keskiviikko 23. huhtikuuta 2014

KALJUPÄISIÄ UUTISHAVAINTOJA OSA LI

Niin kuin lukija hyvin tietääkin, tiedostava mediamme ei varsinaisesti suorita uutisointi- vaan valistustehtävää ja yksi suurimmista valistuksen aiheista on luonnollisesti se, että Suomeen pitää saada ehdottomasti lisää ulkomaalaisia ja nimenomaan sosiaaliperäisen maahanmuuton kautta maahan saapuvia ja maahantulonsa sekunnilla tänne myös pysyvästi jääviä etnisesti edistyksellisiä kansanryhmiä.

Kyseessä on välttämättömyys, väistämättömyys ja itseisarvo. Tätä perustellaan muutamalla hyvin, hyvin moneen kertaan esitetyllä väitteellä, jotka kiertävät kehää itsensä ympärillä ja ovat jo aikaa sitten muuttuneet niin tylsiksi, ettei niistä jaksa pahemmin hermostuakaan. Tietysti on jollain tavoin huvittavaa, kuinka näitä väitteitä (mm. suomalaiset sotalapset) esitetään sillä intensiteetillä, että väitteen esittäjät näyttävät mielessään keksineen väitteen ensimmäistä kertaa.

Tylsäksihän tämä tämmönen käy ja siksi on piristävää, että joku tiedostava henkilö keksii vähän uuttakin selitystä ja nythän Helsingin Sanomien (no, minkäs muunkaan) kulttuuritoimittaja Teemu Luukka on todellakin löytänyt uuden näkövinkkelin jolla laitetaan rasisteilta turvat tukkoon. Otsikko on niinkin komea kuin ”Rajat kiinni myös suomalaisilta”. Tietysti hänenkin pitää käydä läpi myös vanhoja perusteluita sillä hyvä tiedostavuus muistuttaa yhteiskunnallista yliopistollista tutkimusta, jonka tulee perustua jo valmiiksi hyväksyttyyn tietoon. Näin ollen Luukka toteaa, niin kuin hänen kuuluukin todeta että:

Suo­ma­lai­sia muut­ti Yh­dys­val­toi­hin noin 350 000 vuo­si­na 1866–1930. Suu­rin osa heis­tä oli köy­hiä ja kie­li­tai­dot­to­mia. He jät­ti­vät si­säl­lis­so­dan run­te­le­man maan­sa pa­rem­man elin­ta­son toi­vos­sa.

Ja tässähän hän tietysti jättää mainitsematta sen oikein hyvin tietämänsä asian että suomalaisia varten ei Yhdysvalloissa oltu kehitetty vastaanotto-, elatus- ja puolestaloukkaantumiskoneistoa. Tietysti Luukkaa voisi muistuttaa siitäkin, että se Suomen sisällissota käytiin kylläkin vasta vuonna 1918, mutta Luukka vedonnee tässä siihen, että kun Somaliassakin on käyty sisällissotaa, niin ei takerruta yksityiskohtiin ja turvat kiinni noin muutenkin.

Mutta entäs se uusi näkövinkkeli?

Tämä on todellakin uutta, eikä ainakaan Hotellin respassa siihen ole törmätty. Luukka kaivaa esiin amerikansuomalaisen ravintoloitsijan Tyyni Kalervon (1900 – 1993) joka tuli Valtoihin laittomasti Kanadan puolelta vuonna 1924.

Ka­ler­vo te­ki niin hel­ku­tin pit­kän uran. Hän kuo­li 93-vuo­tiaa­na New Yor­kin van­him­pa­na baa­ri­mik­ko­na. Ka­pa­koit­si­ja­uran­sa hän aloit­ti 30-lu­vun alus­sa kiel­to­lain ai­kaan Har­le­mis­sa. Kun Har­le­mis­sa bis­nes ei enää kan­nat­ta­nut, hän luo­pui 125. ka­dun yö­ker­hos­taan ja pe­rus­ti ra­vin­to­lat Bron­xiin ja alem­mas Man­hat­ta­nil­le. Tuol­loin hän oli 60-vuo­tias – ak­tii­vi­työ­uraa oli jäl­jel­lä vie­lä 33 vuot­ta. Tyy­ni Ka­ler­vo oli to­del­li­nen Har­le­min rau­ta­rou­va, ei­kä la­ki ai­na tul­lut en­sim­mäi­se­nä mie­leen, kun bis­nes­tä pi­ti teh­dä.


Ka­ler­vol­le myön­net­tiin lo­pul­ta kor­kea-ar­voi­nen siir­to­lais­mi­ta­li. Vai oli­si­ko tä­mä lai­ton siir­to­lai­nen pi­tä­nyt kar­koit­taa?

No niin. Meillä on tässä käsissämme laittomasti vuonna 1924 maahan tullut suomalainen, joka venytti lakia oman mielensä mukaan ja lopulta sitten pärjäili elämässään mukavasti ja tuli palkituksikin. Asia tuli ymmärrettyä. Mutta nähtävästi Luukka olettaa, että meidän tulisi hänen löytämänsä – kieltämättä keskustelussa ihan uuden – asian pohjalta tehdä jonkunlaisia johtopäätöksiä vuoden 2014 Suomen tilanteeseen.

