mukaan ja esittämään, että se oli siinä tosissaan.

Jätettyään vesitetyn turvallisuusselvityksen, tai ensimmäisen muistion, niin kuin miehet keskenään totesivat, poliittisesti valittujen johtajien julkaistavaksi he olivat keskittyneet itse asiaan ja ryhtyneet tekemään toista muistiota, keskittyen todellisiin uhkakuviin, unohtaen nykyisin niin tärkeät poliittiset realiteetit ja keskittyen yksinomaan kansalaisten turvallisuuteen ja yhteiskuntarauhan ylläpitämiseen. Etsien ja kartoittaen tekijöitä, jotka uhkasivat niitä. Venäjän he jättivät tästä muistiosta pois, sillä tiesivät sen olevan uhka joka tapauksessa ja ymmärsivät että sen, mitä Pääesikunnan tiedusteluosasto ei asian tiimoilta löytäisi, sitä ei tarvitsisi löytääkään. He itse keskittyivät haittamaahanmuuton aiheuttamaan uhkaan.

He keskittyivät kartoittamaan ennustetun väkivallan sijasta jo tapahtunutta väkivaltaa ja totesivat yksimielisesti, että viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana ulkomailta tuotu, ja kantasuomalaisiin kohdistuva väkivalta on huomattavasti lisääntynyt. He totesivat myös, että tosiasiassa se on tuolla ajanjaksolla vasta alkanut, sillä 1980-luvulla sellaista ei ollut. Miehet panivat merkille, että tuo kyseinen väkivalta keskittyi nimenomaan tietyistä Afrikan ja Lähi-idän maista tulleitten kansojen edustajiin. He totesivat myös, että vaikka väkivallan olemassaolo tiedettiin ja tunnustettiin, niin siihen ei reagoitu, vaan päinvastoin yritettiin selittää olemattomaksi vedoten milloin ikään liittyviin tilastoihin, milloin suomalaiseen rasismiin ja milloin mihinkin.

Miehet huomasivat olevansa taas kertaalleen tekemisissä ”poliittisten realiteettien” ja erittäin arkaluontoisten asioitten kanssa, sillä he olivat oikein hyvin perillä siitä, että näitten samojen kansojen edustajat oli Suomessa nostettu jalustalle niin poliittisen kuin virkakoneiston sekä median taholta, eli nyt heillä oli tutkintansa alla eräänlaiset untouchables, joita vastaan ei saisi esittää syytöksiä, vaikka kiistatonta näyttöä siihen olisikin. Mutta he päättivät toimia niin kuin ammattimaisen turvallisuuskoneiston edustajien kuuluu toimiakin, eli totesivat, että väkivalta on väkivaltaa, tapettu ihminen on tapettu ihminen, hakattu ja raiskattu ihminen on hakattu ja raiskattu ihminen ja ryöstetty ihminen on ryöstetty ihminen vaikka kaikkien näitten väkivallan tekojen syitä yritettäisiinkin selittää poliittisista ja sinisilmäisen sokeista humanistisista syistä siten, että uhri tavallaan teloi itse itsensä koska uhrin edustama yhteiskunta rakenteellisen rasisminsa myötä muutti uhrin syylliseksi ja väkivallanteontekijän uhriksi.

Ammattilaisina heidän oli pakko päätyä johtopäätökseen, että viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana maassa oli pelottavissa määrin lisääntynyt ilmiö, jota voisi kutsua termillä järjestäytymätön terrorismi. Se, että se ei ole järjestäytynyttä vaan tietyllä tavalla randomia, ei poista millään muotoa sen tavallisille kansalaisille aiheuttamaa uhkaa. Mikäli kyseessä olisi kantasuomalaisten kantasuomalaisia kohtaan tekemät väkivallanteot, kyseessä olisi yksinkertaisesti vain ilmiö, jonka kanssa tulee elää ja joka kuuluisi suojelupoliisin sijasta järjestyspoliisille, mutta heillä ei ollut tässä tapauksessa muuta vaihtoehtoa kuin todeta, että kyseinen järjestäytymätön terrorismi on tuotu Suomeen ulkoapäin, siinä ei näytä olevan minkäänlaisia laantumisen merkkejä ja maahantulijoitten määrän moninkertaistuessa myös väkivallan määrä moninkertaistuu.

Joten kyseinen järjestäytymätön terrorismi muodostaa suomalaisten turvallisuudelle jatkuvasti kasvavan uhan. Kaava on selkeä, ja niin sanottu kotouttaminen ja ”monikulttuurinen valistus” eivät ole muuttaneet tilannetta millään muotoa paremmaksi. Itse asiassa miehet totesivat, että ns. monikulttuurinen valistus ei ollut edes tarkoitettu parantamaan tilannetta, vaan se oli suunnattu kantasuomalaisille, että he yksinkertaisesti alistuisivat tilanteeseen ja näkisivät sen – kaikesta todistetusta haitasta huolimatta – positiivisena. Mutta ennen kaikkea propaganda ei muuttanut sitä tosiasiaa, että suomalaisiin kohdistuu väkivaltainen hyökkäys. Ei ehkä organisoitu, mutta laaja ja todellinen.

Jo tämän kohdan perusteella heidän olisi pakko toisessa muistiossaan suositella tämän tyyppisen haitallisen ja kiistattoman turvallisuusuhan aiheuttavan maahanmuuton välitöntä lopettamista ja muuttovirran kääntämistä kaikin tarvittavin pakkokeinoin toisinpäin täysin riippumatta siitä, onko näitten kyseisten maitten kansalaisilla turvapaikkaoikeus tai ei ja sallivatko niin olemassaolevat kuin humanistien omissa päissään kuvittelemat kansainväliset sopimukset niin tehtäväksi. Kansallinen ja ennen kaikkea kansalaisten turvallisuus menisi yli tuon kaiken.

Tässä toisessa muistiossaan he tarkastelivat myös kansantalouteen liittyviä turvallisuuskysymyksiä ja niitten rinnakkaisvaikutuksia kansalliseen turvallisuuteen ja yhteiskuntarauhan säilymiseen. He olivat hyvin tietoisia siitä suomalaisesta perustilanteesta, että maassamme asuu yksi maailman rauhallisimmista ja sekä laille että esivallalle kuuliainen kansa.

Mutta tilanne voisi muuttua. Sillä suomalaisiin kohdistetun väkivallan lisäksi taloudelliset seikat aiheuttaisivat huomattavaa yhteiskunnallisen luottamuksen rapautumista. Niin kutsuttu ”positiivinen erityiskohtelu” niin julkisen sektorin työpaikkojen hakemisessa kuin asuntojonoissa oli kiristänyt erityisesti kaupunkiväestön pinnaa jo vuosia, samoin kuin se, että asiaa oltiin myyty, tai oikeastaan pakotettu ihmisiä omaksumaan se ajatus, että tämän kaltainen toiminta on oikeaa ja pakolla hyväksyttävää. Lisäksi kuluvan vuoden turvapaikanhakija-aalto sattui juuri siihen saumaan, jolloin hallitus oli päättänyt panna kansalaisiinsa kohdistuvat suuret leikkaukset voimaan.

Miehille oli selvä, ettei kansalaisilta millään muotoa jäänyt huomaamatta se seikka, että kyseisistä leikkauksista säästetyt rahat tuhlataan saman tien turvapaikanhakijoihin ja kantasuomalaisiin kohdistuvien leikkausten keskellä hallitus hyvin nopealla aikataululla kyhäsi pystyyn turvapaikanhakijoille varatun lähes puolen miljardin euron lisäbudjetin. Nämä turvallisuusalan ammattilaiset olivat erittäin hyvin perillä siitä, että kyseisen lisäbudjetin kohdalla tultaisiin muistuttamaan  kansalaisten taholta,  että erääseen – suomalaisille tarkoitettuun – reumasairaalaan ei valtiolta aikanaan herunut edes kahta miljoonaa euroa, ja sairaalan toiminta lopetettiin. Tämän kaltaiset muistutukset, jotka eivät pohjautuneet ennakkoluuloihin vaan tosiasioihin lisäisivät kansalaisten – työryhmän mielestä täysin oikeutettua – katkeruutta, koska itsekin suomalaisina supon ammattilaiset tiesivät, että suomalaiset eivät siedä epäoikeudenmukaisuutta, erityisesti silloin, kun se tapahtuu suomalaisen jo muutenkin elättämän ulkomaalaisen hyväksi.