Onko se johtopäätös sitten sellainen, että kun nämä laillisesti maahan tulleet sosiaaliperäiset maahanmuuttajat eivät kaikesta suitsutuksesta huolimatta ole osoittautuneet rikkaudeksi vaan lähinnä menoeräksi, niin mahdollisia kultamunia tulee etsiä mieluummin laittomasti maahan tulleista ja Tyyni Kalervon tapaan lakia hieman omalla tavallaan tulkinneista tyypeistä? Ehkäpä siitä ryhmästä löytyykin toimintatarmoa ja ennakkoluulottomuutta joka joskus, kun vaan jaksetaan kärsivällisesti odottaa, muuttuu kansakunnallemme suureksi siunaukseksi.

Kieltämättä tämän johtopäätöksen mukaan Suomella onkin nyt käsissään yllättävä menestyjäpotentiaali sillä erityisesti sosiaaliperäisen maahanmuuton myötä Suomeen hankkiutuneissa kansanryhmissä lain omalla tavalla tulkitseminen on kantasuomalaisiin nähden varsin yleistä ja erityisesti tätä omaehtoista tulkintaa tapahtuu väkivalta- ja seksuaalirikollisuuden alalla. Vaikka tavallista kantasuomalaista asia saattaa (kapeakatseisuutensa takia) hieman jurppia, niin tuleehan hänenkin ymmärtää, että hyvin suurella mahdollisuudella kyseiset heput saattavat joskus tulevaisuudessa pokata itselleen korkeita suomalaisia kunniamerkkejä. Tämä todistetaan sillä, että amerikansuomalainen tuli viime vuosituhannella ilman papereita Valtoihin ja perusti New Yorkiin ravintolan. Ainakin Teemu Luukan logiikan mukaan asia menee näin. Ja järkevänä sitä piti myös Helsingin Sanomat, sillä kyseinen juttu julkaistiin pääkirjoituksena.

Vaan mitäs tuo oli tuo ”Rajat kiinni myös suomalaisilta”? No tuota:

Maa­han­muut­to­ky­se­lyis­sä ei juu­ri tie­dus­tel­la, pi­täi­si­kö mui­den mai­den tiu­ken­taa suo­ma­lais­ten muut­toa? He­hän ikään kuin vie­vät al­ku­pe­räis­asuk­kail­ta työ­paik­ko­ja. Mik­si­hän tä­tä ei tu­le juu­ri kos­kaan edes mie­leen ky­syä? Em­me kai me ole sen pa­rem­pia kuin kie­li­set, ku­ten ame­ri­kan­suo­ma­lai­sil­la oli ta­pa­na kut­sua mui­ta?

Tätä ei varmaan tule mieleen kysyä siksi, että se ei ole suomalaisten asia päättää. Jos sanotaako vaikkapa Iso-Britannia, Kanada, Madagaskar, Vanuatu, Jamaika, Meksiko tai Kamerun päättää, että suomalaisilla ei ole asiaa kyseisiin maihin, niin se on niitten maitten päätettävissä, eikä suomalaisilla ole siihen nokan koputtamista. Varsinkin jos suomalaiset tulevat näihin maihin elätettäväksi ja rikoksia tekeväksi täysin hyödyttömäksi väestöryhmäksi. Näin on ainakin Hotellin respan mielestä, sillä meillä kannatetaan kansojen itsemääräämisoikeutta.

Tosin Luukka vissiin tarkoitti heitollaan jotain muuta joten Hotellin respassakin pitäisi vissiin repiä ihokkaat, kaataa tuhkaa päälle ja hävetä. Ja epälilemättä häpeään on aihettakin, sillä Teemu Luukka Helsingin Sanomista kertoi meille juuri laittomasti Yhdysvaltoihin tulleesta suomalaisesta joka perusti ravintolan. Ja näin ollen hän vei meiltä kerralla pohjan omilta argumenteiltamme. Hitto kun ottaa kipeetä.

*

Luukan uusi oivallus julkaistiin pääkirjoituksena, mutta hirveitten suomalaisten päivittelyä jatketaan myös saman aviisin mielipideosastolla jossa eräs Maria Saari on pöyristynyt:

Seisoin äskettäin ystäväni kanssa Kampin ostoskeskuksen edessä juttelemassa englannin kielellä. Meitä kohti käveli noin parikymppinen poika. Hän sylki jalkoihimme ja käveli pois. Hän oli selvin päin, ja tämä tapahtui keskellä kirkasta päivää.

Katsoin räkäläikkää jaloissamme, katsoin pois marssivaa poikaa ja katsoin ystävääni. "Tämä on Suomessa ulkomaalaisena elämisen kääntöpuoli", ystäväni kertoi minulle. Hänen kasvoilleen oli syljetty kahdesti aikaisemminkin.

Maahanmuuttokriittisyydestä on tullut nätti tapa perustella ajatuksia, jotka aikaisemmin eivät kenties olisi kestäneet päivänvaloa.

Meikäläistä hieman ihmetyttää, sillä tämän kaltaisia tapauksia on kuulemma Helsingissä aivan hurumykke, mutta pitkäänhän siellä aikanaan lusin minäkin, enkä moisiin törmännyt. Yleensäkään suomalaisilla ei mielestäni ole tapana osoittaa inhoaan sylkemällä. Niin että mieleen juolahtaa kyllä ajatus lapinlisästä.

Tosin en välttämättä epäile tapahtunutta, mutta luulenpa sen kuvaavan ihan muuta ongelmaa kuin suomalaisten hillitöntä rasismia. Ennemminkin se kuvaa sitä aina vain kasvanutta, erityisesti nuorten keskuudessa yleistä tapaa tai ennemminkin tavan puutetta, eli syljeskellään minne sattuu asiaa sen kummemmin ajattelematta. Tapa on epähygieeninen ja kaiken kaikkiaan vastenmielinen ja esimerkiksi metroasemilla kulkeminen tuppasi olemaan aika ällöttävää klimppien väistämistä. Lisäksi tapa on muutenkin huolestuttava, sillä yksi asia, joka erottaa ihmisen eläimestä on kyky hallita kuolaamista ja tässä asiassa on selkeästi otettu takapakkia evoluutiossa.

Niin että noin henkilökohtaisesti uskon kyseisen kohtauksen menneen niin, että Maria Saaren ja kaverinsa ohi meni joku urpo, jolla on kyseinen vaikeus kuolaamisen hallinnassa eikä hän edes havainnut Maria Saarta ja kaveriaan eikä varsinkaan tajunnut kirjoittaneensa uutta lukua suomalaisen rasismin julmaakin julmempaan historiaan. Olipahan vaan moukka, joka mieltää oikeudekseen räkiä kadulle missä ja milloin tahansa täysin välittämättä siitä, ketä ympärillä on. Suomalaisia tai ulkomaalaisia.

Ja jotenkin veikkaan, että tämä Maria Saarikin hoksaa asian. Mutta onhan se komeaa käyttää tilanne hyväkseen ja kirjoittaa:

Eikö meitä valkoihoisia kantasuomalaisia hävetä?

No joo, hävettäähän minua. Tosin hieman eri syistä.

*

Niin, nythän vietetään Yrjön päivää. Laitetaanpa sen kunniaksi soimaan kappale ajalta, jolloin laulaminen miellettiin laulamiseksi eikä monotoniseksi hokemiseksi. Yhtye Kaseva ja kappale Vanha Mies. Tuostakin on jo neljäkymmentä vuotta. Voi Luoja tuota ajan kulkua.


*

Li-säys samana iltana: yleisön pyynnöstä:25 kommenttia:

Sandscorpion kirjoitti...

Meinasin itsekin vähän tökkäistä tuota pääkirjoitusta, mutta enpäs taidakaan viitsiä, koska sanoit jo kaiken, mitä minulla oli mielessä.

Nyt vain tuli mieleen, että voisikohan tuo olla ihan tietoinen strategia, että toistetaan sama argumentti tuhat kertaa aina muka uutena asiana? Ehkä tarkoitus on, että suuri yleisö, jolla ei suurta tunteen paloa ole aihetta kohtaan, ei pidä niin tarkkaa kirjaa asioista, vaan huomaa vain, että joka viikko keksitään uusi peruste maahanmuuton tueksi. Kun yleisön jäseneltä sitten kysyy, miksi hän kannattaa maahanmuuttoa, hän osaa luetella työvoimapulan, sotalapset ja ne pari muuta vakiovastausta ja huomauttaa sitten, että syitä on vielä tuhansia lisää, mutta ei vain tule juuri nyt mieleen.

IDA kirjoitti...

Hyvät nimipäivät. Kaseva taisi olla niitä harvoja suomalaisia "amisbändejä" aikana, jolloin rock oli opiskelijoiden hommaa :) Hieno yhtye.

IDA kirjoitti...

Hyvät nimipäivät. Kaseva taisi olla niitä harvoja suomalaisia "amisbändejä" aikana, jolloin rock oli opiskelijoiden hommaa :) Hieno yhtye.

Anonyymi kirjoitti...

Moro Ykä.

Ai että osa Li.... *heh* Kuinka sattuikaan.

Näin Volvon hytti psykologina sanoisin, että tuskinpa tuossa mokutuksessa mitään sen suurempaa salaliittoa on taustalla.

Eiköhän li:t ja markukset ole ihan vilpittömästi auttamassa niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia.
Ja mikäs siinä auttaessa kun rahalla ei ole mitään merkitystä. Li:t ja markukset kun saavat se rahan tekemällä sellaista 'työtä' joka meille muille on enämpi harrastustoimintaa. Kuten matkustelu WellValloissa.

Ihmiseltä kun tuppa vissiin todellisuudentaju hämärtymään kun palkka tulee tilille pikkusormipystyssä punkkua litkimällä punikkikuppiloissa.

Heille tulee sellainen käsitys, että kaikki muutkin tienaavat yhtä helposti ja paljon. Helppohan siitä on jakaa 'kaikkein heikoimmassa asemasa' oleville.

Sitäkään minä en ihan täydellisesti ymmärrä mikä ylpeyden aihe kellekään on laitonmaahanmuuttaja joka pitää salakapakkaa.Joku aktiivinen voisi kaivella vähän. Hiukan on sellainen kutina, ettei liittovaltiolla ole tapana jaella mitaleita kieltolain rikkomisesta.

Vai mikäköhän mitali Suomen pitäisi myöntää Algoth Niskalle?

-KKi-

Ghettomaksaja kirjoitti...