Luonnollisesti kokoustaan pitävät supon ammattilaiset kävivät läpi kokemuksia muualta Euroopasta ja eritoten naapurimaastamme Ruotsista, ja totesivat, että samanlainen hallitsematon ja Suomea paljon pidempään jatkunut maahanmuutto on saanut aikaan Ruotsin valtiosta de facto irtaantuneita alueita ja kyseisen maahanmuuton myötä tuliasein käytävä väkivalta alkaa olla jokapäiväistä. Lisäksi miehet totesivat, että Ruotsin puolella asiaan liittyvä suvaitsevainen propagandavyörytys oli saanut aikaan tilanteen, jossa ongelma ei ollut enää ongelma, mutta ongelmasta ääneen puhuminen oli ongelma. Ja miehet näkivät, että tilanne Suomessa oli menossa pelottavalla nopeudella samaan suuntaan. Media ei ollut enää uutisointiväline, vaan osa puhdasta tavallisille suomalaisille haitallista propagandakoneistoa.

Tietenkin supon miehet vielä totesivat, että tämän ns. järjestäytymättömän terrorismin lisäksi ei ole mitään takuita etteikö järjestäytynyt terrorismi tekisi iskuja Suomessa eikä myöskään olisi mitään varmuutta siitä, kuinka paljon tämän järjestäytyneen terrorismin sekä aktiivisia osallistujia että passiivisia tukijoita turvapaikanhakijoitten seassa olisi. Sillä he tiesivät myös, että suomalaisella, rajoitetuilla resursseilla toimivalla turvallisuuskoneistolla ei olisi minkäänlaisia mahdollisuuksia selvittää kaikkien tässä vyöryssä tulijoitten taustoja.

Toisen muistionsa johtopäätöksessä he totesivat yksimielisesti, että jo viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana tapahtunut maahanmuutto on heikentänyt kansalaisten turvallisuutta ja luonut edellytykset yhteiskuntarauhan murentumiseen tulevaisuudessa. Nykyinen, jo valmiiksi heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen tuleva vyöry heikentää sitä vieläkin enemmän, joten se tulisi pysäyttää keinolla millä hyvänsä, sillä elettäisiin viimeisiä hetkiä, kun suomalainen turvallisuuskoneisto pystyisi suoriutumaan tehtävistään eikä myöskään lamassa elävän maan taloudellinen kantokyky riitä. Kaikki raha, mitä laitetaan maahanmuuttoon on kansalaisilta pois ja jaettavan rahan määrä vähenee jatkuvasti. Tämä ei voi tapahtua ilman vastareaktiota, joka voi olla ja hyvin todennäköisesti on väkivaltainen.

Tiedustelu- ja turvallisuusalan ammattilaiset olivat saaneet toisen muistionsa valmiiksi. Mutta tässä vaiheessa he kohtasivat huomattavan ongelman. Kenelle tämä toinen muistio oikeastaan voitaisiin jakaa? Se sisältää tekstiä ja johtopäätöksiä, joita ei haluta kuulla. Antaako muistio koko hallitukselle? Vaiko ehkä vain pää-, sisä- ja puolustusministerille? Voiko sitä antaa oppositiolle, joka on hyvin voimakkaasti identifioitunut haittamaahanmuuton fanaattiseksi kannattajaksi? Kenelle sen oikeastaan voisi antaa? Voisiko sitä antaa edes suojelupoliisin johdolle, joka kuitenkin joutui toimimaan niin sanottujen poliittisten realiteettien puitteissa?

Tässä vaiheessa nämä suojelupoliisin ammattilaiset päättivät pitää taktisen aikalisän, ja väsätä vielä kolmannen muistion. Edellisessä muistiossa kartoitettiin tilannetta ja uhkakuvia, mutta tässä muistiossa mietittäisiin tilanteeseen johtaneita syitä ja mahdollisia syyllisiä. Lähtökohtana olisi, että nykyinen vaaratilanne ei ole hallitsematon luonnonvoima, vaan sen on joku saanut aikaiseksi. Ei välttämättä aktiivisesti siihen pyrkien, mutta selkeästi vaaran ignoroiden. Ensimmäisenä supon ammattimiehet tietysti miettivät, että onko tilanne johtunut ulkopuolisesta pakosta, niin kuin moni Suomen sisäinen asia johtui vielä Neuvostoliiton aikana. Siihen aikaan ns. poliittisten realiteettien huomioon ottaminen oli ymmärrettävää, johtuen Neuvostoliiton sotilaallisesta ylivoimasta.

He tulivat nopeasti johtopäätökseen, että minkäänlaista sotilaalliseksi laskettavaa uhkaa, joka olisi pakottanut Suomen alistumaan haittamaahanmuuttoon ei ollut. Painostus EU:n puolelta oli tietysti selkeää, mutta niin räikeitä muotoja kuin mitä se nyt harjoittaa, ei ollut vielä siinä vaiheessa kun haittamaahanmuutto Suomessa alkoi ja suomalaisen poliittisen koneiston puolelta hyväksyttiin. Samoin EU ei ehtinyt vaikuttaa siihen valtavaan Suomessa harjoitettuun mielipidemuokkauskampanjaan, jolla suomalaiset vaadittiin hyväksymään haittamaahanmuutto. Kaikki se oli kotimaista perua ja alkanut jo aikaa sitten.

Tilanne oli siis aiheutunut suomalaisten omasta toimesta. Kuka aukaisi rajat? Kuka aloitti maahanmuuttopropagandan? Kuka mahdollisti sen, että Suomessa on ollut jo vuosia järjestäytymätöntä mutta hyvin väkivaltaista ulkomaalaisterrorismia ja kuka piti rajat auki,  että mahdollistetaan tie myös järjestäytyneelle ja vielä vakavammalle terrorismille? Supon miehet miettivät tässä vaiheessa tietenkin sitä, että kenellä siihen oli valtuudet? Vastaushan olisi yllättävän helppo.

Valtuudet olivat Suomen eduskunnalla ja hallituksella. Ei kenelläkään muulla. Suomen eduskunta oli vastuussa suomalaisiin kohdistuvasta uhasta. Virkamieskoneisto ja media seurasivat perässä. Eli edellä mainitut itsessään edustivat sitä suomalaisiin kohdistuvaa vaaraa, johon suojelupoliisin tulisi reagoida.

Mutta kuinka toimia hallitusta, eduskuntaa ja virkakoneistoa vastaan? Kun miehet olivat itsekin virkakoneiston edustajia? Tässä vaiheessa työryhmä totesi, että missään nimessä toista muistiota ei voida millään muotoa jakaa niin hallitukselle kuin eduskunnallekaan, sillä sehän itse on ollut osallisena suomalaiseen kohdistuvan terrorismin tukemiseen. He ymmärsivät, että kyseessä ei ollut mikään varsinainen salaliitto, vaan tyhmyyden ja mitään kyseenalaistamattoman ja täysin sinisilmäisen humanismin tuhoisa sekoitus, mutta saman lopputuloksen se sai aikaan yhtä kaikki.

Kenelle siis jakaa niin toinen kuin kolmas muistio? Suojelupoliisin poliittisesti valitulle johdolle? Sitä kautta muistio menisi välittömästi myös hallitukselle, joka oli osa turvallisuusongelmaa. Puolustusvoimille? Mutta oliko kenraalikunta poliittisen koneistomme talutusnuorassa? Voisiko siihen luottaa ollenkaan? Kuinka alas upseeritasolla pitäisi mennä? Majuri- ja kapteenitasolle? Voisiko siihenkään luottaa?