Jotenkin olisin odottanut että tämänkertaiseen uutishavaintopostaukseen olisi (jo sarjanumeron perusteella) sisältynyt analyysiä jostain vihervasemmiston keihäänkärki Anderssonin kirjoituksesta. Ilmeisesti Li on kuitenkin ollut viime aikoina melko hiljaa. En tällä hetkellä osaa päättää ollako asiasta iloinen vai surullinen, koska pääasiallisesti Lin julkiset esiintymiset satavat persujen laariin - Stetson-Harrisonin menetelmällä arvioituna noin 2700 ääntä per kantaväestön syyllistämistä uhkuva tunteikas kolumni tai YLEnpalttinen mediaesiintyminen.

Anonyymi kirjoitti...

Normaalisti niin oivaltavalta Yrjöltä on nyt päässyt huomiokyky herpsahtamaan. Tämän takia korjaan joitain Ykän pahimpia mokia.

1) Tiedostava mediamme suorittaa sekä uutisointi- että kansanvalistustehtävää. Edellistä kutsutaan journalismiksi. Jälkimmäistä on alettu kutsua narratiiviseksi journalismiksi. Molempia esiintyy. Jos et usko niin lukaise vaikk Tekniikan Maailmaa, Perussuomalaista, Suomen Lääkärilehteä, Ase ja Erää tai jotain muuta vähemmän praavdaantunutta painotuotantoa. Myös MTV3 ja TV7 sortuvat toisinaan journalismiin.

2) Tiedostavaiston kekseliäisyydessä ei ole mitään piristävää. Ykä… Ihan oikeesti… Ei mitään…

3) Terveellä tavalla itsekkäät maat laativat maahansaapumis, maassaolo ja maastapoistopolitiikkansa ja käytäntönsä omaksi hyödykseen - toisin kuin Suomi. Sen vuoksi esim. lompakko puoliksi pudonneena takataskusta repsottaen kulkeva Suomi-poika on tervetullut lähes kaikkialle kun taas Elmi Abdi Mohammed bin Mohammed Somaliasta tai Razlan Serialkiller Serbiasta ei ole kovin tervetullut muualle kuin Suomeen ja Ruåtsiin.

4) Googlettamisen perusteella Tyyni Kalervo näyttää olleen varsin simpsakka blondi vielä 1981 eli 81-vuotiaana. Maahanmuuttokriitikkojen kritiikin kärki ei varsinaisesti ole osunut 24-vuotiaiden länsimaalaisten söpöttärien suuntaan vaan enemmänkin näihin 14-vuotiaina maahan saapuviin 34-vuotiaisiin petkuttajiin.

Mutta se varsinainen Ykän moka. Säähän jätkänhärpäke ihan tosissas etit logiikkaa Pravdan pääkirjoituksesta? Auringonpistoksenkos sää oot saanut kun noin alas vajoot?

5) Tavallinen suomalainen ei voi olla kapeakatseinen. Hän elää maassa jossa hallitus ulottuu äärioikealta äärivasemmalle (samoin kuin jotkut puolueet, kuten nyt vaikka RKP), verotaakka ulottuu täältä ikuisuuteen ja perikunnan kautta takaisin, journalismi ei pysy edes parodiahorisonttien välisessä tilassa, sosiaaliturva kattaa koko maailman… Ei tuohon kovin kapeakatseinen kansa pysty.

6) Maria Saari ja hänen ystävänsä lienevät konstruktionistisella yhteiskuntataiteellisella pelisilmällä varustettua tiedostavaistoa. Jos näin on, niin todistusvastuu siirtyy todellisuudelle.

Sylkäisy on selkeästi edustanut rodullistavaa räkää ja oli asia todellisuudessa miten tahansa, niin narratiivisessa journalismissa, yhteiskuntataiteellisessa hutkimuksessa ja tiedostavassa kansalaiskeskustelussa rodullistava räkiminen tulee tästä pläjäyksestä lähtien olemaan apuraha-automatian keskeinen apuväline.

Jostain syystä sellaisia käsitteitä kuin rodullistava seksuaalirikollisuus tai rodullistava Knockout Game ei tietenkään tule koskaan syntymään tai jos tulee niin niiden tutkiminen kielletään valtakunnan poliittisen syyttäjän toimistosta käsin uskonnonvapauden vastaisina.


Näitä kuutta kastroaatti… katos tarah… katasohva… kastraattis… suurensuurta vihrettä lukuunottamatta kuitenkin ihan kelvollinen kirjoitus.

Seuraavaksi tulevaa kaljupäisyyttä odotellen...

Isänmaan toivo kirjoitti...

"...tässä asiassa on selkeästi otettu takapakkia evoluutiossa."

Pitää osittain paikkansa. Paikoin näkyy onneksi myös valonpilkahduksia.

Istuskelin vähän aikaa sitten maantiedon tunnilla, jossa keskustelun aiheeksi sattui muuttoliike Afrikasta Eurooppaan. Aihetta purettaessa opettaja tietysti toisteli näennäisen neutraalisti globaalin vastuun ilosanomaa, ja yksi kaverini osoitti sisäistäneensä suvaitsevaisuuskliseet erinomaisesti käymällä läpi kaikki mahdolliset ismit rasismista orientalismin kautta kolonialismiin, mutta ehkä hieman yllättäen kaikki muut puheenvuorot olivat sävyltään enemmän tai vähemmän nuivia.

Edellinen voi tietysti olla pienen otoksen aiheuttamaa sattumaa, mutta koska kyseessä on kuitenkin tulevaisuuden äänestäjiä ja päättäjiä kouluttava kaupunkilaislukio, on hyvinkin mahdollista, että multikulti-Suomessa kasvanut sukupolveni tulee pelastamaan maan mokutusideologialta.

Aiheuttaakohan ideologian tuputtamisen kohteena oleminen teini-ikäiselle paradoksaalisesti jonkinlaisen immuniteetin?

Anonyymi kirjoitti...

http://ex-army.blogspot.fi/2014/04/sweden-give-up-and-die.html

http://www.friatider.se/kravet-beslagta-svenskars-hus-och-ge-dem-till-invandrare

Jaska Brown kirjoitti...

Tuossa Luukan purkauksessa pahin logiikkavirhe oli se, että hän perusteli USA:han laittomasti livahtaneen siirtolaisen menestyksellä sitä, että Suomen pitäisi löyhentää mamupolitiikkaa. Eli koska USA:han pääsi tuolloin laittomasti, niin kyllä Suomeenkin pitäisi nyt päästä laillisesti! Well, sanoisinpa että Suomi päästää naapurimaa Ruotsiin tulleen länsimaisen uussiirtolaisen maahan, kun taas USA ei tuolloin olisi päästänyt. Toisaalta Suomi päästää maahan luku- ja kirjoitustaidottomia ei-länsimaalaisia, joilla ei tuohon maailmanaikaan olisi ollut mitään mahdollisuuksia päästä USA:han. Onko toimittajilta järjettömät perustelut loppuneet kun pitää turvautua ristiriitaisiin?

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Sandscorpionille, IDA:lle, KKi:lle, Ghettomaksajalle, Ano1:lle, Isänmaan Toivolle, Ano2:lle ja Jaska Brownille & kiitos kommenteistanne.

Sandscorpion: Saatat hyvinkin olla oikeassa. Ihan normilukija kun ei niin laajalti seuraa mediaa kuin ehkä tämän blogin lukijat ja vaikkapa Hommaforum. Ja hyvin monella ihmisellä kun on vieläkin usko niin oman maakuntalehtensä, HeSan kuin Ylenkin suureen objektiivisuuteen. Pakkohan sen on olla totta kun se lukee lehdessäkin ja telkkarissakin puhutaan.

IDA: Kiitokset. Kaseva oli kyllä yksi kaikkien aikojen parhaimmista suomalaisista yhtyeistä. Sehän on tehnyt jonkun verran revival-keikkaa, mutta sitä alkuperäistä soundiahan ei enää koskaan saada aikaiseksi, sillä toinen laulusolisti Asko Raivio valitettavasti hukkui vuonna 1989 ja miehen ääni oli kyllä sen verran jäljittelemätön, että sitä ei voi millään korvata.

KKi ja Ghettomaksaja: Yleisön pyynnöstä jutun loppuun lisätty Lin kuva. Itse asiassa tuo kävi kyllä mulla mielessä ja ajattelin laittaa kohtaan sekä Li Anderssonin että venäläisen Li 2-kuljetuskoneen ja kertoa niitten teknisistä eroista eli Li-2 pysyy ilmassa niin kauan kuin polttoainetta riittää, mutta Li-An pysyy ilmassa jatkuvasti. Mutta kun typsy ei vähään aikaan ole avautunut, niin ajattelin antaa olla. Tulipahan nyt tähän kommenttiosioon. Algot Niskalle voisi myöntää postuumisti SKAL:n kultaisen ansioristin, sillä kyllähän aikanaan varsin moni suomalainen kuljetusfirma on laitettu pystyyn virolaisella pirtulla hankitulla alkupääomalla.

Ano1: Ihan hyviä huomoita sinulta. Ja enhän minä kyllä ihan tosissani sitä logiikkaa yrittänyt etsiä. Kunhan yritin vittuilla. Vaan taisi mennä hieman läskiksi.

Isänmaan Toivo: Niin kyllähän nuorisolla (ainakin osalla sitä) on vielä vähän laittamista noissa käytöstavoissa ja myös tuossa kuolaamisen hallitsemisessa. Mutta totta sinänsä puhut. Nuoriso kohtaa todellisuuden, ei teoriaa. Kävihän opetusministerikin koulussa mokuttamassa ja oli kauhistunut, kun oppilaat eivät lämminneet ajatukselle parisuhteesta mosambikilaisen kanssa. Mikä itseisarvo muuten on parisuhteessa mosambikilaisen kanssa? Huomautetaan sekin, että nykynuoriso on aikaisempaa selvästi kiinnostuneempaa ammattikoulutuksesta kuin ennen, ja sehän on aivan järkevää se.

Ano2: Kiitos linkeistä.

Jaska: Olisko niin, että toimittajilla on todellisuus määritelty keskenään ja sille pitää sitten löytää perustelut? Jotka alkavat tässä vaiheessa olla jo niin epätoivoisia kuin Luukalla. Väitän edelleen, että hyvin paljon tässä koohotuksessa on kyse kasvojen menettämisen pelosta. Keisarin uudet vaatteet ovat hyvää vauhtia paljastumassa, paljastuminen on varsin noloa niille, jotka olemattomia vaatteita ovat ihailleet jo parikymmentä vuotta, joten porukka jatkaa inttämistä, että kyllä keisarilla ainakin kalsarit on jaloissa vaikka maha paistaakin. Ja tietysti inttäminen sisältää sen hiljaisen pyynnön, että ettekö te voisi olla jo hiljaa ja antaa meidän olla arvostettuja valistusupseereita niin kuin aina ennenkin.

Jaska Brown kirjoitti...