Nämä turvallisuus- ja tiedustelualan ammattilaiset muistivat, että Suomessa on satoja tuhansia suomalaisia aseita omistavia miehiä, joilta poliittinen koneistomme oikein mielellään veisi aseet ja mitä se on yrittänyt tehdä kerta toisensa jälkeen. Tällä kertaa Euroopan Unionin direktiiviin vedoten. Ehkä jopa onnistuen. Entä jos muistion saisi jotenkin heidän tietoonsa? He päättivät julkaista niin toisen kuin kolmannen muistionsa poliisin verkkosivuilla ja vuotaa sen muuallekin nettiin. Sen jälkeen he olisivat luonnollisesti kaikki työttömiä, mutta yksityinen turvallisuussektori palkkaisi heidän kaltaiset miehet enemmän kuin mielellään.

Pian työttömiksi jäävät työryhmän miehet tiesivät, että nämä rauhalliset miehet muuttuvat todella vaaralliseksi vasta siinä vaiheessa jos heidän aseitaan aletaan aktiivisesti yrittää takavarikoida eli heitä rangaistaan rikoksesta, jota he eivät ole tehneet. Sillä siinä vaiheessa heille ei olisi enää minkäänlaista kynnystä hankkia entisten, laittomiksi muuttuvien aseittensa lisäksi konetuliaseita.

Supon turvallisuus- ja tiedustelualan ammattilaiset totesivat vielä, että tietyissä, varsinkin vihervasemmistopoliittisissa piireissä näitä tavallisia suomalaisia miehiä pidettiin uhkana.

Uraansa lopettelevat suojelupoliisin miehet puolestaan kysyivät itseltään, että oliko näissä miehissä ennemminkin viimeinen toivo?


35 kommenttia:

Yrjöperskeles kirjoitti...

Muistutan vielä tässäkin EU:n asedirektiiviä vastustavasta adressista. Tuosta osoitteesta:

https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership

WhiteHunter kirjoitti...

Hyvä kirjoitus.
Tälläinen tilaisuus on tänään:
http://riistalehti.fi/Keskustelu/aihe/sm-ampuma-aseiden-lupaprosessia-halutaan-joustavoittaa-ja-selkeyttaa/

Aselupien hakemista voidaan joustavoittaa muun muassa sähköistä asiointia lisäämällä. Sisäministeriö suunnittelee lainsäädäntöhanketta, jonka tavoitteena on aselupaprosessin selkeyttäminen ja joustavoittaminen. Aseturvallisuus ei kuitenkaan saa heiketä uudistusten myötä. Hankkeessa ei ole tarkoitus muuttaa aseluvan myöntämisen perusteita.

Ennen säädöshankkeen asettamista sisäministeriö järjestää intressitahoille kuulemistilaisuuden liittyen lupaprosessin uudistamiseen. Tarkoituksena on kuulla viranomaisten lisäksi ampuma-aseharrastajia ja ase-elinkeinonharjoittajia edustavia tahoja. Tilaisuuden avauspuheenvuoron pitää sisäministeri Petteri Orpo.

Myös tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita kuulemistilaisuuteen:

Aika: to 26.11.2015 klo 9-12
Paikka: Säätytalo (sali 3), Snellmaninkatu 9-11, Helsinki
______________________________________________________________________

Eli, katsotaanpa nyt kuinka meidän hallituksemme jo nyt aikoo vaikeuttaa aseenomistajien elämää.
Nythän 1.12 muuttuu laki aseiden säilytyksestä.Anonyymi kirjoitti...

Katselin tuon tiedotustilaisuuden, mun mielestä sisäministeriön ehdotukset oli lähtökohtaisesti hyviä. Reserviläisjärjestöt ehdottivat myös tasku- ja muuasesäädöksistä luopumista. Ilman direktiivihässäkkää näyttäisi oikeasti aika hyvältä.

-VH

Kumitonttu kirjoitti...

Juttelin pari viikkoa sitten yhden vanhan työkaverin kanssa. On sellainen 50-v lapseton ja perheetön mies maaseudulta. Itse asiassa hänellä on lapsi, mutta sattumien summana lapsi ei tiedä oikeaa biologista isäänsä, vaikka kasvatuksesta vastannut kirjoissa ja kansissa oleva isä kyllä tiesi asian melkein alusta asti. Kotitilallaan viljelee elannokseen eikä elä ilman naista, mutta ovat kumpikin tahoillaan ja tapailevat kun huvittaa. Maanomistajana osallistuu toki hirvijahtiin. Tai osallistui, tältä vuodelta ammut on ammuttu.

Hän kertoi, että niin pal harmittaa tämä meno, että hän voisi ihan hyvin lopettaa tämän perinteisen, kunnollisen yhteiskunnan tukipilarina toimimisen ja hankkia rynkyn ja ampua itsensä maailmanmaineeseen. Kuulen tämänkaltaisia tarinoita jatkuvasti, en nyt ehkä viikoittain, mutta kesän jälkeen ainakin neljältä eri henkilöltä. Ei tämä todellakaan näytä ruusuiselta.

Tuosta Venäjän ja Turkin ilma-asevälikohtauksesta sananen. Minusta Turkki toimi ihan oikein. Nyt kerrankin joku uskalsi laittaa Putinille kovan kovaa vastaan. Ei sattumaa - ei millään tavalla - että se oli islamilainen maa. NATO:n "suojakilpi" ei antanut Turkille mitään syytä, se on alueellisesti niin merkittävä asevoima, että se tekee NATO:sta riippumatta mitä tahtoo.

Aiemmin ajattelin että niin Suomenkin pitäisi olla, mutta en minä ainakaan tätä maata enää aseellisesti puolustaisi. Ystäviä ja lähimmäisiä toki, mutta en sipilöitä, orpoja ja stubbeja.

Anonyymi kirjoitti...

Jokohan olisi aika vaihtaa hallitusta? Vaikka ulkoparlamentaarisin keinoin? Mitä hallitus, poliisi tai oikeastaan mikään/kukaan mahtaisi jos kansa oikeasti ottaisi asiat omiin kouriinsa? Veisi em väen kuopan reunalle? Löytyykö se yksi MIES joka ottaisi ohjat käsiinsä?
Nyt olisi sanansa mittaiselle tekijälle käyttöä.

Anonyymi kirjoitti...

Suojelupoliisi on ollut aika moneen kertaan julkisuudessa viime vuosina. Sävy tuntuu olevan aina sama. Johtoa epäillään ammattitaidottomuudesta, osaamattomuudesta, tilannetajun puutteesta, yhteistyökyvyttömyydestä. Johto kiistää, mutta ei silti kykene vastaamaan esitettyyn kritiikkin asiatasolla mitään järkevää.

Esimerkki:

Halla-ahoa uhkaillaan. Supon mielestä uhkailijan henkilöllisyyttä ei voi saada selville, joten turha vaivautua. Joku toimittaja kokeilee ja saa asian tietoonsa kymmenessä minuutissa vaikka Supo ei ollut onnistunut (liekö edes yrittänyt) muistaakseni parin viikon aikana samassa.

Toinen esimerkki:

Kaiken maailman nettihörhöt ja mitävittuat selvittelevät asioita jotka ovat kenen tahansa googletustaitoisen selvitettävissä. Sitten menee vähän aikaa ja poliisi vie asian esitutkintaan ja syyttää.

Kolmas esimerkki:

Jos haluan saada selville, että kuka on lähdössä lähiaikoina ISISin riveihin sotimaan ja kuka hoitaa värväämistä, niin riittää että menen varustelekaan ja etsin sieltä kaksi tyyppiä. Eka tyyppi eli lähtijä on se arabin tms. näköinen hyypiö joka kasaa ostoksistaan osittaista taistelijan asu- ja varustekokonaisuutta. (Niitä on siellä melkein aina 1-3.) Toinen tyyppi on se, joka kulkee koko ajan itselleen varusteita kasaavan kaverina ja neuvoo, muttei koskaan sano sanaakaan silloin kun joku suomalainen on kuuloetäisyydellä. Hän on se värväri tai avustaja, joka kertoo, että mitä siellä sodassa tarvitaan.