Piti vielä lisäämäni, että mulle sopii mitä erinomaisimmin, että Suomeen otetaan käyttöön USA:n viime vuosisadan alkuvuosikymmenten siirtolaispolitiikka - kuinkahan monta muslimia ja afrikkalaista sinne mahdettiin huolia?

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Jaska ja a-men to that. Joku voisi muuten tehdä vaikkapa tutkimuksen aiheesta: ”jos Yhdysvallat olisi ryhtynyt harjoittamaan nykyruotsalaista maahanmuuttopolitiikkaa vuodesta 1880 eteenpäin, missä vaiheessa valtio olisi romahtanut?”.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä minä olen ovimiesten jutuista ymmärtänyt niin, se räkiminen, ja naamalle, on todellakin kulttuurinen erityispiirre. Mutta ei siitä sen enempää, se kun on taas sellaista rikastavaa räkimistä se.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt on tullut esille jo ainakin rodullistava räkiminen, rikastava räkiminen ja muissa yhteyksissä on mainittu myös koiruutta kommentoiva räkiminen.

Näyttää hyvin vahvasti siltä että yhteiskuntataiteet tulevat saamaan "tutkittavakseen" eli epätieteellisten pseudotieteellisten poliittisten pamflettien ja loputtoman rahoittamisen aiheiksi ja kohteiksi salivanarratiivisen parodiahorisontin uudelleenmäärittelemisen.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Ano1:lle ja Ano2:lle & kiitos kommenteistanne.

Ano1: Minä kun asustelen täällä Huitsinnevadan Örnätjärvellä, niin ei ole soittoruokaloissa tullut käytyä vuosiin ihan sen takia kun ei niitä täällä ole. Helsingissä asuessani tunsin useammankin hepun, jotka olivat ovella töissä ja he kyllä osaltaan vahvistivat sen mitä totesit.

Ano2: No miksipä ei. Eihän siitä ole kuin hiukkasen aikaa kun kaksi Ylioppilaslehden toimittajatytsyä laajensivat osaltaan journalististakin kokemus- ja elämyskenttää paskomalla housuunsa bussissa.

Anonyymi kirjoitti...

Muistan hyvin tuon Night Soil -journalismin esiinmarssin. Henkilökohtaisesti epäilen että kyse oli ns. löysäksi rassatun sulkijalihaksen tahattomasta pettämisestä ja toinen idiootti vain halusi tehdä kaikessa samoin kuin kaveri-idolikin.

Salivanarratiivisen tutkimus-, hutkimus- ja kansanvalistustyön pariin veikkaan lähiaikoina tiukkaa tunkua. Rodullistavaa räkimistä "tutkivaa" apurahahakemusta on odotettavissa ainakin näillä otsikoilla:
- "Klöntillä merkityt, nenästäkaivaen erilaiset".
- "Multiräkä, kultisylki - monikulttuurisylkemisen käsikirja"
- "Klönttienkerääjä".

Kukin noista liikkuu jossain poliittisen pamfeltin ja kauhukirjallisuuden puolivälissä. Se ei kuitenkaan estä hakemasta noihin rahoitusta Kone Oyn kulttuurisäätiöltä, Suomen Akatemialta ja Ankkalinnan Margariinitehtaalta.

Ja jotta yhteiskuntataiteellisen tuotannon genrerajat eivät tulevaisuudessa olisi luovan työn esteenä, niin sekä kirjallisuuden Finlandia -palkinto, Runeberg-palkinto että Kalevi Jäntin palkinto voidaan jatkossa myöntää myös ansiokaasta ääripoliittisesta yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta kunhan sen voidaan todistaa olevan ihan puhdasta mielikuvituksen tuotetta. Tiettävästi Tampereen Yliopiston Yhteiskuntataiteellisen tiedekunnan narratiivisesti painottuneimmat sosiologit hyppivät tämän kuullessaan niin innokkaasti ylös-alas, että Kanadassa syntyi maanjäristys.

Becker kirjoitti...

Niin, ja sitten kaiken tämän ihanuuden lisäksi mitä mamut tänne tuovat voidaan laskea kaikenkarvaiset torakat ja syöpäläiset, joista ei ennen ollut pahemmin haittaa. EU:n laimentamat torjunta-aineet ovat täysin hanurista, joten ainoa keino on tilata helvetin kallis koko kämpän desinfiointi, kun ei mikään muu auta, paitsi poismuutto.
Ja sitten tuberkuloosi, joka saatiin hävitettyä, on tulossa takaisin ja arvatkaas minkä myötä.
Parasiitit tuovat parasiitteja tullessaan.

Katselin tuossa männä päivänä A-Studiota jossa haasteltiin Halla-ahoa ja jotain RKP:n valopäätä. On se vaan kiva päästä
Jussia äänestämään, vaikka joutuisi ajamaan pitemmänkin matkan.
Kerran eräälle naapurille (muuten poismuuttaneelle, minkähän vuoksi) toesin, että tuolla kylillä luudaa näitä integraation ihmeitä ihan enenevissä määrin päivät pitkät. Tähän hän ystävällisesti alkoi pitämään luentoa siitä kuinka täältä lähti muuttajia aikoinaan Yhdysvaltoihin. Tähän totesin samalla häntä syvään silmiin katsoen, "Joo mutta ihan totta, tuota en tosiaankaan tullut ajatelleeksi." Ei aivopestylle voi muutakaan sanoa.

Myöhäiset Ykän päivän onnittelut täältäkin.

Anonyymi kirjoitti...

Isänmaan toivo:"Aiheuttaakohan ideologian tuputtamisen kohteena oleminen teini-ikäiselle paradoksaalisesti jonkinlaisen immuniteetin?"

Jos vähän vilkuilee historiaan, esim. jättämällä nukkumisen väliin historian tunnilla ja jos opettajasssa on ainesta, niin se mikä näyttää olevan melko vääjäämätöntä, että monesti seuraava sukupolvi irtautuu edellisen arvoista, ikäänkuin keksii pyörän uudelleen. Tosin se ei välttämättä ilmene suoraan sukupolvesta toiseen vaan joskus voi venähtää.

Kutsuisin sitä heiluriksi niin että hyvin samansamantapaiset virheet toistuvat ja toistuvat aikojen saatossa hieman eri kaavoilla ja sytykkeillä.

Yksi sellainen aika perusklassinen tuntuu olevan että joku alue menestyy, siellä aseet taotaan auroiksi ja soturit bardeiksi, viini virtaa ja taide kukoistaa, kunnes viereisen laakson barbaarilauma tulee ja polttaa koko paskan maan tasalla kun harppu nyt on huonompi kiveä/keihästä/miekkaa/ohjusta vastaan.

Tälläkin hetkellä meillä on valtioita joissa tuumitaan että mm. panssarit vois laittaa kierrätykseen koska käyttöä ei näytä olevan, ja sitten meillä on Venäjä ja pitkin poikin lisää erilaisia kiusaajavaltioita joissa aseistusta pyritään ennemminkin lisäämään. Pallo ei ole tasapainossa sen suhteen että maassa rauha jne.

Itselle on melko selvää että nykyinen homma tulee lävähtämään reisille, mutta missä vaiheessa, millä tavalla ja intensiteetillä ja mustelmien koolla jää nähtäväksi. Voi olla kivuttomasti, mutta esimerkkejä on muustakin. Ja kuka tietää jos Venäläiset esim. päättäisivät tehdä tästä ison lentokentän, niin se on sitten se viimeinen nappi tältä erää.

- lihapuhe

Anonyymi kirjoitti...

Yrjöperskeles:"Mikä itseisarvo muuten on parisuhteessa mosambikilaisen kanssa? "

Tuota olen aina ihmetellyt itsekin. Omiin värilaseihin, mitä sävyä ne ikinä edustavatkin, moinen edustaa aivan samanlaista rasismia kuin vastakkainenkin näkemys.

Sitä olen jonniin verran ihmetellyt miksei se kaikille muille ole yhtä silmiinpistävää, niissä muissa on selvästi jotain vikaa. :)

Mutta tuo on melko sama kuin joku homous. Ei tosiaan mun juttuni, mutta en osaa näissä ihmistenvälisissä nähdä sitä itseltäni poiskaan, jos jotkut haluavat pelata pelkästään tyttöjen tai poikainparissa keskenään. Mutta samalla on myös absurdia että siitä tehdään joku erillinen arvo itsessään ja tuntuu että kovin moni homo ei sitä lopulta teekään, aivan kuten useimmilla heteroillakaan ei oo isompia tarvetta tuoda heterouttaan esille. Että monesti kyseessä ovat lähinnä muut porukat joilla on olla tarve edustaa tai puolustaa sitä tai tuota. Ikäänkuin harrastuksena ovat homot tahi vaikka ne maahanmuuttajat.

Itsellä kuuluu ystäväpiiriin satunnaisia molempia, mutta ei ne heistä huonompia tai parempia tee, kuten ei minustakaan. Nuo on toisarvoisia seikkoja ihmisissä. Ennemmin käyttäisin sitten vaikka karkeaa jakoa kusipäät ja muut ja olen pyrkinyt pysymään loitommalla noista ensiksimainituista.

- lihaapuhe

Vittuuntunut NettoVeronmaksaja kirjoitti...

Eikös se toinen Ylioppilaslehden paskoja ollut itse piätoemittaja?
Vai pätkiikö mun muisti (taas)?

Ei se pätkinykkää: http://fi.wikipedia.org/wiki/Vappu_Kaarenoja

http://ylioppilaslehti.fi/2013/02/yl-raportti-paskoimme-housuun-bussissa-turkuun/

Jään ns. "Pikkasen paska jäykkänä" odottamaan mitä uusi piäteomittelija tempaisee? ;)

http://ylioppilaslehti.fi/2014/04/antti-pikkanen-on-ylioppilaslehden-uusi-paatoimittaja/

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys Anolle, Beckerille, Lihapuheelle ja Vittuuntuneelle NettoVeronmaksajalle & kiitos kommenteistanne.

Ano: Tuo ääripoliittisesta yhteiskuntatieteellisestä mielikuvitustutkimuksesta jaettava palkinto voisi olla kyllä varsin mainio idea, jos kyseiset yhteiskuntataiteilijat sitten keskittyisivät siihen ja antaisivat muitten olla rauhassa. Tosin siinä on se pelko, että mielikuvitustutkimuksilla pyrittäisiin muokkaamaan todellisuutta vieläkin ahkerammin, sillä olisihan kyseessä kumminkin ihan palkittu mielikuvitustutkimus.