Näin yksinkertaisesti selviää sekä lähtijän että värvärin naama.

Jotenkin on tullut tosta Suposta sellainen kuva, että urakilpailu estää siellä työn tekemisen ja sen seurauksena aikaansaamisen suhde resursseihin on vähän samaa luokkaa kuin Abdi Elmi Muhammad bin Gutaleiden kouluttamiseen ja elättämiseen käytetyn rahan kansantaloudellinen tuottavuus.

Anonyymi kirjoitti...

Oli sitten kyse rikollisuun tai terrorismin tutkinnasta, niin suurin mahdollinen typeryys johon asiaa tutkiva poliisi tai muu virkamies voi syyllistyä, on lähteä siitä älyttöyydestä, että järjestäytyminen tarkoittaisi automaattisesti formaalia organisaatiorakennetta ja formaalin organisaatiorakenteen puute järjestäytymisen puuttumista.

Kyse on paljon useammin verkostoista kuin rekisteröityneistä yhdistyksistä, liikeyrityksistä tai poliittisista organisaatioista.

Verkostot ovat suuressa määrin itseorganisoituvia, orgaanisesti kasvavia ja kehittyvä sekä tiettyyn topologiatyyppiin suuntautuvia. Itseorganisoitunutkin on organisoitunut - siis järjestäytynyt.

Suuri osa poliiseista, tutkijoista ja journalisteistä tuntuu olevan älyllisesti liian heikkolahjaisia käsittämään, mitä eroa on sanoilla "järjestäytynyt" ja "järjestetty". Edellinen on laajempi termi ja sen merkitysavaruus sisältää kaikki jälkimmäisen alaryhmät mutta sen lisäksi todella paljon muutakin.

Jos on tekemisissä idioottien kanssa, niin termi on usein järkevintä avata sen negaatioiden kautta. Niinpä joku voisi käydä selittämässä esim. osalle poliiseista ja syyttäjistä, että järjestäytynyt tarkoittaa sellaista, mikä ei ole satunnaista, kaoottista, täysin järjestäytymätöntä, vailla työnjakoa, erikoistumista, rooli- tai tehtäväjakoa...

Jos löyhällä kaveriporukalla on yhteinen viestintäjärjestelmä, yhteinen toimintakulttuuri, yhteinen moraalijärjestys ja yhteistä rikollista toimintaa, niin se on ihan yksinkertaisesti järjestäytynyttä rikollisuutta.

Jos koraanikouluraiskaajien kaverit osallistuvat raiskatun kiusaamisen ja luovat valtavan sometapahtuman osallistuakseen raiskaamisen julkisuusulottuvuuteen, niin silloin on kyse uhirin kiusaamisesta järjestäytyneen rikollisuuden muodossa.

Jos polisiorganisaatio osallistuu rikosten peittelemiseen tai vaikeuttaa niiden ennaltaehkäisyä, torjuntaa tai koittaa toimia rangaistusten pienentämiseksi, niin se on silloin oleellinen osa järjestäytynyttä rikollisuutta.

Anonyymi kirjoitti...

https://i.imgur.com/OQFtef9.jpg

Varakaani kirjoitti...

Hyvä kirjoitus, Ykä. Ja saattaa valitettavasti olla jo totta, tai ainakin piakkoin realisoituvaa.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys WhiteHunterille, VH:lle, Kumitontulle, Ano1:lle, Ano2:lle, Ano3:lle, Ano4:lle ja Varakaanille & kiitos kommenteistanne.

WhiteHunter ja VH: Lupasystemin selkeyttäminen olisi kaikkien etu ja tuollainen sähköinen haku voisi olla aivan toimiva systeemi varsinkin hepuilla, joilla on ollut aselupia jo kymmeniä vuosia. Sisäministeriöhän on nyt kieltämättä ehjän edessä, sillä jos se toimii puhtaasti EU-direktiivien varassa, se käytännössä rankaisee huomattavaa määrää suomalaisia rikoksesta, joita he eivät ole tehneet ja se kyllä on tavallisen kansan oikeustajun mukaan pelkkää mielivaltaa.

Kumis: Samantyyppisiä mielenilmauksia olen kuullut minäkin ja yleinen kyrpiintymisen määrä on tuttavapiirissä kasvanut toiseen potenssiin. Perusajatuksena on sen tajuaminen, että valtiovallalle meitä suomalaisia ei ole enää olemassakaan muuta kuin maksajina ja hyväksyjinä. Me olemme pelkkää bensaa koneessa. Turkin kohdalla on todellakin se tosiseikka, että se on sotilaallisesti hyvin voimakas ja kyllä Venäjänkin kannattaa miettiä kaksi kertaa, haluaako se sen kanssa oikeaa rähinää. Se kun ei palvele Venäjääkään missään muodossa. Jos pilliin vislataan, niin kaipa mekin vielä parhaamme teemme, sillä maamme on kuitenkin täynnä niitä ystäviä ja lähimmäisiä.

Ano1: Sinänsä en usko vielä siihen, että hallitusta pystyttäisiin vaihtamaan (eikä tietysti vaihtoehdoissa ole edes tällä hetkellä tarjolla yhtään sen parempaa) mutta on tosiasia, että jo kymmenen tuhatta ihmistä pystyisi pitämään esim. veronmaksulakolla tai kieltäytymällä aseitten luovuttamisesta hallitusta eräänlaisena panttivankina. Jo asian käsittely oikeusasteissa pistäisi oikeuslaitoksen vuosiksi tukkoon ja mitäs tuomioitten julistamisen jälkeen? Ei riitä vankilat.

Ano2: Tuo koskee varmaan poliisitoimea ihan kokonaisuudessakin. Johtoporrashan on poliittisesti valittu, eikä sillä ole välttämättä kosketusta kenttätyöhön. Poliittiset realiteetit ovat tärkeämpiä kuin varsinainen työ.

Ano3: Juuri noinhan tuo menee. Ja esim. Al-Qaidahan ei ole varsinaisesti ”järjestäytynyt” sillä lailla kuin esmes armeijan ajatellaan olevan. Se toimii sillä pohjalla, mitä totesitkin.

Ano4: Tuo oli kyllä erittäin kuvaava.

Varakaani: Noin yleensä ottaen olisi mielenkiintoista kuunnella rivipoliisin näkemyksiä. Niin supossa kuin muuallakin. Mutta näyttää siltä, että siellä on käsketty pitää turvat kiinni, jos meinataan virassa pysyä.

Becker kirjoitti...

Tuossa sinun kuvauksessasi oli todellista nykyhetkeä, todennäköista lähitulevaisuutta mutta tuskin ollenkaan mielikuvitusta, sillä noinhan tuo tuntuu etenevän. Hallinto todellakaan ei kansalaisten hyvinvoinnista välitä, EU ja Euro mm. Toistan taas täällä itseäni kun totean että kansalainen on Suomessa sosiaalipartikkeli, jonka tarkoituksena on kerätä varoja valtiolle ja pitää turpansa kiinni. On jotenkin hellyyttävää seurata miten parasiitteja paapotaan, mutta onko kukaan koskaan nähnyt että jokin hallinnon edustaja olisi käynyt leipäjonoissa kyselemässä, että miten menee ja olisko jotain tarpeita esim. ravinnon ja yösijan suhteen. No ette tietenkään, sillä he ovat kantasuomalaisia ja heidän murheensa ei hallintoa kiinnosta.

Ruotsi toimii loistavana mallina siihen mitä seuraa, kun invaasiolle annetaan täysi valta ja alkuperäisväestö on hallinnolle vain lypsävä lehmä. Suomessa tuskin noin alas vajotaan, mutta suunta on pelottavasti sama.