Becker: Tuohon öttiäisosastoon tulee lisätä jonkunasteinen täitten paluu. Mulla on tietysti työni puolesta ehkä vähän vääristynyt näkemys, mutta kumminkin. Katselin muuten minäkin tuon mainitsemasi lähetyksen ja tuli tuosta Halla-ahon kanssa keskustelleesta Månssonista mieleen että eihän tuo RKP viitsi edes yrittää. Sen verran kootut kliseet aina vaipanvaihtoa myöten jätkä lateli. Yrjö kiittää jälkeenpäin onnitteluista.

Lihapuhe:

Viesti 1: Jonkunlaista ympyränpyörimistä kyllä on nähtävissä. Oliko 1960-luvulla aikuistunut sukupolvi jotenkin kateellinen edelliselle sukupolvelle joka tappeli sodat, jälleenrakensi maan ja sai vielä aikaan hyvinvointia? Joka tapauksessa se halusi kääntää kaiken päälaelleen ja erinomaisen hyvin siinä kyllä onnistuikin. Nyt on saavutettu jonkunlainen ääripää, jonka kyseinen sukupolvi ja heidän henkiset perilliset tietysti haluaa säilyttää, mutta vastavoima on nuoremmassa sukupolvessa hyvinkin tulossa. Eihän mikään yhteiskunnallinen tila kumminkaan ole se pysyvä ja lopullinen. Ja mikäli nykyiselle kehitykselle ei tule tarpeeksi vastavoimaa, niin seuraava yhteiskunnallinen tilanne onkin sitten anarkia.

Viesti 2: Olen tuosta täysin samaa mieltä kanssasi. Ja tunnen myös niin homoja kuin lesboja. Sen olen tainnut ennenkin todeta, että tuntemani homot yksinkertaisesti vain ovat homoja, tekemättä siitä minkäänlaista julistusta ja siinä ne ovat oikeassa sillä seksuaalisuus on kuitenkin vain yksi osa ihmisessä. Sen sijaan tuntemillani lesboilla touhu on paljon julistuksellisempaa ja sisältää vielä yleensä palavan (ja perustelemattoman) miesvihan.

VNV: Ei muuta kuin onnea uudelle päätoimittajalle. ”Entistä yhteiskunnallisempi lehti” tarkoittanee hyvän yleisafrikkalaisen linjan jatkamista ynnä lisää housuun paskomista aina uusilla tavoilla. Täytyy ruveta ehkä seuraamaan tarkemmin tuota lehteä, sillä sieltä saa kyllä jutun juurta. Pekan Porstuahan sen on jo kertaalleen tehnytkin:

http://pekanporstua.blogspot.fi/2014/02/polvastiikka-paaaineena.html

korpisoturi kirjoitti...

Ratkesin tässä kapakkaan oluelle. Tuli yks ämmä, joka kerto saaneensa vaalilapun, mutta ei tiijä oikein ketä äänestäis. Sanoin sille, että äänestä Halla-ahoa ja panin vähän perustelua asialle. Lupas äänestää. Tavallinen kansa on aika vittuutunutta tähän tietystä suunnasta tuleviin loisijoihin.

Aikanaan kun suomalaiset meni Ameriikkaan, niin ne joutu heti kovaan työhön kaivoksiin, metsään ,rakennuksille ja naiset piikomaan. Että silleen...

Näistä tänne "pakoon sotaa" tulevista loisijoista ei päästä eroon kun ovat jalansijan saaneet. Tai yhellä konstilla kylläkin, mutta jääköön sanomatta.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Korpisoturi. Kun otan seuraavan kerran olutta, otan ensimmäisen sinun kunniaksesi, sillä sinähän teit kenttätason vaalityötä parhaimmillaan.

Ja niin minun blogini, niin kuin monet muut blogit sekä Halla-ahokin toimivat juuri sen vuoksi, ettei sitä yhtä konstia koskaan tarvitsisi edes harkita.

Anonyymi kirjoitti...

Kun nyt mainitsit tämän blogin tarkoituksen, niin tekisi mieli kehottaa sinua kirjoittamaan vaikka yksi mobilisointihaaste.

Haasta kaikki lukijasi esittelemään linkin kera tavalla tai toisella hyvänä/parhaana pitämänsä kirjoituksesi naamakirjassa, twitterissä tai mitänäitäsomenjollotuksianyton ja tämän lisäksi vastaamaan jollain kirjoituksellasi (siis linkillä) johonkin naamakirja-, keskustelupalsta- tms. keskusteluun jossa kyseinen kirjoitus toimii hyvänä vastineena johonkin muuhun kirjoitukseen.

Tommoinen some- ja nettimobilisoituminen voisi levittää tietoa näistä nuivista palstoista kivasti lisää.

Niin… Jos oikein kunnolla haluaa mobilisoida niin pitäisi varmaan haastaa myös muut nuivat bloggaajat haastamaan ja mobilisoimaan.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Tervehdys, Ano. Minä kun olen vaatimaton luonteeltani ja vähän huono sissimarkkinoinnissa, niin en minä ihan haastekampanjaa viitsi panna pystyyn, mutta tietysti on hienoa, jos tätäkin linkkaillaan, samoin kuin muita samantyyppisiä blogeja. Tuolla ”suositeltavia lukemistoja”-osiossa olevat blogithan melko tarkkaan harrastavat jo keskenään tuota linkittämistä ja nykynetissähän ne uudet jutut ilmestyvät linkkilistoille näkyville mukavasti reaaliajassa.