Ruotsissa on näitä musulmaaneja pyörinyt asekerhojen ampumaradoilla selvittelemässä aseenhankitaproseduureja, mutta kuultuaan, että se edellyttää vähintään kuuden kuukauden aktiivista harrastamista ja sen jälkeen on vielä ammuttava hyväksytty tulos jonka jälkeen poliisi syynää hakemuksen, niin eipä ole tarvinnut seurojen sääntöjä arabiaksi kääntää. Ovat varmaan huomanneet että pyssyn saa hankittua helpommallakin ilman turhaa viranomais älämölöä. Sitten on kyllä käyty kerhojen aloittelija ammunnoissa kokeilemassa miten pyssyä pitää käsitellä.Tosin tietty kerhojen aseilla.

Anonyymi kirjoitti...

Me olemme tottuneet siihen ajatukseen, että järjestäytynyt toiminta on sitten ihan viimeiden päälle järjestäytynyttä, organisoitunutta ja byrokraattista.

Muslimimaissa ja etelämmässä muutenkin asia menee toisin. Järjestäytyminen on verkostoitumista. Suhteet, tuttavuudet, tuttavantuttavat sun muu sellainen ratkaisee. Ei ole niinkään sääntöjä ja sopimuksia - tai jos on, niin niihin ei voi luottaa - kuin yhteisesti jaettua kulttuurillista tietoa ja ymmärrystä.

Jos Suomen poliisit koittaisivat arvioida järjestäytyneisyyden astetta vaikka Kreikan hallinnossa, niin nehän tulisivat siihen tulokseen, ettei kyse ole mistään järjestäytyneestä toiminnasta vaan löyhästä kaveriporukasta, jolla on yhteisiä vapaa-ja työajan viettämisen tapoja ja keskenään jaettua kulttuurillista ymmärrystä. Vaikka oikeastihan kyse on järjestäytyneestä toiminnasta.

Niin kuin joku jo kommenteissa viittasi, niin USA oli al Gaidan kanssa aluksi vähän kusessa kun koitti arvioida sitä ja sen toimintaa organisaationa. Sitten verkostoteoreetikot väänsivät rautalankaa ja kertoivat, että kyse on väljästä verkostorakenteesta, jossa on osin erilaisia ryvästymisen asteita verkoston eri osioissa - eli vähän niin kuin olisi yhdistetty kahta eri verkostotopologiaa päällekkäin ja saatu näin myöskin kyseisen verkoston ominaisuudet osittaisen säädeltävyyden piiriin. Ja että kyseisen organisaation valtava kyky kestää sekä sotilaallisia iskuja, häirintää että soluttautumisyrityksiä johtuu juuri sen topologian tuottamista ominaisuuksista.

Tuo tietohan on uutisoitu isosti (tosin palasina) pitkin maailmaa, joten sen on aivan pakko olla myös Suomen turvallisuuspuolen ihmisten tiedossa.

Ikävä kyllä Suomessa on tiedon ja ymmärryksen käsittelyssä niin vahva substanssi- ja analyyttisyyspainotus, että tiedon tietäminen ei yleensä johda sen käsittämiseen. Tiedon ja sen kohteiden struktuuriin/topologiaan ei kiinnitetä juurikaan huomiota ja kummankaan dynamiikkaan vielä vähemmän. Niinpä tieto ei aukea ja "tietävien" tahojen oma esiymmärrys väittää heille että heidän rajoittuneisuutensa ja putkinäköisyytensä on suurta viisautta.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Becker. Eletään toivossa, että poliisin suorittavalta portaalta alkaisi jonkunlainen ”poliisileaks”. Toistaminen on tässä asiassa suotavaa, sillä emmehän me ole valtiovallalle kuin bensaa koneessa, joka pyörittää utopiaa, vaikka alkaa itsekin tajuta sen mielettömyyden. Kun maassa on tuhansia suomalaisia vailla asuntoja, niin Sipilänkin keikaus oli jo puhdasta vittuilua.

Mitä muuten musulmaanien kiinnostukseen aseisiin tulee, niin eräällä tuttavalla asekauppiaalla on ollut samoja huomioita. Mutkista on ollut kysyntää, siis i-pakolaisten taholta, ja tässä tapauksessa Suomen tiukat aselainsäädännöt sinänsä ovat kerrankin kohdallaan.

Anonyymi kirjoitti...

Kun on koitettu tieteellisesti selvittää onnellisuuden ja elinolosuhteiden välistä yhteyttä, niin mikään aineelliseen hyvinvointiin tai edes turvallisuuteen liittyvä tekijä ei ole noussut onnellisuuden aiheuttajana esiin. Sen sijaan yhdellä asialla on ollut todella jämäkkä korrelaatio onnellisuuden kanssa: koettu oikeudenmukaisuuden tunne.

Maahanmuuttopolitiikka on kaikista kotimaisen politiikan osa-alueista ollut se, jossa se ihan tavallinen veroja maksava, yksityisellä työnantajalla oleva eli siis kansantaloutta pyörittävä henkilö on kokenut joutuneensa itse, perheineen, muine läheisineen, sukuineen, asuinalueineen, sukupuolineen ja kansallisuuksineen täysin moraalittomasti ja epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi.

Juuri tästä oikeudenmukaisuuden tunteen ja sitä kautta onnellisuuden mahdollisuuden varastamisesta hän on pohjattoman katkera medialle, pseudotutkijoille, suurimmalle osalle poliitikoista....

Mikään määrä mielistelyä tai poliittista rahanjakoa ei voi poistaa kyseistä katkeruutta ellei ensin tapahdu oikeudenmukaisuuden tunteen palaamista. Ja sen suhteen kaikkein tärkeimmässä roolissa on mediarehellisyyden ja poliittisen avoimuuden paluu yhdistettynä pseudotutkijoiden korvaamiseen oikeilla tutkijoilla joiden työ on myös tilasto- ja luonnontieteellisessä mielessä pätevää.

Joka kerran kun joku tieteen kaapuun pukeutunut huijari lässyttää julkisuuteen rakenteellisesta piilorasismista, rodullistavista katseista ja siitä miten intifadaa ja jihadia torjutaan suostumalla islamistien vaatimuksiin (myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteen, aseviennin osalta, järjestörahoituksen ja kaksoisstandardien loputtomuuden suhteen jne.) niin jokaisella tuollaisella kerralla muutama hiiltymisen rajoilla oleva tyyppi astuu askelen kohti polttopullo- ja kiikarikivääripainotteisen herrasmiehen roolin omaksumista.

Ei hyvä.

Anonyymi kirjoitti...

Mä kyllä katsoisin että median sisällöntuottajien ja "tutkijoiden" tietty ydinryhmä yhdessä muutaman puolueen muutamien vaikuttajayksilöiden kanssa + muutama virkamies ovat koko sonnasta päävastuussa - nyt ja myös tulevaisuudessa, vanhuuden päivillään.

Suurin osa poliittisesta broileristosta pelkkiä median sätkynukkeja. Ne koittavat asemoitua väestön mielipidevirtausten keulaan kuvitellessaan saavansa sillä tavoin poliittista kannatusta. Ja kun kosketus kansaan on kadonnut, niin Pravda ja Reporadio kertovat niille, että mitä kansa muka ajattelee ja kuinka tuntee.

Se, että tuo osa broileristosta on tahdottomia ja ulkoa ohjautuvia median marionetteja, ei tietenkään poista heidän vastuutaan - tai sen tulevia seurauksia - heidän niskastaan heidän loppuelämänsä aikana. Päinvastoin. Pyrkyryys ilman omaa ajattelua on lähinnä raskauttava tekijä.

Sitä paitsi... Ykä... Ookkonää tulossa vanhaksi kun muisti pätkii tolleen.

Sä erehdyit siinä juttusi lopussa. Eiväthän ne korkean moraalin omaavat äijät nyt minkään poliisin verkkosivuston kautta niitä kakkos- ja kolmosmuistiota vuotaneet. Nehän vuotivat muistiot nuiville anonyymeille bloggareille, keskustelupalstakommentoijille ja somevaikuttajille. Muistiothan tuotiin/tuodaan esille foliohattuiluna, kaunokirjallisina tuotoksina ja muuten viihteellisessä muodossa niin että kukaan ei voi toteennäyttää mitään vuotoa tai edes muistioiden tekemistä.

Tälleenhän ne muistiontekijät saivat jäädä vanhoihin duuneihinsa keräämään aineistoa siihen neljänteen muistioon, joka käsittelee niitä maan poliisin, oikeuslaitoksen ja muiden sisäiseen turvallisuuteen liittyvien tahojen piiriin kuuluvien henkilöiden toimia, jotka ovat omaa uraansa edistäneet maan ja sen kansalaisten etujen ja turvallisuuden vakavaa vahingoittamista.

Sillä neljännellä muistiolla oli joku hauska nimikin. En nyt vaan muista, että mikä...

Anonyymi kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=_4F-bv9zTpo

Green politician Dr. v. Berg: Good thing that Germans will be a minority in "supercultural" society

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Ano1:lle, Ano2:lle ja Ano3:lle & kiitos kommenteistanne.

Ano1 (meni näemmä kommenttimme ristiin): Tuo on kyllä täysin totta mitä tuumailet. Me emme käy rintamasotaa, mihin on totuttu, mutta sotaa se on yhtä kaikki ja ihmiset siinä kärsivät yhtä lailla. Mutta lienee niin, että turvallisuusviranomaisemme joutuvat ottamaan nämä ”poliittiset realiteetit” liiankin tarkkaan huomioon. Ja sitä myötä he ovat joutuneet unohtamaan turvallisuusarvioistaan tämän ns. etnisesti edistyksellisen väestönosan tekemän väkivallan kokonaan.

Ano2: Täysin totta myös tuo, mitä sinä kommentoit. Ei voi sinänsä sanoa, että suomalaiset olisivat koskaan varsinaisesti kauhean paljon kunnioittaneet virkamieskoneistoa, mutta ne ovat eläneet sen määräyksien mukaan koska se on ollut tapana ja aikanaan se koneisto on jopa pyrkinyt toimimaan suomalaisten parhaaksi. Nyt se koneisto, sekä myös poliittinen koneisto vaatii kantasuomalaisten elättävän, hyväksyvän ja jopa arvostavan sille vihamielistä maahantuotua väestönosaa ainoastaan sillä perusteella, että asiasta on sekä poliittinen- että virkamiespäätös. Ja siinä mennään rajan yli.

Ano3:

”Mä kyllä katsoisin että median sisällöntuottajien ja "tutkijoiden" tietty ydinryhmä yhdessä muutaman puolueen muutamien vaikuttajayksilöiden kanssa + muutama virkamies ovat koko sonnasta päävastuussa - nyt ja myös tulevaisuudessa, vanhuuden päivillään.”

Alunperin näin varmaan olikin, mutta voisi sanoa, että tauti on levinnyt ja pahasti. Ja nyt eivät koneistossa mukana olevat ihmiset uskalla sanoa, että maa, tai ainakin osa sitä on sairas. Median valta on kieltämättä kasvanut täysin kohtuuttomaksi, mutta tulee muistaa myös EU:n vaikutus. Ilman EU-jäsenyyttä tällaista hulluutta olisi tuskin tässä mitassa tullut ja ilman siitä irtautumista sitä ei voida korjatakaan.

Toisaalta meidän kaltaisemme ihmiset eivät pysty vaikuttamaan EU:hun, mutta me pystymme omalta osaltamme vaikuttamaan mediaan. Ei vielä sen sisältöön, mutta siihen, että sen lompsa pienenee.

Vanhuus varmaan tulee, maileja on mittarissa ja kone käy vajailla pytyillä. Vaan olisivathan nämä miehet toki vuotaneet tavaran muuallekin nettiin, mutta näkisin, että jos potkut hankitaan, niin ne hankitaan komeasti ja silloin ensimmäinen julkaisu poliisin verkkosivuilla olisi ollut aivan ehdoton veto. Se olisi ollut meinaan lööppikamaa. Ja tuon toisen ja kolmannen muistion pureksimisessa olisi kansakunnalla yhdellä kertaa jo tarpeeksi.

Ymmärrän neljännen muistion idean, mutta siihen ei riitä muutama supon mies, vaan siihen tarvitaan Toista Taannehtivaa Poikkeuslakia.

Ano4: Toi pisti kyllä sanattomaksi. Olisiko tässä saavutettu se typeryyden ja sinisilmäisyyden absoluuttinen nollapiste?

Becker kirjoitti...

Tuo Ano4:sen filkanpätkä oli todellakin aivan omista sfääreistään kotoisin. Rva Doktor siinä julisti uuden superkulttuurin tuloa Saksaan. Islamismi on siis saanut uuden nimen. Nykyisillä syntyvyyksillä se tosin saatta olla mahdollista.
Kun lueskeli sen alla olevia kommentteja, niin Frau Doktorin maanpäällinen vaellus saattaa saada ennenaikaisen lopun.

Becker kirjoitti...

Tässä on toinen filkanpätkä mikä pistää aika sanattomaksi. Ruotsissa lapsetkin on laitettu apinoimaan ISIksen käsimerkkiä, etusormi pystyssä mukavan biisin ohella.

http://www.liveleak.com/view?i=714_1445950856

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Becker.

Viesti 1: Juu, Tiina Rosenbergin näköinen saksalainen ämmä kertoo meille tulevaisuuden superkulttuurista, jossa tosin hänen oma turpansa tukitaan huomattavan nopeasti niitten superkulttuurilaisten toimesta.

Viesti 2: Minä olen nähnyt tuon ennenkin. Mutta, tota noin, onhan toi vitsi… kerro mulle että tuo oli vitsi… edes huono sellainen… olihan se...

Anonyymi kirjoitti...

http://yle.fi/uutiset/uuteenkaupunkiin_perusteilla_vastaanottokeskus_kaupungintalon_naapuriin/8483226
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1448596918046.html

Eli Uudessakaupungissa on homma hanskassa: vastaanottokeskusta perustetaan poliisilaitoksen kanssa samaan pihaan (kaupungintalon yhteydessä on myös Poliisin toimitilat).

Orpo on jälleen asian ytimessä. Juuri tätähän turvapaikanhakijat ovat toivoneet: sijoittamista suuriin keskuksiin ja kaupunkitaajamiin, pienet paikat ja syrjäseudut ovat hui-hui.. pelottavan kaukana.

Tuumii
Arja-täti

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Arja-täti. No, ainakin poliisi pääsee nopeasti reagoimaan epäilemättä odotettavissa oleviin järjestyshäiriöihin.

WhiteHunter kirjoitti...

Oletteko huomioineet, että viime viikon aikana, on usean ihmisen ja poliitikon suusta tullut huoli "yhteiskuntarauhan säilymisestä"?
Sitä on puhuneet poliisit, "tutkijat", tv- ja radiotoimittelijat sekä poliisit. Kaikilla on huoli, että yhteiskuntarauha särkyy. Näinhän siinä saattaa käydä, jos ainoa oikeuslaitos joka toimii on korpioikeus. Nyt odotetaan näyttäviä liikkeitä poliisilta ja politikoilta, sillä muuten rahvas alkaa itse säädellä omat lakinsa ja huolehtia turvallisuudesta.

Alan epäillä että pohjanmaaallakin alkaa liikkua kohta "löysiä kaveriporukoita" jotka on valmiita pelaamaan pesäpalloa pimeän aikaankin. Vyöllä roikkuu kaksineuvoinen helapää.

Hyvää ja rauhallista viikonloppua Ykälle ja Ilvalle, sekä muulle seurakunnalle.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, White Hunter. Tällaisia huomioita on kyllä täälläkin päin. Ja niitä esittävät ihmiset, joitten mielestä meidän tavallisten suomalaisten pitäisi vain hyväksyä etnisesti edistyksellisen maahanmuuton aikaansaama yhteiskuntarauhan järkkyminen. Yhtälö ei vaan natsaa. Korpilain esilletulo ei ole mitenkään mahdotonta ja sen tulosta on tästä suunnasta eräänkin kerran varoitettu. Mutta virallinen Suomemme on edelleenkin sitä mieltä että mitään korpilakia ei tule, koska siitä on edelleenkin sekä poliitinen että virkamiespäätös.

Äärimmäisen hyvää ja antoisaa viikonloppua sinullekin.

Anonyymi kirjoitti...

Veikkaan että nettiin alkaa pian tulla jonkinlaisia "korpilain virallisia käyttöohjeita" joissa neuvotaan, että mitä ja miten pitää tehdä välttyäkseen korpilain soveltamisen seurauksilta.

"Muista ottaa Abdin kännykkä haltuusi. Jos et tiedä pin-koodia niin pidä huoli että sen akku ei pääse tyhjäksi, mutta säilytä sitä hyvinmoninkertaisen alumiinifoliokääreen sisällä. Lähetä sana "Syria" tekstarina jollekulle, jonka kanssa Abdilla on ollut paljon ystävällissävyistä tekstarien vaihtamista. Lähetettyäsi sanan tuhoa känny ja hävitä sen palaset siten ettei niihin jää sormenjälkiäsi tai dna:tasi. Näin toimien Abdi tilastoidaan Syyriaan sotimaan lähteneeksi eikä kukaan ihmettele jos hänestä ei kuulu enää koskaan mitään.

Muista, että täysikasvuista aikuista kohden tarvitaan noin viisikymmentä kiloa painoja. Jos käytät kanaverkkoon käärimisen ja betonivalun yhdistelmää, niin muista jättää kaasukanavia eri puolille ettei kuori hajoa kaasujen voimasta.

Upotuspaikka kannattaa tarkastaa etukäteen. Mitä syvemmälle liejuun/humukseen/turpeeseen paketin upotttaa, sitä epätodennäköisempää sen vahingossa löytyminen on.

Paketti pienenee ja kevenee polttamalla huomattavasti. Polttoaika on kuitenkin hyvin pitkä - vuorokaudenpuolikkaasta ylöspäin. Polttamisen yhteydessä kannattaa hajusyistä pitää huoli siitä, että paketin päällä on koko ajan paljon polttoainetta. Polttamisessa kannattaa myös huomioida juhannuskokkojen tuomat mahdollisuudet - mutta vain jos voi kontrolloida kokon luo kerääntyvän väen laatua ja määrää.

Suurempia kertapoistoja voi tarpeen vaatiessa järjestää myös autoliikenteen mahdollisuuksia huomioivalla tavalla. Näissä tapauksissa on ehdottomasti huomioitava veturinkuljettajien ja rekkakuskien psyykkinen jaksaminen...."

Toi islamilainen väestönosa on niin moneen kertaan näyttänyt, että millä tavalla ne kaverit, siskot, veljet, äidit, isät sun muut saatananpalvojat oikeasti suhtautuvat silloin kun joku niistä raiskaa, ahdistelee, kiusaa, pahoinpitelee... että ihan turha kenenkään väittää että kyse on vain yksittäistapauksista ja yksilöistä. Koko halvatun kööri on siinä ihan samassa porukassa mukana vauvasta vaariin.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Ano. Kukaan meistä ei tuota, toivo, mutta ei se ole mahdotontakaan.

Anonyymi kirjoitti...

Onko Yrjö pistänyt merkille tutkijoiden havaintoja kokonaisten susilaumojen häviämisetä omalta reviiriltään? aivan..........

Anonyymi kirjoitti...

Islamilaisissa kulttuureissa lähdetään siitä, että kulttuurillinen ja väkivaltapotentiaaliin liittyvä dominanssi on pakko saada omiin käsiin. Samoin siitä, että nuo kaksi liittyvät aina toisiinsa. Heille asia on niin, että jos jollakulla on väkivaltamonopoli, mutta sitä ei käytetä dominoivasti ja dominanssia alleviivaten, niin kyseinen taho on niin heikko, että sen territorio nähdään vapaasti riistettävänä laidunmaana.

Islamilaisissa kulttuureissa sota nähdään aina varsin suuressa määrin kansanmurhaan ja sen kautta tapahtuvaan alueen haltuunottoon tähtäävänä toimena.

Islamilaisen kansanmurhaamisen kanssa on kaksi koraanistakin tuttua päälinjaa. On nopea. Miehet teurastetaan. Naiset ja lapset otetaan seksi- ja muiksi orjiksi. On hidas. Valloitettu kansa alistetaan laidunnettavaksi karjaksi, jota kurjistetaan ja harvennetaan sitä mukaa kuin väestönkasvu tuo moiseen tarvetta. Tällöinkin naiset ja lapset kelpaavat seksi- ja muuhun orjuuteen.

Tuo dominanssiajattelu johtaa siihen, että alivoimaisessa asemassa koitetaan olla lipeviä, petollisia, harmittoman ja vaarattoman oloisia... Konflikti on toki koko ajan olemassa, mutta se pidetää huolellisesti piilossa siltä jolla on kyky dominanssiin. Välillä vähän kokeillaan, että minkä verran dominanssia voi uhata ja vastustaa, mutta varsinainen kansannousu odottaa kärsivällisesti taustalla.

Sitten kun oma asema koetaan niin vahvaksi, että uskotaan dominanssin kaappaamisen mahdollisuuteen, lähtee koko väki kerralla liikkeelle. Täydellinen muutos voi tapahtua muutamassa päivässä tai viikossa. Ja heti sen alkaessa tähdätään kansanmurhan luonteiseen kostamiseen. Kostamisen tarve kumpuaa siitä, että ei-dominoiva asema on koettu häpeäksi. Niinpä teurastuslistan kärjessä ovat ihan samalla tavalla vastustajat kuin myötäilijätkin. Kovia vastustajia ehkä vähän kunnioitetaan, mutta ne myötäilijät nähdään petollisina, heikkoina ja niiden kanssa aiemmin kaveeraamista hävetään kaikkein eniten, joten niillä - entisillä "ystävillä" - on muslimien käsissä kovin ja tuskallisin kohtalo.

Jos ja kun tässä luisutaan sivilisaatioiden väliseen sotaan, niin tärähtäneistö ei tule nauttimaan kantaväestön suojelusta. Muhamettilaisten parissa heidät pitää nirhata menneen häpeän poistamiseksi. Heillä ei ole oikein mitään sellaista paikkaa, jossa olisi mukavaa ja turvallista.

Hmmm... Se on ihan oikein.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Ano1:lle ja Ano2:lle & kiitos kommenteistanne.

Ano1: En ollut itse asiassa huomannut tuota, mutta googlaamallahan sekin selvisi eli:

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/iisalmen-sanomat-susilauma-katosi-pohjois-savossa/624060/

Minä olen sinänsä susiasian suhteen varsin neutraali. Minulla ei ole varsinaista halua ampua niitä, tosin jos susi uhkaa koiraa, niin silloin ammun yhtään miettimättä. Suomessahan puhutaan siitä, kuinka susi on maassamme uhanalainen, mutta eiväthän sudet ajattele valtiollisesti, eivät ne tiedä sellaisia olevankaan ja oma sutemme on hyvin elinvoimainen laji, joka elää aina Suomesta Beringin salmeen saakka. Ei sillä ole mitään hätää. Mutta kyseisen lauman kohdalla on joku paikallinen porukka saattanut tuumia, että valtiovalta saa pitää valvovan tunkkinsa ja toiminut sen mukaan.

Ano2: Kovasti tekisi mieleni sanoa, että eihän tuo noin mene ja kyllä ihmisyys aina lopulta voittaa. Mutta millä ihmeellä minä väitteeni perustelisin?

Anonyymi kirjoitti...

Ykä, tuota Iisalmen juttua en ollut kuullutkaan, vaan tarkoitin niitä kahta kadonnutta laumaa täällä etelämpänä, tuossa Lahden eteläpuolella.

Suomalaiset ovat siitä salavittumaista kansaa, että jos asiat ajetaan kunnolla hakaukseen, niin sitten vain tehdään niin kuin hyväksi katsotaan eikä etenkään välitetä bessevissereistä. Rivien välistä olen ymmärtänyt että ne laumat katosivat jonnekin suonpersiiseen, kun niiden harventamiseen ei löytynyt viherpiipertäviltä viranomaisilta ja muilta ekofasisteilta lupia, ainoastaan valituskierteitä.

Yksi porukkahan ensin maksoi tuolla Pohjanmaan suunnalla oppirahoja, mutta eihän fiksut samaa virhettä toistamiseen tee. Eli vahvasti käsitys on että asia otettiin omaan haltuun, ja silloinhan ongelmasta halutaan päästä kertaheitolla eli koko lauma pois, eihän se rangaistus siitään juuri kovene vaikka osuisi kohdallekin ja riski siitä että ongelma olisi uudelleen joskus aktuelli poistuu näin kätevästi.

Ennustin jo aikaa sitten näin käyvän koska suojelijoiden asenteet olivat niin äkkiväärän kukkahattuiset. Eivät uskoneet minkä kanssa ovat tekemisissä... Pelottava analogia on olemassa jos tämän toisenkaan ongelman kanssa ei uskota hyvällä että ne toisenlaisetkin mielipiteet ovat ihan valideja. Ja ettei sitäkään hommaa voida tehdä vain yhden tahon mielipiteiden mukaan.

Nythän jo on kuulemma evakuoitu se raiskareiden VOK kun paikkakunnalla on kuulemma mielenosoitus sitä vastaan. Ja Orpo Urpo kuulemma sanoi että VOK:t lakkautetaan niiltä paikkakunnilta missä ei ole poliiseja... saas nähdä. Luulen että tuossa mietitään vain VOK:ien suojelutarvetta, taitavat arvella siellä virastoissa ihan samaa lopputulemaa tälle leikille kuin meikäläinenkin. En siis yllytä mitään eikä ketään, katselen vain ja mietin ja ennustelen mielessäni että mihin ollaan menossa jos tietyllä taholla ei oteta lusikkaa kauniiseen käteen. Mutta eiväthän he ota....

Anonyymi kirjoitti...

Yrjö perskeles! Olen seurannut blogiasi, jonka olet nimennyt Hymy-lehteen 1970-luvulla nimimerkillä "Jammu" kirjoittaneen pakinoitsijan luoman Yrjö-hahmon mukaan. Oivallista tekstiä, voisi jopa epäillä, että sinä itse olet se sama kirjoittaja.

Sanot: "...reumasairaalaan ei valtiolta aikanaan herunut edes kahta miljoonaa euroa, ja sairaalan toiminta lopetettiin."

Lopetettiinhan se. Myöhemmin on paljastunut, miksi lopetettiin. Siitä oli tarkoitus tehdä maahanmuuttajien vastaanottokeskus. Jo vuosia sitten siis tiedettiin ennalta, että lähivuosina Suomeen on tarkoitus ohjata massiivinen maahanmuuttoaalto. Faktat löydät Homma-foorumilta.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Ano1:lle ja Ano2:lle & kiitos kommenteistanne.

Ano1: Noita Lahden eteläpuolella olevia laumoja en bongannutkaan, kun googlasin. Voi olla, että asiat ovat noissakin tapauksissa menneet juuri niin kuin sanoit. Siinä Pohjanmaan tapauksessahan mentiin niin pitkälle, että painostuksen vuoksi yksi sen metsästysporukan miehistä teki itsemurhan.

Suojelijoiden äkkiväärän kukkahattuiset asenteethan menevät ihan puhtaasti muodin mukaan. Susien suojeleminen on muotia, koska ajatellaan, että VHM haluaa ampua niitä. Sen sijaan metsäpeura ei ole millään lailla muotia, vaikka sitä ei ole kuin Suomessa ja Luoteis-Venäjällä.

VOK:n evakuoimisessa haistan mediaa median vuoksi, sillä eiväthän mielenosoittajat itse vastaanottokeskusta millään lailla uhanneet. Kunhan vastustivat itse asiaa.

Ano2: Minä en luonnollisesti ole se Yrjö-pakinoita kirjoittanut Erkki Kanerva, vaan ihan toinen häiskä. Erkin, eli ”Jammun” Yrjö-kirjat ovat kyllä vallan mainioita. Tämä Yrjöperskeles-hahmoni ei muuten ole kehitetty Yrjö-kirjojen myötä, vaan aivan eri, jo edesmenneen henkilön mukaan.

En tiedä sinänsä, lopetettiinko se sairaala VOK:n tieltä, siitähän on kuitenkin jo muutama vuosi, mutta se (ja tämä lisäbudjetti) kertoo kyllä hyvin, että missä valtiovaltamme prioriteetit ovat. Ainakaan ne eivät ole tavallisissa suomalaisissa ihmisissä.

Anonyymi kirjoitti...

Löylynhuuruiset terveiset täältä etelän suunnalta!
Tuota noin, kirjoituksesta sen verran että en usko että Suoposta löytyisi kolmea tarinan tarvitsemaa suoraselkäistä miestä... sorry vaan, mutta pessimisti ei pety…

Mutta: törmäsin netissä sellaiseen tietoon, että meidän kaikkien suuresti arvostama viihdetaiteilija Pirkka-Pekka Petelius ei tykkää heavy-musiikista, hän pitää sitä ”perussuomalaisena musiikkina”. Asiaa on nostanut esille Mokoma niminen bändi (minulle täysin nevöhööd-juttu).
Kuitenkin on pakko todeta, että kun ensimmäiset heavymusiikkia sisältävät C-kasetit ostin joskus vuonna -77, tai niillä main, heavy oli kaikkea muuta kuin ”perussuomalaista musiikkia”! Kasetit muuten pitivät sisällään albumit ”Made in Europe” ja Sabbath Bloody Sabbath” (orkestereiden nimiä tuskin tarvinnee mainita).
Kysymys, jonka arvon viihdetaiteilija Pirkka-Berijalle voisi esittää, on että olivatko Pariisissa konserttilavan eteen lahdatut ihmiset kenties perussuomalaisia? Mokomat kun olivat jonkin sortin heavy-bändiä tulleet kuuntelemaan…

t. Riku Raunioilla

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Riku Raunioilla. Löylyissä olen ollut tänään minäkin, kun vapaapäivää vietän. Pessimisti ei pety ja voit olla oikeassa veikkauksessasi Supon kolmesta suoraselkäisestä miehestä, valitettavasti. Heavyn jytkettä kuuntelin minäkin silloin 1970-luvulla ennen kuin progen seuraavalla vuosikymmenellä löysin. Silloin Ylellä oli tarjolla ”purkkaa ja jytää”. Mokoma on minulle vähän vieraampi tuttavuus ja Pirkka-Pekka voi taas keskenään tuumailla ihan mitä hän lystää. Hänen tuumailinsa kun eivät minun tekemisiini vaikuta sitä eikä tätä.

Anonyymi kirjoitti...

VOKin evakuointi "mielenosoituksen tieltä" saattaa liittyä jompaan kumpaan kahdesta eri vaihtoehdosta:

1) Jospa Kempeleen koulun toimintaan liittyvissä nettiväitteissä on perää, niin tilanne siellä saattaa olla paljon tulehtuneempi ja vaarallisempi kuin tiedämme.

2) Ehkä valtiovalta on tajunnut, että yksi vastalääke perseilyyn on se, että tungetaan koko porukka teltta- tai konttimajoitukseen niin että viesti menee kollektiivisella tasolla jakeluun. "Annatte yhden perseillä, niin ootte kohta Sääskisuon reunalle parkkeeratuissa vuotavissa teltoissa suunnittelemassa ihanaa ja ylellistä elämää ilman toivoakaan turvapaikasta."

Toi kakkonen on tietenkin toiveajattelua. Mutta voisi silti olla aika toimiva systeemi.